Titta

UR Samtiden - Ekotransport 2030

UR Samtiden - Ekotransport 2030

Om UR Samtiden - Ekotransport 2030

Föreläsningar och samtal om framtidens hållbara transporter, med fokus på 2030-målet. Inspelat den 26 april 2017 på Münchenbryggeriet, Stockholm. Arrangör: Bonnier lärarfortbildning.

Till första programmet

UR Samtiden - Ekotransport 2030 : Kollektivtrafik 2.0Dela
 1. Befintliga trafikslag
  ska bli mer miljövänliga.

 2. Det handlar också om att ställa om
  radikalt färdmedelsandelarna-

 3. -och att minska resandet.

 4. Jag gissar att många av er
  ändå åker kollektivt.

 5. Men när ni inte åker kollektivt,
  vad är huvudskälet till det?

 6. För dyrt, för lång tid, för dålig
  komfort eller passar inte sträckorna?

 7. Medan det dyker upp kan jag kolla med
  dig, Jakob. Jag bor här i Stockholm.

 8. För min del handlar det ofta om
  att det är för trångt.

 9. Det är inte jobbigt. Däremot passar
  inte sträckorna. Hur är det för dig?

 10. Jag bor på landet
  3 km utanför Alingsås.

 11. Först tänkte jag: "Man ska inte fråga
  varför vi inte åker kollektivt."

 12. Men så tänkte jag:
  "Det är en del av lösningen."

 13. Precis som telefonen är
  en del av vår lösning hur vi färdas.

 14. Vi har pratat i telefon inför kon-
  ferensen och inte färdats nånstans.

 15. När jag kör mina killar
  som ska börja tidigt i skolan...

 16. Sju på morgonen tar de tåget.
  Jag kör dem dit.

 17. Men sen när jag väljer från där jag
  bor - jag har en buss i halvtimmen-

 18. -att köra till Göteborg, är det bara
  lathet och dålig planering.

 19. Det duger icke.
  Vi får återkomma till det.

 20. Vi ska bjuda upp den panel
  som ska diskutera detta.

 21. Vi ger en varm applåd till Martin
  Hedevåg, Sverigechef på Uber...

 22. ...Lars Backström, vd på Västtrafik,
  Mikael Kilter, vd på Move About-

 23. -och Karolina Isaksson på Statens
  väg- och transportforskningsinstitut.

 24. Varmt välkomna, allesammans!

 25. Ja, ni såg när vi fick de här
  indikatorerna presenterade för oss.

 26. Vi kan se att kollektiva lösningar
  inte är det som de flesta väljer.

 27. Det skulle kunna göras mycket mer.
  Vi ska diskutera hur vi ska göra-

 28. -för att få fler
  att nyttja kollektivtrafiken.

 29. Jag tänkte kolla
  till att börja med...

 30. En liten kort kommentar. Vad säger ni
  är det enskilt största problemet?

 31. Marknaden behöver tydliga spelregler
  för att planera och göra satsningar.

 32. Då är en enkel sak
  en sorts grön skatteväxling-

 33. -en sorts bonus-malus för resor-

 34. -så att alla resor
  får bära sina miljökostnader.

 35. Vilket innebär stor kollektiv skatt
  för dåliga resor-

 36. -och en bonus för dem som är bra.
  Då får marknaden styra.

 37. -Lars Backström?
  -Det finns många utmaningar.

 38. Det finns andra grafer att titta på.

 39. Andelen resor under 5 km i bil och
  kollektivtrafik. Många tar då bilen.

 40. Hur kommer det sig att det ser ut så?

 41. Det är lite som Svante var inne på
  tidigare.

 42. Städer är planerade utifrån bilen.

 43. Det är en konsekvens
  att det ser ut så.

 44. Kollektivtrafiken
  ska kanske omdefinieras-

 45. -och hur behöver städerna planeras?

 46. Du sa tidigare
  att det säljs bilar som aldrig förr.

 47. Det är problemet
  skulle man kunna säga.

 48. Välstånd och konjunktur
  definieras av-

 49. -antalet bilar som säljs.
  Det är nästan så-

 50. -att i framtiden vill vi bara färdas
  själva i självkörande bilar.

 51. Vilket problem löser det?

 52. Inget som inte kollektivtrafiken med
  andra aktörer redan kan lösa i dag.

 53. Innovation på vårt område leder inte
  till fler fordonsrörelser i städer-

 54. -utan det kopplar ihop
  hållbara transporttjänster.

 55. -Martin Hedevåg på Uber?
  -Det var bra att vi gjorde den innan.

 56. Det är problemet. Kollektivtrafiken
  passar inte alltid.

 57. Man borde titta på privatbilismen.

 58. Vi ser oss själva som... Många tänker
  kanske att Uber är en taxiutmanare.

 59. Privatbilismen
  är vår huvudkonkurrent.

 60. Vi kan vara ett komplement
  till kollektivtrafiken.

 61. I London klockan nio på morgonen
  under "rush hour"-

 62. -sker 30 % av alla resor på Uber
  inom 200 m från nån knutpunkt-

 63. -tunnelbanestation, tågstation -
  runtom stan.

 64. Folk använder det som "last mile".

 65. Vi måste titta på olika lösningar
  för att få bukt med privatbilismen.

 66. Det kanske är en del av svaren här
  som var upphovet till er uppkomst.

 67. Jag skulle vilja säga ja.
  Tyvärr var det nog inte så.

 68. Ju mer vi började förstå matten
  och ingenjörsproblematiken bakom-

 69. -att skapa ett nätverk som matchar
  tillgång och efterfrågan förstod vi-

 70. -att det är den här problematiken
  som är den stora utmaningen.

 71. Vi ska tala vidare.
  - Jag ska släppa in dig, Karolina.

 72. Men man kan fråga sig...
  Mikael har varit inne på-

 73. -att vi måste ha andra styrmedel.

 74. Behövs det i första hand mer piska
  - styrmedel-

 75. -eller är det attraktiva, andra typer
  av kollektivtrafik som vi behöver?

 76. -Karolina?
  -Det behövs både piskor och morötter.

 77. Att så snabbt som vi talar om
  att en omställning behöver ske...

 78. Då går det inte
  att bara jobba med morötter.

 79. Man måste förstå resenärsperspektivet
  och samhällets stora strukturer.

 80. Vad det är för strukturer och
  transportsystem som vi bygger ut.

 81. Det är det som vi ser effekten av
  i beteendet, som Lars nämnde.

 82. Har vi planerat för bilen i många
  decennier, är det svaret vi får.

 83. -Det går att ändra om.
  -Du forskar på policys och planering.

 84. Vi talade om förslag som regeringen
  lagt och är på väg att lägga.

 85. Vad tänker du kring dem
  utifrån det här perspektivet?

 86. Jag tycker att om man tittar på
  forskningsläget och kunskapsläget-

 87. -om hållbar stadsutveckling
  och hållbara transporter-

 88. -passar de här åtgärderna in väl
  i kunskapsläget som det ser ut.

 89. Men det behövs mer.

 90. Då tänker jag på åtgärder som också
  tar hand om strukturella frågor.

 91. Man kan se i Sveriges innerstäder
  eller kommuner-

 92. -som i sina centrala delar
  gör de åtgärder som behövs.

 93. Man är på gång med att främja
  cykel- och kollektivtrafik och gång.

 94. Det handlar också om
  regionala strukturer.

 95. Stat, region och kommun
  måste gå hand i hand-

 96. -så att det blir en överensstämmelse
  med de satsningar som görs.

 97. Sen måste man jobba med åtgärder som
  främjar... Den bilden...är inte kvar.

 98. Om sträckan inte passar-

 99. -kan man komma längre med
  olika typer av kombinerad mobilitet.

 100. Men hela tiden främja
  det som är resurs- och yteffektivt.

 101. Mikael, när vi snackades vid tidigare
  sa du att det är ett himla duttande.

 102. -Kan du utveckla det?
  -Vi vet vad som behöver göras.

 103. Det enda som är klimatmässigt håll-
  bart är kollektivtrafik och cykel-

 104. -i kombination med elbilar i pooler
  med förnybara bränslen.

 105. Låt oss börja göra det.
  Har vi en sån transportväxling-

 106. -får det kollektiva mer resurser
  att bygga ut-

 107. -fler och frekventare avgångar
  och snabbare resor-

 108. -så att det blir enklare och bättre.
  Och så reglerar det sig självt.

 109. -Karolina får kommentera.
  -Jag vet inte...

 110. ...om marknaden löser det själv.
  Offentliga åtgärder behövs också.

 111. Men det är bra att se hur marknads-
  intressen blir en viktig resurs.

 112. Om alla resor
  bär sina miljökostnader-

 113. -går det inte att köra lika mycket
  bil och flyga lika mycket.

 114. Om den riktiga kostnaden kommer fram,
  hjälper det. Politiker gör för lite.

 115. -Du vill ha en höjd koldioxidskatt.
  -Ja.

 116. Får jag bara hänga på där?
  - Jag tänker...

 117. Det är både och. Det är kanske
  ett typiskt svenskt svar.

 118. Det handlar till syvende och sist om
  hur städer och regioner ska vara...

 119. Hur vill vi bo? Hur ska det se ut?

 120. Det är ett antal modiga städer
  och borgmästare som går i bräschen-

 121. -för att skapa attraktiva städer
  och attrahera duktig arbetskraft.

 122. Oslo gör det.
  Vi hörde Vancouver sist.

 123. Seattle, Madrid och Paris.

 124. De har gemensamt att de försöker ta
  bort bilar till förmån för människor.

 125. Sen måste kollektivtrafiken i sig
  och med andra hållbara trafikslag-

 126. -gå hand i hand. Jag tycker att det
  handlar om vilka städer vi vill ha.

 127. Till det behöver vi modiga
  borgmästare eller politiker-

 128. -som faktiskt vågar ta beslut.
  Vi lever med - inte en skuld-

 129. -men det ser ut som det gör för att
  vi har utformat städer för bilen.

 130. Det gick snabbt att ersätta
  hästar med bilar.

 131. Det är världshistoriens mest destruk-
  tiva händelse. Det kan gå lika fort.

 132. Men då får vi tänka på
  vad som hänt i London.

 133. Det är fler bilrörelser i London nu
  eftersom det finns många aktörer.

 134. Då får man ställa sig frågan:
  Är det så London vill ha sin stad?

 135. Att det är ännu fler bilrörelser?

 136. Jag vill bara flika in. Att man gör
  det just osmidigare att köra bil.

 137. Satsa inte på förbifarter och annat.
  Låt det bli mindre smidigt...

 138. Men den delade bilen har
  en jättestor roll. Det vill jag säga.

 139. Jag tror att vi pratar mycket om
  att göra det svårare att köra bil.

 140. Vi måste ha fungerande alternativ.

 141. Vi gick från häst till bil
  för att bilen var bättre.

 142. Tillräckligt många resor sker
  från ungefär samma plats-

 143. -till ungefär samma plats där vi kan
  koppla ihop flera resenärer i en bil-

 144. -i stället för tre bilar.
  Inte bara att man lämnar bilen hemma-

 145. -men också
  att man kan få bort bilen från gatan.

 146. När man pratar om att se till
  att bilar inte kommer fram-

 147. -är du inte med på den idén.

 148. Det är svårt att komma med förslag
  som gör det svårare att ta sig fram.

 149. För i slutändan
  rör det sig om beslut om...

 150. Vi vill se att hushåll med två bilar
  väljer att inte köpa en tredje bil.

 151. Då handlar det om att helt enkelt
  skjuta över folk från bilismen-

 152. -till andra alternativ.
  Hur gör man det?

 153. Man måste också titta på om bilen är
  problemet eller hur vi använder den.

 154. Vi pratade om tidigare att det är
  4,7 miljoner bilar i Sverige.

 155. De står still 96 % av tiden.
  Hur kan vi nyttja de bilarna bättre?

 156. Vi pratade om hur städer är
  planerade. I många städer i USA-

 157. -tas 30 % av en stad upp av
  parkeringsplatser.

 158. En samåkningsutredning
  kom i december i Sverige.

 159. Hur kan vi utnyttja
  de 4,7 miljoner bilarna?

 160. Den frågan är teknisk i form av
  taxameterns vara eller icke vara.

 161. Men måste vi ha en flotta
  med 16 000 taxibilar i dag-

 162. -som är heltidsfordon
  och bara används till en sak-

 163. -eller kan vi säga att vi vill
  använda bilar som annars står still-

 164. -så att vi kan få upp
  resursutnyttjandet?

 165. Jag vill höra med dig-

 166. -det är bra att man pratar om
  hur man kan använda alla bilar.

 167. Men hur får vi till att det verkligen
  händer, Martin Hedevåg?

 168. Låt oss modernisera regleringen
  så att vi kan göra det.

 169. Vi vill givetvis att regleringen
  tittar på skatteefterlevnad-

 170. -konsumentskydd
  och arbetsmiljö för förare.

 171. Det ändrades med smartphonen när man
  inte vinkar in en taxi på gatan.

 172. Man vet inte vem som kör och Skatte-
  verket vet knappt vad som händer.

 173. Då behövs regleringen. I dag matchas
  tillgång och efterfrågan bättre.

 174. Vi kan utnyttja bilarna så att det
  kanske sitter tre personer i bilarna.

 175. På så sätt
  slipper vi ha bilar på gatorna.

 176. Karolina ska få kommentera.

 177. Jag tänker att det är viktigt att
  man skiljer på olika resesituationer-

 178. -och rumsliga sammanhang.

 179. När det gäller resande som kan bidra
  till hållbar urban utveckling-

 180. -brukar man prata om att förbättra
  befintliga trafikslag-

 181. -så att de blir mer miljövänliga,
  att ställa om färdmedelsandelarna-

 182. -och att faktiskt minska resandet.

 183. Så vi kan inte bara tro att...

 184. Delad mobilitet
  finns det potential i.

 185. Men var är den potentialen som störst
  att bidra till hållbart resande?

 186. Kanske i en gles struktur där kollek-
  tivtrafiken är svår att få lönsam.

 187. I städer är det gång och cykel
  i första hand, sen kollektivtrafik.

 188. Att kapacitetsstärka stråk
  och ha tydliga, bra linjedragningar.

 189. Hur kan vi kombinera på bästa sätt-

 190. -så att varje färdmedel
  kan göra bäst nytta i sin kapacitet?

 191. Vi har pratat om
  hur det kan bli i framtiden.

 192. Men man kanske åker buss härifrån
  i dag och står så här nära nån.

 193. Det är ganska jobbigt, tycker många.

 194. Hur ska man bete sig, hur ska man få
  de här klimathjältarna-

 195. -att känna sig stolta och ännu mer
  välja kollektivtrafik, Lars?

 196. Den lätta frågan...
  Det är en svår fråga.

 197. Jag kom att tänka på... Apropå modiga
  borgmästare. I Colombia. Han säger:

 198. "Ett mått på en framgångsrik stad är
  när de rika börjar åka kollektivt."

 199. Det är en imagefråga. Bilen har
  blivit associerad till framgång-

 200. -makt och frihet. - Jag hakar i vad
  du sa som är viktigt för oss också.

 201. Det är också insikten om
  att vårt bidrag, som det ser ut...

 202. Trafiken med mest bidrag kanske blir
  som Volvos samarbete med Uber.

 203. Volvo där
  är gummi, plåt och intelligens.

 204. Men Uber
  tar hand om värdet för kunden.

 205. I framtiden förser vi kanske aktörer
  med information och infrastruktur-

 206. -och det skapas nya tjänster.
  Jag hoppas att det kommer andra.

 207. Ett av Ubers bästa bidrag är
  att de fått oss att tänka:

 208. "Det kommer nog
  att vara andra aktörer"-

 209. -"som är mycket vassare och snabbare
  än vi." Så vi har en resa att göra.

 210. Att öppna upp data för andra aktörer
  att skapa helt nya tjänster på.

 211. Kombinerad mobilitet bygger på
  en insikt om våra egna begränsningar-

 212. -och möjligheten för andra att skapa
  nya, mer friktionsfria tjänster.

 213. För det handlar om-

 214. -hur friktionsfritt mitt inträde är
  till att resa hållbart.

 215. Kan det lösa mina behov så enkelt
  som möjligt, är det avgörande.

 216. Vi sitter inte på lösningen, men med
  andra aktörer kan vi hitta dem.

 217. Det har skett i andra branscher. Vem
  bokar separat hotell, flyg och bil?

 218. Så du ser inte de två aktörerna
  bredvid dig som konkurrenter?

 219. Man får vara ödmjuk i att... Jag tror
  att andra aktörer i framtiden-

 220. -skapar de nya värdena.

 221. Men vad som är angeläget är:
  Styr det mot rätt mål?

 222. Blir det
  till det hållbara resandets fördel?

 223. Kommer vi att se staplarna
  som vi såg gå åt rätt håll?

 224. Att vi kör mindre med vår egen bil
  och åker mer kollektivt?

 225. Det är det som är våra mål.

 226. Vi måste inte fronta med vårt
  varumärke. Det ska det styra mot.

 227. Sen vem som levererar den upplevelsen
  ska vi vara ödmjuka inför.

 228. Det kanske är nån helt annan.

 229. Vår målsättning är ett komplement
  till kollektivtrafiken.

 230. När kollektivtrafiken blir bättre,
  får vi fler resenärer och tvärtom.

 231. För man väljer bort
  att äga privatbilen.

 232. Man fattar inte beslutet
  att köra sin bil.

 233. Man måste titta på alternativ.
  Kan jag använda bilpool eller cykla?

 234. Lars, ni har nyligen fattat
  en långsiktig målstrategi till 2035.

 235. -För Göteborg, Partille och Mölndal.
  -Ingår sakerna som du talar om?

 236. Inte i tillräckligt hög utsträckning.

 237. Hur vi jobbar med
  kombinerad mobilitet-

 238. -eller hur vi ska jobba med
  självkörande minibussar...

 239. Det är jättebra att ta fram målbilder
  och förankra politiskt.

 240. Sen tenderar världen att vara
  snabbare än att ha en målbild 2035-

 241. -och sen hoppas på att den ska hålla.
  Vi har en hel del jobb under tiden.

 242. Men stora satsningar ska göras,
  och vi måste få med oss många.

 243. Vi behöver göra mycket
  kring innovation under tiden.

 244. Karolina är med i
  en forskningssatsning om-

 245. -hur digitaliseringen kan
  revolutionera urbana transportsystem.

 246. Vad kan du berätta om det?
  Hur långt fram är vi?

 247. Många satsningar pågår.
  Jag jobbar med ett Mistra-projekt.

 248. Det finns ganska mycket på gång
  inom forskningen hos flera aktörer.

 249. Det som man kan uppmärksamma är att
  det är en enorm verksamhet i gång-

 250. -som drivs av marknadsaktörer
  och fordonsindustrin.

 251. Då tycker jag att det känns viktigt-

 252. -att ta fasta på
  de möjligheter som finns.

 253. Men också knyta dem till viktiga
  samhälleliga målsättningar.

 254. Vi pratar mycket om klimatfrågan,
  social hållbarhet och ekonomi.

 255. Det handlar om att se var de här
  delade tjänsterna gör mest nytta-

 256. -vilka tjänster vi talar om,
  vilken typ av kombinerad mobilitet-

 257. -och hur vi får dem att bidra till
  den hållbara utvecklingen.

 258. Där behöver vi sortera lite,
  tror jag.

 259. Sen behöver det göras arbete för att
  förstå hur det funkar för människor.

 260. För det vi pratar om hela tiden
  är beteendeförändringar.

 261. Då måste det fungera i vardagslivet.

 262. Vi behöver nog förstå det
  ännu bättre.

 263. Och inte bara fråga:
  "Vad vill ni ha?"

 264. Utan fråga: "Hur ser livet ut för dig
  i det här hushållet"-

 265. -"med det jobb
  och den fritid du har?"

 266. Utveckla tjänsterna, men kombinera
  olika forskningsperspektiv i detta.

 267. Sen är institutionella frågor
  viktiga.

 268. Att se hur det kan funka
  lagstiftningsmässigt.

 269. Sen handlar det om det stora:
  infrastrukturutbyggnad-

 270. -markanvändning och förstås
  normer och beteenden.

 271. Vilken typ av resor är okej?

 272. Jag kan flika in där kring normer.
  Det hörde vi i morse om Östergötland.

 273. Det är viktigt med
  beteendeförändringarna.

 274. En aspekt i det är ju
  att försöka göra det helt enkelt-

 275. -lika fult och sunkigt att köra sin
  fossila bil som att röka inomhus.

 276. Vi kan inte äga varsin bil.
  Vi behöver ha delade bilar.

 277. Att köra egen bil som är fossil
  funkar inte längre.

 278. Att försöka göra det trendigare att
  åka kollektivt med olika satsningar.

 279. Och det blir norm att...

 280. Man ska skämmas om man åker egen bil.
  I synnerhet diesel.

 281. -Diesel och bensin.
  -Det sker redan.

 282. Vi har kunder som säger: "Vi har
  skippat vår bil. Kom med lösningar."

 283. Det är inte för inte
  som bilpoolsföretag-

 284. -går hand i hand med byggbolag
  och gör färdiga lösningar.

 285. Ibland ligger vi i framkant, men
  ibland har kunderna kommit längre.

 286. Nu är det kanske en schyst grej.

 287. Men snart är det... Det måste funka.
  Kunderna kommer att kräva det.

 288. Jakob Lagercrantz, 2030. Ni driver
  mycket beteendefrågorna hos er.

 289. Du har också följt indikatorerna.
  Vad tänker du när du hör panelen?

 290. Vi står inför en spännande
  utveckling. Nya aktörer-

 291. -bilpooler, Uber, en modern kollek-
  tivtrafik som gör ett jättejobb...

 292. Vi envisas med att pendla in
  till storstan och hem samma tid.

 293. Det är ett nästan omöjligt jobb.

 294. Skulle vi kunna lösa upp det där
  - få in distansarbete-

 295. -kanske hitta
  en flexibilitet i arbetstider-

 296. -det tror jag är området
  att gå in på.

 297. Den digitala världen, möjligheten att
  jobba på distans för dem som kan det.

 298. Det är ganska många. Då kommer
  förbifarter inte att vara nån fråga.

 299. Då blir det
  mycket utrymme på vägarna.

 300. Bara vi minskar med 20-30 %
  blir det massor med utrymme.

 301. Henrik Henriksson på Scania sa
  att de jobbar mot framtiden.

 302. Men framför allt med det som är nu.

 303. -Vad är kommentaren på det?
  -Det är helt rätt att börja nu.

 304. Vi ser framtiden som eldriven, delad
  och självkörande i mångt och mycket.

 305. Men för att nå den självkörande
  biten... En studie sa-

 306. -att vi kan åstadkomma
  samma mobilitet-

 307. -med 10 % av bilarna på gatan i dag.

 308. Köper alla en självkörande bil,
  har vi inte vunnit mycket.

 309. Men för att komma dit...
  Det är en enorm datamängd.

 310. Vi pratar kartor, vi pratar rutter.

 311. Hur kan vi titta på vart vi vill nå
  och se till att ligga i framkant?

 312. Det kom ett beslut om självkörande
  bilar och tester här i dagarna.

 313. Vilket är jättebra.
  Men vad behövs för att nå dit?

 314. Och hur kan vi ha nätverk där vi
  kan slussa in bilarna i trafik?

 315. Uber och Volvo har ett samarbete i
  USA. Du kan boka en självkörande bil.

 316. Den är inte helt självkörande,
  men det är ett steg på vägen.

 317. -Mikael?
  -Vi jobbar med kommuner och företag.

 318. I Sverige på femton orter.
  I Norge, Tyskland och andra länder.

 319. Intresset ökar. Pariskonferensen
  var en brytpunkt för oss.

 320. Men man räknar kortsiktigt.
  Kommuner måste tänka på ekonomin.

 321. Då är det ibland dyrare med elbilar.

 322. Så vi behöver mer incitament. Därför
  pratar jag om marknadsmässigheten.

 323. Intresset finns, men de har
  en "bottom line" i sina budgetar.

 324. -Slutord från Västtrafik.
  -Kombinerad mobilitet går vidare.

 325. Vi är först ut i nåt som kallas för
  Swedish Mobility Program-

 326. -som drivs av branschbolaget
  Samtrafiken, följt av SL och Skåne.

 327. Vi måste göra det tillsammans
  så att vi får skala och riktig volym.

 328. Det är att åstadkomma en åtkomstpunkt
  från vilken nya tjänster kan skapas.

 329. Att tillhandahålla API:er för
  försäljning och information o.s.v.

 330. Där behöver vi spela rollen som en
  möjliggörare. Det är vi först ut med.

 331. Men sen behöver vi
  etablera standarder-

 332. -så att det inte blir olika förhåll-
  ningssätt i olika delar av landet.

 333. Du måste göra gemensamma
  standarder.

 334. Då kan nya aktörer
  leverera nya tjänster.

 335. Stort tack, allesammans! Kämpa på!

 336. Och så hoppas vi på mer styrmedel
  som riktar folk åt ert håll.

 337. -Tack, hela panelen! - Varm applåd!
  -Tack så mycket.

 338. Textning: Jussi Walles
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Kollektivtrafik 2.0

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

En väg att nå uppsatta hållbarhetsmål är att kollektivtrafiken ökar och att privatbilismen minskar. Men än har det inte skett. Ett panelsamtal om hur kollektivtrafiken kan göras mer attraktiv. Medverkande: Lars Backström, vd Västtrafik, Martin Hedevåg, Sverigechef Uber, Karolina Isaksson, forskningsledare VTI, och Mikael Kilter, vd Move About. Moderatorer: Åsa Julin och Jakob Lagercrantz. Inspelat den 26 april 2017 på Münchenbryggeriet, Stockholm. Arrangör: Bonnier lärarfortbildning.

Ämnen:
Miljö > Föroreningar och miljögifter
Ämnesord:
Föroreningsfrågor, Hållbar utveckling, Kollektivtrafik, Kommunikationer, Miljöfrågor, Naturvetenskap, Teknik, Transportmedel, Transportväsen
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Ekotransport 2030

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ekotransport 2030

Ett storföretags resa mot fossiloberoende transporter

Scanias vd Henrik Henriksson berättar om hur företaget arbetar med miljömässigt hållbara drivmedel och hur deras plan ser ut för att nå hållbarhetsmålen. Lastbilarna i Europa är i genomsnitt bara lastade till 60 procent, och biobränslen skulle kunna användas i större utsträckning. Vad har uppnåtts och vad är utmaningarna, både för Scania och för transportsektorn i stort? Inspelat den 26 april 2017 på Münchenbryggeriet, Stockholm. Arrangör: Bonnier lärarfortbildning.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ekotransport 2030

Hur långt har Sverige kommit på vägen till fossiloberoende?

När man diskuterar hållbarhet och miljö hör man ofta antingen hjärtevärmande exempel eller katastrofscenarior, och det blir en hel del tyckande. Per Östborn är indikatorsansvarig på 2030-sekretariatet och vill komma bort från tyckandet. Här redogör han för det han själv kallar "torra statistiska fakta", som hjälper oss att ta reda på hur det verkligen ligger till med miljön och hållbarhetsmålen. Inspelat den 26 april 2017 på Münchenbryggeriet, Stockholm. Arrangör: Bonnier lärarfortbildning.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ekotransport 2030

Vad behövs för att få transportsektorn fossilfri?

Ledande aktörer inom transportbranschen diskuterar behovet av styrmedel och utvecklad samhällsplanering för en fossilfri transportsektor. Medverkande: Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige, Ulf Svahn, vd Svenska Petroleum- och biodrivmedelsinstitutet, Mia Nordström, policy advisor Vattenfall, Björn Westerberg, vd Tågoperatörerna, och Lars Strömgren, ordförande Cykelfrämjandet. Moderatorer: Åsa Julin och Jakob Lagercrantz. Inspelat den 26 april 2017 på Münchenbryggeriet, Stockholm. Arrangör: Bonnier lärarfortbildning.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ekotransport 2030

Kollektivtrafik 2.0

En väg att nå uppsatta hållbarhetsmål är att kollektivtrafiken ökar och att privatbilismen minskar. Men än har det inte skett. Ett panelsamtal om hur kollektivtrafiken kan göras mer attraktiv. Medverkande: Lars Backström, vd Västtrafik, Martin Hedevåg, Sverigechef Uber, Karolina Isaksson, forskningsledare VTI, och Mikael Kilter, vd Move About. Moderatorer: Åsa Julin och Jakob Lagercrantz. Inspelat den 26 april 2017 på Münchenbryggeriet, Stockholm. Arrangör: Bonnier lärarfortbildning.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ekotransport 2030

Kaliforniens arbete för fossiloberoende transporter

Kalifornien ligger i framkant i världen när det gäller tuffa lagar, regelverk och innovationer för en fossiloberoende transportsektor. Alberto Ayala från California Air Resources Board berättar här om delstatens arbete. Kan Sverige lära något av Kalifornien, och kan Kalifornien lära sig något av Sverige? Inspelat den 26 april 2017 på Münchenbryggeriet, Stockholm. Arrangör: Bonnier lärarfortbildning.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ekotransport 2030

Bokslut dieselgate

När staten Kalifornien upptäckte att Volkswagens dieselbilar inte höll vad företaget lovade resulterade det i en rättsprocess och den högsta förlikningen som dittills skådats kopplat till brott mot miljölagar. Nu har EU infört nya testprogram och bilföretaget gjort stora förändringar. Här delar tre huvudaktörer med sig av sina erfarenheter. Medverkande: Katarina Areskoug Mascarenhas, chef EU-representationen i Sverige, Alberto Ayala, California Air Resources Board, och Sten Forsberg, märkeschef Volkswagen personbilar. Inspelat den 26 april 2017 på Münchenbryggeriet, Stockholm. Arrangör: Bonnier lärarfortbildning.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ekotransport 2030

Lokala hållbarhetsmål i transportsektorn

Hur kan man arbeta med lokala och regionala hållbarhetsmål på ett effektivt sätt? Den röda tråden är samverkan - mellan företag, mellan kommuner och över landgränser. Efter inledande föreläsningar följer ett gemensamt samtal. Medverkande: Bengt Lagerman, vd Returpack, Henrik Åkerström, vd Alltransport, Desirée Grahn, tf chef Energikontoret Skåne, Anne Sörensson, projektledare Grön trafik i Östersund, och Jøran Solli, rådgivare miljöenheten i Trondheims kommun. Moderator: Christer Ljungberg. Inspelat den 26 april 2017 på Münchenbryggeriet, Stockholm. Arrangör: Bonnier lärarfortbildning.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ekotransport 2030

Storstadskampen om hållbarhetsmålen

Beslutsfattare från Malmö, Göteborg och Stockholm beskriver sina strategier kopplade till 2030-målet. Vilken storstad visar vägen? Vem vinner storstadskampen om hållbarhetsmålen? Medverkande beslutsfattare: Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd Stockholm, Emmali Jansson (MP), ordförande byggnadsnämnden Göteborg, och Carina Svensson (S), ordförande miljönämnden Malmö. Per Östborn från 2030-sekretariatet agerar notarius publicus och ser till att det inte presenteras några påhitt. Moderator: Åsa Julin. Inspelat den 26 april 2017 på Münchenbryggeriet, Stockholm. Arrangör: Bonnier lärarfortbildning.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ekotransport 2030

Trafikslaget om biodrivmedel

Var gör den begränsade mängden biobränslen mest nytta: inom flyget, sjöfarten, tunga vägtransporter eller i bilarna? Trafikslagens företrädare gör upp genom varsin pitch. Medverkande: Maria Fiskerud, vd Fly Green Fund, representerar flyget. Fredrik Larsson, miljöansvarig Föreningen Svensk sjöfart, representerar sjöfarten. Tove Winiger, politiskt ansvarig Åkeriföretagen, representerar den tunga trafiken. Carl-Erik Stjernvall, tekniker Motormännen, representerar bilarna. Moderator: Jakob Lagercrantz. Inspelat den 26 april 2017 på Münchenbryggeriet, Stockholm. Arrangör: Bonnier lärarfortbildning.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ekotransport 2030

Fjorton skäl för hållbara transporter

Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet, tar oss med på en resa över flera tidszoner och från öst till väst. Hur går arbetet med att nå en hållbar och mer miljövänlig transportsektor? Med exempel från hela världen får vi många, många fler argument för att jobba med hållbara transporter. Inspelat den 26 april 2017 på Münchenbryggeriet, Stockholm. Arrangör: Bonnier lärarfortbildning.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & miljö

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Östersjön - hoppfullhet och hot

Östersjön och framtiden

Hur ser framtiden ut för ett av världens sjukaste innanhav? Tiden är så kort att vi måste ställa om världen i en takt som liknar en revolution, säger Johan Rockström, professor i miljövetenskap, i detta samtal med Gunilla Herolf, forskare inom säkerhetspolitik. Men om vi lyckas kan Östersjön vara ett föredöme för världen, menar Johan Rockström. Inspelat på Dramaten, Stockholm, den 25 april 2016. Arrangörer: Dramaten, Kungliga Krigsvetenskapsakademien, Kungliga Örlogsmannasällskapet, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien och Kungliga Vetenskapsakademien.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Östersjön - hoppfullhet och hot

Östersjön och människan

Ett samtal om Östersjön som infrastruktur, om transporterna och den stora turismen och de miljöproblem som detta medför. Medverkande: Marie Jacobsson, ambassadör och folkrättsrådgivare på Utrikesdepartementet, Jan-Eric Nilsson, styrelseordförande i Rederi AB Gotland, Stefan Nyström, kanslichef för regeringens Miljömålsberedning. Inspelat på Dramaten, Stockholm, den 25 april 2016. Arrangörer: Dramaten, Kungliga Krigsvetenskapsakademien, Kungliga Örlogsmannasällskapet, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien och Kungliga Vetenskapsakademien.