Titta

UR Samtiden - Framtidens infektionsforskning

UR Samtiden - Framtidens infektionsforskning

Om UR Samtiden - Framtidens infektionsforskning

Världens ledande forskare inom infektionsområdet föreläser om förändrade spridningsmönster av infektioner, antibiotikaresistens och det senaste inom gentekniken. Inspelat den 19 juni 2017 på Umeå universitet. Arrangör: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Umeå universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Framtidens infektionsforskning : Bakteriers utökade kommunikationDela
 1. Vi började titta mer noga på
  vad bakterien släppte ifrån sig-

 2. -och fick se en händelse
  som förvånade oss.

 3. Jag är medicine doktor och det har
  varit en ära och ett privilegium-

 4. -att få leka i mikrobernas värld,
  bland alla filosofie doktorer.

 5. Stiftelsen sa att det är spännande
  när man skrapar på ytan-

 6. -vilket vi ska göra i dag-

 7. -för att titta på pneumokocker,
  ett viktigt patogen bland barn-

 8. -som orsakar sjukdomar,
  från öroninfektioner på lördag kväll-

 9. -till meningit-

 10. -via lungan, blodet
  och en massa andra banor.

 11. Därför börjar min historia
  med en patient.

 12. Det var tre månader gamle Branford,
  som hade meningit.

 13. Jag hade behandlingsansvaret
  och löste uppgiften-

 14. -genom att ge
  ett passande cefalosporin.

 15. Alla bakterier
  i hans ryggmärgsvätska dog.

 16. Men även han dog.
  På grund av detta fall-

 17. -valde jag
  att lägga tid på grundforskning-

 18. -för att försöka förstå
  vad jag hade gjort fel.

 19. För nånting måste väl ha hänt
  som tillät det otänkbara:

 20. Att göra rätt, men få fel svar.

 21. Om vi tittar på
  vad som händer vid meningit...

 22. Jag klickar här... Här ser vi
  hjärnan hos en mus.

 23. Ni ser bioluminescenta pneumokocker
  som rör sig genom kärlsystemet.

 24. De kan, i vissa fall,
  fästa i kärlens yta-

 25. -och dyka in i hjärnans parenkym.

 26. Med antingen kanin
  eller mus som modell-

 27. -ville vi förstå vad som gjorde
  att Branford kunde genomgå det här-

 28. -och sen inte reagera
  på behandlingen på rätt sätt.

 29. Ett av skälen blev uppenbart
  tidigt i arbetet.

 30. Vi pratar om arbete
  som gjordes på 80-talet nu.

 31. Jag gör som Philippe
  och pratar om 40 år gammal forskning.

 32. Det vi kunde se var
  att bakteriekomponenter från ytan...

 33. Om man skrapar på pneumokockytan
  får man små bitar av cellvägg-

 34. -alltså peptidoglykaner-

 35. -och proteiner som berättar för
  pneumokocken vart den ska.

 36. De fördelas både med och utan
  bakterien, genom hela kroppen.

 37. I det här fallet
  tittar vi på hjärnans kärlsystem-

 38. -och ni ser cellväggsdelarna-

 39. -både fästa i kärlväggarna
  och i parenkymet.

 40. Om en patient får antibiotika
  som reagerar på cellväggsdelar-

 41. -som penicillin eller cefalosporiner-

 42. -skapar man en atombomb
  inuti patienten.

 43. Alla bakteriedelar frigörs
  på en väldigt kort tid-

 44. -i ett utrymme
  där kraniet begränsar expansion-

 45. -och man får
  ett starkt inflammationssvar.

 46. Det vi kunde visa var
  att pneumokockens cellvägg, i grönt-

 47. -består av en mängd komponenter,
  med proteiner fästa i sig.

 48. Varje komponent har en signal-

 49. -som kodar för ett visst symtom
  under meningitens förlopp.

 50. Leukocyter når
  subaraknoidala utrymmet. Hjärnödem.

 51. Man ser förändringar i metabolismen.

 52. Protein ökar, glukos sjunker.

 53. Varje komponent kan kopplas-

 54. -till något visst sjukdomssymtom.

 55. Nu förstod jag
  varför Branford inte överlevde.

 56. Jag dödade bakterierna,
  men det gjorde att de exploderade-

 57. -och hans hjärna kunde inte hantera
  en sån explosiv reaktion.

 58. Då var receptorer som TLR-

 59. -och NOD, som Philippe pratade om,
  ännu inte upptäckta.

 60. Nu kan vi se tillbaka och säga
  att varje del på nåt sätt passar-

 61. -nån receptor i immunförsvaret.

 62. Det kan vara TLR2,
  som är viktig för peptidoglykandelar.

 63. Det kan vara NOD
  eller så kan det vara PAFr.

 64. Vi vet det eftersom
  alla respiratoriska patogener-

 65. -på ytan
  är dekorerade med fosforylkolin.

 66. Den lilla molekylen
  är den bioaktiva komponenten-

 67. -för trombocytaktiveringsfaktor, PAF,
  en kemokin i inflammationssvaret.

 68. Om ett patogen kommer in i lungan
  tillskapas receptorn för den-

 69. -och kommer att driva inflammationen
  och det som följer på den.

 70. Så små komponenter från ytan
  på bakterier som pneumokocker-

 71. -binder till receptorerna.

 72. Det som händer då är
  en hel uppsjö negativa saker.

 73. Bakteriedelarna ger antingen
  ett sent eller ett tidigt svar-

 74. -som leder till nån sorts celldöd.

 75. Om det sker i neuroner leder meningit
  till permanenta komplikationer-

 76. -där barn får hörselbortfall-

 77. -hjärnskador som kan ge
  motoriska störningar-

 78. -och även inlärningssvårigheter.

 79. För att förstå
  vad man kan göra åt det-

 80. -ville vi veta hur många olika sätt
  neuronerna kunde dö på-

 81. -och om vi kunde blockera
  den reaktionen.

 82. Vi var ganska naiva då.
  Nu vet vi att det måste finnas-

 83. -minst 25 olika sätt
  på vilka en cell kan dö.

 84. Det finns tio olika sorters apoptos
  i varje nummer av Nature.

 85. Sen har vi nekroptos och så vidare.

 86. Som läkare är det inte logiskt,
  när man ser tillbaka-

 87. -att försöka blockera det.

 88. Man skulle behöva en komplex
  blandning för att rädda neuronerna-

 89. -som bakteriedelarna dödar-

 90. -genom det immunsvar
  de sätter i gång.

 91. Vad ska vi göra åt det?

 92. Här är en ny ansats
  som vi har börjat titta på.

 93. Vi började titta mer noga på-

 94. -vad det var
  bakterien faktiskt släppte ifrån sig.

 95. Då fick vi se en händelse
  som förvånade oss.

 96. Pneumokocker är klassiska
  grampositiva patogener-

 97. -med en tjock inkapsling
  som är lätt att se.

 98. Det är så allt börjar, i näsan.

 99. Sen ställde vi frågan
  om det är vad värden ser-

 100. -under andra delar av sjukdomen.
  Vad händer i lungan och hjärnan?

 101. Det blev tydligt att patogenet
  ser olika ut på olika ställen.

 102. Här ser vi bakteriekapseln i rött
  och själva bakteriekroppen i grönt.

 103. I ett tidigt infektionsskede
  är inkapslingen omfattande.

 104. Om den har en kapsel från början
  behålls kapseln ett tag.

 105. Men inte länge. Tre timmar senare-

 106. -stöter den på
  antimikrobiella peptider i lungan.

 107. Bonnie nämnde signalmolekyler.
  Det här är en sån för pneumokocker:

 108. "Åh, jag ska dyka in i blodomloppet
  och sen ta mig till hjärnan!"

 109. Det första den gör
  är att ta bort kapseln.

 110. Då får man
  relativt nakna pneumokocker.

 111. Det är viktigt
  för att proteinerna i cellväggen-

 112. -lätt kan fästa i humanceller,
  så bakterien kan invadera kroppen-

 113. -och sprida sig genom den.

 114. En av de stora överraskningarna är-

 115. -varför det händer och hur.

 116. Vi upptäckte...
  Oj, hitåt ska jag rikta den.

 117. ...att det här är avhängigt av
  pneumokockens autolytiska system.

 118. Autolysiner är
  väldigt märkliga, suicidala enzymer-

 119. -som finns i de flesta patogener som
  är framgångsrika bland barn.

 120. Pneumokocker, meningokocker...
  De växer till stationärfasen-

 121. -och sen begår de självmord ihop,
  genom quorum sensing.

 122. Då behövs de autolytiska enzymerna-

 123. -som klipper bort
  cellväggkomponenterna på ytan.

 124. Av nån anledning dör bakterien.

 125. Nu vet vi att pneumokockerna inte är
  dumma patogener-

 126. -som har behållit självmordsenzymer.

 127. Samma enzym används
  för att ta bort kapseln-

 128. -inför en bakterieinvasion.
  Flera saker är viktiga att inse här.

 129. För det första: om ni tror
  att ett kapselbaserat vaccin-

 130. -kan motverka lunginflammation,
  då vet ni att det inte funkar.

 131. Det måste till ett nytt vaccin
  som innehåller pneumokockprotein-

 132. -för att det ska kunna behandla
  eller motverka-

 133. -den sjukdom som oftast dödar barn,
  nämligen bakteriell lunginflammation.

 134. För det andra
  tänker vi på autolysinerna-

 135. -som komponenterna som gör att
  penicillin och cefalosporin fungerar.

 136. Det skapar en konflikt.
  Vi använder antibiotika-

 137. -som också är viktiga
  för patogenets virulens.

 138. Utöver att förstå nya saker om ytan-

 139. -förstår vi också
  att bakteriens omgivning avgör-

 140. -vilken sorts yta den presenterar.

 141. Det antyder att det måste finnas
  olika sorters pneumokocker överallt.

 142. Carlos Orihuelas labb
  har fantastisk ny forskning-

 143. -som antyder att pneumokocker
  kan invadera hjärtat.

 144. Under bakteriell lunginflammation
  kan man få skador som de här-

 145. -i hjärtvävnaden.

 146. Det förklarar varför 20 % av alla
  som får bakteriell lunginflammation-

 147. -får hjärtkärlkomplikationer,
  upp till ett år senare.

 148. Barn på St. Jude
  som har bakteriell lunginflammation-

 149. -har retledningsdefekter
  eller avvikande EKG, av kronisk art.

 150. Det finns alltid nya saker
  att upptäcka med sjukdomen.

 151. Om vi går tillbaka till Branford:
  Vad skulle kunna göras-

 152. -när vi nu har den här kunskapen?

 153. Vad antyder
  att vi skulle kunna hjälpa honom?

 154. Vi trodde, fram tills helt nyligen-

 155. -att inflammationen beror på
  alla de här delarna.

 156. De binder som ligander
  till immunreceptorerna-

 157. -vilket är nåt positivt,
  så länge det inte går fel-

 158. -och man börjar förlora celler.

 159. Här är ett exempel på cellförluster
  som är typiska vid meningit-

 160. -i bilder från hippocampus
  hos en kanin.

 161. Vi ställde frågan om det här
  kunde se ut på ett annat sätt.

 162. Kunde vi, i stället för död,
  kanske få proliferation?

 163. Celler som är unga
  är infärgade med nestin-

 164. -och jämförs med de skadade cellerna
  som vi ser vid meningit.

 165. Det jag började fundera över var
  när hjärncellerna delar sig mest.

 166. Det gav oss en ledtråd.
  Det sker i fostret.

 167. Vi skapade en modell som tittar på
  cellväggsdelar eller hela bakterier-

 168. -som ges till en dräktig mus.
  Vad händer vid olika tidpunkter-

 169. -med fostren i livmodern?

 170. Hamnar cellväggarna
  eller de andra delarna i fostret?

 171. Vad blir i så fall reaktionen
  i fostrets hjärna?

 172. Modellen kräver
  att man injicerar cellväggsdelar-

 173. -i musens svans.

 174. Man får se till att musmamman
  är frisk och inte lider men.

 175. Man följer
  hennes dräktighet över tid-

 176. -så den inte avbryts i förtid
  och moderkakan fungerar normalt.

 177. Om allt ser bra ut, vad händer då?

 178. Pneumokockers cellvägg
  går in i moderkakan-

 179. -och det tycks inte göra skada.
  Det var förvånande.

 180. Om vi tittar på celldöd,
  med Tunnel eller Caspase-3-

 181. -ser vi en viss infärgning-

 182. -i djur som fått cellväggsdelar
  eller pneumokocker-

 183. -jämfört med kontrollerna.

 184. Dräktigheten förblir alltså
  relativt normal.

 185. Cellväggsdelarna är dekorerade
  med fosforylkolin, som jag nämnde-

 186. -och binder PAF-receptorn-

 187. -som hjälper dem passera
  vissa barriärer, som endotelytan.

 188. I vildtypsmusen ser ni
  att cellväggsdelarna-

 189. -går in i blodomloppet i ungen-

 190. -och hamnar i fostrets hjärna.
  Lätt att se med bioluminescens.

 191. TLR2, liganden som gör att
  cellväggsdelar ger inflammation...

 192. De kommer in i hjärnan
  utan den receptorn-

 193. -men inte utan PAF-receptorn,
  som har fosforylkolinet.

 194. Det är en välkänd translokationsväg
  som de följer till fosterhjärnan.

 195. Vad händer nu? Jo, de sprids långt-

 196. -och under
  särskilt viktiga tidsperioder.

 197. Ni ser i hjärnbarken,
  hjärnans centrum och medellinjen-

 198. -alla möjliga cellväggsdelar.

 199. Vi brukar injicera vid E10
  och titta över tid efter det.

 200. Mängden cellväggsdelar är,
  flera dagar senare, noll.

 201. Det finns inget mänskligt enzym
  som kan bryta ner det här-

 202. -bortsett från lysozym ibland.

 203. Det är oklart
  vart cellväggsdelarna tar vägen.

 204. Om man injicerar flera gånger
  tycks det finnas en tröskel-

 205. -och de håller sig där.

 206. Det tycks spela en viss roll
  om det är senare i dräktigheten-

 207. -med tanke på mängden cellrörelse
  vid respektive tidpunkt.

 208. Men den stora överraskningen var
  att det inte leder till inflammation.

 209. Vi har postnatala hjärnor-

 210. -som är svårt skadade
  på grund av inflammationssvaret-

 211. -men här reagerar fosterhjärnan
  helt annorlunda.

 212. Om vi tittar i den vuxna hjärnan-

 213. -ser vi mycket Caspase-infärgning
  och Tunnel-infärgning-

 214. -men i fosterhjärnan
  ser man inget sånt.

 215. Det tycks alltså finnas en brytning
  mellan före och efter födseln-

 216. -och neuronerna beter sig olika.

 217. Det går också att se
  att cytokinsvaret är olika.

 218. Det är mycket cytokiner
  i den vuxna hjärnan-

 219. -men inte i fosterhjärnan.

 220. Det är heller ingen större aktivering
  av glia eller leukocyter.

 221. Reaktionen i fosterhjärnan
  är neuroproliferation.

 222. Vi har alltså en TLR2-ligand
  som dödar neuroner vid en viss tid-

 223. -men i fosterhjärnan
  ger proliferation.

 224. Här är ett exempel på hjärnbark,
  som syns i förstoring här.

 225. Neuroner föds i ventrikelzonen,
  vandrar till den intermediära zonen-

 226. -och sen upp till hjärnbarken.

 227. Om man tittar på mängden celldelning
  som sker-

 228. -och använder Fuccimöss,
  där det gröna är proliferativt-

 229. -ser man
  att cellväggen ger proliferation-

 230. -och tycks börja i ventrikulärzonen,
  långt in i hjärnan.

 231. Det leder till en större reaktion
  i hjärnbarken.

 232. Här skedde infärgning med nestin-

 233. -från låga till höga punkter
  i fosterhjärnan.

 234. De prolifererar alltså
  enligt flera markörer.

 235. Vi kan använda ljusfältsmikroskop,
  som visar mer detaljer-

 236. -genom att genomlysa allt
  utom cellen i fråga.

 237. Här tittar vi på neuroner i grönt,
  som prolifererar.

 238. Om man jämför behandlade celler
  med kontroller-

 239. -ser man mer grönt i ventrikulärzonen
  och längst upp i hjärnbarken.

 240. Om man sen tittar på
  vad som sker i hjärnbarken över tid-

 241. -leder cellväggen till
  en förtjockning eller utbredning här-

 242. -och en 50-procentig ökning
  i antalet celler.

 243. De här små mössen
  får alltså stora hjärnor.

 244. Det är lätt att se
  i jämförelse med PBS.

 245. I TLR2-mössen händer det inte,
  vilket är en viktig ledtråd.

 246. I PAF-receptormössen
  finns inte cellväggsdelarna.

 247. Det här går att kvantifiera
  med hjälp av stereomikroskopi.

 248. Det som krävs för neuroproliferation-

 249. -är alltså att hitta rätt tidsperiod,
  som är kring E10.

 250. Vid E15 är antalet neuroner
  inte lika högt som vid E10.

 251. Och TLR2-svaret är helt avgörande-

 252. -för att neuroproliferationen
  ska ske.

 253. Det låter väl bra,
  men det är ju en konstgjord modell.

 254. Det händer inte i gravida kvinnor.
  Däremot får de feber-

 255. -och får antibiotika
  som går på cellväggarna.

 256. Då kommer cellväggsdelar
  att frigöras.

 257. Vi gjorde en modell i mus.

 258. I de möss som har
  både bakterier och ampicillin-

 259. -ser man att antalet celler
  i hjärnbarken är-

 260. -runt 50 % högre än det ska vara,
  både med ampicillin och i kontroller.

 261. Om man ger antibiotika som inte går
  på cellväggarna, som klindamycin-

 262. -ser man ingen proliferation
  i hjärnbarken.

 263. Man ser det tydligt här.

 264. Här är kontrollhjärnan.
  Vi ser en del proliferation fläckvis-

 265. -men reaktionen är mycket starkare
  i ventrikulärzonen och hjärnbarken.

 266. För att förstå mekanismen
  måste vi se den in vitro.

 267. Kan vi skapa en sån modell,
  så vi kan förstå det hela bättre?

 268. Det kan man genom att ta neuroner,
  odla dem in vitro-

 269. -och sen märka dem med färg.

 270. Med tiden kommer färgen att spädas
  om cellerna prolifererar.

 271. Ni ser... Den röda linjen är
  där cellerna börjar-

 272. -såvitt avser mängden färg.

 273. Om de prolifererar späds färgen ut.

 274. Vi kan alltså få vildtypsceller
  att proliferera in vitro.

 275. Vi kan inte få celler utan TLR2
  att proliferera.

 276. Här var det neuroner från foster.

 277. Om vi använde konstgjorda ligander
  såg vi inget TLR1-svar-

 278. -men det är TLR2/6-liganden
  som ger det proliferativa svaret-

 279. -eller som tycks göra det.

 280. Det går att se inte bara här-

 281. -utan även om
  man tittar på dendriterna.

 282. Cellväggarna ger
  väldigt långa dendriter-

 283. -jämfört med PBS-

 284. -eller kontroller
  som har långa dendriter, VEGF.

 285. Det antyder att vi talar om
  cellväggsdelar och bakterier-

 286. -som pratar med en ligand
  som vi inte nämnt tidigare, TLR2/6-

 287. -alltså inte 2/1.

 288. Såvitt vi förstår
  finns grupper av TLR.

 289. TLR2 kan komma i två smaker.

 290. Den bildar dimerer med 1 eller 6-

 291. -och ger upphov till
  ett traditionellt inflammationssvar.

 292. Det som tycks hända är
  att den här delen saknas-

 293. -och att vi därför ser
  den här reaktionen.

 294. Beror det på den här viktiga biten
  i kedjans början-

 295. -som kallas MyD88?

 296. Svaret är: Det verkar inte så.

 297. Reaktionen verkar alltså inte bero på
  TLR2/6 eller MyD88-

 298. -vilket är väldigt märkligt.

 299. I MyD88-mössen ser man
  en väldigt stor reaktion-

 300. -jämfört med kontrollerna.

 301. Vi börjar prata om
  en ny, relativt outforskad signalväg.

 302. I det här fallet tar vi TLR2/6-

 303. -och låter den göra det den ska,
  men inte genom MyD88-

 304. -och TLR2/1:s klassiska signalväg
  funkar inte.

 305. Ingen aktivering av NF-κB
  och så vidare.

 306. Vilka signalmöjligheter
  finns då kvar?

 307. Ja, nåt kinas, förstås.

 308. Man kan ta PI3-kinaset
  och AKT-kinaset-

 309. -och visa att de blir mycket aktiva
  under proliferationssvaret.

 310. Vilken är då den slutliga effektorn
  av det här typen av svar?

 311. 2/6 går genom
  nån annan, oberoende signalväg.

 312. Är några element aktiverade-

 313. -som på något sätt
  kan driva proliferationen?

 314. Det skulle betyda
  att nåt måste komma in i cellkärnan.

 315. Det som driver proliferationen
  är FoxO och FoxG1.

 316. I så fall borde cellväggar,
  eller den här studien, leda till-

 317. -en ökning av
  de neuroproliferativa svaren.

 318. FoxG1-infärgningen är större
  i cellväggsbehandlad hjärna-

 319. -än i PBS-behandlad hjärna.

 320. Ni ser många fler nya neuroner
  på samma ställen som FoxG1.

 321. Det antyder att de två sakerna
  åtminstone händer i samma celler.

 322. När man har jobbat i fyrtio år-

 323. -kan man ha tjugo år gamla resultat
  som aldrig fått en förklaring.

 324. I mitt fall tog vi cellväggar och
  försökte förstå vart de tog vägen.

 325. Vår studie visade
  att de hamnade i cellkärnan.

 326. Då trodde man inte att cellväggsdelar
  eller LPS eller nåt annat-

 327. -skulle kunna komma in i cellen.
  Det var otänkbart.

 328. Nu har vi förstått att det finns
  ett skäl och en tänkbar signalväg.

 329. Det stämmer att cellväggsdelar
  går genom kärnhöljet, i rött-

 330. -och sen finns, som stora delar,
  inuti själva cellkärnan.

 331. Vi talade om interaktioner med FoxG1-

 332. -och kunde visa
  att de två sakerna är associerade.

 333. I den här studien är FoxG1
  en nukleär transkriptionsfaktor

 334. -som binder till en viss DNA-sträng.
  Den kallas sonden, Quinn.

 335. Cellväggsdelar konkurrerar ut FoxG1
  från sonden.

 336. När man tillför mer cellväggsdelar
  binder allt mindre av sonden.

 337. Man ser också att FoxG1 rör sig
  med cellväggsdelar, i bunden form-

 338. -i den här typen av studie.

 339. Det är möjligt att en bakteriedel
  når ända in i hjärnan-

 340. -vilket i fosterstadiet
  leder till proliferation.

 341. Det kan vara beroende av
  en annan signalväg-

 342. -som är föga studerad.

 343. Den omfattar kanske de här kinaserna
  och säkert tjugo steg till-

 344. -som på nåt sätt aktiverar FoxG1
  i cellkärnan.

 345. Under de här studierna
  lät vi en del av ungarna födas.

 346. De ser ut som vanliga möss dag 0.

 347. Med tiden börjar de gå ner i vikt
  och bete sig märkligt.

 348. De sätter sig i ett hörn
  och kurar ihop sig. De blir passiva.

 349. Det blev intressant att studera
  i och med den här artikeln-

 350. -som visade en koppling
  mellan polymorfismer i FoxG1-

 351. -och störningar på autismspektrumet.

 352. Det finns en nypublicerad artikel
  från Ian Lipkins grupp-

 353. -som visar att feber-

 354. -är väldigt starkt korrelerad
  med störningar på autismspektrumet.

 355. Kanske finns bevis från människor-

 356. -som kan förklara-

 357. -hur bakteriedelar
  korsar barriären vid infektioner-

 358. -och sen kan förändra
  den neurala utvecklingen.

 359. När vi tittar på mössen
  i beteendestudier-

 360. -kan vi se en kognitiv störning.

 361. Vi placerar en mus i en låda
  och ber den acklimatisera sig.

 362. Dagen efter sätts två gula saker in.
  Det accepterar den snart.

 363. Sätter man sen in
  en röd sak och en gul sak-

 364. -ska musen reagera på förändringen-

 365. -och ägna tid åt
  att studera den nya saken.

 366. Mössen som fått cellväggsdelar
  under fostertiden-

 367. -ägnar mycket mindre tid åt
  att studera den nya saken.

 368. De tycks inte kunna skilja
  mellan gammalt och nytt.

 369. Vi har gjort
  5-6 studier av olika slag-

 370. -för att utreda beteendeförändringar.

 371. Allt tyder på
  en viss kognitiv störning-

 372. -och att mössen tappar vikt.

 373. Det skapar en situation
  där vi har nåt nytt att titta på-

 374. -vad gäller bakteriesignaler.
  Det är ett område i sin linda.

 375. Det omfattar inte bara fostermedicin.

 376. Det rör komponenter från bakterier
  och virus-

 377. -som inte i sig
  behöver vara smittsamma-

 378. -men korsar barriären
  och skapar skillnader i utveckling-

 379. -vid vissa specifika tidpunkter.

 380. Om vi summerar det här...

 381. Cellväggsdelar
  förstärker neuroproliferation.

 382. De migrerar till hjärnbarken
  och stannar där.

 383. Inom den tidsperioden
  blir hjärnbarken 50 % större.

 384. Vi vet inte hur länge den varar.

 385. Vi vet att beteendeförändringarna
  ökar med tiden.

 386. Vi måste titta på hur det korrelerar
  med hjärnans topografi.

 387. Dysmorfogenes i hjärnan kopplas
  till sämre särskiljningsförmåga-

 388. -och det finns ett förhållande
  med FoxG1-

 389. -som en reaktion på cellväggsdelarna
  i den embryonala miljön.

 390. Det antyder
  att det finns ett fönster-

 391. -när komponenterna kan påverka-

 392. -hjärnans utveckling hos fostret.

 393. Vissa indicier tyder på
  att det kan vara relevant-

 394. -i behandling av blivande mödrar.

 395. Kanske undvika att ge antibiotika
  som går på cellväggar.

 396. Det för oss tillbaka till en fråga
  som var invecklad:

 397. Hur får vi Branfords neuroner
  att överleva?

 398. I slutänden lyckades vi inte
  hindra dem från att dö-

 399. -men om vi förstår mekanismen-

 400. -kanske vi kan uppmuntra neuroner-

 401. -hos djur efter födseln,
  eller nyfödda barn-

 402. -att repareras på ett bättre sätt-

 403. -än de lyckas göra i dag.

 404. Jag måste tacka många människor.

 405. Namnet i rött är nyckelpersoner
  i det jag berättat om.

 406. Jag vill nämna min interaktion
  med Wallenbergstiftelsen.

 407. Ni valde att investera pengar i USA,
  vilket jag uppskattar.

 408. De har haft en stor inverkan
  även här i Sverige.

 409. Jag vill lyfta det faktum
  att filantropi förekommer-

 410. -som det
  den här stiftelsen ägnar sig åt.

 411. I mitt fall var det Danny Thomas
  som grundade St. Jude-

 412. -med sin kompis,
  som ni kanske känner igen: Elvis.

 413. Översättning: Linnéa Holmén
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Bakteriers utökade kommunikation

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Nya studier visar att tvåvägskommunikationen mellan bakterierna ständigt pågår som små viskningar även när man inte har en inflammation. Elaine Tuomanen, barnläkare vid St Jude Children's Research hospital, Memphis, USA, berättar här om sin forskning kring hur pneumokocker interagerar med det medfödda immunsvaret. Inspelat den 19 juni 2017 på Umeå universitet. Arrangör: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Umeå universitet.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa > Sjukdomar och ohälsa > Virus och bakterier
Ämnesord:
Allmän medicin, Bakterier, Bakteriologi, Infektionssjukdomar, Medicin, Mikrobiologi
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Framtidens infektionsforskning

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Framtidens infektionsforskning

Patogener, kommensaler och slemhinnor

Tarmfloran har många roller. En av dem är att skydda slemhinnan. De bakterier som vill invadera och kolonisera slemhinnan tävlar mot tarmfloran. Shigella sonnei är inget undantag. Philippe Sansonetti, professor i molekylär mikrobiologi vid Collège de France, berättar om patogener, kommensaler och slemhinnor i denna föreläsning som han kallar "The discreet charm of the 'Ménage á trois'", trekantens diskreta charm. Inspelat den 19 juni 2017 på Umeå universitet. Arrangör: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Umeå universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Framtidens infektionsforskning

Bakteriernas kemiska språk

Skadliga bakterier kan döda människor, djur och växter, medan goda bakterier spelar en viktig roll i att hålla människor, djur och växter välmående och levande. Quorum sensing är bakteriernas sätt att kommunicera. Bonnie Bassler, professor i mikrobiologi vid universitetet Princeton i USA, är en pionjär på området och kunde i mitten av 1990-talet visa att bakterier inte bara talar med sina artfränder utan de kan också sända och ta emot signaler från andra arter. Här berättar hon om sin forskning. Inspelat den 19 juni 2017 på Umeå universitet. Arrangör: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Umeå universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Framtidens infektionsforskning

Dna-skador i immunförsvaret

Människans immunförsvar är i konstant beredskap för att reagera. Nelson Gekara, infektionsforskare vid Umeå universitet, har påvisat ett samband mellan dna-skador och vårt medfödda immunförsvar, som ger oss förmågan att bygga upp en optimal inflammatorisk reaktion på infektioner och andra biologiska angrepp. Gekara berättar om sin forskning i molekylärbiologi som undersöker dna-skadors signalproteiner och deras roll i det medfödda immunförsvaret och inverkan på infektioner, inflammatoriska sjukdomar och cancer. Inspelat den 19 juni 2017 på Umeå universitet. Arrangör: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Umeå universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Framtidens infektionsforskning

Spetälska - zoonoser och antroponoser

Stewart Cole, forskare i molekylärbiologi, berättar om sin forskning kring mykobakterieinfektioner som tuberkolos och spetälska. Genforskning har revolutionerat vår förståelse för icke-odlingsbara patogener hos människan. Man trodde att spetälska enbart smittade från människa till människa, men i USA har man hittat indikationer på att mycobacterium leprae kan smitta mellan djur och människor. Inspelat den 19 juni 2017 på Umeå universitet. Arrangör: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Umeå universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Framtidens infektionsforskning

Bakteriers utökade kommunikation

Nya studier visar att tvåvägskommunikationen mellan bakterierna ständigt pågår som små viskningar även när man inte har en inflammation. Elaine Tuomanen, barnläkare vid St Jude Children's Research hospital, Memphis, USA, berättar här om sin forskning kring hur pneumokocker interagerar med det medfödda immunsvaret. Inspelat den 19 juni 2017 på Umeå universitet. Arrangör: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Umeå universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Framtidens infektionsforskning

UVI och bakteriell komplexitet

Urinvägsinfektioner förekommer främst hos kvinnor och är en av de vanligaste infektionerna. Scott Hultgren, forskare vid Washington University School of Medicine, St Louis, USA, berättar om sin forskning där han tagit fram nya kliniska metoder för behandling av akuta och återkommande urinvägsinfektioner genom att utveckla antihäftande mannosider. Inspelat den 19 juni 2017 på Umeå universitet. Arrangör: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Umeå universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Framtidens infektionsforskning

Hepatit C-virusets svaga punkt

Peter Sarnow, professor i mikrobiologi och immunologi vid universitet i Stanford, USA, berättar om sin forskning med fokus på patogena RNA-virus. Hur identifierar man de virala akilleshälarna vid infektioner orsakade av flavivirus? Flavivirus är en virusfamilj bestående av RNA-virus som bland annat orsakar TBE, gula febern, hepatit C samt zika- och denguefeber. Inspelat den 19 juni 2017 på Umeå universitet. Arrangör: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Umeå universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Framtidens infektionsforskning

Så används CRISPR-tekniken idag

CRISPR/Cas9 är den bästa tekniken för genmodifiering som finns tillgänglig just nu, berättar Emmanuelle Charpentier, professor i medicinsk mikrobiologi vid laboratoriet för molekylär infektionsmedicin vid Umeå universitet och avdelningschef vid Helmholtz Centre for Infection Research i Tyskland. Tekniken används för att göra riktade förändringar i arvsmassan. Inspelat den 19 juni 2017 på Umeå universitet. Arrangör: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Umeå universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Tvärvetenskap i praktiken

Tv-spel förbättrar hälsa hos patienter

Tiny Jaarsma, professor i omvårdnad vid Linköpings universitet, menar att alla människor borde spela tv-spel. Speciellt viktigt är det för hjärtsviktspatienter som har svårt att komma ut och motionera. En första studie på patienter med hjärtsvikt har visat positiva resultat. Patienterna får hjälp att komma igång och installera spelet och sedan stöttar vi dem i tre månader, berättar Tiny Jaarsma. Moderator: Sharon Jåma. Inspelat den 11 november 2015 på Campus Norrköping. Arrangör: Linköpings universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Den förlorade lusten

Minskad sexlust har många orsaker. Det kan handla om stress eller relationsproblem, men även sjukdomar. Män som behandlas för prostatacancer kan tappa lusten helt. Vad händer med relationen och individen om sexlivet dör ut? Christinas man behandlades för prostatacancer. När hon ville kramas motade han bort henne.