Titta

UR Samtiden - Konsten att hantera en föränderlig framtid

UR Samtiden - Konsten att hantera en föränderlig framtid

Om UR Samtiden - Konsten att hantera en föränderlig framtid

Har vi tillräckligt med kapacitet och visdom för att kunna agera i en tid med stora förändringar? Stiftelsen Ekskäret och Centrum för social hållbarhet (CSS) bjöd in till en heldagskonferens då forskare och talare från olika fält delade med sig av sin kunskap kring hur människor fungerar, lär och kan utvecklas för att möta morgondagens utmaningar. Inspelat den 5 december 2017 på Moderna Museet i Stockholm.

Till första programmet

UR Samtiden - Konsten att hantera en föränderlig framtid : Psykopatiska drag i vardagenDela
 1. Det bekymmerslösa,
  att flyta runt i tillvaron-

 2. -vilket orsakar många problem
  för människor runtomkring dem.

 3. Jag har en bakgrund i neurobiologi
  och forskar nu på KI-

 4. -på Centrum för psykiatriforskning.

 5. I juni, 2015, försvarade jag
  min avhandling om psykopati-

 6. -som även är temat
  för dagens föreläsning.

 7. Titeln är "The devil within us"-

 8. -"trickstern och psykopatiska drag
  i vardagslivet."

 9. Presentationen är ganska kort,
  jag ska prata i max 20 minuter.

 10. Sen blir det lite tid för frågor.
  Jag vill gärna höra era tankar.

 11. Jag har delat in det i fyra delar.

 12. Först: Vem är egentligen den
  mytologiska karaktären "trickstern"?

 13. Sen "psykopati
  och psykopatiska drag"-

 14. -då jag pratar
  om den dagsaktuella definitionen.

 15. Jag ska även prata om hur
  begreppen har vuxit fram över tid.

 16. Sen tänkte jag prata
  om psykopatiska drag i vardagslivet.

 17. Slutligen ska jag sammanfatta
  och diskutera tillsammans med er.

 18. Vi ska börja med att träffa
  den fiktive karaktären Patrik.

 19. Jag läser innantill. "Patrik växer
  upp i en medelstor svensk stad."

 20. "Mamman är lärare
  och ensamstående med tre barn."

 21. "Pappan arbetar inom
  den internationella banksektorn"-

 22. -"och är nästan aldrig i Sverige."

 23. "Redan som liten
  är Patrik extremt orädd."

 24. "Han klättrar högst upp i träden
  och bryr sig inte om tillsägelser"-

 25. -"från sin mamma eller andra."

 26. "Han har lätt för sig i skolan och
  börjar läsa internationell ekonomi"-

 27. -"i en närliggande ort. Han lämnar
  ofta in hemtentorna för sent"-

 28. -"och en gång plagierade han
  en uppsats från nätet."

 29. "Han är ofta ute på sena mingel
  och blir ofta festens medelpunkt."

 30. "Många flockas kring Patrik,
  men han saknar nära vänner."

 31. "Redan det andra året
  slutar han att gå på föreläsningar."

 32. "Han sitter uppe sent
  och skissar på en företagssida"-

 33. -"med falska uppgifter
  om examen i juridik och ekonomi"-

 34. -"från ett framstående universitet
  i USA."

 35. "Patrik blir headhuntad
  av en finansbyrå i London."

 36. "Han flyger dit och efteråt
  ringer byråns VD till sin kollega"-

 37. -"och är uppspelt över mötet med den
  vältaliga och lovande unge mannen."

 38. "Patrik får tjänsten och får även
  ett frikostigt löne- och bonuspaket."

 39. "Men i en rutinkontroll på byrån
  ett halvår senare"-

 40. -"framkommer flera oegentligheter.
  Pengar har försvunnit"-

 41. -"och olika rykten om Patrik
  har nått byråns VD."

 42. "Efter en sömnlös natt bestämmer sig
  VD:n för att konfrontera Patrik."

 43. "Men nästa dag upptäcker han
  att Patriks rum är tömt"-

 44. -"att alla saker är borta.
  Patrik efterlyses internationellt."

 45. "En vecka senare hittas han
  i en hotellbar i Warszawa."

 46. Vi stannar där.
  Vi ska komma tillbaka till Patrik-

 47. -och se hur det gick,
  men redan här kan man konstatera-

 48. -att Patrik har ganska hög grad
  av de personlighetsdrag-

 49. -som kallas "boldness".
  Vi återkommer till det.

 50. Han är charmig och väldigt orädd.

 51. Han är även lögnaktig och beter
  sig avvikande och manipulativt.

 52. Då blir frågan,
  som jag tycker passar in här:

 53. Varför är dessa drag
  både ganska tilltalande-

 54. -de attraherar ju människor.

 55. Folk flockas kring Patrik
  och dörrar öppnas för honom.

 56. Samtidigt är dragen väldigt avvikande
  och orsakar stor skada.

 57. Vi ska återkomma till det också.

 58. Jag tänkte börja i sagornas
  och myternas värld.

 59. Patrik har många egenskaper
  som delas med en mytologisk karaktär-

 60. -på engelska "The Trickster".
  På svenska säger vi "trickstern".

 61. Vem är då den karaktären?
  Jo, den typen av karaktär-

 62. -återkommer i olika berättar-
  traditioner över hela världen.

 63. I grekisk och nordisk mytologi,
  och också i olika indiankulturer.

 64. Det som utmärker
  en sån här personlighetstyp är-

 65. -att personen är kommunikativ,
  kreativ, driftig och påhittig.

 66. Karaktären är även lögnaktig,
  manipulativ och destruktiv.

 67. Tittar man på grekisk mytologi-

 68. -så är trickstern främst fångad
  i guden Hermes.

 69. Han är en budbärare som smidigt
  rör sig bland de olika världarna-

 70. -undervärlden, himlen och så vidare.
  Han är snabb och kommunikativ.

 71. Men han är även hal, rinner
  mellan fingrarna som kvicksilver.

 72. Svårgreppbar. En annan
  arketypisk karaktär är guden Zeus.

 73. Han är en kvinnotjusare
  som ville skapa ett kungadöme-

 74. -med avbilder av sig själv.
  Han kunde även transformera sig.

 75. Han kunde bli till en vacker svan
  eller ett glittrande guldregn.

 76. Ett sätt att dra till sig människor,
  manipulera och förföra dem.

 77. Det här är sagornas,
  myternas värld.

 78. På olika platser i världen
  berättar man om de här karaktärerna.

 79. De återkommer
  i olika berättartraditioner.

 80. Utgår vi ifrån att dessa drag finns
  hos människor i varierande drag-

 81. -kan man ju fråga sig varför
  de har överlevt evolutionen.

 82. På vilket sätt är de fördelaktiga?

 83. Det kan man ju ha
  lite olika teorier om.

 84. En teori,
  som kallas cheater-teorin-

 85. -handlar om att i en grupp människor,
  det kan även vara en djurflock.

 86. Om de allra flesta personerna
  i den gruppen-

 87. -är ärliga, hjälpsamma
  och välvilliga-

 88. -kan gruppen ha råd med några få som
  är mer destruktiva och lögnaktiga.

 89. Det kan vara så att man tjusas
  av det. Till en viss grad.

 90. Men om det blir
  för mycket av de här dragen-

 91. -om de blir för utmärkande,
  eller om för många har dem-

 92. -riskerar de att bli utstötta,
  utfrysta eller till och med dödade.

 93. De här personlighetsdragen
  brukar forskare säga-

 94. -balanserar ständigt på en vågskål.

 95. De kan vara fördelaktiga, men kan
  även slå över och bli destruktiva.

 96. Det var sagornas och myternas värld
  och de där trickster-dragen.

 97. De överlappar till viss del med
  psykopati och psykopatiska drag.

 98. Nu förflyttar vi oss från myternas
  värld, in i dagsaktuell forskning.

 99. Då är frågan, vad är egentligen
  psykopati och psykopatiska drag?

 100. Forskare är inte helt överens
  om den exakta definitionen.

 101. Rent allmänt handlar det om
  tre övergripande komponenter.

 102. Den ena handlar
  om hur man beter sig mot andra.

 103. Det mellanmänskliga beteendet.

 104. Typiska psykopatiska drag
  är ytligt charmig-

 105. -grandios och lögnaktig.
  Nästa komponent är det emotionella.

 106. En person med höga psykopatiska drag
  har brist på empati och ånger-

 107. -och struntar i konsekvenserna
  av sitt beteende.

 108. Den tredje komponenten handlar
  om beteendet. Personen är impulsiv-

 109. -oansvarig och har ett avvikande
  och antisocialt beteende.

 110. Psykopati är en typ av blandbegrepp-

 111. -som innebär att nån har en väldigt
  hög grad av flera av dessa drag.

 112. Men olika personer kan ju ha
  olika grad av psykopatiska drag-

 113. -utan att för den sakens skull
  uppfylla kriterier för psykopati.

 114. Vi ska rulla tillbaka bandet lite-

 115. -och prata om hur de här begreppen
  har utvecklats över tid.

 116. Det är ett sätt att få bättre
  förståelse för karaktärerna.

 117. En viktig milstolpe inom forskningen-

 118. -eller inom begreppsförfarandet kring
  psykopati och psykopatiska drag-

 119. -är den amerikanske psykiatrikern
  Hervey Cleckley.

 120. Först 1941 publicerade han
  boken "The Mask of Sanity"-

 121. -som sen kom i reviderade upplagor.

 122. Det är alltså en psykiatriker i USA
  som har bedömt, interagerat-

 123. -och observerat ett stort antal
  psykiatriska patienter-

 124. -vid det psykiatriska sjukhus
  där han jobbade.

 125. Han formulerade sen 16 kriterier
  för psykopati och psykopatiska drag.

 126. Det är viktigt att komma ihåg att det
  inte är systematisk forskning.

 127. Det här var en klinikers,
  en persons syn på begreppet.

 128. Men det har blivit en milstolpe och
  även i aktuella forskningsartiklar-

 129. -hänvisar man fortfarande ibland
  till Cleckleys beskrivningar.

 130. Jag har själv läst och kan rekom-
  mendera boken, den finns på nätet.

 131. Den har rika personbeskrivningar,
  så man får en bild av karaktärerna.

 132. Men man kan säga
  att essensen i Cleckleys teori-

 133. -är att de här personerna
  är väldigt paradoxala.

 134. Han menar att de har
  en "mask av mental hälsa".

 135. Det är tidstypiskt för
  hur man då såg på mental hälsa.

 136. Han menar att de ter sig
  välfungerande vid en första anblick.

 137. Men ju fler situationer de iakttas i,
  desto mer spricker, rämnar masken-

 138. -och under finns det här emotionella
  och starkt avvikande beteendet.

 139. De karaktärer Cleckley beskriver
  var ofta vagabonderande personer-

 140. -som flöt fram i tillvaron
  och inte tog nåt ansvar.

 141. De kanske skolkade,
  stal bordssilvret från fastern-

 142. -sålde pappans kycklingar
  utan att bry sig om följderna.

 143. De kanske försvann till en annan stad
  där de öppnade en bordell.

 144. Det här bekymmerslösa
  och flyta runt i tillvaron-

 145. -vilket orsakade mycket problem
  för omgivningen.

 146. Men Cleckleys beskrivning av dem
  var inte att de är illvilliga per se-

 147. -utan snarare att de flyter runt
  och orsakar mycket problem.

 148. Nästa stora milstolpe i forskningen-

 149. -är där den systematiska forskningen
  om begreppet börjar.

 150. Det är den kanadensiske psykologen
  Robert Hares checklista-

 151. -som i dagsläget kallas "Psychopathy
  Checklist Revised", PCL-R.

 152. Den checklistan används inom
  kriminalvården, rättspsykiatrin-

 153. -när man utför riskbedömningar
  oftast på uppdrag av domstol.

 154. I de länder, där man utför
  psykopatibedömningar-

 155. -är det den checklistan som har
  använts de senaste årtiondena.

 156. Den togs ju då fram
  för kriminella grupper-

 157. -och har därför ett starkt fokus
  på de kriminella aspekterna.

 158. Det har präglat forskningen kring
  psykopati de senaste årtiondena.

 159. Fokus har varit
  på kriminella grupper.

 160. Jämfört med Cleckleys,
  så är det i den här beskrivningen-

 161. -mer utstuderat illvilliga, elaka
  och även aggressiva personer.

 162. Nu den senaste teoretiska modellen
  för psykopatiska drag inom fältet.

 163. "Triarchic model of psychopathy."

 164. Vi kan säga den triarkiska modellen
  av psykopati på svenska.

 165. Modellen utvecklades som ett sätt
  att sammanföra olika teorier-

 166. -av psykopatiska drag
  i en enad modell.

 167. Den bygger även
  på neurobiologisk forskning-

 168. -på vilka nätverk i hjärnan som kan
  samvariera med personlighetsdragen.

 169. Tanken är att psykopatiska drag
  inryms i tre övergripande domäner.

 170. "Disinhibition", bristande impuls-
  kontroll och nedsatt effektreglering.

 171. "Boldness", där tricksterdragen
  kommer in ganska mycket.

 172. Personen är extremt djärv,
  stresstålig och socialt dominant.

 173. "Meanness" är kylighet, oförmåga
  att bry sig om beteendets följder.

 174. Tanken är att om en person har
  många drag från dessa tre domäner-

 175. -kan det vara fråga om psykopati,
  men nån kan ha mycket "boldness"-

 176. -utan att för den sakens skull
  uppfylla kriterierna för psykopati.

 177. Vad det gäller "boldness"-

 178. -så är det en het potatis
  inom psykopatiforskningen.

 179. "Ska de här dragen verkligen tillhöra
  psykopatibegreppet eller inte?"

 180. Det har delat forskningsfältet
  i två läger.

 181. Vissa menar: "De här dragen sam-
  varierar med fördelaktiga aspekter."

 182. "De har inget med psykopati
  att göra, som ju är avvikande."

 183. Andra menar: "Det är just det här
  som gör psykopati så paradoxalt."

 184. "Att en person kan ha
  lite semi-adaptiva drag."

 185. Dessutom menar de
  att dragen har en mörkare slagsida.

 186. De kan också slå över
  och bli destruktiva.

 187. Här har jag ritat en liten bild,
  så vi kan ta den med en nypa salt.

 188. Tanken är att illustrera att
  personlighetsdrag kan vara avvikande-

 189. -eller fördelaktiga på olika sätt.

 190. Vi pratade om
  att Patrik var extremt orädd.

 191. Om vi tar rädslosystemet,
  så har ju de flesta en förmåga-

 192. -att känna rädsla i situationer
  där det är adekvat.

 193. Det är evolutionärt fördelaktigt
  att vi skyddar oss mot faror, risker.

 194. Sen finns det en liten grupp
  där rädslosystemet-

 195. -kanske slår på lite extra,
  är överaktivt.

 196. De kan bli extra rädda, hämmade
  och försiktiga.

 197. Det kan vara fördelaktigt,
  men öka risken-

 198. -för psykiatrisk samsjuklighet
  som depression eller ångest.

 199. I andra ytterkanten
  har vi personer som Patrik-

 200. -som är extremt orädda,
  inte tvekar inför fara.

 201. Det kan vara fördelaktigt, eftersom
  de är modiga och går i bräschen.

 202. Men det kan även leda till det här
  avvikande, hänsynslösa beteendet.

 203. Lite om psykopatiska drag
  i vardagslivet.

 204. Mesta delen av forskningen
  om psykopati och psykopatiska drag-

 205. -har ju just rört sig
  inom kriminella grupper.

 206. Men man tänker att dragen finns
  i befolkningen i varierande grad.

 207. Studier visar att de allra flesta har
  väldigt låg grad av de här dragen.

 208. Sen finns det små grupper
  som har förhöjd grad av dragen.

 209. Det finns en del samhällsstudier.

 210. Exempelvis den av Lilienfeld
  och kollegor från USA.

 211. 2014 gjordes en enkätstudie
  där folk fick svara på frågor.

 212. Där ingick en psykopatiskattning.
  Poängen granskades i relation-

 213. -till vilket yrke de hade, var de
  bodde och religiös tillhörighet.

 214. Då såg man
  att de som var väldigt orädda-

 215. -hade en viss ökad tendens att ha
  haft höga managementpositioner-

 216. -eller olika högrisktyp av arbeten.

 217. Exempelvis polis, brandman, pilot.
  Ganska små effekter-

 218. -men det var ändå nån typ
  av samband.

 219. Om vi kliver ut
  från den breda samhällskontexten-

 220. -och in i finansvärlden.

 221. Det här är nåt
  som brukar vara väldigt upphöjt-

 222. -eller debatterat i media.
  "Är din chef en psykopat?"

 223. Googla på det och man får upp
  hur mycket som helst.

 224. Det här är en av de få...
  Det är en väldigt överdriven bild.

 225. Det här är en
  av de få välgjorda studier-

 226. -som finns om psykopatiska drag
  i en finanskontext.

 227. 200 personer hade valts ut
  att genomgå managementprogram-

 228. -på olika stora företag i USA,
  där en mindre subgrupp undersöktes.

 229. I det här ledarskapsprogrammet-

 230. -ingick att de skulle få
  en 360 graders utvärdering-

 231. -där deras kollegor skulle skatta
  hur de var som kollegor och ledare.

 232. Då framkom det
  att de med höga psykopatiska drag-

 233. -för det fanns några
  som hade klart förhöjda drag.

 234. Det samvarierade
  med positiva egenskaper-

 235. -som karisma,
  att de hade en kommunikativ förmåga-

 236. -att de var kreativa och strategiska.

 237. Men i den här utvärderingen
  framkom det också-

 238. -att deras kollegor ofta ansåg
  att de hade en hänsynslös ledarstil-

 239. -brist på ansvar och utförande.

 240. Vågskålen. Det kan samvariera
  med vissa positiva egenskaper-

 241. -men också med andra
  mer avvikande egenskaper.

 242. Jag tänkte avsluta med
  att prata om hur det gick för Patrik.

 243. "Han får två års fängelse för skatte-
  brott, förfalskning och bedrägerier."

 244. "Fyra år senare, en solig morgon
  i Kensington, London"-

 245. -"slår byråns VD upp tidningen
  och hostar upp kaffet."

 246. "På finanssidorna är det en bild på
  en lovande VD för ett koncernbolag"-

 247. -"i den spirande Hongkongmarknaden.
  Patrik är sig lik."

 248. "Den glittrande blicken han mötte
  på deras första möte är densamma."

 249. Sammanfattningsvis,
  Patrik är ju en fiktiv karaktär-

 250. -men personer med de här dragen
  dyker upp på olika platser i världen.

 251. De kanske förfalskar sina betyg,
  sätter företag i skuld-

 252. -ljuger eller har ett allmänt
  manipulativt beteende.

 253. Sammanfattningsvis,
  så kan psykopatiska drag-

 254. -orsaka väldigt stor skada
  för folk runt en sån person.

 255. Det är svårt att få grepp om dem,
  de är svåra att hantera.

 256. Man bör lära sig i vilka sammanhang
  de här dragen kan vara fördelaktiga-

 257. -och när det slår över som ett sätt
  att få ökad förståelse för dem.

 258. I linje med temat: På vilket sätt
  är de associerade med ledarskap?

 259. Och bredare, med organisations-
  och samhällstrender?

 260. Ett stort tack till mina kollegor,
  både nationella och internationella.

 261. Tack!

 262. Text: Christina Nilsson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Psykopatiska drag i vardagen

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Karolina Sörman föreläser om psykopatiska drag kopplat till arbetsliv. Hon presenterar modeller som utgår ifrån att människor har varierande grader av psykopatiska drag. Kan det vara fördelaktigt att vara extremt orädd? Kan oärliga bedragare accepteras i grupper av människor där de flesta är ärliga och pålitliga? Inspelat den 5 december 2017 på Moderna Museet i Stockholm. Arrangör: Stiftelsen Ekskäret och Centrum för social hållbarhet (CSS).

Ämnen:
Psykologi och filosofi > Psykologi, Samhällskunskap > Arbetsmarknad och arbetsliv
Ämnesord:
Arbetsliv, Karaktärstyper, Personlighetsstörningar, Psykiatri, Psykiska sjukdomar, Psykopater, Psykopati
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - Konsten att hantera en föränderlig framtid

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Konsten att hantera en föränderlig framtid

Konsten att göra skillnad

Mänskligheten står under de närmaste decennierna inför stora utmaningar. Professor Stefan Einhorn menar att vi har möjlighet att skapa en bättre värld där människor inte svälter, barn inte dör i onödan på grund av undermålig sjukvård etc. Men vi kan också förstöra förutsättningarna för allt mänskligt liv. Enligt Einhorn är godhet och visdom två egenskaper vi bör sträva efter för att överleva resan in i framtiden. Inspelat den 5 december 2017 på Moderna Museet i Stockholm. Arrangör: Stiftelsen Ekskäret och Centrum för social hållbarhet (CSS).

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Konsten att hantera en föränderlig framtid

Pålitlighet och kreativitet - två oumbärliga egenskaper

Martin Ingvar föreläser om personliga egenskaper som kommer att vara viktiga i framtidens samhälle - pålitilighet och kreativitet. Varför kommer just dessa egenskaper att värderas högt? Inspelat den 5 december 2017 på Moderna Museet i Stockholm. Arrangör: Stiftelsen Ekskäret och Centrum för social hållbarhet (CSS).

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Konsten att hantera en föränderlig framtid

Nödvändiga färdigheter för att växa som människa

Teknologisk och kulturell utveckling har givit oss människor mer makt och potential än någonsin. Samtidigt riskerar vi att åsamka oss själva och världen stor skada. Vilka färdigheter behöver vi utveckla för att kunna hantera förändring? Caroline Sahlborn och Jan Artem Henriksson presenterar fem mänskliga förmågor som alltid kommer att vara värdefulla oavsett hur samhället utvecklas. Inspelat den 5 december 2017 på Moderna Museet i Stockholm. Arrangör: Stiftelsen Ekskäret och Centrum för social hållbarhet (CSS).

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Konsten att hantera en föränderlig framtid

Psykopatiska drag i vardagen

Karolina Sörman föreläser om psykopatiska drag kopplat till arbetsliv. Hon presenterar modeller som utgår ifrån att människor har varierande grader av psykopatiska drag. Kan det vara fördelaktigt att vara extremt orädd? Kan oärliga bedragare accepteras i grupper av människor där de flesta är ärliga och pålitliga? Inspelat den 5 december 2017 på Moderna Museet i Stockholm. Arrangör: Stiftelsen Ekskäret och Centrum för social hållbarhet (CSS).

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Konsten att hantera en föränderlig framtid

Vad får oss att krascha - och sedan resa oss igen?

Läkaren och forskaren Walter Osika berättar om stress och utmattning. Hur påverkas tankeförmågan och den känslomässiga regleringen av brist på återhämtning? Han beskriver riskfaktorer för utmattning och hur ett medvetet förhållningssätt kan förebygga ohälsa. Självkännedom beskrivs som central för andra förmågor som är viktiga, såsom medkänsla, kreativitet och kritiskt tänkande i komplexa högstressmiljöer. Inspelat den 5 december 2017 på Moderna Museet i Stockholm. Arrangör: Stiftelsen Ekskäret och Centrum för social hållbarhet (CSS).

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Konsten att hantera en föränderlig framtid

Framtidens ledarskap

Forskaren Christin Mellner föreläser om ledarskap och ledares roll i ett föränderligt samhälle. Hon presenterar forskning kring vad ledare själva behöver för att klara sina uppdrag. Vikten av organisatoriska stödstrukturer och individuella förhållningssätt betonas. Inspelat den 5 december 2017 på Moderna Museet i Stockholm. Arrangör: Stiftelsen Ekskäret och Centrum för social hållbarhet (CSS).

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Konsten att hantera en föränderlig framtid

Alternativa fakta - om kunskapen och dess fiender

Åsa Wikforss reder ut fenomenen post-sanning och faktaresistens ur ett filosofiskt och ett psykologiskt perspektiv. Hon förklarar vad det innebär att ha kunskap och varför kunskapen är så värdefull. Hon beskriver också de psykologiska mekanismer som gör att vi i vissa situationer inte förmår ta till oss fakta. Inspelat den 5 december 2017 på Moderna Museet i Stockholm. Arrangör: Stiftelsen Ekskäret och Centrum för social hållbarhet (CSS).

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & psykologi och filosofi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Leva som man lär

Olivier Oullier forskar kring gapet mellan beteende och handling. Här resonerar han kring det osannolika faktum att så många viktiga beslut fattas på enkätundersökningar, trots att alla vet att självrapporterade uppgifter är vanskliga. I och med det digitala övertaget idag råder ingen brist på data över hur vi agerar, och därför kan vi också förutse människors konsumtionsvanor. Går det också att förutse vårt matbeteende? Inspelat den 14 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Jobba, sova, dö

Döden på arbetsplatsen

En plötslig förlust av en arbetskamrat får oss att agera olika. Vi möter brandmannen Mona som förlorade en kollega under en utryckning. Hon berättar om tiden efteråt och varför hon valde att byta jobb efter händelsen. För en del arbetsgrupper är döden en naturlig del av jobbet. Vi träffar barnmorskan Lina som berättar hur det är att förlösa ett barn som dött i magen, och varför just de föräldrarna har en speciell plats i hennes hjärta.