Titta

UR Samtiden - DigiGiella18 - Samiska språk och digital teknik

UR Samtiden - DigiGiella18 - Samiska språk och digital teknik

Om UR Samtiden - DigiGiella18 - Samiska språk och digital teknik

Arbetet med att revitalisera de samiska språken går framåt med hjälp av nya digitala verktyg, nätverkande och samarbetsprojekt. En serie föreläsningar inspelade den 7 februari 2018 på Mittuniversitetet i Östersund under festivalveckan Staare 2018. Arrangörer: Samiskt språkcentrum, Umeå universitet, Umeå kommun och SSR - Svenska samernas riksförbund.

Till första programmet

UR Samtiden - DigiGiella18 - Samiska språk och digital teknik : Samiskt språknavDela
 1. Föräldrar är oroliga: "Jag kan inte
  samiska. Kan mitt barn ändå gå här?"

 2. "Ja", är svaret.
  Vi måste börja nånstans.

 3. Bakgrunden till det här språknavet-

 4. -är egentligen "onöjdhet".

 5. Missnöjdhet med
  hur vi hanterade både undervisning-

 6. -och stöd i förskolan
  på de samiska språken.

 7. Det var missnöjdhet
  med vem som ägde frågor för vad.

 8. Vi hade ingen kontinuitet,
  vi hade brist på lärare.

 9. Vårdnadshavare
  var mycket frustrerade.

 10. Vi som jobbade i organisationen
  var också väldigt frustrerade.

 11. Jag som kom in i organisationen-

 12. -fattade inte hur det kunde vara så
  ostrukturerat som det faktiskt var.

 13. Vi tittade på dessa faktorer-

 14. -och var eniga om
  att det inte var bra.

 15. Alla var eniga om
  att vi ville göra bättre.

 16. Jag leder en del av det här arbetet-

 17. -men det går inte
  att göra det här ensam.

 18. Samtalen började på vår enhet.

 19. Inom referensgruppen skola
  har det varit en viktig faktor-

 20. -för att det här
  ska komma till stånd.

 21. Att en förskola har startat är
  väldigt viktigt, och det samarbetet.

 22. Det vi alla var eniga om då,
  våren 2017-

 23. -var att vi ville ha en hållbar
  organisation för språklig utveckling-

 24. -som vi ville kunna erbjuda
  barn och elever inom Umeå kommun-

 25. -som tillhör
  någon av de nationella minoriteterna-

 26. -och särskilt då de samiska språken.

 27. Vi vill ha en kontinuitet
  i språk- och kulturell utveckling-

 28. -från förskolan till gymnasiet.

 29. Vi vill bygga upp
  en professionell organisation-

 30. -med kompetens som vi saknar.

 31. För att kunna rekrytera kompetens
  måste vi bli mer attraktiva.

 32. Det är de olika faktorer som vi
  faktiskt var ganska överens om.

 33. Att stärka tillgängligheten
  för de samiska språken-

 34. -både för barn i förskolan-

 35. -och för de elever
  som läser samiska som modersmål.

 36. Det var ett väldigt gott utgångsläge.

 37. Våren 2017 samverkade vi
  i referensgruppen.

 38. Vi samverkade med högre tjänstemän
  och samordnare.

 39. Framför allt blev det
  ett politiskt beslut-

 40. -att vi skulle starta upp
  ett "Språknav samiska".

 41. Under våren beslutades också att vi
  skulle starta en förskola på samiska-

 42. -vilket egentligen var grunden
  för hela alltet.

 43. Vi vill ha samarbets- och synergi-
  effekter mellan förskola och skola.

 44. Precis som Vinka var inne på
  så är det hopplöst-

 45. -med de 60 minuter i veckan
  som vi hade med modersmålsstöd.

 46. Hopplöst då det inte finns möjlighet
  att vara i den språkliga miljö-

 47. -i 60 minuter i veckan, och tro
  att man ska få tillbaka ett språk.

 48. Det är omöjligt,
  skulle jag vilja säga.

 49. Vi ska lyssna på en modersmålslärare
  som har jobbat hos oss-

 50. -och som kan beskriva
  den förändring som har skett.

 51. Det är självklart så att det också
  handlar om en fördelning av resurser.

 52. Vi hade tidigare modersmålsstöd
  i förskolan och i förskoleklass-

 53. -motsvarande 60 minuter i veckan.

 54. Det innebar att våra modersmålslärare
  i de samiska språken-

 55. -åkte runt till olika förskolor
  och gav detta.

 56. De medlen har vi nu omfördelat.

 57. Vi har inte dragit in några medel,
  utan omfördelat.

 58. Språkstöd har vi nu på förskolan,
  samiska.

 59. Jag glömde berätta
  vad vi är för enhet.

 60. Kompetenscentrum för flerspråkighet
  har undervisning i 35 olika språk...

 61. ...varav vi har fyra samiska språk.

 62. Det är umesamiska, syd-, lule-
  och nordsamiska som vi har.

 63. Den representationen har vi också
  på förskolan varje dag.

 64. Våra lärare går in i förskolan
  och samverkar med pedagogerna där.

 65. Det innebär att jag också
  samverkar med förskolechefen.

 66. De medel vi omfördelade använde vi
  till utökad undervisningstid.

 67. Det finns
  ett önskemål om samisk integrering.

 68. För att kunna ansöka om det krävs det
  att vi har två timmar i veckan.

 69. Så vi har två timmar i veckan,
  och vi skulle gärna ha mer.

 70. Vi ska lyssna lite
  på Marja-Stina Svonni-

 71. -dotter till Mikael Svonni
  som ni nämnde när det var ordbok här.

 72. Hon kan inte vara med i dag.
  Annars skulle vi båda ha stått här.

 73. Hon ska snart föda barn,
  så hon vågar inte riktigt åka i väg.

 74. Så vi gjorde en podd.

 75. Vi lyssnar vad hon säger
  om den förändring som nu har skett.

 76. Sen ska jag beskriva den
  lite närmare.

 77. Marja-Stina Svonni heter jag.

 78. Jag jobbar som modersmålslärare
  i nordsamiska här i Umeå.

 79. Jag har elever
  från förskoleklass upp till åttan.

 80. Kan du beskriva vad du tycker
  är den största förändringen-

 81. -från det Umeå kommun hade tidigare-

 82. -med modersmålsstöd
  60 minuter i veckan-

 83. -till det kommunen håller på att
  utveckla, med ett gemensamt språknav-

 84. -och tid på förskolan på samiska?

 85. När jag började i januari 2015 åkte
  jag runt till kommunens förskolor.

 86. Med skolor och förskolor sammanlagt
  hade jag tretton skolor på fem dagar.

 87. Det var så klart mycket restid-

 88. -och inte så kvalitativt just
  i förskolorna, skulle jag vilja säga.

 89. 60 minuter i veckan tycker inte jag
  ger nånting. Ingen kontinuitet.

 90. Om ett barn är sjukt en dag
  så går det lång tid mellan gångerna.

 91. I dag kan vi erbjuda
  en förskoleavdelning-

 92. -med samiska på heltid.

 93. Det blir en helt annan sak
  än att ha en timme i veckan.

 94. Att utveckla ett språk en timme i
  veckan utan andra språkliga domäner-

 95. -är i princip omöjligt.

 96. I dag kan vi på förskolan
  jobba aktivt med språket varje dag.

 97. Inte bara med det talade språket-

 98. -utan även med litteratur och ord
  på andra sätt, till exempel i text.

 99. Det samiska
  genomsyrar hela verksamheten.

 100. Det är jättesvårt att få till på
  en vanlig förskola, om jag säger så.

 101. Hur välvilligt inställd en förskola
  än är till att vara flerspråkig-

 102. -så blir det svårt.

 103. Umeå kommun har erbjudit grupp-
  undervisning från och med förra året.

 104. Nytt för i år är
  att vi har utökad undervisningstid.

 105. Vad har det inneburit för
  er som lärare, och för eleverna?

 106. Då vill jag gå tillbaka till 2015,
  när jag började jobba.

 107. Jag hade oftast eleverna enskilt
  40 minuter i veckan på deras skolor.

 108. I dag har jag gruppundervisning
  från år 4.

 109. Det innebär att eleverna får träffa
  varandra. Umeå är en stor stad.

 110. Eleverna kanske inte kommer
  i kontakt med varann på annat sätt.

 111. Det har varit positivt, även om
  eleverna måste åka till andra skolor.

 112. Jag tycker
  att de positiva delarna överväger.

 113. Det är annan dynamik i klassrummet,
  än vid lärare-elev-undervisning.

 114. Utökad undervisningstid innebär
  att eleverna får 60 minuter extra.

 115. Totalt 120 minuter i veckan.

 116. Det här året har eleverna samlats
  vid ett tillfälle i veckan.

 117. Då får de ännu större utbyte
  av varandra.

 118. Det ger utrymme att arbeta med andra
  pedagogiska verktyg och metoder.

 119. Det har varit väldigt positivt.

 120. Jag har bara mött positiva reaktioner
  från mina elever också.

 121. Jag ska gå tillbaka lite och visa
  lite hur vi har tänkt från början-

 122. -och vad det samiska språknavet
  ska syfta till.

 123. Det vi gjorde inför starten-

 124. -var att skapa gemensamma mål
  och se vilka förutsättningar vi hade.

 125. Vi tittade också på vem som gör vad,
  alltså en tydlig ansvarsfördelning.

 126. Det har varit ganska struligt.

 127. Det vi tänker med "Språknav samiska"-

 128. -är att det ska väva samman-

 129. -pedagogisk kompetens i de samiska
  språken och den samiska kulturen.

 130. Tidigare har våra lärare jobbat
  mycket enskilt.

 131. Precis som eleverna
  fick enskild undervisning-

 132. -så har också lärarnas utrymme
  att samverka varit väldigt litet.

 133. De har haft fullt jobb
  med att åka runt till skolor.

 134. Det var ett av våra mål-

 135. -att försöka få ihop
  ett kollegialt samarbete.

 136. Vårt andra mål
  var att länka förskola och skola.

 137. Barn i samiska förskolan och elever
  som läser samiska som modersmål-

 138. -kommer till "Språknav samiska"-

 139. -för att mötas
  i språkande och kulturellt syfte.

 140. Det tar också Marja-Stina upp.

 141. Det finns tankar
  att eleverna ska lära känna varann.

 142. Som den förste talaren som jag
  inte minns vad han hette pratade om-

 143. -är ungdomar i dag
  i den digitala världen.

 144. Vi ger dem en plattform att lära
  känna varandra, och språkligt utbyte.

 145. Sen kan man använda digital teknik
  i undervisningen-

 146. -så de möts utanför undervisningen.

 147. Det jobbar vi hårt med på
  Kompetenscentrum för flerspråkighet.

 148. Vi har en verksamhetsutvecklare-

 149. -som jobbar enbart med digitala
  verktyg och fjärrundervisning-

 150. -vilket vi också ger.

 151. Våra pedagoger
  har särskild fortbildning.

 152. En gång i månaden, torsdag förmiddag,
  träffas de.

 153. Vi har också minst en kompetens-
  utvecklingsdag i början på hösten-

 154. -vid julen och på våren, i juni.

 155. Vi ser att man behöver
  en kollegial förstärkning.

 156. Man behöver visa och pröva på varann.

 157. Det är också oerhört viktigt.

 158. Sen hoppas vi
  att det samiska språknavet-

 159. -ska förena och bidra till utveckling
  av pedagogisk och språklig kompetens-

 160. -såväl inom förskolan som skolan.

 161. Vi är i början
  och vi har mycket kvar att utveckla-

 162. -men man måste ju börja nånstans.

 163. Fem minuter har jag kvar. Hoppla!
  Då ska jag ta det lite snabbt.

 164. Förutom det vi jobbar med i förskolan
  med språkstödjande aktiviteter-

 165. -och modersmålsundervisning,
  120 minuter...

 166. Från förskoleklass
  erbjuder vi 120 minuter i veckan-

 167. -upp till årskurs 9.

 168. På gymnasiet har vi inte många, men
  om de vill får de gärna 120 minuter.

 169. Språkbad för barn i förskolan
  två veckor per termin.

 170. Vi har språkduschar, också
  regelbundet under terminerna.

 171. Det är för eleverna i skolan.

 172. Vi har också utvecklat språkkassar
  på de olika varieteterna.

 173. Vi har också utvecklat temaväskor
  - nationella minoriteter.

 174. Det är alla minoriteter,
  där samiskan är en.

 175. Detta är för alla förskolor.

 176. Språkkasse och temaväska
  är det generella som vi ger.

 177. Vi har ju också barn
  som går i ordinarie förskola-

 178. -men som vi försöker stimulera-

 179. -och tänka: "Kanske är de lite
  nyfikna på förskolan på samiska?"

 180. Vi bjuder också in de yngre barnen
  till språkbaden-

 181. -en eftermiddag
  där vi bjuder in föräldrarna-

 182. -så de får se förskolan.

 183. Vi kan lära känna dem. Det bygger på
  kommunikation. De kan ställa frågor.

 184. Föräldrar är oroliga: "Jag kan inte
  samiska. Kan mitt barn ändå gå här?"

 185. "Ja", är svaret.
  Vi måste börja nånstans.

 186. Vi har också utvecklat
  nåt som heter "Digitalisera mera".

 187. Det finns redan digitalt.

 188. Webbplatsen jag utgår från
  kan ni själva gå in på.

 189. Den finns på nätet. Den är publik.

 190. Jag nämnde mål och att det krävs
  förutsättningar. Det hoppar jag över.

 191. Vi arbetar utifrån tema årstiderna.

 192. Nu på vårvintern är det sol-

 193. -och på våren
  har vi växtlighet som tema.

 194. Marja-Stina har ni fått lyssna på.

 195. Här tänker jag kort beskriva
  våra temaväskor.

 196. De är till för
  alla barn och pedagoger i förskolan-

 197. -även de som inte har samiska.
  Men det står ju i läroplanen.

 198. I den nya läroplanen för förskolan
  blir det ännu tydligare-

 199. -att vi ska undervisa om urfolk
  och de nationella minoriteterna.

 200. Genom temaväskan "Nationella
  minoriteter" får man mer kunskap.

 201. Genom språkkassen kan man
  också bli mer nyfiken på språk.

 202. Här finns sidorna länkade
  så man kommer direkt till våra sidor.

 203. Det ska vara en språkväska.
  Man kan låna en temaväska-

 204. -och en språkkasse kan man
  också låna. Det är samma princip.

 205. En liten film
  om vad kassen innehåller-

 206. -och inspiration
  till hur man kan använda den.

 207. Jag vill säga som Vinka var inne på
  och som språkforskningen säger:

 208. Det handlar inte om att lära sig
  ett språk, utan om att bli nyfiken.

 209. Barn med samisk bakgrund har möjlig-
  het att välja den samiska förskolan.

 210. Det sista jag vill visa
  är också en digital resurs-

 211. -som vi bygger
  för alla språk som vi har.

 212. Den här digitala resursen
  är också utvecklad på samma sätt.

 213. Berättelser på språket,
  sånger på språket, och aktiviteter.

 214. I många fall
  finns det inte så mycket material.

 215. Då gör våra pedagoger själva egna
  memory och eget språkligt material.

 216. De tar egna bilder
  med hjälp av eleverna.

 217. Nu har vi pratat om väldigt mycket
  positivt, eller hur?

 218. Men vi har grymma utmaningar-

 219. -vilket den offentliga utredningen
  vi kan lägga synpunkter på visar.

 220. Det handlar om kompetensförsörjning.
  Flera av er har varit inne på det.

 221. Alltså - vad finns det för utbildning
  för våra lärare?

 222. Vi försöker rekrytera och lyckas med
  det, men alla är inte lärarutbildade.

 223. Några har lärarutbildning,
  och några inte.

 224. Vi försöker bygga upp en struktur med
  mentorskap och intern fortbildning.

 225. De gånger vi har kunnat
  skicka pedagoger på utbildning-

 226. -har de gjort det på arbetstid-

 227. -och fått inläsningstid,
  material och resor betalda.

 228. En förutsättning för att det ska
  fungera är tillgång till utbildning.

 229. Det är oerhört viktigt.

 230. Lokaler är också en fråga för oss.

 231. Att få ihop tjänster
  som vi kan erbjuda.

 232. Jag vill att lärarna ska jobba
  nära de yngre barnen.

 233. Det vi behöver jobba mycket med
  är struktur och innehåll-

 234. -i förskolan, så att språk
  och kultur finns i ett sammanhang.

 235. Detsamma gäller
  i modersmålsundervisningen.

 236. Det är våra utmaningar.

 237. Tack!

 238. Textning: Frida Jorlin
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Samiskt språknav

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Umeå kommun har förändrat sitt sätt att arbeta med samiska som modersmål i både förskola och skola. Bland annat erbjuder man fler undervisningstimmar och nya möjligheter för de elever som läser samiska att träffas och använda språket. Marie Karling, chef för Samiskt språknav, berättar. Inspelat den 7 februari 2018 på Mittuniversitetet i Östersund under festivalveckan Staare 2018. Arrangörer: Samiskt språkcentrum, Umeå universitet, Umeå kommun och SSR - Svenska samernas riksförbund.

Ämnen:
Modersmål och minoritetsspråk > Samiska, Svenska > Språkbruk > Nationella minoritetsspråk
Ämnesord:
Minoritetsspråk, Samiska språk, Språkvetenskap
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - DigiGiella18 - Samiska språk och digital teknik

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - DigiGiella18 - Samiska språk och digital teknik

Så främjas de samiska språken

Hur ser situationen för de samiska språken ut idag och vad gör Sametinget för att främja dem? Lars Miguel Utsi, ordförande i Sametingets språknämnd, inledningstalar på nordsamiska vid språkkonferensen #DigiGiella18. Inspelat den 7 februari 2018 på Mittuniversitetet i Östersund under festivalveckan Staare 2018. Arrangörer: Samiskt språkcentrum, Umeå universitet, Umeå kommun och SSR - Svenska samernas riksförbund.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - DigiGiella18 - Samiska språk och digital teknik

Sametingets ordboksapp

Nu finns Sametingets ordböcker som app för mobiler och surfplattor. Appen är gratis och när den väl är nedladdad funkar den också utan telefontäckning och internetuppkoppling. Än så länge finns den på sydsamiska och lulesamiska. Anders Östergren från Samiskt språkcentrum visar hur appen fungerar och berättar om arbetet med att revitalisera de samiska språken. Inspelat den 7 februari 2018 på Mittuniversitetet i Östersund under festivalveckan Staare 2018. Arrangörer: Samiskt språkcentrum, Umeå universitet, Umeå kommun och SSR - Svenska samernas riksförbund.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - DigiGiella18 - Samiska språk och digital teknik

Samiska ur ett arvspråksperspektiv

Hur håller man ett ickedominant språk vitalt? Mikael Vinka, professor i samiska, reder ut begreppen kring minoritetsspråk och deras villkor. Han beskriver också hur små barn lär sig språk och hur viktigt det är att barn exponeras mycket inför det språk man vill föra vidare. Inspelat den 7 februari 2018 på Mittuniversitetet i Östersund under festivalveckan Staare 2018. Arrangörer: Samiskt språkcentrum, Umeå universitet, Umeå kommun och SSR - Svenska samernas riksförbund.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - DigiGiella18 - Samiska språk och digital teknik

Samiskt språknav

Umeå kommun har förändrat sitt sätt att arbeta med samiska som modersmål i både förskola och skola. Bland annat erbjuder man fler undervisningstimmar och nya möjligheter för de elever som läser samiska att träffas och använda språket. Marie Karling, chef för Samiskt språknav, berättar. Inspelat den 7 februari 2018 på Mittuniversitetet i Östersund under festivalveckan Staare 2018. Arrangörer: Samiskt språkcentrum, Umeå universitet, Umeå kommun och SSR - Svenska samernas riksförbund.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - DigiGiella18 - Samiska språk och digital teknik

Giellagáldu - ett samiskt språksamarbete

Språkgränserna inom Sápmi finns egentligen inte, exempelvis talas det nordsamiska på många ställen. Därför är det nordiska språksamarbetet Giellagáldu extra viktigt, menar Marko Marjomaa som leder projektet. Inspelat den 7 februari 2018 på Mittuniversitetet i Östersund under festivalveckan Staare 2018. Arrangörer: Samiskt språkcentrum, Umeå universitet, Umeå kommun och SSR - Svenska samernas riksförbund.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - DigiGiella18 - Samiska språk och digital teknik

Språkteknologi i vardagen

Børre Gaup och Elena Junie Paulsen arbetar på Institutet för språk och kultur i Tromsø. Båda är en del av projektet Divvun. Här demonstrerar de en rad nya digitala verktyg som erbjuder bland annat grammatikkontroll, substantiv- och verbböjning samt stavningskontroll för sex olika samiska språk. Inspelat den 7 februari 2018 på Mittuniversitetet i Östersund under festivalveckan Staare 2018. Arrangörer: Samiskt språkcentrum, Umeå universitet, Umeå kommun och SSR - Svenska samernas riksförbund.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & modersmål och minoritetsspråk

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Lagom mycket finsk - syntolkat

Gränsen

Hur känns det att tvingas tala ett språk som inte är det egna, och tillhöra en nationalitet där man inte känner sig hemma? När Finland år 1809 blev en del av Ryssland uppstod en gräns mellan Sverige och Finland, och den gränsen har påverkat alla som bor vid den. Vi tar reda på vad som kännetecknar en "gränsbo" och träffar träffar språkaktivisten Bengt Pohjanen.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Lagom mycket finsk

Arvet

Samtidigt som sverigefinländarna har blivit medelklass blir det allt svårare att hålla det finska språket levande. För trots nya minoritetslagar är det idag inte helt lätt att få förskole- eller skolundervisning på finska. Bianca och Tiffany Kronlöf funderar över stereotyper och hur man gör finsk humor som inte handlar om sprit eller bastu. Kimmo Tetri som grundat en sverigefinsk teatergrupp tar itu med finskhet och manlighet.