Titta

UR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

UR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Om UR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Föreläsningar och samtal från den nationella dricksvattenkonferensen 2017. Frågor som tas upp är bland annat vattenbrist, vattenförsörjning samt kemiska och mikrobiologiska risker. Inspelat den 26-27 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Till första programmet

UR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017 : Rening av dricksvatten - PanelsamtalDela
 1. -Alexander fixade det på sju år.
  -Det var ju tack vare Östersund.

 2. De forcerade beslutsprocessen.

 3. Nu har vi haft en konsert
  med tre satser.

 4. Tre olika föredrag som gick samman
  i en stor estetisk upplevelse.

 5. Membran kan användas
  för dricksvatten.

 6. Men är det så enkelt att det bara
  handlar om att köra i gång?

 7. Jag har en mycket kvalificerad skara
  experter som kan svara på frågorna.

 8. Jag börjar med två frågor-

 9. -och sen släpper jag in publiken
  att ställa kompletterande frågor.

 10. Så kör vi.

 11. Den första frågan är väl:
  Hur lång tid tar det egentligen-

 12. -från att man mentalt tänker sig att
  få in en membrananläggning i verket-

 13. -tills man kan säga
  att den är driftsatt?

 14. Charlotte har längst erfarenhet.

 15. Jag kanske ska presentera mig
  lite kort.

 16. Charlotte Lindstedt
  från Kretslopp och vatten.

 17. Jag har sen 2009 byggt ut
  Lackarebäcks vattenverk.

 18. Planerat för och byggt ut. Planerna
  för en ultrafilteranläggning där-

 19. -påbörjades ju långt tidigare.

 20. Vi blev färdiga med andra delen
  av ultrafilteranläggningen 2016-

 21. -så för oss är det
  ett långt perspektiv.

 22. -Helena?
  -Ja, summan blev väl fem plus tio år.

 23. Jag var också inblandad
  i Lackarebäcks vattenverk.

 24. Där var projektgenomförandet åtta år
  efter att man hade bestämt tekniken.

 25. -Men det är en process innan det.
  -Ni har trimmat det i Östersund.

 26. Nej. Vi hade Cryptohändelsen 2010,
  och det här ska vara klart 2020.

 27. Så det har inte gått i raketfart,
  men det tar ju tid.

 28. -Det är mycket att tänka på.
  -Alexander fixade det på sju år.

 29. Det var ju tack vare Östersund,
  som forcerade beslutsprocessen.

 30. Jag skulle vilja säga att man nog får
  dela upp det lite grann.

 31. Det ena är kompetensen.

 32. Man ska testa eventuella tänkbara
  beredningstekniker på hemmaplan.

 33. Göra det i egen regi, inte gå efter
  rekommendationer och schablonvärden.

 34. Och det finns två punkter
  där man inte äger frågan.

 35. Det är beslutsprocessen, när man
  lämnar över paketet till styrelsen-

 36. -och politiska beslutsfattare.

 37. Det andra är när man annonserar
  och det här går ut på upphandling.

 38. Det är också ett moment där man bara
  får hoppas att det går bra.

 39. Det är nåt att lägga på minnet, att
  det är ganska långsamma processer.

 40. Även när det är förhållandevis svåra
  situationer ursprungligen-

 41. -tar det sin tid.

 42. En annan intressant fråga är:
  Är membran den slutliga lösningen?

 43. När vi väl får in våra membran-

 44. -har vi då nått den fullständiga
  vattenkvaliteten, är vi framme då?

 45. Jag återkopplar till Angelica.
  Vad vill vi åstadkomma?

 46. Vi har en bra mikrobiologisk barriär.

 47. Vi renar mikrobiologiskt,
  men det är ju inte lösningen på allt.

 48. Då är det ju det här med de ämnena
  som vi hörde om på förmiddagen-

 49. -med toxiska och kemiska barriärer.

 50. Där verkar det kvarstå frågor
  kring hur nanofilter...

 51. Tar de grova nanofiltren det här
  eller inte?

 52. Så det är inte hela sanningen, men
  gällande fällning är det en hyfsad...

 53. Det ger bra partikelavskiljning, som
  påverkar avskiljning av lösta ämnen.

 54. Har ni pratat kemisk kvalitet eller
  var fokus på mikrobiell säkerhet?

 55. Ja, det var det i huvudsak. Det var
  inte så mycket på det kemiska.

 56. Alexander, du ändrar hela ditt
  ledningsnät. Alla bakterier muteras.

 57. Nej då, men antalet bakterier
  med mycket DNA verkar minska-

 58. -och antalet bakterier
  med kortare DNA-strängar verkar öka.

 59. Vet vi om förändringarna är
  kemiska eller mikrobiologiska?

 60. Det får vi nog återkomma till.
  Jag tror inte att vi är igenom.

 61. Fråga mig om ett år, så kanske jag
  kan ge mer specificerad information.

 62. Jag vill kommentera en annan sak.

 63. Vi som står här nu och är stolta
  ägare av nya membrananläggningar...

 64. Det finns ju ett litet aber.

 65. Hur ser det ut
  med den här barriärverkan över tiden?

 66. Hur beter sig membranmaterialet?

 67. Jag tänker inte bara på avlagringar,
  som kan ge problem ur driftsynpunkt-

 68. -utan även
  på membranmaterialet i sig.

 69. Att vi kan säkerställa att vi har
  en mikrobiologisk barriärverkan-

 70. -över en väldigt lång tidsperiod.
  Då kommer vi in på teknisk livslängd.

 71. Det har ju i båda fallen här
  också spelat stor roll-

 72. -när vi skulle handla upp teknikerna.

 73. Att vi skulle kunna få
  en viss membrangaranti.

 74. Men den sträcker sig bara
  över tio år.

 75. Anläggningar är ju inte förbruknings-
  material, så de ska hålla längre tid.

 76. Det är en faktor som man får tänka på
  när man ger sig in i membranlandet.

 77. Det är en väldigt viktig fråga, och
  jag kanske kan bjuda in publiken nu.

 78. Ebru Poulsen från Stockholm vatten.

 79. Jag tänkte ställa två frågor.
  Den ena är om material.

 80. Vi på Stockholm vatten och Norrvatten
  samarbetar med pilotförsök-

 81. -och tittar på membran själva.

 82. De polymerer som finns
  och är stora här i Europa-

 83. -är PVDF och polyetersulfon.

 84. Har ni fördjupat er i skillnaderna
  mellan de materialval som används?

 85. Nej, jag har tyvärr inte tittat
  så jättemycket på det.

 86. Har ni kommit över några studier
  där man har tittat närmare på det?

 87. Charlotte eller Helena kanske?

 88. I de upphandlingar
  som jag varit inblandad i-

 89. -har vi varit noga med att ställa
  krav kring funktionen på helheten.

 90. Sen får leverantören komma
  med det de har.

 91. Men jag tycker att keramiska membran
  är intressanta för framtiden-

 92. -just eftersom de verkar ha
  en väsentligt längre livslängd.

 93. Och ni får tio års garantitid
  på de här polymera, eller?

 94. Ja, det är de garantier som man har
  på Lackarebäck, bland annat.

 95. Vi har ju sex års drifterfarenhet
  från vår pilotanläggning-

 96. -med filtrat
  och det vi kör på full skala.

 97. Vi har sett vissa tendenser till
  igensättning, men inga konstigheter.

 98. Funktionen är bra, så långt.

 99. En annan fråga är om pilotandet.
  Vad var era största utmaningar?

 100. Nämn kanske topp tre.

 101. Det viktigaste som man kan nämna
  som ni stötte på.

 102. Vilka utmaningar är det
  att köra pilotförsök?

 103. Inga alls! Nej.

 104. Man ska nog tänka på vad man vill ha
  för standard på sin pilotanläggning.

 105. Med det menar jag
  att man väljer nivå-

 106. -så att man kan fokusera på att
  utvärdera själva beredningstekniken-

 107. -och inte hela tiden hålla på med att
  laga sin pilotanläggning i stället.

 108. Då blir ju resan helt fel.

 109. Det andra är att man kanske
  satsar lite extra pengar-

 110. -för att rationalisera
  uppföljningsarbetet.

 111. Att man väljer en automatiserings-
  och instrumenteringsgrad-

 112. -så att man får
  bättre transparens i processen-

 113. -i stället för att själv stå där
  och mödosamt tanka över mätdata-

 114. -på en liten USB-sticka.

 115. Att pilotanläggningen tillåter
  dygnet runt-drift.

 116. Att den är byggd som en stand alone-
  enhet, så den ska vara helt mobil.

 117. Att man kan koppla upp sig
  till ett eget styrsystem-

 118. -och övervaka och även köra
  anläggningen via fjärruppkoppling.

 119. Och sen är ju frågan...

 120. Hur mycket råd har man när det gäller
  den aktiva membranytan?

 121. Hur många moduler
  skulle man kunna drifta?

 122. Man får också tänka på kapaciteten.
  Vi har tillgång till en anläggning-

 123. -som har en kapacitet som ligger
  uppemot sju kubik i timmen.

 124. En annan aspekt som är önskvärd...
  Jag har diskuterat med kollegor här.

 125. Det är att man helst skulle kunna
  testa olika typer av moduler-

 126. -samtidigt i samma pilotanläggning.

 127. Det här förutsätter att man har byggt
  ett system som är kompatibelt-

 128. -så att man enkelt kan ersätta olika
  membrantyper med andra modultyper-

 129. -och slipper bygga om
  hela pilotanläggningen.

 130. Arbetsmiljön är också en aspekt.
  Vi båda har upplevt det.

 131. Att man kan röra sig
  i pilotanläggningen-

 132. -och utföra
  vanliga underhållsarbeten.

 133. Sen är det ventilation
  och lämpligt golv.

 134. Står man där några timmar och det
  börjar gunga, känns det på kvällen.

 135. Caroline Schönning på Folkhälso-
  myndigheten. Apropå backspolningen.

 136. På Lackarebäck gick det till avloppet
  men ni pratade om utsläpp i sjön.

 137. Ja, vid backspolning utan kemikalier
  går det till dagvattennätet.

 138. Finns det
  lokala smittspridningsrisker-

 139. -om man har filter som backspolas
  som är laddade med eventuella virus?

 140. Jag kan tillägga
  att vi har ett vattenverk före.

 141. Ultrafiltersteget är ett slutsteg.

 142. Vi har ju färdigt kolfiltrat
  som vi skickar till UF-anläggningen-

 143. -så det är en kemfällning innan.

 144. Östersund, ni har väl funderat på det
  eftersom ni misstänker att smittan...

 145. Det går tillbaka till källan-

 146. -men det var inte några stora
  diskussioner med myndigheten om det.

 147. Men all kemtvätt kommer att gå till
  avloppsreningsverket i spillvattnet.

 148. -En fråga till.
  -Johan Åström, Tyréns.

 149. Jag har räknat på mikrobiell
  barriärverkan i grundvattentäkter.

 150. Omättad plus mättad zon. Jag tänker
  på alla grundvattenverk i vårt land.

 151. De resultat vi har kommit fram till
  i modellering och fältstudier är-

 152. -att man kan ha virusreduktion på mer
  än 7 log också i ett grundvattenverk.

 153. Är det risk att ni nu saluför
  en ny metodik på ett sånt sätt-

 154. -att alla som sitter med grundvatten-
  verk blint sväljer en ny metodik-

 155. -i stället för att utreda
  barriärverkan i sin grundvattentäkt?

 156. Min ursprungsfråga var också
  om membrantekniken löser problemen-

 157. -eller om man ska titta
  på även andra delar av säkerheten.

 158. Till exempel
  barriärverkan från grundvatten.

 159. Man måste titta på helheten
  på den anläggning man har-

 160. -och sen se vilka behov man har
  utöver det man redan har-

 161. -så att man inte skaffar nåt onödigt.

 162. Det är ju mycket arbete och kostnader
  kopplade till det.

 163. Utvecklingen går ju framåt. Det blir
  nya problem som vi inte vet om i dag-

 164. -så det här är säkert ingen
  finallösning.

 165. Jag hade förberett fler frågor
  till panelen.

 166. En fråga
  skulle jag vilja höra era svar på.

 167. Ni har jobbat med membranteknik-
  utveckling med olika aspekter.

 168. Vad tycker ni nu är budskapet
  och framför allt önskemål-

 169. -för hur vi ska interagera med andra,
  exempelvis med Svenskt vatten-

 170. -med de olika branschorganisationerna
  som finns för industrin-

 171. -eller den ideella Föreningen vatten-

 172. -som jobbar
  med vattenintresserade människor?

 173. Är det nåt som ni saknar,
  efterlyser eller vill torgföra?

 174. Passa på nu, ni är i tv.

 175. Det kan nog vara lämpligt att börja
  med en kunskapssammanställning.

 176. Svenskt vatten har initierat
  ett sånt arbete-

 177. -som bland annat Angelica håller i.

 178. Det är bra för dem som inte har tid
  att fördjupa sig i membranteknik-

 179. -att få en manual
  med en bra översikt.

 180. För oss som har byggt tänker jag
  att det kanske vore bra om Varim-

 181. -alltså de
  på andra sidan utförandet-

 182. -kanske funderar över
  att ta fram standarder-

 183. -som kan vara till hjälp vid
  framtagande av förfrågningsunderlag.

 184. Vi har haft hjälp av underlaget som
  togs fram av Kretslopp och vatten-

 185. -som också valde att faktiskt
  publicera det i en SVU-rapport.

 186. Men det har hänt grejer. Vi har lagt
  till direktfällning över UF-membran.

 187. Det har kommit in
  nya typer av nanomembran.

 188. Skulle man kunna få det
  i nån form av standardisering-

 189. -hur man ska specificera ett sånt
  membransystem vid upphandling-

 190. -skulle det underlätta och förhindra
  onödiga omvägar p.g.a. överklagande.

 191. Jag tänker på nätverkande
  för driftande personal.

 192. Vartefter det dyker upp
  nya anläggningar de kommande åren-

 193. -så kommer fler och fler
  att få drifterfarenheter.

 194. När man har erfarenheten
  och när man är ny och behöver den-

 195. -är det bra att nätverka.

 196. Jag skulle själv tycka att det vore
  intressant med bättre förutsägelser-

 197. -för utvecklingen av
  till exempel färg i råvattentäkter-

 198. -och även patogen förekomst, när man
  ska planera hur riskerna ser ut.

 199. Den typen av kunskapssammanställning
  pågår, men den behövs verkligen.

 200. Jag tänkte just på brunifieringen.

 201. Om man kunde utreda det bättre och se
  hur långt norrut det kommer att gå.

 202. Vi har tagit höjd för att Storsjön
  kommer att få samma vattenkvalitet-

 203. -som Mälaren har i dag. Det är kanske
  onödigt högt siktat, men vi vet inte.

 204. Angelica?

 205. Jag har mest sett positiva exempel.

 206. Alla dricksvattenproducenter som gör
  det här vill dela med sig av det.

 207. Kunskapssammanställningen
  ska göra det här-

 208. -så det är jättebra att det blir
  fler såna här typer av projekt-

 209. -som Svenskt vattens kunskaps-
  sammanställning. Vi kan hjälpas åt.

 210. Slutsatserna
  av det intressanta samtalet är:

 211. Att göra pilotförsök kräver omsorg,
  och olika aspekter måste tas in.

 212. Inte minst att ha kontinuerlig drift-

 213. -som sker på ett ställe där man vill
  vistas, så att man inte undviker det.

 214. När det gäller teknikutveckling
  behöver man sammanställa prognoser.

 215. Vi behöver titta framåt när det
  gäller råvattenkvalitetutveckling.

 216. Det är spännande att Östersund säger-

 217. -att Storsjön kan utvecklas
  som Mälaren.

 218. Vi behöver nätverk för entreprenörer.

 219. Vi bör be Varim titta över om de
  vill vara med och bygga marknaden-

 220. -för membranteknik för dricksvatten.

 221. Branschorganisationerna på driftsidan
  bör se till att inte glömma dem-

 222. -som kommer att sköta anläggningarna.

 223. Det är de som gör det vanliga jobbet-

 224. -som gör att anläggningen inte håller
  i tio år, utan kanske i tjugo år.

 225. Stort tack för er medverkan.
  - Stor applåd!

 226. Textning: Lena Edh
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Rening av dricksvatten - Panelsamtal

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Vilka tidsperspektiv bör man ha när man sätter igång med att bygga en reningsanläggning? Ett panelsamtal med Angelica Lidén, Alexander Keucken, Conny Simonsson, Helena Almqvist och Charlotte Lindstedt. Moderator: Kenneth Persson. Inspelat den 27 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Ämnen:
Teknik > Vatten och avlopp
Ämnesord:
Dricksvatten, Teknik, Teknisk hygien, Vattenförsörjning, Vattenrening
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Om Svenskt Vatten

Vad har spagetti med vattenrening att göra, och hur många varv runt jordklotet räcker ledningarna i det svenska vattennätet? Henrik Kant från Kretslopp och vatten i Göteborgs stad och Magnus Montelius från branschorganisationen Svenskt Vatten berättar. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Att säkra dricksvattenförsörjningen på lång sikt

Vad krävs för att säkra dricksvattenförsörjningen? Magnus Montelius från branschorganisationen Svenskt Vatten svarar på frågan genom att titta på statistik och analyser utifrån hållbarhetsindex. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Att säkra Gävles vattenförsörjning

Vilka utmaningar står man för i Gävle när det gäller att säkra vattenförsörjningen? Karolina Stenroth från Gästrike Vatten berättar om detta arbete, där man titt som tätt stöter på patrull i form av allt från dieselläckage till sjunkande grundvattennivåer. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Skellefteås framtida dricksvattenförsörjning

Står vattenförsörjning i vägen för kommuners strävan att växa? I Skellefteå vill man växa från 72000 till 80000 invånare till år 2030. Stefan Johansson, avdelningschef vid Vatten & Avfall i Skellefteå kommun, redogör för arbetet med att säkra dricksvattnet för dessa människor och regionens framtid. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Vad gör Livsmedelsverket och Nationella vattenkatastrofsgruppen?

Hur övar man inför en vattenkris? Christina Nordenstam från Livsmedelsverket berättar om vilka åtgärder och planer Livsmedelsverket och Nationella vattenkatastrofgruppen (VAKA) genomför för att förbereda kommuner på eventuella vattenkriser. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Att säkra dricksvattenförsörjningen i framtidens Linköping

Hur möter man en kommuns behov av att kunna växa? Helena Stavklint från Tekniska verken i Linköping berättar om hur man säkrat framtidens vattenförsörjning. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Kommunikation om vattenbrist

Hur kommunicerar man när människor måste spara på vatten? Tillgången till vatten är något som de flesta i Sverige tar för givet. Jenny Holmgren från Kalmar Vatten berättar om det arbete man gjorde när vattenbristen på Öland var akut 2016. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Hur kunde PFAS-skandalen i Ronneby hända?

Vem bär ansvaret när alla skyller på varandra? Johanna Alkan Olsson, lektor i miljövetenskap vid Lunds universitet, har tittat närmare på miljögiftskandalen i Ronneby. Hur många år medborgarna i Ronneby druckit förorenat vatten håller man fortfarande på att undersöka. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Norovirus i vatten - vad vet vi?

Elisabeth Hallin från Folkhälsomyndigheten berättar om hur det forskas för fullt för att ta fram sätt att kontrollera virus i vårt dricksvatten. Norovirus är viruset som orsakar det vi kallar vinterkräksjukan. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Reviderade dricksvattenföreskrifter

Agneta Tollin från Livsmedelsverket går grundligt igenom det förslag på revidering av dricksvattenföreskrifterna som Livsmedelsverket lägger fram våren 2017. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Riskbaserat beslutsstöd

Hur kan man bedöma vad som blir mest samhällsekonomiskt: kostnader för sjukskrivningar eller säkerhetshöjande åtgärder för vårt dricksvatten? Viktor Bergion från Chalmers berättar om ett forskningsprojekt för att ta fram ett beslutsstöd för denna fråga. Inspelat den 27 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Mikrobiologisk riskbedömning av dricksvattenförsörjning

Hur riskbedömer man mikrobakterier i ytvattnet? Thomas Pettersson från Chalmers går igenom QMRA-verktyget för att analysera mikrobiologiska risker i dricksvattenförsörjningen. Detta verktyg ger dricksvattenproducenter möjlighet att laborera med olika scenarier, allt ifrån det aktuella läget till att det värsta tänkbara händer. Inspelat den 2 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Risken för magsjuka vid problem med ledningsnätet

Kan man bli magsjuk av dricksvatten? Melle Säve Söderbergh från Livsmedelsverket presenterar resultat från en färsk studie om hur störningar på våra ledningsnät påverkar mikrobakteriella förekomster i dricksvattnet. Inspelat den 27 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Fantastiska membran - och hur man använder dem

Vad kan moderna membran filtrera bort ur vårt dricksvatten? Angelica Lidén från Lunds tekniska högskola och Sydvatten AB berättar om det senaste inom membrantekniken. Inspelat den 27 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Fällning över ultrafibermembran

Alexander Keucken från Vatten & Miljö i Väst AB berättar hur de stora vattenburna sjukdomsutbrotten i norra Sverige gav oväntad hjälp när ett forskarlag skulle kommunicera acceptabel risk inom dricksvattenförsörjning. Han förklarar hur ett ultrafibermembran är konstruerat och hur man har gått från ett forskningsprojekt till en fullskalig vattenreningsanläggning med ultrafibermembran. Inspelat den 27 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & teknik

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Framsteg inom forskning 2015

Under Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens årliga högtidssammankomst 2015 presenteras en rad intressanta och aktuella framsteg inom forskningen. Björn O Nilsson, vd IVA, berättar och samtalar med Johan Rockström, professor i miljövetenskap. Inspelat den 23 oktober 2015 på Konserthuset i Stockholm. Arrangör: Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Nobel Week Dialogue 2015

Kreativitetens framtid

Möt fem Nobelpristagare i ett samtal om kreativitet. Hur kommer framtidens kreativitet att se ut och hur påverkas den av utvecklingen? Hur mycket bidrog kreativitet till paneldeltagarnas egna framgångar som ledde till Nobelpriset? Medverkande: May-Britt Moser, Nobelpristagare i medicin 2014, Edvard Moser, Nobelpristagare i medicin 2014, Carl Weiman, Nobelpristagare i fysik 2001, Michael Levitt, Nobelpristagare i kemi 2013 och Randy Schekman, Nobelpristagare i medicin 2013. Moderator: Adam Smith. Inspelat på Svenska mässan, Göteborg, den 9 december 2015. Arrangör: Nobel Media.