Titta

UR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

UR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Om UR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Föreläsningar och samtal från den nationella dricksvattenkonferensen 2017. Frågor som tas upp är bland annat vattenbrist, vattenförsörjning samt kemiska och mikrobiologiska risker. Inspelat den 26-27 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Till första programmet

UR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017 : Letar vi efter rätt substanser?Dela
 1. Men många vattenproducenter vet inte
  vilka substanser man bör leta efter-

 2. -utan man förlitar sig på de paket
  som laboratorierna har.

 3. Vattenproducenterna ska ju analysera
  dricksvattnet för bekämpningsmedel.

 4. Frågan är vilka bekämpningsmedel.

 5. Som vi har hört tidigare här-

 6. -finns det tiotusentals
  kemiska substanser ute i miljön.

 7. Vilka man ska leta efter
  är en utmaning.

 8. När det gäller växtskyddsmedel vet vi
  vilka som är godkända i Sverige.

 9. Där är det inte samma djungel
  som för andra substanser.

 10. Men trots allt är det
  hundratals ämnen det handlar om.

 11. Vi kan inte leta efter alla, så hur
  vet vi att vi tittar efter relevanta?

 12. Vår utvärdering är finansierad
  av Havs- och vattenmyndigheten.

 13. Vi har tittat på de analyspaket som
  finns tillgängliga hos laboratorier.

 14. Vilka substanser ingår? Saknas några?

 15. Uppfyller man kvalitetskraven
  i Livsmedelsverkets föreskrifter?

 16. Rapporten publicerades i höstas.

 17. Jag har med mig några stycken här-

 18. -så nån som är intresserad
  kan få ett tryckt ex.

 19. Den finns också att ladda ner
  på vår hemsida och hos HaV.

 20. Om man gärna vill ha ett tryckt ex
  och de här tar slut snabbt-

 21. -kan man mejla
  så kan vi skicka ett exemplar.

 22. Jag lägger dem där.

 23. Jag börjar med vårt dataunderlag.

 24. Dels har vi varit i kontakt
  med de tre laboratorier-

 25. -som utför i princip alla analyser
  av växtskyddsmedel i dricksvatten.

 26. Det är Alcontrol, ALS och Eurofins.

 27. Kemikalieinspektionen har statistik
  över försäljning av bekämpningsmedel-

 28. -så vi har tittat på senaste 30 åren.

 29. Vi har tittat på utförda analyser.

 30. Det finns databaser hos SGU och SLU.

 31. Där tittar vi på data från analyser.

 32. Vi har sammanställt råvatten och
  dricksvatten, yt- och grundvatten.

 33. Vi har också jämfört med data
  från miljöövervakningsprogrammet-

 34. -för växtskyddsmedel
  i yt- och grundvatten.

 35. Det är alltså generellt
  vad man hittar i miljön.

 36. Det är ett bra underlag
  att jämföra mot.

 37. Sen har vi tittat
  på substansernas egenskaper.

 38. Det är ju hundratals substanser,
  och de har olika egenskaper.

 39. En del är läckagebenägna, andra inte.

 40. Det är främst
  halveringstiden och sorptionen-

 41. -alltså hur starkt de binder
  till markpartiklar-

 42. -som är de egenskaper som styr
  mestadels hur läckagebenägna de är.

 43. Jag fick trots allt inte så lång tid.
  Rapporten har intressanta tabeller-

 44. -men nu i dag
  hoppar jag direkt till slutsatserna.

 45. När det gäller vilka substanser
  som analyseras kan man säga-

 46. -att många av de substanser
  som sålts i stor mängd-

 47. -och de man hittar
  i den nationella miljöövervakningen-

 48. -har ingått
  i analyser av dricksvatten.

 49. Om man gör sammanställningar av data
  och tittar på generella trender-

 50. -funkar det bra att använda dessa
  data som har analyserats tidigare.

 51. Men i enskilda vattentäkter kan man
  ha missat vissa relevanta substanser.

 52. Utifrån vårt underlag
  har vi kommit fram till...

 53. Vi har hittat 23 substanser
  som har haft en betydande användning-

 54. -som man kanske borde inkludera
  i analyspaket-

 55. -eller oftare titta efter
  i rå- och dricksvatten.

 56. De 23 substanserna har kommit fram
  av olika anledningar.

 57. Antingen har de haft
  läckagebenägna egenskaper-

 58. -eller så har de analyserats i fåtal
  prover men med hög fyndfrekvens.

 59. De analyseras inte ofta,
  så det vore intressant att se...

 60. Om man analyserar dem oftare,
  är det fortfarande hög fyndfrekvens?

 61. Eller så har de hittats ofta
  i miljöövervakningen-

 62. -eller i halter
  över 0,1 mikrogram per liter.

 63. Laboratorierna har ju
  en massa olika analyspaket-

 64. -men de har några stycken som är
  anpassade för dricksvattenanalys-

 65. -enligt
  Livsmedelsverkets föreskrifter.

 66. De står för över hälften av de
  analyser som utförts av vattenverk.

 67. Så det är väldigt avgörande-

 68. -hur analyspaketen ser ut
  och vilka substanser de har.

 69. Problemet med att följa
  Livsmedelsverkets föreskrifter är-

 70. -att det inte står vilka
  bekämpningsmedel man ska analysera.

 71. Det står att vattenproducenten
  ska titta efter dem-

 72. -som misstänks kunna finnas
  i vattentäkten.

 73. Men många vattenproducenter vet inte
  vilka substanser man bör leta efter-

 74. -utan man förlitar sig på de paket
  som laboratorierna har.

 75. I deras utformning har man ofta
  tittat på nationell vägledning.

 76. De flesta bygger på en lista
  som kom från Naturvårdsverket 1999.

 77. Men nya produkter kommer på marknaden
  varje år, så det är lite längesen.

 78. Nya substanser som kan vara relevanta
  finns inte med i de här listorna.

 79. Ibland är nedbrytningsprodukterna
  mer relevanta än modersubstansen.

 80. Om de har snabb nedbrytning.
  Det är inte helt lätt att få reda på-

 81. -vilka nedbrytningsprodukter
  som är relevanta att titta efter.

 82. Kemikalieinspektionen sitter på den
  kunskapen, och man kan få stöttning.

 83. När de godkänner produkter tittar de
  på relevanta nedbrytningsprodukter-

 84. -så man skulle kunna
  få information från dem.

 85. Men ganska stor del
  av de analyser som utförs-

 86. -klarar inte kraven
  i Livsmedelsverkets föreskrifter-

 87. -när det gäller
  detektionsgränser och mätosäkerhet.

 88. Det är bra om ni tänker på det här
  när ni anlitar labb.

 89. Kontrollera att de klarar kraven
  i Livsmedelsverkets föreskrifter.

 90. Och så slutsatserna när det gäller
  vägledning eller vägen framåt.

 91. Vattenproducenter har svårt att veta
  vilka substanser man bör titta efter.

 92. Det är bra att göra en faroanalys och
  titta på markanvändningen i området-

 93. -men det vore även bra om det kom
  en mer central vägledning på området.

 94. Nu baseras mycket på den
  från Naturvårdsverket från 1999.

 95. SGU kom med en ny lista 2013, men den
  är bara fokuserad mot grundvatten.

 96. Ofta är olika substanser relevanta
  för grundvatten respektive ytvatten.

 97. Den här rapporten är ett underlag för
  diskussioner - det är ingen ny lista.

 98. De 23 substanserna vi har pekat ut
  måste man gå vidare med-

 99. -och se vilka som är tekniskt möjliga
  att analysera och få in i paket-

 100. -eller om det vore jättedyrt
  att analysera dem.

 101. Och titta närmare på vilka som är
  relevanta i vilken sorts områden.

 102. Om man ska ta fram en ny vägledning
  behöver den hållas uppdaterad.

 103. Växtskyddsmedel är en dynamisk
  marknad med nya substanser varje år.

 104. Det är en utmaning
  att ha koll på nya som kommer-

 105. -och om ytterligare behöver
  stoppas in i analyspaket.

 106. SGU har en baslista
  med tilläggspaket-

 107. -beroende på odlingen
  i tillrinningsområdet.

 108. Det är en bra variant.
  Alla måste inte mäta allt-

 109. -utan man har en baslista på såna
  som ofta förekommer vid odling-

 110. -och om det är mycket frukt- eller
  potatisodling kan man ha ytterligare.

 111. Och i grundvatten och ytvatten är det
  olika substanser som utgör en risk.

 112. Tidigare har man bara tänkt
  grundvatten-

 113. -när det handlar om dricksvatten
  och analyser av växtskyddsmedel.

 114. Men väldigt mycket ytvatten
  används för dricksvatten också.

 115. Det här blev en kort version
  av vår rapport.

 116. Ni får jättegärna ställa en fråga nu
  eller komma och hämta en rapport sen.

 117. Eller mejla mig eller Gustaf Boström,
  som gjort största delen av arbetet.

 118. Tack så mycket.

 119. Textning: Lena Edh
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Letar vi efter rätt substanser?

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Vilka utmaningar har dricksvattenproducenter när de ska leta efter substanser från växtskyddsmedel i vårt dricksvatten? Mikaela Gönczi från Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel vid Sveriges lantbruksuniversitet redogör från en färsk rapport de slutsatser man kommit fram till. Inspelat den 27 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Ämnen:
Teknik > Vatten och avlopp
Ämnesord:
Dricksvatten, Teknik, Teknisk hygien, Vattenrening
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Om Svenskt Vatten

Vad har spagetti med vattenrening att göra, och hur många varv runt jordklotet räcker ledningarna i det svenska vattennätet? Henrik Kant från Kretslopp och vatten i Göteborgs stad och Magnus Montelius från branschorganisationen Svenskt Vatten berättar. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Att säkra dricksvattenförsörjningen på lång sikt

Vad krävs för att säkra dricksvattenförsörjningen? Magnus Montelius från branschorganisationen Svenskt Vatten svarar på frågan genom att titta på statistik och analyser utifrån hållbarhetsindex. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Att säkra Gävles vattenförsörjning

Vilka utmaningar står man för i Gävle när det gäller att säkra vattenförsörjningen? Karolina Stenroth från Gästrike Vatten berättar om detta arbete, där man titt som tätt stöter på patrull i form av allt från dieselläckage till sjunkande grundvattennivåer. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Skellefteås framtida dricksvattenförsörjning

Står vattenförsörjning i vägen för kommuners strävan att växa? I Skellefteå vill man växa från 72000 till 80000 invånare till år 2030. Stefan Johansson, avdelningschef vid Vatten & Avfall i Skellefteå kommun, redogör för arbetet med att säkra dricksvattnet för dessa människor och regionens framtid. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Vad gör Livsmedelsverket och Nationella vattenkatastrofsgruppen?

Hur övar man inför en vattenkris? Christina Nordenstam från Livsmedelsverket berättar om vilka åtgärder och planer Livsmedelsverket och Nationella vattenkatastrofgruppen (VAKA) genomför för att förbereda kommuner på eventuella vattenkriser. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Att säkra dricksvattenförsörjningen i framtidens Linköping

Hur möter man en kommuns behov av att kunna växa? Helena Stavklint från Tekniska verken i Linköping berättar om hur man säkrat framtidens vattenförsörjning. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Kommunikation om vattenbrist

Hur kommunicerar man när människor måste spara på vatten? Tillgången till vatten är något som de flesta i Sverige tar för givet. Jenny Holmgren från Kalmar Vatten berättar om det arbete man gjorde när vattenbristen på Öland var akut 2016. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Hur kunde PFAS-skandalen i Ronneby hända?

Vem bär ansvaret när alla skyller på varandra? Johanna Alkan Olsson, lektor i miljövetenskap vid Lunds universitet, har tittat närmare på miljögiftskandalen i Ronneby. Hur många år medborgarna i Ronneby druckit förorenat vatten håller man fortfarande på att undersöka. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Norovirus i vatten - vad vet vi?

Elisabeth Hallin från Folkhälsomyndigheten berättar om hur det forskas för fullt för att ta fram sätt att kontrollera virus i vårt dricksvatten. Norovirus är viruset som orsakar det vi kallar vinterkräksjukan. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Reviderade dricksvattenföreskrifter

Agneta Tollin från Livsmedelsverket går grundligt igenom det förslag på revidering av dricksvattenföreskrifterna som Livsmedelsverket lägger fram våren 2017. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Riskbaserat beslutsstöd

Hur kan man bedöma vad som blir mest samhällsekonomiskt: kostnader för sjukskrivningar eller säkerhetshöjande åtgärder för vårt dricksvatten? Viktor Bergion från Chalmers berättar om ett forskningsprojekt för att ta fram ett beslutsstöd för denna fråga. Inspelat den 27 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Mikrobiologisk riskbedömning av dricksvattenförsörjning

Hur riskbedömer man mikrobakterier i ytvattnet? Thomas Pettersson från Chalmers går igenom QMRA-verktyget för att analysera mikrobiologiska risker i dricksvattenförsörjningen. Detta verktyg ger dricksvattenproducenter möjlighet att laborera med olika scenarier, allt ifrån det aktuella läget till att det värsta tänkbara händer. Inspelat den 2 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Risken för magsjuka vid problem med ledningsnätet

Kan man bli magsjuk av dricksvatten? Melle Säve Söderbergh från Livsmedelsverket presenterar resultat från en färsk studie om hur störningar på våra ledningsnät påverkar mikrobakteriella förekomster i dricksvattnet. Inspelat den 27 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Fantastiska membran - och hur man använder dem

Vad kan moderna membran filtrera bort ur vårt dricksvatten? Angelica Lidén från Lunds tekniska högskola och Sydvatten AB berättar om det senaste inom membrantekniken. Inspelat den 27 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Fällning över ultrafibermembran

Alexander Keucken från Vatten & Miljö i Väst AB berättar hur de stora vattenburna sjukdomsutbrotten i norra Sverige gav oväntad hjälp när ett forskarlag skulle kommunicera acceptabel risk inom dricksvattenförsörjning. Han förklarar hur ett ultrafibermembran är konstruerat och hur man har gått från ett forskningsprojekt till en fullskalig vattenreningsanläggning med ultrafibermembran. Inspelat den 27 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & teknik

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Tvärvetenskap i praktiken

Sensorer ger norhörningar en ny chans

På många ställen i världen pågår tjuvjakt av utrotningshotade djur, till exempel noshörningar och elefanter. Som en del i kampen för att rädda de hotade djuren har Fredrik Gustafsson, professor i sensorinformatik, och hans kollegor startat ett projekt i Kenya där man utnyttjar modern sensorteknik för att spåra tjuvjägarna. Här visar han hur man har använt tekniken och testat den på Kolmårdens djurpark. Inspelat den 11 november 2015 på Campus Norrköping. Arrangör: Linköpings universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Nobel Week Dialogue 2015

Vad är intelligens?

Ett panelsamtal om intelligens och svårigheterna att definiera vad intelligens är. Samtalet berör även hur vi påverkas av alla möten och interaktioner som vi gör dagligen i bland annat digitala medier. Medverkande: Margaret Boden, professor i kognitionsvetenskap, Barnara Grosz, professor i naturvetenskap, Edvard Moser, Nobelpristagare i medicin 2014, Helga Nowotny, professor och ledamot i Vetenskapsakademien. Moderator: Göran K Hansson. Inspelat på Svenska mässan, Göteborg, den 9 december 2015. Arrangör: Nobel Media.