Titta

UR Samtiden - Material och teknik i en digital framtid

UR Samtiden - Material och teknik i en digital framtid

Om UR Samtiden - Material och teknik i en digital framtid

Föreläsningar om de senaste rönen och forskningsresultaten inom teknik- och materialutveckling för en digital framtid. Inspelat den 13 september 2017 på Linköpings universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Linköpings universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Material och teknik i en digital framtid : Organisk elektrooptikDela
 1. Det möjliggör
  begränsad materialförbrukning.

 2. Vi ser att två fullvuxna män
  väger lika mycket-

 3. -som en kvadratkilometer
  av det aktiva materialet.

 4. Vårt ämne rör
  några kvarvarande problem-

 5. -som måste lösas för att nå
  den sköna nya värld-

 6. -där biologiska och elektroniska system
  kan integreras.

 7. Vi måste lösa ett litet problem
  kring jordens energiförsörjning.

 8. Vi vill använda kolbaserade material
  för att minska kolanvändningen-

 9. -eller snarare minska användningen
  av fossila bränslen.

 10. Optoelektroniska polymermaterial
  ger möjligheten till energiomvandling-

 11. -från vår enda säkra källa
  till fusionsbaserad kraft.

 12. Det är solen, åtta ljusminuter härifrån.

 13. Vi måste använda dem effektivt
  och över stora områden.

 14. Vi ska också visa att en möjlighet
  med såna strukturer-

 15. -bygger på den motsatta reaktionen:
  att injicera elektroner och få ut ljus.

 16. Vårt fokus i dag är på att skriva ut
  semitransparenta solcellsmoduler.

 17. Vi gör det med en blandning
  av två delar.

 18. Här är en polymerstruktur, TQ1,
  och en deformerad boll av kol.

 19. Den är ett C70-derivat
  med 70 kolatomer-

 20. -med en svans som gör den löslig.

 21. De här polymererna är lösliga
  i ett vanligt lösningsmedel.

 22. Vi skapar vårt aktiva material
  genom att bygga upp det.

 23. Vi förenar strukturerna i lösning,
  i en alltmer invecklad geometri.

 24. Slutresultatet är dioder
  med en viss, typisk spänning.

 25. Man får en bråkdels volt och
  några tiotal mA per kvadratcentimeter-

 26. -om man har tur.

 27. De är inte ännu, och kanske aldrig blir,
  effektiva material.

 28. De ger andra funktioner som inte finns
  i vanliga fotovoltaiska material-

 29. -från halvledarindustrin.

 30. Vi trycker vårt aktiva material,
  det blåa, runt 100-200 nm tjockt.

 31. Det är en bråkdel av våglängden
  hos ljuset.

 32. Vi utvinner energi från hela solljuset
  inuti det tunna skiktet.

 33. Skiktet läggs på ett tjockare substrat.

 34. Det flexibla substratet
  är 10-100 mikrometer tjock plastfolie.

 35. Vi kombinerar med gränssnittslager
  för att få en flexibel struktur.

 36. Videon visar förhoppningsvis...
  Ja, inte nu längre.

 37. Den visar hur elektroderna, det aktiva
  materialet och gränssnittet skrivs ut.

 38. Det möjliggör
  väldigt snabb tillverkning av moduler.

 39. Vi har ett lamineringssteg.

 40. Målet är att använda modulerna
  för att minska kolutsläppen-

 41. -alltså att vi inte måste bränna kol
  för att generera elektricitet.

 42. Fossila bränslen står fortfarande för
  80 % av jordens energiförsörjning.

 43. Det möjliggör
  begränsad materialförbrukning.

 44. Vi ser att två fullvuxna män
  väger lika mycket-

 45. -som en kvadratkilometer
  av materialet.

 46. På den ytan får man,
  en solig dag, 1 GW.

 47. Om vi kan få ut 10 % av det
  som fotovoltaisk elektricitet-

 48. -vilket vore rimligt-

 49. -får vi ett kraftverk
  som genererar 100 MW.

 50. För att uppnå det har vi under lång tid
  utvecklat absorberande material.

 51. Det är den ena av de två delarna
  i kombinationen donator-acceptor.

 52. Det har anpassats
  för att absorbera solljusets spektrum.

 53. Det är enkelt. Trivialt.

 54. Samtidigt måste det ha rätt struktur
  för transport av laddade molekyler-

 55. -och dessutom kunna blandas med
  den andra delen på molekylär nivå.

 56. Vi har använt såna här kolbollar,
  fullerener, under årens gång-

 57. -vilket har varit intressant.

 58. Vi har, som många andra,
  fått upp dem-

 59. -till kring 10-11 % verkningsgrad.
  Det finns inbyggda begränsningar.

 60. Nu har vi insett att det var fel grepp.

 61. Vi måste byta grepp,
  så vi har klippt sönder kolbollarna-

 62. -och fått plana ark
  som vi gör molekyler av.

 63. Med hjälp av dessa nya acceptorerna,
  som skapats i samarbete med Kina-

 64. -får vi en verkningsgrad som blir bättre
  med ungefär 1 % per år.

 65. Nu är den 13 %, på labbet 14 %.
  Om ett år är den 15 %. Det rör sig!

 66. Förhoppningsvis rör det sig
  även i videon...

 67. Den ska visa både den makroskopiska
  och den nanoskopiska världen.

 68. Längst ner ser ni en metallspegel
  täckt med en vätskefilm-

 69. -som utgörs av vår lösning
  med donatorer och acceptorer.

 70. Den torkar och bildar en film.

 71. Ni ser interferensmönstret-

 72. -när man minskar
  vätskelagrets tjocklek.

 73. Det är i stor skala.

 74. Den färdiga produkten är en film
  som är 100 nm tjock.

 75. Ni ser den i den övre videon.

 76. Det är en bild av en solcell
  gjord med elektrontomografi.

 77. Ett elektronmikroskop ger data
  om hur elektronerna skingras.

 78. Ur det kan man återskapa
  materialets nanostruktur.

 79. En starkare vit färg betyder
  att det finns fler fullerener där.

 80. Om det är mörkt finns färre.
  Man ser alltså nanostrukturen.

 81. Det här är nanostrukturen
  som vi behöver få kontroll över.

 82. Den måste tillverkas med hastigheter
  om 10-100 meter per minut.

 83. Det finns inga skäl att tro att vi
  kommer att få bättre verkningsgrad-

 84. -men det finns andra fördelar.
  Återbetalningstiden är mycket kortare-

 85. -med OPV, organisk fotovoltaik,
  än med kisel-

 86. -eller med vindkraftverk,
  som är så omtyckta i Sverige.

 87. Det är lovande för framtiden,
  men framtiden är redan här-

 88. -i form av ljusemitterande strukturer
  med molekylär grund.

 89. Ni har såna i era mobilskärmar-

 90. -och ni har dem i...
  Är Christian här nånstans?

 91. Där är du! Kom.

 92. De finns i framtidens flexibla skärmar
  eller om ni köper en OLED-skärm.

 93. Christian Larsen visade mig resultat-

 94. -från de ljusemitterande celler
  som utvecklas i Ludvig Edmans labb.

 95. Jag var imponerad
  och ville ta en bild på det.

 96. Nej, jag fick ta med Christian.
  - Visa för publiken.

 97. De är relativt tunna filmer som bildar-

 98. -ljusemitterande elektrokemiska celler.

 99. De ger hög kvanteffektivitet
  i emissionen av ljus.

 100. Det kan användas i platta lampor,
  men inte för energiomvandling.

 101. Alla material som jag har pratat om
  präglas av oerhört hög oordning.

 102. Materialen är väldigt dåliga
  på elektrontransport.

 103. För att få bättre omvandling
  måste vi gå från oordning till ordning.

 104. Man får mer spänning, men det kräver
  nya material och forskare.

 105. Ja, vi kan göra LED med
  som organiska halvledare.

 106. Vi kan också LED
  med kristallina material-

 107. -som hybridperovskit.

 108. Vad är perovskit? Från början
  betydde det kalciumtitanoxid-

 109. -och senare vidgades termen
  till att omfatta-

 110. -alla material med samma struktur
  som kalciumtitanoxid.

 111. Strukturen är ABX3.

 112. Perovskiten vi talar om i dag
  består av organiska föreningar-

 113. -med metallkatjoner som bly eller tenn
  och anjoner som är halider.

 114. De har organiska och oorganiska delar
  och kallas därför hybridperovskiter.

 115. Som vi ser ger ljusemission
  från hybridperovskiter-

 116. -en väldigt ren färg.
  Det är bättre än organiska halvledare.

 117. Där fick vi använda ljusdelare
  för att få ut rena färger.

 118. Dessutom kan vi förändra färgerna
  genom att byta halider-

 119. -exempelvis från blått till rött.

 120. Att använda perovskiter för LED
  är ett nytt område-

 121. -som uppstod för tre år sen.

 122. Utvecklingen mot perovskit-LED
  har gått fort under den tiden-

 123. -vilket vi ser här.

 124. År 2015, när den första artikeln
  om perovskit-LED publicerades-

 125. -var verkningsgraden väldigt låg,
  lägre än 1 %.

 126. Nu har de bästa
  en verkningsgrad på över 11 %.

 127. Om vi tittar noga på utvecklingen
  ser vi tre olika stadier-

 128. -under de senaste tre åren.
  Från under 1 % gick det till 8-9 %.

 129. Det var en snabb utveckling
  som berodde på smart ingenjörskonst.

 130. Där bidrog organiska LED mycket-

 131. -eftersom organiska LED
  och perovskit-LED har snarlik struktur.

 132. Efter det nådde man en platå
  för verkningsgraden-

 133. -vid ungefär 8-9 %.

 134. Därefter ökade verkningsgraden igen,
  till rekordhöga 11,7 %.

 135. Den andra, snabba utvecklingsfasen
  är egentligen väsensskild.

 136. Den bygger på en idé
  från oorganiska LED-

 137. -och kräver försiktig manipulering
  av molekylstrukturen.

 138. Jag är glad att delta i arbetet.

 139. För de oorganiska LED
  som används i dag-

 140. -kvantbrunnstrukturer.

 141. I en kvantbrunnstruktur kombineras
  elektroner och hål i små utrymmen-

 142. -så att de kan hitta varann effektivt.

 143. När vi gör perovskiter,
  hur kan vi få en kvantbrunnstruktur?

 144. Det är tredimensionella material
  som kräver tredimensionella strukturer.

 145. Vi uppnår dessa genom att föra in
  långa organiska katjoner.

 146. På det sättet får vi en
  självorganiserad kvantbrunnstruktur.

 147. Som ett resultat av det
  får vi hög verkningsgrad.

 148. Den är rekordhög: 11,7 %.

 149. Det här uppnåddes av mina kollegor
  på Nanjing Tech University.

 150. Utöver i perovskit-LED
  kan perovskiter användas i solceller.

 151. Utvecklingen av perovskit-solceller-

 152. -var det som drev på forskningen
  kring perovskit-elektronik.

 153. Under de senaste åtta åren har
  perovskit-cellers verkningsgrad ökat-

 154. -från mindre än 4 % till över 22 %.

 155. Om vi jämför perovskit-solceller
  med klassiska kiselsolceller-

 156. -eller Grätzelsolceller-

 157. -har perovskit-solceller
  utvecklats snabbast.

 158. Den gröna kurvan visar utvecklingen av
  flexibla perovskit-celler-

 159. -under de senaste två åren.

 160. Perovskit kan absorbera
  det mesta av ljuset-

 161. -även i väldigt tunna lager,
  kring 300 nm.

 162. Vi kan göra såna celler
  väldigt flexibla.

 163. Varför är perovskiter så bra?

 164. Vi kanske kan få svar
  genom att jämföra perovskit-

 165. -med bra oorganiska halvledare
  som galliumarsenid.

 166. Båda har väldigt goda
  ljusabsorberingsegenskaper.

 167. Båda har väldigt små variationer
  i densiteten.

 168. Elektroner och hål
  får väldigt hög rörlighet-

 169. -och väldigt hög diffusionslängd.

 170. Trots dessa utmärkta egenskaper
  och spännande framsteg-

 171. -är en viktig utmaning att
  våra bästa perovskiter innehåller bly-

 172. -som är skadligt för hälsan
  och för miljön.

 173. En lovande ansats för att ersätta blyet
  och få blyfria celler-

 174. -är att byta ut blyet mot
  monovalenta och trivalenta katjoner.

 175. Eftersom de har två metallkatjoner-

 176. -kallas de också dubbelperovskiter.

 177. Det är ett framväxande område
  som kan öppna för nya möjligheter-

 178. -inom materialkemin,
  men är också mycket utmanande.

 179. Inga fungerande celler
  baserade på dubbelperovskiter-

 180. -har förevisats än så länge.

 181. Jag har sökt medel
  från Wallenbergstiftelserna för detta-

 182. -och hoppas få ansökan beviljad.

 183. -Och... Ja.
  -Ja.

 184. Vi vill tacka Wallenbergstiftelserna-

 185. -men även andra har bidragit
  under de senaste 20-25 åren.

 186. Ibland kanske
  man satsar mot stjärnorna-

 187. -och bara når närmaste träd.
  En björk eller vad det kan vara.

 188. Man siktar mot solen
  och når nåt annat.

 189. Här är en halvtransparent solcell-

 190. -tillverkad med tekniker
  som liknar de vi har tänkt använda.

 191. Den är väldigt liten
  och ser ut som en gammal diabild.

 192. Om ni har turen att sitta nära
  ser ni ett ljussken-

 193. -strax ovanför
  den inte så genomskinliga cellen.

 194. Det är den lilla LED-

 195. -som drivs av strömmen
  från solcellsmodulen.

 196. Ni kan se större versioner
  om ni deltar vid förevisningarna-

 197. -som vi ska hålla efter föreläsningarna.

 198. Det blir under lunchen.

 199. Med det vill vi avrunda
  och välkomna eventuella frågor.

 200. Översättning: Linnéa Holmén
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Organisk elektrooptik

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Hur lågt kan man pressa vikten i ett fotovoltaiskt material, det vill säga material som omvandlar ljusenergi från solen till elektrisk energi? Feng Gao och Olle Inganäs, båda forskare i biomolekylär och organisk elektronik vid Linköpings universitet, arbetar bland annat med perovskit som är ett mineral. De berättar att man snart har ett material där en kvadratkilometer väger lika mycket som två vuxna män. Inspelat den 13 september 2017 på Linköpings universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Linköpings universitet.

Ämnen:
Teknik > Materiallära
Ämnesord:
Geologi, Material, Materiallära, Mineraler, Mineralogi, Naturvetenskap, Teknik
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Material och teknik i en digital framtid

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Material och teknik i en digital framtid

KWA-Stipendiater på Linköpings universitet

Mille Millnert, före detta vice rektor vid Linköpings universitet, berättar om tidigare forskningsprojekt som fått stöd av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Inspelat den 13 september 2017 på Linköpings universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Linköpings universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Material och teknik i en digital framtid

Organisk elektronik inspirerad av hud

Elektronisk hud som berättar för dig hur du mår? Enligt Zhenan Bao, professor i kemiteknik vid Stanford University, är detta snart verklighet. Inspelat den 13 september 2017 på Linköpings universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Linköpings universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Material och teknik i en digital framtid

Organisk elektrooptik

Hur lågt kan man pressa vikten i ett fotovoltaiskt material, det vill säga material som omvandlar ljusenergi från solen till elektrisk energi? Feng Gao och Olle Inganäs, båda forskare i biomolekylär och organisk elektronik vid Linköpings universitet, arbetar bland annat med perovskit som är ett mineral. De berättar att man snart har ett material där en kvadratkilometer väger lika mycket som två vuxna män. Inspelat den 13 september 2017 på Linköpings universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Linköpings universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Material och teknik i en digital framtid

Bioelektronik och elektroniska växter

Kan bioelektronik förlänga livet? Magnus Berggren, professor i fysik och elektroteknik, och Eleni Stavrinidou, forskare i fysik och elektroteknik, båda vid Linköpings universitet, berättar om hur de arbetar med att få elektronik att kunna kommunicera med nervsystemet. Inspelat den 13 september 2017 på Linköpings universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Linköpings universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Material och teknik i en digital framtid

Sociala robotar

Kan robotar bli mänsklighetens nya bästa vänner? Nadia Magnenat Thalmann, NTU i Singapore samt Miralab, är en av världens ledande forskare inom utvecklingen av sociala, interagerande robotar. Hon menar att den bild av robotar som förmedlas i underhållningsindustrin är felaktig. Inspelat den 13 september 2017 på Linköpings universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Linköpings universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Material och teknik i en digital framtid

Robotar som samarbetar

Kan robotar bli lika bra som människor på att arbeta i team? För detta arbetar Patrick Doherty, professor i datavetenskap vid Linköpings universitet, som berättar att han redan har kommit en bra bit på vägen. Inspelat den 13 september 2017 på Linköpings universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Linköpings universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Material och teknik i en digital framtid

Att visualisera framtiden

Hur kan vi ta oss an mer komplexa data? Chris R Johnson, forskare i datavetenskap och visualisering vid Universitetet i Utah, USA, menar att visualisering kommer att vara ett av våra viktigaste verktyg för detta. Inspelat den 13 september 2017 på Linköpings universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Linköpings universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Material och teknik i en digital framtid

Biomolekylär programmering med dna

Vilka trender råder inom biotekniken? Professor Richard M Murray från Caltech redogör för vad som är hett just nu. Murray hoppas att man inom tio-femton år kommer att ha framställt genetiskt programmerade celler och maskiner som kan utföra meningsfulla sysslor. Inspelat den 13 september 2017 på Linköpings universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Linköpings universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Material och teknik i en digital framtid

Ljus, materia och volym

Hur skapar man fotorealistiska bilder av syntetiska miljöer? Jonas Unger, forskare i datorgrafik och bildbehandling, och Anders Ynnerman, professor i vetenskaplig visualisering, båda vid Linköpings universitet, berättar om sina arbeten med ljus, materia och volymer. Inspelat den 13 september 2017 på Linköpings universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Linköpings universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & teknik

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Nobel Week Dialogue 2015

Samspelet mellan människan och datorn

Ett panelsamtal om var tekniken står idag och vad som kommer sedan. Hur kommer människans relationer med maskinerna att påverkas när maskinerna blir smartare och smartare? Medverkande: Cynthia Breazeal, professor i datavetenskap, Sherry Turkle, professor i sociala studier, Barbara Grosz, professor i naturvetenskap, och Guru Banavar, IBM. Moderator: Stuart Russell. Inspelat på Svenska mässan, Göteborg, den 9 december 2015. Arrangör: Nobel Media.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Nobel Week Dialogue 2015

Framtidens intelligens

Framtidsforskaren Ray Kurzweil talar om vilka möjligheter den mänskliga hjärnan har att förutse framtiden och hur det kommer att påverka vår biologiska intelligens och den artificiella intelligensen. Inspelat på Svenska mässan, Göteborg, den 9 december 2015. Arrangör: Nobel Media.