Titta

UR Samtiden - Tänka på att tänka

UR Samtiden - Tänka på att tänka

Om UR Samtiden - Tänka på att tänka

Föreläsningar från ett tvärvetenskapligt symposium om tänkande hos människor och andra djur - vad det är, hur det fungerar, hur det utvecklats och vad som skiljer människans sätt att tänka från djurens. Inspelat den 14-15 december 2017 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangörer: Nationalkommittén för logik, metodologi och filosofi och Nationalkommittén för biologi, Kungliga Vetenskapsakademien.

Till första programmet

UR Samtiden - Tänka på att tänka : Intelligent beteende hos djurDela
 1. Tänkande innebär här
  "omorganisering av information"-

 2. -"insamlad i olika sammanhang
  och vid olika upplevelser."

 3. I programmet heter mitt föredrag
  "Intelligent beteende hos djur".

 4. Jag har avgränsat det lite
  till "Tänkande hos djur".

 5. Vad som helst kan vara intelligent,
  men allt är inte tänkande.

 6. En reflex eller liknande kan vara
  intelligent då den hjälper organismen-

 7. -men med tänkande
  menar vi något lite mer begränsat.

 8. Problemet med tänkande hos djur-

 9. -är något som Patrik antydde.

 10. Här är tre olika grupper som eventuellt
  tänker: människor, maskiner och djur.

 11. Man kan ställa tre frågor om dem.

 12. Kan vi observera dem, vet vi vad de gör
  och tänker de?

 13. Det är aktuella frågor
  för den här konferensen.

 14. Vi kan observera beteendet
  hos alla tre.

 15. Vi är rätt säkra på
  att människor kan tänka.

 16. Vi vet inte riktigt hur vi gör.

 17. Vi vet hur maskiner fungerar,
  eftersom vi har byggt dem.

 18. Det diskuteras fortfarande
  huruvida de tänker eller inte.

 19. Djur vet vi minst om.

 20. Vi ser vad de gör men är inte överens
  om hur de fungerar på insidan-

 21. -och vi vet inte huruvida
  vi kan kalla det de gör för tänkande.

 22. Det huvudsakliga problemet
  med tänkande hos djur-

 23. -är att vi saknar erfarenhet
  av vad som försiggår inuti djur.

 24. Vi vet inte vad som händer där inne.

 25. För att avgränsa frågan
  ska jag prata om vad tänkande är.

 26. Vad är alternativet?
  Vad gör djur om de inte tänker?

 27. Vad vet vi om de här två frågorna?

 28. Det här är ingen linjär beskrivning
  av föredraget.

 29. Jag blandar de tre frågorna,
  men ni kan ha dem i åtanke.

 30. Vi ska inte definiera tänkande -
  det kanske är för svårt-

 31. -men vi ska skapa oss en förståelse
  för vad det kan vara.

 32. Tänk er att ni är en skog. Ni är
  hungriga och ser de här frukterna.

 33. Jag hade aldrig sett sådana här.
  Jag googlade på "konstig frukt".

 34. Jag visste inte om de är ätliga.

 35. De visade sig vara det,
  men de hade kunnat vara giftiga.

 36. Tänk er ett hungrigt djur
  som upplever två saker.

 37. Det går till plats A i skogen.

 38. Det ser frukten, blir skeptiskt
  och går därifrån utan att äta den.

 39. Sen kommer till det plats B
  och ser samma frukt.

 40. Nu är det så hungrigt
  att det tar risken.

 41. Det äter frukten och dör inte.
  Frukten är god och så vidare.

 42. Frågan är: Vad gör djuret?

 43. Om man fortfarande är hungrig
  och har märkt att frukten är ätlig-

 44. -vore det bästa
  att återvända till det första stället.

 45. Djuret skulle behöva...
  Det här är två upplevelsesekvenser.

 46. Gå till plats A, se frukten.
  Gå till plats B, se frukten, ät, sötma.

 47. Nu vill vi att djuret gör så här:

 48. Gå till plats A, se frukten, ät frukten
  och få belöning i form av socker.

 49. Som ni ser på den här
  handlings- och upplevelsesekvensen-

 50. -består den av delar
  av de andra upplevelserna.

 51. Här är upplevelse 1
  och en del av upplevelse 2.

 52. Så...

 53. Tänkande är att ta olika upplevelser,
  kanske från olika sammanhang-

 54. -och kombinera dem för att dra
  en slutsats om vad som kan hända.

 55. De två upplevelserna måste
  kommas ihåg och vägas samman.

 56. Det innebär
  att man måste minnas upplevelse 1-

 57. -fastän den saknade relevans
  när den inträffade.

 58. När man såg frukten visste man inte-

 59. -att den senare skulle bli en källa
  till energi och näringsämnen.

 60. Det här är ett problem.
  Man kan inte minnas allt.

 61. Man ser, upplever och känner
  för mycket.

 62. Minnet kan inte vara en fullständig
  inspelning av allt djuret är med om.

 63. Tänkande innebär här
  "omorganisering av information"-

 64. -"insamlad i olika sammanhang
  och vid olika upplevelser."

 65. Åtminstone en del av informationen
  måste lagras i minnet-

 66. -när informationens värde är okänt.

 67. Sådana här frågor
  har förekommit länge inom psykologin.

 68. Nationalkommittén för psykologi
  är inte här-

 69. -men jag representerar ämnet som
  anställd på en psykologisk institution.

 70. Ett av de koncept-

 71. -som utvecklat idén om att djur samlar
  in och omorganiserar information-

 72. -är kognitiva kartor.

 73. En kognitiv karta är det man har i
  huvudet när man tänker på sin bostad.

 74. Man vet var badrummet och köket är.

 75. Om jag frågar hur du går från sängen
  till köket så kan du föreställa dig det.

 76. Du har en kognitiv karta av din bostad.

 77. Har djur också kognitiva kartor?

 78. Ett av de mest kända experimenten
  är nästan hundra år gammalt år nu.

 79. Man satte råttor
  i en rätt komplicerad labyrint.

 80. De började här, och det fanns mat här-

 81. -åtminstone vid vissa tillfällen.

 82. I det här experimentet
  var vissa av dörrarna stängda.

 83. Här är vägen till belöningen.

 84. De behövde svänga vänster eller höger
  ett antal gånger för att komma fram.

 85. Varför är det här svårt?

 86. Labyrinten bestod av fjorton val
  mellan vänster och höger.

 87. Det finns en unik sekvens av fjorton val
  som leder till belöningen.

 88. Problemet är att det finns
  över 16 000 olika sekvenser-

 89. -så det tar ett tag att hitta den rätta.

 90. Det här är ett generellt problem som
  kallas för en kombinatorisk explosion.

 91. En sekvens med många handlingar
  ger så många möjligheter-

 92. -att det blir en utmaning att hitta
  rätt sekvens genom att prova sig fram.

 93. Den här sortens problem uppstår-

 94. -varje gång man måste lära sig
  en sekvens av olika handlingar.

 95. Ett av de mest kända exemplen
  på intelligens i naturen-

 96. -är schimpanser
  som kan knäcka nötter.

 97. De använder två stenar
  som städ respektive hammare.

 98. De kan lära sig att öppna nöten.

 99. Primatologer har kommit fram till att
  sekvensen består av fem handlingar.

 100. Att ta upp nöten, lägga den på stenen,
  ta upp stenen, slå och äta.

 101. De har också sett
  att schimpanser som lär sig...

 102. Det är bara fem handlingar
  i sekvensen-

 103. -men när de lär sig
  gör de många saker.

 104. De rullar stenen,
  försöker knäcka nöten med armbågen-

 105. -slår den mot marken...
  Saker som inte fungerar.

 106. De har en repertoar
  på fyrtio möjliga handlingar.

 107. Det här innebär-

 108. -att det finns ungefär
  100 miljoner möjliga sekvenser-

 109. -av vilka några enstaka fungerar.

 110. Ett liknande problem
  uppstår vid all sekvensinlärning.

 111. Möjligheterna ökar väldigt snabbt
  när sekvensen blir längre-

 112. -och när de möjliga handlingarna ökar.

 113. Vi går tillbaka
  till råttorna i labyrinten.

 114. Man visste att råttorna kunde lära sig
  att hitta i labyrinten och hitta mat-

 115. -men det man ville ta reda på var
  om de använde en karta av labyrinten.

 116. Om de hade en mental karta.

 117. Tolman och Honzik, som var först,
  lade upp experimentet så här:

 118. Det finns tre grupper av djur,
  och experimentet har två faser.

 119. En grupp som vi kallar matgruppen-

 120. -hittar alltid ost
  i slutet av labyrinten.

 121. Det var inte ost, men det ser bättre ut.

 122. En annan grupp hittar aldrig något.
  De springer bara omkring.

 123. Den tredje gruppen är den viktiga.

 124. Under några dagar hittar de inget.

 125. Efter ett tag,
  om de tar sig till matbehållaren-

 126. -så hittar de osten.

 127. Så här klarade sig grupperna.
  Här har vi matgruppen.

 128. Som ni ser börjar de med att
  göra många misstag och välja fel väg-

 129. -men sen minskar misstagen,
  och de hittar osten ganska snabbt.

 130. Det här var utvecklingen
  under ungefär sjutton dagar.

 131. Linjen här är skiftet mellan faser och
  påverkar inte de två första grupperna.

 132. Det här är gruppen
  som aldrig hittade någon mat.

 133. De har ingen anledning
  att springa till matbehållaren.

 134. Den är lika tom som labyrinten i övrigt,
  så de lär sig inte att gå dit.

 135. Den intressanta gruppen
  är som sagt "ingen mat/mat"-gruppen.

 136. Det fanns ingen mat i tio dagarna,
  men sen lade man dit mat.

 137. Tolman och Honzik upptäckte
  att på bara en dag-

 138. -minskade antalet felbeslut enormt.

 139. De här råttorna blev snabbt bättre-

 140. -än de som hade hittat mat hela tiden.

 141. Deras slutsats var att även om råttorna
  i början inte verkade lära sig något-

 142. -så memorerade de labyrinten.

 143. Så fort de hittade mat någonstans-

 144. -kunde de omedelbart
  tänka ut vägen för att ta sig dit.

 145. Det är som en plats i ens bostad.

 146. Man vet precis hur man ska ta sig dit.

 147. Det här talade för-

 148. -att djur bygger upp komplicerade
  representationer av sin omgivning-

 149. -och använder dem
  för att planera sin väg.

 150. Det kallas den kognitiva kartan.

 151. Väldigt nyligen-

 152. -ungefär 75 år efter
  att det här experimentet genomfördes-

 153. -föreslog en kille som inte var
  så känd annars ett annat alternativ.

 154. Han sa: "Titta på de första dagarna."

 155. "Också råttorna som aldrig hittar mat -
  de röda - begår färre misstag."

 156. "Hur kan de göra det
  om de inte får någon belöning?"

 157. "För dem är inget beslut felaktigt
  eller intelligent."

 158. "Det finns aldrig mat."

 159. Jensen lade märke till ett viktigt
  problem med labyrintens struktur.

 160. Den längsta vägen utan
  återvändsgränder är också rätt väg.

 161. Vad råttorna enligt honom gör
  de första dagarna-

 162. -är att lära sig
  att undvika återvändsgränderna.

 163. De gillar inte
  att hamna i en återvändsgränd.

 164. När man har sett att det är tomt där
  vill man fortsätta att utforska.

 165. Det är också farligt för råttor
  att bli inträngda i ett hörn.

 166. I naturen skulle de bli lättare
  att fånga för rovdjur.

 167. Han sa: "Det som händer här"-

 168. -"är att råttorna lär sig den här vägen
  även om det inte finns någon mat."

 169. "De försöker undvika
  återvändsgränderna."

 170. "När man lade in mat
  hittade de den snabbt"-

 171. -"eftersom de lärt sig vägen
  av andra skäl."

 172. "Det här är inget otvetydigt belägg
  för en kognitiv karta."

 173. "Det finns en alternativ förklaring,
  som inte bygger på att råttan tänker."

 174. Många årtionden före Jensen-

 175. -framförde Spence och Lippitt också
  kritik mot experimentet.

 176. Deras kritik var främst metodologisk.

 177. "Varför studera tänkande"-

 178. -"i en komplicerad labyrint
  som kräver fjorton handlingar?"

 179. "Vi borde börja med en labyrint
  med ett val."

 180. De kan välja vänster eller höger.

 181. De gjorde det intressant
  på följande vis:

 182. Nu finns det bara två grupper:
  matgruppen och nollgruppen.

 183. Det finns två faser.

 184. Skillnaden är att
  i den första fasen är djuren törstiga.

 185. De har fått vara utan vatten
  under en period.

 186. I den andra fasen har de fått vatten
  men är hungriga.

 187. De har inte ätit på ett tag.

 188. Det finns två grupper.

 189. Matgruppen hittar alltid ost här
  och vatten här.

 190. Nollgruppen hittar inget här
  och vatten här under den första fasen.

 191. Under den andra fasen
  hittar de mat och vatten.

 192. Vad är syftet med experimentet?

 193. De menade att om råttan lär sig hur
  labyrinten är utformad under fas ett-

 194. -så lär den sig att det finns
  mat till vänster och vatten till höger.

 195. I början, när den är törstig,
  går den åt höger för att få vatten.

 196. När man gör den hungrig
  borde en smart råtta säga:

 197. "Jag går inte dit,
  för jag behöver inte vatten nu."

 198. "I stället borde jag gå dit till maten."

 199. Här är resultatet. Det här är andelen
  val av vatten i procent under fas ett.

 200. Båda grupperna
  lär sig att välja vattnet.

 201. Först vet de inte var vattnet är
  och går bara dit 50 % av gångerna-

 202. -men väldigt snart
  går de dit 100 % av gångerna.

 203. Nollgruppen hade inte hittat mat där,
  men det hade matgruppen.

 204. Nu ser vi vad som händer
  när vi gör råttorna hungriga.

 205. Det här är nollgruppen.

 206. Inledningsvis fortsätter de
  att gå till vattnet.

 207. De vill inte ha vatten,
  men de vet inte att det finns mat där.

 208. Efter att ha gått till vattnet
  några gånger-

 209. -tycker de här råttorna
  att det är oaptitligt.

 210. De behöver inte vatten,
  så de utforskar den andra sidan.

 211. De hittar maten, så snabbt...

 212. Ursäkta.
  Det här är andelen val av mat i procent.

 213. Det står fel. Det är val av mat.

 214. Inga val av mat i början,
  och i slutet väljer de mat.

 215. Det intressanta är att matgruppen
  beter sig precis likadant.

 216. Trots att de nu är hungriga-

 217. -fortsätter de att gå till vattnet
  de första gångerna.

 218. De upprepar det
  som har fungerat tidigare.

 219. De lägger ingen vikt vid att deras
  nuvarande behov ser annorlunda ut.

 220. Fastän de till slut lär sig att gå dit-

 221. -så verkar de inte använda
  informationen de fick under fas ett-

 222. -då de hela tiden såg mat där.

 223. De lär sig i samma takt-

 224. -som råttorna som inte hittade mat
  i labyrinten i början.

 225. Spences och Lippitts slutsats var-

 226. -att råttorna inte kunde tänka igenom
  sina handlingar.

 227. De lyckades inte
  använda tidigare erfarenheter-

 228. -för att uppfylla sina förändrade behov.

 229. De föreslog att allt som hände-

 230. -var att råttorna lärde in en procedur -
  en vana.

 231. "Om jag är i labyrinten
  så går jag åt höger."

 232. Det här stämmer överens med vad
  vi vet om associativ inlärning hos djur.

 233. Associativ inlärning är
  som en sorts byggsten för all inlärning.

 234. Det saknar dock den omorganisering
  av information som vi kallar tänkande.

 235. Alla teorier om associativ inlärning...

 236. Det finns tyvärr inte bara en enda,
  eftersom folk inte är överens.

 237. Det finns byggstenar. Vi fokuserar
  på små upplevelsesekvenser.

 238. Djur får någon sorts stimulus.
  "Jag är i startfållan."

 239. De gör något.
  "Jag går åt höger."

 240. De får en andra stimulus.
  "Nu är jag någon annanstans."

 241. I Spences och Lippitts labyrint
  var startfållan stimulus nummer ett.

 242. Gick de åt höger så såg de vattnet.

 243. Associativ inlärning-teorierna
  handlar om att förklara eller undersöka-

 244. -hur djur lär sig av
  de här små lösryckta erfarenheterna.

 245. En sak som händer är vad man
  kan kalla stimulus-respons-inlärning.

 246. Man lär sig en handlings värde
  i en viss situation.

 247. I det här fallet
  skulle det uttryckt i ord vara:

 248. "Om jag är i startfållan
  ska jag gå åt höger. Det är bra."

 249. Man måste också bestämma sig
  för vilka handlingar man ska utföra.

 250. Här verkar djur använda en enkel regel
  i stil med:

 251. "Om jag tror att höger
  är tio gånger bättre än vänster-"

 252. -"går jag åt höger tio gånger oftare."

 253. Det här är intressant, eftersom de inte
  helt väljer bort det sämre alternativet.

 254. Det väljer det ibland,
  och det är viktigt eftersom...

 255. Det tillåter utforskning.

 256. Om man bara fokuserar på det man
  redan vet upptäcker man inget nytt.

 257. Det är viktigt att inte alltid
  välja den säkra vägen-

 258. -utan att ibland utforska andra val.

 259. Det här verkar djur vara ganska bra på.

 260. En annan del av associativ inlärning
  kan vi kalla stimulus-värde-inlärning.

 261. Man lär sig inte bara värdet
  på handlingen "gå åt höger".

 262. Man börjar också tycka att startfållan
  är en bra plats att vara på.

 263. Stimulus-värde-inlärning handlar om
  att lära sig värdet i situationer.

 264. Att jag är nära rummet
  där man beslutar om Nobelpris-

 265. -lär hjälpa mig att få Nobelpriset.

 266. Jag lär mig om den här platsen.

 267. Råttan lär sig i det här fallet
  att det är bra att vara i startfållan-

 268. -eftersom det signalerar
  att rätt handling-

 269. -i mitt fall att publicera artiklar -
  leder till en belöning.

 270. Både handlingar och situationer
  kan ses som potentiellt värdefulla.

 271. Med bestraffning
  kan man få ett djur att se en situation-

 272. -som något man vill undvika
  snarare än något att sträva efter.

 273. Stimulus-värde-inlärning
  är det som gör det möjligt för djur-

 274. -att lära sig
  hela sekvenser av handlingar.

 275. All inlärning
  handlar faktiskt om sekvenser.

 276. Vill man göra en annan analys-

 277. -av den lilla labyrinten
  som vi precis pratade om-

 278. -skulle man kunna säga
  att djuret inte bara måste gå åt höger.

 279. Det måste först gå till mitten
  och sen åt höger - två handlingar.

 280. Är man filosofiskt lagt kan man dela
  handlingarna på mitten gång på gång.

 281. Det blir
  ett "Akilles och sköldpaddan"-problem-

 282. -men vi nöjer oss med två steg.

 283. Råttan lär sig att när den är
  i startfållan ska den gå till mitten.

 284. När den är där
  kan den gå åt höger och hitta vattnet.

 285. Man måste gå framåt,
  men det belönas inte omedelbart.

 286. Varför är det så att råttan inte
  bara stannar där eller går tillbaka?

 287. Tanken är att om man utför
  rätt sekvens av en slump...

 288. Kan man från mitten gå åt höger och
  hitta vatten så får mitten ett värde.

 289. Stimulus-värde-inlärningen
  säger att det är en bra plats.

 290. Nu räknas handlingen att gå framåt
  som värdefull-

 291. -eftersom den tar en till mitten, som
  har ett värde då den leder till målet.

 292. Det slutgiltiga värdet
  av något i slutet av en sekvens-

 293. -kan spåras bakåt längs sekvensen.

 294. Man kan skapa en sekvens
  utan att planera den.

 295. Man ser vissa situationer
  som värdefulla-

 296. -och strävar efter att hamna i dem.

 297. Hur kraftfull är associativ inlärning?

 298. Är det tänkbart att djur inte tänker-

 299. -utan att det handlar om sådan här,
  enklare inlärning utan planering.

 300. De bara lär sig
  om handlingar och situationer.

 301. Djur kan göra komplicerade saker,
  som att använda verktyg-

 302. -för att, som i det här fallet,
  få ut termiter ur en termitstack.

 303. Det här är ingen naturlig situation.

 304. Det är på ett zoo,
  men det förekommer i det vilda också.

 305. Min enkla schematiska framställning
  över associativ inlärning-

 306. -kan bevisas matematiskt.

 307. Google kan enkelt bevisa
  att man kan lära sig vad som helst-

 308. -förutsatt att ett par förutsättningar
  är uppfyllda.

 309. En är att alla relevanta situationer-

 310. -måste utforskas
  tillräckligt många gånger.

 311. Man kan inte avgöra
  om det är bra att vara här-

 312. -om man aldrig har varit här
  eller bara har varit här en gång.

 313. Det krävs också mycket tid.

 314. Att utforska omgivningen
  är ofta väldigt tidskrävande.

 315. Man kan visa att inlärningstiden
  för att lösa ett visst problem-

 316. -beror på problemets struktur.

 317. Jag går inte in på detaljer,
  men i bästa fall-

 318. -ökar tiden linjärt
  för varje steg i sekvensen.

 319. Vill man ha en längre sekvens lägger
  man till lika mycket tid för varje steg.

 320. En datavetare skulle säga
  att det här är överkomligt.

 321. Lär jag mig tio steg på ett år
  så lär jag mig tjugo steg på två år.

 322. Inget dramatiskt inträffar.

 323. I värsta fall kan inlärningstiden
  dock öka exponentiellt-

 324. -med sekvensens längd.

 325. Man kanske lär sig tio steg på ett år,
  men tjugo steg tar 100 eller 200 år.

 326. Det blir en explosion i inlärningstid
  för de svåraste problemen.

 327. Det vi som naturvetare
  är intresserade av är huruvida...

 328. Associativ inlärning kan lösa uppgiften,
  men går det att göra på rimlig tid?

 329. Kan en simulerad schimpans lära sig
  lika snabbt som riktiga schimpanser-

 330. -med antagandet
  att vi bara har associativ inlärning?

 331. Det här var okänt
  tills vi förra året gjorde en analys.

 332. Vi upptäckte att det verkar
  som om associativ inlärning-

 333. -kan lära någon
  att använda sekvenser-

 334. -som nötknäckning, termitfiske
  och så vidare på rimlig tid.

 335. Det handlar inte om fyra timmar-

 336. -som när Patrik pratade om
  att bli världsmästare i schack.

 337. En schimpans lär sig att knäcka nötter
  på tre, fyra, fem år.

 338. Det är mycket inlärning.

 339. Antar man att de kan försöka
  tio, tjugo, trettio gånger om dagen-

 340. -är sådan inlärning möjlig
  med associativ inlärning.

 341. Vi har en formell modell som jag
  låter vara här medan jag pratar.

 342. Den kan vara av intresse
  för datakunniga personer.

 343. Man kan kontrollera om modellen
  återskapar djurets beteende.

 344. Modellen är ganska specifik.

 345. Nu vill jag vända blad och fråga:

 346. Hur kan djur lära sig
  att lösa de svåra problemen?

 347. Som jag sa är det värsta scenariot-

 348. -att inlärningstiden
  kan bli väldigt lång.

 349. Även med en effektiv inlärningsalgoritm
  som klarar i princip vad som helst-

 350. -har djur alltid ont om tid.

 351. Fågelungar kan inte ägna flera år åt att
  lära sig vilka fåglar som är farliga.

 352. Det måste gå snabbt.

 353. Annars hälsar man på hökar och örnar
  och tror att de är en ens vänner.

 354. Det slutar inte bra.

 355. Inlärning måste vara effektivt,
  och ett sätt på vilket djur-

 356. -gör svåra inlärningsproblem enklare
  är genom att fuska.

 357. De föds med viss kunskap
  om problemet.

 358. Gener kan påverka beteenden.

 359. Framför allt samspelar de, ibland
  på fascinerande sätt, med inlärning.

 360. De ger djuret kunskap.

 361. Ett nyfött djur
  vet inte vad det ska göra-

 362. -men det har en viss uppfattning
  om vad som är rätt att göra.

 363. Jag har två exempel.

 364. Jag hittade inga bilder som inte var
  copyrightskyddade, så jag ritade själv.

 365. Det här ska föreställa smutsgamar.
  Det är en väldigt vacker fågel.

 366. En intressant sak de gör är att använda
  stenar för att knäcka strutsägg.

 367. Strutsägg är väldigt svåra att knäcka-

 368. -men de kan göra det gång på gång.

 369. De tar upp en sten och
  släpper den på ägget tills det knäcks.

 370. När de vuxna gamarna gör det
  ser de väldigt smarta ut.

 371. Ungarna, däremot...

 372. Från att de är små,
  innan de ens har sett ett ägg-

 373. -plockar de upp stenar
  och kastar i väg dem.

 374. De går omkring och kastar sten.

 375. Besläktade fågelarter använder samma
  teknik för att knäcka mindre ägg.

 376. Om man har ett hönsägg
  så behöver man ingen sten.

 377. Man kan plocka upp det med näbben
  och krossa det mot marken.

 378. Det fungerar inte med strutsägg.

 379. Folk som har studerat
  det här beteendet tror-

 380. -att det utvecklades
  ur beteendet att släppa ägg.

 381. Vid något tillfälle-

 382. -utvecklade gamarna en
  liten förändring i vad de plockade upp.

 383. I stället för ägg
  plockade de upp stenar.

 384. Först visste de inte vad de skulle göra-

 385. -men genom erfarenhet lärde de sig
  att om de släpper stenar på ägget-

 386. -så knäcks strutsägget.

 387. Det här beteendet ser intelligent
  och planerat ut hos vuxna fåglar.

 388. När ungarna lär sig beteendet-

 389. -ser det ut som
  en massa försök att hitta rätt sätt-

 390. -utifrån en genetiskt baserad aning.
  Gamungen planerar inte det här.

 391. Den har aldrig sett ett ägg,
  men den börjar med beteendet...

 392. ...utan något syfte.

 393. En annan genetisk vägledning vid
  inlärning är vad djur lägger märke till.

 394. Det här ska föreställa en råtta som
  dricker något nytt när den hör musik.

 395. Eller något annat ljud.

 396. I experimentet smaksätter man vattnet
  med kanske pepparmint eller körsbär.

 397. Sen gör man råttan sjuk.

 398. Vad lär sig råttan?

 399. Vet man ingenting kan man säga:

 400. "Jag lyssnade på musik
  och kände en ny smak."

 401. "Musik och pepparmint.
  Sen blev jag sjuk."

 402. Hur använder man informationen
  för att förbättra sitt beteende?

 403. Det enda rimliga
  är att undvika pepparmintvattnet.

 404. Vi som rationella människor vet
  att musiken...

 405. ...inte har med sjukdomen att göra.

 406. Den beror på något man åt,
  inte något man hörde.

 407. Det vet även råttor. Inte på rationell
  grund, utan tack vare predisposition.

 408. När de blir sjuka kategoriserar de
  det senaste de åt som farligt.

 409. Saker de såg eller hörde medan de åt
  utvecklar de ingen aversion mot.

 410. Det här är ett sätt på vilket gener-

 411. -genom att i nervsystemet bygga in
  kunskapen att sjukdom beror på mat-

 412. -gör inlärning enklare.

 413. Råttan ödslar ingen tid på musiken -
  bara på smaken.

 414. Slutsatser...

 415. Det blir bra att avsluta nu,
  så har vi några minuter till frågor.

 416. Slutsatser, alltså.
  Tänker den här killen på något?

 417. Förresten: Alla foton...

 418. De flesta fotona, förutom de
  som är från Wikipedia, är Johans.

 419. Han sitter i publiken
  och är en av våra medförfattare.

 420. Ni får lita på mig. Jag kan inte
  gå in på all forskning om djur i detalj.

 421. Jag vågar påstå
  att det är ont om belägg-

 422. -för tänkande enligt min definition,
  sett till experimenten.

 423. Det finns många experiment där folk
  påstår att djur uppvisar tänkande.

 424. Att de omorganiserar information.

 425. De experimenten
  tillhör en av två kategorier.

 426. Den första kategorin:

 427. Uppgiften är inte så svår och
  går att lösa med associativ inlärning.

 428. I den andra kategorin
  studerar man en förmåga-

 429. -som djuret är genetiskt utrustat
  för att vara bra på.

 430. Myror som ska hitta rätt tänker inte
  på hur de ska ta sig hem till stacken-

 431. -men de är programmerade att
  hitta hem med hjälp av saker i naturen.

 432. Jag tror att en del av det-

 433. -som får folk att anta
  att djur tänker ungefär som människor-

 434. -är att associativ inlärning-

 435. -för närvarande inte
  ses som särskilt effektivt.

 436. Men om ni kommer hit i morgon
  och frågar Tim Lillicrap-

 437. -som ska prata om Google DeepMind,
  kommer han att säga-

 438. -att man kan göra mycket med teknik
  som i princip är en starkare version-

 439. -av modellen som jag visade tidigare.

 440. Associativ inlärning kan användas
  för inlärning av komplexa sekvenser.

 441. Evolutionen har också gett djur
  vissa aningar om vad de ska göra.

 442. Är man hungrig ska man leta i marken-

 443. -hellre än att sova
  och snurra runt i en cirkel.

 444. Uppenbarligen ger jag er inte...

 445. ...något fullständigt svar.
  Jag har inget.

 446. Förklarar associativ inlärning och
  predisposition all inlärning hos djur?

 447. Det vet vi inte i nuläget,
  men det går att undersöka-

 448. -om man har gott om stöd
  och doktorander.

 449. Översättning: Per Lundgren
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Intelligent beteende hos djur

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Stefano Ghirlanda, professor i psykologi vid Brooklyn College, beskriver hur inlärning och genetisk information integreras i djurs beteende för att effektivt anpassa sig till sin omgivning. Inspelat den 14 december 2017 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangörer: Nationalkommittén för logik, metodologi och filosofi och Nationalkommittén för biologi, Kungliga Vetenskapsakademien.

Ämnen:
Biologi > Djur och natur > Djur
Ämnesord:
Djur, Djurekologi, Djurpsykologi, Naturvetenskap, Zoologi
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Tänka på att tänka

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tänka på att tänka

Intelligent beteende hos djur

Stefano Ghirlanda, professor i psykologi vid Brooklyn College, beskriver hur inlärning och genetisk information integreras i djurs beteende för att effektivt anpassa sig till sin omgivning. Inspelat den 14 december 2017 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangörer: Nationalkommittén för logik, metodologi och filosofi och Nationalkommittén för biologi, Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tänka på att tänka

Tänkande och kulturell evolution

Magnus Enquist, professor vid Centrum for evolutionär kulturforskning, Stockholms universitet, talar om en viktig aspekt av det som gör människan unik: hennes oerhörda flexibilitet vad gäller tänkande och handlande. Att lära sig flexibilitet är emellertid mycket kostsamt. Hos djur löses problemet genom att genetisk information begränsar inlärningsmöjligheterna, men denna förklaring fungerar inte för människan. Enquist föreslår att det i stället är kulturell utveckling som spelar denna roll hos människan, och som gör oss superflexibla vad gäller tänkande, språk, socialt beteende och samarbete. Inspelat den 14 december 2017 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangörer: Nationalkommittén för logik, metodologi och filosofi och Nationalkommittén för biologi, Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tänka på att tänka

Mentala representationer

Mentala tillstånd anses allmänt representera andra tillstånd. Men vad innebär representation i detta fall? Ska det definieras i neutrala termer, eller i termer av att mentala tillstånd är medvetna? David Papineau, professor i filosofi vid Kings College, London, argumenterar för att ingen av dessa förklaringar kan redogöra för den kausalt effektiva aspekten av våra representationella förmågor. Inspelat den 14 december 2017 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangörer: Nationalkommittén för logik, metodologi och filosofi och Nationalkommittén för biologi, Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tänka på att tänka

En kognitiv agentbaserad simulering

Kollektivt beslutsfattande beskrivs ofta som beslut fattade av en grupp, men i verkligheten är det ju självständiga individer i gruppen som interagerar. Hur bestämmer sig en individ för att delta i ett kollektivt beslut, och hur kommuniceras informationen om individens beslut till gruppen? Joshua Skewes, lektor i filosofi vid Institutet för kultur och samhälle, Aarhus universitet, ger en kognitiv modell för hur individer använder sina preferenser för att vägleda riskabla val, och testar modellen med hjälp av en agentbaserad simulering. Inspelat den 15 december 2017 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangörer: Nationalkommittén för logik, metodologi och filosofi och Nationalkommittén för biologi, Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tänka på att tänka

En introduktion till det psykologiska immunsystemet

Ett bayesianskt medvetande - det vill säga ett medvetande som förutser och värderar konsekvenser av handlingar med bayesianska metoder, enligt den nu populära teorin om "det förutseende medvetandet" - är i grunden ett rationellt medvetande. Men det finns evidens som indikerar att principerna för hur vi skaffar oss och uppdaterar information inte stämmer med den bayesianska förklaringen. Eric Mandelbaum, lektor i filosofi vid Baruch College, New York, föreslår att dessa principer är grundade i upprätthållandet av vad han kallar ett psykologiskt immunsystem snarare än i försök att approximera en bayesiansk processor. Inspelat den 15 december 2017 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangörer: Nationalkommittén för logik, metodologi och filosofi och Nationalkommittén för biologi, Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tänka på att tänka

Tänkande i det prediktiva medvetandet

Vad är det vi ser kontra vad vi tänker? Jacob Hohwys, professor i filosofi vid Monash University, Australien, presenterar med både matematiska detaljer och empiriska illustrationer en "prediction error minimization"-modell (PEM) för hur hjärnan (medvetandet) fungerar. Inspelat den 15 december 2017 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangörer: Nationalkommittén för logik, metodologi och filosofi och Nationalkommittén för biologi, Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Unga vuxna-dagarna 2016

Hälsoministerns syn på unga vuxna

Frågor om rör unga vuxnas hälsa är väldigt viktigt för regeringen men även för mig med egen erfarenhet av utmattningsdepression, säger folkhälsominister Gabriel Wikström. Här berättar han om regeringens arbete för att förbättra och förebygga unga vuxnas hälsa. Inspelat den 29 januari 2016 på Norra Latin, Stockholm. Arrangör: Andreas Murray & Maria Edlund, Krica och Sapu.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Lustjakten

Numera konsumerar även kvinnorna pornografi. Varför tittar så många på porr? Vad är det som lockar och vad gör porren med oss? Forskaren Maria Larsson säger att tillgängligheten ökat. Nu kan vem som helst titta på porr, när som helst. Samtal med porrskådespelerskan Johanna Jussinniemi. Samt med Carl Michael Edenborg, förläggare och författare av pornografisk litteratur.