Titta

UR Samtiden - Konsten att hantera en föränderlig framtid

UR Samtiden - Konsten att hantera en föränderlig framtid

Om UR Samtiden - Konsten att hantera en föränderlig framtid

Har vi tillräckligt med kapacitet och visdom för att kunna agera i en tid med stora förändringar? Stiftelsen Ekskäret och Centrum för social hållbarhet (CSS) bjöd in till en heldagskonferens då forskare och talare från olika fält delade med sig av sin kunskap kring hur människor fungerar, lär och kan utvecklas för att möta morgondagens utmaningar. Inspelat den 5 december 2017 på Moderna Museet i Stockholm.

Till första programmet

UR Samtiden - Konsten att hantera en föränderlig framtid : Framtidens ledarskapDela
 1. "It feels like we're going nowhere
  but faster."

 2. Det är den höga förändringstakten
  där vi måste prestera och konkurrera.

 3. Jag är arbetslivsforskare
  vid Stockholms universitet-

 4. -och har forskat på det man brukar
  kalla "det nya arbetslivet".

 5. I forskningen har jag kommit alltmer
  in på ledarskap och hållbarhet-

 6. -och även interventioner.
  Vilka verktyg kan vi använda?

 7. Vi har hört mycket i dag-

 8. -om vad som kännetecknar vår samtid.

 9. Det handlar mycket om snabbhet-

 10. -och hög förändringspress
  där saker och ting går fort-

 11. -både på samhällsnivå-

 12. -och inom den teknologiska
  utvecklingen som driver det hela.

 13. I det sammanhanget har vi i dag en
  gränsöverskridande teknik som gör-

 14. -att vi kan vara var som helst
  när som helst, ett knapptryck bort.

 15. Det gäller både företag och
  organisationer och på individnivå.

 16. Vi lever i en globaliserad värld-

 17. -som driver upp konkurrensen
  bland företag.

 18. Man ska stå sig
  på en internationell marknad.

 19. Man måste vara flexibel för att klara
  de snabba förändringarna.

 20. Det utvecklas alltmer flexibla former
  av hur man organiserar arbete.

 21. På individnivå
  känner vi kanske mest av det-

 22. -i form av 24/7-samhället,
  eller "gränslöst arbete".

 23. Man kan vara ständigt tillgänglig
  och uppkopplad.

 24. Man mäts på prestation och mål-

 25. -snarare än var och när man jobbar.

 26. Det är det vi kanske märker mest
  på individnivå.

 27. Många forskare pratar om vår tid
  som "high speed society".

 28. "Social acceleration"
  pratar man också om.

 29. Saker går fortare i dag.

 30. Som individer upplever vi
  att vi hela tiden måste bli bättre-

 31. -och mer effektiva-

 32. -för att inte halka efter
  och ramla utanför.

 33. Vissa uttrycker det så här:

 34. "It feels like we're going nowhere
  but faster."

 35. Det är en hög förändringstakt
  där vi måste prestera och konkurrera.

 36. Vi har hört om alternativa fakta.
  Jag stämmer in med föregående talare.

 37. Det finns 24 timmar per dygn
  och 365 dagar per år.

 38. Men känslan många har av
  att tiden går fortare-

 39. -är ett psykologiskt fenomen.

 40. Det har gjorts studier
  bland chefer i Europa.

 41. Det de ser som problem de närmaste
  tio åren är ökad stress.

 42. Känslan av att tiden går fortare
  är ganska allmängiltig.

 43. Det är viktigt att se att det är
  inbäddat i en social kontext.

 44. Det finns sociala orsaker till
  att vi upplever det så.

 45. Den här förändringstakten är-

 46. -en strukturell beståndsdel
  av samhället.

 47. Vi har byggt in
  i våra strukturer och institutioner-

 48. -hög förändringstakt, som ett mått
  på utveckling och välstånd.

 49. Vi kanske bör ifrågasätta-

 50. -om det är de måtten
  som är relevanta i dag och framöver.

 51. Den här typen av samhälle-

 52. -som vi har skapat och lever i-

 53. -är, enligt forskarna, nåt som leder
  till en ökad känsla av alienation.

 54. Det sker en fragmentarisering,
  psykologiskt-

 55. -mellan människor
  och i det vi gör i vår vardag.

 56. Den tyske sociologen Hartmut Rosa
  har beskrivit alienation som-

 57. -"att kontakten eller relationen"-

 58. -"både med oss själva inåt
  men också med varandra, är bruten."

 59. Alienationen
  ökar känslan av meningslöshet.

 60. Vi är så effektiva och vi
  får mycket gjort varje dag-

 61. -men när dagen är slut har vi glömt
  vad, för det berör oss inte.

 62. Han menar att motvikten till
  alienationen som breder ut sig-

 63. -är resonans.

 64. Det definieras som
  "att vara i kontakt".

 65. Då är relationen
  med oss själva och varandra hel.

 66. När vi är där-

 67. -i saker som berör oss
  på ett djupare plan, då minns vi.

 68. Då kan dagen och ett liv
  kännas långt.

 69. Tiden går inte lika fort för vi har
  blivit berörda med nåt som resonerar.

 70. De "öar av resonans"
  som han beskriver-

 71. -är kärlek, familj, arbete-

 72. -naturupplevelser, konst
  eller religion och andlighet.

 73. Vi behöver det
  men det blir alltmer ovanligt i dag.

 74. Ur ett arbetspsykologiskt perspektiv
  innebär den här typen av samtid-

 75. -att både medarbetare och ledare
  verkar i komplexa högstressmiljöer.

 76. Forskningen visar att det är det som
  orsakar den stressrelaterade ohälsan.

 77. Det gäller inte bara anställda
  utan även ledare.

 78. Tidigare forskning har fokuserat på
  vilken typ av ledarskap som behövs-

 79. -för att anställda
  ska må bra och prestera bra-

 80. -men få har tittat på
  ledarens egna situation.

 81. Forskningen visar att det tär även
  på dem som ska leda verksamheten...

 82. ...i den här turbulenta
  "VOKA"-världen...

 83. ...som Janne var inne på
  under förmiddagen.

 84. Det finns i dag
  begränsat med forskning-

 85. -när det gäller vad som kan stötta
  och öka välbefinnandet-

 86. -och stärka inre resurser, för ledare
  i den här typen av miljöer.

 87. D.v.s. positiv psykologi...

 88. I ett nyligen avslutat
  forskningsprojekt-

 89. -hade vi de här övergripande
  frågeställningarna-

 90. -men vilka är då förutsättningarna
  för att som ledare-

 91. -kunna, orka och vilja ha
  det uppdraget?

 92. Vad behöver man för att hålla,
  på sikt?

 93. Vad är ett hållbart ledarskap
  utifrån den egna situationen?

 94. Om jag håller, kan jag också leda på
  ett hållbart sätt gentemot andra.

 95. Hur kan hållbart ledarskap
  utvecklas och stärkas?

 96. Det var ett projekt där över
  1 600 chefer inom olika branscher-

 97. -besvarade en stor enkät.

 98. Vi inledde projektet
  med 22 djupintervjuer.

 99. När vi pratade om hållbarhet-

 100. -var det övergripande paraplybegrepp
  som vi mätte i olika avseenden-

 101. -som överbelastning, hur mycket
  jobbet spiller in i privatlivet-

 102. -men också möjligheter
  till återhämtning med sömn och hälsa.

 103. Balanserad arbetsnärvaro.

 104. Man ska ha energi kvar efter jobbet
  och känna sig utvilad efter vila-

 105. -och vilja fortsätta med uppdraget.

 106. Vi hade många mått på hållbarhet.

 107. Analyserna visar,
  när vi tittar separat på arbetet-

 108. -att det ska vara balans
  mellan krav och resurser.

 109. Det ska inte finnas slitningar mellan
  administration och medarbetare.

 110. Man ska ha tillgängliga resurser.

 111. Här ingår också
  att kunna driva verksamheten-

 112. -utifrån egna värderingar.

 113. Man ska ha tillitsfulla relationer,
  framför allt till närmaste chef.

 114. Kommunikationen i organisationen
  ska vara öppen-

 115. -och det ska vara högt till tak
  med hög tolerans för misslyckanden.

 116. Det ska snarare ses som möjligheter
  till utveckling och lärande.

 117. Man behöver inte vara en buffert
  för stressade medarbetare-

 118. -och vara lojal med och förklara
  ledningsbeslut-

 119. -som kanske är negativa-

 120. -och sen vara den som tar hand om
  stressade medarbetare p.g.a. dessa.

 121. Organisationsstrukturen
  ska vara tydlig och stödjande.

 122. Man bör inte ha höga förväntningar
  på tillgänglighet på fritiden.

 123. Man måste kunna släppa jobbet då.

 124. På individnivå är det självmedkänsla
  som är mest avgörande.

 125. Det är det starkaste-

 126. -och det som driver
  de andra hållbarhetsfaktorerna-

 127. -som handlar om att driva ett
  ledarskap baserat på medmänsklighet.

 128. Att bidra till nåt större än sig
  själv, är viktigt för vår hälsa.

 129. Det är en stark motivation
  att känna att det vi gör har mening-

 130. -och att man kan vara den man är
  med hela sin människa.

 131. Att ha medkänsla och kunna hantera
  relationer och se den andra-

 132. -och att lyssna,
  känna omsorg och vilja väl-

 133. -gör att man håller och orkar.

 134. "Switching off"
  är en viktig mekanism-

 135. -för att kunna släppa jobbet mentalt
  på fritiden.

 136. Även om man gillar sitt jobb är det
  viktigt att kunna "switch off"-

 137. -när man slutar för dagen.

 138. Man ska kunna sätta de gränser man
  behöver mellan arbete och privatliv-

 139. -och känna att man själv styr
  över gränserna och har kontrollen.

 140. Tittar vi på hur de här fem
  faktorerna interagerar med varandra-

 141. -arbetsfaktorer och individfaktorer-

 142. -så finns det ett starkt samband
  mellan hög självmedkänsla-

 143. -och att man sätter de gränser man
  behöver mellan arbete och privatliv.

 144. Om jag har tuffa arbetsvillkor
  som sliter på mig-

 145. -så kan en hög självmedkänsla mildra-

 146. -och leda till att jag kan ha
  en fungerande gränssättning.

 147. Självmedkänsla
  och den fungerande gränshanteringen-

 148. -är nyckelfaktorer för återhämtning
  för stresshormonet kortisol.

 149. Det finns direkta effekter
  och indirekta-

 150. -i och med att man kan släppa jobbet
  mentalt när man är ledig.

 151. Självmedkänsla mildrar,
  bland manliga ledare, om de upplever-

 152. -att de inte uppfattas
  som varma och omtänksamma-

 153. -av sin närmaste chef.

 154. Det hänger ihop med att de har
  svårare med återhämtning.

 155. Har man hög självmedkänsla
  mildrar det, för manliga ledare.

 156. Vad är då självmedkänsla,
  som visar sig vara så stark?

 157. Det handlar om
  att vara snäll mot sig själv-

 158. -och inte vara självkritisk och vara
  sin egen hårdaste inre domare.

 159. När vi är väldigt självkritiska-

 160. -aktiveras stressystemen
  med adrenalin och kortisol.

 161. Har vi hög självmedkänsla
  aktiveras oxytocin och endorfiner.

 162. Det handlar om
  att inte döma sig själv så hårt.

 163. Ingen är perfekt
  och det är helt okej.

 164. Och det här med "common humanity"
  till skillnad från isolering...

 165. Alla gör fel. Det är en del av
  att vara människa.

 166. Att känna sig otillräcklig
  är nåt vi alla delar.

 167. Det för oss närmare varandra
  när vi har det svårt.

 168. Mindfullness är i det här fallet ett
  förhållningssätt eller en egenskap.

 169. Det är ett inre tillstånd
  som hjälper en att reglera-

 170. -när man upplever starka emotioner.

 171. Mindfullness tog vi fasta på.
  Det är ju sånt man kan träna.

 172. Om det är så viktigt
  så vill vi ju testa det-

 173. -som en potentiell mekanism
  för att stärka inre resurser.

 174. Man har nyligen börjat studera det
  inom ledarskapsforskning.

 175. Där har mindfullness...

 176. Många studier har visat effekter av
  mindfullness i kliniska populationer-

 177. -mot olika diagnostiska problem.

 178. Hjärnforskningen visar att vi får
  bättre kognitiv funktion-

 179. -men att titta på det i arbetslivet
  är ganska nytt.

 180. Man har tänkt...

 181. I Sverige definierar vi mindfullness
  som "medveten närvaro".

 182. Det kan hjälpa ledare
  att se situationer så som de är-

 183. -utan filtren av oro för det som
  har varit eller det som kommer.

 184. Vi kan använda mer konstruktiva
  coping-strategier.

 185. Det kan också öka förmågan
  till medkänsla.

 186. Två studier har tittat på
  hur det här påverkar medarbetare.

 187. Om ledarna har hög medveten närvaro-

 188. -minskar stressen bland medarbetarna
  och ökar prestationen.

 189. Mindfullness är en teknik man lär sig
  där man är i nuet.

 190. -och där man stärker förmågorna
  att notera och stärka sitt "mind"-

 191. -men också förmågan att hantera
  emotioner, relationer och stress-

 192. -och att agera medvetet. Ibland
  betyder det att inte göra nåt alls.

 193. Det tittar vi på
  i det pågående projektet.

 194. Det var en interventionsstudie
  med 40 chefer på ett telekombolag-

 195. -varav 20 fick gå
  ett mindfullness-program i 8 veckor-

 196. -med en kombination av mindfullness
  och emotionell intelligens.

 197. Vi mätte dem före, efter åtta veckor
  och efter sex månader.

 198. Vi ville titta på faktorer
  som vi har sett att är viktiga-

 199. -för den egna hållbarheten
  bland ledare.

 200. Självmedkänsla, switching off, hälsa
  och gränshantering, bland annat.

 201. Vi tittade också på mindfullness
  i sig. Många tidigare studier-

 202. -har inte mätt
  om mindfullness i sig påverkas.

 203. Det är ganska viktigt.

 204. Det vi ser efter sex månader-

 205. -är att både mindfullness
  och självmedkänsla ökar och består.

 206. Man ökar också sin gränshantering
  och kan "switch off" i högre grad.

 207. Man får bättre återhämtning
  och livsbalans.

 208. Flera faktorer
  handlar om välbefinnandet.

 209. Man känner sig mer intresserad
  och mer levande och glad.

 210. Livet känns meningsfullt. Man har
  varma och tillitsfulla relationer.

 211. De erfarenheter man har
  och de utmaningar man går igenom-

 212. -blir möjligheter till utveckling
  för att bli en bättre person.

 213. Det autentiska ledarskapet
  handlar om-

 214. -att våga visa öppenhet och sårbarhet
  och våga stå för sina åsikter.

 215. Det ökar ganska kraftigt.

 216. Vissa av effekterna består inte över
  6 månader, ex. autentiskt ledarskap.

 217. Man kan tänka sig att kontexten är
  viktig, för att det ska hålla i sig.

 218. Kontexten måste stödja det.

 219. Det kan vara svårt
  att vara öppen och sårbar-

 220. -i en miljö där det kanske är svårt
  att upprätthålla det själv.

 221. Men överlag ser vi
  ganska långsiktiga effekter.

 222. Jag vill ge er några citat
  från dem vi har intervjuat.

 223. "Det öppnar för att se mig själv och
  andra med kärlek och acceptans."

 224. "Vi är alla lika
  med våra styrkor och svagheter."

 225. "Det är en befrielse
  och ger ett välbefinnande."

 226. "Jag har jobbat gränslöst
  och glömt bort att känna efter."

 227. "På en viss nivå måste man
  kunna sätta sina egna gränser."

 228. "Det har jag inte varit medveten om."

 229. "Det påverkar medarbetarna och skapar
  lugn i en själv och gruppen."

 230. "Det är en fördel att vara
  en hel människa på jobbet."

 231. "Det öppnar sårbarheter.
  All smärta man bär på väller fram."

 232. "Jag har fått kontakt med mig själv
  och blivit mer accepterande"-

 233. -"och fått insikt om att jag måste
  jobba på att ta hand om mig själv."

 234. I dag har vi pratat om hållbar
  framtid i en föränderlig värld.

 235. Jag sysslar med
  hållbart arbetsliv och ledarskap.

 236. Självklart inkluderar det nåt större.

 237. För att återvända till
  en av mina husgurus Hartmut Rosa-

 238. -så menar han att resonans
  som motvikt till alienation-

 239. -inte är ett emotionellt tillstånd
  vi kan förverkliga själva-

 240. -utan det är en form av relation
  med oss själva och vårt inre-

 241. -och med vår sociala omvärld.

 242. För att minska alienationen
  och i stället bygga resonans-

 243. -behöver vi både förändra egna
  attityder och jobba på oss själva-

 244. -och våra organisatoriska strukturer.

 245. Resonans är nåt vi behöver införliva
  i vår vardag.

 246. Vi i våra organisationer
  och vårt samhälle-

 247. -måste skapa möjligheter
  för de oaserna att uppstå.

 248. Det ska löpa genom
  hela vår samhällsstruktur. Tack.

 249. Textning: Henrik Johansson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Framtidens ledarskap

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Forskaren Christin Mellner föreläser om ledarskap och ledares roll i ett föränderligt samhälle. Hon presenterar forskning kring vad ledare själva behöver för att klara sina uppdrag. Vikten av organisatoriska stödstrukturer och individuella förhållningssätt betonas. Inspelat den 5 december 2017 på Moderna Museet i Stockholm. Arrangör: Stiftelsen Ekskäret och Centrum för social hållbarhet (CSS).

Ämnen:
Psykologi och filosofi > Psykologi, Samhällskunskap > Arbetsmarknad och arbetsliv
Ämnesord:
Arbetspsykologi, Företagsekonomi, Företagsorganisation, Ledarskap, Psykologi, Tillämpad psykologi
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - Konsten att hantera en föränderlig framtid

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Konsten att hantera en föränderlig framtid

Konsten att göra skillnad

Mänskligheten står under de närmaste decennierna inför stora utmaningar. Professor Stefan Einhorn menar att vi har möjlighet att skapa en bättre värld där människor inte svälter, barn inte dör i onödan på grund av undermålig sjukvård etc. Men vi kan också förstöra förutsättningarna för allt mänskligt liv. Enligt Einhorn är godhet och visdom två egenskaper vi bör sträva efter för att överleva resan in i framtiden. Inspelat den 5 december 2017 på Moderna Museet i Stockholm. Arrangör: Stiftelsen Ekskäret och Centrum för social hållbarhet (CSS).

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Konsten att hantera en föränderlig framtid

Pålitlighet och kreativitet - två oumbärliga egenskaper

Martin Ingvar föreläser om personliga egenskaper som kommer att vara viktiga i framtidens samhälle - pålitilighet och kreativitet. Varför kommer just dessa egenskaper att värderas högt? Inspelat den 5 december 2017 på Moderna Museet i Stockholm. Arrangör: Stiftelsen Ekskäret och Centrum för social hållbarhet (CSS).

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Konsten att hantera en föränderlig framtid

Nödvändiga färdigheter för att växa som människa

Teknologisk och kulturell utveckling har givit oss människor mer makt och potential än någonsin. Samtidigt riskerar vi att åsamka oss själva och världen stor skada. Vilka färdigheter behöver vi utveckla för att kunna hantera förändring? Caroline Sahlborn och Jan Artem Henriksson presenterar fem mänskliga förmågor som alltid kommer att vara värdefulla oavsett hur samhället utvecklas. Inspelat den 5 december 2017 på Moderna Museet i Stockholm. Arrangör: Stiftelsen Ekskäret och Centrum för social hållbarhet (CSS).

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Konsten att hantera en föränderlig framtid

Psykopatiska drag i vardagen

Karolina Sörman föreläser om psykopatiska drag kopplat till arbetsliv. Hon presenterar modeller som utgår ifrån att människor har varierande grader av psykopatiska drag. Kan det vara fördelaktigt att vara extremt orädd? Kan oärliga bedragare accepteras i grupper av människor där de flesta är ärliga och pålitliga? Inspelat den 5 december 2017 på Moderna Museet i Stockholm. Arrangör: Stiftelsen Ekskäret och Centrum för social hållbarhet (CSS).

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Konsten att hantera en föränderlig framtid

Vad får oss att krascha - och sedan resa oss igen?

Läkaren och forskaren Walter Osika berättar om stress och utmattning. Hur påverkas tankeförmågan och den känslomässiga regleringen av brist på återhämtning? Han beskriver riskfaktorer för utmattning och hur ett medvetet förhållningssätt kan förebygga ohälsa. Självkännedom beskrivs som central för andra förmågor som är viktiga, såsom medkänsla, kreativitet och kritiskt tänkande i komplexa högstressmiljöer. Inspelat den 5 december 2017 på Moderna Museet i Stockholm. Arrangör: Stiftelsen Ekskäret och Centrum för social hållbarhet (CSS).

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Konsten att hantera en föränderlig framtid

Framtidens ledarskap

Forskaren Christin Mellner föreläser om ledarskap och ledares roll i ett föränderligt samhälle. Hon presenterar forskning kring vad ledare själva behöver för att klara sina uppdrag. Vikten av organisatoriska stödstrukturer och individuella förhållningssätt betonas. Inspelat den 5 december 2017 på Moderna Museet i Stockholm. Arrangör: Stiftelsen Ekskäret och Centrum för social hållbarhet (CSS).

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Konsten att hantera en föränderlig framtid

Alternativa fakta - om kunskapen och dess fiender

Åsa Wikforss reder ut fenomenen post-sanning och faktaresistens ur ett filosofiskt och ett psykologiskt perspektiv. Hon förklarar vad det innebär att ha kunskap och varför kunskapen är så värdefull. Hon beskriver också de psykologiska mekanismer som gör att vi i vissa situationer inte förmår ta till oss fakta. Inspelat den 5 december 2017 på Moderna Museet i Stockholm. Arrangör: Stiftelsen Ekskäret och Centrum för social hållbarhet (CSS).

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & psykologi och filosofi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Konsten att hantera en föränderlig framtid

Alternativa fakta - om kunskapen och dess fiender

Åsa Wikforss reder ut fenomenen post-sanning och faktaresistens ur ett filosofiskt och ett psykologiskt perspektiv. Hon förklarar vad det innebär att ha kunskap och varför kunskapen är så värdefull. Hon beskriver också de psykologiska mekanismer som gör att vi i vissa situationer inte förmår ta till oss fakta. Inspelat den 5 december 2017 på Moderna Museet i Stockholm. Arrangör: Stiftelsen Ekskäret och Centrum för social hållbarhet (CSS).

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Jobba, sova, dö

Första jobbet

Det allra första jobbet - är det då man blir vuxen, lär sig gå upp på morgonen, sköta sin ekonomi och ta ansvar? Vi pratar prestationsångest och framtidsdrömmar med Alice som har sitt första extrajobb, och Mikael som är färdigutbildad och just blivit anställd. Vi pratar även om hur man får ett jobb fastän ens cv gapar tomt.