Titta

Samernas tid - syntolkat

Samernas tid - syntolkat

Om Samernas tid - syntolkat

Det här är berättelsen om norra Europas urfolk och deras historia. Samernas historia som är intimt sammankopplad med Sveriges historia är okänd för de flesta. Samerna anpassade sig tidigt till en karg omgivning och byggde upp en jakt- och fångstexpertis som gjorde dem till viktiga handelspartners under vikingatiden. Serien beskriver hur samerna påverkades av kyrkans våldsamma kristningsprocess och av nationalstaternas kolonisation av de samiska markerna under tidigmodern tid. Situationen förvärras under 1900-talet då kolasamerna hamnar i Sovjetunionens grepp. Exploateringen av Sápmis naturtillgångar ökar och rasbiologernas ögon vänds mot samerna.

Till första programmet

Samernas tid - syntolkat : Allianser i SápmiMaterialDela
 1. Berättelsen om samerna, nordligaste
  Europas urfolk, kunde börja så här.

 2. Det är så det brukar se ut.

 3. En minoritet sysslar med renskötsel,
  men det har blivit sinnebilden-

 4. -ibland den enda bilden,
  som ges av samerna.

 5. Det här är en lika sann bild.

 6. Och det här.

 7. ”Jag fångade en fisk.”
  Vanja, vad blir det på ryska?

 8. Oavsett hur man börjar berättelsen
  om samernas historia-

 9. -så är den för de flesta
  närmast okänd.

 10. Svenskar, norrmän, finnar och ryssar.
  De som lever tillsammans med samerna-

 11. -vet i regel mer om
  andra länders urfolk än sitt eget.

 12. Kull efter kull av studenter lämnar
  skolan utan att ha fått lära sig nåt-

 13. -om folket som bebott delar av
  sina länders marker i tusentals år.

 14. Som inrättade sig i en karg värld-

 15. -med uppfinningsrikedom
  och innovationer.

 16. Och med en helt egen kultur
  och religion.

 17. Ett folk som tillhandahöll råvarorna
  som en gång var själva motorn-

 18. -i Europas ekonomi.

 19. Historieböckerna berättar inget om
  hur man koloniserade samernas marker.

 20. Och exploaterade dess rikedomar.

 21. Och ingenting om hur
  samernas religion skulle utplånas.

 22. Ibland med de mest brutala metoder.

 23. Det här är berättelsen
  om den historien.

 24. Det är nog ändå bäst att starta
  historien med den samiska marken.

 25. Det vidsträckta område
  samerna kallar Sápmi-

 26. -och som är skådeplatsen
  för deras historia.

 27. Sápmi sträcker sig över fyra länder:
  från Atlantens fjordar i väster-

 28. -över den uråldriga bergskedjan
  Skanderna, nedslipad av istiderna.

 29. Längs älvdalar, genom enorma områden
  av skogar och sjöar-

 30. -och till Kolahalvön, där den samiska
  marken möter Vita havet i öster.

 31. Det är ett landskap med rik natur som
  befolkas av fler varelser än renar.

 32. Vissa växter och djur
  finns bara just här i Sápmi.

 33. Som den lilla fjällämmeln.

 34. Andra djur missar inte chansen
  att försöka komma åt renarnas kalvar.

 35. Det vidsträckta området som
  kallas Sápmi må se ut som vildmark-

 36. -men spåren av mänsklig aktivitet
  syns överallt i landskapet.

 37. Om man vet vad man ska leta efter.

 38. Det här är spåren av en barktäkt.

 39. I det samiska kosthållet har
  innerbark varit viktig i dieten.

 40. Det innehåller C-vitamin, riboflavin
  och fibrer, som alla vet är bra.

 41. Det här var rena rama hälsokosten.

 42. Det kallas vildmark, men då raderar
  man 10 000 år av mänsklig historia.

 43. Det är ingen vildmark. Det är på-
  verkat av människor som funnits här.

 44. Spåren efter människor leder tillbaka
  till den stora isens tidsålder-

 45. -för mer än 11 000 år sen.

 46. Pionjärerna följde de stora
  däggdjuren hit upp - och blev kvar.

 47. I urberget lämnade de bilder
  från sin värld efter sig-

 48. -medan årtusenden
  av stenålder passerade.

 49. Men för att börja
  vår historia om samernas tid-

 50. -måste vi röra oss fram i tiden.

 51. Århundradena före vår tideräkning,
  här uppe i nordligaste Norge-

 52. -dyker nya spår upp som vittnar om
  den samiska kulturens framväxt.

 53. Det är gott om kulturminnen i området.

 54. Det är en slags ground zero
  i utvecklingen av samisk kultur.

 55. De här sakerna uppträder samtidigt,
  några få hundra år runt Kristi födelse.

 56. Inom arkeologin är det kort tid. Här
  har vi en etablering av en ny identitet.

 57. Första tecknet
  på nya idéer hos jägarfolken-

 58. -som finns här,
  är en ny typ av bostad.

 59. Den här nya sortens bostad är grunden
  till den samiska goathi, eller kåtan.

 60. Den samiska kåtan får nu
  sin karakteristiska rumsindelning.

 61. I mitten den rektangulära eldhärden.

 62. Ingången
  med plats för ved och gäster.

 63. Sen barnens plats,
  och längre in de äldres.

 64. Allra längst bak i kåtan,
  bakom härden-

 65. -finns den heliga delen "båssjo",
  som ingen fick gå över.

 66. Nåt annat man ser under den här
  perioden är de första björngravarna.

 67. Så kallade björngravar ger en första
  inblick i den nya samiska idévärlden.

 68. Björnen har setts
  som ett mytologiskt väsen.

 69. Den ansågs klok och intelligent
  och ha mänskliga egenskaper.

 70. Det finns ett antal björngravar,
  där den är begravd på liknande sätt-

 71. -som man begravde människor.

 72. I det samiska samhället trodde man
  att ursprunget var äktenskapet-

 73. -mellan en björn och en kvinna.
  Och det tar sig tydliga uttryck.

 74. Jakten och den påföljande björnfesten
  har följt strikta ritualer-

 75. -för hur den ska gå till.

 76. Trots att björnen var helig, så
  jagades den för köttet och skinnet.

 77. Jakten omgavs av riter. Hur den
  äldsta björnkulten såg ut är okänt.

 78. Först på 1700-talet dyker beskriv-
  ningar upp i de historiska källorna.

 79. På vårvintern förbereder männen sig,
  och tre, fyra män följs åt.

 80. Två eller tre män håller kraftiga störar
  för att stänga till idet.

 81. Man sticker ner en stör
  för att väcka björnen.

 82. När björnen jagas benämns den inte
  vid sitt vanliga namn, utan omtalas-

 83. -som "pälsgubben", "skogsfarfar"
  eller "den ludne".

 84. Innan björnen väcks,
  ställer sig dräparen beredd-

 85. -med björnspjutet nedkört i marken.

 86. När björnen vaknar,
  hålls den nere med störarna.

 87. Och när den kommer ut,
  sticker man björnen med ett spjut-

 88. -så att den dör.

 89. När man närmar sig boplatsen jojkar
  man, för att tillkänna ge sin ankomst.

 90. Kvinnorna får inte se på björnjägaren,
  så de täcker huvudet-

 91. -och tittar bara på jägaren
  genom en mässingsring.

 92. I kåtan flår man björnen
  och kokar allt kött i samma gryta.

 93. När allt kött och blod är kokt,
  fördelas maten lika till alla på festen-

 94. -men män och kvinnor
  intar måltiderna åtskilda.

 95. Alla ben måste samlas in
  och begravas anatomiskt korrekt-

 96. -så björnen kan återuppstå och
  berätta att den hade behandlats väl.

 97. Att det inte var farligt
  att jagas av människor.

 98. Man har hittat 80 björngravar.

 99. De äldsta säkra fynden finns
  i norra Sápmi och är 2 000 år gamla.

 100. Björnritualerna sprids
  till de andra samiska områdena-

 101. -och praktiseras
  ända in på 1900-talet.

 102. Det finns fler
  viktiga samiska markörer-

 103. -vid samma tid
  som björngravar och kåtatomter.

 104. Nu har ni kommit till
  Mortensnes kulturminnesområde.

 105. Mortensnes på Varangerhalvön
  i Finnmark-

 106. -är en av de viktigaste platserna-

 107. -i jakten på
  den samiska kulturens rötter.

 108. En oöppnad grav. Man ser konturen,
  och det har legat stenhällar över.

 109. Hela kustlinjen
  är ett enormt gravfält.

 110. Bergsknallen där borta...

 111. Det börjar där, och så
  är det urgravar hela vägen fram hit.

 112. Det är åtminstone 300 gravar.

 113. Det händer nåt nytt i gravskicket under
  perioden som kallas tidig metalltid:

 114. Den s.k. urgraven.

 115. Mortensnes är den första platsen
  där vi ser att urgraven får fäste.

 116. Det blir så småningom en materiell
  företeelse som vi hittar i hela Sápmi.

 117. Den var väldigt fin.

 118. Mycket ståtlig.
  Man kan titta in i gravkammaren.

 119. Man har gjort i ordning
  en gravkammare nere i stenramlet-

 120. -och gravlagt intill stora stenar
  eller intill en bergvägg.

 121. Avsaknad av jord var viktigt. Kanske
  fick man inte ha kontakt med jord.

 122. Att färden till dödsriket blir enklare
  när det är öppet och luftigt-

 123. -med springor i stenramlet.

 124. Då hade själen lättare att komma ut
  och över till ett dödsrike.

 125. Innehållet i en av gravarna
  på Mortensnes är unik på flera sätt.

 126. Det är Mortensnes äldsta grav,
  och den äldsta av den typen i Sápmi.

 127. Ett av föremålen
  har en ny typ av ornamentik-

 128. -som vi känner igen i samisk slöjd.

 129. På det längsta redskapet
  är Y-formade ornament inristade-

 130. -en utsmyckning
  vi känner igen som samisk.

 131. Och hornskeden är praktiskt taget
  identisk med senare tiders hornskedar.

 132. Graven på Mortensnes innehåller också
  fragment av en samisk innovation.

 133. Det är ett mycket speciellt gravfynd.

 134. Förutom skelettmaterial, hittade man
  också fragment av en skida.

 135. Skidan har sina rötter i Central-
  asien. Den äldsta är 6 000 år gammal.

 136. Samerna förbättrade uppfinningen och
  skapade den första moderna skidan-

 137. -med en rem för foten som går
  igenom skidan och inte under den.

 138. En produktutveckling
  som blivit världsstandard.

 139. Föremålen i graven säger nåt om den
  tidiga samiska samhällsstrukturen-

 140. -och arbetsfördelningen mellan könen
  för 2 000 år sen.

 141. Människolämningarna i samma grav
  var från en kvinna.

 142. Det var en kvinnograv. Och skidor och
  pilbåge är traditionell jaktutrustning.

 143. Det var en kvinna som jagade, och hon
  fick med sig sin utrustning i graven.

 144. Så även kvinnor var jägare
  och kunde gå på jakt.

 145. Vad som dödade den kvinnliga jägaren
  är inte känt.

 146. Men gravfynden antyder att folket
  hon tillhörde hade en föreställning-

 147. -om vad som hände efter döden.

 148. När en person dog, ville man att för-
  fäderna skulle ta väl emot den avlidne.

 149. Runt armarna har man surrat näver,
  och ibland även runt lårbenen-

 150. -som en magisk
  eller skyddande funktion.

 151. Man kanske måste skydda de döda
  innan de for till dödsriket.

 152. I den samiska religionen föreställde
  man sig tre olika världar.

 153. En för olika gudar, en för människor
  på jorden och en för de döda.

 154. Men i den samiska religionen
  spelade döden en annan roll-

 155. -än i den kristna.
  De döda försvann inte helt.

 156. Man gravlade kanske i hällgravar
  för att det var öppet nedåt-

 157. -mot underjorden.
  Det var en öppning till dödsriket.

 158. Dödsriket är under oss. När vi är
  färdiga i den här sfären, på jorden-

 159. -så hamnar vi i en ny värld,
  som ligger under oss.

 160. De döda lever vidare, som vi lever här-

 161. -men i en uppochnedvänd värld,
  där de går med fötterna mot våra fötter.

 162. Björngravarna. Kåtan.

 163. Ornamentiken. Gravskicket.

 164. Vad orsakar att förändringarna
  dyker upp vid ungefär samma tid?

 165. Varifrån kommer de nya idéerna?
  Och varför?

 166. Enligt en samisk berättelse kom ett
  nytt folk hit i jakten på sitt hem.

 167. Vi måste långt bort. Hem.

 168. På samma sätt som vi har vandrat hit,
  i alla våra bröders åsyn.

 169. Stora bäckar har varit oss till hinder
  på vår väg till Sápmi.

 170. Själva jojken berättar ju om
  hur samerna har kommit hit till Sápmi.

 171. Den berättar att samerna hade hört om
  det här landet och velat komma hit.

 172. De hade liksom en inre röst som sa
  att här fanns ett land som tillhörde oss.

 173. Det är nästan bibliskt.

 174. Enligt jojken hörde samerna
  talas om landet i norr-

 175. -och vandrade långt
  för att komma hit.

 176. Men de ville i alla fall dit,
  och när de kom fram dit–

 177. -och fann det där landet,
  kallade de det för Sápmi.

 178. Det ger ju det hela
  en mytisk dimension också.

 179. "Det här är vårt land,
  vi har rätten att äga det."

 180. Det är omöjligt att datera berätt-
  elsen om det samiska intåget i Sápmi-

 181. -och ytterst vanskligt att förlita
  sig på den som historisk källa.

 182. Men jojken skulle kunna bära spår
  av vad som faktiskt hände.

 183. Tecken tyder på att de nya
  kulturella uttrycken sammanfaller-

 184. -med ett inflöde
  av nya människor till området.

 185. Vi vill veta hur människor kom hit
  och träffades vid olika tidpunkter.

 186. Det vi kan spåra är
  om det kom en tydlig migrationsvåg-

 187. -som kan kopplas till
  den här tidshändelsen.

 188. Då kan man säga att tidpunkten var
  viktig för människor att ta sig hit.

 189. I Uppsala undersöker forskare hur det
  gick till när Norden koloniserades.

 190. Genetiken visar kontinuerliga folk-
  förflyttningar under årtusendena.

 191. Vissa migrationsvågor kommer
  söderifrån, bl.a. för 6 000 år sen-

 192. -då de första jordbrukarna etablerade
  sig i södra Skandinavien.

 193. Folk som med tiden blir danskar,
  svenskar och norrmän.

 194. Folkförflyttningarna i Nordens
  norra delar har ett annat ursprung.

 195. Hos samerna hittar man
  varianter av arvsmassan-

 196. -som är nästan unika
  för den samiska befolkningen.

 197. Man ser att de här varianterna finns
  i ungefär samma frekvenser-

 198. -i en del centralasiatiska
  befolkningsgrupper.

 199. Vilket ju kopplar det
  samiska ursprunget mot Centralasien.

 200. Det tycks finnas en koppling österut.

 201. Inte till de tidigaste
  jägarna och samlarna-

 202. -utan till en mycket senare
  migrationshändelse.

 203. Vi kan använda mutationer för
  att datera hur länge sen människor-

 204. -flyttade till olika delar av jorden.

 205. För ca 2 500 år sen måste ett inflöde
  av genetiskt material ha skett-

 206. -i den här befolkningsgruppen,
  som kom nånstans från Volga-regionen.

 207. Studien placerar denna senaste
  migrationsvåg några få århundraden-

 208. -innan nya samiska markörer dyker
  upp i det arkeologiska materialet.

 209. De nyinflyttade människorna tycks ha
  haft med sig några av grundelementen-

 210. -till det som ska bli
  den samiska kulturen.

 211. De genetiska och språkhistoriska
  spåren leder till Ryssland.

 212. Volga-området är ett viktigt
  för den finsk-ugriska språkfamiljen.

 213. Det samiska språket tycks ha sina
  rötter här, och bli ett eget språk-

 214. -ungefär samtidigt
  som de övriga samiska markörerna.

 215. Idag har vi ungefär
  tio olika samiska språk.

 216. Men när språken blir så här olika
  genom att de är isolerade...

 217. ...så är det inte utgångsläget
  utan dagens olika språk har utvecklats–

 218. –ur ett ursprungligt samiskt språk,
  eller en protosamiska.

 219. Man uppskattar
  att det har talats för ungefär 2 000 år sen.

 220. Runt år 0 skiljs finskan och samiskan
  från sitt gemensamma ursprung.

 221. Förmodligen sker det
  i dagens södra Finland.

 222. Ursamiskan sprids över Nordkalotten
  och delas upp i dialektala varianter-

 223. -som sen utvecklas till olika språk.

 224. Så olika att sydsamer och östsamer
  inte längre förstår varandra.

 225. Folket som kom med det nya
  samiska språket och kulturen-

 226. -blandade sig
  med det befintliga jägarfolket.

 227. För ca 2 000 år sen
  var stenristarnas era över.

 228. Det var en ny tid i Sápmi:
  samernas tid.

 229. Man slutar med hällkonst omkring år 0.

 230. Det är väldigt frestande att säga
  att hällkonsten övergår i skrift.

 231. Den samiska trumman uppträder under
  järnåldern och efter Kristi födelse.

 232. Avbildningar på sten fick kanske
  ge vika, då man hade viktigare föremål-

 233. -att göra avbildningar på.

 234. Den nya samiska kulturen
  är otroligt framgångsrik.

 235. Under de kommande århundradena
  sprider den sig sakta men säkert.

 236. När järnåldern närmar sig sitt slut,
  omfamnar den samiska identiteten-

 237. -alla de kvarvarande fångst-
  och jägarfolken på Nordkalotten.

 238. Själva motorn till att den samiska
  etniciteten sprids är förmodligen-

 239. -en allt intensivare kontakt
  med andra folk.

 240. Den ensamme behöver inte uttrycka
  sin särart gentemot sin granne.

 241. Det tyder på
  att handelsförbindelser eller grannfolk-

 242. -är med och formar
  den samiska kulturen.

 243. Lika framgångsrik
  är jordbrukarkulturen-

 244. -som etablerar sig
  allt längre norrut.

 245. Längs Atlantkusten,
  på båda sidor av Bottenviken-

 246. -i Karelen och på Kolahalvön.

 247. I gränsytorna mellan jordbrukare
  och jägare uppstår en livlig handel-

 248. -som kan ha varit en drivkraft-

 249. -för att ansluta fler
  till den samiska etniciteten.

 250. Man får kanske ett behov av att
  uttrycka sig tydligare gentemot andra.

 251. Det är nåt
  som flera grupper börjar med.

 252. Olika jägargrupper ser det som
  ett bra sätt att organisera sig på.

 253. Att ansluta sig till en gemenskap
  och visa att man tillhör den.

 254. Ett exempel på handelsutbyte
  mellan samer och jordbrukarfolk-

 255. -är det som sker
  i nordvästra Sápmi under vikingatid.

 256. Ute i kustbandet har de s.k.
  norröna hövdingadömena växt fram.

 257. Jordbrukarna håller till ute på öarna
  och samerna i inlandet.

 258. På många platser längs kusten uppstår
  kontaktytor mellan de två grupperna.

 259. Det norröna samhället är en gren av det
  germanska samhället och kulturen.

 260. De anpassar sig till jordbruket, eller
  om jordbruket gör dem till norröna-

 261. -medan samerna
  livnär sig på jakt och fiske.

 262. Det tycks ha varit tät kontakt
  mellan folkgrupperna.

 263. Ett norrönt hövdingadöme
  kallades Hålogaland-

 264. -och leddes i slutet av 800-talet
  av hövdingen Ottar.

 265. Han är viktig
  för historieskrivningen om samerna-

 266. -på grund av det
  som skrevs om hans resor.

 267. När Ottar besökte Alfred den store
  på 890-talet-

 268. -sa han att han
  bodde längst norrut av alla norrmän.

 269. Han kom från Hålogaland.

 270. Det var den nordligaste delen
  där den norröna befolkningen levde.

 271. Kung Alfred infogar
  Ottars berättelser från Norden-

 272. -i ett befintligt historieverk.

 273. Här finns anteckningar om en
  upptäcktsresa som Ottar gjort norrut.

 274. Det är så vi vet nåt om de samiska
  aktiviteterna vid den här tiden.

 275. Ottar berättar att norr om där han bor,
  så finns det ingen bebyggelse-

 276. -förutom på några platser,
  där finnar lever på jakt och fiske.

 277. På resan norrut observerar Ottar
  ett folk som han kallar finnar-

 278. -den tidens namn på samer.
  Enligt Ottar finns samerna-

 279. -över hela det nordliga området,
  ända bort till Vita havet i öster.

 280. Men Ottar har mer att berätta.
  Han har byggt upp sin förmögenhet-

 281. -tack vare samerna,
  genom att ta ut skatt.

 282. Ottar berättar att han är en av de
  främsta i det område han kommer från.

 283. Han säger att hans och hans gelikars
  största inkomster kommer från-

 284. -handel och skattläggning av samer.

 285. Uppgiften om Ottars skattläggning
  har format forskningen-

 286. -om samers och vikingars relation.

 287. Den här skattläggningen
  har varit väldigt omdiskuterad.

 288. Att samerna skulle låta sig skinnas
  och betala stora summor-

 289. -till ett annat folk utan att få
  nåt tillbaka verkar väldigt orimligt.

 290. Vissa tecken tyder på att relationen
  mellan jägar- och jordbrukarfolken-

 291. -måste omvärderas.

 292. Man har fokuserat på skillnaderna
  mellan samer och norrmän-

 293. -och på det
  som man har sett som motsättningar.

 294. Men i modern tid
  har det blivit mer fokus på-

 295. -likheter och samarbete.

 296. Vid den här förkristna tiden
  var skillnaden i religiös tro mindre-

 297. -mellan de två folken. Samerna
  ansågs besitta stor andlig expertis.

 298. Nordborna söker upp samerna
  och deras schamaner, deras nåjder-

 299. -för att få konsultation
  i andliga frågor.

 300. Man vill veta vad som ska hända. Har
  man tur? Går det som man hoppas?

 301. Man kanske behöver hjälp med
  att ta ett viktigt beslut.

 302. Samerna framställs i källorna som troll-
  domskunniga. De spådde framtiden.

 303. På 1100-talet, i Borgartingslagen
  och Eidsivatingslagen-

 304. -nedtecknades förbud mot
  att uppsöka samer för att bli spådd.

 305. Det tyder på att det var vanligt.

 306. Norröna hövdingar lär ha tagit hjälp
  av samisk trolldom i militära syften.

 307. Hövdingen Tore Hund ska
  under slaget vid Stiklestad år 1030-

 308. -ha fått en magisk renskinnskofta-

 309. -sydd av samer,
  och som skyddade mot svärdshugg.

 310. Det magiska renskinnet skyddar Tore
  Hund som dräper den norske kungen.

 311. Så det kunde absolut vara fördelaktigt
  att ha hedniska grannar.

 312. Men det var främst samernas
  yrkesskicklighet nordborna ville åt.

 313. En otrolig jakt- och fångstexpertis
  som övats upp under årtusenden.

 314. Inte minst gällde det
  jakten på rikedomarna i havet.

 315. Sälen var ett viktigt bytesdjur
  i kustområdena-

 316. -det första årtusendet efter Kristus.

 317. Skinnet användes till kläder
  som höll kylan borta på vintern.

 318. Men av lika stort intresse
  var det som fanns under skinnet.

 319. Då har vi två stora skinn. Detta är
  en rekonstruktion av en s.k. hellegrop-

 320. -en fornminnestyp som finns längs
  Nord-Troms och Finnmarks kuster.

 321. Vi tror att groparna användes från
  Kristi födelse fram till 1300-talet-

 322. -men var särskilt vanliga
  mellan 600- och 900-talet.

 323. Det här är en s.k. hellegrop.
  Man har hittat ungefär 700 stycken.

 324. De flesta dateras till vikingatiden,
  när interaktionen mellan samer-

 325. -och den norröna befolkningen
  var intensivast.

 326. Allt tyder på att de användes för
  att komma åt tranet i sälarnas späck.

 327. Träkolet vi hittar i groparna har ofta
  hög fetthalt med marint ursprung.

 328. Vi tror att man
  framställde olja i groparna.

 329. Men det finns inga skriftliga källor
  som beskriver det.

 330. Forskare försöker rekonstruera
  hur oljeutvinningen kan ha gått till.

 331. De har magasinerat värme från elden,
  och det är verkligen varmt.

 332. Stenarna har börjat bli rödglödgade.
  Det är hög temperatur.

 333. Experimenten visar att det var en
  effektiv metod att utvinna tranet.

 334. Man har fått över 50 % olja
  i förhållande till späckets vikt.

 335. De som använde det här på järnåldern
  var nog betydligt duktigare än vi.

 336. Eftersom arkeologerna hittat gropar
  i såna mängder kan man anta-

 337. -att tranet var viktigt
  i handeln mellan folken.

 338. Det kan ha använts till föda, men man
  dricker inte hur mycket tran som helst.

 339. Det är så många gropar,
  och de har använts så flitigt-

 340. -att det nog var nåt
  man hade stort behov av.

 341. Frågan är om inte användningsområdet
  främst var kopplat till det här.

 342. De flesta är från år 600 till 900-

 343. -en tid då skeppsteknologin
  utvecklades enormt.

 344. Man måste ha haft ett stort behov
  av att kunna ta hand om sina båtar.

 345. På den här tiden fanns det inte mycket
  man kunde impregnera träbåtar med.

 346. Så impregnering har nog varit ett
  viktigt användningsområde för oljan.

 347. Det är tänkbart att samerna
  levererade den här produkten-

 348. -i ett utbytessystem mellan
  olika grupper under den här perioden.

 349. Lika viktigt som havet var
  för vikingatidens samer-

 350. -lika avgörande är det i dag,
  tusen år senare.

 351. Nu är vi i Klubbukt i Kvalsund kommun,
  i Finnmark.

 352. Det är ett litet fiskesamhälle,
  om man kan kalla det så.

 353. -Sjösamiskt samhälle.
  -Ja. Det är rätt.

 354. Ättlingarna till vikingatidens
  säljägare, kallas för sjösamer-

 355. -och fortsätter använda havet
  och fjordarna till sitt uppehälle.

 356. På 60-talet fanns de sista resterna
  av naturahushållningen kvar.

 357. Man hade en ko,
  några getter och fisken.

 358. Och havet
  som man hämtade sin mat från.

 359. Mina förfäder levde av och i naturen.

 360. De upplevde samma saker som jag när
  jag var en liten pojke på åtta, tio år-

 361. -och fick följa med ut på sjön. Jag fick
  gå från skolan för att fiska med pappa.

 362. För att vi skulle få mat.

 363. I dag är det inte säl utan vitfisk
  och krabba som är basen för fisket.

 364. Det är lättare i dag. Allt är
  mekaniserat med knappar och spakar.

 365. Vi har bra vinterskor och fryser inte.

 366. Som liten grabb
  var man iskall om tårna varje dag.

 367. Man var alltid ute, vare sig det regnade
  eller snöade, eller var mörkt och kallt.

 368. Nu kan vi gå inomhus och ta rast
  med varmt kaffe och wienerbröd.

 369. Samernas expertis gällde inte bara
  jakt och fisk utan även båtbygge.

 370. De konstruerade farkoster
  med helt egna tillverkningsmetoder.

 371. Det här är en samisk älvbåt.

 372. Det intressanta är att den är sydd.

 373. Det kan tyckas märkligt att sy båtar men
  det är ett alternativ till järnnitar.

 374. En sydd båt är när bordläggnings-
  plankorna är sammanfogade med söm-

 375. -och inte med järnnitar och spikar
  som i skandinavisk tradition.

 376. Man ser stygnen väldigt tydligt.

 377. Och det är en sammanhängande söm.

 378. Det är typiskt för samiskt båtbyggande.

 379. Sytekniken gav fördelar
  över nordbornas.

 380. Vikingakungen Sigurd Slembe
  lär ha haft sån respekt-

 381. -för samiskt båtbyggande, att han
  beställt krigsskepp från samerna.

 382. Man får en flexibilitet i vattnet som
  gör att båten kan vrida sig i vågorna-

 383. -och vara väldigt spänstig, i motsats
  till järnsöm som är mycket stelare.

 384. De gick så snabbt ute på havet
  att de flög fram.

 385. Det står i Kungasagan att
  "blott få kunde följa skeppen"-

 386. -"när bundet med senor
  de flyger för vinden."

 387. Det här är en modell av Bårsetbåten.

 388. Det är en typisk farkost
  från yngre järnåldern.

 389. Det liknar andra vikingaskepp
  vi har hittat.

 390. Den s.k. Bårsetbåten är intressant.
  Fyndet är daterad till 800-tal-

 391. -och hittades på Kvaløya, där
  både samer och nordbor var verksamma.

 392. Båten är ett klassiskt vikingaskepp,
  men inte helt och hållet.

 393. Det som är annorlunda med den här
  båten, är att den översta bordplankan-

 394. -har sydda stygn mellan träpluggarna.

 395. Det är en kombination
  av pluggar och stygn.

 396. Här har vi två sydda stygn, en träplugg-

 397. -ett sytt stygn, och så ett till.

 398. Det är speciellt med
  en sån kombination av olika tekniker-

 399. -på en farkost från den här perioden.

 400. Det är inte osannolikt att
  Bårsetbåten med sina olika tekniker-

 401. -är exempel på ett samarbetsprojekt
  mellan de båda grannfolken.

 402. I många områden bodde sjösamer
  och norrön befolkning nära varandra.

 403. Alla dessa fynd är från områden med
  både samisk och norrön bosättning.

 404. Det är möjligt att samer och nordmän
  kan ha byggt båtarna tillsammans-

 405. -som ett gemensamt projekt.

 406. Man tror att relationen mellan samer
  och jordbrukare vid den här tiden-

 407. -grundades på samarbete,
  snarare än utnyttjande.

 408. Samerna var för ekonomiskt viktiga
  för att relationen skulle äventyras.

 409. Norröna handelsmän som Ottar kunde
  göra stora affärer på kontinenten-

 410. -då de hade tillgång
  till den tidens hårdvaluta.

 411. Pälsverk var motorn
  i Europas ekonomi under vikingatid-

 412. -och inga var bättre än samerna
  på att tillhandahålla varorna.

 413. Där...

 414. I Sápmi syns spåren
  av den lönsamma pälsjakten.

 415. Detta är det första av flera gömslen.
  Här låg man och väntade på renar.

 416. De låga upphöjningarna av stenar
  gav tillräckligt gömsle för jägare-

 417. -att överraska
  förbipasserande renhjordar.

 418. Men det fanns helt andra sätt
  att bedriva jakt på.

 419. Det här är en fångstgrop. Där är lite
  snö, så det är inte så lätt att se.

 420. Det är en försänkning,
  omgiven av en vall.

 421. I dag återstår bara grunda försänk-
  ningar av det som var djupa gropar.

 422. Fångstgropar var en av de effektiv-
  aste jaktmetoderna för ren och älg.

 423. Den hade ett rektangulärt bottenplan
  och brant sluttande väggar inåt-

 424. -mot gropens mitt,
  så de inte kunde kravla sig upp.

 425. Många tror att det fanns ett spjut i
  botten, men det hade inte varit bra.

 426. Det slår hål på magen, och inälvorna
  kan komma ut. Det förstör köttet.

 427. I stället var fångstgroparna ett sätt
  att hålla bytet levande-

 428. -tills jägaren kommer för nådastöten.

 429. Jakt med fångstgropar
  är åtminstone 6 000 år gammalt-

 430. -men samerna skalade upp metoden till
  att omfatta hela system av gropar.

 431. Där är en. Och så är det en där.

 432. Den, den och den.
  Och det är fler där borta.

 433. Om man räknar med dem som ligger lite
  söderut och norrut härifrån-

 434. -så är det tre tusen,
  bara på det här näset.

 435. Beräkningarna av antalet gropar gör
  området runt Gollevárri i Finnmark-

 436. -till världens förmodligen
  största fångstgropssystem.

 437. Slaktresterna antyder att efterfrågan
  på vildrensprodukter varit enorm.

 438. Vid utgrävningar här har man funnit
  mängder med renhorn. Mängder!

 439. Det visar att de dödade mer ren
  än de tog med hem för att äta.

 440. Det är helt säkert.

 441. På Dovrefjell finns spår av ännu en
  storskalig jaktmetod från vikingatid.

 442. Här ser vi de här pinnarna
  som markerar stolparna.

 443. Det är två långa rader med stolpar,
  flera kilometer inåt här.

 444. Man har stoppat renen...

 445. Vildrenarna drevs in i en hage
  som stängdes bakom dem.

 446. En föregångare till de samlingsgärden
  som dagens renskötare använder.

 447. När fällan slår igen bakom dem-

 448. -går flocken i cirkel hela tiden,
  innan den avlivas där nere.

 449. Jakt på vildren har sen länge
  bytts ut mot skötsel av tamren.

 450. Nu har vi renskiljning.
  Det pågår som vanligt, som alltid.

 451. Traditionell renskiljning till
  olika vintergrupper här i Vinklumpen.

 452. Det är det som pågår här.

 453. Jijnjevaeri är en
  av flera samebyar som bedriver-

 454. -tamrensdrift i sydsamiskt område.

 455. De sydligaste samebyarna
  och renbetena-

 456. -är Idre i Dalarna på svensk sida
  och Svahken sijte på norsk.

 457. Det är långt söderut, nästan 200 mil
  från Gollevárri uppe i norr.

 458. Samisk närvaro så långt söderut har
  i mer än hundra år varit föremål-

 459. -för en vetenskaplig kontrovers.

 460. Det handlar om hur långt tillbaka
  i tiden samernas rötter går i söder.

 461. Historikern Yngvar Nielsen argument-
  erade för att de sydliga områdena-

 462. -sen urminnes tider
  varit skandinaviska-

 463. -och att samerna invandrat
  relativt nyligen.

 464. I skriftliga källor finns berättelser
  om samer i Nordland vid den tiden-

 465. -och längre söderut
  var berättelserna av senare datum.

 466. Utifrån det tänkte man sig
  att samerna gradvis vandrade söderut-

 467. -och in i de sydnorska fjällområdena
  under väldigt sen tid.

 468. Historiska källor berättar om
  en sydlig samisk närvaro i sen tid.

 469. De s.k. sockensamerna
  var viktiga i byasamhällena-

 470. -i Mellansverige
  långt in på 1800-talet.

 471. Fredrik I ville redan på 1700-talet
  fördriva samerna norrut-

 472. -för att de jagade i kungens skogar.

 473. Men samerna rensades inte ut från
  Dalarna, Hälsingland och Gästrikland-

 474. -eftersom bönderna protesterade.

 475. Samerna var de enda som kunde
  tillverka de korgar man använde-

 476. -och fiskeredskapen av rötter.
  Man var beroende av samerna.

 477. De fick avliva hästar, hundar
  och katter.

 478. Ibland fick man vara dödgrävare.

 479. Men i höjd med ambitionerna om etnisk
  rensning i början av 1700-talet-

 480. -blir de skriftliga spåren
  av samer i söder glesare.

 481. Enligt Nielsen bevisade det att
  samerna inte funnits där tidigare-

 482. -idéer som passade
  i tidens strömningar.

 483. Den här framryckningsteorin
  kom samtidigt-

 484. -som en nationalistisk revitalisering.

 485. Det blev viktigt att markera att Norge
  var norskt och Sverige var svenskt.

 486. Samerna hade ingen plats
  i den historien.

 487. Först på 1980-talet utmanades
  Nielsens framryckningsteori-

 488. -på allvar.

 489. Inger Zachrisson spelade en avgörande
  roll för modern sydsamisk forskning-

 490. -genom en slumpmässig upptäckt
  i källaren på Historiska museet.

 491. Jag glömmer aldrig när jag gick ner
  i källaren och drog ut backarna-

 492. -med fynd från Vivallen,
  som jag aldrig hade hört talas om.

 493. Fynden kom från Vivallen
  i Härjedalen.

 494. Platsen klassificerades på 1910-talet
  som skandinavisk jordbrukarkultur.

 495. Zachrisson hade jobbat med nordsamisk
  arkeologi och såg att nåt var fel.

 496. Jag hade ältat offerplatsfynd
  från nordligaste Sverige i åratal.

 497. Jag förstod
  att det här var typiska föremål-

 498. -som talade för samisk närvaro.

 499. Jag hade fått mig itutat
  att samerna aldrig funnits där.

 500. "Gå inte söder om Ångermanälven.
  Där har samerna aldrig funnits."

 501. Men nu såg jag med egna ögon
  att det här var samisk närvaro.

 502. När Zachrisson
  påbörjar fältarbeten i Vivallen-

 503. -så finner hon samiska kåtatomter,
  några tiotal meter från gravarna.

 504. Den här härden
  flyttade samisk närvaro i söder-

 505. -ända tillbaka till 1100-talet.

 506. Det var ett startskott för att
  kunna se på arkeologiskt material-

 507. -från både norska och svenska sidan
  med helt andra ögon.

 508. Men det räcker inte för en samisk
  koppling till fångstanläggningen-

 509. -på Dovrefjell som är äldre
  och längre söderut.

 510. Det här sydnorska området
  kryllar av arkeologiska spår-

 511. -från vikingatidens bönder, men inte
  ett enda samiskt...tills nyligen.

 512. Boplatsen i Vivallen var speciell.
  Ingrid Zachrisson såg på materialet-

 513. -med nya ögon och fann spår
  efter samer i materialet.

 514. Många har letat efter
  en helt oomtvistlig boplats-

 515. -i Sydnorge, alltså vårt Vivallen.

 516. Jostein Bergstøl gjorde slut på fram-
  ryckningsteorin. 2004 upptäckte han-

 517. -boplatser som flyttar samisk närvaro
  i söder ända tillbaka 800-talet-

 518. -samtida med fångstanläggningen på
  Dovre, bara en dagsmarsch därifrån.

 519. Det är så typiskt samiskt att det
  kunde stämplas "Made in Sápmi".

 520. För sydsamerna, som äntligen
  fick höra vad de själva visste-

 521. -att de hade en lång historia
  i trakterna, betydde det mycket.

 522. Det var som en nationaldag
  för samerna i området-

 523. -som tidigare hade setts
  som intränglingar.

 524. Det finns en skriftlig källa
  som historikerna bortsåg från-

 525. -när de utformade sin framrycknings-
  teori, nämligen Harald Hårfagers saga.

 526. I dalen nedanför Dovrefjell
  ligger Kongsgården-

 527. -med anor ända tillbaka till
  kungariket Norges tidigaste dagar.

 528. Helt fantastiskt. Kongsgården.

 529. Kungen hade flera gårdar i landet.
  Det här var hans inlandsgård.

 530. Det var här han träffade sin sameflicka.

 531. Här har vi dem.
  Harald Hårfager och Snöfrid.

 532. Här ska samen Svåse ha gift bort sin
  dotter Snöfrid till Harald Hårfager-

 533. -mannen som blev Norges första kung.

 534. Kanske den yttersta bekräftelsen på
  samernas betydelse under järnåldern.

 535. Ett av det vanligaste sätten
  att ingå en allians-

 536. -kunde vara genom giftermål.

 537. Det ser vi också spår efter
  mellan samer och norrön befolkning.

 538. Harald Hårfager
  ingick äktenskap längs hela kusten-

 539. -och på en plats i inlandet.
  Det var här.

 540. Det var viktigt att införliva dem. Han
  kunde inte ha regerat över hela Norge-

 541. -om han inte hade gift sig
  med en samisk flicka.

 542. När arkeologer och historiker
  ser på historien med samiska ögon-

 543. -träder en ny berättelse fram, om en
  uråldrig samisk närvaro på platser-

 544. -som i historieböckerna anges
  som enbart norska eller svenska.

 545. De samiska spåren i form av sydda
  båtar leder ända ner till Stockholm.

 546. Man kände inte till att det fanns
  vikingatida sydda båtar i Mälardalen.

 547. Man har alltid haft bilden av samerna
  som ett exotiskt folk uppe i norr.

 548. Men samerna har funnits
  även här nere i Mellansverige.

 549. Det var svårt att ta in. Det är svårt
  med gamla sanningar som fått fäste.

 550. Att tänka sig en gräns, och inte
  tvåkulturbilden som är given i dag.

 551. Det är jätteviktigt
  att vi synliggör samerna.

 552. Som det nu ser ut i historieböckerna,
  så syns inte samerna alls.

 553. Samerna i dag måste få sin historia
  hörd. De fick ju inte det.

 554. Alla människor måste få
  en rättvis historieskrivning.

 555. Det är det minsta man kan begära.

 556. Vägen från den samiska etnicitetens
  skapande fram till medeltiden-

 557. -var en tusen år lång
  och gyllene era för samerna.

 558. Snart skulle allt förändras.

 559. Runt hörnet väntade
  nationalstaternas tid.

 560. Samernas land skulle koloniseras
  och deras religion utplånas.

 561. Text: Louise Hjorth
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Allianser i Sápmi

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

I arkeologiskt material finns spår som antyder nya idéer bland jägarfolken i norra Europa århundradena runt Kristus födelse. Den samiska kulturen med sin karakteristiska ornamentik, kåtans rumsindelning och nya sätt att begrava sina döda uppstår. Samerna blir tack vare sin fångstexpertis viktiga aktörer i vikingatidens handelsnätverk. Samiska pälsverk utgör motorn i den europeiska ekonomin.

Ämnen:
Historia > Forntid och medeltid, Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Nationella minoriteter
Ämnesord:
Historia, Samer, Samernas historia
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i Samernas tid - syntolkat

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaSamernas tid - syntolkat

Allianser i Sápmi

I arkeologiskt material finns spår som antyder nya idéer bland jägarfolken i norra Europa århundradena runt Kristus födelse. Den samiska kulturen med sin karakteristiska ornamentik, kåtans rumsindelning och nya sätt att begrava sina döda uppstår. Samerna blir tack vare sin fångstexpertis viktiga aktörer i vikingatidens handelsnätverk. Samiska pälsverk utgör motorn i den europeiska ekonomin.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaSamernas tid - syntolkat

Gränser genom Sápmi

Under 1600-talet tränger sig de omkringliggande nationalstaterna in i Sápmi. De ryska, svenska och danska kungahusens territoriella anspråk på samernas land leder till de första gränsdragningarna i Sápmi och till splittring av de samiska folken. Kolonisationen leder till att samerna blir en minoritet på sin egen mark. Den skogssamiska kulturen utplånas nästan under trycket från nybyggarna. Parallellt genomförs en kristningsprocess där kyrkan använder tvång och våld för att kristna samerna.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaSamernas tid - syntolkat

Stölden av Sápmi

Sápmis 1900-tal är omtumlande. I Sovjetunionen förs en hård assimileringspolitik gentemot östsamerna och Stalins terror skördar många liv. I väst börjar den storskaliga utvinningen av Sápmis naturtillgångar. Skogen, malmen och vattenkraften gör Sverige till en rik nation. Exploatörerna rättfärdigar sina handlingar med hjälp av rasforskningen. Fram till sent på 1900-talet placeras samiska barn på internatskolor där deras samiska identitet och språk utarmas. Samerna mobiliserar sig under de sista årtiondena före millennieskiftet och det leder till att de första sametingen bildas.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning

Mer allmänbildande & historia

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Lagom mycket finsk

Det nya fosterlandet

Cirka 80 000 finska flyktingbarn kom till Sverige under andra världskriget. Vi träffar bland annat Sinikka Ortmark-Stymne, som kom ensam till Sverige som åttaåring och återvände hem ett år senare, när allting hade förändrats. På 1960- och 1970-talen var det finländarna som utgjorde den största gruppen invandrare till Sverige. I Finland fanns inte jobb åt alla och lönerna var sämre än i Sverige.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Barnaministeriet dokumentär

De finska krigsbarnen

De två finska krigsbarnen Kielo och Pentti skickades till Sverige från Finland under andra världskriget. Mellan 70 000 och 80 000 finska barn delade samma öde. Hur var det att komma ensam till Sverige, och hur har resan påverkat dem som vuxna? För Kielo och Pentti var det en upplevelse i barndomen som satte djupa spår.