Titta

UR Samtiden - Internet och unga med adhd, add och ast

UR Samtiden - Internet och unga med adhd, add och ast

Om UR Samtiden - Internet och unga med adhd, add och ast

Föreläsningar om hur barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar använder internet samt om deras särskilda utsatthet på nätet. Det talas även om vad samhället kan göra för att stärka unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, på och utanför nätet, i relationer och i rättsliga sammanhang. Inspelat den 24 januari 2018 på Burgårdens konferens i Göteborg. Arrangör: Attention Hisingen-Kungälv.

Till första programmet

UR Samtiden - Internet och unga med adhd, add och ast : Barn med NPF - mer utsatta på nätetDela
 1. I de stora dragen är det så
  att en funktionsnedsättning har-

 2. -större konsekvenser
  för flickors medieanvändning-

 3. -än för pojkars.

 4. Hur många här har betongkoll på
  vilka Statens medieråd är-

 5. -och vad vi gör? Upp med handen!

 6. Ni som jobbar hos oss kan ta ned den.

 7. Men...extremt kort:

 8. Statens medieråd har i uppgift
  att verka för-

 9. -att stärka barn och unga
  som medvetna medieanvändare.

 10. -och skydda dem från skadlig
  mediepåverkan. Det är huvuduppgiften.

 11. Sen sätter vi även åldersgräns
  på filmer som visas på biografer.

 12. Det är, väldigt kort, vad vi gör.

 13. Det här kommer att handla om
  två statistiska studier-

 14. -som ni hörde.

 15. Och det här kommer att fokusera
  ganska mycket på problem-

 16. -med internetanvändning.

 17. Det finns två anledningar till
  den här problemfokuseringen.

 18. För det första ska vi som sagt skydda
  barn mot skadlig mediepåverkan.

 19. För det andra, det finns väldigt
  många andra som gör undersökningar-

 20. -och som talar allmänt om
  hur fantastiskt internet är-

 21. -så det behöver inte vi göra.
  Egentligen är det ju självklart-

 22. -att internet och medier i allmänhet
  är nåt fantastiskt.

 23. De är ju till för
  att sprida information-

 24. -och få människor att kommunicera
  med varandra. Toppen!

 25. Grundidén är bäst. Problemet är att
  det är människor som använder det-

 26. -och människor
  uppför sig inte alltid trevligt.

 27. Så nu kommer det att bli
  fokus på problem.

 28. Den här studien har ni alla fått.

 29. Vi blev tillfrågade
  av Nätkoll Attention-

 30. -om vi på nåt sätt kunde samarbeta
  kring en undersökning-

 31. -om medievanor
  hos barn och unga med NPF.

 32. Det ville vi ju jättegärna-

 33. -särskilt när vi upptäckte att det
  inte fanns någonting om den gruppen-

 34. -inga kvantitativa, statistiska
  undersökningar om det här.

 35. Så vi satte oss ned
  och skapade ett frågeformulär-

 36. -där vi utgick från de stora,
  statistiska studier-

 37. -som vi gör vartannat år:
  "Ungar & medier".

 38. Syftet var att få jämförbara data-

 39. -så att man kan se hur unga med NPF
  skiljer sig i sin medieanvändning-

 40. -från genomsnittet
  av barn i samma ålder.

 41. Vi har tittat på 13-16-åringar.

 42. Man ska göra ett par förbehåll
  när man jämför de här två studierna.

 43. För det första
  är Nätkoll-studien gjord hösten 2015-

 44. -och "Ungar & medier" hösten 2014.

 45. Eftersom det så länge man har mätt
  internetanvändningen har varit så-

 46. -att den faktiskt stiger
  för varje år som går-

 47. -blir data sannolikt lite högre här.

 48. Nätkoll-studien var en enkät
  på webben, så alla som ville-

 49. -fick fylla i den,
  en så kallad "självselektion".

 50. I vår studie använde vi oss av
  ett obundet slumpmässigt urval som-

 51. -ger ett riksrepresentativt urval.
  Det försvårar också jämförelsen.

 52. Och så innehöll Nätkoll-studien bara
  unga med NPF och deras föräldrar-

 53. -medan vi inte hade nån sån
  uppgift om funktionsnedsättning.

 54. Hur såg då resultaten ut?
  Vi börjar så här:

 55. "Hur ofta gör du följande?"
  Lila är Nätkoll-studien, NPF-unga-

 56. -och orangeröd är "Ungar & medier".

 57. Där kan vi konstatera
  att vi längst bort kan se-

 58. -att det är betydligt vanligare
  att riksgenomsnittet av unga-

 59. -träffar kompisar
  minst en gång i veckan.

 60. Det är även vanligare att de sportar.
  Och vi ser att det är vanligare-

 61. -att barn utan NPF
  dagligen använder sociala medier.

 62. Det förvånade oss, för det visade sig
  att unga med NPF använder medier-

 63. -generellt mer än riksgenomsnittet-

 64. -på alla områden
  utom just sociala medier.

 65. En rimlig tolkning av det är ju
  just svårigheterna och utsattheten-

 66. -på sociala medier, att man väljer
  bort det för att man utsätts för-

 67. -mobbning och trakasserier,
  som det kom att visa sig.

 68. Vi ser också att det spelas
  mer dataspel i gruppen med NPF.

 69. 17 % träffar aldrig kompisar
  i den fysiska verkligheten-

 70. -jämfört med 2 % hos genomsnittet.

 71. Vi ställde också frågor om
  konflikter i familjen:

 72. "Brukar du och dina föräldrar bli
  osams om" - vad du gör på internet-

 73. -valet av spel
  och hur mycket tid du lägger på det.

 74. Det är ungefär dubbelt så vanligt
  hos unga med NPF-

 75. -att såna här konflikter uppstår
  i familjen.

 76. "Har du råkat ut för följande på
  internet under det senaste året?"

 77. "Att någon eller några" -
  har varit elak mot eller mobbat dig-

 78. -hotat dig eller lagt ut bilder
  på dig som gjort dig ledsen.

 79. Också ungefär dubbelt så mycket
  när det gäller mobbning och hot-

 80. -men mindre vad det gäller att
  lägga ut bilder som gjort en ledsen.

 81. Varför är det mindre?

 82. Jo, för att det görs i sociala
  medier, som man använder mindre-

 83. -eller "använde",
  eftersom data är några år gamla.

 84. Sen ställde vi också frågor
  till föräldrar:

 85. "Har det hänt att ditt barn har" -
  på internet-

 86. -blivit mobbad eller hotad,
  varit elak eller själv mobbat-

 87. -berättat för mycket om eller lagt
  upp olämpliga bilder på sig själv-

 88. -lagt så mycket tid på internet
  att hen blivit socialt isolerad?

 89. Även här är det betydligt vanligare
  bland unga med NPF-

 90. -vad gäller alla de här fenomenen.

 91. Utan att på nåt sätt säga
  att den här studien var dålig-

 92. -så fanns det en del problem
  med jämförelsen.

 93. Ingen hade gjort nåt liknande arbete
  tidigare i Sverige-

 94. -och det här blev vi
  så inspirerade av-

 95. -att vi gjorde om
  våra studier om ungar och medier.

 96. Under förra året släpptes det
  fyra "Ungar & medier"-studier:

 97. "Föräldrar & medier" om föräldrars
  attityd till barns medieanvändning-

 98. -"Småungar & medier"
  om barn mellan 0 och 8-

 99. -"Ungar & medier"
  om barn mellan 9 och 18-

 100. -och "Ungar & medier: demografi",
  en studie som undersöker-

 101. -hur demografiska faktorer
  som inkomst, härkomst-

 102. -utbildning och storlek på bostadsort
  påverkar barns medieanvändning-

 103. -alltså inkomst och utbildning
  hos föräldrar. Den är jättebra...

 104. ...rent objektivt...
  Hur ser den här studien ut, då?

 105. Ni kan läsa själva hur många
  som deltar i just den här biten.

 106. Det handlar om 13-16-åringar,
  den gjordes av oss hösten 2016.

 107. För första gången har vi här
  en fråga om funktionsnedsättning:

 108. "Har du en funktionsnedsättning?",
  "Ja", "Nej" eller "Vill ej svara"-

 109. -"Om du har en funktionsnedsättning,
  vilken är det?"

 110. Ungefär 9 % av de svarande
  hade en funktionsnedsättning.

 111. Det visade sig tyvärr vara för få för
  att bryta ned på specifika diagnoser.

 112. Ungefär hälften av de som uppgav
  att de har en funktionsnedsättning-

 113. -hade ADHD, autism-spektrum
  eller ADD.

 114. Resten var mycket starkt varierande-

 115. -med allt från "rullstolsburen"
  till, citat: "Jag har bara nio tår"-

 116. -"eftersom jag blev överkörd
  av en gräsklippare som liten"-

 117. -vilket vi tror
  knappast påverkar medieanvändningen.

 118. De data jag kommer att presentera nu-

 119. -gäller alltså hela gruppen
  "unga med funktionsnedsättning".

 120. Men den bekräftar ganska väl-

 121. -bilden vi fick i studien från
  Nätkoll - Attention.

 122. Här har vi kunnat bryta upp det
  på pojkar och flickor.

 123. Här borta har vi pojkar och flickor,
  riksgenomsnitt-

 124. -här har vi pojkar och flickor
  med någon funktionsnedsättning.

 125. Det är vanligare
  bland både pojkar och flickor-

 126. -att man har blivit mobbad på nätet.

 127. Det är väldigt mycket vanligare
  bland flickor.

 128. Inom parentes kan man säga att
  i just åldersintervallet 13 till 16-

 129. -är internetmobbning och kränkning
  allra vanligast.

 130. Det är mindre vanligt bland yngre-

 131. -och efter att de har passerat
  sexton års ålder.

 132. "Har du blivit hotad på internet
  eller via mobilen?"

 133. Även här
  är det betydligt högre i NPF-gruppen-

 134. -men vi ser även att hot
  uppenbarligen är ett killfenomen-

 135. -medan mobbning är ett tjejfenomen.

 136. "Har nån lagt ut bilder eller
  filmklipp på dig mot din vilja?"

 137. Här har det faktiskt hänt nåt-

 138. -om vi jämför med
  Nätkoll-Attention-studien-

 139. -för här är det vanligare
  i NPF-gruppen, bland flickorna-

 140. -att man har råkat ut för det här.

 141. Då ska man komma ihåg
  att användningen av sociala medier-

 142. -är väldigt tydligt könsuppdelad.

 143. Hos flickor lägger man generellt
  mycket mer tid på det.

 144. Ska man uttrycka det lite grovt,
  så kan man säga-

 145. -att killar spelar spel,
  tjejer håller på med sociala medier.

 146. Vi frågar även om man tittar på porr.
  Ingen värdering i det-

 147. -men det är betydligt vanligare
  bland unga med funktionsnedsättning.

 148. Sen ställde vi naturligtvis även
  frågor till föräldrarna.

 149. "Har ditt barn kontaktats av vuxna
  som söker sexuell kontakt via nätet?"

 150. Vad gäller pojkar är det ingen större
  skillnad, eftersom det är så få-

 151. -men man blir lite mörkrädd när
  det är nästan fyra gånger vanligare-

 152. -bland tjejer
  med funktionsnedsättning.

 153. Nu åkte mobilerna fram här!

 154. "Har ditt barn publicerat olämpliga
  bilder på sig själv på nätet?"

 155. Vad "olämpliga" är
  kan förstås diskuteras.

 156. Det är ju upp till
  föräldern att avgöra-

 157. -och spännvidden där
  kan ju vara enorm-

 158. -men det talar sitt tydliga språk
  här.

 159. Ingen större skillnad bland pojkarna.
  Eller mer statistiskt kan man säga-

 160. -att det är 300 % fler pojkar med
  funktionsnedsättning än genomsnittet-

 161. -men skillnaden mellan
  en och tre procent är ändå liten.

 162. Däremot är det ju mer än fem gånger
  så vanligt bland flickorna.

 163. Och sist: "Har ditt barn ägnat så
  mycket tid åt internet eller spel"-

 164. -"att hen blivit socialt isolerad?"

 165. Även det är dubbelt så vanligt bland
  pojkar med funktionsnedsättning-

 166. -och tre gånger så vanligt
  bland flickorna.

 167. Utifrån de analyser vi gjort
  verkar det som-

 168. -att det i de stora dragen är så
  att en funktionsnedsättning-

 169. -har större konsekvenser för flickors
  medieanvändning än för pojkars.

 170. Den här demografistudien som jag
  pratar om har visat precis samma sak-

 171. -vad gäller
  föräldrars utbildningsnivå.

 172. Jämför man lågutbildade
  och högutbildade föräldrar-

 173. -så påverkar utbildningsnivån
  flickors medieanvändning mer.

 174. Men det är inte det
  vi ska prata om här i dag.

 175. Vi kommer fortsätta
  använda oss av den här variabeln.

 176. Jag skäms lite för att vi inte
  tidigare - vi har hållit på sen 2005-

 177. -har haft med
  funktionsnedsättningsfrågor.

 178. Men från början var studien så liten
  att det inte hade gått-

 179. -vi hade liksom fått 50 svar.

 180. Vi har helt enkelt trott att den här
  gruppen har varit för svår att fånga.

 181. Men nu vet vi bättre,
  så i höst gör vi en ny datainsamling-

 182. -och där fortsätter vi
  att studera det här.

 183. Visserligen varnade jag för att det
  skulle bli ett problemfokus här-

 184. -men allt är inte problematiskt.

 185. Det finns ju... Jills anförande
  var ju ett utmärkt exempel på-

 186. -hur mycket som är fantastiskt
  med internet.

 187. I Nätkoll-studien finns det ett citat
  som jag tycker säger väldigt mycket-

 188. -om vad internet kan betyda
  för oss alla.

 189. Det kan ni få läsa själva.

 190. Och sen säger jag
  tack så hemskt mycket!

 191. Fint, stor applåd!

 192. Textning: Mikael Weichbrodt
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Barn med NPF - mer utsatta på nätet

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är mer utsatta på internet än barn utan diagnos, berättar Ulf Dalquist, forskningschef på Statens medieråd. Det är också nästan fyra gånger vanligare att tjejer med en funktionsnedsättning har kontaktats av vuxna som söker sexuell kontakt via internet. Inspelat den 24 januari 2018 på Burgårdens konferens i Göteborg. Arrangör: Attention Hisingen-Kungälv.

Ämnen:
Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Identitet och livsstil > Personer med funktionsnedsättning, Samhällskunskap > Lag och rätt > Kriminalitet
Ämnesord:
Barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, Gromning, Juridik, Kriminologi, Personer med funktionsnedsättning, Rättsvetenskap, Samhällsvetenskap, Sociala frågor
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Internet och unga med adhd, add och ast

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Internet och unga med adhd, add och ast

På nätet utan gränser

Barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar spenderar mer tid på internet än unga utan diagnos. Internet kan innebära såväl risker som ett sätt att finna vänner. Jill Carlberg, grundare till utbildningsföretaget Adaptis, berättar utifrån sina egna erfarenheter om hur det är att växa upp med autism och vara ung på nätet. Hon talar om vilka problemområden som finns på nätet och om hur föräldrar kan prata med sina barn om internet. Inspelat den 24 januari 2018 på Burgårdens konferens i Göteborg. Arrangör: Attention Hisingen-Kungälv.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Internet och unga med adhd, add och ast

Barn med NPF - mer utsatta på nätet

Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är mer utsatta på internet än barn utan diagnos, berättar Ulf Dalquist, forskningschef på Statens medieråd. Det är också nästan fyra gånger vanligare att tjejer med en funktionsnedsättning har kontaktats av vuxna som söker sexuell kontakt via internet. Inspelat den 24 januari 2018 på Burgårdens konferens i Göteborg. Arrangör: Attention Hisingen-Kungälv.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Internet och unga med adhd, add och ast

Vad vuxna bör veta om ungas liv på nätet

Elliot Astor Dahl vet av egen erfarenhet att datorspel och sociala medier kan fungera bra för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 2016 blev han diagnostiserad med autismspektrumtillstånd och add. För Elliot blev datorn en frizon där han kunde slappna av och knyta kontakter. Han anser att vuxna behöver mer kunskap om nätet och om hur unga använder det. Han talar även om projektet Nätkoll och det undervisningsmaterial som Nätkoll har tagit fram för föräldrar till unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Inspelat den 24 januari 2018 på Burgårdens konferens i Göteborg. Arrangör: Attention Hisingen-Kungälv.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Internet och unga med adhd, add och ast

Så kan skolan förhindra kränkningar på nätet

Skolinspektionen konstaterar att det finns brister i skolans arbete för att skapa en trygg miljö för alla elever på nätet. Skolpersonal behöver mer kunskap om internet och om elever med adhd/ast och deras särskilda utsatthet på nätet. Läraren Marica Grudeborn berättar här om hur hon arbetar med dessa frågor i sin särskilda undervisningsgrupp. Hon förklarar även hur läromedlet "Koll på nätet", som har tagits fram av Nätkoll och Statens medieråd, kan användas i klassrummet. Inspelat den 24 januari 2018 på Burgårdens konferens i Göteborg. Arrangör: Attention Hisingen-Kungälv.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Internet och unga med adhd, add och ast

Inte alltid lika inför lagen

Unga med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning är överrepresenterade både som brottsutsatta och gärningspersoner. De har dessutom sämre rättstrygghet än barn utan diagnos, visar aktuell forskning. Eva Forsberg och Ingri Vestin från Brottsofferjouren i Luleå arbetar för att öka rättssäkerheten för unga med adhd, add och asperger. Här presenterar de projektet Ung i rättsprocessen som arbetar med att ta fram metodmaterial för att utbilda och vägleda pedagoger och aktörer i rättsprocessen om reaktioner när någon med adhd, add eller ast har utsatts för, bevittnat eller begått ett brott. De stöder sig på aktuell forskning av Katrin Lainpelto, docent i processrätt vid Stockholms universitet. Inspelat den 24 januari 2018 på Burgårdens konferens i Göteborg. Arrangör: Attention Hisingen-Kungälv.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Internet och unga med adhd, add och ast

Så kan förhör anpassas till barn med NPF

Charlotte Qvandt är barnförhörsledare på polisen och har särskilt intresserat sig för hur förhörssituationen kan anpassas till barn med kognitiva och kommunikativa svårigheter. Hon visar flera bilder som tagits fram för att användas i förhör med barn och redogör för problematiken kring berättelser utifrån bilder. Hon berättar också om arvsfondsprojektet Bildsamt, som bland annat undersöker möjligheterna att använda bildstöd i Barnahus Stockholms verksamhet. Inspelat den 24 januari 2018 på Burgårdens konferens i Göteborg. Arrangör: Attention Hisingen-Kungälv.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Internet och unga med adhd, add och ast

Hat och kärlek på nätet

Näthat har fått mycket uppmärksamhet medan nätkärleken lever rätt mycket i tysthet. Elza Dunkels, docent i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet, diskuterar båda dessa begrepp utifrån tekniksyn, barnsyn och moralism. Dessutom ger hon några råd kring ungas personliga säkerhet på nätet och lär ut hur vuxna kan ta selfies som en politisk handling. Inspelat den 24 januari 2018 på Burgårdens konferens i Göteborg. Arrangör: Attention Hisingen-Kungälv.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Ett gott hem för alla

Introduktion - Ett gott hem för alla

Fredrik Liew är intendent och curator på Moderna museet och berättar om utställningen Ett gott hem för alla. Han har skapat den tillsammans med journalisten och regissören Lawen Mohtadi. I utställningen beskrivs villkoren för romerna i Sverige under 1950- och 1960-talen. Utställningen konfronterar bilden av ett Sverige präglat av begrepp som solidaritet och gemenskap. Inspelat den 7 november 2015 på Moderna museet i Stockholm. Arrangör: Moderna museet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Kåt hela livet

Sex mellan äldre ses som något äckligt, säger före detta RFSU-basen Margo Ingvardsson. Numera kämpar hon för äldres rätt till sin sexualitet. Forskningen visar att passionen och driften finns kvar, även när man har blivit gammal och skröplig.