Titta

UR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

UR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Om UR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Hur skall vi träna för god hälsa och hur kan vi utnyttja den senaste gentekniken för att nå optimala resultat? Några av världens främsta forskare inom området framträder. Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Till första programmet

UR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden : Genetiska variationer hos ukrainska atleterDela
 1. Varje dag ser jag stora skillnader-

 2. -i vilka färdigheter de utvecklar
  i samma miljö.

 3. Genetiken har stort inflytande-

 4. -på alla komponenter
  av fysisk prestationsförmåga-

 5. -som kraft, uthållighet
  och så vidare.

 6. Men trots
  den relativt höga ärftligheten...

 7. ...av idrottar-statusen...

 8. ...har jakten på genetisk variation
  som leder till framgång...

 9. ...inom olika idrottsgrenar,
  varit en utmaning.

 10. Kritik av forskningen
  på genernas betydelse-

 11. -för att avgöra
  fysisk prestationsförmåga-

 12. -har framförts på sistone.

 13. Jag tror den kommer sig av-

 14. -ett stort antal
  olösta metodologiska svårigheter.

 15. Men som tur är-

 16. -har universum
  gett mig en unik grund-

 17. -för att undersöka ärftligheten
  hos fysiska drag.

 18. Jag har tvillingar.

 19. Med dem gör jag
  mitt bästa forskningsarbete.

 20. Där är mina döttrar för tolv år sen.
  Här är de nu.

 21. Ni ser resultaten.

 22. Varje dag ser jag stora skillnader-

 23. -i hur de utvecklar sina färdigheter-

 24. -i samma miljö som barn
  med andra genetiska varianter.

 25. Min longitudinella studie
  låter mig hävda-

 26. -att tränare ibland kan ha fel
  när de säger-

 27. -att tidiga tester
  kan peka ut idrottstalanger.

 28. Heterogen barnutveckling-

 29. -låter oss inte göra
  den förutsägelsen.

 30. Men generna ljuger inte.
  Jag tror starkt på dem.

 31. I vår studie-

 32. -identifierades
  20 enbaspolymorfismer.

 33. Vi undersökte det.

 34. Beror genvarianternas effekt
  på etniska faktorer-

 35. -eller kan de påverkas av miljön?

 36. Vi undersökte en specifik
  genetisk variant hos idrottarna.

 37. De flesta av dessa polymorfismer...

 38. ...och dessas effekt på fenotypen...

 39. ...har bevisats tidigare.

 40. Den fysiska prestationsförmågan
  mättes med syreupptagningsförmåga-

 41. -vid ett test
  med stegvis ökande belastning.

 42. Totalt 411 ukrainska idrottare
  rekryterades-

 43. -från uthållighets-
  och kraftorienterade grenar.

 44. De flesta av dem var på elitnivå.

 45. Här är en av dem.

 46. Den här tjejen har en idealisk
  genetisk profil för höjdhopp.

 47. Hon tog silvermedalj-

 48. -vid friidrotts-VM.

 49. Idrottarna och kontrollpersonerna
  var alla vita.

 50. Resultaten...

 51. Analys av distributionen
  av den genetiska variationen-

 52. -bland idrottarna
  och kontrollgruppen-

 53. -tyder på att bara fyra av tjugo-

 54. -har koppling
  till idrottarnas status-

 55. -och de speglar nivån
  av fysisk effektivitet.

 56. En av dem är
  C/T-polymorfism av HIF1Alfa-genen...

 57. Hypoxia Inducable Factor - HIF...

 58. Det är känt att HIF-

 59. -styr uttrycket-

 60. -av över hundra gener
  som ligger bakom hypoxi.

 61. Generna ger erytropoes-

 62. -cellproliferation
  och glukosmetabolism.

 63. I vår studie...

 64. ...kunde vi visa...

 65. ...att C/T-polymorfism ledde till
  en minskning av HIF-nivån.

 66. Kraftorienterade idrottare-

 67. -har uppvisat en högre frekvens
  av T-allelen.

 68. Idrottare med T-allelen...

 69. ...karaktäriserades av minskad
  syreupptagningsförmåga...

 70. ...och minskad effektivitet
  i lungventilationen...

 71. ...jämfört med idrottare
  med CC-genotypen.

 72. Vi kan säga-

 73. -att CC-genotypen är att föredra
  för uthållighetsorienterade grenar-

 74. -och TT-genotypen är att föredra
  för kraftorienterade grenar.

 75. Nu kommer T/C-polymorfism av genen.

 76. Endotelisk NO-syntes...

 77. Vi vet att kväveoxid-

 78. -är en signalmolekyl som reglerar
  en rad olika fysiologiska responser-

 79. -som mitokondriell respiration-

 80. -kalciumhantering, och så vidare.

 81. Man har tidigare bevisat...

 82. ...att T/C-polymorfism...

 83. ...kan påverka genens uttryck
  i eNOS-aktivitet.

 84. I vår studie
  av de kraftorienterade idrottarna-

 85. -hade T-allelen högre frekvens-

 86. -än hos kontrollgruppen
  och uthållighetsidrottarna.

 87. T-allelen...

 88. ...påverkade effektiviteten
  och funktionen...

 89. ...på det
  kardiorespiratoriska systemet.

 90. Vi kan säga att TT-genotypen...

 91. ...är att föredra för båda...

 92. ...både för uthållighet och styrka.

 93. Nästa...

 94. PRO>ALA-morfism eller PPARG...

 95. PPARG är en avgörande faktor-

 96. -för regleringen
  av gener som rör fettomsättningen.

 97. Denna faktor syns-

 98. -i ett stort antal signaleringsvägar
  i vår organism.

 99. Frekvensen av ALA-allelen...

 100. ...var högre
  hos kraftorienterade idrottare...

 101. ...jämfört med uthållighetsidrottare.

 102. Man vet att ALA-allelen...

 103. ...ökar känsligheten
  för insulin- och glukoskonsumtion.

 104. Vi kan efter vår forskning säga-

 105. -att PRO/PRO-genotyp är att föredra
  för uthållighetsgrenar-

 106. -medan ALA/ALA-genotyper är bättre
  för kraftorienterade grenar.

 107. Nästa är T/G-polymorfism av mTOR.

 108. mTOR är ett enzym-

 109. -som reglerar proteinsyntes
  bl.a. för skelettmusklerna.

 110. Det är en viktig faktor för hur
  musklerna svarar på styrkeövningar.

 111. T/G-polymorfism av den här genen-

 112. -ger förändringar i mRNA-nivån.

 113. Våra resultat visar...

 114. ...att idrottare med G-allelen...

 115. ...tenderar att få
  lägre kraftförmåga...

 116. ...jämfört med idrottare
  med TT-genotypen.

 117. Vi kan säga att TT-genotypen är
  bättre för kraftorienterade grenar.

 118. Här är slutsatsen.

 119. Våra data pekar på
  en "bättre" polygenisk profil-

 120. -hos kraftorienterade idrottare,
  jämfört med kontrollgruppen.

 121. Resultaten
  bekräftar tidigare studier-

 122. -och möjliggör användandet av
  analyser av dessa fyra polymorfismer-

 123. -tillsammans
  med andra genvariationer-

 124. -och vanlig fenotypbedömning
  för urval till idrottslig verksamhet.

 125. Tack för er uppmärksamhet.
  Välkomna till Kiev.

 126. Översättning: Henrik Johansson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Genetiska variationer hos ukrainska atleter

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Finns det genetiska kombinationer hos oss människor som passar vissa typer av sporter? Och går det att förutsäga vilken sportslig kapacitet ett spädbarn kommer att ha när hen blir vuxen? Det frågar sig den ukrainska forskaren Svitlana Drozdovska som i sin forskning speciellt studerat tvillingar under en period av 12 år. Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Ämnen:
Biologi > Genetik och genteknik, Idrott och hälsa
Ämnesord:
Genetik, Humangenetik, Idrottsfysiologi, Medicin
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Från grupp till individanpassad träning

Idag önskar vi komma bort från grupptänkande och övergå till individanpassade träningsråd för den som utövar idrott, menar idrottsfysiologen Mikael Mattsson. Men hur långt har den medicinska forskningen kommit och kan man dra nytta av gentesterna som erbjuds kommersiellt? Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

På jakt efter ett muskelminne

Än så länge finns inget entydigt samband mellan träning och muskelminne. Vid försök på möss har man dock kunnat visa att det existerar ett minne vid hård träning. Om resultaten går att översätta till människan och vilket slags minne det handlar om vet vi inte i nuläget, berättar Malene Lindholm, forskare i kardiovaskulär medicin. Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Muskelminne - från djurförsök till människa

Går det att snabbt nå goda resultat om man tränat mycket som ung och då byggde upp stor muskelmassa? Finns ett muskelminne hos människor? Idrottsforskaren Niklas Psilander är ansvarig för ett projekt där man gått vidare från djurförsök till att testa om det finns ett muskelminne hos människor. Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Gentest räddar barns liv

Läkaren och forskaren Emmi Helle föreläser om sina erfarenheter av att använda gentester i vården. Hon berättar om att testerna främst används för att diagnostisera svåra sjukdomar, skräddarsy vård eller bedöma risker för att genetiska sjukdomar ska gå i arv. Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Vikten av fysisk aktivitet i skolan

Vad ligger bakom goda idrottsresultat? Handlar det om arv, miljö eller livsstil? Colin Moran berättar om sin forskning. Han har följt en skolklass med yngre barn som har haft löpning på schemat. Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Verkligheten bakom gendopning

Då genterapi blivit vanligt inom sjukvården så har frågan om huruvida samma metoder kan användas inom idrotten för att nå bättre resultat väckts. Professorn och läkaren Carl Johan Sundberg berättar om det och om att genterapi under de senaste åren blivit ett hett område för investerare. Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Fördelarna med träning

Professorn och kardiologen Matthew Wheeler konstaterar att det finns åtskilliga undesökningar som pekar på fördelar med träning för att hålla hjärtat friskt. Risken för hjärtinfarkt, stroke, fetma, diabetes, högt blodtryck med mera minskar. Men hur mycket behöver man träna för att vara på den säkra sidan? Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Säkrare diagnoser med gensekvensering

Professor Euan Ashley gör en historisk tillbakablick och berättar om de möjligheter som idag finns med genteknik. I en nära framtid, menar han, kommer det att vara möjligt att testa genetiskt för olika sjukdomar och skräddarsy efterföljande behandling. Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Närstudier av muskler för optimal träning

Marcus Moberg, forskare i idrottsvetenskap, har undersökt hur våra muskler reagerar på olika typer av träning. Han har studerat vad som händer inuti muskelcellerna och jämfört data från olika typer av träningsprogram. Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Tabataträning - historia, fördelar och framtid

Möt den japanske träningsfysiologen Izumi Tabata som fått en populär träningsmetod uppkallad efter sig. Det handlar om korta intensiva träningspass för att förbättra konditionen. Izumi Tabata har arbetat med skrinnare på elitnivå och utvecklat metoder för att mäta träningens effektivitet och studerat hur många, hur långa och hur hårda intervall som är optimalt. Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Specialdesignad träning för hjärtat

Kardiologen Ricardo Stein presenterar här flera undersökningar där man testat olika aktiviteters betydelse för hjärtpatienter. Bland annat har man undersökt hur aerobisk träning, muskelträning, sexuell aktivitet och thai chi påverkar. Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Träningskapacitet och ärftlighet

Den japanske forskaren Noriyuki Fuku har undersökt hur den genetiska koden och fysisk prestation är kopplade till varandra hos den japanska befolkningen. Finns det en speciell mänsklig gen som gör att vissa presterar bättre inom elitidrotten? Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Skräddarsydda gentester inom idrotten

Är marknaden redo för gentester där man kan se vilka som kommer att nå toppresultat inom en idrott? Panelsamtal med forskaren Noriyuki Fuku, professorn Matthew Wheeler samt forskarna Emmi Helle, Malene Lindholm och Valentina Gineviciene. Moderator: Karin Bojs. Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Gentest av atleter i Litauen

Forskaren Valentina Gineviciene från Litauen berättar om ett projekt där man samlat in genetiska data från framgångsrika idrottspersoner i Litauen. Projektet startade 2006 och man har samlat in 820 deltagares prover som ska jämföras och analyseras. Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Genetiska variationer hos ukrainska atleter

Finns det genetiska kombinationer hos oss människor som passar vissa typer av sporter? Och går det att förutsäga vilken sportslig kapacitet ett spädbarn kommer att ha när hen blir vuxen? Det frågar sig den ukrainska forskaren Svitlana Drozdovska som i sin forskning speciellt studerat tvillingar under en period av 12 år. Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Högintensiv träning och profilering

Räcker det att träna högintensivt ett par gånger i veckan för att hålla sig spänstig eller bör man lägga till längre löprundor? Panelsamtal med Marcus Moberg, expert med fokus på näring; forskaren Svitlana Drozdovska; professor Izumi Tabata och professor Tomas Venckunas. Moderator: Karin Bojs. Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Samtal om framtida träningsmetoder

För 20 år sedan var det science fiction att som privatperson kunna gentesta sig. Idag startas fler och fler företag som erbjuder genetisk kartläggning som en slags utökad hälsotest. Vad betyder det för professionella idrottare och kommer det att påverka framtida träningsmetoder? Panelsamtal med professor Izumi Tabata; professor Carl Johan Sundberg, forskare Mikael Mattsson; forskare Colin Moran och professor Euan Ashley. Moderator: Karin Bojs. Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Nobel Week Dialogue 2015

Omdefiniera intelligens

Carl Wieman, Nobelpristagare i fysik 2001, berättar om sin syn på intelligens och varför traditionella mätningar är missvisande. Han menar att intelligens snarare skapas än är något medfött, och talar bland annat om vilka möjligheter det finns att förbättra intelligensen. Inspelat på Svenska mässan, Göteborg, den 9 december 2015. Arrangör: Nobel Media.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Lustjakten

Numera konsumerar även kvinnorna pornografi. Varför tittar så många på porr? Vad är det som lockar och vad gör porren med oss? Forskaren Maria Larsson säger att tillgängligheten ökat. Nu kan vem som helst titta på porr, när som helst. Samtal med porrskådespelerskan Johanna Jussinniemi. Samt med Carl Michael Edenborg, förläggare och författare av pornografisk litteratur.