Titta

UR Samtiden - Material och teknik i en digital framtid

UR Samtiden - Material och teknik i en digital framtid

Om UR Samtiden - Material och teknik i en digital framtid

Föreläsningar om de senaste rönen och forskningsresultaten inom teknik- och materialutveckling för en digital framtid. Inspelat den 13 september 2017 på Linköpings universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Linköpings universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Material och teknik i en digital framtid : Organisk elektronik inspirerad av hudDela
 1. Somliga kanske är oroliga över
  vad som kan hända-

 2. -om sensorerna kan mäta
  alla våra fysiologiska data-

 3. -och läsa av vårt mentala tillstånd.

 4. I stort sett allt i våra liv
  kan påverkas-

 5. -av den här typen av
  framtida elektronik.

 6. Vi kan se var
  hudliknande elektronik passar in-

 7. -i det här enkla diagrammet.

 8. Vi behöver sensoriska element-

 9. -som kan fördelas över en stor yta,
  exempelvis en kropp eller ett organ.

 10. De måste vara flexibla och elastiska,
  som huden.

 11. Det här är sån elektronik vi vill göra-

 12. -av hudliknande elektroniska material.

 13. Det finns också en aspekt
  som rör databehandling.

 14. Det handlar om
  att samla in och bearbeta data-

 15. -och sen förmedla dem,
  kanske i trådlös form.

 16. Där behövs ännu
  kiselbaserade mikroprocessorer-

 17. -men mikroprocessorerna kan vara
  i storleksordningen en millimeter-

 18. -så vi kan bära processorn
  utan att känna av den.

 19. Däremellan behövs kretsar
  för signalbearbetning.

 20. De gör att signaler kan skickas ut-

 21. -exempelvis om man har sensorer
  på fingerspetsarna, i robotar.

 22. Då måste signalen överföras
  en lång sträcka för att nå processorn.

 23. Innan det vore det bra
  att förstärka signalen-

 24. -eller att göra
  den analoga signalen digital.

 25. Det möjliggör nästan felfri överföring
  över långa sträckor.

 26. De här signalbearbetningskretsarna
  kan eventuellt också göras-

 27. -med hudliknande elektronik.

 28. Jag skulle vilja börja med att prata om
  artificiell hud som koncept.

 29. Vad är vår vision
  och det långsiktiga mål vi vill uppnå?

 30. Sen ska jag prata
  hudinspirerade elastiska material.

 31. Hur långt har vi kommit?

 32. Efter det ska jag prata om
  tänkbara tillämpningar-

 33. -som kan gå att förverkliga
  på kort sikt-

 34. -och hur vi går vidare från det
  i framtiden.

 35. Den här bilden sammanfattar
  vårt slutgiltiga mål.

 36. Det är att designa och tillverka-

 37. -en tunn artificiell hud som efterliknar
  alla funktioner i mänsklig hud-

 38. -och ser ut som och känns som hud.

 39. Den ska kunna känna av
  olika externa signaler-

 40. -och göra dem till elektriska signaler
  som kan tolkas av hjärnan-

 41. -och förmedlas genom nervsystemet.

 42. Om den här bilden ska förverkligas
  med artificiella material-

 43. -kommer vi att behöva
  många nya material och enheter.

 44. Men de grundläggande delarna är-

 45. -de sensoriska delarna,
  som känner av externa stimuli-

 46. -och kretsar som bearbetar signalerna.

 47. Givetvis behövs också ett gränssnitt
  mellan huden och hjärnan.

 48. Det här har varit den riktning
  som vi rört oss i under drygt tio år-

 49. -för att förstå hur vi ska designa
  de material och enheter-

 50. -som ska användas i dessa delar.

 51. Vi kan börja på den sensoriska sidan.
  För att känna beröring behöver vi-

 52. -mycket känsliga, flexibla
  och väldigt tunna sensorer.

 53. Vi designade
  pyramidformade strukturer-

 54. -som lätt kan deformeras,
  vilket visas här.

 55. Det ger oss en snabb respons
  vid tryck-

 56. -utan fördröjning i signalen, nåt som är
  vanligt i tunna gummifilmsstrukturer.

 57. En sån här struktur går att tillverka
  i väldigt stora sjok-

 58. -genom avtryck eller tryck
  på flexibla substrat.

 59. Den kan göras mycket känslig-

 60. -såpass att den känner av
  om en fjäril landar på den.

 61. Sensorerna kan inkorporeras
  i trådlösa enheter-

 62. -inklämda mellan två antenner.

 63. På så vis kan de ha externa kraftkällor,
  så inget batteri krävs.

 64. Det möjliggör övervakning av puls
  med en klisterlapp över en artär.

 65. En sån här enhet kan implanteras
  mellan kranium och hjärna i en mus-

 66. -och användas
  för att övervaka trycket i mushjärnan.

 67. Men när vi implanterat enheten-

 68. -vill vi inte operera igen
  för att ta ut den.

 69. Därför blev nästa steg
  att använda material-

 70. -som är biologiskt nedbrytbara
  och godkända av FDA-

 71. -för att skapa en sensor
  som kan brytas ner över tid-

 72. -utan att materialen
  lämnar kvar giftiga kemikalier-

 73. -efter nedbrytningen.

 74. Vi kan titta på bilden igen-

 75. -och fundera över
  hur vår hud känner av beröring.

 76. Vår hud innehåller känselreceptorer.

 77. Känselreceptorerna reagerar på tryck.

 78. När vi känner av olika krafter-

 79. -skickar känselreceptorn ut
  aktionspotentialer vid olika frekvenser.

 80. Frekvensen är proportionerlig
  mot mängden kraft som känns av.

 81. Om man ökar kraften
  eller trycket här uppe-

 82. -ökar aktionspotentialens frekvens.

 83. Det är så vi känner
  om vi griper ett föremål-

 84. -med ett fast grepp
  eller med en mjukare beröring.

 85. Det handlar bara om frekvens.

 86. Signalen kan överföras i nervsystemet
  över väldigt långa avstånd-

 87. -från fingerspetsar till hjärna.
  Det är vad vi vill efterlikna.

 88. Vi valde att försöka se
  om det går att uppnå-

 89. -med artificiella enheter.

 90. Genom åren har vi studerat-

 91. -hur man gör kretsar
  med organiska elektroniska material.

 92. Grupperna här, med Magnus och Olle,
  har tagit steget mot tillverkning-

 93. -av flexibla kretsar
  gjorda av organiska material.

 94. Här använder vi
  en tryckt organisk transistor-

 95. -som kombinerats med vår sensor-

 96. -i en artificiell receptor
  som härmar våra känselreceptorer.

 97. Till vänster visas responsen
  i känselreceptorer-

 98. -och till höger signalen från
  vår artificiella känselreceptor.

 99. Om ni tittar på frekvensen
  och trycket som utövas-

 100. -ser ni att vår artificiella receptor
  mycket väl efterliknar-

 101. -beteendet hos känselreceptorn-

 102. -både vad gäller frekvensomfånget
  och trycket som den känner av.

 103. För att visa
  att den artificiella receptorn-

 104. -kan användas för att stimulera
  eller kommunicera med vår hjärna-

 105. -använde vi signalen från receptorn-

 106. -genom att modifiera ljus
  för att stimulera-

 107. -ett tvärsnitt av
  en genmodifierad hjärna.

 108. Vi såg att frekvensen hos utsignalen-

 109. -matchar den uppmätta cellpotentialen
  i det här tvärsnittet.

 110. Det tyder på att hjärnan reagerar
  som den ska på dessa stimuli.

 111. Det visar att
  en artificiell känselreceptor-

 112. -kan efterlikna
  biologiska känselreceptorer-

 113. -och därigenom människohudens
  viktigaste funktion.

 114. Det här var den första versionen
  av en artificiell känselreceptor.

 115. Det här är den tryckta kretsen
  och den taktila sensorn.

 116. Det är en flexibel version,
  men den liknar inte hud än.

 117. Men det här visar
  att vi har en plattform-

 118. -som vi kan använda.

 119. Genom utveckling av nya material-

 120. -som, med tiden,
  får fler hudliknande egenskaper-

 121. -kommer vi att kunna
  vidareutveckla plattformen-

 122. -skapa fler
  artificiella känselreceptorer-

 123. -och så småningom koppla ihop dem
  med nervsystemet.

 124. Nästa steg är att utveckla nya material.

 125. Det här är ett självläkande
  ledande material-

 126. -som utsätts för en rejäl belastning
  från den här nålen-

 127. -vilket visar
  att materialet är mycket tåligt.

 128. Materialet är alltså
  både ledande och självläkande.

 129. Det här visar hur liknande material
  kan läka av sig själva.

 130. Vi skär materialet i två bitar.

 131. Sen placerar vi bitarna intill varann.

 132. De kemiska bindningarna
  kan omedelbart återskapas-

 133. -så att materialet kan återförenas-

 134. -och nästan återfå sina ursprungliga
  mekaniska egenskaper.

 135. Det är ett exempel på
  ett snabbt självläkande material.

 136. För att göra materialen elastiska-

 137. -behövs olika elektroniska material:

 138. Från dielektriska
  till halvledare och ledare.

 139. För dielektriska material har vi
  lärt oss om den molekylära designen.

 140. Jag skippar detaljerna.

 141. Genom vår studie har vi förstått-

 142. -att polymerstrukturer kan kopplas ihop
  genom dynamiska bindningar-

 143. -som snabbt når jämvikt
  vid rumstemperatur.

 144. Med hjälp av såna kemiska bindningar
  kan vi uppnå extrem elasticitet.

 145. Material som bara brukar gå
  att sträcka ut-

 146. -till en eller två gånger normallängd-

 147. -kan genom vår design
  få hur mycket elasticitet vi vill.

 148. Här blir det 100 gånger normallängd,
  utan sprickbildning.

 149. Halvledare är kärnan
  i alla elektroniska enheter.

 150. Det är där strömmen färdas
  i tunnfilmstransistorer-

 151. -som används i mikroprocessorer
  och skärmar.

 152. Här lärde vi oss om molekylär design-

 153. -och inkorporerade
  dynamiska vätebindningar-

 154. -alltså såna bindningar-

 155. -som används
  av väldigt många biologiska system.

 156. Med hjälp av såna bindningar
  kan vi introducera-

 157. -en mekanism med vilken
  materialet kan avge mekanisk energi:

 158. Genom att bryta bindningar.

 159. Bindningarna kan sen återställas igen.

 160. Sprickbildning kan alltså undvikas
  i såna material.

 161. Det gör att vi kan göra matriser
  med elastiska transistorer.

 162. Här är ett annat exempel
  på en elastisk halvledare.

 163. Det är en annan designregel
  som bygger på nanostrukturer.

 164. Det gör att vi kan använda-

 165. -nästan vilken bra halvledare som helst
  som har utvecklats inom området-

 166. -och ge den elastiska egenskaper-

 167. -utan att den tappar
  sin höga ledningsförmåga.

 168. För det här materialet kunde vi visa
  att det precis efterliknar huden.

 169. Det är oerhört tunt
  och kan ges en väldigt ljus färg-

 170. -och till och med göras genomskinligt.

 171. Ledare är en annan typ av material.

 172. Tidigare har alla ledare spruckit
  om de utsatts för över 5 % belastning.

 173. Genom att förstå hur vi ska justera-

 174. -det molekylära arrangemanget
  inuti polymererna-

 175. -har vi kunnat göra om sköra ledare-

 176. -till elastiska, ledande material-

 177. -med bättre ledningsförmåga
  än många andra ledande polymerer.

 178. Med de här elektroniska materialen kan
  vi numera göra-

 179. -mer än bara stela eller böjliga
  elektroniska matriser.

 180. Nu kan vi ta transistormatriser
  och sträcka ut dem, vika dem-

 181. -eller peta på dem med vassa föremål.

 182. Det här är utsignaler
  från elektroniska enheter-

 183. -som kan hållas konstanta
  och oföränderliga-

 184. -även om elektroniken
  utsätts för extremer.

 185. Det visar att vi inte bara kan
  efterlikna hudens funktion-

 186. -utan också kan göra elektronik
  mer tålig med såna nya material.

 187. Jag borde nämna
  att deras elektroniska egenskaper-

 188. -är i nivå med de hos amorft kisel
  och närmar sig kiselpolymerernas.

 189. De är alltså på den nivå
  att vi ska kunna använda dem.

 190. De går att göra biokompatibla.
  Jag visade det för en sensor.

 191. Här ser vi
  en fullständig elektronisk enhet.

 192. Man kan använda en molekylär ansats
  för att skapa nya polymerer-

 193. -som är både halvledare
  och biologiskt nedbrytbara.

 194. Nu har vi ett antal olika material
  som uppfyller våra krav:

 195. Elastiskt, självläkande och nedbrytbart.

 196. Efter de senaste årens forskning-

 197. -har vi material
  med just dessa egenskaper.

 198. Och, som sagt:
  De hudliknande halvledarna-

 199. -har inte bara fått en ny funktion.

 200. Det vanliga i det läget är
  att prestandan försämras.

 201. Vi ville bevara prestandan.

 202. Här ser vi utvecklingen av
  organiska elektroniska material.

 203. Prestandan ligger kring den
  hos amorft kisel-

 204. -och nära den hos kiselpolymerer.

 205. Hudliknande elektroniska material
  kan alltså nå samma nivå-

 206. -och gagnas av den kunskap
  som har utvecklats inom området.

 207. Det kan snabbt bli många material
  som uppfyller kraven-

 208. -och kan användas
  i intressanta tillämpningar.

 209. När materialen finns tillgängliga
  har vi en tänkt tillämpning.

 210. Däremellan finns flaskhalsen,
  som är tillverkningsprocessen.

 211. Tillverkningsprocessen tar materialet
  och införlivar det i enheter.

 212. Vi måste göra alla material
  kompatibla med varandra-

 213. -så vi kan göra stora matriser av dem.

 214. Det måste vara skalbart,
  så tillämpningarna kan förverkligas.

 215. Det är precis det Magnus och Olle
  lyckats göra med flexibel elektronik.

 216. Det är vad vi vill göra
  med hudliknande elektroniska material.

 217. Om man tittar på
  elektronikutvecklingens historia-

 218. -ser vi att transistorn uppfanns här.

 219. Sen utvecklades materialen
  när kisel upptäcktes-

 220. -vilket gjorde transistorer billiga-

 221. -så att de var praktiskt användbara.

 222. Inom mikroprocessorindustrin
  och mikroelektronikindustrin-

 223. -såg man det först när tillverkningen
  av integrerade kretsar förenklades-

 224. -av Texas Instruments och Intel.

 225. Tillverkningsmetoderna var
  en avgörande aspekt-

 226. -som möjliggjorde stora framsteg
  för mikroelektronikindustrin.

 227. Nu följer de Moores lag.

 228. Det är viktigt för oss
  inom organisk elektronik-

 229. -och hudinspirerad elektronik-

 230. -att vi får liknande tekniker.

 231. Vi är glada att kunna berätta att vi,
  efter flera års utveckling-

 232. -nu har en realistisk process
  även för elastisk elektronik-

 233. -och kan börja göra rimliga enheter-

 234. -med antal och täthet som är tillräcklig
  för tillämpningar.

 235. Det här är transistormatriser.

 236. Varje svart ruta är en transistor
  som har placerats i matrisen.

 237. Vi får en täthet om
  nästan 350 transistorer-

 238. -per kvadratcentimeter.

 239. Utbytet för enheterna, utanför renrum-

 240. -kan, för ett hundratal enheter,
  vara kring 98 %.

 241. Vid vanlig tillverkning
  ligger det över 90 %.

 242. Laddningsbärarrörligheten är hela 1-2-

 243. -vilket är högre än i amorft kisel.

 244. Det här visar tusentals transistorer-

 245. -som har monterats på
  ett supertunt och elastiskt substrat.

 246. Det kan fästas på vår hud.

 247. Materialförbrukningen är mycket liten-

 248. -och därför
  kan ni knappt se transistorerna.

 249. Vi kan förstås vara påhittiga
  och göra designen hur vi vill-

 250. -när vi trycker transistorerna,
  så de placeras i ett visst mönster.

 251. Det ger oss ytterligare flexibilitet
  i produktdesignen.

 252. En aktiv matris rymmer transistorer
  som fungerar som omkopplare.

 253. De används för att slå på skärmar
  eller om man har ett sensoriskt skikt.

 254. Då behövs en sån matris
  för att läsa av sensorerna.

 255. Om man har hundra pixlar kan man,
  i stället för att ha hundra ledningar-

 256. -använda en aktiv matris-

 257. -som bara kräver tjugo ledningar.

 258. Det minskar antalet ledningar
  och även mängden överhörning.

 259. Det här är en elastisk aktiv matris
  som vi har tillverkat.

 260. Det här visar registrering av
  ett litet föremål-

 261. -som placerats på matrisen.

 262. Här visas matrisen på en hand.

 263. Ni kan föreställa er en robothand-

 264. -eller nån annan tredimensionell yta,
  vilken som helst.

 265. Digitala kretsar
  är viktiga i logiska kretsar.

 266. Det här är enkla inverterare,
  NAND-grindar.

 267. De är elastiska. Det här är kretsen
  vid noll procents belastning.

 268. Den kan belastas upp till 100 %
  och ändå bete sig som den ska.

 269. Förstärkare förstärker signaler
  från sensorer-

 270. -vid fingerspetsarna, så att säga.

 271. Om vi införlivar förstärkare
  bland sensorerna-

 272. -kan vi genast förstärka signalen,
  så att den når längre.

 273. Det är en annan viktig aspekt
  som vi skapat i elastisk elektronik.

 274. Det här visar
  att sån här mjuk elektronik-

 275. -inte bara kan placeras
  utanför kroppen.

 276. Det går också att använda
  sån högkänslig elektronik-

 277. -som är lika mjuk som vävnad-

 278. -för att stimulera musens nerver.

 279. Nästa bild är lite blodig,
  så om ni inte vill se det kan ni blunda.

 280. Det här visar hur vi kan använda
  mjuka elektroder-

 281. -och placera dem på hjärtat,
  här i en gris-

 282. -för att mäta hjärtats
  elektriska kommunikation.

 283. Det är viktig information
  för att förstå orsaken till arytmier-

 284. -så att läkaren kan operera
  på rätt ställe-

 285. -för att åtgärda arytmi,
  som är ett vanligt problem.

 286. Det här området behöver folk
  från alla möjliga discipliner-

 287. -som kan samarbeta
  för största möjliga effekt.

 288. För att uppnå det lanserade jag i fjol
  ett nytt initiativ i Stanford:

 289. Stanford
  Wearable Electronics Initiative.

 290. Målet är att samla
  akademiker vid universitetet-

 291. -från olika avdelningar
  och olika fakulteter-

 292. -som ingenjörskonst, naturvetenskap,
  humaniora och medicin.

 293. Då kan vi samarbeta
  och förstå de viktiga problemen-

 294. -välja ut de viktigaste problemen
  och förstå hur vi ska hantera dem.

 295. Givetvis vill vi använda den nya teknik
  som vi utvecklar i vår forskning-

 296. -för de här tillämpningarna.

 297. En av våra samarbetspartners
  är professor Bill Burnett-

 298. -som är vd för Stanford Design School.

 299. Han var tidigare designer på Apple
  under åtta år.

 300. Ett av våra samarbeten gällde
  att utröna-

 301. -framtidens möjligheter
  för elastisk elektronik.

 302. Här kallar vi det elastronik-

 303. -men man kan tänka sig andra termer.

 304. Vi ville förstå
  den tänkbara framtida utvecklingen.

 305. Bill studerade trenden genom
  att intervjua tänkbara användare.

 306. Här är ett exempel på
  nån som intervjuades:

 307. En tjej som opererade in en magnet
  under huden-

 308. -för att få en förbättrad känsel.

 309. När hon rör en metallisk yta
  känns det annorlunda.

 310. Hon kan alltså känna
  förekomst av metall.

 311. Det var såna användare
  de intervjuade.

 312. Inte nödvändigtvis
  den vanliga förutsägelsen-

 313. -utan mer för att utforska
  oväntade tänkbara perspektiv.

 314. Det här är vår förutsägelse,
  som Bill hjälpte oss ta fram.

 315. Vi har redan genomlevt datoråldern-

 316. -och är inne i
  smartmobilens tidsålder.

 317. Med de nya
  hälsoövervakande armbandsuren-

 318. -och Google Glass-

 319. -går vi in i en ny era, tror vi.
  Elastronikens tidsålder.

 320. Vi kommer att börja överväga-

 321. -att tillföra elektronik
  till våra kroppar-

 322. -och kanske lösa den i våra kroppar.

 323. Så ser trenden ut
  för elektronikens framtida utveckling.

 324. Det kommer att dröja innan vi når
  implanterade enheter-

 325. -men elektroniken tycks röra sig ditåt.

 326. Vi föreställer oss en framtid
  där sensorerna-

 327. -efterliknar hud
  och kan placeras på vår kropp-

 328. -inuti kroppen eller under kläderna.

 329. Både sensorer och kretsar
  kommer att vara elastiska-

 330. -och förändra förhållandet
  mellan elektronik och människa.

 331. Det kommer att förändra oss
  som människor.

 332. Elektroniken kommer att bli bryggan...
  Förlåt, jag bytte i förtid.

 333. ...mellan den digitala världen
  och vår fysiska omgivning.

 334. Om vi tittar på
  smartmobilens utveckling-

 335. -finns intressant statistik.

 336. Den påverkade
  försäljning av digitalkameror-

 337. -mp3-spelare, GPS-mottagare
  och videokameror.

 338. Alla sjönk
  på grund av smartmobilens lansering.

 339. En ny teknik kan förändra framtiden-

 340. -och även förändra
  produkters utveckling.

 341. Vem vet vad som kan hända
  när organisk elektronik introduceras.

 342. Vi är förstås inte de första
  att förutspå en sån trend.

 343. När Apple Watch introducerades 2014-

 344. -publicerades den här artikeln
  i Time Magazine.

 345. Kommentarerna från Apples vd
  var intressanta:

 346. "Apple Watch är väldigt personlig
  och intim."

 347. "Apple Watch vill komma nära
  och vara en del av dig."

 348. "När man accepterar att bära tekniken
  leder den enda vägen framåt inåt."

 349. Det är en trend som jag tror
  att många förutser-

 350. -för elektronikens framtid.

 351. Därför vill vi skapa
  framtida elektronik-

 352. -som kan tillhandahålla information
  vi tycker är viktig.

 353. Antingen elektronik utanför kroppen,
  som vi bär på kroppen-

 354. -eller har på robotar och strukturer-

 355. -eller elektronik
  som finns inuti kroppen.

 356. Det pågår redan aktiviteter
  på Stanford...

 357. Ett exempel är den här studien,
  som sponsras av Google-

 358. -och leds av Stanford och Duke.

 359. Målet är att samla in hälsoinformation-

 360. -inklusive genetisk information
  och annan data-

 361. -under tio år
  och från över 10 000 patienter.

 362. Det är den största baslinjestudien
  under det senaste århundradet.

 363. Men utmaningen
  som de redan ställs inför är-

 364. -att hålla patientintresset uppe
  under tio års tid.

 365. Man ser redan ett stort behov av
  ny kroppsnära teknik-

 366. -som kan tillhandahålla
  viktig information.

 367. En annan studie,
  som också leds av Stanford-

 368. -ihop med Apple och 23andMe-

 369. -gäller att ta befintliga iPhones
  och samla in information från dem-

 370. -för att följa utvecklingen av
  människors hjärthälsa.

 371. Eftersom apparaten är vanlig
  fick man 10 000 frivilliga på en månad.

 372. Det visar kraften i
  en vanligt förekommande enhet-

 373. -där folk inte ens behöver veta
  att den gör nånting åt dem.

 374. På Stanford har vi också grundat
  ett nytt initiativ.

 375. Det sponsras av Stanford Catalyst
  Program för samarbetslösningar.

 376. Vi har bildat en grupp av forskare
  och läkare-

 377. -från alla delar av Stanford,
  som psykiater-

 378. -datavetare, bioingenjörer,
  elektroingenjörer och formgivare.

 379. Vårt mål är skapa
  en hudliknande kroppsnära teknik-

 380. -som kan användas för att mäta
  ens mentala tillstånd.

 381. Det ska användas för att utveckla
  en effektiv metod för att ingripa-

 382. -när folk lider av depression
  eller beroendeproblematik.

 383. Vi vill använda tekniken
  för att hjälpa folk.

 384. Somliga kanske är oroliga över
  vad som kan hända-

 385. -om sensorerna kan mäta
  alla våra fysiologiska data-

 386. -och läsa av vårt mentala tillstånd.

 387. Eftersom det är vi som utvecklar dem
  kan vi avgöra-

 388. -vem som får tillgång till data.

 389. Vi vill använda informationen
  för att hjälpa folk.

 390. Det här är ett projekt
  som vi precis har inlett.

 391. För att sammanfatta: Jag har visat-

 392. -att det finns
  många spännande möjligheter-

 393. -för att utveckla ny elektronik
  som efterliknar människohud.

 394. Komponenterna kan vara allt
  från sensorer-

 395. -till kretsar, batterier och solceller.

 396. Det baseras på den kunskap
  vi utvecklat inom organisk elektronik-

 397. -men vidgas till
  hudinspirerad elektronik.

 398. På kort sikt kan den övervaka hälsa,
  paket eller sensoriska nätverk.

 399. På medellång sikt kan den möjliggöra-

 400. -böjbara och vikbara skärmar.

 401. På lång sikt kan den användas
  för medicinska tillämpningar.

 402. Givetvis vore mitt arbete omöjligt
  utan stöd från finansiärer-

 403. -och mina många samarbetspartners
  från alla olika discipliner-

 404. -och min egen forskningsgrupp.
  Tack för att jag fick komma hit!

 405. Översättning: Linnéa Holmén
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Organisk elektronik inspirerad av hud

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Elektronisk hud som berättar för dig hur du mår? Enligt Zhenan Bao, professor i kemiteknik vid Stanford University, är detta snart verklighet. Inspelat den 13 september 2017 på Linköpings universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Linköpings universitet.

Ämnen:
Teknik
Ämnesord:
Hud, Material, Materiallära, Teknik
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Material och teknik i en digital framtid

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Material och teknik i en digital framtid

KWA-Stipendiater på Linköpings universitet

Mille Millnert, före detta vice rektor vid Linköpings universitet, berättar om tidigare forskningsprojekt som fått stöd av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Inspelat den 13 september 2017 på Linköpings universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Linköpings universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Material och teknik i en digital framtid

Organisk elektronik inspirerad av hud

Elektronisk hud som berättar för dig hur du mår? Enligt Zhenan Bao, professor i kemiteknik vid Stanford University, är detta snart verklighet. Inspelat den 13 september 2017 på Linköpings universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Linköpings universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Material och teknik i en digital framtid

Organisk elektrooptik

Hur lågt kan man pressa vikten i ett fotovoltaiskt material, det vill säga material som omvandlar ljusenergi från solen till elektrisk energi? Feng Gao och Olle Inganäs, båda forskare i biomolekylär och organisk elektronik vid Linköpings universitet, arbetar bland annat med perovskit som är ett mineral. De berättar att man snart har ett material där en kvadratkilometer väger lika mycket som två vuxna män. Inspelat den 13 september 2017 på Linköpings universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Linköpings universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Material och teknik i en digital framtid

Bioelektronik och elektroniska växter

Kan bioelektronik förlänga livet? Magnus Berggren, professor i fysik och elektroteknik, och Eleni Stavrinidou, forskare i fysik och elektroteknik, båda vid Linköpings universitet, berättar om hur de arbetar med att få elektronik att kunna kommunicera med nervsystemet. Inspelat den 13 september 2017 på Linköpings universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Linköpings universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Material och teknik i en digital framtid

Sociala robotar

Kan robotar bli mänsklighetens nya bästa vänner? Nadia Magnenat Thalmann, NTU i Singapore samt Miralab, är en av världens ledande forskare inom utvecklingen av sociala, interagerande robotar. Hon menar att den bild av robotar som förmedlas i underhållningsindustrin är felaktig. Inspelat den 13 september 2017 på Linköpings universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Linköpings universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Material och teknik i en digital framtid

Robotar som samarbetar

Kan robotar bli lika bra som människor på att arbeta i team? För detta arbetar Patrick Doherty, professor i datavetenskap vid Linköpings universitet, som berättar att han redan har kommit en bra bit på vägen. Inspelat den 13 september 2017 på Linköpings universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Linköpings universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Material och teknik i en digital framtid

Att visualisera framtiden

Hur kan vi ta oss an mer komplexa data? Chris R Johnson, forskare i datavetenskap och visualisering vid Universitetet i Utah, USA, menar att visualisering kommer att vara ett av våra viktigaste verktyg för detta. Inspelat den 13 september 2017 på Linköpings universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Linköpings universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Material och teknik i en digital framtid

Biomolekylär programmering med dna

Vilka trender råder inom biotekniken? Professor Richard M Murray från Caltech redogör för vad som är hett just nu. Murray hoppas att man inom tio-femton år kommer att ha framställt genetiskt programmerade celler och maskiner som kan utföra meningsfulla sysslor. Inspelat den 13 september 2017 på Linköpings universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Linköpings universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Material och teknik i en digital framtid

Ljus, materia och volym

Hur skapar man fotorealistiska bilder av syntetiska miljöer? Jonas Unger, forskare i datorgrafik och bildbehandling, och Anders Ynnerman, professor i vetenskaplig visualisering, båda vid Linköpings universitet, berättar om sina arbeten med ljus, materia och volymer. Inspelat den 13 september 2017 på Linköpings universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Linköpings universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & teknik

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Unga vuxna-dagarna 2016

Unga vuxna och unga vuxnas identitetsutveckling

Björn Wrangsjö, docent i barn- och ungdomspsykiatri, konstaterar att psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem. Han har studerat två grupper med stora likheter och skillnader. Unga som tillbringar nästan all tid vid datorn och på nätet och unga som ansluter sig till islamistiska rörelser. Här försöker Björn ge en beskrivning av deras livsläge och vad deras sökande går ut på. Föreläsningen avslutas med en frågestund tillsammans med Folkhälsominister Gabriel Wikström och moderator Maria Edlund. Inspelat den 29 januari 2016 på Norra Latin, Stockholm. Arrangör: Andreas Murray & Maria Edlund, Krica och Sapu.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Robotdagen 2015

Var inte rädd

Vad kommer att hända med jobb, utbildning och arbetsliv i framtiden? Vilken påverkan har robotiseringen och digitaliseringen på arbetsmarknaden? Maja Fjaestad, statssekretare i Regeringskansliet, talar om digitaliseringens demokratiserande funktion. Som exempel tar hon möjligheten att via smartphones och appar starta företag, oavsett var du bor i världen. I mindre demokratiserade länder har teknikutvecklingen varit viktig då människor har fått tillgång till utbildning, upplysning och nyheter via internet. Moderatorer: Helle Klein och Patrik Hadenius. Inspelat den 9 oktober 2015 på Clarion Sign Hotell i Stockholm. Arrangörer: Institutet för framtidsstudier, Dagens Arbete och Forskning och framsteg.