Titta

UR Samtiden - Mitt lärande

UR Samtiden - Mitt lärande

Om UR Samtiden - Mitt lärande

Föreläsningar från Mitt lärande 2018. Årets teman var demokrati, digitalisering och NPF. Inspelat på Södra Berget i Sundsvall den 20-21 februari 2018. Arrangör: Sundsvalls kommun.

Till första programmet

UR Samtiden - Mitt lärande : Från funktionsvariation till funktionsmöjlighetDela
 1. Man lär sig mer
  om man upprepar saker över tid.

 2. När man får in saker i långtidsminnet
  bildas kopplingar mellan synapser.

 3. Det är ni lärare som kommer att
  se till att vi får en bra framtid-

 4. -genom att ni jobbar
  med alla barn som går i skolan.

 5. Jag påbörjade en musikutbildning. Jag
  läste matte, språk och programmering-

 6. -och till sist kom jag in på området
  teknisk psykologi.

 7. Vi studerar mycket data som
  hjärnforskning, kognitionsforskning-

 8. -och en massa andra områden tar fram,
  och gör modeller över det.

 9. I samband med det kände jag att man
  borde kunna använda smart teknologi-

 10. -för att stötta personer
  som har autism eller adhd-

 11. -och andra problem som gör
  att man har lite svårare att fungera.

 12. Min handledare tyckte
  att jag skulle göra ett eget projekt.

 13. Det gör jag nu. Det gör jag
  i samarbete med Smart studying.

 14. Ett program som föddes på Karolinska.

 15. Det är en plattform
  för studenter med adhd.

 16. Där får de coachning, hjälp och stöd
  för hitta bra strategier.

 17. Jag jobbar också som mentor för några
  studenter på Stockholms universitet.

 18. Dem stöttar jag personligen
  för att få ordning på studierna.

 19. Dagens tema...

 20. "Funktionsvariation" låter trevligare
  än "funktionsnedsättning".

 21. Jag tänkte börja med ett litet quiz.

 22. Om man tycker att nåt är sant
  räcker man upp handen.

 23. Är nåt falskt gör man inte det.

 24. Och om man tycker att det är både
  och, kan man räcka upp båda händerna.

 25. Ja. Vi börjar med första...
  "Barn med autism är ofta savanter."

 26. Alltså, man har superbegåvningar
  inom begränsade och små områden-

 27. -och man har ofta stora problem
  inom andra.

 28. Precis, det är faktiskt både och.

 29. Ungefär 10 % har den här begåvningen.
  Det är en ganska liten del.

 30. Man säger gärna även: "Folk med adhd
  blir ofta väldigt bra entreprenörer."

 31. Det är både och. Forskning visar
  att man kan bli en bra entreprenör-

 32. -om man har hittat bra strategier
  för att hantera sin diagnos.

 33. Därför är det viktigt
  att barn får koll på det här.

 34. Jag har mitt största fokus på autism-

 35. -men det är för att adhd och många
  andra saker kommer in i autism.

 36. De finns ofta som samdiagnoser,
  d.v.s. man har flera olika diagnoser.

 37. Första gången termen användes var
  1908 i Spanien.

 38. Patienter som var väldigt tillbaka-
  dragna tänkte man hade schizofreni.

 39. 1943 beskrev Leo Kanner
  autistiska barn.

 40. Han hade hittat tillbakadragna barn
  som inte pratade.

 41. Samtidigt studerade Hans Asperger
  barn som hade problem-

 42. -men som hade ett språk.

 43. Hans forskning var inte jättetrevlig.
  Den skedde under andra världskriget.

 44. Efter kriget trodde man att problemen
  berodde på känslokalla mödrar-

 45. -och dålig uppfostran.
  Man använde en psykoanalytisk grund.

 46. Men några forskare fick själva barn
  med autism.

 47. De märkte: "Min fru är inte en dålig
  mamma, så det här kan inte stämma."

 48. 1977 gjorde man ett genombrott. Man
  såg att det fanns genetiska faktorer.

 49. Man insåg också
  att de personer som har autism-

 50. -har en annan utvecklingskurva
  i hjärnan.

 51. Dagens forskning är tvärvetenskaplig.

 52. Det är neurovetenskap
  och beteendeforskning-

 53. -och biologer forskar
  på gener och celler.

 54. Man forskar också på kognition.
  Man delar numera data med varandra.

 55. Forskare försöker samarbeta i stället
  för att konkurrera med varandra.

 56. Man kan googla och titta på dataset.

 57. Vi har också fått en annan möjlighet,
  och det är en ny teknologi för fMRI.

 58. Man kan studera vad som händer
  i hjärnan när man gör saker.

 59. Man ser olika processer.
  Jag tar bara lite av det här.

 60. Om man är intresserad av att veta mer
  är det bara att mejla mig-

 61. -för då kan man få mer tips
  på sånt som kan vara kul att läsa.

 62. Man har till exempel sett-

 63. -att man har färre purkinjeneuroner.

 64. Det är en stor typ av neuron
  som integrerar input i hjärnan.

 65. Det som gör att vi fungerar är
  att vi ser, hör och känner.

 66. Det processas, och vi kommer fram
  till hur vi ska hantera situationer.

 67. Barn har ett ökat antal neuroner
  i limbiska strukturer.

 68. Det är ett begrepp
  som man håller på att diskutera.

 69. Vetenskapsmän håller på att diskutera
  vad man ska kalla de här systemen.

 70. Det är en debatt som pågår. Vuxna har
  ett minskat antal neuroner här.

 71. Vad gör en neuron i hjärnan?

 72. Har ni nåt bra svar?
  Det är en cell som skickar signaler.

 73. Har man färre... Om det ser olika ut
  kanske man inte fungerar likadant-

 74. -som dem som har ett normalantal.
  Sen har vi hjärnans tillväxt.

 75. Fram till fem års ålder växer hjärnan
  mycket fortare hos barn med autism.

 76. Man har en större hjärnvolym.
  När man hör det kanske det låter bra.

 77. Mycket hjärna borde innebära mycket
  kraft, men problemet är i stället...

 78. Om du har samma ström genom en lång
  ledning som genom en kort ledning-

 79. -blir det långsammare i den långa.

 80. Så det innebär antagligen att man får
  svårare att processa information.

 81. Efter fem års ålder sker
  tillväxtkurvan mycket långsammare-

 82. -jämfört med kontrollgrupper.

 83. Det här var det som jag nämnde förut.

 84. Autism kommer sällan
  som en ensamdiagnos. Det kan hända.

 85. Alla de här sakerna kan ju komma
  ensamma också-

 86. -men oftast har man autism kombinerat
  med OCD, adhd, epilepsi och annat.

 87. Det gör
  att det ofta blir väldigt komplext.

 88. Det är sällan en person med autism
  är precis likadan som en annan.

 89. Det går inte att säga: "Om vi har
  autistiska barn gör vi så här."

 90. Det skulle vara drömmen
  att det fanns en universallösning.

 91. Adhd är vanligt förekommande
  vid autism-

 92. -men det är ganska vanligt
  att ha adhd utan att ha autism.

 93. Det är en aktivitets-
  och uppmärksamhetsstörning.

 94. Det finns miljöfaktorer som kan göra
  att man får adhd, som föroreningar-

 95. -men det verkar främst vara
  genetiskt.

 96. Man är uppe i 40 olika gener som kan
  orsaka adhd, oftast i mindre grupper-

 97. -men man vet inte exakt
  hur det uppstår.

 98. Diagnoserna ökar också i dag.

 99. Man kan fundera lite på
  om det är lättare att få en diagnos.

 100. En del föräldrar vill gärna ha
  en diagnos för att få hjälp i skolan.

 101. Kriterier diskuteras
  ganska mycket just nu.

 102. Vad krävs
  för att man ska uppfylla kraven?

 103. Vid diagnoser är det
  en grundlig utredning-

 104. -så jag brukar tänka
  att de flesta fall nog är välutredda.

 105. Sen kan det vara fall där man kanske
  kan använda strategier i stället.

 106. Men om man har fått adhd
  så brukar medicinering hjälpa en del.

 107. Här har vi hjärnor.

 108. Hjärnans neuroner bildar nätverk.

 109. Det är väldigt populär forskning nu,
  för det ligger till grund för AI.

 110. De här nätverken
  processar information.

 111. Hos personer med neuropsykiatriska
  funktionsnedsättningar-

 112. -ser hjärnans aktivitet
  annorlunda ut-

 113. -när man gör samma sak
  som kontrollgrupper.

 114. Det är som att ha
  ett annat operativsystem.

 115. Eftersom det är biologiskt
  kan man inte bli frisk från det-

 116. -utan det är nåt man har hela livet,
  som det ser ut.

 117. Det kan ge olika svårigheter. En stor
  nyckel vid autism är kommunikationen.

 118. Den påverkas mycket. Beteende, social
  interaktion och självmedvetenhet...

 119. Självmedvetenheten
  tänker man kanske inte på-

 120. -men det kan orsaka problem att man
  inte förstår hur man påverkar andra.

 121. Alla de här påverkar det
  som vi kallar exekutiva funktioner.

 122. Det är ett populärt begrepp i dag.
  De styrs från frontalloben.

 123. Vid adhd och autism har man en ganska
  låg aktivitet i frontalloben.

 124. Idén med adhd-medicinering är att man
  äter saker som ökar den aktiviteten-

 125. -så att man ska få en funktion
  som liknar alla andras.

 126. Exekutiva funktioner samordnar
  information-

 127. -vilket gör
  att vi kan styra våra beteenden-

 128. -och tänka ut vad vi ska göra.

 129. I dag har väl nästan alla en sån här,
  eller hur? En telefon.

 130. Det finns många bra appar-

 131. -som man kan använda vid de här
  diagnoserna. Kör ni appar i skolan?

 132. Har ni nåt bra app-tips?

 133. Det är väl lite det
  som man kollar på nu.

 134. Ofta medicinerar man adhd-

 135. -men i 20-50 % av fallen räcker inte
  det för att få en fungerande vardag.

 136. Medicinering förbättrar
  olika mindre aspekter.

 137. Man kan fokusera bättre, men det kan
  fortfarande vara kaos runtomkring.

 138. En av de svåra sakerna är att man
  måste få en fungerande helhetsmiljö.

 139. Det är inte bara i skolan, utan även
  hemma och på alla andra ställen.

 140. Ofta när man får universitets-
  studenter... Det brukar hända mig.

 141. De som är nya på universitetet
  tror ofta att de inte klarar det-

 142. -men problemet är att de har svårt
  att hantera självständiga studier-

 143. -och livet. Det är vanligt
  med studenter som är jätteambitiösa-

 144. -och när du börjar titta, så är det:
  "Jag börjar kl. 8 och slutar kl. 23."

 145. Det är kanske ingen bra balans.

 146. Då finns det olika metoder.

 147. På SU träffar man en mentor
  en till två gånger i veckan.

 148. Det är inte så höga krav på mentorer.

 149. Man ska ha gått på universitetet. Man
  behöver inte ha en viss utbildning.

 150. Smart studying är
  mer psykologibaserad.

 151. Den började också
  som ett ex-jobb, tror jag.

 152. Där kombinerar man kbt, som har visat
  sig hjälpa mycket, med olika appar-

 153. -för att hitta strukturen
  på sin vardag.

 154. En del forskning visar
  att om man får bra strategier-

 155. -då har man mycket bättre möjligheter
  att lyckas i arbetslivet och så.

 156. Det är ganska många
  med neuropsykiatriska diagnoser-

 157. -som inte kommer in i arbetslivet.

 158. Där tror jag att det inte räcker
  att medicinera en student-

 159. -utan man måste tänka
  på allt runtomkring.

 160. Om man har problem med kommunikation
  kan det bli stora problem i skolan.

 161. Vid ASD är det vanligt att en elev
  har ett jättevälutvecklat språk.

 162. De har en förmåga att lyssna
  och läsa saker, och sen upprepa det.

 163. Det är lurigt, för man tänker
  att man förstår vad de menar-

 164. -men de har bara kört ett manus.

 165. Vissa saknar språk, eller vet inte
  hur man ska uttrycka sig.

 166. Om man har uppmärksamhetsproblem-

 167. -kanske man inte lyssnar
  tills läraren har pratat klart-

 168. -och då missar man vad man ska göra.

 169. Man hängde kanske med
  på den första delen av instruktionen.

 170. Det är ganska vanligt hos yngre barn
  att man ser utbrott.

 171. Det beror ofta på att de inte vet
  hur de ska kommunicera vad de känner.

 172. Där finns det en hel del olika saker.

 173. Text to speech kan användas av
  studenter som har lättare att skriva.

 174. Talsyntes kan vara bra
  om man har lättare att prata.

 175. Social Stories. Man kan köpa
  ett koncept, men det behövs inte-

 176. -utan man kan hitta på historier med
  studenten. Det kan vara enkla saker.

 177. "Om lunchtiden ändras för att det
  hände nånting, vad kan jag göra då?"

 178. Man går igenom en tänkbar situation
  och olika lösningar.

 179. "Om jag tycker att det är jobbigt
  kan jag säga till läraren."

 180. Man kanske kan prata med en kompis
  som man har mer förtroende för.

 181. Man kan använda olika inspelnings-
  appar och spela in sina lektioner.

 182. En heter Wrappup, och den levererar
  också det som har sagts i text.

 183. Det kan vara bra om man har svårt
  att lyssna på lektionen-

 184. -för då kan man lyssna sen.
  Nu hoppade jag alldeles för långt.

 185. Det finns olika appar för tecken-
  kommunikation. Man använder symboler.

 186. Man kan göra sitt schema med symboler
  för att komma ihåg vad man ska göra-

 187. -för ofta kan man ha svårt
  att visualisera saker. Bilder är bra.

 188. Det finns en annan kul gratisapp
  som heter Autism 5-point scale.

 189. Där kan man kommunicera
  känslotillstånd.

 190. Man kan rita arga och glada gubbar.

 191. Ibland är det lättare att visa det
  visuellt än att säga det-

 192. -för det är inte alla
  som kommer att förstå.

 193. De kan känna sig jättefrustrerade
  och kanske slå till kompisen.

 194. Legimus är jättebra. Där kan man få
  de flesta böcker inlästa.

 195. Om nån har jobbigt
  med stora textmängder...

 196. Det här gäller lite äldre,
  för läsning är viktigt att öva på.

 197. Det är bra när man pluggar att lyssna
  på boken och följa med i texten.

 198. Som såna böcker man hade som barn,
  där man lyssnade och vände blad.

 199. En annan superbra grej är
  att använda en kalender.

 200. Nästan varje telefon har
  en egen variant.

 201. De flesta har bra funktioner,
  så att man kan dela sin kalender.

 202. Man kan dela skolkalender
  med sin lärare.

 203. Då ser man schemaändringar
  och om man ska göra nåt annat.

 204. Man får översikt.

 205. En sak som ofta skapar stor osäkerhet
  är förändringar.

 206. Om man har autism vill man gärna
  kunna förutse vad som ska hända.

 207. När det inte går som man har tänkt
  kan det bli stora krockar i hjärnan.

 208. Så en kalender är jättebra.

 209. Ett tips är att ha en rutinkalender,
  så att man lägger sig vid samma tid-

 210. -och man sätter larmet
  för att äta frukost.

 211. Man kanske behöver larm för att sluta
  göra sånt som man tycker är kul.

 212. Ibland kan det vara så kul att man
  glömmer att äta. Det är inte bra.

 213. Det kan vara en papperskalender.
  Det får man bestämma själv.

 214. I en kalender kan man lägga in allt
  som man ska komma ihåg.

 215. Då är det mindre sannolikt att man
  glömmer en läxa eller ett möte.

 216. Det är bra att planera dagen innan
  vad man ska göra i morgon.

 217. Det här är ett produktivitetsknep.

 218. Om man planerar nåt dagen innan
  har man bilden att man ska göra det.

 219. "Jag ska ha matteprov."
  Det blir lite lättare, helt enkelt.

 220. Ett annat problem är tidsuppfattning.

 221. Ofta har man inte en känsla för tid
  över huvud taget.

 222. Det kan vara viktigt att ha ett
  tydligt schema, gärna i visuell form-

 223. -så att man vet när saker börjar.

 224. Under en lektion kan det vara smart
  att visualisera sin tid.

 225. Man kan ha en vanlig timer.

 226. Habiliteringscentrum har en klocka
  där man ser skivan bli mindre.

 227. Det finns också många gratisappar
  för sånt.

 228. Sen är det bra att förbereda personen
  innan man växlar aktivitet.

 229. Är man äldre kan man sätta
  sitt eget larm. Det är nyttigt.

 230. Man kan ha sitt larm där det står
  att det är fem minuter kvar.

 231. Är man yngre
  kan en vuxen säga till en-

 232. -men det är bra
  att börja ta mer ansvar stegvis.

 233. En bra... Jag kallar den superappen.

 234. Det är en väldigt bra metod som togs
  fram av en italienare, tror jag.

 235. Den heter Pomodoro, "tomat".
  Han hade en tomatklocka.

 236. Hans koncept var: man kan inte
  koncentrera sig jättelänge.

 237. Är det nån som har koll på hur länge
  normalfungerande kan koncentrera sig?

 238. Det normala är 25 minuter, och om man
  är jättefokuserad upp till 40.

 239. Hans idé var att när man jobbar
  sätter man timern på 25 minuter-

 240. -och sen tar man några minuters paus.

 241. Om man har adhd
  kan man experimentera.

 242. Ofta känns det som "åh nej,
  nu ska jag räkna matte i en timme!"

 243. Man räknar i tio minuter, och sen
  springer man ett varv runt skolan-

 244. -eller gör nån grej. Ofta kan man
  förlänga de tio minuterna sen.

 245. Det kan bli femton,
  sen tjugo, och sen tjugofem.

 246. Då har man kommit mycket längre
  i att hålla fokus.

 247. En annan grej som också har
  med inlärningsteori att göra är-

 248. -att när man fokuserar använder man
  arbetsminnet. Det är begränsat.

 249. Men när vi slappnar av bearbetar
  hjärnan det som vi fokuserade på.

 250. Inlärning sker när man är passiv.

 251. Ibland kan man försöka lösa
  ett problem under jättelång tid.

 252. Har man läst matte
  känner man nog igen det.

 253. När man är ute på promenad kommer
  lösningen som en aha-upplevelse.

 254. Då har hjärnan,
  när man inte aktivt tänkte på det-

 255. -lagt pusselbitarna på plats.

 256. Det är viktigt att ta små pauser.
  Det är också viktigt att vara tydlig.

 257. Säg att det är en LITEN paus.

 258. Man får inte jobba i tio minuter
  och gå ut och leka i femton.

 259. Ibland försöker elever testa.
  "Det här funkar. Jag vill ha paus."

 260. Så att...

 261. Det kan vara jättebra
  att bryta ner stora mål i små saker.

 262. Det kan även vara uppgifter
  som man bryter ner i mindre delar.

 263. Eftersom man kan ha svårt
  att visualisera vad man ska göra-

 264. -kan det vara bra att man får som ett
  recept. Först det här, sen det här.

 265. Då blir det lättare att komma i mål.
  När man är klar kan man bocka av det-

 266. -och då känner man:
  "Wow! Jag fixade det!"

 267. Det finns bra appar
  för checklistor online.

 268. Papper funkar också jättebra.

 269. Checklistor är bra för större saker.
  Om man har en uppsats på gymnasiet-

 270. -kan det vara bra att få hjälp
  att bryta ner det i små bitar-

 271. -så att man kommer till slutet.

 272. Visualisera...
  Jag gjorde det här med en elev.

 273. Reflektivt lärande.
  Man reflekterar över vad man lär sig-

 274. -och kopplar ihop det
  med sina upplevelser.

 275. Den här personen hade inte haft
  självreflektion alls.

 276. "Hur sjutton gör jag det här?"

 277. Då sa jag "Nu får du..."
  Vi hittade en kurs och bröt ner det.

 278. Vi gjorde en steglista med vad man
  ska göra. Det har faktiskt fungerat.

 279. Den hade bra frågor om vad man kan
  fråga sig själv när man reflekterar.

 280. Jag insåg
  att det kan vara ganska svårt.

 281. Om man inte kan reflektera över sig
  själv, blir uppgiften väldigt svår.

 282. Men för många andra är det självklart
  att reflektera över vad man gör.

 283. En annan jättebra grej är
  så kallade flashcards.

 284. De heter "begreppskort" på svenska.

 285. Dels kan man använda appar.
  Då får man "spaced repetition".

 286. Den slumpar ut saker,
  så att den ser att man lär sig.

 287. Man lär sig mer om man upprepar saker
  över en längre tid.

 288. När man får in saker i långtidsminnet
  bildas kopplingar mellan synapser.

 289. Det upptäckte man
  med hjälp av havssniglar.

 290. Ofta när man forskar i neurovetenskap
  tittar man på ganska primitiva djur.

 291. Man såg
  att det är så man bygger upp minnen.

 292. För många elever är det bättre
  om de får repetera saker mycket.

 293. Speciellt om man har adhd är det bra
  att repetera, för man tränar minnet.

 294. Gammaldags saker, att lära sig dikter
  utantill och så...

 295. Man kan tycka att det är passé, men
  det är nyttigt. Man tränar minnet.

 296. Och...

 297. Det finns ett spel som heter
  Dual N-Back. Det finns gratis.

 298. Testa det. Det är jättesvårt.

 299. Det finns vetenskapligt stöd för att
  det funkar. Man tränar arbetsminnet.

 300. Det är inte ett spel som barn fastnar
  i, för det är inte jätteroligt.

 301. Man ska komma ihåg positioner
  samtidigt som det kommer ljud.

 302. Man måste hålla koll på vad
  som händer. Det är ganska klurigt.

 303. Sen hittade jag också en bra app
  som man kanske jobbar mer med hemma-

 304. -men det finns en liten sektion
  om skolan. Den heter Life Coach.

 305. Den innehåller enkla kbt-knep för att
  komma upp ur sängen på morgonen-

 306. -inte glömma saker, sitta stilla...

 307. Grundläggande grejer
  för att klara skola och jobb.

 308. Textning: Maria Åhman
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Från funktionsvariation till funktionsmöjlighet

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Många med adhd eller andra funktionsvariationer har svårt att hantera sina studier. Här ger Isabella Södergren tips på hur appar som kan förenkla allt från planering till tidsuppfattning kan bli hjälpmedel för inlärning. Inspelat under Mitt lärande på Södra Berget i Sundsvall den 21 februari 2018. Arrangör: Sundsvalls kommun.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Specialpedagogik > Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Ämnesord:
Adhd, Barn med funktionsnedsättning, Datorstödd undervisning, Elever med särskilda behov, Specialundervisning, Tillämpningsprogram, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Mitt lärande

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Mitt lärande

Specialpedagogiskt perspektiv

Det pratas mycket om en likvärdig skola, men vad innebär det i praktiken? Och hur ger man barnen stöd, strategier och verktyg så att de kan klara skolan? Wern Palmius från Specialpedagogiska skolmyndigheten ger en rad konkreta tips på hur man fokuserar på stöd och det som är likvärdigt. Inspelat under Mitt lärande på Södra Berget i Sundsvall den 20 februari 2018. Arrangör: Sundsvalls kommun.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Mitt lärande

Barn lär sig av att lyckas

Hur lär sig barn, och lär de sig verkligen av att misslyckas? Psykolog Jeanette Stenwall berättar om anpassningar i skolan och hur du som lärare kan variera inlärningskanalerna och skapa positiva känslor som bygger motivation. Inspelat under Mitt lärande på Södra Berget i Sundsvall den 20 februari 2018. Arrangör: Sundsvalls kommun.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Mitt lärande

ABC för 1-2-3

Hur jobbar du digitalt med små barn, och går det ens? Förskolechefen Mikaela Sveijer berättar om hur du kan utmana dig själv i förskolan med att jobba digitalt, hur du kan gå till väga rent praktiskt med digitala lärmiljöer samt hur digitalt lärande kan bli ett steg in i läs- och skrivutveckling. Inspelat under Mitt lärande på Södra Berget i Sundsvall den 20 februari 2018. Arrangör: Sundsvalls kommun.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Mitt lärande

Från funktionsvariation till funktionsmöjlighet

Många med adhd eller andra funktionsvariationer har svårt att hantera sina studier. Här ger Isabella Södergren tips på hur appar som kan förenkla allt från planering till tidsuppfattning kan bli hjälpmedel för inlärning. Inspelat under Mitt lärande på Södra Berget i Sundsvall den 21 februari 2018. Arrangör: Sundsvalls kommun.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Mitt lärande

Att skapa en skola för alla

Hur skapar du en skola för alla elever, och hur gör du relationer till ett pedagogiskt verktyg? Här berättar Elinor Kennerö Tonner om hur du NPF-säkrar en skola och vad det egentligen innebär. Inspelat under Mitt lärande på Södra Berget i Sundsvall den 21 februari 2018. Arrangör: Sundsvalls kommun.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Mitt lärande

Hur mår Sveriges viktigaste hjärnor?

Psykosocial hälsa kostar ¿ både för den som råkar ut för det, och för samhället. Hur kan du ta hand om din hjärna så att den inte blir för stressad och i förlängningen utbränd? Thord Nossborn berättar på ett humoristiskt och intresseväckande sätt om hur hjärnan fungerar. Vad händer vid oro och stress och när vi tillbringar för mycket tid på sociala medier? Inspelat under Mitt lärande på Södra Berget i Sundsvall den 21 februari 2018. Arrangör: Sundsvalls kommun.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Mitt lärande

Språkligt sårbara elever

Språket är det främsta redskapet för lärande, men hur ser du till att även språkligt sårbara elever kan tillgodogöra sig kunskap i skolan? Julia Andersson ger tips på vad du kan göra för elever som är språkligt sårbara i skolan. Inspelat under Mitt lärande på Södra Berget i Sundsvall den 21 februari 2018. Arrangör: Sundsvalls kommun.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Lärlabbet

Estetiska lärprocesser

Tema: estetik och lärande. Vi besöker Svedala där alla kommunens förskolebarn får upptäcka sina röster och sin musikalitet med sångpedagogen Elinor Fryklund. Det handlar om att ge barnen tillgång till den egna rösten och om sång på barnens villkor. Sedan sångundervisningen infördes på förskolan har man som bonus fått se hur bland annat barnens språkliga utveckling tar stora kliv framåt, berättar förskolechefen Anette Lindh.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

Vad betyder skolmiljön för hur eleverna mår?

Barn och unga i Sverige mår allt sämre enligt flera undersökningar de senaste decennierna. Men forskningen har släpat efter. Vi träffar forskare som tittar på hur skolmiljö, hälsa och skolresultat hänger ihop och samverkar. Och vi besöker Malmaskolan i Kolsva som sedan flera år arbetar aktivt för en bra skolkultur där elevhälsan är en angelägenhet för hela skolans personal. Satsningen har enligt skolans rektor Johan Hallberg lett till att fler klarar skolan och blir behöriga till gymnasiet.