Titta

UR Samtiden - Ny kunskap om ätstörningar

UR Samtiden - Ny kunskap om ätstörningar

Om UR Samtiden - Ny kunskap om ätstörningar

Föreläsningar och samtal om ätstörningar, något som kan drabba alla oberoende av kön eller ålder. Oftast nedför ätstörningar ett långvarigt sjukdomsförlopp med svåra komplikationer och med en förhöjd självmordsrisk. Inspelat den 2 oktober 2017 på Karolinska institutet, Stockholm. Arrangör: CEDI (Centre for eating distorders), Karolinska institutet och Stockholms centrum för ätstörningar.

Till första programmet

UR Samtiden - Ny kunskap om ätstörningar : Vetenskapliga fakta om ätstörningarDela
 1. Många myter om ätstörningar-

 2. -går ut på att folk kämpar så hårt och
  utsätter sig själva för så stor press-

 3. -för att deras familjer
  pressar dem till att prestera.

 4. I dag har vi fått ta del av många
  olika perspektiv på ätstörningar.

 5. Nu lägger vi till ytterligare ett:
  det vetenskapliga perspektivet.

 6. Förhoppningsvis
  finns det nåt att lära här.

 7. Tidigare fick ni se
  "Nio sanningar om ätstörningar".

 8. Vi har fokuserat på tre punkter i år.

 9. För det första: Ätstörningar är inte nåt
  man väljer. Det är allvarliga sjukdomar.

 10. För det andra: Gener och miljö spelar
  stor roll när ätstörningar utvecklas.

 11. För det tredje: Ätstörningar
  bestäms inte enbart genetiskt.

 12. Vi tittar alltså inte bara på genetik,
  utan på miljömässiga faktorer-

 13. -som påverkar risken för ätstörningar.

 14. Vi visste redan
  att ätstörningar går i släkten.

 15. Det finns familjestudier som omfattar
  tjugo år och visar att de går i släkten.

 16. Men familjestudierna visar inte
  varför en viss sak går i familjen.

 17. Beror det på generna eller på att man
  t.ex. imiterar beteenden som man ser?

 18. Vi gick vidare med tvillingstudier.
  Mycket av arbetet gjordes i Sverige.

 19. Med tvillingstudier
  kan man studera i vilken omfattning-

 20. -som familjemönstret
  beror på genetik respektive miljö.

 21. Vi fann samma sak som man funnit
  i tvillingstudier världen över:

 22. Ärftligheten för ätstörningar
  ligger på mellan 40 och 60 procent.

 23. Det betyder att 40-60 procent av
  benägenheten att utveckla ätstörning-

 24. -beror på genetiska faktorer.
  Tvillingstudier är väldigt viktiga-

 25. -och det är Karolinskas specialitet.

 26. Men de visar inte vilka specifika gener
  som bidrar till en ökad risk.

 27. Det ska vi titta på nu.
  I dag har vi redskap-

 28. -för att ta reda på
  vilka gener som är inblandade.

 29. Och med det inleder vi
  den här delen av dagen.

 30. Först ska jag berätta
  vad en GWA-studie är.

 31. Det skadar aldrig att upprepa det.

 32. I en GWA-studie studerar man ett stort
  urval av personer med ätstörningar-

 33. -och ett ungefär lika stort urval
  av personer utan ätstörningar.

 34. Man samlar in blod- eller salivprov-

 35. -och gör ett GWA-test på proverna.

 36. Det man försöker hitta
  är enbaspolymorfier, s.k. SNP-

 37. -som har ett samband med sjukdomen. Man
  tar alltså genom från personer-

 38. -som har haft ätstörningar, och från
  personer som aldrig har haft det.

 39. Man tittar på markörer i genomet
  och försöker hitta skillnaderna.

 40. Detta visar var de gener finns som
  kan ha ett samband med sjukdomen.

 41. GWA-studierna
  har blivit ett viktigt verktyg-

 42. -inom både psykiatrisk genetik
  och många andra områden.

 43. Den här bilden visar läget år 2017,
  alltså just nu-

 44. -för antalet
  signifikanta träffar i genom.

 45. Detta är alltså samma sak
  som platser i genomet-

 46. -som har visat sig ha inverkan
  på vissa sjukdomar.

 47. Det gäller alla möjliga sjukdomar - allt
  från Crohns sjukdom till ätstörningar.

 48. Detta verktyg har alltså inneburit
  ett stort framsteg för forskningen-

 49. -kring ätstörningar och andra
  sjukdomstillstånd av olika slag.

 50. Det här är data från en GWA-studie.

 51. Det här kallas för "Manhattandiagram",
  för om du får signifikanta resultat-

 52. -så ser det ut som skyskraporna man
  ser när man flyger över Manhattan.

 53. Så här läser man det. Här nere
  ser ni de mänskliga kromosomerna.

 54. Och på sidan ser ni signifikansnivån.

 55. Och så har vi
  en väldigt viktig röd linje.

 56. Allt ovanför den nivån betraktas
  som signifikant för genomet.

 57. Det är mycket strängare än i de flesta
  studier. Här gör vi en miljon tester.

 58. Då måste man kontrollera noga
  att resultaten inte är slumpmässiga.

 59. Vi anstränger oss verkligen för att vara
  säkra på att varje gen vi identifierar-

 60. -har ett samband med en sjukdom. Vi
  vill inte ha några felaktiga resultat.

 61. Vi tillhör
  Psychiatric Genomics Consortium.

 62. Min kollega Gerome Breen och jag leder
  arbetsgruppen för ätstörningar-

 63. -inom Psychiatric Genomics Consortium.
  Det här är en ny artikel-

 64. -som handlar om signifikanta loci
  i GWA-studien om anorexia nervosa.

 65. Här ser ni PMID-numret.

 66. Om ni skriver in det i en databas
  får ni upp artikeln som jag pratar om.

 67. Jag har lagt in PMID-numret
  så ofta jag har kunnat.

 68. Här är Manhattandiagrammet
  från den studien.

 69. Som ni ser är det inte riktigt lika
  välfyllt som det tidigare diagrammet.

 70. Men med hjälp av DNA från...
  Oj. Jag får backa till föregående bild.

 71. ...från 3 495 personer med anorexi och
  nästan 11 000 personer utan anorexi-

 72. -har vi fått vår första signifikanta
  träff för anorexi på kromosom 12.

 73. Och det är stort
  att faktiskt ha hittat ett område-

 74. -som kan påverka
  denna dödliga sjukdom.

 75. Vi zoomar in lite här. Det här är en
  förstoring av toppunkten ni nyss såg.

 76. En väldigt fascinerande sak med den-

 77. -är att den har visat sig ha ett samband
  med autoimmuna sjukdomar.

 78. Det är särskilt intressant eftersom
  vår forskning i Sverige och Danmark-

 79. -har visat på ett samband mellan anorexi
  och autoimmuna sjukdomar.

 80. Våra olika ingångar på det här ämnet
  börjar alltså ge liknande resultat.

 81. Det finns även väldigt värdefull
  information nedanför den röda linjen.

 82. I Manhattandiagram
  tittar man oftast på topparna-

 83. -men alla data i ett Manhattandiagram
  från en GWA-studie är meningsfulla.

 84. En sak man kan få fram
  med denna typ av data-

 85. -är SNP-baserade genetiska samband.

 86. Ett vanligt samband innebär bara att
  en sak hänger samman med en annan.

 87. Det kan vara ett starkt positivt
  eller starkt negativt samband.

 88. När det gäller genetiska samband
  så undersöker vi-

 89. -om samma gener har ett samband
  med två olika sjukdomar-

 90. -och om de verkar i samma riktning.

 91. Ett starkt positivt samband finns
  när generna verkar i samma riktning.

 92. Ett starkt negativt samband finns när
  generna verkar i motsatta riktningar.

 93. På sätt och vis var det här en av de
  intressantaste delarna av studien.

 94. Till höger har vi en lista
  över de positiva sambanden.

 95. Det kanske inte var nån överraskning att
  vi såg positiva samband-

 96. -mellan anorexi
  och psykiatriska faktorer-

 97. -som neuroticism, schizofreni-

 98. -och en fenotyp som omfattade
  flera olika psykiatriska sjukdomar.

 99. Det är intressant, för en studie
  som vi gjorde här för över tio år sen-

 100. -visade att neuroticism under
  adolescensen predikterade anorexi.

 101. Orsaken
  till att det inte är överraskande-

 102. -är att alla är överens om att
  ätstörningar är psykiatriska sjukdomar.

 103. Så det är rimligt att de har ett samband
  med andra psykiatriska sjukdomar.

 104. Schizofreni var förvånande,
  för det är ingen vanlig komorbiditet.

 105. Men en studie
  har visat att det positiva sambandet-

 106. -är ännu starkare
  mellan anorexi och tvångssyndrom.

 107. Och alla som arbetar med
  eller har haft ätstörningar-

 108. -vet att det finns ett starkt samband
  mellan dessa sjukdomar.

 109. Den andra gruppen
  av positiva genetiska samband-

 110. -bestod av egenskaper
  som kopplas till studieframgång.

 111. Det är intressant, för hittills har
  många av myterna om ätstörningar-

 112. -gått ut på att folk kämpar så hårt och
  utsätter sig själva för så stor press-

 113. -för att deras familjer
  pressar dem till att prestera.

 114. Vi hörde ju tidigare att de egenskaper
  som gör en bra på idrott-

 115. -också ökar risken för ätstörningar.

 116. Här ser vi att vissa av de gener som
  har samband med studieframgång-

 117. -även har samband med anorexi.

 118. Sambandet kan alltså vara genetiskt-

 119. -och inte alls relaterat
  till familjeförhållandena.

 120. Den tredje gruppen var intressant.
  Vi fann positiva genetiska samband-

 121. -mellan anorexi och en rad
  gynnsamma metabola parametrar.

 122. Främst tittade vi på HDL. Detta blir
  viktigt när vi ser på den andra sidan.

 123. Under hela mitt yrkesliv
  har jag fått frågan:

 124. "Är anorexi motsatsen till fetma?"

 125. Jag har alltid sagt nej. Motsatsen
  till fetma är medfödd slankhet-

 126. -då folk som är naturligt smala
  kan äta mycket utan att gå upp i vikt.

 127. Dessa data visar att jag måste omvärdera
  det jag har sagt i 30 år.

 128. Vi har nämligen
  funnit ett negativt samband-

 129. -mellan anorexi och extremt BMI,
  kroppsfett, övervikt och BMI.

 130. Ett negativt genetiskt samband
  betyder alltså-

 131. -att samma gener
  verkar i motsatta riktningar.

 132. Det här ger ett nytt perspektiv
  på anorexi.

 133. Och apropå metabola parametrar
  fann vi ett negativt genetiskt samband-

 134. -mellan anorexi
  och ogynnsamma parametrar-

 135. -som insulinresistens och fasteglukos.

 136. Sammantaget kopplar dessa
  genetiska samband anorexia nervosa-

 137. -inte bara
  till de psykiatriska sjukdomarna-

 138. -utan även till metabolism
  och metabola parametrar.

 139. Anorexi och fetma kan finnas
  i var sin ände av ett metabolt spektrum.

 140. Jag ska presentera ett perspektiv
  som är helt nytt för mig-

 141. -och jag vet inte
  varför vi inte har tänkt på det förut.

 142. Det här är BMI-spektrumet,
  med anorexia nervosa i ena änden-

 143. -normalvikt i mitten
  och fetma här borta.

 144. Har man följt nyheterna eller arbetat
  med detta, är det ingen överraskning-

 145. -att när det gäller personer
  som är överviktiga-

 146. -så är det ganska lätt
  att få dem att gå ner i vikt.

 147. Alla som har bantat vet att det
  är ganska lätt att gå ner några kilo.

 148. Men efteråt lägger man på sig
  all vikt igen, och ofta lite till.

 149. Över 90 procent
  lägger på sig all vikt igen-

 150. -och väger till slut
  mer än de gjorde från början.

 151. Det är det som kallas "high set point".

 152. Det är nåt som din kropp gillar med
  att ha just den storleken och vikten-

 153. -så den pressar dig tillbaka dit. Det
  är väldigt svårt att inte gå upp igen.

 154. Dessa data får mig att tänka att anorexi
  kan vara en motsvarighet till det här.

 155. Alla som har jobbat med
  eller haft en ätstörning-

 156. -vet att det inte är så svårt
  att få nån att gå upp i vikt.

 157. Och det är självklart inte det
  enda resultatet, utan bara en början.

 158. Men det är ganska lätt
  att gå upp i vikt.

 159. Men när personen skrivs ut och
  återvänder till sin familj eller grupp-

 160. -och när man inte längre
  följs upp lika noga-

 161. -så dras kroppen ofta tillbaka
  till den låga vikten.

 162. Det är nåt med att väga mycket,
  respektive att väga väldigt lite-

 163. -som våra kroppar
  försöker pressa oss tillbaka till.

 164. Vi vet inte varför det blir så här
  i nåt av fallen.

 165. Därför borde fler
  som forskar om metabolism-

 166. -börja studera det här mer noggrant. Men
  våra data tycks visa-

 167. -att den här typen av modell
  kan förklara-

 168. -varför vi inte lyckas så bra
  med att behandla anorexi-

 169. -och varför så många får återfall eller
  hamnar i ett kroniskt återfallsförlopp.

 170. Slutsatsen vi kan dra av studien,
  och det som är tankeväckande-

 171. -är att anorexi kan vara en psykisk
  och en metabol sjukdom samtidigt.

 172. Folk med anorexi har en häpnads-
  väckande förmåga att nå ett lågt BMI.

 173. De flesta har svårt att gå ner i vikt,
  men nånting gör att just de lyckas.

 174. Jag brukar försöka förklara
  att en anledning-

 175. -till att vissa personer
  fastnar i anorexi-

 176. -är att de ofta är oroliga och nedstämda
  till att börja med.

 177. När vi andra blir hungriga, blir vi
  ofta irriterade och känner obehag.

 178. Men när nån som ligger i riskzonen
  för anorexi hoppar över en måltid-

 179. -eller ligger på energiunderskott,
  så blir de lugna.

 180. Det ger dem en känsla av lugn
  som de inte kan få när de väger mer.

 181. Utmaningen är att hitta nåt annat
  som fungerar lika bra som självsvält-

 182. -för personer som har anorexi.

 183. Första punkten är alltså
  att de kan gå ner i vikt.

 184. Punkt nummer två: Deras kroppar
  pressar dem tillbaka till en låg vikt.

 185. Tre: negativt samband med BMI och
  ogynnsamma metabola parametrar.

 186. Fyra: det positiva sambandet-

 187. -med de positiva, eller gynnsamma,
  metabola parametrarna.

 188. Och så den paradoxala reaktionen
  på energiunderskott.

 189. Oftast vill vi äta
  lika mycket som vi gör av med-

 190. -och våra kroppar upprätthåller en
  balans mellan intag och förbrukning.

 191. Men de som har anorexi
  föredrar en obalans.

 192. Därför tar de alltid in
  mindre energi än de förbrukar-

 193. -och därför tränar de så mycket
  och äter så lite energi.

 194. Nu finns det flera studier
  med uppföljningar-

 195. -även om inte alla studier har
  handlat om personer som är helt friska.

 196. Men när man studerar dem
  som har tillfrisknat-

 197. -ser man att deras BMI fortfarande
  tenderar att vara lägre än genomsnittet.

 198. Allt detta sammantaget
  får mig att tänka-

 199. -att vi måste ta hänsyn till både den
  psykiska och den metabola aspekten.

 200. Det var alltså den första fasen av den
  genetiska studien. Hur går vi vidare?

 201. För andra psykiatriska sjukdomar
  har vi sett-

 202. -att forskningen får ett uppsving
  när man hittar ett locus.

 203. När man då ökar sin urvalsstorlek
  och samlar in mer blod och DNA-

 204. -så hittar man fler områden i genomet
  som har samband med sjukdomar.

 205. Så gjorde vi också.
  Vi har nyss slutfört studien ANGI.

 206. Anorexia Nervosa Genetics Initiative.
  Sverige spelade en viktig roll här.

 207. Vi lyckades få in 13 000 prover-

 208. -från folk med anorexi, i fem länder.

 209. Vi gjorde 9 000 kontroller på tre år-

 210. -i Danmark, Sverige, USA,
  Australien och Nya Zeeland.

 211. Det svenska ANGI-teamet leddes
  av Mikael Landén och Anders Juréus.

 212. De lyckades få in över 4 000 prover.

 213. Med hjälp av RIKSÄT, det nationella
  kvalitetsregistret för ätstörningar-

 214. -bjöd de in deltagare till studien.

 215. Och ärligt talat
  såg vi i alla dessa fem länder-

 216. -nåt som jag aldrig har sett förut.
  Det var så många som ville delta.

 217. Folk i hela världen ville så gärna
  ge blod och besvara enkäten.

 218. De ville göra allt de kunde för att
  ingen skulle behöva uppleva detta.

 219. Det var väldigt upplyftande att
  få vara med om det i den här studien.

 220. Och dessa 13 000 prover
  arbetar vi med nu.

 221. Vi är precis klara
  med genotypningen av DNA:t.

 222. Nu kombinerar vi
  de 13 000 proverna från ANGI-

 223. -med dem
  som ni såg i Manhattandiagrammet.

 224. Frågan är om vi får se nya skyskrapor.

 225. Vad är då poängen med att få fram
  ett Manhattandiagram med toppar?

 226. Jo, det gör
  att man kan hitta biologiska banor.

 227. Man tittar på hur generna hänger samman.
  Vad berättar de, biologiskt-

 228. -om hur de samverkar och påverkar
  sjukdomen? Det är vad vi vill veta.

 229. De avgörande frågorna är vad dessa banor
  gör, och hur de gör det.

 230. Det kan i slutänden leda till
  att vi kan utveckla nya läkemedel-

 231. -som påverkar sjukdomen biologiskt.

 232. Men vi kan också få möjlighet att t.ex.
  hitta dem som har hög genetisk risk-

 233. -och kanske löper stor risk att utveckla
  sjukdomen anorexia nervosa.

 234. Det finns alltså goda anledningar
  att samla in fler prover-

 235. -och att forska vidare kring biologin
  bakom denna sjukdom-

 236. -som dödar alltför många
  över hela världen.

 237. Anorexia nervosa har högre dödlighet än
  nån annan psykisk sjukdom.

 238. Även bulimi har en dödlighet
  som är högre än för andra sjukdomar.

 239. Men det här är inte allt vi gör
  här på CEDI och Karolinska.

 240. Jag ska gå igenom fem andra studier som
  är gjorda i år-

 241. -som utnyttjar en svensk resurs
  som saknas i många andra länder.

 242. Nämligen de fantastiska
  hälso- och kvalitetsregistren-

 243. -som vi kan använda för att förstå en
  rad faktorer kring vanliga sjukdomar.

 244. Under mitt första år här
  hade jag inget personnummer.

 245. Jag var en icke-person. När jag äntligen
  fick ett blev jag så glad-

 246. -för att jag skulle
  få ingå i hälsoregistren-

 247. -och att information om mig skulle kunna
  hjälpa nån annan i framtiden.

 248. Det var en fantastisk känsla
  av att höra till.

 249. En fin kulturbunden grej.

 250. Det här är en studie som gjordes av
  en av våra doktorander, Shuyang Yao.

 251. Hon tittade på självmord
  och ätstörningar.

 252. Den höga dödligheten
  som jag nämnde-

 253. -beror ofta på sjukdomsrelaterade
  komplikationer-

 254. -som svält eller hjärtsvikt.
  Men självmord ligger också högt.

 255. Det ni ser här är en jämförelse
  med övriga befolkningen.

 256. Staplarna visar "alla ätstörningar",
  "anorexi" respektive "bulimi".

 257. Risken för självmordsförsök är väldigt
  hög jämfört med övriga befolkningen.

 258. Till höger ser ni statistiken
  för genomförda självmord-

 259. -och ni ser att risken är mycket hög
  för folk med ätstörningar.

 260. Det gäller i hela världen,
  inte bara i Sverige.

 261. Shuyang har även
  gjort en annan studie-

 262. -som handlar om kriminalitet och stöld
  hos personer med ätstörningar.

 263. Det är inte nåt man alltid tänker på.
  Shuyang fick idén-

 264. -efter att ha pratat lite med patienter-

 265. -om hur dyrt det kan vara att ha bulimi
  eller hetsätningsstörning.

 266. Vi tänker inte alltid på det, men det
  kostar mycket pengar att hetsäta-

 267. -och det är inte alltid man har pengar.
  Folk stjäl inte nödvändigtvis mat-

 268. -men i hennes studie såg vi
  att risken för att begå stöld var högre-

 269. -hos kvinnor med ätstörningar.

 270. Rent kliniskt
  är det nåt vi måste tänka på.

 271. Man tänker nog ofta
  att folk med ätstörningar-

 272. -inte ägnar sig åt kriminella beteenden.

 273. Men som i alla andra
  psykiatriska utredningar-

 274. -är det viktigt att fråga
  om personen är dömd.

 275. Det kan vara svårt att tillfriskna om
  man har fått problem med rättvisan.

 276. Det här var ett helt nytt perspektiv-

 277. -och vår uppgift är att bredda
  forskningen kring ätstörningar.

 278. Vi behöver förstå dem
  från början till slut-

 279. -och sätta oss in i en rad faktorer som
  hänger samman med sjukdomarna.

 280. Nästa studie gjordes
  av Anna Hedman och Linda Mustelin.

 281. Danmark har hälsoregister
  som liknar de svenska-

 282. -men inget
  kvalitetsregister för ätstörningar.

 283. Med tanke
  på de nya invandringsvågorna-

 284. -ville vi undersöka ätstörningar
  bland invandrare-

 285. -och se om de skilde sig
  från övriga befolkningen.

 286. Vi kunde alltså titta på två stora
  populationer. Jag ska visa några data.

 287. I mitten ser ni risken för ätstörningar
  i hela befolkningen.

 288. De ifyllda formerna står för Danmark,
  och de andra står för Sverige.

 289. Här har vi
  första generationens invandrare-

 290. -andra generationens invandrare
  med två utrikes födda föräldrar-

 291. -och andra generationens invandrare med
  utrikes född mor respektive far.

 292. Intressant nog fann vi att risken
  för ätstörningar var signifikant lägre-

 293. -hos första generationens invandrare.
  Först i andra generationen-

 294. -började risken öka och närma sig
  eller till och med överstiga-

 295. -risken i hela befolkningen.
  Vi vet inte riktigt varför det är så.

 296. Vi ska gå vidare
  och se om det finns skillnader-

 297. -t.ex. mellan folk som kommer hit för
  att studera och folk som är flyktingar.

 298. Vi är inte där än,
  men mönstret är intressant.

 299. Det riktigt häftiga är att det
  ser likadant ut i Danmark och i Sverige.

 300. Tack vare de stora databaserna-

 301. -kunde vi göra samma studier
  i två olika länder-

 302. -och det kan man egentligen
  inte göra nån annanstans i världen.

 303. Det är väldigt viktigt för oss att inte
  bara fokusera på en typ av ätstörning.

 304. Men vi gjorde ett antal studier
  om hetsätningsstörning.

 305. Återigen använde vi RIKSÄT-

 306. -och fick ihop det största urval
  av personer med hetsätningsstörning-

 307. -som nånsin har studerats. Vi skrev
  tre artiklar, som är väldigt viktiga-

 308. -för det finns en myt om att det inte är
  lika allvarligt med hetsätningsstörning.

 309. Det stämmer absolut inte,
  vilket våra data bekräftar.

 310. I den första studien tittade vi på
  sjukdomsförlopp och samsjuklighet.

 311. Vi fann en hög samsjuklighet
  med andra psykiatriska sjukdomar.

 312. Depression och ångeststörningar-

 313. -är vanligt hos individer
  med hetsätningsstörning.

 314. I den andra artikeln tittade vi närmare
  på somatiska sjukdomar-

 315. -och resultatet förvånade oss. Personer
  med hetsätningsstörning-

 316. -har en ökad risk för somatisk sjukdom i
  nästan alla kroppssystem.

 317. Det går alltså hand i hand
  med en mängd fysiska problem.

 318. Och intressant nog
  är det inte bara kopplat till fetma.

 319. Oavsett vad en individ
  med hetsätningsstörning väger-

 320. -har den en ökad risk
  för en rad olika somatiska sjukdomar.

 321. Till sist har vi en artikel
  som inte har publicerats än-

 322. -där vi såg på läkemedelsanvändning och
  vårdsökningsbeteende.

 323. Och vi såg väldigt stora ökningar-

 324. -när vi jämförde friska
  och folk med hetsätningsstörningar.

 325. De som hade hetsätningsstörningar
  använde mycket mer läkemedel.

 326. Men intressant nog såg vi väldigt höga
  nivåer när det gällde vårdsökning-

 327. -och de ökade fram till det år man
  diagnostiserades för hetsätningen.

 328. Då planade det ut och började
  så småningom sjunka igen.

 329. Och den slutsats vi drog av det-

 330. -är att det är enormt viktigt
  med screeningar.

 331. Man kan t.ex. använda Scoff-test
  som innehåller ett antal korta frågor.

 332. Vi måste verkligen få allmänläkare
  att börja ställa de här frågorna-

 333. -särskilt om de råder nån
  att gå ner i vikt.

 334. Ett stort problem är när läkare säger
  åt sina patienter att gå ner i vikt-

 335. -utan att undersöka
  om det finns några ätstörningar.

 336. Det kan verkligen
  bidra till ätstörningen.

 337. Patienterna berättar
  att de skäms och känner sig hjälplösa.

 338. De vill inte ens gå tillbaka
  till en läkare som inte förstår-

 339. -hur svårt det är att hålla en hälsosam
  vikt för nån med hetsätningsstörning.

 340. Jag menar att de här artiklarna
  är väldigt viktiga-

 341. -för de visar hur allvarlig
  den här sjukdomen är.

 342. Och till slut visar vi upp hela teamet.

 343. Det här hänger samman med de nio
  sanningarna som ni ser i programmet.

 344. Academy for Eating Disorders har gett
  ut "Nio sanningar om ätstörningar"-

 345. -som kom ut innan det fanns
  nån seriös vetenskaplig genomgång-

 346. -av de nio sanningarna.

 347. Därför bestämde vi oss för att skriva
  en väldigt grundlig genomgång-

 348. -och utvärdera varje sanning
  vetenskapligt.

 349. Vi fann att de flesta faktiskt står på
  en rätt välgrundad vetenskaplig bas-

 350. -men vi har en del arbete kvar innan vi
  kan säga att alla är "sanningar".

 351. Som jag sa tog vi fram "sanningarna"-

 352. -för att det inte är bra
  att upprepa myter.

 353. Varje gång man gör det,
  även om man säger att det inte är sant-

 354. -så får folk en association.

 355. Därför vill vi få folk att tänka
  på sanningar i stället för myter.

 356. Vad gör vi nu? Vi ska fokusera på nummer
  sju, om gener och miljö.

 357. Det är fantastiskt att ha både svenska
  och danska data och register-

 358. -för när vi kombinerar de svenska och
  danska DNA-proverna och registren-

 359. -får vi en alldeles unik möjlighet-

 360. -att studera hur gener och miljö
  fungerar och samverkar.

 361. Det vore svårt utan ett stort underlag,
  men vi har goda förutsättningar-

 362. -för att studera samverkan
  mellan gener och miljö under 2018.

 363. Vi började med anorexi-

 364. -och nu går vi vidare till DNA
  för bulimi och hetsätningsstörningar.

 365. Det sker under Virpi Leppäs ledning. Hon
  är ny på CEDI-teamet.

 366. Och så har vi Malin Rådström
  som gör mycket av arbetet-

 367. -med att hitta deltagare till studien.
  BEGIN går ett steg längre än ANGI.

 368. Vi tittar inte bara på DNA från saliv-

 369. -utan även på prover från tarmfloran.

 370. Vi är väldigt intresserade av
  tarmflorans betydelse för ätstörningar.

 371. Deltagarna i BEGIN-studien-

 372. -kommer att få lämna
  saliv- och avföringsprov.

 373. På så sätt kan vi studera
  hur gener och tarmflora samverkar-

 374. -när det gäller både risken för
  ätstörningar och sjukdomsförloppet.

 375. Vi skickar ut ett sånt här
  provtagningskit för saliv-

 376. -och ett för avföring.

 377. Vi bjuder in 4 000 personer
  med bulimi eller hetsätningsstörning-

 378. -som redan har anmält sig till RIKSÄT.

 379. En annan studie som vi kan
  berätta mer om nästa år är CREAT.

 380. Comprehensive Risk Evaluation
  for Anorexia Nervosa in Twins.

 381. Studien leds
  av Jessica Pege och Bengt Fundin.

 382. Det här är ett riktigt häftigt
  naturvetenskapligt experiment-

 383. -som bara är möjligt i ett land som
  Sverige, där det finns tvillingregister.

 384. Här gör vi alltså en studie
  av identiska tvillingar-

 385. -som skiljer sig åt
  när det gäller anorexi.

 386. En av dem har anorexi,
  medan den andra aldrig har haft det.

 387. Med tanke på att deras genom
  är likadana - de är genetiskt identiska-

 388. -så blir frågan vad som skiljer
  dessa genetiskt identiska personer åt-

 389. -och som har gjort att bara den ena
  har fått anorexia nervosa.

 390. Vi bjuder in dem till en tvådagarsstudie
  på Karolinska.

 391. Eller, ja, på Karolinska
  och på sjukhuset på andra sidan gatan.

 392. Den första dagen
  gör vi en Dexa-skanning.

 393. Vi tittar på kroppssammansättningen
  och tar ett blodprov.

 394. Vi gör en fMRI-skanning där de
  får göra uppgifter inne i skannern.

 395. Vi gör sociala tester
  och belöningstester.

 396. Sen blir det neurokognitiva tester
  och mikrodialys.

 397. Sen får de middag, och på kvällen
  får de fylla i enkäter och vila.

 398. Den andra dagen blir det mer
  neurokognitiva tester och fMRI.

 399. För att det ska bli riktigt avslappnat
  har vi inrett ett rum på sjukhuset.

 400. Det ligger i forskningsavdelningen,
  och det är faktiskt riktigt bekvämt.

 401. De som har varit med hittills
  har sagt att det är rätt trevligt.

 402. Ingen som stör
  och inga barn som väcker en.

 403. Men vi ska titta på allt - genetik,
  epigenetik, endokrinologi, immunologi-

 404. -tarmflora, neurokognition,
  psykologi och miljö.

 405. Allt detta för att få grepp om
  vilka andra faktorer, förutom generna-

 406. -som kan påverka risken för anorexi
  i denna unika situation-

 407. -där två individer är genetiskt
  identiska, men bara en har sjukdomen.

 408. Det här är alla studier vi håller på
  med. Jag har inte hunnit nämna alla.

 409. Vi gör allt vi kan för att påskynda
  forskningen om dessa sjukdomar.

 410. Forskningen om ätstörningar har stått
  lite stilla i kanske tio, tjugo år.

 411. Vetenskapsrådet
  har nog investerat i vårt team-

 412. -för att få forskningen att gå framåt.
  Målet är att förbättra möjligheten-

 413. -till upptäckt, tidig intervention
  och förutsägelser-

 414. -och att förbättra
  behandlingsresultaten.

 415. Jag vill gärna bjuda in er
  till att följa mig på Twitter.

 416. Vi försöker informera om allt möjligt
  som hänger ihop med ätstörningar.

 417. Om ni är intresserade av genetiken bakom
  olika psykiatriska sjukdomar-

 418. -kan ni även följa PGCgenetics.

 419. Vi tar en månad i taget och skriver om
  schizofreni, ADHD, ätstörningar...

 420. Var och en av oss
  styr kontot i en månad.

 421. Ni får en massa information-

 422. -inte bara om genetik,
  utan även om respektive sjukdom.

 423. Och med det så ska jag avsluta
  och öppna för frågor.

 424. Tack så mycket.

 425. Översättning: Maria Åsard
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Vetenskapliga fakta om ätstörningar

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Det borde vara lika lätt att säga att man lider av anorexia nervosa som vilken annan sjukdom som helst, menar professorn och experten Cynthia Bulik. Det viktigaste för att minska stigmat kring sjukdomen är att informera om den och berätta om de biologiska processer som ligger bakom, säger hon. Inspelat den 2 oktober 2017 på Karolinska institutet, Stockholm. Arrangör: CEDI (Centre for eating distorders), Karolinska institutet och Stockholms centrum för ätstörningar.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa > Sjukdomar och ohälsa > Psykisk ohälsa, Idrott och hälsa > Hälsa och livsstil > Kroppsideal, dopning och ätstörningar
Ämnesord:
Anorexia nervosa, Psykiatri, Psykiatriska syndrom, Psykiska sjukdomar, Ätstörningar
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Ny kunskap om ätstörningar

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ny kunskap om ätstörningar

Från evidens till praktiska råd

Yvonne von Hausswolff-Juhlin, verksamhetschef på Stockholms centrum för ätstörningar, berättar att kliniken är en av världens största för specialiserad ätstörningsvård med över 130 medarbetare som behandlar både barn och vuxna. Man tar emot över 900 nya patienter per år och för närvarande går fler än 1700 personer i behandling. Inspelat den 2 oktober 2017 på Karolinska institutet, Stockholm. Arrangör: CEDI (Centre for eating distorders), Karolinska institutet och Stockholms centrum för ätstörningar.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ny kunskap om ätstörningar

Ätstörningar inom elitidrotten

Göran Kenttä från Gymnastik- och idrottshögskolan menar att ätstörningar och psykisk ohälsa är ett vanligt fenomen inom elitidrotten som många tyvärr inte vågar prata öppet om. Elitidrott är inte så hälsosamt som många av oss tror, och många idrottare lever till vardags ett mycket extremt liv med ständiga viktkontroller och specialkost. Inspelat den 2 oktober 2017 på Karolinska institutet, Stockholm. Arrangör: CEDI (Centre for eating distorders), Karolinska institutet och Stockholms centrum för ätstörningar.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ny kunskap om ätstörningar

Ätstörningar ur ett syskonperspektiv

Marit Sahlströms systrar drabbades svårt av anorexi. Hon talar om hur hon saknade berättelsen om hur det är att stå bredvid och inte veta hur man hanterar rollen som anhörig. För att fylla det glappet skrev hon själv en bok och är nu ute och föreläser om hur det kan se ut när en hel familj drabbas. Inspelat den 2 oktober 2017 på Karolinska institutet, Stockholm. Arrangör: CEDI (Centre for eating distorders), Karolinska institutet och Stockholms centrum för ätstörningar.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ny kunskap om ätstörningar

Vetenskapliga fakta om ätstörningar

Det borde vara lika lätt att säga att man lider av anorexia nervosa som vilken annan sjukdom som helst, menar professorn och experten Cynthia Bulik. Det viktigaste för att minska stigmat kring sjukdomen är att informera om den och berätta om de biologiska processer som ligger bakom, säger hon. Inspelat den 2 oktober 2017 på Karolinska institutet, Stockholm. Arrangör: CEDI (Centre for eating distorders), Karolinska institutet och Stockholms centrum för ätstörningar.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ny kunskap om ätstörningar

Samtal med olika perspektiv på ätstörningar

Moderator Mats Almegård inleder paneldiskussionen med att berätta att man de senaste åren satsat mer pengar och resurser kring forskning om ätstörningar. Professor Cynthia Bulik menar att det har funnits ett stort stigma kring allt som rör ätstörningar. Många myter har frodats vilket gjort att ny kunskap om till exempel ärftlighet och sjukdom har haft svårt att nå fram. Medverkar gör också Yvonne von Hausswolff-Juhlin, Stockholms centrum för ätstörningar, Göran Kenttä, lektor i idrottspsykologi, samt Marit Sahlström som bidrar med ett anhörigperspektiv. Inspelat den 2 oktober 2017 på Karolinska institutet, Stockholm. Arrangör: CEDI (Centre for eating distorders), Karolinska institutet och Stockholms centrum för ätstörningar.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Sällsynt idag och imorgon

En framtidsspaning

Var står vi idag och vad kommer att ha hänt när vi ses på nästa sällsynta konferens våren 2020? Tre spanare, alla med ett stort engagemang för sällsynta diagnoser, ger sina visioner av ett samhälle där vården fungerar och där patienter med en sällsynt diagnos känner sig omhändertagna. Deltagare: Anders Olauson, Ågrenska, Emma Lindsten och Christin Lind, Riksförbundet sällsynta diagnoser. Inspelat på Rival, Stockholm, den 1 mars 2016. Arrangör: Riksförbundet Sällsynta diagnoser.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Att skära i det allra känsligaste

Kvinnlig omskärelse är ett laddat ämne, både bland utövare och bland motståndare. Socialantropologen Sara Johnsdotter tycker att svenskar har en onyanserad bild. Hör mer om forskning, myter och fördomsfullt bemötande.