Titta

UR Samtiden - Internet och unga med adhd, add och ast

UR Samtiden - Internet och unga med adhd, add och ast

Om UR Samtiden - Internet och unga med adhd, add och ast

Föreläsningar om hur barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar använder internet samt om deras särskilda utsatthet på nätet. Det talas även om vad samhället kan göra för att stärka unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, på och utanför nätet, i relationer och i rättsliga sammanhang. Inspelat den 24 januari 2018 på Burgårdens konferens i Göteborg. Arrangör: Attention Hisingen-Kungälv.

Till första programmet

UR Samtiden - Internet och unga med adhd, add och ast : Så kan förhör anpassas till barn med NPFDela
 1. Om man stärker kidsen
  när de kommer till oss-

 2. -kan det faktiskt vara så
  att det finns...

 3. ...tillräckligt mycket energi kvar
  när barnen ska berätta.

 4. Jag arbetar som barnförhörsledare.

 5. Jag börjar fundera på varför
  jag står här till slut egentligen.

 6. Jag har ingen koppling
  till nån i min närhet-

 7. -som har den här typen av diagnos
  eller symptom egentligen.

 8. Däremot är jag superintresserad
  av kommunikation-

 9. -och att kommunicera.

 10. Mitt intresse för just det här,
  att anpassa för barn-

 11. -med olika kommunikativa
  och kognitiva svårigheter...

 12. Jag inkluderar även små barn
  i det begreppet.

 13. Det kom sig av ett specifikt ärende.

 14. Jag var ny barnförhörsledare.
  Det var ett av mina första förhör.

 15. Det var med en pojke, 14 år. Han
  hade diagnosticering, nu ska vi se...

 16. Adhd, beteendestörning, OCD
  och Tourettes.

 17. Mitt ingångsvärde
  från förhör med skolpersonal var-

 18. -"du ska vara glad om han
  över huvud taget pratar med dig".

 19. "Du får ingen berättelse av honom."

 20. "Om han är elak, ta det inte
  personligt. Han litar inte på folk."

 21. I anmälan stod det
  att det hade varit bråk hemma.

 22. Han hade kommit hem och bråkat med
  pappan, som slängt in honom i väggen.

 23. Det var det jag visste.
  En mycket erfaren kollega sa:

 24. "Håll det kort, håll det enkelt
  och var tydlig i vad du säger."

 25. "Uppfattat", sa jag. Och tänkte
  att det ska vi väl ro i land.

 26. Jag visar bilder strax
  på vad vi har att förhålla oss till-

 27. -i förhörssituationen.

 28. Jag bad honom att berätta.
  Det tog två sekunder.

 29. Han berättade hela händelseförloppet
  på två sekunder.

 30. Jag bad honom berätta igen. Vi var
  uppe i tio gånger som han berättade.

 31. Då hade vi fått all information.

 32. När jag bett honom berätta tio
  gånger, hade vi en pojke med tics.

 33. Han var jättestressad.
  Han mådde inte alls dåligt.

 34. Han mådde inte alls bra,
  ska jag säga.

 35. Men jag hade fått den informationen
  jag behövde för att det skulle...

 36. För att vi skulle kunna
  avsluta för dagen.

 37. Det var inte jättebra, helt enkelt.
  Men jag insåg-

 38. -att det måste finnas sätt som
  vi kan prata med och förstå varandra.

 39. Jag ska se... Jag har gjort mitt livs
  första power point-presentation.

 40. Det är av stor vikt att
  förhörsledaren använder ett språk-

 41. -som är anpassat efter barnets ålder
  och utvecklingsnivå.

 42. Ja, så är det. Jag ska också tillägga
  att jag står här-

 43. -utifrån mig själv.

 44. Min arbetsgivare är Polismyndigheten.
  Jag finns även på Barnahus Stockholm.

 45. Men barnahusen ser olika ut, avseende
  vilka professioner som finns.

 46. Jag jobbar på Europas största.

 47. Vi har polispersonal, social-
  sekreterare, psykolog, åklagare-

 48. -och sjukvårdspersonal hos oss.
  Vi har mycket kunskap-

 49. -och mycket professioner
  som finns där för att hjälpa oss.

 50. Men vi har också en metod
  vi ska hålla oss till.

 51. Den metoden säger att i barnförhöret
  får vi inte tillföra nånting-

 52. -till förhöret. Det innebär
  att vi inte får tillföra information-

 53. -som inte kommit från barnet själv.
  Inte heller, om det går att undvika-

 54. -tillföra hjälpmedel i någon form.

 55. Citatet här under är ur den bok-

 56. -som vi använder när vi ska lära oss
  att hålla förhör med barn.

 57. Den är av... Redaktören
  heter Ann-Christin Cederborg.

 58. Hon har tagit metoden
  till Sverige från USA-

 59. -och gjort den användbar i Sverige.
  Den handlar om att intervjua barn-

 60. -med intellektuella och neuro-
  psykiatriska funktionsnedsättningar.

 61. På sidan 40, avseende hjälpmedel,
  står det att de bör undvikas.

 62. Därför att risken med hjälpmedel
  är att berättelsen blir felaktig.

 63. Däremot har barn med autismspektrum-
  diagnos lättare att berätta-

 64. -utifrån bilder att peka på.

 65. Så.

 66. Sen fick jag ta del
  av FN:s konvention-

 67. -för personer
  med funktionsnedsättning.

 68. Där handlar artikel tolv
  om likhet inför lagen.

 69. Likhet inför lagen. Punkt tre där
  är att staterna ska vidta åtgärder-

 70. -för att erbjuda dessa personer
  tillgång till det stöd de kan behöva-

 71. -för att utöva sin rättskapacitet.

 72. Det finns vissa konflikter där,
  kan man säga.

 73. Däremot skulle jag säga att det
  inte nödvändigtvis behöver vara så.

 74. Finns det nån
  som är åklagare härinne?

 75. Åklagare som jag träffar när
  jag säger "kan vi använda bildstöd?"-

 76. -får klåda och blir jättestressade.

 77. Vi har det här att förhålla oss till:
  Vi ska inte tillföra nåt.

 78. Tillför vi bilder, leder vi barnen.
  En bild är enkel att peka på.

 79. Då tänker man att det är enklare att
  peka än att berätta så som det var.

 80. Men det finurliga är
  att barnförhöret är uppdelat-

 81. -i väldigt många faser.

 82. Barnförhöret,
  så som situation eller händelse-

 83. -är också uppdelat i flera faser.
  Man ska åka till förhöret.

 84. Man ska hälsas välkommen.

 85. Man ska gå in i förhörsrum,
  komma tillbaka till väntrummet.

 86. Det finns många delar
  som inte är att prata om brottet.

 87. Det som hände den kvällen.

 88. Min tanke när jag blev tillfrågad
  att vara med i projektet Bildsamt-

 89. -jag visar vad som kom ur det sen,
  det var:

 90. Om man stärker upp...
  Här har jag inte kompetensen.

 91. Jag är bara en sån som gillar
  att folk förstår vad jag säger.

 92. Om man stärker kidsen
  när de kommer till oss-

 93. -i allting som inte är berättelsen
  om vad som hände den kvällen-

 94. -kan det vara så att det finns
  tillräckligt mycket energi kvar-

 95. -när barnen ska berätta,
  så att de faktiskt kan göra det.

 96. Det är min tanke.
  Vi har bara börjat peta lite.

 97. -Stående ovation!
  -Jag blir så glad för det.

 98. Därför att mina kolleger...
  Och det här är...

 99. Det är okonventionellt.
  Eller det är svårt att...

 100. Här är barnförhörets olika faser,
  jag vet inte om jag ska gå in på det.

 101. Det är i den substantiella fasen
  där man snackar om det som hände.

 102. Så. Det är den korta grejen.

 103. Innan berättar jag vad vi ska göra.
  "Du ska prata, jag ska vara tyst."

 104. "Du ska säga om jag säger fel."
  Jag berättar om regler.

 105. De går att anpassa.

 106. Man avslutar där.

 107. Det är en ganska lång lista
  på saker vi ska hinna.

 108. Det kan man hjälpa till
  på olika sätt.

 109. Åter till sanningskriterierna som
  Högsta domstolen förhåller sig till.

 110. I de fall vi hjälper barnen med det
  som inte är den substantiella fasen-

 111. -kommer deras chanser att...

 112. Hyfsat lång berättelse
  tycker jag att många kan.

 113. Och rätt sammanhållen.

 114. Klar berättelse. Klar, vad är det?
  Detaljrik utsaga?

 115. Den behöver inte vara jättedetaljrik,
  men rätt detaljer ska komma med.

 116. Stabil över tid?
  Det ska vara ungefär samma över tid.

 117. Så att... Jag vill också säga
  att bildstödet som jag ska visa upp-

 118. -inte bara är för barn med diagnoser.

 119. Jag tänker
  att alla är hjälpta av det.

 120. Vi har väldigt många barn
  med diagnoser som kommer till oss-

 121. -därför att de är överrepresenterade
  bland de barn som utsätts för våld.

 122. Men det är också så att vi träffar
  många barn som utsatts för trauman-

 123. -som inte har några diagnoser.
  Vi träffar mycket små barn.

 124. De, ska jag säga,
  har kommunikativa svårigheter.

 125. Att vi får ett material
  som vi kanske också kan använda-

 126. -kan vara skillnaden mellan ett barn
  som inte fattar vad de har gjort-

 127. -när de går hem från oss...

 128. Som inte fattar
  vad det var vi vill att de ska göra.

 129. Jag visar det material som är
  framtaget specifikt för polisen.

 130. I projektet finns också material
  för risk- och säkerhetsbedömning-

 131. -hos Socialtjänsten.

 132. Det finns material om krisstöd
  hos barn- och ungdomspsykiatrin.

 133. Det finns...
  Ja, det kanske bara var dem.

 134. Jag visar det som specifikt
  är till för polisen.

 135. Det är olika lätt att använda.

 136. Det kräver olika mycket kompetens.

 137. Finns några man kan använda direkt,
  utan kompetens.

 138. Det har jag slängt på flera kolleger
  när de ska till ett barnförhör.

 139. De har kommit ut och
  "det här var skitbra".

 140. Bara det att ungen hade nåt att hålla
  i och titta på var jätteviktigt.

 141. Välkommen till Barnahus!

 142. Jag jobbar hos polisen.
  Jag är utredare.

 143. Mitt jobb är att prata med barnen
  om vad det är som har hänt.

 144. Jag utreder också om det som har hänt
  kanske är ett brott.

 145. Här finns det flera som jobbar,
  som Socialtjänsten.

 146. Här jobbar socialsekreterare. Ja.

 147. Det är rätt svårt
  även för mig att förklara-

 148. -vad folk gör på mitt jobb,
  och varför de gör det de gör.

 149. Den här bilden är jättebra för det.
  För små barn, stora barn och vuxna-

 150. -föräldrar, socialsekreterare
  och poliser. Ja, ni hör.

 151. Jag sa att det finns grundregler
  för hur ett barnförhör ska se ut.

 152. Det inleder vi förhöret med
  att berätta hur vi ska göra.

 153. Här har vi en... Jag är dålig
  på termer, men en pekpratskarta.

 154. Presentation. Jag brukar säga
  att jag jobbar hos polisen.

 155. Jag är utredare och pratar med barn.
  Det kanske är en tolk.

 156. Barnahus är korridoren utanför
  där barnen kommer in till oss.

 157. Vi träffar barn och pratar med dem.
  Vi behöver förstå vad som har hänt.

 158. "Om du inte förstår, ska du fråga."
  Och så vidare.

 159. Vi har en lång stund i väntrummet
  där vi pratar om olika saker.

 160. Det är en lite större pekpratskarta.

 161. Med så här många bilder blir det lite
  läskigt för en utredare utan vana-

 162. -att prata på det här sättet.
  Man måste känna sin pekpratskarta.

 163. Man måste ha tränat några gånger
  på att säga det man ska säga-

 164. -och förstå hur den kan användas. Det
  handlar om var vi är, vilka alla är-

 165. -var alla är, och hur vi ska göra
  när vi är i de här rummen.

 166. Sen kan jag, för ett barn som
  behöver veta hur ett förhör går till-

 167. -och att de kan gå därifrån...

 168. Alla barn får inte gå hem. Jag kan
  inte alltid berätta att de kan det.

 169. Men jag kan bygga ett schema
  för hur jag tror det ska bli.

 170. Eller det jag vet om det som ska bli.
  Man kan bygga det lite på egen hand.

 171. Sen kan barnen... Det tycker de
  är roligt, att få rycka bort de där.

 172. Så ser de att det är lite tid kvar
  innan de får rast typ.

 173. De barnen är av förklarliga skäl,
  som vi har hört...

 174. Det finns de barn som verkligen
  knappt alls kan kommunicera.

 175. Jag kan inte säga att det är
  väldigt vanligt att vi möter dem.

 176. Det har sina skäl. De kanske inte ens
  har lyckats berätta att nåt har hänt.

 177. Ingen har kanske uppmärksammat det.

 178. Men det händer. Det har hänt
  att de barnen kommer till oss.

 179. Det har vi löst på olika sätt.

 180. Det är skitsvårt, rent ut sagt.

 181. Det har varit olika hjälpmedel.
  Vi har resonerat som så-

 182. -att i det här fallet vill vi hellre
  ha en utsaga från barnet själv-

 183. -än att...
  Ja, än att inte få en utsaga.

 184. Barnets rätt att uttala sig
  och komma till tals är så viktig.

 185. Hur som helst... Det finns...

 186. Det är såna här bildstödsbilder,
  men jag kan ändå utfärda en varning.

 187. Det kan säkert väcka känslor
  och tankar-

 188. -bildstödet som är utvecklat
  för den substantiella fasen.

 189. Min tanke med bildstödet har varit...

 190. Till exempel ett ärende
  där det finns teknisk bevisning.

 191. Det finns vittnen,
  det finns mycket runtomkring.

 192. Användningen av bildstödet
  för den substantiella fasen-

 193. -ger en bekräftelse från målsägaren
  att det här har hänt.

 194. Det är inget material som
  vi kommer att plocka fram varje dag.

 195. Jättesällan, tror jag.

 196. Det ska ändå finnas, har vi tänkt.

 197. Det är för den substantiella fasen.
  Dels en allmän sida-

 198. -där det handlar om känslor, kroppen,
  smärta och tid.

 199. Det handlar om effekt. Så.

 200. Sen har vi då...
  Vi träffar många barn.

 201. Nu ska vi se...
  Som är utsatta för våld.

 202. Hur pratar man om det? Hur uttrycker
  man vad man har varit med om?

 203. Har man svårt att uttrycka sig,
  kan det vara svårt-

 204. -att skilja på knuffa och slå.

 205. Eller dra i arm och hålla fast.
  Hålla fast är ju nånting...

 206. Alltså, dränka. Det finns många saker
  som kan hända, som kan göras mot en-

 207. -som är svårt att skilja på
  om man inte har alla de orden.

 208. Sexuella övergrepp.
  Hur kan vi benämna det?

 209. Var det på snippan eller i snippan?
  Där går gränsen mellan olika brott.

 210. Vad har hänt egentligen?

 211. Vi har också en sida om tillhyggen.

 212. Det finns få saker folk
  är så kreativa med som tillhyggen.

 213. Det är olika saker som händer barnet.
  Vi har pratat om målsägarbiträden.

 214. Eftersom jag mest jobbar med våld
  och brott i nära relationer-

 215. -möter jag oftast
  särskilda företrädare.

 216. Det är en juridisk person som
  blir förordnad att företräda barnet.

 217. Det blir ett tyngre förordnande-

 218. -där man tar över vårdnadshavarens
  ansvar och skyldigheter-

 219. -under det att rättsprocessen pågår.

 220. Det är bildstödet för den personen
  när man hämtar barnet-

 221. -och förbereder barnet
  på vad som ska hända.

 222. "Nu kommer det här bli."

 223. "Tack för visat intresse." Det här
  ämnet kan jag tänka mig väcker saker.

 224. Det är föräldrar härinne
  och skolpersonal.

 225. Jag vill gärna att ni ställer frågor.

 226. Hinner ni inte det,
  så har jag mina kontaktuppgifter där.

 227. Om det är så att vi ska hitta på nåt
  bra för de här barnen i framtiden.

 228. Är det nån som undrar nåt?
  Det är nån därbak som undrar nåt.

 229. Jag har en fråga. Det var toppen
  med pekpratskarta, tycker jag.

 230. Jag har använt mig av dem i jobbet.

 231. Man kan behöva anpassa
  vad för bilder man använder.

 232. Det är så olika
  hur man klarar av att tolka en bild.

 233. Jag såg att det var en blandning
  av streckgubbar och tecknade gubbar.

 234. Liksom lite olika form av bilder.

 235. Anpassar ni bilderna,
  eller är det en klar karta?

 236. Diskuterar ni med föräldrar om vad
  det krävs för bilder för personen?

 237. Det är ett pågående projekt.
  Jag känner att det är ungefär...

 238. Jag har så mycket att lära mig.

 239. Jag har precis lärt mig att det finns
  olika typer av hjälpmedel.

 240. Jag tänker att bara man håller sig
  inom ramarna att inte påverka...

 241. Att man har ett sånt tänkande-

 242. -så är min uppfattning att
  man inte behöver vara så begränsad.

 243. Utan att...
  Igen, tolfte artikeln punkt tre.

 244. Stödet ska anpassas
  efter den person som kommer.

 245. Min uppfattning är att
  med väl medvetenhet om att så behövs-

 246. -gör vi det
  där jag jobbar i alla fall-

 247. -utifrån de möjligheter vi har.

 248. Charlotte, du och Bildsamt
  håller på med ett pionjärarbete.

 249. Det finns naturligtvis fallgropar
  och svårigheter på vägen-

 250. -men det du började med att säga-

 251. -att bara genom att trygga barnet
  runtomkring själva förhöret-

 252. -så kan man uppnå mycket.
  Man kan börja där och gå vidare.

 253. Ställa frågan. "Kan jag göra
  på ett sätt som underlättar för dig"-

 254. -"när vi pratar med varandra i dag?"
  Jag har fått så himla bra svar.

 255. Tack, Charlotte. En liten present.

 256. Textning: Johannes Hansson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Så kan förhör anpassas till barn med NPF

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Charlotte Qvandt är barnförhörsledare på polisen och har särskilt intresserat sig för hur förhörssituationen kan anpassas till barn med kognitiva och kommunikativa svårigheter. Hon visar flera bilder som tagits fram för att användas i förhör med barn och redogör för problematiken kring berättelser utifrån bilder. Hon berättar också om arvsfondsprojektet Bildsamt, som bland annat undersöker möjligheterna att använda bildstöd i Barnahus Stockholms verksamhet. Inspelat den 24 januari 2018 på Burgårdens konferens i Göteborg. Arrangör: Attention Hisingen-Kungälv.

Ämnen:
Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Identitet och livsstil > Barn, Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Identitet och livsstil > Personer med funktionsnedsättning, Samhällskunskap > Lag och rätt > Rättsväsen
Ämnesord:
Barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, Förhör, Personer med funktionsnedsättning, Samhällsvetenskap, Sociala frågor
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Internet och unga med adhd, add och ast

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Internet och unga med adhd, add och ast

På nätet utan gränser

Barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar spenderar mer tid på internet än unga utan diagnos. Internet kan innebära såväl risker som ett sätt att finna vänner. Jill Carlberg, grundare till utbildningsföretaget Adaptis, berättar utifrån sina egna erfarenheter om hur det är att växa upp med autism och vara ung på nätet. Hon talar om vilka problemområden som finns på nätet och om hur föräldrar kan prata med sina barn om internet. Inspelat den 24 januari 2018 på Burgårdens konferens i Göteborg. Arrangör: Attention Hisingen-Kungälv.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Internet och unga med adhd, add och ast

Barn med NPF - mer utsatta på nätet

Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är mer utsatta på internet än barn utan diagnos, berättar Ulf Dalquist, forskningschef på Statens medieråd. Det är också nästan fyra gånger vanligare att tjejer med en funktionsnedsättning har kontaktats av vuxna som söker sexuell kontakt via internet. Inspelat den 24 januari 2018 på Burgårdens konferens i Göteborg. Arrangör: Attention Hisingen-Kungälv.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Internet och unga med adhd, add och ast

Vad vuxna bör veta om ungas liv på nätet

Elliot Astor Dahl vet av egen erfarenhet att datorspel och sociala medier kan fungera bra för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 2016 blev han diagnostiserad med autismspektrumtillstånd och add. För Elliot blev datorn en frizon där han kunde slappna av och knyta kontakter. Han anser att vuxna behöver mer kunskap om nätet och om hur unga använder det. Han talar även om projektet Nätkoll och det undervisningsmaterial som Nätkoll har tagit fram för föräldrar till unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Inspelat den 24 januari 2018 på Burgårdens konferens i Göteborg. Arrangör: Attention Hisingen-Kungälv.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Internet och unga med adhd, add och ast

Så kan skolan förhindra kränkningar på nätet

Skolinspektionen konstaterar att det finns brister i skolans arbete för att skapa en trygg miljö för alla elever på nätet. Skolpersonal behöver mer kunskap om internet och om elever med adhd/ast och deras särskilda utsatthet på nätet. Läraren Marica Grudeborn berättar här om hur hon arbetar med dessa frågor i sin särskilda undervisningsgrupp. Hon förklarar även hur läromedlet "Koll på nätet", som har tagits fram av Nätkoll och Statens medieråd, kan användas i klassrummet. Inspelat den 24 januari 2018 på Burgårdens konferens i Göteborg. Arrangör: Attention Hisingen-Kungälv.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Internet och unga med adhd, add och ast

Inte alltid lika inför lagen

Unga med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning är överrepresenterade både som brottsutsatta och gärningspersoner. De har dessutom sämre rättstrygghet än barn utan diagnos, visar aktuell forskning. Eva Forsberg och Ingri Vestin från Brottsofferjouren i Luleå arbetar för att öka rättssäkerheten för unga med adhd, add och asperger. Här presenterar de projektet Ung i rättsprocessen som arbetar med att ta fram metodmaterial för att utbilda och vägleda pedagoger och aktörer i rättsprocessen om reaktioner när någon med adhd, add eller ast har utsatts för, bevittnat eller begått ett brott. De stöder sig på aktuell forskning av Katrin Lainpelto, docent i processrätt vid Stockholms universitet. Inspelat den 24 januari 2018 på Burgårdens konferens i Göteborg. Arrangör: Attention Hisingen-Kungälv.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Internet och unga med adhd, add och ast

Så kan förhör anpassas till barn med NPF

Charlotte Qvandt är barnförhörsledare på polisen och har särskilt intresserat sig för hur förhörssituationen kan anpassas till barn med kognitiva och kommunikativa svårigheter. Hon visar flera bilder som tagits fram för att användas i förhör med barn och redogör för problematiken kring berättelser utifrån bilder. Hon berättar också om arvsfondsprojektet Bildsamt, som bland annat undersöker möjligheterna att använda bildstöd i Barnahus Stockholms verksamhet. Inspelat den 24 januari 2018 på Burgårdens konferens i Göteborg. Arrangör: Attention Hisingen-Kungälv.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Internet och unga med adhd, add och ast

Hat och kärlek på nätet

Näthat har fått mycket uppmärksamhet medan nätkärleken lever rätt mycket i tysthet. Elza Dunkels, docent i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet, diskuterar båda dessa begrepp utifrån tekniksyn, barnsyn och moralism. Dessutom ger hon några råd kring ungas personliga säkerhet på nätet och lär ut hur vuxna kan ta selfies som en politisk handling. Inspelat den 24 januari 2018 på Burgårdens konferens i Göteborg. Arrangör: Attention Hisingen-Kungälv.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Mellanöstern och global politik

Från Osmanska rikets fall till idag

Per Jönsson är journalist och Mellanösternanalytiker på Utrikespolitiska institutet. Här berättar han om Osmanska rikets uppkomst och fall, vilka stater som kom att upprättas då riket föll och om deras utveckling under det senaste decenniet. Inspelat den 2 december 2015 på Utrikespolitiska institutet i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - rasism

Svenska erfarenheter av rasism

Vilka är de vanligaste upplevelserna av rasism och vad får de för konsekvenser? Hör om olika slags erfarenheter av rasism och vilka motståndsstrategier de utsatta utvecklar. Evin Ismail är doktorand i sociologi vid Uppsala universitet och menar att muslimska beslöjade kvinnor hör till de grupper som är mest utsatta för rasism i det offentliga rummet. René León Rosales, fil doktor i etnologi, tycker att termen "vardagsrasism" är till stor nytta för att förstå att även handlingar som inte har någon rasistisk intention kan vara problematiska.