Titta

UR Samtiden - Tänka på att tänka

UR Samtiden - Tänka på att tänka

Om UR Samtiden - Tänka på att tänka

Föreläsningar från ett tvärvetenskapligt symposium om tänkande hos människor och andra djur - vad det är, hur det fungerar, hur det utvecklats och vad som skiljer människans sätt att tänka från djurens. Inspelat den 14-15 december 2017 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangörer: Nationalkommittén för logik, metodologi och filosofi och Nationalkommittén för biologi, Kungliga Vetenskapsakademien.

Till första programmet

UR Samtiden - Tänka på att tänka : Mentala representationerDela
 1. Vi ska inte fokusera på
  hur organismen fungerar internt-

 2. -utan på
  att den befinner sig i en viss miljö.

 3. Jag ska tala om
  mentala representationer.

 4. Det här är nåt
  som vi väldigt ofta tar för givet-

 5. -i vardagen
  och inom kognitionsforskning.

 6. Vi tar dem för givna,
  men konceptet är rätt komplicerat.

 7. Jag vill försöka visa hur de fungerar-

 8. -så att de ter sig mindre komplicerade.

 9. Mentala representationer handlar om...

 10. ...att tillskriva andra
  människor och djur tillstånd...

 11. ...som anger att saker och ting
  är på ett visst sätt.

 12. För en viss situation
  gäller ett visst förhållande.

 13. Vi kan ta
  några vardagspsykologiska exempel.

 14. Det jag ser säger mig-

 15. -att jag befinner mig i en sal
  där människor sitter på blåa stolar.

 16. Andra exempel är uppfattningen
  att Stockholm är vackert-

 17. -uppfattningen
  att tigrar lever i Indien-

 18. -eller att Stockholm
  ligger söder om Riga.

 19. Det här är vardagsuppfattningar
  som bygger på mentala tillstånd...

 20. ...med representationell kraft...

 21. ...representationellt innehåll.

 22. Man talar även om representation
  inom kognitionsforskning.

 23. Den här artikeln hittade jag när jag
  sökte på "neural representation".

 24. Det handlar om representation
  av kända och okända ansikten.

 25. Det är en studie av hur
  hjärnan representerar ansikten.

 26. Det involverar
  det fusiforma ansiktsområdet-

 27. -och relaterade områden i hjärnbarken.

 28. Studien använder funktionell avbildning
  och multivariat analys-

 29. -för att försöka ta reda på
  hur hjärnan representerar ansikten.

 30. Jag tänker inte läsa citatet, men
  termen "representation" återkommer.

 31. Jag tänker återkomma till en sak.

 32. Inom vardagspsykologi är
  tillstånden ofta medvetna.

 33. Men det är mindre vanligt
  inom kognitionsforskning.

 34. Men gränsen är lite vag.

 35. Jag återkommer till om medvetande
  och representation är relaterade.

 36. Men tills vidare
  ignorerar jag medvetandet-

 37. -och börjar med att titta på
  hur representation tolkas-

 38. -inom kognitionsforskningen.

 39. Vissa menar att kognitionsforskare
  ser på representation så här.

 40. Synen som dominerar
  inom skolan som jag tillhör-

 41. -är nåt som kallas
  representational theory of mind.

 42. Idén här är
  att representationella tillstånd-

 43. -är uppbyggda nervstrukturer.

 44. De bygger på modellen för meningar,
  som har olika delar.

 45. De här tillstånden
  interagerar med varandra-

 46. -och skapar beteenden
  på systematiska vis.

 47. Och modellen som ofta används är
  syntaxen hos logiska system.

 48. I dem tittar man på meningar
  som har en viss form.

 49. Man tittar på procedurer
  för hur man förändrar meningar-

 50. -och man ser det
  som syntaktiska slutledningar.

 51. Här fungerar hjärnan
  som en syntaktisk motor.

 52. Den noterar
  nervstrukturernas fysiska form-

 53. -och kopplar samman
  olika strukturer med varandra-

 54. -vilket i slutändan
  ger upphov till olika beteenden.

 55. I linje med vad jag precis
  har varit inne på kan jag tillägga-

 56. -att de personer som tar till sig
  representational theory of mind-

 57. -tenderar att värdera beräkningar högt
  och ser hjärnan som en dator.

 58. De ser det som meningar och
  olika tillstånd som programmeras.

 59. Men liknande idéer om tillstånd
  som interagerar systematiskt-

 60. -ses inte bara hos computationalister,
  som fokuserar på hjärnan som dator.

 61. Här har jag ett citat
  från en neoassociationist-

 62. -som tittar på
  stimulus-respons och utfall.

 63. Det här ligger nära det som
  Stefano Ghirlanda tog upp tidigare-

 64. -med situationsvärdesinlärning.
  Det är inte nödvändigtvis samma sak-

 65. -men vissa former
  av instrumentell betingning-

 66. -leder till att djur
  tillskriver vissa utfall värde-

 67. -och det kan handla om resultat-

 68. -som kanske kommer på vägen
  mot den slutgiltiga belöningen.

 69. Här talar Horvitz om...

 70. ...hur kortikala indata representerar
  förväntade belöningsutfall.

 71. Nervcellerna representerar inte bara
  utfallets identitet utan även värdet.

 72. Här är tanken att vissa nervstrukturer
  representerar utfallsvärdet-

 73. -och att andra strukturer representerar
  att ett visst beteende-

 74. -brukar leda till det utfallet.

 75. När representationen
  av utfallsvärdet är positiv-

 76. -skapar de båda tillstånden ihop
  det lämpliga beteendet.

 77. Så föreställningen om hjärnan
  som en syntaktisk motor-

 78. -finns implicit hos en stor mängd-

 79. -kognitionsforskare
  och klassiska computationalister.

 80. Det finns nåt väldigt förbryllande-

 81. -med representational theory of mind.

 82. Så som den här synen
  på mental representation-

 83. -beskriver situationen gör att vi vill
  positionera representationerna.

 84. För vi vill förklara
  de processer i hjärnan-

 85. -som till slut
  ger upphov till olika beteenden.

 86. Om det är allt
  som attribuerandet av tillstånd gör-

 87. -varför måste vi då se tillstånden
  som representationella?

 88. Så representation handlar om
  att ett visst tillstånd-

 89. -står för nån aspekt av världen,
  ofta nåt i den externa världen.

 90. Kanske är det nåt
  som finns på andra sidan jordklotet.

 91. Jag kanske tror att Lima
  är huvudstaden i Peru.

 92. Och det är det underliga
  med representation:

 93. Hur får vissa tillstånd sån betydelse-

 94. -att de kan förmedla avlägsna tillstånd?

 95. Men det jag hittills berättat om
  representational theory of mind-

 96. -verkar inte säga mycket om det.
  Den tar upp interna processer-

 97. -som gör att kroppen rör sig.

 98. Och varför behöver vi tänka på
  vad som står för vad-

 99. -för att förstå hur det fungerar?

 100. Vi har tillstånd
  som ska representera utfallsvärden-

 101. -eller att Stockholm
  ligger söder om Riga-

 102. -men vi har bara sagt att de interagerar
  och skapar beteenden-

 103. -och det kan de göra
  utan att representera nåt externt.

 104. Det är sant att vi när vi pratar,
  både i vardagen och forskningen-

 105. -identifierar de här tillstånden
  utifrån vad vi tycker att de gäller.

 106. Och vi tänker på de syntaktiska
  sambanden mellan tillstånden-

 107. -som det som
  för oss från sanning till sanning.

 108. Så vi drar en parallell
  till syntax och semantik.

 109. Tillstånden blir semantik och
  sambanden blir sen dess syntax.

 110. Men vi vet fortfarande inte varför den
  här påstådda semantiken ska påverka-

 111. -den förklarande berättelsen.

 112. Vi tänker oss en semantik, och den
  berättar hur tillstånden interagerar-

 113. -men det intressanta för beteendet
  är hur tillstånden interagerar.

 114. Och det kan vi egentligen förklara
  utan att använda semantiska liknelser.

 115. Om något är viktigt
  för representationen-

 116. -så är det skillnaden mellan om
  representationstillståndet är sant-

 117. -att det som det förmedlar stämmer,
  eller om det är falskt.

 118. Det stämmer nog
  att Stockholm är vackert-

 119. -men att Stockholm
  ligger söder om Riga är nog falskt.

 120. Det är naturligt att bara
  vissa representationer är sanna.

 121. Men huruvida
  tillståndet är sant eller falskt-

 122. -spelar ingen roll för
  den förklarande berättelsen hittills.

 123. Hur tillståndet att Stockholm
  ligger söder om Riga-

 124. -bidrar till att skapa beteenden-

 125. -förändras inte av
  huruvida det är sant eller falskt.

 126. Nån som åker
  till Riga från Stockholm...

 127. ...åker söderut...

 128. ...även om tillståndet är falskt.

 129. Så skillnaden mellan sant och falskt-

 130. -verkar inte göra
  nån förklarande skillnad hittills.

 131. Så representational theory of mind
  verkar hittills-

 132. -inte förklara
  det centrala i representation:

 133. Att tillstånd i huvudet
  står för saker utanför huvudet-

 134. -och hur det påverkar
  vår förklaring av tillstånden.

 135. Här är lösningen
  som jag vill erbjuda er.

 136. För att förstå representation-

 137. -måste vi sluta fokusera på
  interna psykologiska processer-

 138. -och se olika organismer i förhållande
  till miljön de befinner sig i.

 139. En rad olika filosofiska teorier gör så.

 140. Success semantics, teleosemantik
  och signaleringsteori.

 141. De skiljer sig åt. Jag blev presenterad
  som nån som fokuserar på-

 142. -en biologisk syn på representation,
  vilket är typiskt för teleosemantik.

 143. Men i dag ska jag tala om
  en tanke som är vanlig-

 144. -inom en rad olika sätt
  att se på mental representation.

 145. Och tanken är att vi inte ska fokusera
  på hur organismen fungerar internt-

 146. -utan på
  att den befinner sig i en viss miljö.

 147. Och poängen med
  att tänka på representationen-

 148. -är att synen på att interna tillstånd
  har med externa tillstånd att göra-

 149. -låter oss spåra inte bara
  hur organismerna beter sig-

 150. -utan även
  hur de lyckas uppnå vissa resultat.

 151. Så tanken är att när representationer...

 152. ...är både närvarande och sanna...

 153. ...kommer de ge upphov till beteenden
  som uppfyller mer avlägsna mål.

 154. Så sanningen hjälper oss att veta-

 155. -när organismens beteende
  kommer att uppnå resultat.

 156. Ett internt tillstånd blir ställ-
  företrädare för ett externt förhållande-

 157. -och sen antar organismen
  rätt beteende för målet.

 158. Jag ska ge er ett par exempel.

 159. Säg att jag har ett tillstånd...

 160. ...som kombinerar törst efter öl...

 161. ...med att jag går till kylen.

 162. Då vill jag mena att tillståndet
  är en representation av...

 163. Det visar att tillståndet representerar
  att det finns öl i kylen.

 164. Och det handlar inte om att tillståndet
  kombineras med ett begär.

 165. Vi måste inte se det
  som en representation...

 166. ...för att veta det. Att se det
  som en representation av öl i kylen-

 167. -handlar om att turen till kylen
  faktiskt ger mig en öl.

 168. Så genom att tillståndet får
  representera ett förhållande-

 169. -kan vi förutsäga om dess beteende
  kommer att ge ett visst resultat.

 170. Jag ska ge er ett annat exempel.

 171. Gröna markattor
  har ett visst mentalt tillstånd.

 172. De förmedlar det till varandra.

 173. Det får dem att gömma sig i buskar.

 174. De ser nåt,
  skriker och gömmer sig i en buske.

 175. Vad är det då det här
  mentala tillståndet representerar?

 176. Jag vill mena att det är örnar-

 177. -för det är då det är rimligt
  att gömma sig bland buskarna.

 178. För då kan örnar inte ta dem.
  Genom att notera vilket förhållande-

 179. -som gör beteendet lyckat
  i stället för meningslöst-

 180. -kan man identifiera
  vilket innehåll som är representerat.

 181. Ni kanske tänkte
  när jag tog upp det här...

 182. Varifrån kommer idén att det interna
  tillståndet står för nåt externt?

 183. Ni kanske tänkte
  att det externa förhållandet-

 184. -normalt är det
  som orsakar det interna tillståndet.

 185. Och det är inte en dum första tanke.
  Men det stämmer inte.

 186. Ta apans tillstånd.

 187. Apor är överdrivet försiktiga-

 188. -och skapar det här tillståndet
  när ett mörkt moln passerar fort.

 189. Men vi tror inte att tillståndet
  representerar nåt mörkt ovanför-

 190. -utan det representerar en örn,
  eftersom beteendet som följer-

 191. -är rimligt när det är en örn i luften,
  men inte när det är ett moln.

 192. I det senare fallet
  är det bortslösad tid.

 193. Ta tillståndet
  som får mig att gå till kylen.

 194. Det orsakas inte bara av öl i kylen,
  utan kanske av önsketänkande...

 195. ...eller av att jag ser min
  lägenhetskompis komma hem...

 196. ...med lite öl som nån måste ställa in.

 197. Men tillståndet representerar
  inte våra missförstånd-

 198. -utan de situationer
  där vårt beteende vore rimligt.

 199. Så här kan man se det:

 200. När nån väcker frågan...

 201. ...om vad som gör att vissa fysiska
  tillstånd får representationer...

 202. ...är det lätt
  att inse hur snårigt det är.

 203. Vad är det som får
  ord skrivna på papper-

 204. -eller ljud i luften stå för nåt annat?
  Det är rätt svårt att greppa.

 205. En första tanke kan vara...

 206. ...att mönstren är representationer
  eftersom vi tolkar dem som det.

 207. Vi tror att meningen...

 208. ...uttrycker tron
  att Stockholm ligger söder om Riga.

 209. Men den sortens förklaring
  är inte heltäckande.

 210. För vi vill inte bara förstå
  meningars representationskraft-

 211. -utan även de hos mentala tillstånd.

 212. Och det känns fel att säga att mitt
  mentala tillstånd och min nervstruktur-

 213. -representerar nåt
  eftersom jag anser att det står för nåt.

 214. Jag anser oftast inte
  att mina nervstrukturer står för nåt.

 215. Men på ett sätt
  handlar det om att organismen-

 216. -tolkar tillståndet
  som att det står för nåt.

 217. Så apan tolkar tillståndet
  som att det står för en örn.

 218. Och då agerar den på ett sätt som
  är lämpligt med en örn i närheten.

 219. Så det mentala tillståndet får
  agera ställföreträdare för örnen-

 220. -såtillvida
  att det ger ett lämpligt beteende.

 221. Samma sak med min tro
  att det finns en öl i kylen.

 222. Jag tolkar tillståndet i min hjärna som
  att det finns öl i kylen, och går dit-

 223. -vilket är rimligt,
  för det kanske finns öl i kylen.

 224. Jag har pratat om representation
  av hela organismer-

 225. -som människor och gröna markattor.

 226. Men vi kan applicera samma modell
  på organismers delsystem-

 227. -alltså mentala mekanismer
  inuti organismen.


 228. jag har temperaturreglerande system.

 229. Vi kan ta systemet
  som styr osmolariteten i blodet.

 230. Jag har system
  som upptäcker geometriska former.

 231. Och man kan säga
  att de involverar representationer-

 232. -såtillvida att dessa styr
  hur delsystemen fungerar.

 233. Ta hormonet vasopressin.

 234. Det frisätts när
  osmolariteten i blodet blir för hög-

 235. -och då instruerar det njurarna
  att skicka ut mer vatten i cirkulation.

 236. Nåt annat hormon
  hade kunnat utföra den funktionen.

 237. Där kan hormonet sägas representera
  en hög osmolaritet-

 238. -eftersom det får njurarna att göra nåt
  som är lämpligt vid hög osmolaritet.

 239. Ibland frisätts hormonet även
  när osmolariteten inte är hög.

 240. Då uppstår beteendet,
  men det ger inget resultat.

 241. Det finns celler
  som fokuserar på den tidiga synen-

 242. -till exempel celler
  i den primära synbarken-

 243. -som reagerar
  på skiftande ljusstyrka i synfältet.

 244. De signalerar till senare delar
  av systemet för tidig syn-

 245. -att här finns kanter, när systemet
  försöker identifiera geometriska former.

 246. Så signalerna från de här cellerna
  i primära synbarken representerar...

 247. ...att det finns
  skilda former i synfältet.

 248. Så nu kan vi fokusera på...

 249. ...att diskussionen om representation
  gör två saker för oss.

 250. Den går hand i hand
  med synen på hjärnan som en dator.

 251. Den säger hur vissa mentala tillstånd
  interagerar tack vare deras syntax.

 252. Men den biten
  går inte in på representation-

 253. -som att en sak
  står för nåt annat utanför huvudet.

 254. Tanken om representation
  uppstår när vi...

 255. ...noterar att representations-
  diskussioner säger när tillstånden...

 256. ...leder till reaktioner
  som uppnår systemets mål.

 257. Om representationen
  stämmer kommer reaktionen-

 258. -att vara lämplig för omständigheterna.

 259. Det är det som får oss att se ett till-
  stånd som representant för ett annat.

 260. Systemet tolkar tillståndet
  som att det står för nåt annat.

 261. Nu kan vi se
  hur de två aspekterna passar ihop.

 262. När vi förstår representationens natur,
  den semantiska kraften-

 263. -ser vi att i ett väl fungerande system
  kommer de syntaktiska bindningarna-

 264. -och beteendet som följer, att se till
  att mellantillstånden är sanna-

 265. -och att beteendet är effektivt-

 266. -förutsatt
  att de initiala tillstånden är sanna.

 267. Så de interna processerna
  måste respektera-

 268. -det semantiska innehållet
  i tillstånden-

 269. -så att det beteende
  som uppstår ger goda resultat-

 270. -om de initiala tillstånden är sanna.

 271. Så kan man tänka om representation.
  Man ser system-

 272. -som behandlar interna tillstånd
  som ställföreträdande för externa-

 273. -sett till att det beteende de väljer
  som svar på de interna tillstånden-

 274. -är lämpligt under vissa förhållanden.

 275. Förhållandet
  som tillståndet representerar-

 276. -är det
  för vilket beteendet är lämpligt.

 277. Men inte alla har
  den här synen på representation.

 278. Många, både inom filosofin
  och utanför, skulle säga-

 279. -att det här som jag har tagit upp
  gäller för maskiner-

 280. -och kanske vissa
  beräkningsapparater-

 281. -att de beter sig på ett visst vis
  när de registrerar information-

 282. -men att det är rent maskinellt
  och inte den sorts representation-

 283. -som vi talar om,
  som ju är medveten representation.

 284. Jag inser att vissa tillstånd
  vägleder organismer-

 285. -på sätt som passar
  vid vissa förhållanden-

 286. -men det är inte den sortens
  representation som vi främst tänker på.

 287. Tänk på det visuella tillstånd
  jag inledde med-

 288. -nämligen att många här inne
  sitter på blåa stolar.

 289. Är det inte uppenbart att det
  tillståndet säger mig vad jag sa-

 290. -nämligen att många här
  sitter på blåa stolar.

 291. Jag ser vad det representerar.

 292. Jag behöver inte gå in
  på lämpliga reaktioner-

 293. -för att förstå
  att tillståndet representerar.

 294. Det är väl uppenbart
  att tillståndet representerar nåt.

 295. Jag tycker det här är fel. Det är inte
  ett bra sätt att se på representation.

 296. Och jag ska förklara varför.

 297. Det är sant att viktiga delar
  av mentala tillstånd är medvetna-

 298. -och att de medvetna delarna
  driver representation.

 299. Jag är fysikalist, och det är inte så
  att jag talar om nåt ickefysiskt-

 300. -utan bara om fysiska processer
  som liknar nåt för oss.

 301. Det gäller för många mentala tillstånd-

 302. -och det ligger i
  de fysiska processernas natur-

 303. -att det är vad vi låter representera
  vissa företeelser i vår miljö.

 304. Men jag tror inte att det här fallet,
  där medvetandet "inkräktar"-

 305. -är en annan sorts representation
  än den jag har talat om.

 306. Och jag tror att det är en illusion-

 307. -att tro att man kan få
  insikter om representation-

 308. -genom att begrunda
  specialfallet medveten representation.

 309. Det finns en stark
  nutida tradition inom filosofi...

 310. ...den är gammal men väldigt aktuell...

 311. ...där personer
  som jag kallar fenomenalister...

 312. ...menar att man inte behöver blanda in
  lämpliga beteenden...

 313. ...för att förstå representation.

 314. Det finns nån inneboende länk-

 315. -mellan de introspektiva
  och medvetna mentala tillstånden-

 316. -och vad de står för i världen.

 317. Jag ska titta på
  olika sätt att utveckla idén-

 318. -och visa att de för oss tillbaka
  till det som jag talade om tidigare.

 319. Så här kan man uttrycka
  fenomenalisternas syn:

 320. Vissa menar att träd kan representera.

 321. Om ett träd hade ett medvetet tillstånd
  så som jag har nu-

 322. -skulle det representera alla här
  trots att det inte kan agera.

 323. Det viktiga är
  att det har ett medvetet tillstånd.

 324. Jag ska kort nämna nåt
  som inte är helt och hållet relevant.

 325. Vissa filosofer
  och kognitionsforskare...

 326. Så här invänder jag
  mot fenomenalisterna:

 327. Ge mig exempel på hur medvetna
  aspekter av mentala tillstånd-

 328. -har inneboende samband
  med föremål som de ska representera.

 329. Hur kan vi automatiskt veta
  att de representerar specifika föremål.

 330. En grupp tänkare...

 331. ...vill få in världen i medvetandet...

 332. Det är inte representationellt,
  men jag vill nämna det-

 333. -för att kunna jämföra det med en
  annan syn. Dessa är naiva realister.

 334. Kognitionsforskare kanske
  kommer att tänka på gibsonister.

 335. De ser på perception som nåt
  som knyter oss till saker i världen.

 336. Här står en svart dator-

 337. -och datorn finns i mitt medvetande-

 338. -eftersom
  medvetandet involverar världen.

 339. Datorn och dess svarta färg är en
  komponent i mitt medvetna tillstånd.

 340. Det positiva med det här tankesättet...

 341. ...är att man fokuserar...

 342. ...på de bra fallen
  som jag nämnde tidigare.

 343. Här är ett externt förhållande,
  och det styr mitt agerande.

 344. Jag vill lyfta datorn,
  så jag tar tag i den. För datorn...

 345. ...når in i hjärnan via synen
  och styr mitt agerande.

 346. Det är ingen dålig idé.

 347. Filosoferna menar att det här är
  en del av vår medvetna perception.

 348. De tror att den medvetna perceptionen
  handlar om länken till datorn-

 349. -och att den påverkar mitt agerande.

 350. Det är ingen värdelös idé, men den
  tar inte upp medveten representation.

 351. För tillståndet
  som involverar datorn och dess färg-

 352. -är inte representationellt.
  Den kan inte vara sant eller falskt.

 353. Det säger inget
  utan förhåller mig bara till datorn.

 354. Det är inte en berättelse
  som får en representation-

 355. -som ibland är sann och ibland falsk.

 356. De naiva realisterna
  har alltså ett intressant perspektiv-

 357. -men de bortser helt
  från representationen.

 358. Och dessutom vill jag mena...

 359. ...att de skär bort nåt oerhört viktigt.

 360. Min åsikt är
  att den här sortens tankesätt-

 361. -är naturliga men primitiva tankesätt.

 362. Tänk på barn som är för små
  för att förstå vad andra vet.

 363. Så djur som förstår vad de ser
  men inte vad andra inser.

 364. Så de förstår
  att fakta i världen kan styra-

 365. -vissa djurs agerande-

 366. -för de ser att organismen i fråga
  har dessa fakta framför sig.

 367. Men den sortens tänkande
  har ännu inte nått dit-

 368. -där man inser att fakta där ute
  styr mitt beteende-

 369. -genom att skapa ett mellanliggande
  tillstånd i mitt huvud.

 370. Och ibland fanns tillståndet där, men
  det hade skapats på ett annat sätt.

 371. Och organismen
  beter sig på samma vis-

 372. -när tillståndet finns där
  men är falskt.

 373. Och det är det framsteget som
  representationellt tänkande utgör.

 374. Ett tillstånd i huvudet
  är sant eller falskt-

 375. -och när det är sant ger det gott
  resultat men annars bara beteendet.

 376. Och det här intressanta
  ignorerar de naiva realisterna.

 377. Jag vill bara placera
  den naiva realismen-

 378. -i förhållande till de andra
  inriktningarna jag tar upp.

 379. Vi återvänder till fenomenalisterna.

 380. De ser verkligen medvetna
  representationer som representationer.

 381. De menar att det som jag ser i detta nu
  inte tvunget involverar fakta.

 382. Jag hade kunnat se samma saker
  om jag hade tagit droger.

 383. Ni är inte här och stolarna är gröna.
  Ändå ser jag er på blåa stolar.

 384. Vissa tror att det finns ett tillstånd
  som inte involverar fakta-

 385. -för det kan finnas
  även om fakta saknas.

 386. Men ändå representerar
  det tillståndet på nåt sätt-

 387. -de blåa kulörer och organismer
  som finns där ute.

 388. Det interna tillståndet representerar
  med sin medvetna natur-

 389. -vad som finns där ute.

 390. Så här
  kan man vidareutveckla den tanken.

 391. Tanken är att...

 392. Filosoferna här känner till
  transparency observation.

 393. Fundera på vilka egenskaper
  som utgör er upplevelse.

 394. Om ni inte kommer på nåt...

 395. Om ni bara ser det blåa...

 396. Jag byter från människor
  till ett geometriskt exempel.

 397. Man tittar på en blå kvadrat,
  och färgen och formen upplever man.

 398. Så tanken är att man upplever
  de här externa egenskaperna-

 399. -både när de faktiskt finns där
  och när man hallucinerar.

 400. Men eftersom man upplever
  egenskaperna säger de en-

 401. -att världen framför en karakteriseras
  av de här egenskaperna.

 402. Upplevelsen innehåller
  egenskaper som världen kan ha.

 403. Det är en väldigt naturlig berättelse.

 404. Men den håller nog inte
  om man undersöker den.

 405. Man kan fråga på vilket sätt
  egenskaperna blå och fyrkantig-

 406. -finns i min upplevelse
  om jag hallucinerar.

 407. Man är inte en naiv realist, för då
  hade det funnits en blå kvadrat där-

 408. -och egenskaperna hade tagit sig in i...

 409. Jag håller inte med om det,
  men jag förstår tanken.

 410. Men nu är synen den
  att jag hallucinerar-

 411. -för det finns ingen blå kvadrat där.

 412. Varken jag eller hjärnan är blåa. Inget
  är blått eller fyrkantigt runt mig.

 413. Men mitt medvetna tillstånd involverar
  egenskaperna blått och fyrkantigt.

 414. Jag kan inte förstå det.

 415. Det är nån form av...

 416. ...arkaisk platonsk idé...

 417. ...att egenskaperna blå och fyrkantig
  finns nånstans där ute...

 418. ...och att min hjärna
  på nåt sätt fångar dem.

 419. Jag hoppas att ingen med veten-
  skapliga ambitioner tar det på allvar.

 420. Slutsatsen som vi måste dra,
  även om det kan verka ologiskt-

 421. -är att egenskaperna som karak-
  teriserar min upplevelse är en sak.

 422. De är subjektiva egenskaper
  i mitt mentala tillstånd.

 423. Och de egenskaper
  som karakteriserar fysiska föremål-

 424. -som fyrkantighet och blåhet
  är nåt annat.

 425. Vissa egenskaper
  kan antas av föremål-

 426. -och andra egenskaper
  gäller min upplevelse när jag ser nåt.

 427. Det är två olika grupper.

 428. En annan fråga är vad som binder
  de här egenskaperna samman.

 429. Varför är det så
  att egenskaperna i mitt medvetande-

 430. -också representerar de externa?

 431. På nåt sätt är det inbyggt
  i de subjektiva egenskaperna-

 432. -att de representerar de externa.

 433. Men jag förstår inte riktigt...

 434. ...hur det fungerar. Vad är det med de
  medvetna egenskaperna-

 435. -som automatiskt
  kopplar dem till de externa?

 436. Man kan säga
  att det medvetna tillståndet-

 437. -ger de externa tillståndens utseende.

 438. Men varför ska de här
  subjektiva egenskaperna-

 439. -ge form åt
  specifika externa förhållanden?

 440. Mina subjektiva egenskaper
  skiljer sig från de externa-

 441. -och det saknas uppenbart samband.

 442. Men jag tror faktiskt att det mentala
  tillståndet representerar det externa.

 443. Men nu är vi tillbaka
  vid inledningens problem.

 444. Är det inte underligt
  att en sak kan stå för en annan?

 445. Vad utgör sambandet som får
  en sak att representera en annan?

 446. Det vore nog fel att tro på
  ett inneboende samband-

 447. -medan våra subjektiva tillstånd och de
  externa förhållanden de representerar.

 448. Här får vi nog ge samma svar
  som vi gav tidigare:

 449. De mentala tillstånden representerar
  de externa förhållandena-

 450. -men bara
  eftersom subjektet tillåter det.

 451. När subjektet
  har en sån här upplevelse-

 452. -agerar det på
  lämpligt sätt för blå kvadrater.

 453. Det behandlar det interna tillståndet
  som ställföreträdande för det externa-

 454. -såtillvida att det beter sig lämpligt
  för de externa förhållandena.

 455. Det för oss alltså tillbaka
  till det ekologiska:

 456. Representation handlar om att se
  organismer i miljön de lever i-

 457. -och förstå hur interna tillstånd
  kan styra deras beteende-

 458. -och göra det lämpligt genom att agera
  ställföreträdare för andra tillstånd.

 459. Och medvetande
  är ingen källa till representation-

 460. -utan det är bara
  ett särskilt inslag i bilden.

 461. Tack.

 462. Översättning: Markus Svensson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Mentala representationer

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Mentala tillstånd anses allmänt representera andra tillstånd. Men vad innebär representation i detta fall? Ska det definieras i neutrala termer, eller i termer av att mentala tillstånd är medvetna? David Papineau, professor i filosofi vid Kings College, London, argumenterar för att ingen av dessa förklaringar kan redogöra för den kausalt effektiva aspekten av våra representationella förmågor. Inspelat den 14 december 2017 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangörer: Nationalkommittén för logik, metodologi och filosofi och Nationalkommittén för biologi, Kungliga Vetenskapsakademien.

Ämnen:
Psykologi och filosofi > Psykologi
Ämnesord:
Mentalisering, Psykologi
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Tänka på att tänka

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tänka på att tänka

Intelligent beteende hos djur

Stefano Ghirlanda, professor i psykologi vid Brooklyn College, beskriver hur inlärning och genetisk information integreras i djurs beteende för att effektivt anpassa sig till sin omgivning. Inspelat den 14 december 2017 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangörer: Nationalkommittén för logik, metodologi och filosofi och Nationalkommittén för biologi, Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tänka på att tänka

Tänkande och kulturell evolution

Magnus Enquist, professor vid Centrum for evolutionär kulturforskning, Stockholms universitet, talar om en viktig aspekt av det som gör människan unik: hennes oerhörda flexibilitet vad gäller tänkande och handlande. Att lära sig flexibilitet är emellertid mycket kostsamt. Hos djur löses problemet genom att genetisk information begränsar inlärningsmöjligheterna, men denna förklaring fungerar inte för människan. Enquist föreslår att det i stället är kulturell utveckling som spelar denna roll hos människan, och som gör oss superflexibla vad gäller tänkande, språk, socialt beteende och samarbete. Inspelat den 14 december 2017 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangörer: Nationalkommittén för logik, metodologi och filosofi och Nationalkommittén för biologi, Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tänka på att tänka

Mentala representationer

Mentala tillstånd anses allmänt representera andra tillstånd. Men vad innebär representation i detta fall? Ska det definieras i neutrala termer, eller i termer av att mentala tillstånd är medvetna? David Papineau, professor i filosofi vid Kings College, London, argumenterar för att ingen av dessa förklaringar kan redogöra för den kausalt effektiva aspekten av våra representationella förmågor. Inspelat den 14 december 2017 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangörer: Nationalkommittén för logik, metodologi och filosofi och Nationalkommittén för biologi, Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tänka på att tänka

En kognitiv agentbaserad simulering

Kollektivt beslutsfattande beskrivs ofta som beslut fattade av en grupp, men i verkligheten är det ju självständiga individer i gruppen som interagerar. Hur bestämmer sig en individ för att delta i ett kollektivt beslut, och hur kommuniceras informationen om individens beslut till gruppen? Joshua Skewes, lektor i filosofi vid Institutet för kultur och samhälle, Aarhus universitet, ger en kognitiv modell för hur individer använder sina preferenser för att vägleda riskabla val, och testar modellen med hjälp av en agentbaserad simulering. Inspelat den 15 december 2017 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangörer: Nationalkommittén för logik, metodologi och filosofi och Nationalkommittén för biologi, Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tänka på att tänka

En introduktion till det psykologiska immunsystemet

Ett bayesianskt medvetande - det vill säga ett medvetande som förutser och värderar konsekvenser av handlingar med bayesianska metoder, enligt den nu populära teorin om "det förutseende medvetandet" - är i grunden ett rationellt medvetande. Men det finns evidens som indikerar att principerna för hur vi skaffar oss och uppdaterar information inte stämmer med den bayesianska förklaringen. Eric Mandelbaum, lektor i filosofi vid Baruch College, New York, föreslår att dessa principer är grundade i upprätthållandet av vad han kallar ett psykologiskt immunsystem snarare än i försök att approximera en bayesiansk processor. Inspelat den 15 december 2017 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangörer: Nationalkommittén för logik, metodologi och filosofi och Nationalkommittén för biologi, Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tänka på att tänka

Tänkande i det prediktiva medvetandet

Vad är det vi ser kontra vad vi tänker? Jacob Hohwys, professor i filosofi vid Monash University, Australien, presenterar med både matematiska detaljer och empiriska illustrationer en "prediction error minimization"-modell (PEM) för hur hjärnan (medvetandet) fungerar. Inspelat den 15 december 2017 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangörer: Nationalkommittén för logik, metodologi och filosofi och Nationalkommittén för biologi, Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & psykologi och filosofi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Vetenskaplig metod

Olika vetenskapliga kulturer

Vad innebär vetenskapliga kulturer? Här presenterar Staffan Selander, professor i didaktik vid Stockholms universitet, olika forskares teorier. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Arrangör: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - rasism

Rasismens orsaker

Bildningsbyrån tar oss med på en resa till London, där vi tittar närmare på kolonialismens historia och det mänskliga psyket. Vi försöker ta reda på varför rasism i olika former uppstår. En del forskare menar att vi kan finna förklaringar i psykologiska mekanismer medan andra menar att det är viktigt att utforska orsakerna på ett politiskt plan.