Titta

UR Samtiden - Material och teknik i en digital framtid

UR Samtiden - Material och teknik i en digital framtid

Om UR Samtiden - Material och teknik i en digital framtid

Föreläsningar om de senaste rönen och forskningsresultaten inom teknik- och materialutveckling för en digital framtid. Inspelat den 13 september 2017 på Linköpings universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Linköpings universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Material och teknik i en digital framtid : Att visualisera framtidenDela
 1. De såg omedelbart
  att det var nåt fel på modellen.

 2. Visualisering är väldigt bra
  för att ta reda på vad som är fel.

 3. En sak som måste förbättras här inne
  är ljussättningen.

 4. Av nån anledning får den folk
  att se äldre ut än sina foton.

 5. Det verkar vara nåt slags ålderseffekt
  på ljussättningen.

 6. Jag kommer från University of Utah
  i Salt Lake City-

 7. -och jag är föreståndare för institutet
  för datavetenskap och visualisering.

 8. Vi kallar oss SCI-institutet.

 9. Här ser ni universitetet. Fotot är taget
  bara några kvarter från mitt hem.

 10. Ni ser Wasatchbergen i bakgrunden.

 11. När jag håller föreläsningar brukar jag
  berätta om vår fantastiska historia-

 12. -på avdelningen för datavetenskap
  vid University of Utah.

 13. Vi har varit avgörande för att skapa
  den moderna datorgrafiken-

 14. -vilket har påverkat världen
  på många fantastiska sätt.

 15. Det här är några av våra nuvarande
  och tidigare anställda.

 16. 1965 fick David Evans
  i uppdrag av universitetets rektor-

 17. -att skapa en ny institution
  för datavetenskap. Det var tidigt.

 18. Den första han anställde
  var Ivan Sutherland-

 19. -som precis hade skapat det första
  systemet för interaktiv datorgrafik-

 20. -som kallades Sketchpad. Senare
  fick Ivan Turing-priset för sitt arbete.

 21. De fick lite pengar av USA:s statliga
  forskningsmyndighet ARPA-

 22. -som tänkte
  att det här nya med datorgrafik-

 23. -kanske kunde bli viktigt nån dag,
  så man borde forska på det.

 24. De rekryterade duktiga doktorander,
  vars produkter ni använder varje dag.

 25. John Warnock var doktorand
  och disputerade hos oss.

 26. Han var med och skapade Postscript
  och grundade Adobe.

 27. Han har precis pensionerats
  som vd för Adobe.

 28. Mitt institut ligger på tre våningar
  i en byggnad uppkallad efter honom-

 29. -som tack för hans generösa bidrag.

 30. En som också disputerade hos oss
  är Ed Catmull.

 31. Han var med och grundade Pixar och
  är vd för Pixar och Disney Animation.

 32. Ni kanske har hört talas om
  den här killen, eller vad han har gjort.

 33. Nolan Bushnell skapade Pong,
  det första datorspelet-

 34. -och grundade Atari, som han sålde
  för några hundra miljoner på 80-talet-

 35. -och sen startade han
  restaurangkedjan Chuck E. Cheese-

 36. -som hade robotar,
  så det är ett genomgående tema.

 37. Han har precis skrivit boken
  "Steve Jobs's Only Boss".

 38. Jobs och Wozniak började med
  att jobba på Atari, för Nolan.

 39. Han berättar att Jobs kom till honom
  med en idé för ett nytt datorföretag-

 40. -och frågade om han ville investera,
  men Nolan tackade nej.

 41. Det var kanske inte ett jättebra beslut.

 42. Det här är Jim Clark, som blev
  professor i datavetenskap vid Stanford.

 43. Han lämnade Stanford
  för att grunda Silicon Graphics, SGI.

 44. Efter det grundade han Netscape,
  det första webbläsarföretaget.

 45. Han hade en fantastisk tajming.

 46. Han sålde Netscape till AOL
  för en miljard dollar.

 47. Han har grundat nätdoktorföretaget
  WebMD och mycket mer.

 48. Jag har lärt känna alla här
  och jag har lärt mig mycket-

 49. -bland annat om hur man skapar
  kollaborativa forskargrupper.

 50. Mitt institut består av
  ungefär 200 människor-

 51. -från olika institutioner:
  datavetenskap, matematik, bioteknik...

 52. Vi arbetar främst inom tre områden:

 53. Vetenskaplig visualisering, biologisk,
  medicinsk och geofysisk bildanalys-

 54. -och vetenskaplig
  och biomedicinsk datavetenskap.

 55. Det här är de nationella
  forskningscentrum som vi styr över.

 56. Hos NIH har vi sen länge ett centrum
  för biomedicinsk datavetenskap-

 57. -som jag höll ett föredrag om i går
  för Anders Ynnermans grupp.

 58. Vi har ett centrum för analys och
  visualisering hos energimyndigheten.

 59. Vi har centrum både hos Nvidia
  och hos Intel, vilket är trevligt.

 60. Vi har ett centrum
  för databaserad geovetenskap-

 61. -och ett centrum
  hos försvarsdepartementet-

 62. -för datorutformade effektiva material.

 63. I gårdagens föredrag pratade jag mest
  om det vi gör på vårt center hos NIH-

 64. -med bildbaserad modellering,
  simulering och visualisering.

 65. Vi tar bilder från medicinska skannrar,
  röntgen eller datortomografer-

 66. -eller från biologiska skannrar,
  mikroskop eller elektronmikroskop-

 67. -som vi sen analyserar
  för att skapa personliga datormodeller-

 68. -eller subjektspecifika modeller av
  människor och deras delar, eller möss.

 69. Sen gör vi funktionella simuleringar,
  till exempel av ortopediska implantat-

 70. -eller för att hitta orsaker
  till epileptiska anfall och så vidare.

 71. Visualisering
  är avgörande i hela processen.

 72. Vi visualiserar bilder, modeller
  och resultat från simuleringar.

 73. Vi är tillräckligt bra för att göra
  skillnad både i labbet och på kliniken-

 74. -och vi skriver våra egna verktyg.
  Nyligen har vi börjat med material.

 75. Vi har ett nytt samarbete-

 76. -där vi använder samma arbetssätt
  för visualisering och simulering-

 77. -för reparation av kolfibermaterial.

 78. Det visar sig, av nån anledning som jag
  inte vet, att Utah är ledande i USA-

 79. -inom kolfibersindustrin, så vi
  samarbetar med några såna företag.

 80. Flygvapnet har en flygbas i Utah,
  och vi finns på universitetet-

 81. -med både SCI och institutioner för
  maskinteknik och materialvetenskap.

 82. Tanken är att de här materialen
  ibland blir skadade.

 83. Kolfibrerna kan få
  olika typer av skador-

 84. -och i stället för att behöva
  byta ut hela kolfibersystemet-

 85. -skulle de vilja kunna reparera dem.

 86. Det vi gör är att vi använder
  högupplösta datortomografer-

 87. -och utifrån de bilderna,
  precis som för de medicinska bilderna-

 88. -så väljer vi ut de delar av fibern
  som är intressanta, som är skadade.

 89. Vi väljer ut dem och kan sen skapa
  datormodeller av just de fibrerna-

 90. -och köra
  storskaliga simuleringar på fibrerna.

 91. Vi tar reda på var skadan finns och hur
  vi skulle kunna reparera materialet-

 92. -och sen kan vi reparera materialet-

 93. -och jämföra med simuleringen
  för att se hur bra vi är.

 94. Samtidigt har vi ett annat projekt,
  med stöd av försvarsdepartementet-

 95. -som är ett centrum
  för datorutformade effektiva material.

 96. Det är ett samarbete
  mellan flera universitet-

 97. -och mellan datavetare och forskare
  i experimentell materiallära.

 98. Tanken är att det har blivit
  så dyrt och komplicerat-

 99. -att skapa nya material-

 100. -att vi vill se om vi är tillräckligt
  bra på att simulera nya material först-

 101. -innan vi faktiskt skapar dem.

 102. Vi har ett tillvägagångssätt
  som bygger på kontinuummodellering-

 103. -där vi gör storskaliga simuleringar
  hela vägen ner på molekylnivå-

 104. -och sen jämför vi det vi gör, först
  med kända material som har skapats-

 105. -och sen går vi vidare med att skapa
  nya material utifrån våra beräkningar.

 106. Nåt som många är intresserade av,
  däribland USA:s försvarsdepartement-

 107. -är lättare, mer kraftfulla batterier.

 108. Alla vill ha lätta,
  kraftfulla batterier.

 109. Problemet är,
  som ni kanske har märkt-

 110. -att om det är litiumjonbatterier,
  och om de värms upp eller trycks ihop-

 111. -med för mycket tryck,
  så kan de börja brinna eller explodera.

 112. Det är inte ett bra resultat.

 113. Folk har försökt komma på
  hur vi kan göra det här säkrare-

 114. -och hur vi kan använda
  nya material eller förändra nuvarande-

 115. -för att skapa
  lättare och kraftfullare batterier.

 116. Kisel är ett väldigt lovande
  lagringsmaterial-

 117. -men det har ett problem som gör-

 118. -att det utvidgas och dras ihop,
  och om det blir tillräckligt varmt-

 119. -kan det utvidgas med 300 procent.

 120. När det utvidgas och förminskas
  försvinner det skyddande lager-

 121. -som finns där,
  och det är det som orsakar problemen.

 122. En tanke som materialforskarna hade
  var att man kanske kan skapa-

 123. -kiselelektroder med nanostrukturer,
  som inte har det här problemet.

 124. Det första vi behövde göra
  var att vi behövde kunna simulera-

 125. -den process
  som kiselanoderna genomgår.

 126. Det vi har gjort här är...

 127. Längst upp ser ni
  en konstruerad nanopelare av kisel-

 128. -och här ser ni hur den ser ut
  efter att den har reagerat med litium.

 129. Det ni ser här till vänster
  är de simuleringar som vi har gjort-

 130. -där vi börjar med exakt samma
  parametrar och storlekar-

 131. -och material
  som i den experimentella versionen-

 132. -och sen kan vi göra noggranna
  uträkningar av resultatet-

 133. -och jämföra dem med verkligheten.

 134. Det här är väldigt spännande. Vi börjar
  bli tillräckligt bra och noggranna-

 135. -i våra simuleringar
  för att kunna arbeta prediktivt-

 136. -och utföra många experiment i datorn-

 137. -innan vi gör dem experimentellt
  i ett laboratorium. Okej.

 138. Ett tema som har gått genom
  väldigt mycket av det som vi har gjort-

 139. -är visualisering och bildanalys.

 140. Tanken är att vi har storskaliga,
  komplexa data från många olika källor-

 141. -experiment, simuleringar-

 142. -och vi vill hitta ett sätt
  att få in alla data i vårt syncentrum-

 143. -för att förstå dem bättre. Då måste vi
  hitta nya sätt att förstå visuellt.

 144. Mer än hälften av vår hjärna
  används för bildbehandling.

 145. Det här verkar vara det bästa sättet
  att förstå stora datamängder-

 146. -men vi måste komma på abstraktioner
  för att förstå alla data bättre.

 147. Det här är exempel på visualiseringar.

 148. Uppe till vänster är den största
  simuleringen av en spiralgalax nånsin-

 149. -som har gjorts av Elena D'Onghia.
  Det är flera terabyte data.

 150. Vi har visualiserat miljarder stjärnor
  med hjälp av parallell strålföljning.

 151. Till höger har vi en av de största
  förbränningssimulationerna nånsin-

 152. -av Jacqueline Chen
  vid Sandia National Laboratories.

 153. Varje steg i simuleringen
  tar upp flera terabyte.

 154. I simuleringar med tusentals steg
  får hon flera petabyte data.

 155. Det är en
  av visualiseringens utmaningar.

 156. Här har vi en magnetkarta över solen.

 157. Nere till vänster har vi också
  en visualisering av strömningsdynamik.

 158. Det är ett sätt att jämföra experiment
  med de senaste teorierna-

 159. -med beräkningar som går
  från ett jämnt till ett turbulent flöde.

 160. Andra exempel är
  ett nytt system för konfokalmikroskopi-

 161. -för biologisk visualisering.

 162. Här har vi eldsvådesimuleringar
  och -visualiseringar-

 163. -och lite ortopedi för att göra
  specialbyggda höft- och knäproteser.

 164. Vi ser allt mer flerdimensionella data
  som inte har en 3D-komponent.

 165. Vi har data från epidemiologi,
  hur sjukdomar sprider sig-

 166. -jämförande genetik
  och molekylärbiologi-

 167. -där tanken är att hitta mönster och
  samband i väldigt stora datamängder.

 168. Jag vill berätta om
  några av våra framgångssagor-

 169. -där vi har skapat nya abstraktioner
  och tekniker för visualisering-

 170. -som har hjälp forskare förstå sina data
  bättre och därmed göra nya upptäckter.

 171. Det här är ett problem
  som två av mina kollegor-

 172. -Ross Whitaker och Valerio Pascucci
  jobbade på med förbränningsforskare-

 173. -för att skapa effektivare bränslen.

 174. Problemet är att man har väldigt
  många olika bränslekomponenter-

 175. -och de försöker förstå
  ett tiodimensionellt rum-

 176. -och vilka kombinationer
  som ger det effektivaste bränslet.

 177. Det visar sig att vi inte är så bra
  på att förstå tiodimensionella rum-

 178. -och inte nio-, åtta-, sju-, sex-, fem-
  eller fyrdimensionella heller.

 179. Vi är ganska bra på tre
  och jättebra på två.

 180. Det här är verkligen en utmaning.

 181. Det forskare har gjort i många år-

 182. -och vad många gör
  med flerdimensionella data-

 183. -är att de tar de tio dimensionerna och
  gör en grupp tvådimensionella grafer.

 184. De försöker se på alla de här tio
  tvådimensionella graferna-

 185. -som alla är en funktion av tiden,
  och tar två eller tre samtidigt-

 186. -för att försöka förstå de fenomen
  eller de mönster som finns.

 187. Det är väldigt svårt.

 188. Mina kollegor skapade en ny
  abstraktion, en ny visualiseringsteknik-

 189. -som får med alla de tio dimensionerna
  i en tredimensionell visualisering.

 190. Så vi har färg, vi har riktning...

 191. Vi har ett litet fält i videon
  som visar tiden...

 192. En sak som man kom fram till
  med hjälp av det här-

 193. -var att man kände till grenarna för
  rent oxidationsmedel och rent bränsle-

 194. -men man kände inte till
  lokal utsläckning.

 195. De upptäckte ny vetenskap
  för att vi kunde hjälpa dem-

 196. -att förstå sina data visuellt.
  Jag ska visa hur det ser ut.

 197. Ni får se hur svårt det är att göra
  de tio tvådimensionella varianterna.

 198. Jag försöker igen...

 199. Det fungerade nyss. Så där.

 200. Så här ser det ut i tre dimensioner.
  Vi har ett litet reglage för tid här.

 201. Sen försöker man
  följa vad som händer här borta.

 202. Ni ser hur svårt det är att titta här-

 203. -men nu kan de tydligt se
  bränslet och oxidationsmedlet-

 204. -och så hittade man den här nya
  grenen för lokal utsläckning.

 205. Det är ganska häftigt.

 206. Sättet att göra det här på-

 207. -bygger på metoder
  som används inom topologi-

 208. -som har applicerats
  på datavetenskap och visualisering-

 209. -och som sen i sin tur
  kan användas för olika tillämpningar.

 210. Är inte topologi den där grenen
  av ren matematik som ingen förstår?

 211. Jo, i allmänhet,
  men det finns vissa som förstår-

 212. -och nyligen har datavetare, särskilt
  de som sysslar med visualisering-

 213. -kunnat göra stora framsteg
  med hjälp av topologiska metoder-

 214. -för dataanalys
  och för att lösa viktiga problem-

 215. -inom vetenskap, teknik och medicin.

 216. En av världens ledande experter
  på ämnet, Ingrid Hotz, sitter där.

 217. Ni har tur. Det är ett nytt och väldigt
  spännande fält inom visualisering.

 218. Vad har det då att göra
  med den här konferensen?

 219. Kan vi använda det här
  till annat än att förstå förbränning?

 220. Ja. Vi har ett nytt samarbete
  med några materialforskare-

 221. -som försöker skapa
  nya kompositmaterial.

 222. Som förbränningsforskarna,
  med flerdimensionella data-

 223. -och många olika
  kombinationer av bränslen-

 224. -så ser det likadant ut
  för materialforskarna.

 225. De har sjudimensionella rum-

 226. -där de har alla olika kombinationer
  av olika material-

 227. -och de försöker komma på
  vilka egenskaper olika material får.

 228. I det här fallet har de
  ett sjudimensionellt rum.

 229. När vi analyserade det
  hittade vi tre områden-

 230. -som verkade kunna ge material
  av hög kvalitet utifrån komponenterna.

 231. Där fanns också
  ett område med låg kvalitet-

 232. -så allt som hamnar
  i den här bubblan bör inte tillverkas.

 233. Nu använder de det här
  för att skapa nya material-

 234. -utifrån den här nya visuella analysen.

 235. Det ger dem ett sätt att utforska
  en väldigt komplicerad designrymd-

 236. -för att kunna fatta bättre beslut-

 237. -om vilka sätt som är bäst-

 238. -när det gäller att uppfylla kriterierna
  för det nya materialet.

 239. Det här och de simuleringar
  jag visade är väldigt spännande.

 240. De använder visualisering
  för att skapa nya material.

 241. Okej, andra tillämpningar.

 242. Det här är Miriah Meyer,
  en ung stjärna inom visualisering.

 243. Hon är expert
  på informationsvisualisering-

 244. -att ta flerdimensionella rum
  och hitta mönster i dem.

 245. Hon gör saker
  lite annorlunda än många andra-

 246. -då hon verkligen går in i labbet
  hos de forskare som hon jobbar med.

 247. Jag ska visa
  hennes samarbeten med biologer.

 248. Det var när hon jobbade
  med biologer vid Harvard-

 249. -på Harvards och MIT:s
  Broad Laboratory i Boston.

 250. Hon åkte dit, intervjuade forskarna,
  läste deras artiklar-

 251. -hon såg på den mjukvara
  och de verktyg som de använde nu-

 252. -frågade dem vad som fungerade,
  och sen skapade hon ett nytt system-

 253. -som hon trodde skulle fungera bättre.

 254. Hon gav det till dem, fick feedback,
  åkte hem och byggde om.

 255. Med snabba prototyper byggde hon
  specifika system för deras problem.

 256. Den traditionella modellen
  är mer en-passar-alla-

 257. -där man måste förändra sina data
  för att få det att fungera.

 258. Det här är specialbyggt
  för dina problem.

 259. Här är fyra olika visualiseringssystem
  för fyra olika problem inom biologin.

 260. De ser helt olika ut.
  Det är inte bara en modell.

 261. En favorit är systemet MizBee.

 262. Hon jobbade
  med några jämförande genetiker-

 263. -som hade en modell för att jämföra
  människors kromosomer-

 264. -i den yttre ringen,
  med andra däggdjur, i den inre ringen.

 265. Det var första gången
  de såg på sina data i Miriahs system.

 266. De tjocka röda och gröna banden här
  är rätt. Allt annat är fel.

 267. De såg omedelbart
  att det var nåt fel på modellen.

 268. Visualisering är väldigt bra
  för att ta reda på vad som är fel.

 269. De gick tillbaka
  och jobbade med sin modell-

 270. -och det här var ett mellansteg.
  De hade ändrat på modellen-

 271. -men de insåg att det var nåt
  grundläggande fel på modellen.

 272. De gick tillbaka igen och använde
  Miriahs verktyg flera timmar om dagen.

 273. Efter flera månader
  kom de fram till en ny modell-

 274. -som kunde bekräftas
  experimentellt och publiceras.

 275. Miriah frågade hur lång tid
  det skulle ha tagit att komma dit-

 276. -utan hennes visualiseringsverktyg,
  och de sa att det aldrig hade gått.

 277. Det är ett bra exempel på två grupper-

 278. -där ingen hade kunnat lösa problemet
  själv, utan bara genom att samarbeta.

 279. Det visar hur viktigt det kan vara
  med bra visualiseringar.

 280. Jag ska visa några bilder.
  Det här är en uppsnabbad...

 281. Interaktion är nyckelordet här. Det här
  visar när Miriahs verktyg används.

 282. Där finns analysverktyg,
  statistik, visualiseringen...

 283. Interaktionen och att man kan gå fram
  och tillbaka i verktygen är det viktiga.

 284. Okej... Vissa av er-

 285. -var smarta nog att gå bort
  till Anders Ynnermans laboratorium-

 286. -på andra sidan gatan,
  till planetariet där borta-

 287. -för att få en första blick
  på ett fantastiskt nytt projekt-

 288. -som Anders har hållit i.
  Det är ett internationellt projekt-

 289. -som får stöd av bland andra NASA,
  och det heter OpenSpace.

 290. Tanken är att man ska få se...

 291. Även om ni inte har varit på Anders
  labb har ni nog på varit på planetarium-

 292. -som kan visa allt mer
  sofistikerade bilder på universum.

 293. Anders och några till kom på tanken-

 294. -att vi kanske börjar bli tillräckligt
  bra på storskalig bildanalys-

 295. -att vi faktiskt skulle kunna visa
  bilder utifrån riktiga data i realtid-

 296. -som även astronomer
  skulle kunna använda för sin forskning.

 297. Det var början
  på OpenSpace-projektet.

 298. Här är OpenSpace-gruppen.
  Ni kanske känner igen det här.

 299. Vi ingår i gruppen, och det här är
  den byggnad där jag har mitt kontor.

 300. Jag har jättefin utsikt.
  NYU ingår i gruppen-

 301. -Haydenplanetariet vid USA:s natur-
  historiska museum samt NASA ingår.

 302. Tanken är att utveckla
  mjukvarusystemet OpenSpace-

 303. -som ska vara helt öppet,
  så att alla forskare kan använda det-

 304. -och vi ska ta alla data
  och simuleringar som NASA har gjort-

 305. -och även från andra ställen,
  som Sloan Digital Sky-

 306. -alla planetariska data, alla data från
  stora teleskop, alla mikrovågsdata-

 307. -och skapa ett ramverk
  som astrofysiker och astronomer-

 308. -kan använda i sin forskning. Vissa
  fick se lite av det här i Anders labb.

 309. Jag ska visa en liten variant.
  Vi har inget planetarium hos oss.

 310. Det här är en version av OpenSpace-

 311. -som körs på ett pekbord,
  som Anders faktiskt utformade.

 312. Jag ska visa
  hur lätt och intuitivt det är.

 313. Det här är Gene Payne som åker
  omkring i solsystemet med fingrarna-

 314. -på den här stora skärmen.
  Man kan svänga runt med händerna.

 315. Nu roterar han bilden.
  Det är väldigt naturligt.

 316. Nu zoomar vi in.
  Det vi ser är realtidsdata.

 317. Ni kommer att se hur vi byter mellan
  olika satelliter när vi zoomar in.

 318. Ni kanske ser en liten tidgrej
  längst upp i vänstra hörnet.

 319. Den visar tiden i minuter,
  sekunder och millisekunder.

 320. Nu går vi ner till University of Utah.
  Nu visas det på vår stora skärmvägg-

 321. -som ger sammanlagt
  41 megapixels upplösning.

 322. Där ser ni Salt Lake City,
  och sen tar Gene bort händerna.

 323. Ni ser vad som händer. Det rör sig.
  Vet ni varför? För att jorden snurrar.

 324. Visst är det häftigt?

 325. Det är ett helt otroligt projekt.

 326. Den som håller i projektet
  sitter där borta. Ni har tur.

 327. Okej.
  Jag ska visa lite mer som vi har gjort.

 328. Ni kan tänka er hur mycket data
  vi hämtar från de satelliterna.

 329. Vi pratade med några astronomer
  hemma på universitetet-

 330. -som har ett nytt projekt som ska
  hämta ner 18 terabyte data om dagen.

 331. Analys och visualisering av stora data-
  mängder medför intressanta problem.

 332. En av mina forskare, Valerio Pascucci-

 333. -har arbetat på en strömnings-
  infrastruktur som kallas VISUS-

 334. -som gör att vi kan strömma och
  analysera väldigt stora datamängder.

 335. Det ni ser här
  och det som jag berättar om-

 336. -är den största interaktiva
  visualiseringen som nånsin har gjorts.

 337. NASA har data från lång tid-

 338. -från klimatsimuleringar
  över många år-

 339. -och en datamängd
  innehåller 3,5 petabyte data.

 340. Vi har ju gigabyte,
  terabyte och petabyte, okej?

 341. Det finns en server hos NASA
  där alla data finns lagrade-

 342. -och vi kunde få ut tio terabyte
  förlagrade data från ett laboratorium.

 343. Tio terabyte förlagrade data.
  Vi hade en annan server i Utah.

 344. Det ni ser här är de första bilderna,
  som blev klara för några veckor sen-

 345. -där vi interagerar med
  och visualiserar alla 3,5 petabyte data.

 346. Vi kommer att behöva det här
  för alla data från OpenSpace-projektet.

 347. Jag satt och jobbade med mina bilder
  när Patrick höll sitt föredrag tidigare-

 348. -och när jag hörde vad han sa
  lade jag till några nya bilder-

 349. -som har att göra med
  data från sensorer-

 350. -och från obemannade luftfarkoster
  som samlar in enorma mängder data.

 351. Valerio har kunnat använda
  sitt strömnings- och analyssystem-

 352. -för att hämta data från
  de här drönarna som flyger omkring-

 353. -göra det parallellt
  och väva ihop alla bilder i realtid-

 354. -och dessutom göra beräkningar
  i realtid. Det är riktigt häftigt.

 355. En tillämpning
  är inom precisionsjordbruk.

 356. Just nu håller de här
  jordbruksindustrierna på med-

 357. -bevattning i stor skala, gödsling
  i stor skala, bekämpning i stor skala-

 358. -när de skulle kunna göra det
  mycket mer precist, om de visste var.

 359. Då kan man skicka upp ett antal billiga
  drönare över sina fält samtidigt-

 360. -och samla in alla data
  och visualisera och analysera dem.

 361. Valerio har ett system
  som gör allt det här-

 362. -som samlar in,
  väver ihop, analyserar och visar data.

 363. Han har precis fått stöd för det här
  från USA:s vetenskapsstiftelse-

 364. -och han har rekryterat 201 bönder -
  det kom en till nyligen-

 365. -som ska ingå i testprogrammet.
  Det har precis bara börjat-

 366. -men man flyger samtidigt
  med drönarna, och ni ska få se-

 367. -hur alla data vävs ihop i realtid.
  Då kör vi...

 368. Tror jag. Så, ja. Vi ser hur
  de olika drönarna flyger runt i realtid-

 369. -och så ska vi väva samman alla data
  parallellt så att vi kan analysera dem.

 370. Det här är
  väldigt spännande och användbart-

 371. -med tanke på alla drönare
  och andra sensorer som finns.

 372. Att kunna göra allt det här i stor skala
  kommer att bli väldigt viktigt. Okej.

 373. En sista sak.

 374. Det här är min egen forskning
  på osäkerhetsvisualiseringar.

 375. Jag brukar alltid fråga när nån senast
  såg ett luftflöde visualiserat i 3D.

 376. Nånsin?

 377. Jag lade märke till det för ett tag sen,
  och jag skrev en artikel-

 378. -som var en uppmaning till alla
  som sysslar med visualisering:

 379. När jag ser på artiklar
  med experimentresultat-

 380. -ser jag luftflödesanalys
  och grafer som visar vad luften gör-

 381. -men i 3D-visualiseringar
  ser jag ingen luftanalys. Varför det?

 382. Är det för att simuleringarna
  är perfekta och inte har nån luft?

 383. Nej, det är för att ingen gör det.

 384. Under de senaste åren
  har jag fått svar på mitt upprop-

 385. -och det har dykt upp
  hundratals projekt och artiklar-

 386. -som har handlat om
  att skapa nya visualiseringstekniker-

 387. -för olika tillämpningar
  och att visualisera luft och osäkerhet-

 388. -för de här stora simuleringarna
  med tre eller fler dimensioner.

 389. Jag vill särskilt visa
  den forskning som mina kollegor-

 390. -professorerna Whitaker och Kirby
  har gjort med sin doktorand Masha.

 391. Det de gjorde var
  att komma på ett sätt att utvidga-

 392. -det traditionella låddiagrammet,
  som är en väldigt användbar-

 393. -tvådimensionell visualisering av luft,
  som John Tukey hittade på på 70-talet.

 394. De skapade låddiagram med fler
  dimensioner - konturlåddiagram.

 395. Det var ett sätt att förstå... Om man
  redan hade ett vanligt låddiagram-

 396. -kunde man nu lägga till dimensioner.
  Det fanns solid matematik bakom.

 397. I sin artikel visade de på
  många olika tillämpningsområden.

 398. Det här är konturlåddiagrammet
  av flödet runt en cylinder.

 399. I artikeln var en av tillämpningarna
  att använda det här-

 400. -för att förstå orkaner bättre.

 401. För några år sen flög USA:s nationella
  center för atmosfärforskning ner dem-

 402. -och lät dem presentera sin metod.

 403. Sen dess har man där experimenterat
  med deras olika låddiagram-

 404. -för att spåra orkaner.

 405. Som ni säkert har hört har vi haft
  ett par enorma orkaner i USA.

 406. Det här är visualiseringen
  av ett krökt låddiagram för Harvey-

 407. -och här har vi det för Irma.

 408. De här ligger
  på myndighetens webbsida-

 409. -men de säger
  att det är experimentella diagram.

 410. De har använt dem och vi tror
  att de snart kommer att gå vidare-

 411. -och använda dem som en av de
  visualiseringar de visar allmänheten.

 412. Det är lite ironiskt att Masha,
  doktoranden som höll i projektet-

 413. -nyligen blev tillförordnad professor
  vid University of Miami.

 414. Hon var här
  och gjorde sina diagram från Miami-

 415. -tills hon insåg att hon behövde
  evakuera staden, vilket hon gjorde.

 416. Det är härligt att jobba med nya saker
  och använda dem för viktiga problem.

 417. Jag vill avsluta med att visa
  våra produktivitetsmaskiner.

 418. Vi har fem espressobryggare,
  om fyra går sönder.

 419. Det här är pingpongbordet i vår foajé.

 420. Där är hissen och här är receptionen.

 421. Vi trodde inte
  att vi skulle använda dem så ofta-

 422. -men det visar sig att pingpong
  är den internationella nördsporten.

 423. Datavetare från hela världen
  spelar pingpong, av nån anledning.

 424. Vi har turneringar och allt möjligt.
  Tack så mycket för att jag fick komma.

 425. Översättning: Peeter S. Randsalu
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Att visualisera framtiden

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Hur kan vi ta oss an mer komplexa data? Chris R Johnson, forskare i datavetenskap och visualisering vid Universitetet i Utah, USA, menar att visualisering kommer att vara ett av våra viktigaste verktyg för detta. Inspelat den 13 september 2017 på Linköpings universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Linköpings universitet.

Ämnen:
Teknik
Ämnesord:
Bildbehandling, Databehandling, Datavisualisering, Datorer, Teknik
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Material och teknik i en digital framtid

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Material och teknik i en digital framtid

KWA-Stipendiater på Linköpings universitet

Mille Millnert, före detta vice rektor vid Linköpings universitet, berättar om tidigare forskningsprojekt som fått stöd av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Inspelat den 13 september 2017 på Linköpings universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Linköpings universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Material och teknik i en digital framtid

Organisk elektronik inspirerad av hud

Elektronisk hud som berättar för dig hur du mår? Enligt Zhenan Bao, professor i kemiteknik vid Stanford University, är detta snart verklighet. Inspelat den 13 september 2017 på Linköpings universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Linköpings universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Material och teknik i en digital framtid

Organisk elektrooptik

Hur lågt kan man pressa vikten i ett fotovoltaiskt material, det vill säga material som omvandlar ljusenergi från solen till elektrisk energi? Feng Gao och Olle Inganäs, båda forskare i biomolekylär och organisk elektronik vid Linköpings universitet, arbetar bland annat med perovskit som är ett mineral. De berättar att man snart har ett material där en kvadratkilometer väger lika mycket som två vuxna män. Inspelat den 13 september 2017 på Linköpings universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Linköpings universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Material och teknik i en digital framtid

Bioelektronik och elektroniska växter

Kan bioelektronik förlänga livet? Magnus Berggren, professor i fysik och elektroteknik, och Eleni Stavrinidou, forskare i fysik och elektroteknik, båda vid Linköpings universitet, berättar om hur de arbetar med att få elektronik att kunna kommunicera med nervsystemet. Inspelat den 13 september 2017 på Linköpings universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Linköpings universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Material och teknik i en digital framtid

Sociala robotar

Kan robotar bli mänsklighetens nya bästa vänner? Nadia Magnenat Thalmann, NTU i Singapore samt Miralab, är en av världens ledande forskare inom utvecklingen av sociala, interagerande robotar. Hon menar att den bild av robotar som förmedlas i underhållningsindustrin är felaktig. Inspelat den 13 september 2017 på Linköpings universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Linköpings universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Material och teknik i en digital framtid

Robotar som samarbetar

Kan robotar bli lika bra som människor på att arbeta i team? För detta arbetar Patrick Doherty, professor i datavetenskap vid Linköpings universitet, som berättar att han redan har kommit en bra bit på vägen. Inspelat den 13 september 2017 på Linköpings universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Linköpings universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Material och teknik i en digital framtid

Att visualisera framtiden

Hur kan vi ta oss an mer komplexa data? Chris R Johnson, forskare i datavetenskap och visualisering vid Universitetet i Utah, USA, menar att visualisering kommer att vara ett av våra viktigaste verktyg för detta. Inspelat den 13 september 2017 på Linköpings universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Linköpings universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Material och teknik i en digital framtid

Biomolekylär programmering med dna

Vilka trender råder inom biotekniken? Professor Richard M Murray från Caltech redogör för vad som är hett just nu. Murray hoppas att man inom tio-femton år kommer att ha framställt genetiskt programmerade celler och maskiner som kan utföra meningsfulla sysslor. Inspelat den 13 september 2017 på Linköpings universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Linköpings universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Material och teknik i en digital framtid

Ljus, materia och volym

Hur skapar man fotorealistiska bilder av syntetiska miljöer? Jonas Unger, forskare i datorgrafik och bildbehandling, och Anders Ynnerman, professor i vetenskaplig visualisering, båda vid Linköpings universitet, berättar om sina arbeten med ljus, materia och volymer. Inspelat den 13 september 2017 på Linköpings universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Linköpings universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & teknik

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Robotdagen 2015

Vems är skulden när en robot gör fel?

Vilka beslut ska robotar programmeras att tas i vilka situationer? Hur ska till exempel en självkörande bil bestämma när det råder en värdkonflikt? Vems är ansvaret? Kan en robot fatta moraliska och etiska beslut? Michael Laakasuo, doktor i filosofi vid Helsingfors universitet och Anders Sandberg, forskare vid Future of Humanity Institute, University of Oxford, diskuterar ämnet. Moderator: Gustaf Arrhenius. Inspelat den 9 oktober 2015 på Clarion Sign Hotell i Stockholm. Arrangörer: Institutet för framtidsstudier, Dagens Arbete och Forskning och framsteg.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Robotdagen 2015

När roboten tar över

Kommer roboten att bli smartare än människan? Hur ska vi agera om en superintelligens tar över jorden? Är det ren science fiction eller ett tänkbart scenario? Anders Sandberg, forskare vid Future of Humanity Institute vid University of Oxford berättar om hur intelligenta robotarna kan bli. Moderatorer: Helle Klein och Patrik Hadenius. Inspelat den 9 oktober 2015 på Clarion Sign Hotell i Stockholm. Arrangörer: Institutet för framtidsstudier, Dagens Arbete och Forskning och framsteg.