Titta

UR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

UR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Om UR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Hur skall vi träna för god hälsa och hur kan vi utnyttja den senaste gentekniken för att nå optimala resultat? Några av världens främsta forskare inom området framträder. Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Till första programmet

UR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden : Träningskapacitet och ärftlighetDela
 1. Det här har vi funnit hos asiater.

 2. Så jag är intresserad av skillnaderna...

 3. ...mellan européer och asiater.

 4. Jag uppskattar den här möjligheten
  att få tala om min forskning-

 5. -och i dag ska jag ta upp fysisk
  prestation och genetisk polymorfism-

 6. -och jag fokuserar på
  den japanska befolkningen.

 7. Innan jag börjar
  vill jag tacka mina samarbetspartner.

 8. Jag hade inte kunnat genomföra min
  forskning utan deras och andras hjälp.

 9. Här har vi dem.

 10. Först vill jag presentera
  våra forskningsämnen.

 11. Jag forskar främst om
  vilka typer av genetisk polymorfism...

 12. ...som påverkar fysiska prestationer...

 13. ...med hjälp av GWA-studier
  och kandidatgen-metoder.

 14. Vi fokuserar även på
  sambandet mellan...

 15. ...polymorfismer
  kopplade till fysisk prestation...

 16. ...och livsstilsrelaterade sjukdomar
  och livslängd.

 17. Vi har precis börjat med kandidatgen-
  metoden och GWA-studier-

 18. -för att analysera muskelfiber
  utifrån vävnadsprover från japaner.

 19. Vi fokuserar även på-

 20. -GWA-studier
  och kandidatgen-metoden-

 21. -för idrottsskador
  som muskelsträckningar-

 22. -ledbandsskador och stressfrakturer
  hos japanska idrottare.

 23. Bilden visar människans genkarta
  för fysisk prestation.

 24. Den visar genloci för polymorfismer
  kopplade till fysisk prestation.

 25. Bland de här polymorfismerna
  ska jag i dag visa för er...

 26. ...bevis för ACTN3, alfa-aktinin-3...

 27. ...och angiotensinkonverterande
  enzym, ACE.

 28. För de här genotyperna är starka
  kandidater för genetisk polymorfism-

 29. -som påverkar fysisk prestation.
  De här används också vid gentester-

 30. -för att identifiera talanger.

 31. Den här rapporten är en första...

 32. Det här är
  den första studien inom sportgenetik...

 33. ...som visade på ett samband mellan...

 34. ...ACE I/D-polymorfism
  och fysisk prestation.

 35. Artikeln publicerades i Nature 1998.

 36. Dr Montgomery rapporterade...

 37. ...att ACE I-allelen kunde kopplas
  till fysisk uthållighet.

 38. Hans forskningsgrupp
  rapporterade även...

 39. ...att ACE I-allelen...

 40. ...var överrepresenterad
  hos långdistanslöpare.

 41. Däremot var ACE I-allelen...

 42. ...underrepresenterad
  hos sprinterlöpare.

 43. I-allelen kunde alltså kopplas
  till långdistansprestation.

 44. Men å andra sidan var D-genotypen-

 45. -kopplad till sprintprestation
  inom den europeiska befolkningen.

 46. Men hos asiater
  var förhållandet det omvända.

 47. Som ni ser i figuren till vänster...

 48. ...var II-genotypen överrepresenterad...

 49. ...hos sprintsimmare på elitnivå.

 50. Och som ni ser i figuren till höger...

 51. ...gjorde maratonlöpare
  med DD-genotyper...

 52. ...bättre resultat
  än såna med II-genotyper.

 53. Så...

 54. ...II-genotyper
  kan kopplas till sprintprestationer...

 55. ...och DD-genotyper kan
  kopplas till uthållighetsprestationer.

 56. Det här har vi funnit hos asiater.

 57. Så jag är intresserad av skillnaderna...

 58. ...mellan européer och asiater.

 59. Många japanska företag
  som utför gentester hävdar...

 60. ...att ACE-II är optimalt
  för långdistanslöpare...

 61. ...och att ACE-DD...

 62. ...är optimalt för sprintprestationer.

 63. Förmodligen
  tittar nästan alla japanska företag...

 64. ...på europeiska forskningsresultat.

 65. Jag menar att deras information
  inte stämmer för asiater.

 66. Vi har samlat in muskelvävnadsprov-

 67. -från 217 japanska individer-

 68. -för att hitta genetiska polymorfismer-

 69. -som avgör
  muskelfibrernas sammansättning.

 70. Bilden visar sambandet
  mellan ACE I/D-polymorfismer-

 71. -och muskelfibrernas sammansättning.

 72. Och som ni ser
  på staplarna längst till vänster...

 73. ...hade individer
  med ID- och DD-genotyper...

 74. ...en större andel
  tunga myosinkedjor av typ 1...

 75. ...alltså långsamma muskelfibrer,
  än individer med II-genotyper.

 76. Datan stöder delvis att D-allelen...

 77. ...kunde kopplas till bättre
  uthållighet...

 78. ...och att I-allelen kunde kopplas
  till sprintprestationer hos asiater.

 79. Det vore intressant
  att se hur det ser ut hos européer.

 80. Kanske
  är förhållandet det motsatta där.

 81. De här polymorfismerna,
  alltså alfa-aktinin-3 och R577X-

 82. -är de starkaste kandidaterna-

 83. -för att avgöra
  fysisk prestation i nuläget.

 84. Det här är en studie
  genomförd av en grupp forskare-

 85. -publicerad i American Journal
  of Human Genetics 2003.

 86. Bilden här visar frekvensen
  av alfa-aktinin-3-genotypen-

 87. -bland olika grupper.

 88. I den australiska kontrollgruppen...

 89. ...är genotypfrekvensen...

 90. ...30 procent RR...

 91. ...50 procent RX...

 92. ...och 20 procent XX.

 93. Som ni ser i staplarna till vänster...

 94. ...finns det ingen
  som har XX-genotypen...

 95. ...bland olympier
  inom explosiva grenar.

 96. Resultatet indikerar
  att det krävs RR- eller RX-genotyper-

 97. -för att lyckas
  inom olympiska explosiva grenar.

 98. Liknande resultat fick man
  hos finska idrottare.

 99. Därför undersökte vi sambandet
  mellan den här genotypen-

 100. -och japanska elitsprinters
  prestationer.

 101. Den här bilden visar
  hur alfa-aktinin-3-genotypen påverkar-

 102. -personbästa på 100 och 400 m-

 103. -hos manliga japanska sprinters.

 104. Ni ser till vänster...

 105. ...alla sju sprinters
  som hade klarat av...

 106. ...kvalgränsen till OS i London
  på 100 meter.

 107. Men det finns ingen
  med genotypen XX...

 108. ...i den här gruppen.

 109. Så här ser det inte ut
  för 400-meterslöparna.

 110. De här polymorfismerna kan alltså
  kopplas till korta sprintprestationer-

 111. -men inte till de långa.

 112. Förra året fick vi samma resultat
  hos europeiska idrottare.

 113. Resultatet var exakt detsamma
  som det för japaner.

 114. Nämligen att alla...

 115. ...sprinterlöpare med XX-genotyper...

 116. ...missade OS-kvalgränsen.

 117. Men vissa av löparna...

 118. ...klarade kvalgränsen...

 119. ...och dessa
  hade RR- och RX-genotyper.

 120. Så här såg det inte ut
  för 400-meterslöparna...

 121. ...vad gäller européerna.

 122. Det här resultatet gäller alltså
  för japaner och européer...

 123. ...som är män och friidrottare.

 124. Hur det ser ut
  hos kvinnliga friidrottare vet vi inte.

 125. Den här bilden visar sambandet
  mellan alfa-aktinin-3-genotyper...

 126. ...och
  muskelfibrernas sammansättning.

 127. I den högra kolumnen ser ni...

 128. ...att individer
  med RR- och RX-genotyper har...

 129. ...en större andel
  typ II-muskelfibrer...

 130. ...alltså snabba muskelfibrer...

 131. ...i jämförelse med individer
  som har XX-genotyper.

 132. Det här kan vara en orsak...

 133. ...till att RR kopplas
  till sprintprestationer.

 134. Men för kvinnor fanns
  ingen avgörande skillnad mellan...

 135. ...alfa-aktinin-3-genotyper och
  isoformer av tunga myosinkedjor.

 136. Så det krävs vidare studier...

 137. ...sambandet mellan de här
  genotyperna och sprintprestationer...

 138. ...och sprintfenotyper hos kvinnor.

 139. Just nu rapporterar vi
  om sambandet mellan...

 140. ...den totala genotyppoängen
  och idrottarstatus...

 141. ...baserat på 21 tidigare publicerade...

 142. ...polymorfismer
  kopplade till fysisk prestation...

 143. ...och som främst rapporterats
  i europeiska populationer.

 144. Liknande studier har rapporterat...

 145. ...positiva samband mellan
  genotyppoängen och idrottarstatus...

 146. ...i europeiska populationer.

 147. De här resultaten
  lyckas vi inte återskapa.

 148. Jag känner inte till
  mekanismen bakom-

 149. -men jag tror interaktionen
  mellan gener och miljö-

 150. -skiljer sig åt mellan olika
  etniciteter.

 151. Så vi måste undersöka
  etniska skillnader...

 152. ...för sambanden mellan genetiska
  polymorfismer och prestation.

 153. I fjol undersökte vi
  med GWA-studier japaner-

 154. -och långdistanslöpare.

 155. Vi jämförde långdistanslöpare
  och en kontrollgrupp.

 156. I den här studien tittade vi
  på om polymorfism-

 157. -av typen rs558129-

 158. -i GALNTL6-genen-

 159. -var kopplad till
  uthållighetsprestation.

 160. Men vi kan inte...

 161. Vi kan inte identifiera
  andra polymorfismer-

 162. -som påverkar långdistanslöpare.

 163. Så fallkontrollstudier...

 164. ...är standard för GWA-studier,
  vilket tidigare har nämnts.

 165. Men jag menar
  att det är bättre att jämföra-

 166. -mellan
  långdistanslöpare och sprinterlöpare.

 167. För om vi jämför kontrollgrupper
  med långdistanslöpare...

 168. ...så kanske det visar sig...

 169. ...att långdistanslöpare...

 170. ...även är inkluderade
  i kontrollgruppen.

 171. Så jag ser det som bättre att jämföra
  sprinterlöpare med långdistanslöpare.

 172. För olika genotyper kan
  kopplas till olika sorters kapacitet.

 173. Till exempel har elitlångdistanslöpare-

 174. -främst långsamma muskelfibrer.

 175. Och elitsprinterlöpare
  har främst snabba muskelfibrer.

 176. Här ser vi ett manhattandiagram
  över GWA-studier...

 177. ...av 54
  internationella sprinterlöpare...

 178. ...och 60 långdistanslöpare.

 179. När p-värdet är 10 minus 5...

 180. ...ses det som signifikant.

 181. Fem alleler kopplades till...

 182. ...antingen sprinterlöpning
  eller långdistanslöpning.

 183. Den här bilden visar de tio främsta
  polymorfismerna från diagrammet.

 184. De här polymorfismerna
  finns i TGFB2...

 185. ...CNTNAP4...

 186. ...SVEP1 och PROC.

 187. Deras uppgifter är celldifferentiering,
  cellproliferation...

 188. ...cellvidhäftning, cellkommunikation
  och blodkoagulation.

 189. Nu ska jag fokusera
  på top 1-polymorfismen.

 190. Jag ska visa genotypfrekvensen
  av top 1-polymorfismen-

 191. -alltså TGFB2.

 192. Den vänstra figuren
  visar genotypfrekvensen hos...

 193. ...långdistanslöpare och sprinterlöpare.

 194. Jag har också satt in kontrolldata
  från Hapmapdatan.

 195. Som ni ser på
  den här bilden är GG-genotypen-

 196. -tydligt kopplad till
  sprintprestationer-

 197. -och AA-genotypen kan kopplas
  till långdistansprestationer.

 198. GG är alltså kopplad
  till sprintprestationer.

 199. Jag ska visa er...

 200. ...sambandet mellan
  top 1-polymorfismer...

 201. ...och handstyrka...

 202. ...hos friska,
  stillasittande japanska vuxna.

 203. Så handstyrkan var...

 204. ...bättre hos individer
  med GG-genotypen...

 205. ...som kopplas till
  sprintprestationer...

 206. ...jämfört med AG-genotypen.

 207. GG-genotypen hade...

 208. ...bättre handstyrka...

 209. ...jämfört med...
  De hade oftast bättre handstyrka-

 210. -jämfört med AA-genotypen.

 211. Den här genotypen...

 212. ...är en av polymorfismerna...

 213. ...som kan kopplas till fysisk
  prestation i den japanska befolkningen.

 214. Men vidare studier krävs...

 215. ...för bekräfta det här resultatet.

 216. Handstyrka...

 217. ...är en bra prediktor för hjärt-
  kärlsjukdomar och dödlighet.

 218. Så...

 219. ...jag tror att polymorfismerna
  relaterade till fysisk prestation...

 220. ...även kan kopplas
  till hälsorelaterade fenotyper.

 221. Så...

 222. ...det syns inte på den här bilden...

 223. ...men till exempel kan
  alfa-aktinin-3-XX-genotyper...

 224. ...också kopplas till livslängd.

 225. Till exempel kan
  vissa mitokondrie-haplogrupper-

 226. -kopplas till sprint-
  eller långdistansprestation.

 227. De här haplogrupperna kan även kopplas
  till typ 2-diabetes och livslängd.

 228. Fenotyper relaterade
  till fysisk prestation-

 229. -har en stark koppling
  till hälsorelaterade fenotyper.

 230. Så vidare studier behövs vad gäller
  fysisk prestation och genetik-

 231. -och hälsorelaterade fenotyper
  som typ 2-diabetes och livslängd-

 232. -och genetiska faktorer.

 233. Det var allt. Tack så mycket.

 234. Översättning: Markus Svensson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Träningskapacitet och ärftlighet

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Den japanske forskaren Noriyuki Fuku har undersökt hur den genetiska koden och fysisk prestation är kopplade till varandra hos den japanska befolkningen. Finns det en speciell mänsklig gen som gör att vissa presterar bättre inom elitidrotten? Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Ämnen:
Biologi > Genetik och genteknik, Idrott och hälsa
Ämnesord:
Genetik, Humangenetik, Idrottsfysiologi, Medicin
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Från grupp till individanpassad träning

Idag önskar vi komma bort från grupptänkande och övergå till individanpassade träningsråd för den som utövar idrott, menar idrottsfysiologen Mikael Mattsson. Men hur långt har den medicinska forskningen kommit och kan man dra nytta av gentesterna som erbjuds kommersiellt? Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

På jakt efter ett muskelminne

Än så länge finns inget entydigt samband mellan träning och muskelminne. Vid försök på möss har man dock kunnat visa att det existerar ett minne vid hård träning. Om resultaten går att översätta till människan och vilket slags minne det handlar om vet vi inte i nuläget, berättar Malene Lindholm, forskare i kardiovaskulär medicin. Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Muskelminne - från djurförsök till människa

Går det att snabbt nå goda resultat om man tränat mycket som ung och då byggde upp stor muskelmassa? Finns ett muskelminne hos människor? Idrottsforskaren Niklas Psilander är ansvarig för ett projekt där man gått vidare från djurförsök till att testa om det finns ett muskelminne hos människor. Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Gentest räddar barns liv

Läkaren och forskaren Emmi Helle föreläser om sina erfarenheter av att använda gentester i vården. Hon berättar om att testerna främst används för att diagnostisera svåra sjukdomar, skräddarsy vård eller bedöma risker för att genetiska sjukdomar ska gå i arv. Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Vikten av fysisk aktivitet i skolan

Vad ligger bakom goda idrottsresultat? Handlar det om arv, miljö eller livsstil? Colin Moran berättar om sin forskning. Han har följt en skolklass med yngre barn som har haft löpning på schemat. Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Verkligheten bakom gendopning

Då genterapi blivit vanligt inom sjukvården så har frågan om huruvida samma metoder kan användas inom idrotten för att nå bättre resultat väckts. Professorn och läkaren Carl Johan Sundberg berättar om det och om att genterapi under de senaste åren blivit ett hett område för investerare. Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Fördelarna med träning

Professorn och kardiologen Matthew Wheeler konstaterar att det finns åtskilliga undesökningar som pekar på fördelar med träning för att hålla hjärtat friskt. Risken för hjärtinfarkt, stroke, fetma, diabetes, högt blodtryck med mera minskar. Men hur mycket behöver man träna för att vara på den säkra sidan? Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Säkrare diagnoser med gensekvensering

Professor Euan Ashley gör en historisk tillbakablick och berättar om de möjligheter som idag finns med genteknik. I en nära framtid, menar han, kommer det att vara möjligt att testa genetiskt för olika sjukdomar och skräddarsy efterföljande behandling. Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Närstudier av muskler för optimal träning

Marcus Moberg, forskare i idrottsvetenskap, har undersökt hur våra muskler reagerar på olika typer av träning. Han har studerat vad som händer inuti muskelcellerna och jämfört data från olika typer av träningsprogram. Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Tabataträning - historia, fördelar och framtid

Möt den japanske träningsfysiologen Izumi Tabata som fått en populär träningsmetod uppkallad efter sig. Det handlar om korta intensiva träningspass för att förbättra konditionen. Izumi Tabata har arbetat med skrinnare på elitnivå och utvecklat metoder för att mäta träningens effektivitet och studerat hur många, hur långa och hur hårda intervall som är optimalt. Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Specialdesignad träning för hjärtat

Kardiologen Ricardo Stein presenterar här flera undersökningar där man testat olika aktiviteters betydelse för hjärtpatienter. Bland annat har man undersökt hur aerobisk träning, muskelträning, sexuell aktivitet och thai chi påverkar. Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Träningskapacitet och ärftlighet

Den japanske forskaren Noriyuki Fuku har undersökt hur den genetiska koden och fysisk prestation är kopplade till varandra hos den japanska befolkningen. Finns det en speciell mänsklig gen som gör att vissa presterar bättre inom elitidrotten? Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Skräddarsydda gentester inom idrotten

Är marknaden redo för gentester där man kan se vilka som kommer att nå toppresultat inom en idrott? Panelsamtal med forskaren Noriyuki Fuku, professorn Matthew Wheeler samt forskarna Emmi Helle, Malene Lindholm och Valentina Gineviciene. Moderator: Karin Bojs. Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Gentest av atleter i Litauen

Forskaren Valentina Gineviciene från Litauen berättar om ett projekt där man samlat in genetiska data från framgångsrika idrottspersoner i Litauen. Projektet startade 2006 och man har samlat in 820 deltagares prover som ska jämföras och analyseras. Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Genetiska variationer hos ukrainska atleter

Finns det genetiska kombinationer hos oss människor som passar vissa typer av sporter? Och går det att förutsäga vilken sportslig kapacitet ett spädbarn kommer att ha när hen blir vuxen? Det frågar sig den ukrainska forskaren Svitlana Drozdovska som i sin forskning speciellt studerat tvillingar under en period av 12 år. Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Högintensiv träning och profilering

Räcker det att träna högintensivt ett par gånger i veckan för att hålla sig spänstig eller bör man lägga till längre löprundor? Panelsamtal med Marcus Moberg, expert med fokus på näring; forskaren Svitlana Drozdovska; professor Izumi Tabata och professor Tomas Venckunas. Moderator: Karin Bojs. Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Samtal om framtida träningsmetoder

För 20 år sedan var det science fiction att som privatperson kunna gentesta sig. Idag startas fler och fler företag som erbjuder genetisk kartläggning som en slags utökad hälsotest. Vad betyder det för professionella idrottare och kommer det att påverka framtida träningsmetoder? Panelsamtal med professor Izumi Tabata; professor Carl Johan Sundberg, forskare Mikael Mattsson; forskare Colin Moran och professor Euan Ashley. Moderator: Karin Bojs. Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Unga vuxna-dagarna 2016

Förebyggande arbete mot unga vuxnas självmordshandlingar

Professor Danuta Wasserman forskar om ungdomars psykiska hälsa. Här berättar hon om riskfaktorer och skyddsfaktorer, om internationell forskning och förebyggande arbete för att förhindra självmord bland unga. 800 000 människor i världen dör varje år i självmord, det är fler än malaria, bröstcancer eller demens, säger Danuta. Inspelat den 29 Januari 2015 på Norra Latin, Stockholm. Arrangör: Andreas Murray & Maria Edlund, Krica AB.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Vi njuter av varandra

Sex har aldrig varit så kul som nu, säger Dag och Niki. De har levt ihop i trettiofem år, men känner sig som tonåringar. Receptet är planering och lek. Terapeuten Charlotte Makbouls bästa bot mot olust är så kallad mindfulness. Luststörningar har blivit en diagnos och allt fler söker hjälp för det.