Titta

UR Samtiden - Ny kunskap om ätstörningar

UR Samtiden - Ny kunskap om ätstörningar

Om UR Samtiden - Ny kunskap om ätstörningar

Föreläsningar och samtal om ätstörningar, något som kan drabba alla oberoende av kön eller ålder. Oftast nedför ätstörningar ett långvarigt sjukdomsförlopp med svåra komplikationer och med en förhöjd självmordsrisk. Inspelat den 2 oktober 2017 på Karolinska institutet, Stockholm. Arrangör: CEDI (Centre for eating distorders), Karolinska institutet och Stockholms centrum för ätstörningar.

Till första programmet

UR Samtiden - Ny kunskap om ätstörningar : Ätstörningar inom elitidrottenDela
 1. Många gånger handlar det väldigt
  mycket om att stilla sin ångest.

 2. Tycker man att man dragit på sig för
  mycket vikt, vilket är subjektivt-

 3. -då straffar man sig själv
  med att springa i tre timmar.

 4. Tack! Jag besiktigar hur många
  som håller på med tävlingsidrott.

 5. Det är svårt att säga. Det är svårt
  att bara genom att titta på nån-

 6. -veta om det är en ätstörning
  eller en elitidrottare.

 7. Elitidrott
  tänker jag förhålla mig till-

 8. -och kanske visa på psykisk ohälsa
  i ett bredare perspektiv-

 9. -och inte bara dyka in i
  ätstörningar.

 10. Elitidrott
  är kanske inte så hälsosamt.

 11. Jag tänkte börja med att säga nånting
  kort om vad som är normalt och inte.

 12. Ett normalt beteende i vanliga fall
  kan vara onormalt i en annan kontext.

 13. Jag kan ta ett exempel
  från skidskyttelandslaget-

 14. -som var på träningsläger
  för några veckor sen.

 15. De väcks 05.00,
  sätter sig på träningscyklar-

 16. -cyklar tio timmar
  upp och ner över bergen-

 17. -parkerar cykeln, byter till
  rullskidor och får höra-

 18. -att om du missar mer än två av de
  tjugo skott som du ska skjuta nu-

 19. -får du också springa
  uppför det berget.

 20. Att varje dag kolla kroppsvikten,
  kissa och ta ett ureavärde...

 21. Går ureavärdet över ett tröskelvärde,
  då ska du vila den dagen.

 22. Många saker ser knasiga ut
  i elitidrottens värld-

 23. -som i den kontexten är normalt.

 24. Det är sånt
  som jag kommer att beröra i dag-

 25. -och berätta om kliniken som vi har
  startat upp i Stockholm och Malmö.

 26. Man kan fråga sig om man behöver
  en idrottsmedicinsk klinik.

 27. Alla förstår nog
  att idrottare är skadade jämt.

 28. Det är plåster, det är kortison-
  sprutor och det är hårda tejpningar.

 29. De behöver en MR-röntgen då och då
  för att de har bristande muskulatur.

 30. Det här är
  en väldigt etablerad verksamhet.

 31. Den finns integrerad i elitidrotten
  i alla sammanhang-

 32. -från Kiruna i norr
  till Ystad i söder.

 33. Sen började vi väcka frågan: Behöver
  vi en klinik för psykisk ohälsa?

 34. Då ifrågasatte många starkt det här.

 35. "Tävlingsidrottare är friska, hela
  välfungerande och framgångsrika."

 36. "De kan ju knappast vara i behov av
  en klinik för psykisk ohälsa."

 37. Så det var ganska mycket motstånd.
  Det var också flera som tyckte:

 38. "Då ska vi kanske ha en klinik
  specifikt för ätstörningar."

 39. Det har en del pratat om
  efter sin karriär att det finns.

 40. Men vi valde faktiskt medvetet
  att inte fastna i det stereotypa-

 41. -att elitidrotten
  ska ha en speciell mottagning-

 42. -dit bara de med ätstörningar kommer.

 43. Den här bilden till höger är
  ett landslag i adventure racing.

 44. De kör ganska långa etapper
  och har varit med i flera mästerskap.

 45. När jag skulle ha en ätstörnings-
  konferens inom elitidrotten-

 46. -tänkte jag bjuda in nån som är så
  långt från stereotypen som möjligt.

 47. En av de där killarna visade sig ha
  burit på en ätstörningsproblematik-

 48. -sen tonåren och i princip
  aldrig berättat om den-

 49. -och heller aldrig sökt hjälp. Men
  han säger: "Jag kommer och pratar."

 50. När han gjort sin presentation
  tänker jag-

 51. -att han gjort det hundratals gånger.

 52. Men det var första gången
  han berättade öppet.

 53. Han har så vitt jag vet ännu inte
  tagit hjälp, men var tvåa-

 54. -på den extrema tävlingen Ö till Ö
  efter också en hjärtoperation.

 55. Det går bortom stereotypen av
  vilka som drabbas av ätstörningar.

 56. Varför är det så angeläget att komma
  runt problematiken i idrotten-

 57. -att inte fastna i det stigmatise-
  rande och nån särskild problematik?

 58. Några få studier säger att psykisk
  ohälsa i samhället är stigmatiserat.

 59. Men dessvärre ännu mer
  inom elitidrottens värld.

 60. Det kan ta många år innan man söker
  hjälp för en ätstörning i samhället.

 61. Det tar ännu längre tid för att
  söka hjälp inom elitidrotten.

 62. Där är det bara
  ett tecken på svaghet.

 63. Blottar man ett tecken på svaghet,
  kan du åka ur ditt landslag-

 64. -och du försvinner ut ur klubblaget.
  Det kan betyda slutet för karriären.

 65. Man har heller inte förstått-

 66. -vad det finns för samband mellan
  prestation och psykisk ohälsa.

 67. Jag kommer till varför ätstörningar
  blir speciella i den här kontexten.

 68. Sen vet inte jag varför jag visar
  engelska slides, men det är så.

 69. Det är som när Cynthia började med
  att prata på engelska.

 70. Det är bara för att visa
  att jag kan några engelska ord.

 71. Den här studien...

 72. Det är en artikel
  där man inom idrottspsykiatrin-

 73. -har visat på potentiella samband-

 74. -mellan just kliniska psykiatriska
  diagnoser och elitidrott.

 75. Man kan ha en diagnos
  - ätstörning, anorexi eller annat-

 76. -och prestera på hög nivå.
  Det finns en rad exempel.

 77. Jag behöver inte rabbla namn,
  men ni som har följt elitidrott-

 78. -har sett att duktiga idrottare
  efter sin karriär har berättat-

 79. -om ätstörningar som de har haft
  under sin karriär.

 80. Jag kan ta ett utanför Sverige.

 81. Nyligen berättade
  en rysk konståkerska-

 82. -att hon tog VM-guld 15 år gammal
  och har haft anorexi under lång tid.

 83. Hon ångrar att hon inte berättade
  tidigare. Hon slutade 19 år gammal.

 84. Många har valt idrotten
  och det här med att träna-

 85. -för att hantera sin ångest.

 86. Yvonne pratar om att titta på barn
  som ägnar sig åt överdrivet tränande.

 87. I elitidrott är det inte ovanligt
  att man tränar tre gånger om dagen.

 88. Det är normalt i elitidrottens värld.

 89. Många gånger handlar det väldigt
  mycket om att stilla sin ångest.

 90. Tycker man att man dragit på sig för
  mycket vikt, vilket är subjektivt-

 91. -straffar man sig
  med att springa i tre timmar.

 92. Inom elitidrotten kan man då tycka:
  "Fantastiskt, tre timmar extra!"

 93. Då får man positiv förstärkning
  utav det av ledare och kamrater.

 94. Ibland kan det vara så att idrotten
  i sig har orsakat de här problemen.

 95. Har man en genetisk sårbarhet-

 96. -och väljer att ägna sig åt
  nån bedömningssport-

 97. -som konståkning eller dans,
  utsätter man sig för risk.

 98. Då behöver man mycket bättre stöd
  och utbildade människor kring sig.

 99. Jämförelsen är att man bär på
  en sårbarhet för alkoholism-

 100. -och börjar jobba i krogbranschen.
  Då utsätter man sig för en hög risk.

 101. Elitidrotten i sig då...

 102. ...är ju inte bara hälsosam.

 103. Krasst skulle jag säga
  att elitidrott inte alls är det.

 104. Det är kanske lite tragikomiskt.
  Killen på bilden heter Gary Butcher.

 105. Det namnet hade han
  innan den här bilden.

 106. Det är mannen på bilden
  med det namnet.

 107. Det finns en kultur i idrotten-

 108. -att ju mer och hårdare du tränar,
  desto mer beröm får du.

 109. Det kan vara kopplat till
  träningsmängd-

 110. -den som äter bäst och är mest "fit".

 111. Så det finns ofta en ganska
  annorlunda syn på kroppsvikt-

 112. -på mat och träning
  som går bortom normala fall.

 113. Men vi vet också med mycket studier
  att i bedömningsidrotter-

 114. -estetiska idrotter, "endurance
  sports" och viktklassidrotter-

 115. -har ätstörning högre prevalens
  än i den allmänna populationen.

 116. Sen en artikel som jag bara citerar
  titeln på. Den är så pass träffande.

 117. Sean McCann har varit ansvarig för
  det idrottspsykologiska stödet-

 118. -i amerikanska olympiska kommittén.

 119. Han berättar apropå det här med att
  prestera i samband med en diagnos.

 120. På OS, dit de bäst rustade-

 121. -mentalt tuffaste, mest framgångsrika
  elitidrottarna åker-

 122. -har han sett
  massor av klinisk problematik.

 123. Ätstörningar, suicidförsök,
  depressioner och annat.

 124. Sömnstörningar, OCD
  och alkoholmissbruk.

 125. Det här finns i idrotten. Vi behöver
  bli bättre på att uppmärksamma det.

 126. Det här är en slide som jag har lånat
  av Thomson och Sherman.

 127. I Bloomington i Indiana.

 128. I den vänstra kolumnen har vi
  karaktärsdrag som vi hyllar.

 129. Man är mentalt tuff, osårbar,
  man tränar så mycket som möjligt-

 130. -man strävar efter excellens och
  man har en stark idrottsidentitet.

 131. Det hyllar vi som förutsättningar för
  att bli framgångsrik i sin idrott.

 132. Sen ligger de snubblande nära drag-

 133. -som man identifierar
  hos många med ätstörning.

 134. Då ser vi hur nära vi ligger-

 135. -att förstärka de drag som rätt vad
  det är trillar över på fel sida.

 136. "Performance despite pain" får man
  nästan med sig i modersmjölken-

 137. -när man ägnar sig åt tävlingsidrott.

 138. Ett av de mest problematiska dragen
  i idrotten-

 139. -som verkligen är två sidor
  av ett och samma mynt...

 140. "Selfworth dependent upon success".

 141. Vi känner att vi är värda nånting som
  människor bara när vi är duktiga.

 142. Det här driver dessvärre
  många av våra elitidrottare.

 143. På samma sätt ser vi att det här
  driver mycket av ätstörningar.

 144. Fairburn har sagt att här finns
  sämst behandlingsresultat-

 145. -när man jobbar med hans behandling.

 146. När man har den här kliniska
  perfektionismen som karaktärsdrag.

 147. Inom idrottens värld har vi mycket
  fokus på nutrition och energiintag.

 148. Det finns dessutom ett forskningsspår
  som heter relativt energiunderskott-

 149. -som ligger nära problemområdena
  övertränings- och utmattningssyndrom.

 150. Föreställ er att ni vaknar en morgon
  och känner: "Nu är det tungt."

 151. Och så författar ni en dikt
  som ser ut så här:

 152. O trötthet, varifrån kommer du?
  När du täcker min kropp med din filt

 153. eller grumlar min syn
  suktar jag efter sömn. Där och då.

 154. Jag lägger mig på marken, blundar.
  Lämnar allting.

 155. Tala inte med mig. Be mig inte
  att tala. Avkräv mig inget leende.

 156. Låt mig vara tyst.
  Låt mig. Tillåt mig. Förlåt mig.

 157. Det är ett djupt innehåll i dikten.

 158. En del säger
  att det ser ut som ett avskedsbrev.

 159. "Det här är utmattningssyndrom, det
  här är relativt energiunderskott."

 160. Jag vet inte om det är en efter-
  konstruktion. Det var en idrottare-

 161. -som jag coachade i ett kanotlandslag
  mellan -92 och -96.

 162. När idrottaren avslutade sin karriär
  började hon doktorera på-

 163. -utmattnings- och övertränings-
  problematik i idrottens värld.

 164. Hon är i dag läkare i Falun-

 165. -men har än i dag svårt att förstå
  vad som hände i mitten på 90-talet.

 166. Ett överträningssyndrom ska man inte
  förväxla med ett utmattningssyndrom-

 167. -eller relativt energiunderskott, men
  många gemensamma nämnare kan finnas.

 168. Många elitidrottare tränas så mycket
  så att de blir så utmattade-

 169. -p.g.a. energibrist
  eller dålig återhämtning-

 170. -att de utvecklar depressioner,
  sömnbesvär och tappar aptiten.

 171. Då tappar man i vikt. Utifrån
  kan det se ut som en ätstörning-

 172. -men det kanske är nåt annat.

 173. I idrottens värld har vi bekymret
  att hur sjuk man än är-

 174. -är prestationen alltid angelägen.

 175. Stödet kring våra idrottare
  har fokus på att de ska prestera.

 176. Psykologer har jobbat
  för att de ska må bra.

 177. Vi har insett att vi inte är rustade
  att ta hand om dem som mår dåligt-

 178. -och har subkliniska
  eller kliniska problem.

 179. En nylig artikel talar om-

 180. -att i elitidrotten finns lika mycket
  psykisk ohälsa som hos vanligt folk.

 181. Men man vet också att det är högre
  prevalens av ätstörningar-

 182. -i vissa typer av idrotter.
  Inte alla, men flera.

 183. Och elitidrotten är speciell
  i sin kontext.

 184. Vi kanske skulle ha specifika
  behandlingsupplägg. Det finns inte.

 185. En exposé om vad vi har gjort
  de sista två åren.

 186. Psykisk ohälsa inom elitidrotten
  är ett icke tillgodosett vårdbehov.

 187. Vi har öppnat en mottagning för
  elitidrott i Stockholm och Malmö.

 188. Syftet är att tillgodose det här icke
  uppfyllda behovet av psykisk ohälsa-

 189. -bedöma, behandla och förstå bättre-

 190. -hur det ser ut
  i elitidrottens kontext.

 191. För att ni 500-600 elitidrottare här
  inte ska kasta er på dörren i morgon-

 192. -har vi satt kriterierna ganska högt.
  Man ska vara minst 18 år-

 193. -och ha varit i ett landslag
  nån gång de senaste två åren.

 194. Vi tar också emot tränare och ledare-

 195. -och man kan göra en självanmälning
  via mina vårdkontakter.

 196. Vi jobbar multidisciplinärt.
  Vi har en psykiater-

 197. -och vi har
  kliniska utbildade psykologer.

 198. Dessutom vill vi titta på
  hur prestationen påverkas.

 199. Vid behov somatiska bedömningar.

 200. Vi jobbar multidisciplinärt
  för att få en behandlingsplan-

 201. -och vi har mycket KBT.
  Vi är ganska influerade utav ACT.

 202. Vi jobbar bara i individualterapi.

 203. Vi har inte
  nåt bestämt antal sessioner.

 204. I vissa fall
  finns det behov av medicinering.

 205. Utvärderingar när vi är klara,
  och vi samlar in data-

 206. -så att vi kan bli
  ett kunskapscenter kring det här.

 207. Kort beskrivning av
  vad som hänt de här två åren.

 208. Det dyker upp en hel del diagnoser.

 209. Utmattning och depression. Nån form
  utav idrottsspecifik UNS-ångest.

 210. Ätstörningar bubblar som nummer fyra
  efter de tre största områdena.

 211. Missbruks- och beroendeproblematik
  och specifika ångestdiagnoser.

 212. Neuropsykiatriska problem
  har vi också stött på.

 213. I översiktsartikeln säger de-

 214. -att det saknas
  idrottsspecifika behandlingsmodeller.

 215. Transdiagnostiska behandlingsmodeller
  skulle kunna provas.

 216. Men vi har bara individualterapi.

 217. Depression har vi kört
  som i vilken population som helst.

 218. Däremot utmattning, där man generellt
  rekommenderar motion och träning-

 219. -då känns det inte rätt i vår
  population att säga: "Träna lite."

 220. Det är kontraproduktivt
  i vår population.

 221. Att säga till skidskytten
  som har åkt cykel...

 222. Åkt är kanske fel begrepp.
  Trampat i tio timmar.

 223. De ska skjuta träff
  på 50 m avstånd och vet-

 224. -att missar jag tre skott utav tjugo-

 225. -då får jag springa upp på
  bergstoppen på två timmar.

 226. Att då säga "ha ingen ångest"
  funkar inte.

 227. Vi behöver jobba med ångest
  i vår kontext på ett annat sätt.

 228. Det som också är intressant är att
  de här sakerna som är dagens tema-

 229. -har varit särskilt känsliga
  och problematiska. Varför då?

 230. Jo, i vissa fall är de här
  rent prestationshöjande.

 231. Kroppsvikten ska förflyttas
  i många idrotter.

 232. Man kan räkna ut att går du ner
  ett kilo, är det prestationshöjande.

 233. Så säger också många idrottstränare.

 234. "Om du går ner 1 kg kan vi räkna ut
  massan gånger farten"-

 235. -"gånger bla, bla, så kommer du
  att vara si och så mycket snabbare."

 236. Man lägger sig i en Dexa-mätare,
  tränar ett tag-

 237. -lägger sig i en Dexa-mätare igen och
  får på varenda liten variabel veta-

 238. -var fettet sitter och hur
  muskulaturen och bentätheten ser ut.

 239. Många oroar sig för att det smittar.

 240. Har du en i landslaget som börjar
  trixa med maten och vinna tävlingar-

 241. -vad tänker resten?
  Jo, jag måste också peta i maten.

 242. Man pratar om "competitive thinness".
  Den som är tunnast vinner.

 243. Och som vi började med: Det finns
  hälsorisker kopplat till det här.

 244. Vad har vi lärt oss så här långt?

 245. Det här är en mottagning
  som i princip startade blankt.

 246. Ingen annan mottagning jobbar multi-
  disciplinärt med idrottspsykologi-

 247. -klinisk psykologi och psykiatri
  inom den allmänna vården.

 248. Vi hade inga erfarenheter
  att bygga vår verksamhet på.

 249. Många sa: "Ingen elitidrottare
  går till en psykiatrisk mottagning."

 250. "Det kommer att vara 0 besök
  efter ett års tid."

 251. Så psykiatri är ett känsligt tema.

 252. "Jag har artros, ett korsband som
  dragits av, jag hoppar på kryckor."

 253. Det är vardagsmat i elitidrotten. Men
  psykiatriska diagnoser är känsliga.

 254. När man pratar om medicinering
  vet jag-

 255. -att en av våra utövare
  som var på OS i Rio-

 256. -har ställt många frågor
  till vår psykiater-

 257. -kring bieffekter
  kring sin medicinering.

 258. Såna småsaker gör
  att det är speciellt.

 259. Sen vet vi inte och förstår inte
  alltid sambanden mellan-

 260. -en klinisk diagnostisk problematik
  och att prestera i sin idrott.

 261. Idrottaren som går igenom
  nån behandling för nån ätstörning-

 262. -som ska tävla
  på ett stort mästerskap-

 263. -är det okej,
  och hur ska det hanteras?

 264. Sen har det visat sig
  - det är kanske den största lärdomen-

 265. -att känna till kontext
  och elitidrott är ofantligt viktigt.

 266. Ett stort land som Kanada har bara
  en enda verksam idrottspsykiater.

 267. Så idrottspsykiatri är obefintligt
  i många länder.

 268. Psykiatern på vår mottagning är en av
  de första som jobbar i den kontexten-

 269. -och har behövt mycket tid
  för att lära sig hur vi tänker.

 270. Och det här som är viktigt:

 271. Att fortsätta att lära och se hur vi
  får ett bra stöd för ätstörningar-

 272. -och andra kliniska,
  diagnostiska problem-

 273. -hur vi kan få dem att förlänga
  sin karriär och må bättre.

 274. Det är våra stora utmaningar.
  Tack för mig.

 275. Stort tack, Göran. Finns det
  en tystnadskultur inom idrotten?

 276. Absolut. Väldigt få mitt i en karriär
  vågar prata om sina problem.

 277. De kommer
  när man har avslutat sin karriär.

 278. Var ligger ansvaret?
  Har Riksidrottsförbundet ansvar-

 279. -när de skickar i väg en uppenbart
  sjuk individ att delta i OS?

 280. Det där är
  en av de absolut svåraste frågorna.

 281. Och ska man spetsa till det lite...
  Och det är inte politiskt korrekt.

 282. Har vi en individ som åker på
  ett olympiskt mästerskap-

 283. -nu har vi vinter-OS
  inom ett par månader-

 284. -som skulle kunna ta medaljer, får de
  i princip ha vilka problem som helst.

 285. Men skulle det vara en individ
  som bara är topptio-rankad i världen-

 286. -skulle man nog besluta: "Du har
  den grad av ätstörningsproblematik"-

 287. -"eller depressionsproblematik
  att du stannar hemma."

 288. Men krasst är det: "At the Olympics,
  everything is a performance issue."

 289. Då spelar det ingen roll
  om USA och Korea bråkar.

 290. Då ska vi dit och prestera.
  Med eller utan ätstörningar.

 291. Få professioner i samhället
  tar sig rätt att kommentera din vikt-

 292. -din frisyr och hur fort
  eller långsamt du åker.

 293. Det låter som en bra grej att ta upp
  i gruppdiskussionen. Stort tack!

 294. Vi ska gå vidare.

 295. Textning: Jussi Walles
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Ätstörningar inom elitidrotten

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Göran Kenttä från Gymnastik- och idrottshögskolan menar att ätstörningar och psykisk ohälsa är ett vanligt fenomen inom elitidrotten som många tyvärr inte vågar prata öppet om. Elitidrott är inte så hälsosamt som många av oss tror, och många idrottare lever till vardags ett mycket extremt liv med ständiga viktkontroller och specialkost. Inspelat den 2 oktober 2017 på Karolinska institutet, Stockholm. Arrangör: CEDI (Centre for eating distorders), Karolinska institutet och Stockholms centrum för ätstörningar.

Ämnen:
Idrott och hälsa > Hälsa och livsstil > Kroppsideal, dopning och ätstörningar
Ämnesord:
Elitidrott, Idrott, Psykiatri, Psykiatriska syndrom, Psykiska sjukdomar, Sport, Ätstörningar
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Ny kunskap om ätstörningar

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ny kunskap om ätstörningar

Från evidens till praktiska råd

Yvonne von Hausswolff-Juhlin, verksamhetschef på Stockholms centrum för ätstörningar, berättar att kliniken är en av världens största för specialiserad ätstörningsvård med över 130 medarbetare som behandlar både barn och vuxna. Man tar emot över 900 nya patienter per år och för närvarande går fler än 1700 personer i behandling. Inspelat den 2 oktober 2017 på Karolinska institutet, Stockholm. Arrangör: CEDI (Centre for eating distorders), Karolinska institutet och Stockholms centrum för ätstörningar.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ny kunskap om ätstörningar

Ätstörningar inom elitidrotten

Göran Kenttä från Gymnastik- och idrottshögskolan menar att ätstörningar och psykisk ohälsa är ett vanligt fenomen inom elitidrotten som många tyvärr inte vågar prata öppet om. Elitidrott är inte så hälsosamt som många av oss tror, och många idrottare lever till vardags ett mycket extremt liv med ständiga viktkontroller och specialkost. Inspelat den 2 oktober 2017 på Karolinska institutet, Stockholm. Arrangör: CEDI (Centre for eating distorders), Karolinska institutet och Stockholms centrum för ätstörningar.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ny kunskap om ätstörningar

Ätstörningar ur ett syskonperspektiv

Marit Sahlströms systrar drabbades svårt av anorexi. Hon talar om hur hon saknade berättelsen om hur det är att stå bredvid och inte veta hur man hanterar rollen som anhörig. För att fylla det glappet skrev hon själv en bok och är nu ute och föreläser om hur det kan se ut när en hel familj drabbas. Inspelat den 2 oktober 2017 på Karolinska institutet, Stockholm. Arrangör: CEDI (Centre for eating distorders), Karolinska institutet och Stockholms centrum för ätstörningar.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ny kunskap om ätstörningar

Vetenskapliga fakta om ätstörningar

Det borde vara lika lätt att säga att man lider av anorexia nervosa som vilken annan sjukdom som helst, menar professorn och experten Cynthia Bulik. Det viktigaste för att minska stigmat kring sjukdomen är att informera om den och berätta om de biologiska processer som ligger bakom, säger hon. Inspelat den 2 oktober 2017 på Karolinska institutet, Stockholm. Arrangör: CEDI (Centre for eating distorders), Karolinska institutet och Stockholms centrum för ätstörningar.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ny kunskap om ätstörningar

Samtal med olika perspektiv på ätstörningar

Moderator Mats Almegård inleder paneldiskussionen med att berätta att man de senaste åren satsat mer pengar och resurser kring forskning om ätstörningar. Professor Cynthia Bulik menar att det har funnits ett stort stigma kring allt som rör ätstörningar. Många myter har frodats vilket gjort att ny kunskap om till exempel ärftlighet och sjukdom har haft svårt att nå fram. Medverkar gör också Yvonne von Hausswolff-Juhlin, Stockholms centrum för ätstörningar, Göran Kenttä, lektor i idrottspsykologi, samt Marit Sahlström som bidrar med ett anhörigperspektiv. Inspelat den 2 oktober 2017 på Karolinska institutet, Stockholm. Arrangör: CEDI (Centre for eating distorders), Karolinska institutet och Stockholms centrum för ätstörningar.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & idrott och hälsa

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Samtal om framtida träningsmetoder

För 20 år sedan var det science fiction att som privatperson kunna gentesta sig. Idag startas fler och fler företag som erbjuder genetisk kartläggning som en slags utökad hälsotest. Vad betyder det för professionella idrottare och kommer det att påverka framtida träningsmetoder? Panelsamtal med professor Izumi Tabata; professor Carl Johan Sundberg, forskare Mikael Mattsson; forskare Colin Moran och professor Euan Ashley. Moderator: Karin Bojs. Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Linggymnastik - motion i nationens tjänst

Under 1800-talet utvecklade Per Henrik Ling ett system med gymnastiska rörelser som kom att prägla svensk gymnastik under ett och ett halvt sekel. Men var fick han sina idéer ifrån?