Titta

UR Samtiden - Samisk hälsa på agendan

UR Samtiden - Samisk hälsa på agendan

Om UR Samtiden - Samisk hälsa på agendan

Vad tar man sig till om olyckan är framme när man befinner sig ute i vildmarken? Varför går inte samiska renskötare till doktorn? Och hur står det till med arbetsfördelning, jämställdhet och psykosocial hälsa i samebyarna? En serie föreläsningar inspelade den 8 februari 2018 på Mittuniversitetet i Östersund under den samiska festivalveckan Staare 2018. Arrangör: Glesbygdsmedicinskt centrum.

Till första programmet

UR Samtiden - Samisk hälsa på agendan : Nätverk för samisk hälsaDela
 1. Att man får in samisk hälsa
  både på den politiska arenan-

 2. -men även ute på verksamheten
  i hälso- och sjukvården.

 3. Bueriebiejjie!

 4. Jag ska berätta om kunskapsnätverket
  för samisk hälsa som är ett projekt-

 5. -som drivs av våra landsting
  och regioner här i norr.

 6. Jag ska börja med att berätta
  om projektets grundidé.

 7. Det här är ett projekt vars grundidé-

 8. -är att ta fram
  en gemensam hälsostrategi-

 9. -som innebär en ökad tillgång
  till språk-

 10. -och kulturanpassade
  hälso- och sjukvårdstjänster.

 11. Projektet ska även försöka ta fram
  formerna-

 12. -för ett kunskapsnätverk
  som handlar om samisk hälsa.

 13. Det här projektet ägs
  av Västerbottens läns landsting-

 14. -Region Norrbotten
  och Region Jämtland/Härjedalen-

 15. -och landstinget Dalarna.

 16. De har tillsammans sökt
  projektpengar för ändamålet-

 17. -och blivit beviljade nio miljoner
  av socialdepartementet-

 18. -fördelade på tre år.

 19. Vi blev beviljade medel i mars 2017-

 20. -men rekrytering av personal
  startade inte förrän mot sommaren-

 21. -och projektet startade upp
  egentligen i september/oktober.

 22. Så vi har
  ett lite pressat tidsschema-

 23. -för det har redan gått ett halvår
  av de här tre åren.

 24. Vi har en styrgrupp, som sagt.

 25. Vi ska jobba tillsammans,
  det är vår grundidé-

 26. -så vi har en styrgrupp
  som består av Sametinget.

 27. Vi har SSR,
  Svenska Samernas Riksförbund.

 28. Vi har LSS/Same Ätnam
  och vi har Samerna.

 29. Vi har även Sáminourra, och sen har
  vi landstingen och regionerna.

 30. Jag backar tillbaka, för styrgruppen
  i vårt projekt är jätteviktig.

 31. Dels ska de hjälpa oss att styra
  projektet så att det blir rätt saker-

 32. -som blir rätt anpassade,
  och som praktiskt går att genomföra.

 33. Och sen ska de hjälpa oss
  att informera om projektet.

 34. Och ge oss ingångar både mot
  den samiska världen-

 35. -och in i landstingsvärlden.

 36. Så här är vi organiserade.
  Som jag nämnde förut, styrgruppen.

 37. Styrgruppen är de som är högst upp.

 38. Vi har en huvudkoordinator, Elin
  Bergarp, som skulle ha presenterat-

 39. -men jag fick hoppa in. Längst ner
  är vi som jobbar praktiskt.

 40. Vi ser Norrbotten, Västerbottens län
  och Region Jämtland/Härjedalen.

 41. Det fattas en ruta, Dalarna,
  vi har inte fått en representant än-

 42. -men det kommer. De är också med.

 43. Varför är det så viktigt
  med det här kunskapsnätverket?

 44. Jo, som ni vet har samerna
  status som urfolk.

 45. Det skrevs in i grundlagen 2010.

 46. Sverige har också skrivit på
  ett flertal deklarationer-

 47. -angående urfolk och urfolks rätt.

 48. FN:s barnkonvention, artikel 30-

 49. -som erkänner samiska barns rätt-

 50. -sin särskilda rätt till sitt språk
  och sin kultur.

 51. Och sen har FN upprepade gånger
  kritiserat Sverige...

 52. ...angående bristen på anpassade
  hälsotjänster till samer.

 53. Och som sagt,
  urfolksperspektivet förpliktigar.

 54. Det var ju därför de här landstingen
  och regionerna gick ihop-

 55. -och tillsammans med samerna
  skrev den här projektansökan.

 56. Det finns redan en överenskommelse-

 57. -som heter "Att samverka och handla
  för psykisk hälsa i Sápmi".

 58. Den blev antagen 2015-

 59. -av de tre nordligaste landstingen
  och regionerna.

 60. Den ligger till grund för det här
  projektet, så nu går de parallellt.

 61. Vad ska vi göra då? Som ni ser
  var det övergripande målet-

 62. -ökad tillgång till språk- och
  kulturanpassade sjukvårdstjänster.

 63. Vi har satt upp fyra delmål:
  Etablera samisk hälsa på agendan.

 64. Etablera och utveckla
  ett samiskt personalnätverk.

 65. Konkretisera och hitta former
  för ett kunskapsnätverk.

 66. Och utveckla strategier
  för tjänsteutveckling.

 67. I de här fyra delmålen
  ingår aktiviteter för att nå målen.

 68. Att etablera samisk hälsa på agendan,
  målen är inte spikade i sten.

 69. De kan ändras
  under projekttidens gång-

 70. -men till exempel kan det vara
  att man utvecklar och bygger kunskap-

 71. -för hälso- och sjukvårdspersonal.

 72. Och att man får in samisk hälsa
  både på den politiska arenan-

 73. -men även ute på verksamheten
  i hälso- och sjukvården.

 74. Att etablera och utveckla
  ett personalnätverk-

 75. -har de redan påbörjat i Jämtland-

 76. -men nu är vi Västerbotten
  och Region Norrbotten på gång.

 77. Tanken där är att samisk personal
  ska kunna utveckla sig-

 78. -och kunna få utbildning-

 79. -och stötta varandra.

 80. Det är en del av idén med det.

 81. Och sen var det att försöka utreda
  förutsättningar-

 82. -för ett kunskapsnätverk.

 83. Och att hitta en strategi
  och få till en tjänsteutveckling.

 84. Som jag sa förut har vi drygt
  två och ett halvt år på oss.

 85. Men vi jobbar på.

 86. Det som är på agendan nu
  är det här samiska personalnätverket-

 87. -som vi startade i gång.

 88. Men delmålen och aktiviteterna
  går ju in i varandra-

 89. -så de löper på parallellt.

 90. Förutom vår styrgrupp har vi också
  en politisk referensgrupp-

 91. -från de fyra nordligaste landstingen
  och regionerna.

 92. Det var vad jag hade tänkt berätta
  om nätverket.

 93. Text: Martin Garat
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Nätverk för samisk hälsa

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Laila Daerga, sjuksköterska och forskare, presenterar ett statligt finansierat projekt som har till uppgift att ta fram en gemensam hälsostrategi med språk- och kulturanpassade tjänster för den samiska befolkningen. Inspelat den 8 februari 2018 på Mittuniversitetet i Östersund under den samiska festivalveckan Staare 2018. Arrangör: Glesbygdsmedicinskt centrum.

Ämnen:
Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Nationella minoriteter
Ämnesord:
Samer
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Samisk hälsa på agendan

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samisk hälsa på agendan

Nätverk för samisk hälsa

Laila Daerga, sjuksköterska och forskare, presenterar ett statligt finansierat projekt som har till uppgift att ta fram en gemensam hälsostrategi med språk- och kulturanpassade tjänster för den samiska befolkningen. Inspelat den 8 februari 2018 på Mittuniversitetet i Östersund under den samiska festivalveckan Staare 2018. Arrangör: Glesbygdsmedicinskt centrum.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samisk hälsa på agendan

Psykosocial hälsa inom renskötseln

Samiska renskötare har en komplex arbetssituation med en blandning av samarbete och konkurrens - ofta släktingar emellan. Mycket av arbetet sker också i ensamhet ute i vildmarken och det är vanligt med olyckor. Anette Edin-Liljegren från Glesbygdsmedicinskt centrum har gjort en studie i sju samebyar för att ta reda på hur de är organiserade och hur människorna mår i sin vardag. Inspelat den 8 februari 2018 på Mittuniversitetet i Östersund under den samiska festivalveckan Staare 2018. Arrangör: Glesbygdsmedicinskt centrum.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samisk hälsa på agendan

Akutsjukvård i extrem glesbygd

Att arbeta i väglöst land, som många renskötande samer gör, innebär stora risker. Om olyckan är framme kan det ta lång tid innan en helikopter når fram. Glesbygdsmedicinskt centrum har tagit fram en plan för hur personer på plats ska kunna klara den grundläggande sjukvården i väntan på hjälp. Lena Kroik, distriktsköterska, visar en film som beskriver hur förloppet vid en olycka kan se ut. Inspelat den 8 februari 2018 på Mittuniversitetet i Östersund under den samiska festivalveckan Staare 2018. Arrangör: Glesbygdsmedicinskt centrum.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samisk hälsa på agendan

Renskötande samer går inte till doktorn

Det finns en utbredd misstro mot sjukvården bland samer ur renskötarfamiljer och man pratar ogärna om sin hälsa. Vad ligger bakom, och går det att förändra? Laila Daerga undersökte detta i sin avhandling Att leva i två världar - hälsoaspekter bland renskötande samer. Inspelat den 8 februari 2018 på Mittuniversitetet i Östersund under den samiska festivalveckan Staare 2018. Arrangör: Glesbygdsmedicinskt centrum.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samisk hälsa på agendan

Samer med funktionsnedsättning

Anette Edin-Liljegren har arbetat med en studie kring vad de samiska förvaltningskommunerna gör för samer med funktionsnedsättning. Få svarade och de svar som kom in var knapphändiga och hänvisade till att register inte får föras. Vad får och bör en kommun egentligen göra? Inspelat den 8 februari 2018 på Mittuniversitetet i Östersund under den samiska festivalveckan Staare 2018. Arrangör: Glesbygdsmedicinskt centrum.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samisk hälsa på agendan

Renskötande samers två världar

Renskötande samer slits ofta mellan två vitt skilda världar: renskötseln och majoritetssamhället. Den egna hälsan hamnar ofta i kläm. Vad kan göras för att få renskötarfamiljer att söka vård i tid? Laila Daerga presenterar slutsatser som hon kommit fram till i sin avhandling Att leva i två världar - hälsoaspekter bland renskötande samer. Inspelat den 8 februari 2018 på Mittuniversitetet i Östersund under den samiska festivalveckan Staare 2018. Arrangör: Glesbygdsmedicinskt centrum.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samisk hälsa på agendan

Samers tankar om livets slut

När Lena Kroik påbörjade sina samtalsbaserade studier kring vård i livets slut kände hon sig först obekväm. Det var svårt att tala om detta mycket privata. Hon kom fram till att miljön var avgörande för om man ville öppna sig eller inte. Hon flyttade sina samtal ut i naturen, kring elden. Inspelat den 8 februari 2018 på Mittuniversitetet i Östersund under den samiska festivalveckan Staare 2018. Arrangör: Glesbygdsmedicinskt centrum.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden 2015 - Limmud 2015

Vivi Lachs om judisk historia i London

Vivi Lachs är fil.dr i historia och musik och föreläser om den judiska invandringen till England från Östeuropa på 1880-talet. Vilket liv erbjöds invandrarna? Hon berättar om visor som sjöngs och beskriver olika situationer och platser i de judiska kvarteren. Inspelat den 14 november 2015 på Norra Reals gymnasium i Stockholm. Arrangör: Limmud.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Från kroppsstraff till tuktande av själen

Om synen på brott och straff i 1800-talets Sverige. Vi besöker Spinnhuset i Göteborg.