Titta

UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2017

UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2017

Om UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2017

Föreläsningar av 2017 års Nobelpristagare. Inspelat den 7-8 december 2017.

Till första programmet

UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2017 : Barry C Barish, fysikDela
 1. Astronomin uppstod när Galileo
  tittade i ett teleskop, på synligt ljus.

 2. Nu tittar vi på synligt ljus,
  röntgenstrålning, IR-ljus och så vidare.

 3. I dag kan vi fånga gravitationsvågor
  inom ett visst frekvensband.

 4. Det är det som finns tillgängligt,
  och det är det hörbara frekvensbandet.

 5. Näste talare, professor Barish,
  var den vetenskaplige ledaren-

 6. -som skalade upp LIGO stegvis,
  fram till Advanced LIGO-

 7. -den detektor som lyckades
  detektera gravitationsvågorna.

 8. Varsågod, professor Barish.

 9. Alla visste nog innan de kom hit
  att det här är en lång historia.

 10. Det här är början på nästa del.
  Jag ska försöka hålla tiden.

 11. Det är 21 år kvar
  efter historien som ni precis hörde.

 12. Jag plockar upp tråden år 1994.

 13. År 1994 fick vi, för första gången,
  anslag för att faktiskt bygga nånting-

 14. -som blev LIGO-detektorn.

 15. Det innebar ett ansvar att få
  tiotals miljoner dollar per år i 20 år.

 16. Vi fick också försvara projektet
  under den tid när vi inte såg nånting.

 17. Det första folk borde inse är-

 18. -att National Science Foundation
  inte bara tog risken som Rai nämnde-

 19. -att ta sig an projektet-

 20. -men att de, efter det,
  fick försvara ett riskfyllt projekt-

 21. -i tjugo år, utan några resultat.

 22. Vi satte upp vissa gränser,
  men såg inga resultat.

 23. Vi är nog skyldiga NSF ett större tack
  än man kan föreställa sig-

 24. -för att de godkände projektet.

 25. Vi organiserade det hela
  som ett samarbete-

 26. -mellan Caltech och MIT.

 27. Vi har nu tusen forskare världen över-

 28. -men i centrum för det hela
  har vi LIGO Laboratory.

 29. LIGO Laboratory är gruppen
  som byggde själva detektorn.

 30. Ansvaret för detektorn
  ligger på Caltech och MIT-

 31. -och vi har organiserat det hela
  i ett projekt.

 32. Vi har omkring 150 tekniker, forskare
  och så vidare.

 33. Forskarna gör sin forskning
  i LIGO Science Collaboration-

 34. -men instrumentet byggdes av oss.
  Chefen just nu är Dave Reitze-

 35. -andrechefen är Albert Lazzarini
  och de driver alltså LIGO i dag.

 36. Tidigare, efter min tid som chef,
  tog Jay Marx över.

 37. Han ledde oss under den tid
  då Advanced LIGO startades.

 38. Kring år 1997 insåg vi-

 39. -att samarbetet
  mellan Caltech och MIT-

 40. -inte gav oss all den kunskap
  som vi behövde för att nå framgång.

 41. Därför skapade vi det ni har hört om,
  LIGO Scientific Collaboration.

 42. Vi tog in talanger, från laserexperter-

 43. -till experter
  inom artificiell intelligens.

 44. Syftet var
  att dra nytta av all den talang-

 45. -som kan användas för att lösa
  detta mycket svåra problem.

 46. Samarbetet har vuxit
  från ett tiotal personer-

 47. -under ledning av Rai,
  som jag tillsatte som ledare-

 48. -till nåt mer demokratiskt,
  där ledarna röstas fram.

 49. Samarbetet leds nu av
  David Shoemaker-

 50. -och leddes av Gabriella Gonzalez
  när detektionen gjordes.

 51. Innan det av Dave Reitze,
  som nu driver laboratoriet-

 52. -och Peter Saulson, som ni hörde om,
  tog över efter Rai.

 53. Det här är
  ett lyckat internationellt samarbete-

 54. -där vi har tagit in
  de talanger vi har behövt-

 55. -såväl inom teknik som dataanalys
  och teoretisk fysik.

 56. Alla jobbar sida vid sida.

 57. Vi har arton länder involverade,
  mer än hundra olika institutioner-

 58. -och kring 1 200 medarbetare,
  varav tusen hade varit med länge nog-

 59. -för att tas med som medförfattare
  till artikeln om upptäckten.

 60. Själva interferometrarna
  har också nyckelpersoner.

 61. Från första början
  har vi haft folk vid detektorerna.

 62. De ligger långt ifrån civilisationen
  och sköts av två personer.

 63. Först var det Fred Raab
  och Mark Coles, som börjat på NSF.

 64. Nu är det Mike Landry,
  som nyligen tog över i Hanford-

 65. -och Joe Giaime i Livingston.
  Om ni åker dit träffar ni dem.

 66. Den ena ligger på landsbygden
  i Louisiana-

 67. -och den andra på ett reservat
  i östra Washington.

 68. För att visa
  hur själva hårdvaran ser ut-

 69. -har jag en bild på LIGO,
  i den stora hallen.

 70. Det här är hörnet som Rai visade,
  där ljuset skickas ut i två riktningar.

 71. De här är knivventiler.

 72. De gör att vi kan behålla vakuumet
  som Rai pratade om-

 73. -och som behövs
  under arbetet och utvecklingen.

 74. Instrumenten är inte så enkla
  som Rai framställde dem-

 75. -delvis för att vi måste bygga in
  flexibilitet i form av olika ingångar.

 76. Ganska tidigt insåg vi att om vi skulle
  detektera gravitationsvågor-

 77. -räckte inte det vi byggde från början.

 78. Vi behövde utveckla instrumentet,
  men visste inte hur.

 79. Vi äskade mer medel från NSF
  redan från början-

 80. -och gjorde ett så flexibelt instrument
  vi bara kunde.

 81. Vi byggde det
  och mot slutet av 1999 var det klart.

 82. Sen skulle vi få det att fungera.
  Bilden illustrerar-

 83. -hur vi tog oss an
  de femton åren efter det.

 84. Det här är samma kurva
  som Rai visade-

 85. -som begränsas på vänster sida
  av jordens darrningar-

 86. -och här av mängden ljus.

 87. Däremellan begränsas den av bruset
  på testmassorna.

 88. Högre känslighet ligger längst ner.

 89. Det är samma skala som Rai visade.

 90. Det här är det frekvensband
  inom vilket vi kan se vågor:

 91. Det hörbara frekvensbandet,
  där jorden är som tystast.

 92. Varje kurva kommer från en viss tid.

 93. Strategin var att slå på detektorn,
  med den känslighet den nu hade.

 94. Här är det ingen vidare känslighet.

 95. Sen slickade vi såren,
  utvärderade vad som begränsade den-

 96. -stängde ner och startade om.
  Det utvecklades mot allt bättre kurvor.

 97. Det här täcker in de första fem åren.
  Vi fortsatte så här i tio år.

 98. Vid varje testtillfälle
  letade vi efter gravitationsvågor.

 99. Vi hittade inga.

 100. Varje gång fick vi bättre data-

 101. -om när de inte gick att se.

 102. Vi skrev en serie artiklar,
  som beskrev frånvaron av fynd.

 103. Vi kom till den punkt när vi blev
  så bra som vi hade föresatt oss-

 104. -bortsett från vid låga frekvenser.

 105. Det är den här kurvan.

 106. Det här är den detektor
  som vi fick anslag för av NSF-

 107. -i samma typ av graf.

 108. Vi visste redan tidigt, som Rai sa,
  att vi ville jobba i två steg.

 109. Vi kunde bli bättre,
  men bara till en viss gräns-

 110. -om inte ändringar gjordes.

 111. Vi hade gjort den detaljerade FoU-

 112. -som behövdes för att utveckla
  tekniken och själva apparaturen.

 113. Vi hade en detaljerad design
  för nästa generation av detektorn.

 114. Den kallades Advanced LIGO.
  Eller, vi kallade den LIGO II-

 115. -men NSF kom fram till
  att vi talade om LIGO I, II, III, IV...

 116. De bad oss byta namnet
  och då blev det Advanced LIGO.

 117. Vi byggde Advanced LIGO
  mellan 2010 och 2013, ungefär-

 118. -och slog sen på den.

 119. Vi hade lärt oss mycket,
  så vi kunde slå på den tidigare-

 120. -och låg då nära
  den tänkta känsligheten.

 121. Framme vid 2015
  började den fungera så bra-

 122. -att den var bättre
  än det vi hade byggt innan.

 123. Det visas här.

 124. Några av nyckelpersonerna
  bakom Advanced LIGO visas här.

 125. Dennis Coyne som visades tidigare
  har varit teknisk chef-

 126. -och var ansvarig för
  all den fantastiska ingenjörskonsten.

 127. David Shoemaker, som jag nämnde-

 128. -var forskningschefen
  bakom Advanced LIGO.

 129. Peter Fritschel hade hand om
  den otroliga optiken-

 130. -och hur interferometern fungerar.

 131. Vi har en person vid varje labb-

 132. -som har haft huvudansvaret
  för att få allt att funka i fält.

 133. Vi fick det alltså att fungera.
  Detektorerna visas i olika färger här-

 134. -och det vi ser är att de,
  fast de är på olika platser-

 135. -har identisk design och
  så länge vi gör samma saker samtidigt-

 136. -så fungerar de identiskt.

 137. Förbättringen var i storleksordningen
  tre gånger-

 138. -bortom det vi hade uppnått
  med de första detektorerna.

 139. Vårt mål var att bli tio gånger bättre.

 140. Vi förbättrade känsligheten tre gånger-

 141. -och känsligheten beskriver
  hur långt man ser i universum.

 142. Om man ökar känsligheten tre gånger-

 143. -ökar vårt synfält i universum i kubik-

 144. -eftersom det är den volymen
  som skannas.

 145. En förbättring med faktor tre-

 146. -gav oss förmågan att göra
  det vi gjort i de första detektorerna-

 147. -fast på ett år i stället för på 27 år.

 148. Vi valde därför att inte ta oss hit-

 149. -utan att ha samma strategi
  som vi haft tidigare-

 150. -och se det här
  som den första skanningen.

 151. Eftersom vi förbättrat konceptet för
  hur vi skulle hantera låga frekvenser-

 152. -som Rai beskrev-

 153. -blev förbättringen vid 40 Hz
  ungefär en faktor hundra.

 154. Det visas här. Känsligheten ökar
  med det värdet i kubik-

 155. -så vi var alltså
  en miljon gånger bättre.

 156. Det besvarar en vanlig fråga:

 157. Hur kunde vi slå på den och
  göra en upptäckt inom några dagar-

 158. -när vi kört den i tio år innan det?
  Det beror alltså på det här.

 159. Vi slog på Advanced LIGO
  och fick den här förbättringen.

 160. Den här bilden ska visa
  att den stora förbättringen-

 161. -och det ni kan säga för att beskriva
  hur vi gjorde upptäckten-

 162. -var förbättringen
  i det här upphängningssystemet-

 163. -som utvecklades i Glasgow.

 164. Det isolerade detektorn från jorden-

 165. -eller jordens seismiska rörelser,
  genom en sorts stötdämpare-

 166. -och den aktiva seismiska återkoppling
  som Rai nämnde.

 167. Skälet att det var knepigt
  är att riktningen är avgörande.

 168. Det är inte som aktiv ljuddämpning.

 169. Vi måste korrigera för
  den riktning jorden rör sig i-

 170. -vilket gör systemet mer invecklat.

 171. Vi slog på detektorerna
  och snart såg vi det här.

 172. Det var den 14 september 2015.

 173. Det var 21 år
  efter att vi fick anslag år 1994.

 174. Det blev inte
  som många av oss hade fantiserat.

 175. Jag hade nog trott
  att det första vi skulle se-

 176. -var antydningar till vågor-

 177. -där detektorn inte var känslig nog
  för en tydlig upptäckt.

 178. Sen skulle vi få arbeta vidare
  med känsligheten.

 179. Vi hade tur i stället-

 180. -och fick genast se en signal
  som stack ut.

 181. Den såg ut som det man ritar
  för att förklara vad vi gör.

 182. Det här är två olika avbildningar.

 183. Den ena från labbet i Washington,
  vid Hanford-

 184. -och den andra från Louisiana.
  De ska se likadana ut.

 185. På vänstersidan ser ni töjning,
  ett ord Rai använde.

 186. Skalan är den han visade, 10^-21.

 187. Det var alltså den skala
  vi lyckades få känslighet för-

 188. -och också den skala
  som förutsagts täcka in-

 189. -de typer av källor som vi pratat om.

 190. Det visade sig stämma,
  efter alla dessa år.

 191. Här ser vi kurvorna.
  Om jag lägger dem ovanpå varandra-

 192. -och förskjuter dem 6,9 millisekunder
  i förhållande till varandra-

 193. -följs de åt nästan exakt, som ni ser.

 194. Skillnaden i tid ska jag prata om strax.

 195. Den ger oss information
  som blir viktig i framtiden.

 196. Här har vi detektionerna.
  Vi bestämde för övrigt, redan 1994...

 197. Vi behövde avgöra hur detektorerna
  skulle vara orienterade relativt varann.

 198. De kan inte vara identiska,
  för jorden kröks med 16 grader-

 199. -mellan Livingston i Louisiana
  och Hanford i Washington.

 200. Det blev en omfattande diskussion-

 201. -om de två L-formade detektorerna
  skulle ligga parallellt-

 202. -eller med 45 graders vinkel emellan.

 203. Skälet för att rotera dem är
  att det ger möjligheten-

 204. -att få ut mer data.

 205. Det finns en polarisering
  i gravitationsvågorna-

 206. -precis som i elektromagnetiska vågor.
  Det är argumentet för att rotera dem.

 207. Argumentet på andra sidan syns här:
  Att vi kan lägga dem på varandra.

 208. Vi gjorde så av försiktighetsskäl.

 209. Det är förstås övertygande
  att kurvorna ser så snarlika ut-

 210. -men det säger inget
  om polariseringen.

 211. Det får vi genom en tredje detektor,
  som jag ska prata om-

 212. -som är vriden 45 grader.
  Det är Virgo-detektorn.

 213. Den har börjat ge oss information
  om polariseringen.

 214. När vi såg kurvorna i september 2015,
  visste vi att de var gravitationsvågor?

 215. Nej, inte egentligen.
  Vissa av oss var djupt oroade över-

 216. -vad som kunde ha gått fel.

 217. Hur vi kanske lurade oss själva
  eller vad som kunde lura oss.

 218. De två frågorna kan översättas till...

 219. Vi slog på en ny apparatur-

 220. -och det i sig kanske gav upphov till
  nån sorts oäkta signal.

 221. För att testa det
  måste man låta tiden gå.

 222. Vi beräknade den tiden till en månad.

 223. Efter en månad kunde vi korrelera
  alla data från detektorerna-

 224. -och beräkna sannolikheten-

 225. -för att få en sån här signal
  i detektorn.

 226. Den ska, inom fysiken,
  vara fem sigma.

 227. Då är sannolikheten lägre än en gång
  på några hundra tusen år.

 228. Det var det första.

 229. Det andra problemet var
  att vi kanske blev lurade-

 230. -av nån busig människa-

 231. -som fört in det här i våra data,
  alltså att signalen inte var äkta.

 232. Det fick studeras i detalj genom att...
  Tanken var som följer.

 233. All data samlas på Caltech
  och skickas världen över.

 234. Den första händelsen sågs i Tyskland.

 235. Det var mitt i natten i USA.

 236. När all data hade samlats in-

 237. -skulle nån kunna
  förfalska en signal i data.

 238. För att utesluta det
  fick vi gå tillbaka till labben-

 239. -och titta på hur signalerna såg ut
  när de fångades upp.

 240. Det arbetet tog ungefär en månad.

 241. I mitten av oktober var vi säkra på
  att upptäckten var äkta.

 242. Vi lade en månad på
  att undersöka hur väl den stämde-

 243. -med den allmänna relativitetsteorin.
  Sen skrev vi en artikel på en månad.

 244. Vi försökte skriva så den kunde läsas
  av allmänheten, inte bara experter.

 245. Det grälades om huruvida observation
  eller upptäckt var rätt ord.

 246. Tusen medförfattare hade sina åsikter.

 247. Ni kan nog föreställa er
  att det var svårt att komma överens.

 248. Vi var redo att skicka artikeln
  till Physical Review Letters-

 249. -i början av december 2015.

 250. Vi blev en vecka försenade
  på grund av gräl om adjektiv.

 251. Då kom besked från PRL-

 252. -som gått med på att låta oss
  göra artikeln längre än brukligt-

 253. -och att granska den
  såväl under sekretess som snabbt.

 254. De informerade oss
  att vi var för nära jul.

 255. De kunde inte göra det.
  Vi väntade till januari.

 256. Lustigt nog skedde nästa händelse
  den 26 december.

 257. När vi tillkännagav händelsen
  i februari 2016-

 258. -visste vi om den andra händelsen,
  men nämnde den inte.

 259. Även om den första var övertygande
  hade vi alltså en till.

 260. Den såg helt annorlunda ut,
  med många fler oscillationer.

 261. Den är mindre,
  men hade många fler oscillationer.

 262. Det beror på att de svarta hålen
  som kolliderade var lättare.

 263. Även här kolliderade två svarta hål.

 264. Det här är ett så kallat kvitterdiagram.

 265. Vi har tiden på den här axeln
  och frekvensen på den andra.

 266. Ljudet blir starkare
  när frekvensen ökar-

 267. -och ger kvittret
  som vi beskriver som en signal.

 268. Den andra är svagare, men längre,
  så vi kan extrahera signalen.

 269. Om vi tittar på de låga frekvenserna-

 270. -som vi inte kunde se utan
  det förbättrade upphängningssystemet-

 271. -var båda dessa signaler möjliga
  enbart tack vare förbättringarna.

 272. Självklart har vi kört vidare.

 273. Vi avslutade den första körningen,
  den som gav resultat-

 274. -i januari 2016.

 275. Efter det gjorde vi justeringar-

 276. -i samma anda som jag beskrev
  för den första tiden med LIGO.

 277. Sen inledde vi en andra körning.

 278. Många av oss trodde
  att den inte kunde bli lika spännande-

 279. -men det visade sig vara fel.

 280. Under den andra körningen...

 281. Vi har inte analyserat alla data än,
  men så här ser läget ut i dag.

 282. Vi har gjort fem observationer,
  troligen av svarta hål.

 283. En av dem kallar vi inte ett svart hål,
  då händelsen är längre bort-

 284. -och inte ger oss
  en signifikans på fem sigma.

 285. I övrigt är den som de andra.

 286. Vi har alltså en grupp händelser
  som börjar visa-

 287. -fördelningen av objektens orientering
  och deras massor.

 288. Skillnaden i längd
  motsvarar skillnaden i massa.

 289. Den femte händelsen
  har en annan innebörd.

 290. Det är den här.
  Datumen är alltså det sjuttonde...

 291. Den åttonde månaden,
  den fjortonde dagen-

 292. -år 2017, alltså i augusti.

 293. I augusti detekterade vi en händelse-

 294. -som för första gången
  också detekterades av Virgo i Italien.

 295. Virgo-detektorn är snarlik LIGO.

 296. Jag hinner inte visa några
  intressanta skillnader dem emellan-

 297. -men den får liknande känslighet
  när den väl är i full drift.

 298. Arbetet inleddes av två forskare-

 299. -parallellt med arbetet
  som Rai beskrev:

 300. Alain Brillet och Alberto Giazotto.

 301. I dag drivs det lite som LIGO-

 302. -med ett laboratorium,
  som leds av Federico Ferrini-

 303. -och talespersonen, som nog är här,
  är Jo van den Brand, från Holland.

 304. Virgo finns nära Pisa i Italien.

 305. Det ger inte bara säkerhet,
  att nån oberoende ser samma sak-

 306. -även om det är bra.
  I det här skedet behövs det inte.

 307. Vi är rätt säkra på
  att vi ser gravitationsvågor.

 308. Vi tävlade med varandra i 20 år,
  om vem som skulle få resultat först-

 309. -men Virgo ger ny information,
  vilket visas här.

 310. Med de första detektorerna kunde vi
  lokalisera den första händelsen-

 311. -till södra stjärnhimlen.

 312. Vi visste inom 600-700 kvadratgrader
  varifrån den kom.

 313. Här visas hur väl vi kunde lokalisera
  de olika händelserna-

 314. -innan vi slog på Virgo-detektorn.

 315. Med Virgo-detektorn
  får vi triangulering-

 316. -genom att jämföra signalerna vi ser.

 317. Tidsskillnaden mellan när signalen når
  de olika detektorerna-

 318. -och skillnaden i signalen
  från de olika antennmönstren-

 319. -gav oss den här signalen.

 320. Ni ser att vi, med data från Virgo,
  kan säga var på himlen-

 321. -en händelse inträffade,
  med hög noggrannhet.

 322. Det har vi alltid velat göra-

 323. -och det hände precis i lagom tid.
  Jag ska visa det strax.

 324. Först vill jag reflektera över
  det vi har lärt oss hittills.

 325. Det här är massa och det här är tiden,
  alltså antalet händelser.

 326. Det här symboliserar två svarta hål
  som förenas i ett tyngre svart hål.

 327. De ligger här uppe.

 328. Det vi väntade oss var
  att se svarta hål här nere.

 329. Vi kunde alltså, som väntat,
  genast se andra fenomen-

 330. -än vad vi ser
  genom elektromagnetisk strålning.

 331. Vi såg stora svarta hål,
  vilket var oväntat.

 332. Skälet är att det tyngre föremål
  som gett upphov till ett sånt svart hål-

 333. -ska vara en tung stjärna som dör-

 334. -och kollapsar inåt,
  vilket skapar ett svart hål.

 335. Det finns inte, såvitt vi vet,
  inga tillräckligt tunga stjärnor.

 336. Det måste finnas en plats i universum
  där metalliciteten är låg-

 337. -eller där det inte finns
  tunga grundämnen-

 338. -eller täta stjärnhopar
  eller en primordial produktion-

 339. -som skapat de här svarta hålen.
  Det blir nästa problem:

 340. Varifrån kommer de svarta hålen?
  Vi har tankar kring det.

 341. Vi hoppas få mer information
  om rotation, orientering och fördelning-

 342. -för att reda ut det.

 343. Den andra saken vi har fått är ett test
  av den allmänna relativitetsteorin.

 344. I det här diagrammet har vi stoppat in
  en form som skulle vara-

 345. -kvalitativt annorlunda från
  den allmänna relativitetsteorin.

 346. Målet var alltså bara att testa den.

 347. En begränsning är
  att titta på det fysiska läge-

 348. -där man skulle ha en graviton
  som förmedlar gravitationsvågorna-

 349. -på samma sätt som fotoner
  förmedlar EM-vågor-

 350. -och hur partiklar fungerar
  inom partikelfysiken.

 351. Gravitonen finns inte i Einsteins teori,
  men om den finns kan den ha massa.

 352. Om den har massa ska det påverka
  detaljerna i vågformerna vi såg.

 353. Vi kan säga redan nu,
  baserat på våra första observationer-

 354. -att den hypotetiska massan är mindre-

 355. -än 7*10^-23 elektronvolt
  genom ljusets hastighet i kvadrat.

 356. Så såg testerna ut. Nästa grej var
  ett lyckosamt sammanträffande.

 357. Vi fick in...

 358. ...Virgo i vårt system...

 359. ...två veckor innan det här hände.

 360. Senare i augusti
  skulle vi stänga av LIGO-

 361. -och det här hände precis innan det.

 362. För första gången såg vi
  en annan sorts händelse.

 363. Det var en kollision mellan
  binära neutronstjärnor i stället för...

 364. ...mellan binära neutronstjärnor
  i stället för svarta hål.

 365. Vad är neutronstjärnor?
  Rai nämnde dem.

 366. De bildas när stjärnor kollapsar,
  tror vi-

 367. -men består av tätt packade neutroner
  och är alltså inte hål.

 368. Om två såna objekt
  kretsar kring varandra-

 369. -har det effekter från kärnfysiken,
  utöver de relativistiska.

 370. Det är kärnfysik
  under extrema förhållanden.

 371. Vi får se alla möjliga effekter-

 372. -bland annat kan händelsen skapa ljus
  på olika sätt.

 373. Vi kunde utläsa ur det vi såg-

 374. -att de var mycket lättare,
  som neutronstjärnor ju ska vara-

 375. -än händelserna med svarta hål.

 376. De var mycket närmare, vid 50 MPc-

 377. -i stället för tjugo gånger mer,
  som de svarta hålen.

 378. Som tur var fångades signalen också,
  två sekunder senare-

 379. -i ett astronomiskt instrument.

 380. Det var Fermi-satelliten,
  som studerar gammablixtar.

 381. Här är en bild på vår signal
  och kurvan-

 382. -och var de såg en signal.

 383. Här borta är samma bilder
  av positionen på himlen.

 384. Vi får den här långa bilden här,
  om det bara är LIGO som ser nåt.

 385. När vi får med Virgo
  blir det den här lilla ellipsen här.

 386. Det här är läget
  enligt Fermi-satelliten.

 387. En sak som jag tycker känns bra
  är att vi har bättre lokalisering-

 388. -fast vi är nybörjare,
  för det här blir viktigt i framtiden.

 389. Den här bilden
  tror vi ger en indikation-

 390. -om hur framtiden blir.

 391. Den här händelsen gav säkerhet-

 392. -eftersom den sågs både av
  ett EM-instrument och av oss-

 393. -och studerades i flera veckor efteråt.

 394. Vi såg gravitationsvågorna.

 395. Vi har tittat med neutrinor,
  med synligt och IR-ljus-

 396. -med radiovågor, röntgenstrålning
  och så vidare.

 397. Det har lett till en mängd samarbeten-

 398. -och vi har redan kunnat dra
  flera slutsatser.

 399. Vi tillkännagav detta
  för drygt en månad sen-

 400. -två veckor efter
  att Nobelpristagarna tillkännagavs.

 401. Även efter det vi nu fick priset för-

 402. -fortsätter vi att presentera
  spännande nya resultat.

 403. Jag ska snabbt ge er en skymt av
  de olika typer av fenomen-

 404. -och de tolkningar som kom ur-

 405. -det här första sammanträffandet
  med EM-instrumenten.

 406. Det kan ge en försmak
  av det som väntar.

 407. Först: en relativt oberoende mätning
  av den så kallade Hubblekonstanten-

 408. -hastigheten med vilken
  universum expanderar.

 409. Mätningen görs genom optisk identi-
  fiering av vilken galax det skedde i-

 410. -och annars ur information
  som vi får i gravitationsvågsignalen.

 411. Svaret, Hubblekonstanten,
  är oberoende av-

 412. -och stämde med, svaren vi fick
  ur elektromagnetiska interaktioner.

 413. En annan sak,
  som jag inte djupdyker på-

 414. -rör fenomenologin-

 415. -kring vad som händer
  när objekt som neutronstjärnor möts.

 416. Alla vet vad en supernova är:
  att en stjärna kollapsar när den dör.

 417. Det här kallas en kilonova,
  att två neutronstjärnor möts.

 418. Den har studerats
  med alla de här instrumenten-

 419. -och jämförts med fenomenologin
  som utvecklats för kilonovan-

 420. -och grundtanken har bekräftats.

 421. En konsekvens som är intressant
  är möjligheten-

 422. -att vi har förstått eller sett
  vad som skapar tunga grundämnen-

 423. -uppe i himlen.

 424. Gåtan har alltid varit hur vi på jorden-

 425. -kan ha så tunga grundämnen.
  Varifrån kommer de?

 426. Man kan gräva fram guld, platina
  och andra tunga grundämnen.

 427. Vi vet att universum
  mest består av väte och helium.

 428. Vi vet hur allt fram till järn bildas:

 429. Genom samma fusionsprocess
  som sker i solen.

 430. Men hur tyngre grundämnen skapas
  i naturen, det vet vi inte.

 431. Vi kan göra dem på labb.
  Det periodiska systemet bara växer.

 432. Vi kastar neutroner
  på ett tungt grundämne.

 433. Det var ett bekant ord.
  Neutronstjärnor och neutroner...

 434. Tanken är att väldigt lockande
  att det i naturen kanske är-

 435. -kollisioner mellan neutronstjärnor
  som skapar tunga grundämnen.

 436. Det här diagrammet visar
  en fenomenologisk tolkning av det.

 437. De gula delarna, som ni ser
  är tydligast för guld och platina-

 438. -kommer från
  kollisioner mellan neutronstjärnor.

 439. Allt guld och platina
  som vi säljer på jorden-

 440. -kanske kommer från kollisioner
  som den vi nyss berättat om.

 441. Till sist vill jag prata om framtiden
  i några minuter.

 442. Vi har tre detektorer.
  Snart får vi två till.

 443. Vi bygger en LIGO i Indien-

 444. -i samarbete med indiska fysiker
  och indiska regeringen.

 445. Den ska bli klar 2020-2025.

 446. Det finns en i Japan
  som rymmer en del avancerad teknik.

 447. Den ska tas i drift inom några år
  och förbättra lokaliseringsförmågan.

 448. Det här visar hur vi tror
  att lokaliseringsförmågan utvecklas-

 449. -under 2020-talet.

 450. Som ni ser
  kommer de nya detektorerna-

 451. -oavsett varifrån signaler kommer,
  att ge en god lokalisering.

 452. Vi ska kunna kombinera våra data
  med elektromagnetisk information.

 453. Vi har idéer och planer för framtiden.
  Jag vill avrunda med dem.

 454. För det första
  har vi en faktor två kvar till-

 455. -det vi designade Advanced LIGO för.

 456. Det ska vi jobba på
  under de närmaste åren.

 457. Återigen blir det en stegvis process.

 458. Det ger oss en ökningen om 10, 2^3,
  i signifikansen för enskilda händelser.

 459. Vi har koncept som kan nå längre.

 460. Vi vet att vi borde fundera över
  och göra FoU-

 461. -och kanske äska medel för-

 462. -ett koncept som kan utnyttja
  LIGO-detektorerna till fullo.

 463. Vi har gjort konceptuella skisser
  för det.

 464. Vi kan förbättra genom att ha
  en tyngre testmassa-

 465. -genom att ha ett annat material
  i speglarna, kanske silikon-

 466. -genom att sänka temperaturen lite-

 467. -genom en förbättring av-

 468. -den optiska beläggningen
  på speglarna, som Rai visade-

 469. -eller genom en starkare laser.

 470. Om vi gör det kan vi nå
  den svarta kurvan som visas här.

 471. Det skulle göra att vi får
  större kosmologisk räckvidd.

 472. Kip kommer att prata om
  vad vi kan göra då.

 473. Sen behöver vi händelser
  med så bra signal/brus-förhållande-

 474. -att vi kan avgöra vilken orientering
  de svarta hålens rotation har-

 475. -ungefär tio gånger så ofta
  som vi kan med Advanced LIGO.

 476. Det kommer att kräva FoU.
  Vi har inte anslag för det än-

 477. -och har inga formella planer än.

 478. Nästa steg är att göra-

 479. -andra studier
  som vi kan göra från jordens yta.

 480. Här ser vi några såna
  som kan vara tänkbara.

 481. Kip kommer att prata om dem.

 482. Det finns redan inom forskarsamhället-

 483. -ganska väl utvecklade idéer
  för nästa generation av detektorer.

 484. Det är helt möjligt,
  alltså utan teoretiska hinder-

 485. -att extrapolera upp till en detektor
  som är en faktor tio gånger bättre.

 486. Frågan är vilken detektor som är rätt.

 487. För att avgöra det
  måste vi prioritera inom vetenskapen.

 488. Det finns två huvudspår.

 489. Det ena är att gräva ned detektorn
  och göra den kryogenisk.

 490. Det underlättar vid låga frekvenser.

 491. Under marken skakar jorden mindre
  och kyla ger mindre termiskt brus.

 492. Konceptet har utvecklats i Europa
  och kallas Einsteinteleskopet.

 493. Man har jobbat på det i ungefär fem år.

 494. Designen är ganska färdig.

 495. Kostnaderna är inte helt tydliga,
  men konceptet är designat.

 496. I USA har vi en annan ansats-

 497. -som bygger på en detektor lik LIGO,
  fast större.

 498. Armarna ska vara 40 km långa,
  inte fyra.

 499. Ni minns att Rai sa
  att längd ökar känsligheten linjärt-

 500. -så om vi gör armarna 40 km långa
  blir detektorn tio gånger bättre.

 501. Den ligger ovan jord,
  vilket är billigare-

 502. -men vi måste ta hänsyn till
  jordytans krökning över det avståndet.

 503. Armarna skulle vara 40 km långa-

 504. -och skulle ha likadana instrument
  som första generationens LIGO.

 505. Vi har inlett FoU.
  Den leds av Matt Evans-

 506. -som troligen är här nånstans.

 507. Han leder en grupp
  som utvecklar konceptet.

 508. Nu hoppas vi kunna utveckla
  prioriteringar inom vetenskapen-

 509. -så vi vet vad vi vill göra-

 510. -och börja med den djupare FoU
  som behövs för såna detektorer.

 511. På det hela taget,
  som förebud till Kips föreläsning-

 512. -kommer utvecklingen att likna
  den som vi har sett inom astronomin.

 513. Astronomin uppstod när Galileo
  tittade i ett teleskop, på synligt ljus.

 514. Nu tittar vi på synligt ljus,
  röntgenstrålning, IR-ljus och så vidare.

 515. Det är likadant här.

 516. Vi kan fånga gravitationsvågor
  inom ett visst frekvensband.

 517. Det som finns tillgängligt
  är det hörbara frekvensbandet.

 518. Ska vi studera andra frekvenser
  krävs andra metoder.

 519. Det som är närmast färdigställande,
  då det har fått finansiering-

 520. -är ett experiment i rymden, LISA.

 521. Det studerar frekvensbandet
  10^-1 till 10^-4 Hz-

 522. -i stället för 10-10 000 Hz,
  som vi studerar.

 523. Det täcker andra frekvenser.

 524. Det som visas ovanför
  överlåter jag åt Kip att tala om-

 525. -men det är både samma fenomen,
  fast i tidigare skeden-

 526. -och andra fenomen
  som aldrig når våra frekvenser.

 527. Man kan titta på ännu lägre frekvenser.
  Ett koncept som är under utveckling-

 528. -bygger på tidmätning av pulsarer.

 529. Där mäter man tidsintervallerna
  mellan signaler vid låga frekvenser-

 530. -och är uppmärksam på förändringar
  hos pulsarerna.

 531. Till sist kan vi studera gravitations-
  vågor från det tidiga universum-

 532. -vilket är det som de flesta av oss
  tycker känns mest intressant.

 533. Jag överlåter det ämnet åt näste talare.

 534. Översättning: Linnéa Holmén
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Barry C Barish, fysik

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Barry C. Barish berättar om forskningen som lett till Nobelpriset i fysik 2017. Den 14 september 2015 observerades för första gången universums gravitationsvågor. Vågorna, som Albert Einstein förutspådde hundra år tidigare, kom från en kollision mellan två avlägsna svarta hål. Det tog 1,3 miljarder år för vågorna att färdas till LIGO-detektorn i USA. Gravitationsvågor är ett helt nytt sätt att se de våldsammaste händelserna i rymden, och testa gränserna för vårt vetande. Inspelat den 8 december 2017 på Stockholms universitet, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Ämnen:
Fysik > Astronomi
Ämnesord:
Astrofysik, Astronomi, Gravitation, Naturvetenskap, Nobelpriset i fysik, Nobelpristagare, Svarta hål, Universum
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2017

Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2017

Nobelföreläsning i litteratur 2017

Hur skulle den skrivna skönlitteraturen ha en chans att mäta sig med filmens och televisionens slagkraft om den inte kunde erbjuda något unikt, något som andra gestaltningar inte kunde ge? Detta frågade sig Kazuo Ishiguro tidigt i sitt författarskap. Hör 2017 års Nobelpristagare i litteratur berätta om hur han inspirerades att skriva romaner som "Återstoden av dagen", "Never Let Me Go" och "Begravd jätte". Sara Danius introducerar. Inspelat på Svenska Akademien i Stockholm den 7 december 2017. Arrangör: Nobelstiftelsen och Svenska Akademien.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2017

Jeffrey C Hall, medicin

Sedan länge har det varit känt att växter, djur och människor har en inre biologisk klocka. Genom experiment på bananflugor har årets tre amerikanska Nobelpristagare kartlagt de gener som ligger bakom och styr vår dygnsrytm. Jeffrey C. Hall berättar om sina upptäckter. Inspelat i Aula Medica i Solna den 7 december 2017. Arrangör: Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2017

Michael Rosbash, medicin

Michael Rosbash, en av årets tre Nobelpristagare i fysiologi eller medicin, berättar om sitt forskningsarbete som lett fram till upptäckten av den biologiska klocka som styr sömn, hormonnivåer, kroppstemperatur och ämnesomsättning. Hans forskning har bland annat visat på ett starkt samband mellan väl fungerande dygnsrytm och hälsa. Inspelat i Aula Medica i Solna den 7 december 2017. Arrangör: Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2017

Michael W Young, medicin

2017 års Nobelpristagare i medicin, Michael W. Young, berättar om hur han byggde vidare på sina kollegors upptäckt. Jeffrey Halls och Michael Rosbash upptäckte den gen som ligger bakom dygnsrytmen som allt levande har. De tre forskarna kunde genom försök på bananflugor kartlägga och identifiera generna och mekanismerna som styr det självreglerande urverket i våra celler. Inspelat i Aula Medica i Solna den 7 december 2017. Arrangör: Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2017

Rainer Weiss, fysik

Rainer Weiss berättar om forskningen som lett till Nobelpriset i fysik 2017. Den 14 september 2015 observerades för första gången universums gravitationsvågor. Vågorna, som Albert Einstein förutspådde hundra år tidigare, kom från en kollision mellan två avlägsna svarta hål. Det tog 1,3 miljarder år för vågorna att färdas till LIGO-detektorn i USA. Gravitationsvågor är ett helt nytt sätt att se de våldsammaste händelserna i rymden, och testa gränserna för vårt vetande. Inspelat den 8 december 2017 på Stockholms universitet, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2017

Barry C Barish, fysik

Barry C. Barish berättar om forskningen som lett till Nobelpriset i fysik 2017. Den 14 september 2015 observerades för första gången universums gravitationsvågor. Vågorna, som Albert Einstein förutspådde hundra år tidigare, kom från en kollision mellan två avlägsna svarta hål. Det tog 1,3 miljarder år för vågorna att färdas till LIGO-detektorn i USA. Gravitationsvågor är ett helt nytt sätt att se de våldsammaste händelserna i rymden, och testa gränserna för vårt vetande. Inspelat den 8 december 2017 på Stockholms universitet, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2017

Kip S Thorne, fysik

Kip S. Thorne berättar om forskningen som lett till Nobelpriset i fysik 2017. Den 14 september 2015 observerades för första gången universums gravitationsvågor. Vågorna, som Albert Einstein förutspådde hundra år tidigare, kom från en kollision mellan två avlägsna svarta hål. Det tog 1,3 miljarder år för vågorna att färdas till LIGO-detektorn i USA. Gravitationsvågor är ett helt nytt sätt att se de våldsammaste händelserna i rymden, och testa gränserna för vårt vetande. Inspelat den 8 december 2017 på Stockholms universitet, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2017

Richard Henderson, kemi

Nobelpriset i kemi 2017 tilldelades Jacques Dubochet, Joachim Frank och Richard Henderson för utveckling av kryoelektronmikroskopi för högupplösande strukturbestämning av biomolekyler i lösning. Metoden har tagit biokemin in i en ny era. Här berättar Richard Henderson om sin forskning. Inspelat den 8 december 2017 på Karolinska institutet, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2017

Jacques Dubochet, kemi

Nobelpriset i kemi 2017 tilldelades Jacques Dubochet, Joachim Frank och Richard Henderson för utveckling av kryoelektronmikroskopi för högupplösande strukturbestämning av biomolekyler i lösning. Metoden har tagit biokemin in i en ny era. Här berättar Jacques Dubochet om sin forskning. Inspelat den 8 december 2017 på Karolinska institutet, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2017

Joachim Frank, kemi

Nobelpriset i kemi 2017 tilldelades Jacques Dubochet, Joachim Frank och Richard Henderson för utveckling av kryoelektronmikroskopi för högupplösande strukturbestämning av biomolekyler i lösning. Metoden har tagit biokemin in i en ny era. Här berättar Joachim Frank om sin forskning. Inspelat den 8 december 2017 på Karolinska institutet, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & fysik

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - 100 astronauter på svensk jord

Vad vi vet om universum idag

Professor Katherine Freese lär oss om Big Bang, om att warpa rumtid samt att 95 procent av universum består av mörk materia, en för oss totalt okänd massa. Föreläsningen börjar i den moderna kosmologins ursprung och slutar där vi är idag. Inspelat den 22 september 2015 på KTH, Stockholm. Arrangör: KTH.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Jakten på mörk materia

Jan Conrad, professor i astropartikelfysik vid Stockholms universitet, berättar hur fysiker arbetar för att lista ut vad den mörka materian egentligen består av. Mörk materia har fått sitt namn av att den bara kan observeras indirekt, genom hur den påverkar vanlig materia via gravitationen. Med sin forskning har Jan Conrad och hans kollegor kunnat utesluta en del teorier om vad mörk materia består av. Han förutspår att inom ett antal år har fysikerna löst gåtan. Inspelat den 22 april 2015 på Fanfaren i Farsta Stockholm. Arrangör: Stockholms universitet.