Titta

UR Samtiden - Nordens nyanlända barn och unga

UR Samtiden - Nordens nyanlända barn och unga

Om UR Samtiden - Nordens nyanlända barn och unga

Föreläsningar och samtal från Nordens barn - insatser för mottagande och inkludering av nyanlända barn och unga. Konferensen hölls den 7 december 2017 på Nordatlantens brygge i Köpenhamn. Arrangör: Nordens välfärdscenter.

Till första programmet

UR Samtiden - Nordens nyanlända barn och unga : Samverkan för ett välfungerande mottagandeDela
 1. Hur många svenska ungdomar
  klarar sig själva från 21 års ålder?

 2. Man behöver stöd in i vuxenlivet.

 3. Jag heter Anna Jakobsson och jobbar
  inom socialtjänsten i Örebro kommun.

 4. Jag ska prata om hur vi jobbar
  med ensamkommande i Örebro kommun.

 5. Det ser lite olika ut i Norden,
  men det skiljer inte så mycket.

 6. Om man tittar på kommunernas ansvar
  för ensamkommande i Sverige-

 7. -så har kommunerna ansvar för att
  de har ett lämpligt ställe att bo på.

 8. Kommunerna utser god man-

 9. -som företräder barnen
  vid myndighetskontakter.

 10. Kommuner har ansvar
  för skolundervisning-

 11. -och för att de integreras
  om de får uppehållstillstånd.

 12. Jag är chef för den avdelning
  som jobbar med boende och omsorg.

 13. Vi tar emot barn från 13 år
  upp till 21 år-

 14. -om de får uppehållstillstånd.

 15. Yngre barn i Örebro bor i familjehem.

 16. De revisioner och utvärderingar
  som har gjorts visar-

 17. -att vi har varit framgångsrika när
  det gäller etablering i samhället-

 18. -och också på att omvärldsbevaka
  och verksamhetsutveckla.

 19. Framgångarna handlar om
  att vi har haft en bra struktur-

 20. -men också på att vi
  har jobbat aktivt med samverkan.

 21. För att ni ska förstå hur det ser ut
  så har vi nio verksamheter.

 22. Åtta boenden för ensamkommande
  i kommunal regi-

 23. -och en utslussverksamhet
  för ungdomar som är över 18 år.

 24. Jag kommer att fokusera extra
  på utslussverksamheten.

 25. Alla verksamheter bedrivs kommunalt.

 26. Vi har ingen privat regi, utan köper
  platser för dem med särskilda behov.

 27. Sen vi startade 2008 har vi bara
  utvecklat. Nu börjar vi avveckla.

 28. Det kommer färre ungdomar
  och väldigt många får avslag.

 29. Jag kommer att fokusera på hur
  socialtjänst samverkar med skolan.

 30. Vi har representanter
  från skolan här-

 31. -men jag ska prata om socialtjänst.

 32. Socialtjänstens arbete
  med ensamkommande syftar till-

 33. -att stärka deras förmåga
  att klara sig själva-

 34. -och underlätta etableringen
  i samhället om de får stanna.

 35. Annars hjälper vi till att underlätta
  etablering var man än ska bo.

 36. Målet är att de är självförsörjande
  och har ordnat boende-

 37. -den dag de skrivs ut.

 38. Vi har lyckats bra, och jag ska
  försöka förmedla det på 15 minuter.

 39. När vi startade
  vårt organiserade mottagande-

 40. -var vi noga med att det var
  ett kommungemensamt åtagande.

 41. Det är hela kommunens ansvar,
  inte bara socialtjänstens.

 42. Inte bara kommunala organisationer-

 43. -utan vi har hela tiden samverkat med
  psykiatri, folktandvård och polis.

 44. Vi har regelbundna träffar
  och pratar om rollkoll.

 45. Vem gör vad?
  Tycker och tänker vi samma?

 46. Om nåt inte fungerar,
  hur ska vi åtgärda det?

 47. Vi samverkar kring ungdomarna
  och försöker prata med samma mun.

 48. Nåt annat
  som vi bestämde från början var-

 49. -att den bästa strukturen
  för ungdomarna är skola.

 50. Vi har varit noga med
  att ha skola från dag ett.

 51. Vi har varit ankomstkommun
  i många år-

 52. -så vi har tagit emot ensamkommande
  som har sökt asyl-

 53. -och stannat här en kort stund och
  sen åka vidare till en annan kommun.

 54. Många kom under april och maj, och de
  behövde inte tio veckors sommarlov.

 55. Socialtjänsten anställde pedagoger
  som fanns på boendena-

 56. -och bedrev skolliknande undervisning
  från dag ett.

 57. Vi tänkte att det är
  den bästa strukturen för dem.

 58. Jag hävdar också
  att det är den bästa strukturen.

 59. Jag tycker inte
  att man ska vara jätteförstående-

 60. -när asylsökande är frånvarande
  för att de mår dåligt.

 61. Mår man dåligt
  behöver man kunna sova på nätterna-

 62. -och då är skola
  det mest meningsfulla på dagarna.

 63. Speciellt för Örebro är att vi inte
  släpper dem vid 18 års ålder.

 64. Vi har stöd fram till 21 års ålder-

 65. -för de som har uppehållstillstånd.
  Det är vår utslussverksamhet.

 66. Vill ni höra mer om den
  så kan ni prata med Marie.

 67. Hon har varit med
  och startat upp verksamheten-

 68. -och bidragit till
  att den har blivit bra.

 69. I utslussverksamheten
  bor ungdomarna i egna lägenheter-

 70. -men personal arbetar aktivt med dem-

 71. -i hemmet och i vår verksamhetslokal,
  som är viktig för ungdomarna.

 72. Man arbetar också utanför hemmet
  och verksamhetslokalen-

 73. -genom att vara närvarande
  när det gäller skola och sånt.

 74. Vi måste ibland ta en föräldraroll,
  även till 18- och 21-åringar.

 75. Hur många svenska ungdomar
  klarar sig själva från 21 års ålder?

 76. Man behöver stöd in i vuxenlivet.

 77. Ungdomarna har inte lärt sig koderna.

 78. De kom för några år sen
  och behöver ännu mer stöd.

 79. Att ha utslussverksamhet
  är inte unikt för Örebro-

 80. -men vi strukturerar det lite mer.

 81. Det är frivilligt,
  men vi kopplar på mycket insatser.

 82. Det handlar både om rättigheter
  och skyldigheter.

 83. Man kan bo i en egen lägenhet-

 84. -men det krävs lite av en för att
  man ska ha möjlighet till det.

 85. Stödet till ungdomarna handlar mycket
  om stöd till utbildningsval.

 86. Hur ska jag etablera mig i Sverige?

 87. Det kan handla om ekonomi, identitet,
  fritid, föreningsliv, arbetsmarknad.

 88. Alla ungdomar i utslussverksamheten
  har en mentor med extra ansvar.

 89. Vi jobbar mycket med temakvällar,
  samtalsserier och projekt.

 90. Vi har ett körkortsprojekt
  där man kan få mängdträning.

 91. Man måste ha pengar till körkort,
  men man kan få mängdträning-

 92. -eftersom man inte har nån släkting
  som kan hjälpa en att köra.

 93. Vi har ett ungdomsprojekt
  där de äldre stöttar de yngre.

 94. Äldre ungdomar hjälper
  de som är mer nyanlända-

 95. -genom att till exempel prata sex
  och samlevnad. Det har fallit väl ut.

 96. Här har vi "bästa Åke"
  med några ungdomar.

 97. Åke är pensionerad mattelärare
  och stöttar ungdomarna hårt.

 98. Alla våra nya verksamheter, inte
  bara utsluss, har studiestödjare.

 99. De är kopplade till verksamheterna
  och kommer ett antal timmar i veckan-

 100. -för att hjälpa ungdomarna
  med utbildning.

 101. De är volontärer och guld värda.

 102. Utan dem hade vi aldrig
  kunnat bygga verksamheten.

 103. För att lyckas i Sverige behöver man
  hitta rätt utbildningsväg.

 104. Alla ungdomar har mentorer,
  kontaktpersoner-

 105. -och de har samtycke
  för att få prata med skolan.

 106. Det finns vuxna nära ungdomarna.

 107. Det samtycket har vi fortsatt med
  efter 18 års ålder.

 108. Det är egentligen ingen kontroll-

 109. -utan det handlar om att få stöd
  att ställa rätt frågor till lärare-

 110. -och få rätt stöd och hjälp
  i utbildningen för att lyckas.

 111. Skolan och socialtjänsten
  har träffar varje månad.

 112. Vi träffar representanter
  för lärarlag och rektorer i Örebro-

 113. -och pratar om teman, lagstiftning
  och om hur ungdomarna mår-

 114. -för att hitta en bra samverkan.

 115. Vi har ett studiestödsprojekt
  ihop med Örebro universitet-

 116. -där blivande lärare
  kan jobba på timmar hos oss.

 117. Det är både SVA,
  svenska som andraspråk-

 118. -och andra lärarstudenter.

 119. Vi har träffar för representanter
  för våra verksamheter-

 120. -där de tipsar varandra om hur
  man kan jobba med skola i boendena.

 121. Hur har det gått för våra ungdomar?
  Väldigt bra, tycker vi.

 122. Vi har påbörjat en uppföljning
  av de första ungdomarna som kom.

 123. Den kan jag inte redogöra för,
  för resultaten har inte kommit.

 124. Vi har frågat 25-åringar
  som kom 2008, och då var femton-

 125. -vad de gör i dag, och hur det går
  med ekonomi, bostad och sånt.

 126. Det ska bli jätteintressant,
  för vi släpper dem vid 21.

 127. Funkar det när man är 23 och 25?
  Det ska bli intressant att se.

 128. Vi har tagit emot flera hundra sen vi
  startade ett organiserat mottagande.

 129. Men vissa har bara stannat
  några veckor eller några månader-

 130. -och 2015 var det en väldig ruljans.

 131. Vi har 47 ungdomar
  som har gått genom hela systemet.

 132. De kanske kom när de var femton 2008,
  och har sen gått genom hela systemet.

 133. När de här ungdomarna skrivs ut
  vid 21 års ålder-

 134. -har vi ställt frågor
  för att se hur det har gått.

 135. 47 ungdomar
  har gått genom hela systemet-

 136. -och vi har frågat vad de gör.

 137. 24 av 47 går på gymnasiet
  eller har tagit studenten.

 138. Sex av 47 studerar eller har studerat
  på folkhögskola.

 139. Nio av 47 har valt att studera
  på komvux eller yrkesvux.

 140. Tre studerar via SFI och fem
  har haft nån annan sysselsättning.

 141. Två av dem har varit föräldralediga.

 142. Alla har haft feriepraktik
  under tiden hos oss.

 143. Alla utom fyra
  har haft riktiga anställningar-

 144. -under tiden i utsluss.

 145. De kan ha ständigt timvik
  på ICA Maxi eller inom äldreomsorgen-

 146. -men också sommarjobb
  under 3-6 veckor på sommaren.

 147. Alla utom fyra har haft riktiga jobb.

 148. 21 av 47 har haft körkort när vi har
  avslutat insatsen vid 21 års ålder.

 149. Fyra har varit beroende
  av fullt försörjningsstöd.

 150. Vad gör ungdomarna?
  Många kommer ju tillbaka till oss.

 151. Vi fikar och möter dem på stan.

 152. De gör allt möjligt.
  Ganska många är undersköterskor.

 153. Flera vill läsa vidare
  till syrror eller ambulansförare.

 154. Vi har personliga assistenter
  och en jobbar inom kriminalvården.

 155. Vi har flera fastighetsskötare
  och busschaufförer.

 156. Två läser till apotekare,
  två är byggnadsingenjörer-

 157. -och en jobbar hos oss
  som boendestödjare.

 158. Flera är pojkar som har lyckats
  väldigt väl inom vården-

 159. -och är attraktiva inom den sektorn.

 160. Både som personliga assistenter
  och som undersköterskor.

 161. Det är viktigt att visa vilka
  möjligheter det finns till arbete.

 162. Man måste inte bli pilot eller läkare
  för att lyckas.

 163. Många tror att det är det enda sättet
  att lyckas.

 164. Samverkan och en god struktur-

 165. -har starkt bidragit
  till ungdomarnas goda etablering.

 166. Men inget hade varit möjligt
  om vi inte hade byggt relationer-

 167. -använt väldigt mycket humor och
  haft en fantastisk sammanhållning.

 168. Det bidrar starkt till arbetet.

 169. Tack så mycket!

 170. Textning: Niclas Balinder
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Samverkan för ett välfungerande mottagande

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Hur kan samverkan mellan skola, socialtjänst och ideella krafter resultera i ett välfungerande mottagande? Anna Jakobsson från Örebro kommun berättar om hur Örebro skapat tydliga rutiner och struktur för samverkan mellan skola, socialtjänst och civilsamhället och hur detta bidragit till positiva resultat för ensamkommande unga. Inspelat den 7 december 2017 på Nordatlantens Brygge i Köpenhamn. Arrangör: Nordens välfärdscenter.

Ämnen:
Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Identitet och livsstil > Barn, Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Identitet och livsstil > Ungdomar, Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Immigration
Ämnesord:
Ensamkommande barn, Flyktingfrågor, Flyktingmottagande, Flyktingpolitik, Samhällsvetenskap, Sociala frågor
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Nordens nyanlända barn och unga

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nordens nyanlända barn och unga

Frivilliginsatser för barn och ungas integration

Vad betyder frivilliginsatser för barns och ungas integration? Tiahes Thiaharajaer och Gitte Stærk från Bydelsmødre i Danmark samt Esraa Mohammad och Camilla Carlsson från Red Barnet Ungdom i Danmark berättar om deras projekt och arbetsmetoder för barns och ungas integration. Moderator: Lene Johansen. Inspelat den 7 december 2017 på Nordatlantens Brygge i Köpenhamn. Arrangör: Nordens välfärdscenter.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nordens nyanlända barn och unga

Nordisk samverkan om integration

Forskning visar att insatser och föräldrastöd till nyanlända familjer som sätts in tidigt ger stor effekt och lönar sig ekonomiskt. Kristin Marklund, projektledare vid Nordens välfärdscenter, berättar om insatser för att barnen ska få en trygg uppväxt och om risk- och skyddsfaktorer samt det nordiska integrationssamarbetet. Inspelat den 7 december 2017 på Nordatlantens Brygge i Köpenhamn. Arrangör: Nordens välfärdscenter.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nordens nyanlända barn och unga

Föräldrastödsprogram till nyanlända familjer

Mindspring är ett psykosocialt och förebyggande program som leds av en volontär som själv har flyktingbakgrund. Grupperna följer en manual där kursens teman, övningar, bakgrund etc. finns noggrant beskrivet. Mette Blauenfeldt från Mindspring kompetencecenter i Danmark berättar här om programmet. Inspelat den 7 december 2017 på Nordatlantens Brygge i Köpenhamn. Arrangör: Nordens välfärdscenter.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nordens nyanlända barn och unga

Forskning om stöd till nyanlända barn och familjer

Berit Berg, professor och forskningschef vid NTNU i Trondheim i Norge, berättar om flera nyligen genomförda forskningsprojekt med fokus på skola, språkutbildning och social integration av minderåriga flyktingar i Norge. Hon talar bland annat om att skolresultat och språkutbildning måste ses i sammanhang med den övergripande omsorgssituationen där levnads- och vårdsituationen och sociala nätverk utgör viktiga förutsättningar. Inspelat den 7 december 2017 på Nordatlantens Brygge i Köpenhamn. Arrangör: Nordens välfärdscenter.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nordens nyanlända barn och unga

Föräldrastöd till nyanlända

Lilia Lahmar från Linköpings kommun berättar om hur de arbetar som föräldrastödjare med utrikesfödda familjer och om Brobyggares funktioner på familjecentraler och förskolor/skolor. Inspelat den 7 december 2017 på Nordatlantens Brygge i Köpenhamn. Arrangör: Nordens välfärdscenter.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nordens nyanlända barn och unga

Skolförberedande program från Finland

Fhilleguide-programmet syftar till att stärka barns självkänsla och förutsättningar för lärande med hjälp av föräldrarnas delaktighet och lek. Pia Rosengård Andersson från Folkhälsan i Finland berättar här om föräldrastödsprogrammet Fhilleguide som förbereder barn för förskola och skola. Inspelat den 7 december 2017 på Nordatlantens Brygge i Köpenhamn. Arrangör: Nordens välfärdscenter.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nordens nyanlända barn och unga

Nordiska jämförelser - nyanlända barn

Anna Gärdegård, projektledare vid Nordens välfärdscenter redovisar jämförelser mellan nordiska länder i projektet "Nyanlända barn och unga i Norden". Hon beskriver skillnader och likheter i mottagande och organisering av skolgång och insatser till nyanlända barn i Norden. Inspelat den 7 december 2017 på Nordatlantens Brygge i Köpenhamn. Arrangör: Nordens välfärdscenter.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nordens nyanlända barn och unga

Inkluderande av nyanlända elever

Vad bör lärare göra för att nyanlända elever ska känna sig inkluderade? Hildegunn Fandrem, professor i pedagogik vid Læringsmiljøsenteret i Stavanger berättar om olika strategier för anpassning till ny kultur och vad lärarna kan göra för att de nyanlända ska känna sig inkluderade. Inspelat den 7 december 2017 på Nordatlantens Brygge i Köpenhamn. Arrangör: Nordens välfärdscenter.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nordens nyanlända barn och unga

Det omgivande samhällets betydelse

Vinje kommun i Norge har fått pris för sitt framgångsrika arbete med integration. Anders Sandvik, ungdoms- och integrationssamordnare vid Vinje kommun, berättar om hur de gjort för att uppnå god integrering av nyanlända i kommunen. Om vikten av en positiv attityd och bemötande, samt ett tydligt ledarskap av politiker och tjänstemän. Inspelat den 7 december 2017 på Nordatlantens Brygge i Köpenhamn. Arrangör: Nordens välfärdscenter.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nordens nyanlända barn och unga

Samverkan för ett välfungerande mottagande

Hur kan samverkan mellan skola, socialtjänst och ideella krafter resultera i ett välfungerande mottagande? Anna Jakobsson från Örebro kommun berättar om hur Örebro skapat tydliga rutiner och struktur för samverkan mellan skola, socialtjänst och civilsamhället och hur detta bidragit till positiva resultat för ensamkommande unga. Inspelat den 7 december 2017 på Nordatlantens Brygge i Köpenhamn. Arrangör: Nordens välfärdscenter.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nordens nyanlända barn och unga

Inkludering och jämställdhetsutveckling

Mehrdad Darvishpour, docent i socialt arbete vid Mälardalens högskola, berättar om sin forskning som handlar om integration och jämställdhetsutveckling bland nyanlända barn och ungdomar. Han visar också vad som kan göras för att underlätta integrationen och bidra till ökad inkludering i samhället. Inspelat den 7 december 2017 på Nordatlantens Brygge i Köpenhamn. Arrangör: Nordens välfärdscenter.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015

Forskningscirklar och design som lärande

Utifrån begreppen design och forskningscirklar diskuterar forskarna Per-Anders Hillgren och Magnus Johansson hur man som lärare kan genomföra utbildning utifrån behov, problem och utmaningar. Vi får inte fastna i lösningar som bara passar in i rådande strukturer och system. Vi måste också våga utforska idéer som inte fungerar idag men som skulle kunna fungera om vi påverkar strukturer högre upp. Hur löser vi problem och hur håller vi fast vid nya idéer utan att falla in i rådande strukturer? Inspelat den 19 oktober 2015 i Orkanen på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Personlig assistent, också till sex?

Som förlamad kan det vara svårt att be om hjälp med de mest privata behoven. Arbetsterapeuten Stefan Balogh har specialiserat sig på rådgivning till personer med funktionsnedsättning. Han tycker att Sverige bör följa Danmarks exempel och utbilda speciella sexvägledare.