Titta

UR Samtiden - Material och teknik i en digital framtid

UR Samtiden - Material och teknik i en digital framtid

Om UR Samtiden - Material och teknik i en digital framtid

Föreläsningar om de senaste rönen och forskningsresultaten inom teknik- och materialutveckling för en digital framtid. Inspelat den 13 september 2017 på Linköpings universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Linköpings universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Material och teknik i en digital framtid : KWA-Stipendiater på Linköpings universitetDela
 1. Det är alltså ett helt subjektivt urval
  av ämnen-

 2. -och när jag pratar i detalj
  om innehållet i programmen-

 3. -kanske allt inte ens är sant.

 4. Jag läste ett citat av
  en känd amerikansk rektor.

 5. Han hade en definition på rektor:

 6. "Nån som bor i ett stort hus
  och är professionell tiggare."

 7. I en svensk kontext
  stämmer det inte riktigt.

 8. Inte det där med ett stort hus,
  åtminstone.

 9. Men även i Sverige
  måste rektorer lägga-

 10. -mer och mer tid på att äska medel.

 11. I den kontexten är det uppmuntrande-

 12. -att prata om Wallenbergstiftelserna,
  som inte tvingar en att tigga-

 13. -utan tilldelar medel om man har
  framstående forskning och forskare.

 14. Det är det som jag ska prata om.

 15. Det blir en kort historik,
  presenterad av Mille Millnert.

 16. Det är alltså ett helt subjektivt urval
  av ämnen-

 17. -och när jag pratar i detalj
  om innehållet i programmen-

 18. -kanske allt inte ens är sant.

 19. Jag ska prata om stora, Wallenberg-
  finansierade projekt vid LiU:

 20. Witas, visualisering,
  organisk elektronik, materialforskning-

 21. -Wasp, molekylärmedicin och...

 22. Till sist, nåt som inte är ett projekt,
  men som har gjorts vid LiU:

 23. LiU-Foass, som på ett fint sätt
  knyter an till-

 24. -det som Wallenbergstiftelserna
  har gjort under många år.

 25. Ni kommer att
  få höra mer om projekten-

 26. -vid olika presentationer under dagen.

 27. Vi kan börja med Witas-projektet-

 28. -som var
  ett väldigt framsynt projekt-

 29. -när det först skissades upp.

 30. Där ser ni forskargruppledarna-

 31. -och Erik Sandewall var
  nån sorts superledare.

 32. Det var hans idéer
  som låg bakom projektet-

 33. -och han som förverkligade det.

 34. Sist ser ni Patrick Doherty,
  som under projektets senare del-

 35. -fungerade som projektledare-

 36. -och gjorde viktiga bidrag
  till projektets framgång.

 37. Ni ser helikoptern RMAX-

 38. -som var det fordon
  i vilket man implementerade-

 39. -alla de olika varianterna-

 40. -av det autonoma systemet
  som man utvecklade.

 41. Det nya med projektet, åtminstone då,
  var ambitionen.

 42. Målet var nånting
  som aldrig hade gjorts-

 43. -och sågs som väldigt svårt att uppnå.

 44. Det var också
  ett kriterium för framgång-

 45. -att det här skulle skapas.

 46. Man skulle skapa
  ett flygande autonomt fordon-

 47. -som kunde utföra diverse uppgifter.

 48. Att skapa nya teorier räckte inte-

 49. -utan de skulle visas i verkligheten.

 50. Som sagt var det
  ett väldigt framsynt projekt-

 51. -och det har lett till-

 52. -många andra projekt
  efter att det avslutades.

 53. I viss mån är Wasp-projektet,
  som jag ska prata om lite senare-

 54. -ett sånt projekt som bygger på det här.

 55. I demonstratorerna
  som ingår i det projektet-

 56. -ska vi använda programvaruarkitektur
  från det här projektet.

 57. Ett annat exempel
  är visualiseringscentret-

 58. -som letts och utvecklats av
  professor Anders Ynnerman.

 59. Ni får höra mer om det
  och har säkert redan sett byggnaden.

 60. Enligt min ringa
  och fullkomligt objektiva mening-

 61. -har den gjort universitetsområdet
  i Norrköping-

 62. -till det vackraste universitetsområdet
  i hela Norrköping.

 63. Här är det man ser i byggnaderna.

 64. Man har...

 65. Man har, i hjärtat av byggnaden,
  en kupol.

 66. Får ni chansen att se den
  uppmuntrar jag er att ta den.

 67. Och...baserat på det,
  vilket Peter berättade om-

 68. -finns ett nytt, stort projekt-

 69. -för att förverkliga det här
  över hela Sverige-

 70. -i städerna som ni ser på kartan.

 71. Ur ett rent personligt perspektiv...

 72. Att se den här visualiseringen-

 73. -av data från rymden-

 74. -är en nästan religiös upplevelse.

 75. Om ni inte har upplevt det
  uppmuntrar jag er att göra det.

 76. I det projekt
  som spänner över hela Sverige-

 77. -kommer de första underprojekten
  att använda helt nya data om rymden-

 78. -som samlats in från Nasa.

 79. Ni ska få se visualiseringar
  av klimatförändringar-

 80. -och verktyg för att arbeta på
  den molekylära nivån.

 81. Jag går vidare till organisk elektronik
  som skrivs ut på och i papper.

 82. Det är professor Magnus Berggren
  som är hjärnan bakom det-

 83. -och själva motorn i projektet.

 84. Tidsperspektivet går
  från bildens övre vänstra hörnet-

 85. -till dess nedre högra hörn.

 86. Vi börjar med själva skrivaren-

 87. -i vilken man häller
  nån sorts polymerer.

 88. Sen får man ut olika enheter
  och utskrivna saker ur den.

 89. Man kan få etiketter.

 90. Nu ligger fokus på saker som går
  att fästa på människor, exempelvis.

 91. Man har... Jag hoppar fram.

 92. Man har skrivaren-

 93. -och samlar polymermaterial i den.

 94. Sen kan man få... Vi ska se...

 95. Exempelvis har vi smarta paket-

 96. -som används av...

 97. Vad heter de? Läkare utan gränser.

 98. De används i Bangladesh
  för att visa att paketen är obrutna-

 99. -och att läkemedlen är
  de som anges på etiketterna.

 100. Det sker hos slutanvändarna
  ute i byarna.

 101. Det kommer att bli-

 102. -många såna paket och etiketter
  som skrivs ut med den här apparaten.

 103. Här är en skrivare.
  Man häller ner grejer i den.

 104. Det är både polymerer
  och material från skogsindustrin.

 105. Plast och skogsbaserat material
  skrivs alltså ut.

 106. Det material man får ut
  självorganiserar på ett lämpligt sätt.

 107. På det sättet får man papper-

 108. -som innehåller energi.

 109. Det är alltså en laddningsbärare
  och det är förstås revolutionerande.

 110. I framtiden kommer pappret
  att kunna göras helvitt.

 111. Materialvetenskap har alltid varit
  en stor del av forskningen vid LiU-

 112. -och har rönt stora framgångar.

 113. Ett exempel är
  Wallenberg Scholar Lars Hultman-

 114. -som drivit på området.

 115. Här är en lista över
  olika typer av material-

 116. -och en lista över
  de viktiga finansiärerna här.

 117. Längst ner finns ett antal företag-

 118. -som sprungit ur
  materialforskning vid LiU.

 119. Här är ett stort antal-

 120. -väldigt framstående tidskrifter.

 121. Här ser ni en del tekniska detaljer
  om materialen.

 122. I den här kontexten, åtminstone-

 123. -när det är jag som pratar-

 124. -vill jag nämna att vi har
  Wallenberg Scholars-

 125. -och Wallenberg Academy Fellows
  som deltagit i arbetet.

 126. Vi hoppar över den.
  Ett annat kul anslag från Wallenberg-

 127. -som är viktigt för området-

 128. -har bidragit till mikroskopet Arwen.

 129. Det finansierades av
  Wallenbergstiftelserna och LiU-

 130. -som bidrog med byggnaden
  och forskningstjänsterna.

 131. Jag går vidare till Wasp,
  där Lars Nielsen är programdirektör.

 132. Det är troligen Sveriges enskilt största
  forskningsprogram nånsin-

 133. -sett till anslagens storlek.

 134. Ett stort bidrag är
  från Wallenbergstiftelserna-

 135. -och stora bidrag kommer
  även från universitet och industri.

 136. Det är ett tioårigt projekt
  som inleddes år 2015.

 137. Jag behöver nog inte förklara
  motivet bakom.

 138. Ni vet att spännande saker händer
  med framsteg inom maskininlärning.

 139. Vi har AlphaGo som exempel-

 140. -där datorn besegrade
  världens bästa Go-spelare.

 141. Det var en ödmjuk korean som sa-

 142. -att det berodde på hans brister,
  snarare än på datorns förmåga, men...

 143. Det är viktigt
  att Sverige håller sig i framkant.

 144. Det kommer att påverka
  alla delar av samhället.

 145. Vi använder många metoder.
  Vi har ett forskningsprojekt i grunden.

 146. Vi rekryterar både framstående-

 147. -och unga forskare.
  Hittills har det gått bra.

 148. Vi har rekryterat nya professorer
  i datavetenskap, programvaruteknik:

 149. Två i Stockholm, en i Linköping
  och diskussioner pågår i Umeå.

 150. De tillhandahåller-

 151. -kunskap inom nya områden-

 152. -där Sverige inte har haft
  så stor kompetens.

 153. Vi har också en forskarskola.
  Vi ska få minst 100 doktorander.

 154. Det lär bli fler och
  minst hälften blir industridoktorander.

 155. De kommer att ha ett enormt nätverk
  när de doktorerar-

 156. -sinsemellan, med andra forskare
  och gentemot industrin.

 157. Och vi kommer att...
  Jag hoppar fram hit.

 158. Vi kommer att ha arenor för forskning-

 159. -där forskarna eller doktoranderna-

 160. -kommer att kunna utforska
  och testa sina idéer-

 161. -och få återkoppling
  att ta med sig till labbet.

 162. Den första kommer att handla om
  allmänhetens säkerhet.

 163. Där har vi ett starkt samarbete
  med Ericsson, Saab-

 164. -och även Axis
  och andra svenska företag.

 165. Det kommer att hamna nånstans
  på ostkusten. Vi har...

 166. Scenariot rör räddningsinsatser
  där människor ligger i vatten-

 167. -och vi har svårigheter
  som rök och eld.

 168. Det kommer att vara
  autonoma operatörer-

 169. -och styrstrukturer som ska testas
  i det här scenariot.

 170. Jag går vidare till Wallenberg centrum
  för molekylärmedicin-

 171. -där vi fick höra om Stefan Thor,
  som är den primära motorn.

 172. Rekryteringen omfattar
  både kliniska tjänster-

 173. -och prekliniska tjänster.

 174. Tanken är att bygga en bro mellan-

 175. -den medicinska
  och den tekniska forskningen.

 176. Det passar Linköpings universitet,
  då vi alltid har haft ett bra samarbete-

 177. -mellan medicinska
  och tekniska fakulteten.

 178. Jag hoppar fram... Hit.

 179. Här är exempel på
  programmets konkreta resultat:

 180. Fyra framstående
  nya fakultetsmedlemmar-

 181. -som har rekryterats till LiU-

 182. -i olika delar av programmet.

 183. Jag går över till LiU-Foass,
  alltså forskningsassistenterna.

 184. Det var nånting väldigt framsynt
  som vi gjorde för flera år sen.

 185. Som jag minns det
  kom idén från början från Stefan Thor.

 186. Hans idé var att rekrytera forskare
  från alla vetenskapsfält-

 187. -så att en i historia konkurrerade med
  en i molekylärbiologi-

 188. -eller en i materialvetenskap.

 189. Vi började 2007 och hade 28 totalt,
  alltså tre eller fyra varje år.

 190. Vi fick ofta kring 100 ansökningar
  för de tjänsterna.

 191. De fick bra stöd tidigt
  och en tydlig karriärväg.

 192. De första studenterna sa
  att de ville ha ett avtal-

 193. -så jag skrev på avtal,
  som förstås inte var rättsligt bindande-

 194. -att om de uppnådde vissa saker
  skulle de få fast tjänst.

 195. Jag tror det var lika lockande
  som anslagen.

 196. Två exempel är
  David Engblom inom neurobiologi...

 197. Jag ska inte gå in på vad han gör,
  för jag förstår det inte.

 198. ...och Johanna Rosén
  inom materialfysik.

 199. Hon deltog i arbetet
  som visades på tidigare bilder-

 200. -om just materialfysik.

 201. Med det vill jag avrunda
  och tack för er uppmärksamhet.

 202. Framför allt vill jag tacka
  Wallenbergstiftelserna-

 203. -för det väldigt viktiga stöd
  som LiU har fått genom åren-

 204. -vilket möjliggjort den här viktiga
  och framstående forskningen.

 205. Översättning: Linnéa Holmén
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

KWA-Stipendiater på Linköpings universitet

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Mille Millnert, före detta vice rektor vid Linköpings universitet, berättar om tidigare forskningsprojekt som fått stöd av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Inspelat den 13 september 2017 på Linköpings universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Linköpings universitet.

Ämnen:
Samhällskunskap
Ämnesord:
Forskning, Vetenskaplig verksamhet
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Material och teknik i en digital framtid

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Material och teknik i en digital framtid

KWA-Stipendiater på Linköpings universitet

Mille Millnert, före detta vice rektor vid Linköpings universitet, berättar om tidigare forskningsprojekt som fått stöd av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Inspelat den 13 september 2017 på Linköpings universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Linköpings universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Material och teknik i en digital framtid

Organisk elektronik inspirerad av hud

Elektronisk hud som berättar för dig hur du mår? Enligt Zhenan Bao, professor i kemiteknik vid Stanford University, är detta snart verklighet. Inspelat den 13 september 2017 på Linköpings universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Linköpings universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Material och teknik i en digital framtid

Organisk elektrooptik

Hur lågt kan man pressa vikten i ett fotovoltaiskt material, det vill säga material som omvandlar ljusenergi från solen till elektrisk energi? Feng Gao och Olle Inganäs, båda forskare i biomolekylär och organisk elektronik vid Linköpings universitet, arbetar bland annat med perovskit som är ett mineral. De berättar att man snart har ett material där en kvadratkilometer väger lika mycket som två vuxna män. Inspelat den 13 september 2017 på Linköpings universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Linköpings universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Material och teknik i en digital framtid

Bioelektronik och elektroniska växter

Kan bioelektronik förlänga livet? Magnus Berggren, professor i fysik och elektroteknik, och Eleni Stavrinidou, forskare i fysik och elektroteknik, båda vid Linköpings universitet, berättar om hur de arbetar med att få elektronik att kunna kommunicera med nervsystemet. Inspelat den 13 september 2017 på Linköpings universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Linköpings universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Material och teknik i en digital framtid

Sociala robotar

Kan robotar bli mänsklighetens nya bästa vänner? Nadia Magnenat Thalmann, NTU i Singapore samt Miralab, är en av världens ledande forskare inom utvecklingen av sociala, interagerande robotar. Hon menar att den bild av robotar som förmedlas i underhållningsindustrin är felaktig. Inspelat den 13 september 2017 på Linköpings universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Linköpings universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Material och teknik i en digital framtid

Robotar som samarbetar

Kan robotar bli lika bra som människor på att arbeta i team? För detta arbetar Patrick Doherty, professor i datavetenskap vid Linköpings universitet, som berättar att han redan har kommit en bra bit på vägen. Inspelat den 13 september 2017 på Linköpings universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Linköpings universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Material och teknik i en digital framtid

Att visualisera framtiden

Hur kan vi ta oss an mer komplexa data? Chris R Johnson, forskare i datavetenskap och visualisering vid Universitetet i Utah, USA, menar att visualisering kommer att vara ett av våra viktigaste verktyg för detta. Inspelat den 13 september 2017 på Linköpings universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Linköpings universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Material och teknik i en digital framtid

Biomolekylär programmering med dna

Vilka trender råder inom biotekniken? Professor Richard M Murray från Caltech redogör för vad som är hett just nu. Murray hoppas att man inom tio-femton år kommer att ha framställt genetiskt programmerade celler och maskiner som kan utföra meningsfulla sysslor. Inspelat den 13 september 2017 på Linköpings universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Linköpings universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Material och teknik i en digital framtid

Ljus, materia och volym

Hur skapar man fotorealistiska bilder av syntetiska miljöer? Jonas Unger, forskare i datorgrafik och bildbehandling, och Anders Ynnerman, professor i vetenskaplig visualisering, båda vid Linköpings universitet, berättar om sina arbeten med ljus, materia och volymer. Inspelat den 13 september 2017 på Linköpings universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Linköpings universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Ett gott hem för alla

Introduktion - Ett gott hem för alla

Fredrik Liew är intendent och curator på Moderna museet och berättar om utställningen Ett gott hem för alla. Han har skapat den tillsammans med journalisten och regissören Lawen Mohtadi. I utställningen beskrivs villkoren för romerna i Sverige under 1950- och 1960-talen. Utställningen konfronterar bilden av ett Sverige präglat av begrepp som solidaritet och gemenskap. Inspelat den 7 november 2015 på Moderna museet i Stockholm. Arrangör: Moderna museet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - ekonomi

Ricardo - stilbildaren

Adam Smiths ”Nationernas välstånd” fick 1799 börsmäklaren David Ricardo att byta bana. Ricardo är känd för sin teori om komparativa fördelar och för att ha fört in modelltänkandet i nationalekonomin. Men idag precis som då bygger många modeller på felaktiga antaganden.