Titta

UR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

UR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Om UR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Hur skall vi träna för god hälsa och hur kan vi utnyttja den senaste gentekniken för att nå optimala resultat? Några av världens främsta forskare inom området framträder. Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Till första programmet

UR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden : Säkrare diagnoser med gensekvenseringDela
 1. På grund av denna lång, svåra resa
  säger vi "odyssé" om dessa fall-

 2. -då familjer har samlat på sig
  läkarjournaler och skuldsatt sig-

 3. -för att försöka få ett svar.

 4. Tack för att ni kom hit.

 5. Det är ett nöje att vara här i Sverige
  - första gången för mig.

 6. Det är särskilt roligt att vara på
  en så historisk institution som KI.

 7. En stund framåt nu-

 8. -ska jag berätta om precisionsmedicin-

 9. -och sen återanknyta till konferensens
  tema, träning och hälsa i framtiden.

 10. Det handlar särskilt om motivation
  för hälsobeteende-

 11. -och individualiserad träning.

 12. För öppenhetens skull har vi här
  företagen som jag är förknippad med.

 13. Jag kommer säkert att nämna några av
  våra samarbeten under föredraget.

 14. Jag inleder med
  vår f.d. president, Obama.

 15. Han gjorde begreppet precisions-
  medicin känt för allmänheten-

 16. -i sitt State of the Union-tal 2015.
  Innan dess kände många inte till det.

 17. Vi talade om individualiserad medicin,
  men att han sa "precisionsmedicin"-

 18. -gjorde oss medvetna om det. Han sa:

 19. "Jag vill att vårt land ska leda
  en ny tidsålder inom medicin"-

 20. -"då rätt behandling kan ges
  vid rätt tidpunkt."

 21. Det är kärnan i precisionsmedicinen.

 22. Uttrycket kom från
  ett dokument som om kunskap-

 23. -och hur vi klassificerar sjukdomar.

 24. Där urskilde man det
  på ett sätt som jag ska förklara-

 25. -i relation till den här sjukdomen,
  cystisk fibros.

 26. En mendelianskt genetisk sjukdom,
  den första som kartlades.

 27. Francis Collins, som är chef för NIH,
  var med i forskarlaget bakom det.

 28. Cystisk fibros har länge varit känt
  som en autosomal recessiv sjukdom.

 29. Man måste ha två varianter av
  den dåliga genen för att få sjukdomen.

 30. Det var vår enda klassifikation.
  Allt placerades i samma fack.

 31. Men tänk er nu ett läkemedel-

 32. -som ökar sannolikheten
  att den muterade kanalen öppnas.

 33. Det är särskilt användbart hos
  patienter med defekta kanaler-

 34. -som fortfarande når till membranets
  yta, där läkemedlet kan verka.

 35. Om man har en annan form av
  cystisk fibros med en muterad kanal-

 36. -som är förstörd i mitten av cellen,
  då når kanalen inte ytan.

 37. Om läkemedlet då ökar sannolikheten
  att den öppnar sig här-

 38. -då hjälper det inte. Kanalerna kommer
  aldrig i kontakt med läkemedlet.

 39. Så det finns sex kategorier
  för cystisk fibros.

 40. Och tanken att förstå en sjukdom
  på den mest grundläggande nivån-

 41. -med hjälp av genetik
  eller på andra sätt-

 42. -för att ge mer exakt behandling,
  detta är precisionsmedicin.

 43. President Obama använde
  precis samma exempel i sitt tal.

 44. Här är en studie som visar
  hur effektivt det kan vara.

 45. Detta är ivacaftor. FEV1 är maxvolym
  för utandad luft på en sekund.

 46. Det är ett vanligt mått på lungfunktion.

 47. Det här är en studie
  där ivacaftor ges i två faser-

 48. -och varje gång är förändringen stor.
  Kurvorna är långt ifrån varandra.

 49. Ett så stort mellanrum är nåt som
  läkemedelsföretag bara drömmer om-

 50. -men det är möjligt om man förstår
  en sjukdom i grunden-

 51. -och behandlar rätt patient
  med rätt läkemedel.

 52. Ett annat område som det
  revolutionerar är onkologin.

 53. Här är en figur ur en av våra
  översiktsartiklar i fjol-

 54. -om hur genomik och särskilt
  precisionsmedicin kan var till nytta.

 55. Det finns många sätt.
  Här blir en tumör invaderad av T-celler.

 56. Tumören gör neoantigener,
  alltså nya antigener.

 57. Immunförsvaret känner igen dem.
  Här är en antigenpresenterande cell.

 58. Och här kan genomik vara
  till nytta på flera sätt.

 59. Vi nämnde vätskebiopsi förut,
  alltså att det finns DNA i blodet-

 60. -från tumörceller som läcker.
  Det kan vi göra om vi börjar till höger.

 61. Genom sekvensering kan vi titta
  på HLA-regionen eller T-cellerna-

 62. -bedöma hur neoantigenerna skulle
  se ut och även annat på RNA-nivå.

 63. Så onkologi förändras också av
  genomiken och den nya tekniken.

 64. Ni såg kanske en nyhetsartikel
  för bara några dagar sen.

 65. Det stod att FDA godkänt den första
  genterapin, vilket inte riktigt stämmer-

 66. -men en onkolog beskrev det som det
  mest spännande han varit med om.

 67. Det är Kymriah-antigener.

 68. Det är en metod mot svårbehandlad
  akut lymfatisk leukemi.

 69. Man gör retroviral transduktion
  av anti-CD19, markören på B-cellen.

 70. Man sätter fart på patientens T-celler,
  som sen återförs till patienten.

 71. I en del studier har man fått
  en 90-procentig förbättring-

 72. -där sjukdomen var svårbehandlad,
  så det finns stora förväntningar.

 73. Detta är ännu en metod som utgår
  från genomik och precisionsmedicin.

 74. Där befinner oss i dag. Innan jag
  återgår till konferensens tema-

 75. -vill jag ta med er till början
  av Human Genome Project.

 76. Det var starten för genomiken.

 77. Projektet pågick i tio år
  och kostade tre miljarder dollar.

 78. Ett utkast av genomet presenterades
  av Francis Collins och Craig Venter-

 79. -den 27 juni år 2000.

 80. Det var slutet av en tioårig
  kartläggning av människans genom.

 81. Bill Clinton, som var president då,
  står till höger om bilden.

 82. Det sågs som en enorm framgång.

 83. Men först de påföljande åren
  kom bränslet till revolutionen-

 84. -vilket var att kostnaden
  för sekvensering sjönk.

 85. Det första genomet kostade
  en halv miljard dollar att sekvensera-

 86. -och hela projektet
  kostade tre miljarder.

 87. Nästa genom var Craig Venters,
  och det kostade 100 miljoner dollar.

 88. Och fram till 2008 sjönk priset
  för genomsekvensering dramatiskt.

 89. Vi är från Stanford i Silicon Valley
  och ser allt ur ett datorperspektiv-

 90. -så att tekniken utvecklades
  i snabb takt-

 91. -jämfördes alltid med Moores lag.

 92. Gordon Moore var med och
  grundade Intel ihop med Bob Noyce.

 93. Han gjorde en observation
  att tekniken utvecklades fort-

 94. -och att Intel kunde fördubbla antalet
  transistorer på en integrerad krets-

 95. -vart till vartannat år.
  Det blev känt som Moores lag-

 96. -vilket blev synonymt
  med snabb teknisk utvecklig.

 97. Kostnaden för sekvensering sjönk
  i den här snabba takten fram till 2008.

 98. Men 2008 började kostnaden sjunka i
  en takt som vida översteg Moores lag.

 99. Vid årsskiftet 2014-2015 kostade
  ett genom tusen dollar att sekvensera-

 100. -och det finns en plan för
  hur det kan sänkas till hundra dollar.

 101. Vi har aldrig sett en så stor
  förändring i kostnaden för information.

 102. I Silicon Valley är vi glada
  i att räkna i andra enheter-

 103. -och vi har många miljardärer. Låt
  oss säga att man ville köpa ett jetplan.

 104. Gulfstream G60 kostar 65 miljoner
  dollar, vilket vi ser här i kronor.

 105. Mycket pengar i alla valutor.

 106. Föreställ er att priset sjönk i samma
  takt som för genomsekvensering.

 107. Då hade det kostat 20 dollar
  eller 160 kronor.

 108. Det är ett billigt privatjet.
  En miljon gånger så billigt.

 109. Det har alla här inne råd med.
  Man får ett privatjet för 160 kronor.

 110. Det är ofattbart vad det innebär
  för medicinen och vetenskapen.

 111. Vi kan skaffa information till
  ett pris som förut var otänkbar.

 112. Genomet är här.
  Bilden är fyra-fem år gammal.

 113. Det är första gången en patient
  skickade ett paket med sitt genom.

 114. Patienterna skickade skrämmande nog
  sina genom i FedEx-paket.

 115. För oss började det redan 2009.

 116. Jag var hos Stephen Quake,
  som hade sekvenserat sitt genom.

 117. Han var den femte i världen,
  och han gjorde det för 40 000 dollar.

 118. Nu låter det som mycket-

 119. -men det föregående genomet kostade
  200 000 dollar, så det var billigt.

 120. Att han visade det för mig på
  sitt kontor var häpnadsväckande.

 121. När man gjorde tester skickade
  man fem gener till sekvensering-

 122. -och fick resultaten efter tre månader.
  Nu var hela hans genom på skärmen.

 123. Sen beskrev han risken för hjärt- och
  kärlsjukdomar, de orangea rutorna.

 124. Båda hans föräldrar
  hade hjärtproblem.

 125. Hans kusins son dog plötsligt.
  Han hade svart bälte i karate.

 126. På grund av sin släkthistoria
  blev han patient på vår klinik.

 127. Då insåg vi skulle få en patient
  som hade sitt genom på en hårddisk.

 128. Det är skrämmande,
  för det hade aldrig hänt förut.

 129. Vi kunde inte ens börja tänka på
  vad vi skulle göra med det.

 130. Efteråt letade jag upp Matt Wheeler,
  som ni såg tidigare.

 131. Vi pratade om hur vi skulle
  handskas med detta nya problem.

 132. Efter en stunds panik
  ringde vi några vänner.

 133. Här är några av namnen,
  och här är artikeln som publicerades.

 134. Tanken var att ta genomets
  sex miljarder datapunkter-

 135. -och destillera det till nåt som man
  hinner prata om på ett läkarbesök.

 136. Några av siffrorna här
  är våra första försök-

 137. -att göra om informationen så att
  den kunde förmedlas på tio minuter.

 138. Vi fokuserade på mycket. Vi gjorde
  algoritmer för sällsynta sjukdomar.

 139. Under sex månader lade
  trettio personer all sin tid på det här.

 140. Artikeln väckte uppmärksamhet och
  många nyhetsartiklar blev skrivna.

 141. Vi fanns till och med
  på Smithsonian-museet ett tag-

 142. -och blev uppmärksammade
  av Vita huset.

 143. Det var alltså när Obama
  var president.

 144. Det måste man klargöra nu för tiden.

 145. Bara några dagar efter det-

 146. -blev vi kontaktade
  av den här gruppen på fyra personer.

 147. De var den första familjen
  som blev sekvenserad.

 148. Mamma, pappa, son och dotter.

 149. Det här är John West.
  Wall Street Journal skrev om det.

 150. Han var CEO för Solexa,
  ett sekvenseringsföretag-

 151. -som såldes till Illumina,
  som äger tekniken vi använder i dag.

 152. Han hade fått lungemboli
  och tagit warfarin, som han skulle-

 153. -men ändå hade det upprepats.

 154. Så han var orolig att orsaken var
  genetisk och att barnen hade ärvt det.

 155. Han frågade om
  det som vi hade gjort för en person-

 156. -gick att göra för en hel familj.

 157. Så vi började arbeta på att utvidga
  våra algoritmer-

 158. -från en person
  till en hel familj, vilket tog ett tag.

 159. Inom genomik är 2010 längesen,
  men för att snabbt sammanfatta-

 160. -så tog vi fram modeller
  utifrån familjens information-

 161. -för att utesluta slumpfel.

 162. Problematiska delar av genomet
  kommer att delas av alla i familjen.

 163. Eftersom vi vet tror oss veta
  hur ärftlighet fungerar-

 164. -kan vi minska slumpfelen
  med 90 procent.

 165. Meiotisk överkorsning, vilket
  är avgörande för fortplantning-

 166. -kunde vi kartlägga ner till under
  ett kilobaspar för första gången.

 167. Vi lyckades få fram en hel kromosom-

 168. -genom att ta korta basparsekvenser
  som man har vid sekvensering-

 169. -och lägga dem på rad
  med hjälp av beräkningar.

 170. Till slut fick vi fram den här modellen.
  Det var Rick Deweys arbete.

 171. Nu är han vid Regenron och tillämpar
  det här för läkemedelsutveckling.

 172. Det är en dold markovmodell-

 173. -av flödet av genetisk information
  genom hela familjen.

 174. Det tog oss ungefär ett år till
  med ännu ett rätt så stort forskarlag-

 175. -som vi kan se här.

 176. Det ledde till ett antal patent
  och ett företag som finns kvar i dag-

 177. -och nu fokuserar på onkologi
  och användandet av genomik-

 178. -för behandling
  i en tid av precisionsmedicin-

 179. -lite som jag förklarade i början.

 180. Det var två av våra första studier.

 181. Jag vill presentera senare forskning-

 182. -och det här har ni redan
  fått höra i dag.

 183. Det kommer att bli förhör på det.

 184. Det här handlar om en flicka som vi
  fick höra talas om innan hon föddes.

 185. En bebis i livmodern bör ha
  en puls kring 140-

 186. -men hennes låg kring 70. Först
  trodde vi att det berodde på hjärtblock-

 187. -så hon blev förlöst med kejsarsnitt
  vid barnsjukhuset vid Stanford.

 188. Då insåg vi att hon inte hade
  hjärtblock, utan långt QT-syndrom.

 189. QT i ett EKG är då hjärtat återställs
  inför nästa slag.

 190. Om QT-tiden är för lång
  är man inte redo för nästa slag-

 191. -vilket ser ut som hjärtblock. Hennes
  QT-tid var bland de längsta man sett.

 192. Men att ha låg puls eller lång QT-tid
  som bebis är inte så farligt-

 193. -men det ökar risken för arytmi.

 194. Under sin första dag
  fick hon fem hjärtstopp.

 195. Här ser ni den obehagliga rytmen
  för hjärtstillestånd.

 196. Hon fick HLR fem gånger
  under sin första dag i livet.

 197. Hon blev också en av de yngsta
  som fick en defibrillator inopererad.

 198. Vi tog till alla tänkbara läkemedel.

 199. När en liten bebis får hjärtstillestånd
  provar man allt.

 200. Och vi frågade oss om vi kunde
  förstå QT-förlängningens patogenes-

 201. -och då ge henne
  ett precisionsläkemedel.

 202. Kunde vi ge henne
  rätt behandling vid rätt tillfälle?

 203. Och kunde det gå fortare än de tre
  månader det tog att få fram genomet?

 204. Sekvensering tog fortfarande tid,
  så vi ville göra det fortare.

 205. Vi pratade med våra vänner
  vid Illumina.

 206. Det hade utvecklat en modell
  för sekvensering på 24 timmar.

 207. Nu körde de den två gånger,
  så det tog några dagar-

 208. -men det är mycket bättre
  än tre månader.

 209. Vi tog blod och fick data
  några dagar senare.

 210. James Priest undersökte
  hennes genom och fann orsaken-

 211. -till QT-förlängningen.
  Här var det KCNH2, en kaliumkanal.

 212. Orsaken är oftast
  en natrium- eller en kaliumkanal.

 213. Om man vet vilken
  kan man ge rätt behandling.

 214. Här kunde vi avbryta behandling
  med en toxisk natriumkanalhämmare-

 215. -och ge precisionsbehandling.

 216. Lyckligtvis mår hon bra. Här är
  en bild mer än sex månader senare.

 217. Hon har kvar defibrillatorn
  men mår bra.

 218. Det är ännu ett exempel
  på precisionsmedicin-

 219. -att försöka få en djupare förståelse
  för att ge mer exakt behandling.

 220. Detta händer inte så ofta, men
  kort därefter var det ännu ett barn-

 221. -som hade nästan samma problem.
  Det såg ut som hjärtblock-

 222. -och hon förlöstes också
  med kejsarsnitt vid 36 veckor.

 223. Hon hade faktiskt ännu längre QT-tid.
  Normalt här är det 400-500 ms.

 224. Vi ser 500 ms som ovanligt långt.
  Över 550 ms är oerhört sällsynt.

 225. Hennes korrigerade QT-tid
  var 740 ms - oerhört långt.

 226. Här har hennes EKG vid hjärtstopp.
  Det hände flera gånger första dagen.

 227. Återigen ringde vi Illumina,
  och nu fick vi datan ännu snabbare.

 228. James körde sina snabba algoritmer
  och här har vi resultatet.

 229. Nu såg det ut som om det var
  natriumkanalen i stället-

 230. -och att natriumkanalhämmaren
  i det här fallet var rätt behandling.

 231. Men vi använder alltid en metod till
  för att kolla resultaten.

 232. Här blev det
  den äldre Sanger-sekvenseringen.

 233. Vi ville vara säkra innan vi bytte
  behandling för detta nyfödda barn.

 234. Då fann vi inte varianten.

 235. Här är resultaten
  som ska visa varianten-

 236. -men vi hittade inget i saliv och blod.

 237. Och flera månader senare var
  de kliniska resultaten också negativa.

 238. Men i genomsekvenseringen
  fanns den, så vi var förbryllade.

 239. Till slut kom vi fram till hypotesen
  att det kunde vara mosaicism.

 240. Med andra ord
  kunde det här barnet ha flera genom.

 241. Sperman och ägget blir till en zygot.

 242. Men när barnet börjar växa
  från en cell till många-

 243. -kan det hända att en cell blir muterad,
  vid den här punkten.

 244. Sen växer hon upp med multipla
  genom, en mosaik kan man säga.

 245. En del vävnad har ett genom
  och en del ett annat-

 246. -och ofta är det en blandning. Kunde
  det vara orsaken till problemet?

 247. För att kunna göra det var vi tvungna
  att separera enskilda celler-

 248. -och göra genomisk analys.
  Nu är blodkroppar lätta att få tag i-

 249. -till skillnad från hjärtceller,
  men de har samma ursprung.

 250. Så vi körde blod i en liten apparat-

 251. -som uppfanns av Stephen Quake,
  vars genom vi sekvenserade först.

 252. Vi matade in en cell åt gången
  i en mikrofluidisk kanal-

 253. -och placera dem
  i olika mikrofluidiska "hinkar".

 254. Sen kunde vi göra genomisk analys
  av enskilda celler.

 255. Och mycket riktigt var det mosaicism.

 256. De flesta av hennes celler
  saknar varianten-

 257. -och här kan vi se tre celler
  som har varianten.

 258. För första gången kunde vi visa att
  en patient som hade mosaicisim-

 259. -med en mutation i en jonkanal
  som kunde orsaka QT-förlängning-

 260. -men alltså bara i vissa celler.

 261. Samma jonkanal kan orsaka hjärtsvikt,
  och hon drabbades av det.

 262. Då fick hon en sån här apparat:

 263. En hjärtpump som pumpar
  på båda sidor av hjärtat.

 264. Då fick vi ett litet prov med
  hjärtvävnad som vi kunde titta på.

 265. Vi tittade på genuttrycket och fann
  att även själva hjärtat var mosaiskt.

 266. Men vi undrade om det verkligen var
  möjligt för tio procent av cellerna-

 267. -att orsaka så svåra symtom.

 268. Det var svårt att veta
  och vi övervägde olika modeller.

 269. Vi kom fram till
  att en lösning vore en datormodell.

 270. Men först var vi tvungna att veta
  vilken förändringen i kanalen var-

 271. -så vi modellerade mutationen
  på olika sätt.

 272. Vi lade in en och två kopior
  och även en harmlös mutation.

 273. Och vi hade nästan aldrig sett en så
  stor förändring i en natriumström.

 274. Vi matade in informationen
  i en datormodell-

 275. -och fick hjälp av Natalia Trayanova,
  som jobbade med liknande modeller.

 276. Hon hade aldrig hade hört talas
  om ett mosaiskt hjärta-

 277. -så vi beskrev problemet,
  och de började modellera det-

 278. -utifrån sin datormodell.

 279. Och i början hittade de inget
  som liknade barnets presentation.

 280. Vi försökte ta reda på varför.

 281. I stället för att modellera ett vuxet
  hjärta gjorde vi ett i barnets storlek.

 282. Nästa steg, vilket var deras idé-

 283. -var göra en modell över det
  elektriska systemet på ett annat sätt-

 284. -utöver hjärtcellerna.

 285. Sen satte de ihop det till en modell.
  Det hade aldrig gjorts förut-

 286. -och dessutom var det en individuell
  modell av en enskild patient.

 287. Och här upprepades hjärtblocket
  som hade varit bebisens symtom.

 288. Här är modellen
  för elektrisk aktivering.

 289. Här lägger vi in en extra impuls,
  så att det saktas ner.

 290. Här är den normala aktiveringen-

 291. -och här är en annan impuls
  som blockeras.

 292. Den dyker upp men inget händer.
  Detta är hjärtblocket.

 293. Denna arytmogeniska fenotyp
  upprepades i datormodellen.

 294. Här är rapporten.

 295. Hon fick en hjärttransplantation
  och mår nu fint.

 296. Vi publicerade inte artikeln förrän
  i fjol på grund av James arbete.

 297. Nu har vi talat om individer
  och familjer och snabb sekvensering.

 298. Det låter som om vi håller på att lösa
  alla problem för medicinsk tillämpning.

 299. Men det finns områden
  som vi måste jobba vidare på-

 300. -för att komma dit vi vill.

 301. Precisionsmedicin
  måste förstås vara exakt.

 302. Jag återvänder till vår översiktsartikel
  i fjol.

 303. Det finns ett antal sätt på vilket
  vi nu missar saker i genomet.

 304. En sak är att det finns luckor. Ni
  känner kanske till exomsekvensering.

 305. Det är fantastiskt, men det ger ingen
  jämn täckning av hela genomet.

 306. Här är genen från det första barnet,
  och här är en exom.

 307. Var och en av de här är en exon,
  och de har alla olika täckning.

 308. Här är en med väldigt dålig täckning.

 309. Det hade kvittat om det
  inte fanns patogeniska varianter.

 310. Men i ClinVars databas
  verkar det finnas det nitton-

 311. -men det kan också bero
  på dålig täckning.

 312. En lösning är att fylla i dem,
  och en sak som man har börjat med-

 313. -är att komplettera exomen,
  alltså fylla i de här gröna delarna.

 314. Och våra algoritmer togs fram
  för helt andra syften-

 315. -under 1000 Genomes-projektet.

 316. Så vi är bra på enbaspolymorfi.

 317. Complete Genomics och Illuminas
  teknik överrensstämmer till 99 procent.

 318. Men insertion eller deletion i genomet-

 319. -kan vara ännu viktigare för
  att det kan störa den öppna läsramen.

 320. Då sjunker överensstämmelsen
  till 50 procent, vilket inte duger.

 321. Vi beskrev även några andra problem
  i den här artikeln för några år sen.

 322. En möjlig lösning är bättre algoritmer.

 323. En doktorand har gjort algoritmer för
  att upptäcka insertion och deletion.

 324. Här ser man att känsligheten sjunker
  kraftigt över en längd på fem eller tio.

 325. En ny algoritm har hon kallat "Scotch",
  vilket hedrar henne för all framtid.

 326. Det är utan tvekan det bästa namnet
  en algoritm nånsin har fått.

 327. Det går mycket bättre här uppe,
  upp till längder på 200.

 328. Men vi kan också använda bättre
  sekvenseringsteknik.

 329. Utöver tekniken från Illumina
  och Complete Genomics-

 330. -finns det sekvensering med långa
  läsningar på 5 000-10 000 baspar.

 331. Med längre läsningar vet man exakt
  var i genomet de hör hemma.

 332. Det röda och svarta här,
  det har man aldrig sett förut.

 333. Det är det första långläsningsgenomet,
  som gjordes för en tumör.

 334. Och här är mycket
  som vi inte har sett förut.

 335. Vi har inte kunnat kasta ljus
  över det här mörka hörnet i genomet.

 336. Så diagrammet intresserade oss,
  och vi tänkte att vi nog missar saker.

 337. Vi tog en patient där vi var nästan
  säkra på att vi missade saker.

 338. Här har vi en ultraljudsbild av ett
  hjärta. Här är vänster kammare.

 339. Det är
  en tredimensionell rekonstruktion.

 340. Ett föremål stort som en golfboll
  studsar runt i mitten av hjärtat.

 341. En tumör i hjärtat är inte bra.

 342. Tumörer är aldrig bra,
  men särskilt inte inuti hjärtat.

 343. Och för den här unge mannen var
  tumören inte det största problemet.

 344. Det som dyker upp och försvinner här,
  det var hans stora problem.

 345. Det började hindra blodflödet
  tillbaka till hjärtat i höger förmak.

 346. Han hade haft många besvär.
  Han led av Carneys syndrom-

 347. -en neuroendokrin tumörsjukdom,
  som inkluderade dessa myxom.

 348. Vi gjorde standardtester
  men hittade inget-

 349. -inte ens med helgenomsekvensering.

 350. Men det fanns utan tvekan
  nåt som vi missade.

 351. Så vi ansökte om att få göra denna
  sekvensering med långa läsningar.

 352. Jag hoppar över detaljerna-

 353. -men vi fick fram en kort lista
  med tio storskaliga deletioner-

 354. -och en av dem fanns i genen som var
  associerad med sjukdomen förut.

 355. Så genen PRKAR1A hade
  en deletion på två kilobaspar.

 356. Det är den stora luckan
  i läsningen här.

 357. Här är Illuma-läsningarna
  och här finns lite mindre-

 358. -men våra algoritmer hittar det inte.

 359. Med långa läsningar räckte det med
  bara två läsningar i samma område.

 360. Detta var den första patienten som fick
  en diagnos med långa läsningar.

 361. Det publicerade vi för en månad sen.

 362. Han övervägde hjärttransplantation
  men valde en sista operation.

 363. Och här har vi hans hjärta nu.
  Han opererades för en månad sen.

 364. Tumören är borta,
  liksom den stora tumören här-

 365. -och han mår fint. Men nu känner
  vi till den molekylära orsaken-

 366. -och nästa gång behöver vi
  inte överväga hjärttransplantation.

 367. Ni fick höra om UDN, nätverket
  för odiagnostiserade sjukdomar.

 368. Där har tillämpningen av
  den här tekniken varit väldigt lyckad.

 369. Det här är en berömd målning.
  Känner nån igen den?

 370. Jag frågade det i mitt förra föredrag-

 371. -och två greker började föreläsa om
  grekisk historia och att det var fel.

 372. Men det här är Odysseus. Ni har
  kanske hört talas om "Odysséen".

 373. Här har vi Polyfemos, som fick
  en påle i ögat. Han var cyklop.

 374. Odysseus var
  den rättmätige kungen av Ithaka.

 375. Efter trojanska kriget gjorde han
  en tioårig resa för att återvända.

 376. Odysséen är skildringen
  av hans långa resa.

 377. Och denna långa, svåra resa är det vi
  menar när vi lånar ordet "odyssé"-

 378. -för fall där barn och familjer har
  samlat på sig åratal av läkarjournaler-

 379. -och skuldsatt sig
  för att finna ett svar.

 380. I trettio procent av fallen
  kan vi finna svaret.

 381. Jag gillar det här, förresten.

 382. Homeros skrev på daktylisk hexameter-

 383. -och hade olika namn på personer
  för att passa in dem i verserna.

 384. Så han heter "Handlingarnas man",
  "Smärtans man" och "Älskad av Zeus".

 385. Det kan man ha på sin gravsten,
  tänkte jag.

 386. Men lidandet när man saknar diagnos
  är värre än att bara ha en sjukdom.

 387. När man inte har ett namn
  kan man inte prata om den-

 388. -och läkaren har ingen behandling.
  Det gör lidandet särskilt svårt.

 389. UDN har skapats för att lösa det
  och tar emot fall från hela USA.

 390. Och det finns internationellt nätverk.

 391. Här befinner vi oss i dag.

 392. 1 783 ansökningar har tagits emot,
  och 123 av 432 har fått en diagnos-

 393. -bara genom att tillämpa tekniken.

 394. Och en tredjedel av dem
  hade redan fått exomsekvensering-

 395. -så det är bara att man kan samarbeta
  och tillämpa teknikerna i större skala.

 396. Här är vårt möte för två dagar sen,
  precis här, faktiskt.

 397. I det här rummet avgör man
  vem som får nobelpriset.

 398. Anna här är ordförande i kommittén
  för fysiologi och medicin.

 399. Vi hade mötet här, så det passade att
  konferensen ägde rum direkt efteråt.

 400. I den sista delen av mitt föredrag
  vill jag lämna precisionsmedicinen.

 401. Jag har gett er en historia över de
  senaste 10-20 åren av genteknik.

 402. Men jag ska ta upp det
  i relation till vårt huvudämne här.

 403. Jag doktorerade först
  i träningsfysiologi-

 404. -och ens utbildning blir ens identitet,
  oavsett vad man gör sen.

 405. När folk frågar vad jag gör
  tänker jag på träningsfysiologi.

 406. Jag tänkte berätta
  om en helt annan sorts studie.

 407. Den påminde mig
  om vikten av fysisk aktivitet.

 408. Detta känner nästan alla i världen till,
  förutom en person, kanske.

 409. Vår nuvarande president tror tydligen-

 410. -att för mycket träning förbrukar
  kroppens begränsade energi.

 411. Han ser kroppen som ett batteri. Om
  man tränar för mycket tar energin slut-

 412. -och man dör tidigare.
  Det förklarar att han använder golfbil.

 413. Där har han nog fel.

 414. Vi jobbade i alla fall med Apple,
  som inte ligger långt från där vi är.

 415. De designade ett nytt system
  för att tillämpa sin teknik-

 416. -inom klinisk forskning. Vi jobbade
  i ett år på utvecklingen av det.

 417. Vi fokuserade
  på kardiovaskulära riskfaktorer-

 418. -och att man kan använda tekniken
  i dessa telefoner...

 419. Det finns 800 miljoner Iphone i världen
  och ännu fler Android-telefoner.

 420. I USA finns det fler telefoner
  än tandborstar-

 421. -vilket säger nåt om munhygienen där,
  eller om deras kärlek till teknik.

 422. Hur som helst finns det mer än en
  telefon per vuxen människa i USA.

 423. Det är till stor nytta vid forskning.
  Det finns en accelerometer i dem.

 424. Miljontals människor
  har bärbar teknik.

 425. Man kan ställa frågor och få in data.

 426. Vi jobbade på studien
  och ville komma till en punkt-

 427. -då vi kunde testa personaliserade
  metoder för få folk att träna.

 428. För första gången fick vi godkänd
  etisk prövning av samtycke via mobil.

 429. Detta är förresten öppen programvara.

 430. Om ni vill göra en liknande studie
  kan ni ladda ner källkoden-

 431. -lägga in era egna namn och siffror-

 432. -och använda den till vad ni vill.
  Detta är samtycke via mobilen.

 433. Vi är också glada över att deltagarna
  i studien har mycket mer inflytande.

 434. De är inte försöksobjekt, utan väljer
  vilka variabler de delar med sig av.

 435. Det är vi också glada över.

 436. Och många har bärbar teknik.

 437. När Apple tillkännager nåt
  är det många som lyssnar.

 438. Vi byggde en app med bara några få
  utvecklare och forskare från Stanford.

 439. På en vecka anmälde sig
  tiotusen personer till studien.

 440. Under den påföljande månaden
  var det 40 000 personer.

 441. Det var vi inte beredda på.

 442. Vi var vana vid att sätta upp en lapp
  på universitet med en flik att riva av.

 443. Sen ringer nån och måste fylla i en
  samtyckesblankett på femton sidor.

 444. En enda person tar flera timmar.

 445. Här kunde folk anmäla sig i kaffekön-

 446. -och sen bidra med sina data,
  vilket 40 000 personer gjorde.

 447. Studien publicerades i slutet av förra
  året. Den följde folk i sju dagar-

 448. -och sen testade
  den deras kondition i slutändan.

 449. Såna här data kan tillämpas
  med storskalig maskininlärning.

 450. Detta är gruppering
  utifrån självinformation.

 451. I stället för att själva gruppera
  folks aktivitet-

 452. -lät vi datan tala om hur vi skulle
  gruppera. Vi upprepade klassiska fynd.

 453. Ända sen Morris studier
  på 40- och 50-talet-

 454. -Paffenbarger
  med flera och allt där efter-

 455. -har man visat ett förhållande
  mellan fysisk aktivitet och sjukdomar.

 456. Vi fick samma data
  på bara några dagar.

 457. Man kan också titta
  på livstillfredsställelse.

 458. Folk som är aktiva
  i de här kategorierna är gladare.

 459. Och vi kan se på övergångar, när
  de ställer sig upp och sätter sig ner-

 460. -och fråga hur viktiga övergångar är
  jämfört med den totala motionen.

 461. Om vi gör klusteranalys på övergångar
  i stället för total mängd aktivitet-

 462. -ser vi att oberoende
  av mängden fysisk aktivitet-

 463. -så är sannolikheten för sjukdomar
  mindre vid fler övergångar.

 464. Det är ett mönster som vi såg. Det
  ledde till designen av vår andra fas.

 465. Här är den andra fasen. Den är
  tyvärr inte godkänd för Sverige än.

 466. Det är en randomiserad studie
  av coachingmetoder.

 467. Folk reagerar på olika uppmaningar.

 468. För att avgöra kausalitet
  måste vi randomisera.

 469. En del reagerar på en påminnelse
  om att de inte har gått 10 000 steg än.

 470. Andra reagerar på en påminnelse
  om hur livsstil påverkar sjukdom.

 471. En del måste man bara hacka på
  när de har suttit i en timme.

 472. Det testar vi
  i den här versionen av appen.

 473. Den är integrerad med 23andMe-

 474. -ett företag
  som har gjort två miljoner genotyper.

 475. Om deras kunder anmäler sig-

 476. -kan vi automatiskt lägga in
  deras genetiska information.

 477. Det är version 2. I den ger vi
  också tillbaka mer information.

 478. Vi jämför folk med andra, ger dem
  belöningar för att motivera dem-

 479. -och skickar även mer nyheter.

 480. Det sista var
  att göra personaliserad träning.

 481. Vi tänker på hur man kan
  personalisera motivationsparametrar.

 482. I dag har vi pratat om huruvida vi nu
  kan ge personaliserad rådgivning-

 483. -om förbättrad träning.
  Den här studien visar tydligt-

 484. -att responsen varierar kraftigt.

 485. Här är det VO2 max,
  maximal syreförbrukning-

 486. -som samlar sig i familjer,
  så det finns en genetisk komponent.

 487. Ärftligheten för VO2 max beräknas
  vara 47 procent, vilket är normalt.

 488. Här är en ny studie, som illustration.

 489. En studie av två olika sorters träning,
  uthållighets- och sprintträning.

 490. Här ser vi ökning,
  ingen respons och minskning.

 491. Som väntat har båda sorterna effekt
  hos en del personer - två vita rutor.

 492. Andra får ingen effekt oavsett sort
  - två grå rutor.

 493. Det finns inget mönster,
  så vi kan inte alls förutsäga-

 494. -vilken träning som fungerar för vem.

 495. Det hoppas man
  att genetiken kan lösa.

 496. Här är en översiktsartikel av
  Claude Bouchard och Matt Wheeler.

 497. Om ni vill ha
  en sammanfattning över läget-

 498. -och evidensen för en genetisk basis
  för VO2 max-

 499. -och variansen mellan familjer
  i fråga om träningseffekt.

 500. Och Matts exempel med p53.

 501. Om man muterar genen fel
  är den förknippad-

 502. -med Li-Fraumenis syndrom,
  ett tidigt, multipelt cancersyndrom.

 503. Så när vi tänker på gendopning
  kan man utlösa allt möjligt.

 504. Kroppen är ett komplext system.

 505. Och PPARG är en annan gen
  som vi känner oss säkra på-

 506. -i fråga om gener som påverkar
  förmågan till uthållighetsträning.

 507. Men innebär det
  att vi kan personalisera träning?

 508. Som ni redan har hört tror vi inte det.

 509. Här är en helgenomstudie
  från HERITAGE,

 510. -och inga varianter
  var tillräckligt signifikanta.

 511. Så det vi har långt kvar innan vi
  förstår genetiken bakom VO2 max.

 512. Förhoppningen är att det kommer.
  Här är tre studier.

 513. Elite har nämnts flera gånger.
  Vi hade ett möte här förut.

 514. Vi vill förstå den genetiska strukturen
  hos de mest vältränade i världen.

 515. Där är det stränga kriterier
  i fråga om VO2 max.

 516. Men vi samarbetar med många här-

 517. -för att sekvensera
  dessa individers genom.

 518. Vi använder UK Biobank, den största
  offentligt tillgängliga datakällan.

 519. 500 000 personer har fått sin genotyp
  analyserad och gjort konditionsprov.

 520. Sen är vi bioinformatikcenter för
  ett nytt anslag från NIH, MoTrPAC.

 521. Man kartlägger responsen på
  uthållighets- och sprintträning-

 522. -under tolv veckor. Sen gör
  man helgenomsekvensering-

 523. -epigenetisk analys
  och RNA-sekvensering.

 524. Det är ett spännande nytt projekt
  som lär hjälpa oss förstå-

 525. -varför fysisk aktivitet har
  så stor effekt vid alla sjukdomar.

 526. Vid alla sjukdomar som finns
  gör fysisk aktivitet nytta-

 527. -men vi vet inte hur.

 528. Det här är ett försök
  att ta reda på det.

 529. Alla dessa tre studier lär hjälpa oss
  att personalisera träning.

 530. Det var mitt föredrag.
  Jag vill bara snabbt sammanfatta.

 531. Det har skett en revolution i fråga om
  kostnaden för genomsekvensering.

 532. Vi kan sekvensera genom
  för under tusen dollar på en dag.

 533. Vi kan göra det
  för individer och i familjer.

 534. Just nu handlar det framför allt
  om sällsynta sjukdomar-

 535. -men precisionsmedicin kommer
  med tiden att bli relevant för alla.

 536. Med teknik kan vi studera personlig
  coaching för fysisk aktivitet-

 537. -och testa nya idéer om vad
  som kan motivera fler att träna.

 538. Men tyvärr måste jag upprepa det
  som flera personer har sagt i dag:

 539. Ännu kan genetiken inte hjälpa oss
  rekommendera träningsmetoder.

 540. Jag hoppas att de här studierna
  kan hjälpa oss att nå dit-

 541. -men vi är inte där än.
  Tack för att jag fick komma.

 542. Översättning: Richard Schicke
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Säkrare diagnoser med gensekvensering

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Professor Euan Ashley gör en historisk tillbakablick och berättar om de möjligheter som idag finns med genteknik. I en nära framtid, menar han, kommer det att vara möjligt att testa genetiskt för olika sjukdomar och skräddarsy efterföljande behandling. Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Ämnen:
Biologi > Genetik och genteknik, Biologi > Kropp och hälsa > Sjukdomar och ohälsa
Ämnesord:
Genetik, Genteknik, Humangenetik, Medicin, Medicinsk genetik
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Från grupp till individanpassad träning

Idag önskar vi komma bort från grupptänkande och övergå till individanpassade träningsråd för den som utövar idrott, menar idrottsfysiologen Mikael Mattsson. Men hur långt har den medicinska forskningen kommit och kan man dra nytta av gentesterna som erbjuds kommersiellt? Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

På jakt efter ett muskelminne

Än så länge finns inget entydigt samband mellan träning och muskelminne. Vid försök på möss har man dock kunnat visa att det existerar ett minne vid hård träning. Om resultaten går att översätta till människan och vilket slags minne det handlar om vet vi inte i nuläget, berättar Malene Lindholm, forskare i kardiovaskulär medicin. Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Muskelminne - från djurförsök till människa

Går det att snabbt nå goda resultat om man tränat mycket som ung och då byggde upp stor muskelmassa? Finns ett muskelminne hos människor? Idrottsforskaren Niklas Psilander är ansvarig för ett projekt där man gått vidare från djurförsök till att testa om det finns ett muskelminne hos människor. Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Gentest räddar barns liv

Läkaren och forskaren Emmi Helle föreläser om sina erfarenheter av att använda gentester i vården. Hon berättar om att testerna främst används för att diagnostisera svåra sjukdomar, skräddarsy vård eller bedöma risker för att genetiska sjukdomar ska gå i arv. Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Vikten av fysisk aktivitet i skolan

Vad ligger bakom goda idrottsresultat? Handlar det om arv, miljö eller livsstil? Colin Moran berättar om sin forskning. Han har följt en skolklass med yngre barn som har haft löpning på schemat. Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Verkligheten bakom gendopning

Då genterapi blivit vanligt inom sjukvården så har frågan om huruvida samma metoder kan användas inom idrotten för att nå bättre resultat väckts. Professorn och läkaren Carl Johan Sundberg berättar om det och om att genterapi under de senaste åren blivit ett hett område för investerare. Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Fördelarna med träning

Professorn och kardiologen Matthew Wheeler konstaterar att det finns åtskilliga undesökningar som pekar på fördelar med träning för att hålla hjärtat friskt. Risken för hjärtinfarkt, stroke, fetma, diabetes, högt blodtryck med mera minskar. Men hur mycket behöver man träna för att vara på den säkra sidan? Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Säkrare diagnoser med gensekvensering

Professor Euan Ashley gör en historisk tillbakablick och berättar om de möjligheter som idag finns med genteknik. I en nära framtid, menar han, kommer det att vara möjligt att testa genetiskt för olika sjukdomar och skräddarsy efterföljande behandling. Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Närstudier av muskler för optimal träning

Marcus Moberg, forskare i idrottsvetenskap, har undersökt hur våra muskler reagerar på olika typer av träning. Han har studerat vad som händer inuti muskelcellerna och jämfört data från olika typer av träningsprogram. Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Tabataträning - historia, fördelar och framtid

Möt den japanske träningsfysiologen Izumi Tabata som fått en populär träningsmetod uppkallad efter sig. Det handlar om korta intensiva träningspass för att förbättra konditionen. Izumi Tabata har arbetat med skrinnare på elitnivå och utvecklat metoder för att mäta träningens effektivitet och studerat hur många, hur långa och hur hårda intervall som är optimalt. Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Specialdesignad träning för hjärtat

Kardiologen Ricardo Stein presenterar här flera undersökningar där man testat olika aktiviteters betydelse för hjärtpatienter. Bland annat har man undersökt hur aerobisk träning, muskelträning, sexuell aktivitet och thai chi påverkar. Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Träningskapacitet och ärftlighet

Den japanske forskaren Noriyuki Fuku har undersökt hur den genetiska koden och fysisk prestation är kopplade till varandra hos den japanska befolkningen. Finns det en speciell mänsklig gen som gör att vissa presterar bättre inom elitidrotten? Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Skräddarsydda gentester inom idrotten

Är marknaden redo för gentester där man kan se vilka som kommer att nå toppresultat inom en idrott? Panelsamtal med forskaren Noriyuki Fuku, professorn Matthew Wheeler samt forskarna Emmi Helle, Malene Lindholm och Valentina Gineviciene. Moderator: Karin Bojs. Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Gentest av atleter i Litauen

Forskaren Valentina Gineviciene från Litauen berättar om ett projekt där man samlat in genetiska data från framgångsrika idrottspersoner i Litauen. Projektet startade 2006 och man har samlat in 820 deltagares prover som ska jämföras och analyseras. Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Genetiska variationer hos ukrainska atleter

Finns det genetiska kombinationer hos oss människor som passar vissa typer av sporter? Och går det att förutsäga vilken sportslig kapacitet ett spädbarn kommer att ha när hen blir vuxen? Det frågar sig den ukrainska forskaren Svitlana Drozdovska som i sin forskning speciellt studerat tvillingar under en period av 12 år. Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Högintensiv träning och profilering

Räcker det att träna högintensivt ett par gånger i veckan för att hålla sig spänstig eller bör man lägga till längre löprundor? Panelsamtal med Marcus Moberg, expert med fokus på näring; forskaren Svitlana Drozdovska; professor Izumi Tabata och professor Tomas Venckunas. Moderator: Karin Bojs. Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Samtal om framtida träningsmetoder

För 20 år sedan var det science fiction att som privatperson kunna gentesta sig. Idag startas fler och fler företag som erbjuder genetisk kartläggning som en slags utökad hälsotest. Vad betyder det för professionella idrottare och kommer det att påverka framtida träningsmetoder? Panelsamtal med professor Izumi Tabata; professor Carl Johan Sundberg, forskare Mikael Mattsson; forskare Colin Moran och professor Euan Ashley. Moderator: Karin Bojs. Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Nanopartiklar och vår hälsa

Susana Cristobal, professor i biomedicin vid Linköpings universitet, undersöker möjligheterna att minimera negativa hälsoeffekter av nanopartiklar. Nanopartiklar finns runtom oss i miljön och är så små att de kan påverka våra celler och tränga in i cellkärnorna. Små förändringar av nanopartiklar kan helt förändra deras egenskaper, vilket gör det svårt att avgöra hur farlig varje nanopartikel är med vanliga toxikologiska metoder. Inspelat den 21 maj 2015 på Linköpings universitet. Arrangör: Linköpings universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Personlig assistent, också till sex?

Som förlamad kan det vara svårt att be om hjälp med de mest privata behoven. Arbetsterapeuten Stefan Balogh har specialiserat sig på rådgivning till personer med funktionsnedsättning. Han tycker att Sverige bör följa Danmarks exempel och utbilda speciella sexvägledare.