Titta

UR Samtiden - Nordens nyanlända barn och unga

UR Samtiden - Nordens nyanlända barn och unga

Om UR Samtiden - Nordens nyanlända barn och unga

Föreläsningar och samtal från Nordens barn - insatser för mottagande och inkludering av nyanlända barn och unga. Konferensen hölls den 7 december 2017 på Nordatlantens brygge i Köpenhamn. Arrangör: Nordens välfärdscenter.

Till första programmet

UR Samtiden - Nordens nyanlända barn och unga : Föräldrastöd till nyanländaDela
 1. Insatser som riktar sig
  till nyanlända föräldrar-

 2. -förutsätter personal med brobyggar-
  funktioner för att bli lyckosamma.

 3. Lilia Lahmar från Linköping.

 4. Jag jobbar som föräldrastödjare
  och brobyggare.

 5. Den här ska jag också använda.

 6. Från Linköping, ja.

 7. Jag fungerar också som kulturell
  och språklig länk-

 8. -mellan föräldrar och professionella.

 9. Jag är utbildad Cope och...

 10. Utbildad samtals- och gruppledare
  för Cope, Komet, Nya steg-

 11. -Lära tillsammans
  och så är jag ART-tränare.

 12. Hela verksamheten bygger på-

 13. -att vara mycket flexibel
  och mycket tillgänglig.

 14. Det ska anpassas både
  planering, innehåll...

 15. ...och aktivitet utifrån föräldrarnas
  behov och önskemål.

 16. Vi har, eller jag har som exempel...

 17. Jag jobbar dagtid, kvällstid
  och helger.

 18. Jag har mycket kontakt och samarbete
  med andra aktörer-

 19. -som Röda korset,
  studieförbund, skolor-

 20. -och Socialkontoret bland annat.

 21. Det är inte lätt för oss
  att vara föräldrar.

 22. Det svåraste och jobbigaste jobb man
  kan tänka sig är att vara förälder.

 23. För våra nyanlända är det
  ännu svårare och ännu krångligare.

 24. Mycket behov, mycket osäkerhet
  och mycket rädsla-

 25. -som styr hela deras vardag
  med deras barn och ungdomar.

 26. Några av behoven
  som vi tycker är viktiga-

 27. -som vi brukar ta upp
  och diskutera med föräldrar-

 28. -är till exempel mer information
  om förskolan och skolan.

 29. Vi diskuterar till exempel
  skolans uppdrag-

 30. -och förskolans uppdrag och...

 31. ...vilken ålder
  barnen börjar i ettan.

 32. I våra länder, i Tunisien till
  exempel, kan man börja i 5 års ålder.

 33. Det är inte självklart
  att barnen börjar vid en viss ålder.

 34. De behöver ha möjlighet
  att på sitt modersmål-

 35. -diskutera hur det är
  att vara förälder.

 36. Där går vi in i mycket känslor-

 37. -där de på sitt modersmål kan berätta
  hur det känns, hur de mår-

 38. -och hur det är
  att vara förälder här i Sverige.

 39. Det skiljer mellan barnuppfostran
  här i Sverige-

 40. -och barnuppfostran i andra länder.

 41. Kunskap och metoder för att stödja
  barnens utveckling behöver de ha med.

 42. Bland annat diskuterar vi
  vems ansvar det är-

 43. -att lära barnet respekt mot andra.

 44. Att visa respekt mot andra människor.

 45. Vi pratar om att det är viktigt-

 46. -att både pappa och mamma är...

 47. Att både pappa och mamma hjälps åt
  i barnuppfostran.

 48. I våra länder är det mamman
  som är hemma och uppfostrar barnen.

 49. Pappan ska ut och jobba
  och försörja familjen.

 50. I Sverige eller nordiska länder
  är det inte samma.

 51. Alla ska ut och jobba, ta del
  av barnuppfostran och ta sitt ansvar.

 52. Praktisk hjälp med myndigheter också.

 53. Vi hjälper med att ringa
  till Försäkringskassan...

 54. ...skolan.

 55. Alla typer av myndigheter. Vi hjälper
  till att översätta och läsa brev.

 56. Såna... Mycket praktisk hjälp.

 57. De utgångspunkter vi jobbar efter är-

 58. -att de personer
  som har störst påverkan på-

 59. -barns emotionella och intellektuella
  utveckling är föräldrarna.

 60. En av de största riskfaktorerna
  är att barn...

 61. En riskfaktor för ett barn
  är att inte fullfölja-

 62. -eller gå ut grundskolan
  med godkända betyg.

 63. Därför finns det anledning att
  erbjuda föräldrarna stöd och hjälp.

 64. Former för stödet behöver varieras
  för att tillgodose de olika behoven.

 65. Vi är cirka 30 personer i Linköping
  som är involverade.

 66. Vi har brobyggare på familje-
  centraler, förskolor och skolor-

 67. -aktivitetsledare som erbjuder
  gruppaktiviteter i stadsdelarna-

 68. -som sy, slöjd, gympa och öppet hus.

 69. Vi gör mycket aktiviteter också.

 70. Gruppledare för olika kurser, bland
  annat om att vara förälder i Sverige-

 71. -samhällsinformation,
  föräldrastödskurser-

 72. -och samspel föräldrar-barn.

 73. Vi har fokus att stärka det positiva
  och bortse från det negativa.

 74. Mycket fokus på att visa värme
  och sätta gränser.

 75. Språkträning.
  Vi har "lära tillsammans"-

 76. -för att öka kunskap och samspel
  mellan föräldrar och barn.

 77. Erfarenheterna från Linköping visar-

 78. -att de föräldrar som har deltagit
  i olika föräldrakurser och program-

 79. -har varit mycket nöjda-

 80. -och har fått nytta av tips och idéer
  som har gjort dem säkra och trygga-

 81. -och inte minst
  mötet med andra föräldrar.

 82. Här har vi en utvärdering som vi
  har gjort med föräldrar och barn.

 83. Där kan vi se att föräldrarna säger
  att de vågar fråga.

 84. Att umgås med andra är roligt.

 85. Diskutera med varandra.
  Kul att rita och måla med barnen.

 86. Att det är lärorikt att vara med i
  gruppen. Baka tillsammans med barnen.

 87. Barn och föräldrar gör aktiviteter.
  Barnen blir glada tillsammans.

 88. Att våga prata svenska framför andra
  föräldrar - osäkerheten försvann.

 89. Barnen säger att det är roligt
  att diska och baka med vuxna.

 90. Roligt att samarbeta ute med vuxna.

 91. Bra träning för vuxna, tycker de,
  att de leker med dem.

 92. Vuxna babblar för mycket,
  tycker de också.

 93. Sången "Sköna gröna Skäggetorp",
  en sång som vi har hittat på-

 94. -som hör till Skäggetorp, området jag
  jobbar i. Vi avslutar alltid med den.

 95. Och att leka fritt är kul, tycker de.

 96. Jag tänkte visa bilder på
  hur enkelt det är att lära sig.

 97. Här har vi tema "kropp"
  och använder oss av post it-lappar.

 98. Föräldrar och barn skriver på svenska
  eller på sitt språk.

 99. Sen har vi små eller stora
  modeller som går fram-

 100. -där vi går igenom kroppen.

 101. Här har vi en av aktiviteterna.

 102. Vi är ute och målar och har roligt
  med barn och föräldrar.

 103. Vi är mycket ute i naturen och leker,
  sjunger, hoppar och skriker.

 104. Vi gör allt man kan tänka sig,
  bara har roligt med barnen.

 105. Här har vi en liten, söt modell
  när vi har tema kläder.

 106. Barnen och de vuxna
  får turas om att ställa sig fram.

 107. Den lilla, söta vill vara med också.

 108. Vi använde henne som modell, och det
  tyckte hon var jättespännande.

 109. Vår erfarenhet från Linköping...

 110. Vi tycker att insatser
  som riktar sig till nyanlända-

 111. -förutsätter personal med brobyggar-
  funktioner för att bli lyckosamma.

 112. Man kan säga att tillsammans är vi
  starka och kompletterar varandra.

 113. Det är viktigt att det kommer andra-

 114. -med ny kunskap, erfarenhet
  och ny kultur-

 115. -för att kunna hjälpa nyanlända
  föräldrar och barn på bästa sätt.

 116. Jag kan tacka för mig och säga-

 117. -att jag är mycket stolt
  att jag har varit med på hela resan-

 118. -sen föräldrautbildningen
  infördes i Linköping år 2000.

 119. Man ger mycket till föräldrarna,
  men man får mycket tillbaka.

 120. Man får mycket uppskattning
  och mycket...

 121. Det är mycket kramar och sånt.

 122. Det gläder en mycket när man ser
  att de lyckas och går vidare i livet.

 123. Att de har lärt sig svenska-

 124. -att de har kompisar
  och att barnen går i skolan.

 125. Det är den bästa vinsten man kan få.

 126. Tack.

 127. Textning: Jenny Tegnborg
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Föräldrastöd till nyanlända

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Lilia Lahmar från Linköpings kommun berättar om hur de arbetar som föräldrastödjare med utrikesfödda familjer och om Brobyggares funktioner på familjecentraler och förskolor/skolor. Inspelat den 7 december 2017 på Nordatlantens Brygge i Köpenhamn. Arrangör: Nordens välfärdscenter.

Ämnen:
Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Familj och samlevnad, Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Immigration
Ämnesord:
Föräldrar och barn, Föräldrautbildning, Immigration, Samhällsvetenskap, Sociala frågor
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Nordens nyanlända barn och unga

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nordens nyanlända barn och unga

Frivilliginsatser för barn och ungas integration

Vad betyder frivilliginsatser för barns och ungas integration? Tiahes Thiaharajaer och Gitte Stærk från Bydelsmødre i Danmark samt Esraa Mohammad och Camilla Carlsson från Red Barnet Ungdom i Danmark berättar om deras projekt och arbetsmetoder för barns och ungas integration. Moderator: Lene Johansen. Inspelat den 7 december 2017 på Nordatlantens Brygge i Köpenhamn. Arrangör: Nordens välfärdscenter.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nordens nyanlända barn och unga

Nordisk samverkan om integration

Forskning visar att insatser och föräldrastöd till nyanlända familjer som sätts in tidigt ger stor effekt och lönar sig ekonomiskt. Kristin Marklund, projektledare vid Nordens välfärdscenter, berättar om insatser för att barnen ska få en trygg uppväxt och om risk- och skyddsfaktorer samt det nordiska integrationssamarbetet. Inspelat den 7 december 2017 på Nordatlantens Brygge i Köpenhamn. Arrangör: Nordens välfärdscenter.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nordens nyanlända barn och unga

Föräldrastödsprogram till nyanlända familjer

Mindspring är ett psykosocialt och förebyggande program som leds av en volontär som själv har flyktingbakgrund. Grupperna följer en manual där kursens teman, övningar, bakgrund etc. finns noggrant beskrivet. Mette Blauenfeldt från Mindspring kompetencecenter i Danmark berättar här om programmet. Inspelat den 7 december 2017 på Nordatlantens Brygge i Köpenhamn. Arrangör: Nordens välfärdscenter.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nordens nyanlända barn och unga

Forskning om stöd till nyanlända barn och familjer

Berit Berg, professor och forskningschef vid NTNU i Trondheim i Norge, berättar om flera nyligen genomförda forskningsprojekt med fokus på skola, språkutbildning och social integration av minderåriga flyktingar i Norge. Hon talar bland annat om att skolresultat och språkutbildning måste ses i sammanhang med den övergripande omsorgssituationen där levnads- och vårdsituationen och sociala nätverk utgör viktiga förutsättningar. Inspelat den 7 december 2017 på Nordatlantens Brygge i Köpenhamn. Arrangör: Nordens välfärdscenter.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nordens nyanlända barn och unga

Föräldrastöd till nyanlända

Lilia Lahmar från Linköpings kommun berättar om hur de arbetar som föräldrastödjare med utrikesfödda familjer och om Brobyggares funktioner på familjecentraler och förskolor/skolor. Inspelat den 7 december 2017 på Nordatlantens Brygge i Köpenhamn. Arrangör: Nordens välfärdscenter.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nordens nyanlända barn och unga

Skolförberedande program från Finland

Fhilleguide-programmet syftar till att stärka barns självkänsla och förutsättningar för lärande med hjälp av föräldrarnas delaktighet och lek. Pia Rosengård Andersson från Folkhälsan i Finland berättar här om föräldrastödsprogrammet Fhilleguide som förbereder barn för förskola och skola. Inspelat den 7 december 2017 på Nordatlantens Brygge i Köpenhamn. Arrangör: Nordens välfärdscenter.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nordens nyanlända barn och unga

Nordiska jämförelser - nyanlända barn

Anna Gärdegård, projektledare vid Nordens välfärdscenter redovisar jämförelser mellan nordiska länder i projektet "Nyanlända barn och unga i Norden". Hon beskriver skillnader och likheter i mottagande och organisering av skolgång och insatser till nyanlända barn i Norden. Inspelat den 7 december 2017 på Nordatlantens Brygge i Köpenhamn. Arrangör: Nordens välfärdscenter.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nordens nyanlända barn och unga

Inkluderande av nyanlända elever

Vad bör lärare göra för att nyanlända elever ska känna sig inkluderade? Hildegunn Fandrem, professor i pedagogik vid Læringsmiljøsenteret i Stavanger berättar om olika strategier för anpassning till ny kultur och vad lärarna kan göra för att de nyanlända ska känna sig inkluderade. Inspelat den 7 december 2017 på Nordatlantens Brygge i Köpenhamn. Arrangör: Nordens välfärdscenter.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nordens nyanlända barn och unga

Det omgivande samhällets betydelse

Vinje kommun i Norge har fått pris för sitt framgångsrika arbete med integration. Anders Sandvik, ungdoms- och integrationssamordnare vid Vinje kommun, berättar om hur de gjort för att uppnå god integrering av nyanlända i kommunen. Om vikten av en positiv attityd och bemötande, samt ett tydligt ledarskap av politiker och tjänstemän. Inspelat den 7 december 2017 på Nordatlantens Brygge i Köpenhamn. Arrangör: Nordens välfärdscenter.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nordens nyanlända barn och unga

Samverkan för ett välfungerande mottagande

Hur kan samverkan mellan skola, socialtjänst och ideella krafter resultera i ett välfungerande mottagande? Anna Jakobsson från Örebro kommun berättar om hur Örebro skapat tydliga rutiner och struktur för samverkan mellan skola, socialtjänst och civilsamhället och hur detta bidragit till positiva resultat för ensamkommande unga. Inspelat den 7 december 2017 på Nordatlantens Brygge i Köpenhamn. Arrangör: Nordens välfärdscenter.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nordens nyanlända barn och unga

Inkludering och jämställdhetsutveckling

Mehrdad Darvishpour, docent i socialt arbete vid Mälardalens högskola, berättar om sin forskning som handlar om integration och jämställdhetsutveckling bland nyanlända barn och ungdomar. Han visar också vad som kan göras för att underlätta integrationen och bidra till ökad inkludering i samhället. Inspelat den 7 december 2017 på Nordatlantens Brygge i Köpenhamn. Arrangör: Nordens välfärdscenter.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden 2015 - Limmud 2015

Vivi Lachs om judisk historia i London

Vivi Lachs är fil.dr i historia och musik och föreläser om den judiska invandringen till England från Östeuropa på 1880-talet. Vilket liv erbjöds invandrarna? Hon berättar om visor som sjöngs och beskriver olika situationer och platser i de judiska kvarteren. Inspelat den 14 november 2015 på Norra Reals gymnasium i Stockholm. Arrangör: Limmud.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Den tuktade lusten

Lars Ullerstams "De erotiska minoriteterna" kom ut på 60-talet och menade att alla typer av sexualitet skulle accepteras. Samtal med författaren som tycker att mycket i boken håller än. Programledarna från ”Ligga med P3" säger de har få sexuella tabun, förutom djursex. Idéhistorikern Susanne Dodillet och professorn Sven Axel Månsson har olika åsikter om den svenska sexköpslagen.