Titta

UR Samtiden - Elevhälsa 2018

UR Samtiden - Elevhälsa 2018

Om UR Samtiden - Elevhälsa 2018

Dagens unga mår sämre än tidigare och psykisk ohälsa kryper längre ner i åldrarna. Stress, sömnbrist och minskad fysisk aktivitet är några av förklaringarna. Elevhälsa 2018 är en heldagskonferens som diskuterar vilka förändringar som krävs och hur man kan förebygga psykisk ohälsa. Även symtom och sätt att upptäcka ohälsa diskuteras. Vad ska man vara uppmärksam på, och när ska man ingripa? Inspelat den 16 mars 2018 på Bonnier conference center, Stockholm. Arrangör: Elevhälsa och Dagens Medicin.

Till första programmet

UR Samtiden - Elevhälsa 2018 : Unga med ätstörningDela
 1. Det är inte enkelt
  att bli frisk från en ätstörning.

 2. Det går att bli helt frisk och fri-

 3. -men ju snabbare vi kommer in i vård,
  ju "lättare" blir den resan.

 4. "Om jag bara går ner i vikt, kommer
  jag att må bättre med mig själv."

 5. "Om jag inte får träna varje dag,
  får jag panikångest."

 6. "Maten är det enda
  jag har kontroll över."

 7. "Tankar på mat och kropp upptar
  oerhört mycket av min vakna tid."

 8. "Jag äter för att trösta och döva
  jobbiga känslor. Sen kräks jag."

 9. "Min största skam är att jag
  inte är smal nog att ha anorexia."

 10. "Folk ser mig
  som en odisciplinerad, tjock person"-

 11. -"men jag kan inte sluta äta."

 12. Det här är citat, som kommer från
  personer som har sökt stöd hos oss.

 13. Vi har kollat att det är okej
  att använda citaten.

 14. Det är personer,
  som på olika sätt har en ätstörning.

 15. -Jag heter Maja Engström.
  -Emrika Larsson.

 16. Vi är från Frisk & Fri,
  Riksföreningen mot ätstörningar.

 17. Vi jobbar stödjande,
  förebyggande och påverkande.

 18. Vi finns för de
  som har en ätstörning-

 19. -oavsett om den är diagnostiserad
  eller inte.

 20. Vi finns också för närstående och
  för er som möter personerna i skolan.

 21. Vi får en del frågor
  från skolhälsovård och lärare.

 22. 6 400 är antalet elever
  i högstadie- och gymnasieskolor-

 23. -som vi träffade förra året
  med vår workshop-

 24. -där vi pratar
  om självkänsla och självrespekt.

 25. Vi pratar media och skönhetsideal
  bland annat.

 26. 3 400 är de stödmejl
  vi svarade på förra året.

 27. 2 000 är de telefonsamtal vi tog emot
  från närstående och drabbade.

 28. 1 200 är de chattsamtal vi hade förra
  året. Efterfrågan på stöd är stor-

 29. -när det gäller
  närstående och drabbade-

 30. -inom ätstörningsproblematiken.

 31. Det kommer också ganska många frågor
  från skolhälsovård-

 32. -om hur vi gör om nån är drabbad,
  och hur vi jobbar förebyggande.

 33. Vi tänkte i en "speedad" presentation
  prata om vad en ätstörning är-

 34. -varför man drabbas, hur man
  förebygger, bemöter och stöttar.

 35. -Maja, vad är en ätstörning?
  -Vi ska lära er allt vi kan om det.

 36. Vad är en ätstörning? Hur många av er
  har nån gång mött nån-

 37. -som ni tror har, eller har haft,
  en ätstörning? Upp med en hand.

 38. Jag skulle säga
  att det är 100 % i den här lokalen.

 39. Om vi ska försöka definiera en
  ätstörning, finns det dels kriterier-

 40. -utifrån DSM5,
  där det finns en rad olika diagnoser.

 41. Jag kommer att gå in på dem,
  men det ni behöver ha i bakhuvudet-

 42. -när ni tänker ätstörning,
  är en person...

 43. ...med en extremt komplicerad
  relation till kropp, mat och ätande-

 44. -och att det upptar
  en stor del av tiden.

 45. I några av de här citaten
  påvisades också det.

 46. Jag gissar också att många av er
  tänker på diagnosen anorexia nervosa-

 47. -när vi säger ätstörning. Några
  av er nickar. Det är ofta det vi gör.

 48. När vi hör ätstörning
  tänker vi anorexia-

 49. -framför allt en smal tjej
  som inte äter.

 50. Det är inte riktigt
  vad ätstörningar handlar om.

 51. Den gruppen finns, men i majoriteten
  av de som har en ätstörning-

 52. -syns inte det här på utsidan.
  Majoriteten har normalvikt-

 53. -eller det vi kallar för övervikt.

 54. Det kan vara bra att tänka på. Det
  syns inte att nån har en ätstörning.

 55. Det är mycket som sitter här inne.

 56. Om jag ska vara lite "diagnosnördig",
  har jag nämnt att anorexia-

 57. -innebär att man har ett restriktivt
  förhållande till sitt ätande-

 58. -och är rädd för att gå upp i vikt.
  Man har en skev bild-

 59. -av sin egen kroppsstorlek.
  Bulimia nevrosa: Man har perioder-

 60. -av hetsätning
  som kompenseras via kräkningar.

 61. Det kan vara laxering
  eller extrem träning.

 62. Sen har vi den största gruppen,
  som i den gamla manualen hette:

 63. "Ätstörningar utan närmare
  specifikation". I DSM5 har man-

 64. -specificerat de här. Det är det
  vi kallar atypiska ätstörningar.

 65. Man uppnår inte helt kriterierna
  för anorexia eller bulimi.

 66. Där kan också problembilderna
  gå in i varann.

 67. Men en person med en extremt
  komplicerad relation till kropp-

 68. -mat och ätande, där det tar upp
  en stor del av ens vakna tid.

 69. Det finns vissa saker som påverkar.

 70. Det här är den vanligaste frågan
  vi får när vi träffar föräldrar.

 71. "Varför har mitt barn
  drabbats av det här?"

 72. Det finns en rad saker som påverkar,
  och det är ofta rätt komplext.

 73. Det går inte att säga
  att det var det här-

 74. -utan det handlar om flera saker
  som gör att nån drabbas.

 75. "Upplevelser under uppväxten.
  Familjefaktorer."

 76. De här grejerna
  kan ibland...höra ihop.

 77. "Ärftliga faktorer." Forskning
  har visat att den är ganska stor.

 78. Tidigare pratade man om att det kunde
  finnas nån form av genetisk skörhet-

 79. -som gör att vissa drabbas,
  men det har man fått bekräftat nu-

 80. -att genetiken
  spelar ganska stor roll.

 81. "Reaktion på bantning."

 82. Bantning handlar
  i det här fallet egentligen-

 83. -om nån form av förändring i ens
  kost, och det är det som ska till.

 84. Och sen att nånting händer i huvudet-

 85. -och utifrån det
  kan det ta sig olika vägar.

 86. Oavsett om man drabbas av hetsätning,
  som liknar bulimi på det sättet-

 87. -att man har perioder av hetsätning,
  har man i regel börjat-

 88. -med förändring i kosten,
  och sen har nåt hänt-

 89. -som gör att man tar den vägen.
  Men det ska till-

 90. -i kombination med ärftliga faktorer.

 91. Vi ser också riskgrupper
  inom vissa idrotter. Det kan påverka.

 92. Samhällets skönhetsideal, men kanske
  framför allt en persons självbild.

 93. "Handlar det om media,
  om skönhetsideal?"

 94. Ja, det finns med, men vi kan inte
  bara skylla problematiken på det.

 95. Det behövs flera saker
  för att nån ska drabbas.

 96. Ni som jobbar i skolan, kanske
  framför allt inom skolhälsovård-

 97. -upptäcker ibland de här barnen
  tidigast, kanske till och med först-

 98. -innan föräldrarna har sett nåt.
  Några saker kan vara bra att hålla...

 99. ...lite utkik efter.

 100. Ett förändrat matbeteende.
  Det kan handla om en elev som...

 101. ...inte går till matsalen, eller
  har börjat undvika vissa livsmedel.

 102. Vi träffar bland andra föräldrar
  när vi har träffar för närstående.

 103. Det är ganska många som säger:
  "Som vi ser det började det"-

 104. -"när han slutade äta godis,
  och sen har det blivit fler saker."

 105. Då har det troligen funnits
  ett dåligt mående i grunden också.

 106. Att börja undvika,
  att hitta ett annat sätt att äta.

 107. Ett förändrat matbeteende.
  Det kan också vara-

 108. -ett ökat intresse för matlagning.

 109. Man börjar intressera sig
  väldigt mycket för mat på olika sätt.

 110. Laga mat till andra
  men inte till sig själv-

 111. -och att man inte äter
  av den mat man har lagat.

 112. "Jag har redan ätit." Det är ett sätt
  att slippa äta med andra.

 113. "Jag är inte hungrig."

 114. Om det kommer regelbundet, kan det
  också vara nåt som inte stämmer.

 115. Eller oro för att äta offentligt,
  att äta med sina kompisar i matsalen.

 116. Sen den förändrade vikten.
  Får vi inte i oss mat-

 117. -påverkas också
  vår kropp viktmässigt.

 118. Har det blivit en hetsätning,
  påverkas den också.

 119. Även upptagenhet med kroppsstorlek,
  vikt, utseende, den typen av frågor.

 120. Även om maten tar mycket fokus rent
  konkret, pågår det mycket här uppe-

 121. -kring den typen av tankar.

 122. Och även överdrivet motionerande.

 123. En rastlöshet tänker jag att ni
  säkert... Det fanns några lärare här.

 124. Ni märker kanske i klassrummet
  att det är svårt att sitta still-

 125. -för att det är svårt
  att koncentrera sig-

 126. -eller att en elev
  vill förbränna kalorier-

 127. -och därav
  har svårt att sitta still.

 128. Och koncentrationssvårigheter.

 129. När man har en oro och
  behöver prata med den här eleven...

 130. För er som jobbar inom elevhälsan är
  det kanske en lärare som har en oro-

 131. -och ber er prata med en viss elev,
  eller att vänner till eleven kommer-

 132. -och är oroliga.
  Hur tar vi det här snacket?

 133. Den här misstanken bör bli omtanke,
  för det är ju vad det handlar om.

 134. Det finns en oro.

 135. Man behöver utgå från den oron,
  och framför allt utgå från sig själv.

 136. Vad är det vi ser? "Jag är
  orolig för dig. Jag är orolig"-

 137. -"för det här har jag hört." Vad är
  det mer som gör att man blir orolig?

 138. Att mer se på det än:
  "Jag ser att du har gått ner i vikt."

 139. Det är ganska enkelt
  att prata sig ur.

 140. Här ser ni några tips
  hur man kan börja samtalet.

 141. Utgå från dig och det du ser, eller
  som en vän eller lärare har sett.

 142. Det blir mycket svårare
  att prata sig ur. Säger man "du"-

 143. -kan man lätt hitta på ursäkter.

 144. Jag hade en tanke som helt försvann.

 145. "Det här ska jag säga."
  Det kanske kommer tillbaka.

 146. Det är viktigt att ta det här
  snacket, och som när det pratades-

 147. -om depression, ångest och oro,
  att få hjälp fort.

 148. Vid ätstörningar är det
  oerhört viktigt att få hjälp fort.

 149. All forskning som finns menar
  att ju snabbare vi får hjälp-

 150. -ju "lättare"... Det är inte enkelt
  att bli frisk från en ätstörning.

 151. Det går att bli helt frisk och fri,
  men ju snabbare vi kommer in i vård-

 152. -ju "lättare" blir den resan.

 153. Nu kom jag på det
  jag skulle säga förut.

 154. När man har det här snacket-

 155. -kanske inte alltid eleven
  tar emot samtalet så väl.

 156. Vissa av er har redan
  pratat med elever kring det här-

 157. -och personen har blivit arg.
  Känner ni igen det?

 158. Då är ni ganska rätt ute.

 159. När nån vill ta i från en
  ett verktyg att hantera livet-

 160. -som en ätstörning är,
  blir det svårt.

 161. Man känner sig hotad, och enklast är
  att reagera med en viss ilska.

 162. Backa inte då, utan fråga igen,
  fråga igen, fråga igen.

 163. Till sist kommer eleven att berätta.
  "Det är så här. Jag mår inte bra."

 164. Ibland kan det krävas många samtal.
  Inte bara från dig, utan från lärare-

 165. -från vänner och från andra
  för att man ska våga öppna upp.

 166. Det är en stor hemlighet att bära på.

 167. Vi kommer till det här med
  att förebygga. Det går ju att göra.

 168. Det gör det. Vi har ju nåt
  som vi kallar "Uppdrag självkänsla"-

 169. -när vi är ute i skolor och träffar
  högstadie- och gymnasieelever.

 170. Vi försöker prata om självkänsla,
  om självförtroende-

 171. -och det vi kallar självmedkänsla.
  "Hur ska jag hantera livet"-

 172. -"när det inte går som jag har tänkt
  mig? Hur skapar jag en beredskap"-

 173. -"när det går åt skogen?"
  Det gör det ju.

 174. Många har i dag pratat om prestation,
  vi har pratat om betyg-

 175. -och vi försöker prata mycket om
  hur man kan skapa en beredskap för-

 176. -att inte trilla ner i ett svart hål
  när man inte får betyget man vill ha.

 177. Vi låter eleverna själva fundera
  kring skillnaden mellan självkänsla-

 178. -och självförtroende.
  Vi definierar självkänsla så här:

 179. Vi försöker koppla bort prestationen.

 180. Det här går som en röd tråd
  genom hela den här dagen.

 181. Om vi kan få eleverna
  att inte hela tiden tänka prestation-

 182. -utan att de duger,
  att de är lika värdefulla-

 183. -oavsett vad de har för betyg
  i skolan, kan vi hitta ett lugn.

 184. Vi har ju redan pratat
  ganska mycket om statistik i dag-

 185. -så möjligtvis dubblerar vi,
  men det som är viktigt att ta med-

 186. -när vi går ut och pratar med elever-

 187. -är att antalet unga
  som känner ängslan, oro och ångest-

 188. -men inte kan säga varför, ökar.

 189. 1980 var siffran 9 % för tjejer
  och 4 % för killar.

 190. Tyvärr är statistiken väldigt
  könsbinär. Det är tjejer och killar.

 191. Det är tråkigt, men det är så det är.

 192. 2005 var det 30 % för tjejer
  och 14 % för killar.

 193. Och 2016 54 % för tjejer
  och 32 % för killar.

 194. Ganska skrämmande.

 195. 44 % mellan 12 och 16 år
  är inte nöjda med sina kroppar-

 196. -när de jämför sig med andra.

 197. 54 % känner sig stressade
  av höga krav.

 198. 30 % upplever att andra
  skriver elaka saker i sociala medier.

 199. Vi pratade tidigare om hur mycket tid
  elever tillbringar framför skärmen-

 200. -på sociala medier.

 201. Vi pratar också ganska mycket om
  vad det här beror på.

 202. Bygger man sitt eget självförtroende
  genom att vara taskig mot andra?

 203. Så kan det nog vara.

 204. Den där som är så tuff och tar plats
  och är den som mobbar-

 205. -vilken självkänsla har den personen?

 206. Vi kommer inte med några sanningar,
  utan med frågor.

 207. De får fundera,
  och ofta kommer de fram till-

 208. -att de tillsammans kan hjälpas åt
  att sätta gränser för-

 209. -hur de ska bete sig mot varann.

 210. Vi vill inte
  att de här eleverna ska hamna där.

 211. Det här förhållningssättet att
  försöka vara schystare mot sig själv-

 212. -att vara sin egen bästa kompis,
  har vi ett antal punkter för.

 213. Det handlar om att "göra"
  är viktigare än att "göra perfekt".

 214. Att känna glädje.
  "Jag skulle vilja testa det där."

 215. Man ska inte tänka
  att man måste kunna det.

 216. "Jag vill testa att spela fiol,
  för det verkar kul."

 217. Inte för att nån annan vill det
  eller för att jag ska få...

 218. ...extrapoäng i betyg
  eller vad det nu kan vara.

 219. Vi pratar om att eleverna ska försöka
  tygla den inre kritikern på axeln.

 220. "Plugga lite till. Spring lite
  fortare. Gör fler mål i fotboll."

 221. Det är klart att man måste se...

 222. "Varför fick jag
  inte betyget jag ville ha?"

 223. Det ska vara konstruktivt, det ska
  inte vara så att det bryter ner mig.

 224. Behöver jag plugga på ett annat sätt?
  Den där personen kan kanske hjälpa?

 225. Men man måste också säga:
  "Det räcker."

 226. "Nu får jag bara vara
  resten av dagen."

 227. Man ska fokusera på de steg
  man har tagit-

 228. -i stället för de steg som är kvar.

 229. Initialt handlade det om att vi ville
  att eleverna skulle stanna upp.

 230. "Vad har jag gjort?
  Vad har jag presterat hittills?"

 231. Sen kom vi på
  att vi föll i vår egen fälla.

 232. En elev frågade mig: "Den där
  trappan, går den uppåt eller neråt?"

 233. "Ja, det var en bra fråga."

 234. Det kanske i stället handlar om
  vilken trappa jag som elev vill gå i.

 235. "Jag vill inte gå i din trappa."

 236. Påverkas vi så mycket av varann att
  vi går i nån annans trappa och takt?

 237. Vi behöver kanske stanna upp. Jag
  vill kanske testa en annan trappa.

 238. Det är inte hela världen
  om jag misslyckas-

 239. -om jag känner
  att jag är lika mycket värd.

 240. Vi pratar om att misstag
  är bästa sättet att lära sig.

 241. Får man en hink kallt vatten över sig
  kan man överleva det.

 242. Nästa gång vet man
  att det blir kallt.

 243. Vi ser på misstag
  som en erfarenhet i stället för nåt-

 244. -som man behöver värdera.

 245. Flera av sakerna går ju i varann,
  så ibland har vi redan berört det-

 246. -för att en elev
  tog upp det tidigare.

 247. Att jämföra sig med andra
  kan vara ett sätt att utvecklas.

 248. Men det gäller
  att det känns bra för mig.

 249. Att inte tänka konkurrens, utan:
  "Jag vill spela basket som du."

 250. "Hur gör du? Jag blir intresserad."
  I stället för: "Hon är bättre."

 251. "Jag är inte bra på nånting."

 252. Och unna sig återhämtning.

 253. Jag pratade med elever i går
  om träning-

 254. -och att vara soffpotatis. Jag
  erkände att jag är mer soffpotatis-

 255. -än att jag går och tränar.

 256. Det var en tjej som sa: "Jag
  vill också vara mer soffpotatis."

 257. Soffpotatis är ju olika för
  olika människor, men det är viktigt-

 258. -att eleverna hittar
  vad återhämtning är för dem.

 259. Att ni stöttar eleverna
  att hitta sin väg...

 260. ...eller att ni tar hjälp av oss
  att hjälpa eleverna.

 261. Sist men inte minst att våga se
  jobbiga känslor och inte döma sig.

 262. Att våga stanna upp och känna efter-

 263. -och känna...vilket stöd man behöver
  för att gå vidare.

 264. Stöd pratar vi jättemycket om.

 265. Och att våga be om hjälp.
  Personer som har en ätstörning-

 266. -tenderar att gå ganska lång tid
  innan de vågar berätta för nån-

 267. -för det ligger mycket skam i det.
  Ett av citaten vi läste i början:

 268. "Min skam är
  att jag inte är tillräckligt smal."

 269. Man tar inte
  sin problematik på allvar.

 270. Att våga ta hjälp,
  att våga prata och berätta för nån-

 271. -att man inte mår bra,
  att man har problem med det här-

 272. -och att man behöver hjälp.

 273. Vi är ju ute i skolor
  mellan 1 timme och 90 minuter-

 274. -och vi gjorde ett forskningsprojekt-

 275. -där vi kunde se
  att den tiden vi var i skolor-

 276. -var det fler elever som tog stöd av
  elevhälsan efter det att vi var där-

 277. -än i skolor, där vi inte hade varit.

 278. 1 timme till 90 minuter.
  Det behövs så lite.

 279. Prata mer. Det blir en bra summering
  av det här spännande inlägget.

 280. Ett stort tack för att ni kom hit
  och delade med er av era kunskaper.

 281. Textning: Karolina Gustafsson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Unga med ätstörning

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

På de flesta som drabbats av en ätstörning syns det inte på utsidan. Maja Engström och Emrika Larsson från föreningen Frisk och fri berättar om ätstörningar och vad som kännetecknar en person som drabbats. Varje år kommer de i kontakt med tusentals drabbade, deras närstående eller personal som möter dem i arbetet. Här berättar de om deras förebyggande, stödjande och påverkande arbete för att hjälpa de som drabbats. Inspelat den 16 mars 2018 på Bonnier conference center, Stockholm. Arrangör: Elevhälsa och Dagens Medicin.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa > Sjukdomar och ohälsa > Psykisk ohälsa, Idrott och hälsa > Hälsa och livsstil > Kroppsideal, dopning och ätstörningar, Pedagogiska frågor > Elevhälsa
Ämnesord:
Psykiatri, Psykiatriska syndrom, Psykiska sjukdomar, Ätstörningar
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Elevhälsa 2018

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Elevhälsa 2018

Skärmtid, stress och livsvillkor

Anna Nygren från Ung livsstil kallar sig för livsstilspedagog. Hon berättar här om livsstilsfrågor för elever och deras vardag med ett särskilt fokus på mobiltelefonen. Hur ska de handskas med tekniken så de inte riskerar att drabbas av stress och sömnbrist? Inspelat den 16 mars 2018 på Bonnier conference center, Stockholm. Arrangör: Elevhälsa och Dagens Medicin.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Elevhälsa 2018

Fyskisk aktivitet och hälsa

Vilka blir mest hjälpta av att röra sig och vara fysiskt aktiva, och spelar det någon roll vilken typ av rörelse man gör? Örjan Ekblom är forskare på Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) och berättar här om sina forskningsresultat. Vilken typ av fysisk aktivitet hjälper hos vilka barn? Inspelat den 16 mars 2018 på Bonnier conference center, Stockholm. Arrangör: Elevhälsa och Dagens Medicin.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Elevhälsa 2018

Ångest oro och depression

Att många lider av ångest och depression kan bero på bland annat biologi, genetik eller modellinlärning. Psykologen och psykoterapeuten Liv Svirsky har mött många drabbade barn och här förklarar hon olika typer av ångest och depression. Hon beskriver också behandling som varit framgångsrik. Hur ska du agera för att hjälpa och undvika att ångesten blir så stor att eleven slutar komma till skolan? Inspelat den 16 mars 2018 på Bonnier conference center, Stockholm. Arrangör: Elevhälsa och Dagens Medicin.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Elevhälsa 2018

Unga med ätstörning

På de flesta som drabbats av en ätstörning syns det inte på utsidan. Maja Engström och Emrika Larsson från föreningen Frisk och fri berättar om ätstörningar och vad som kännetecknar en person som drabbats. Varje år kommer de i kontakt med tusentals drabbade, deras närstående eller personal som möter dem i arbetet. Här berättar de om deras förebyggande, stödjande och påverkande arbete för att hjälpa de som drabbats. Inspelat den 16 mars 2018 på Bonnier conference center, Stockholm. Arrangör: Elevhälsa och Dagens Medicin.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Elevhälsa 2018

Unga med självskadebeteende

Lars Fjellman är socionom och legitimerad psykoterapeut med lång erfarenhet från arbete inom barn- och ungdomspsykiatri. Här berättar han om sina erfarenheter som resulterade i en bok om unga med självskadebeteende. Hur ska man känna igen eller hjälpa någon i riskzonen? Han beskriver vilka diagnoskriterier som krävs för det självskadande beteendet och liknar beteendet vid missbruk där patienten upplever lättnad i anslutning till självskadan. Inspelat den 16 mars 2018 på Bonnier conference center, Stockholm. Arrangör: Elevhälsa och Dagens Medicin.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Elevhälsa 2018

Suicidalitet hos barn och unga

Vad ska man göra om man träffar på barn och unga som är självmordsbenägna? Överläkaren Anna Lundh går teoretiskt igenom suicidalitet, ger förslag på bemötande och berättar om vilka riskfaktorer man kan vara uppmärksam på som kan vara utlösande faktorer som leder till självmord. Inspelat den 16 mars 2018 på Bonnier conference center, Stockholm. Arrangör: Elevhälsa och Dagens Medicin.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Elevhälsa 2018

Möta unga med könsdysfori

Allt fler möter elever med könsidentitetsfrågeställningar. Hanna Bergman arbetar inom specialistvården för att hjälpa och utreda patienter som eventuellt vill ha könsbekräftande åtgärder. Hon ser det som nödvändigt för att förstå könsdysfori att man ser det tvärvetenskapligt utifrån flera discipliner som sociologi, medicin, psykologi, idéhistoria. Patienterna känner ett stort lidande som handlar om vilket bemötande man får i samhället på grund av normer. Inspelat den 16 mars 2018 på Bonnier conference center, Stockholm. Arrangör: Elevhälsa och Dagens Medicin.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Nanopartiklar och vår hälsa

Susana Cristobal, professor i biomedicin vid Linköpings universitet, undersöker möjligheterna att minimera negativa hälsoeffekter av nanopartiklar. Nanopartiklar finns runtom oss i miljön och är så små att de kan påverka våra celler och tränga in i cellkärnorna. Små förändringar av nanopartiklar kan helt förändra deras egenskaper, vilket gör det svårt att avgöra hur farlig varje nanopartikel är med vanliga toxikologiska metoder. Inspelat den 21 maj 2015 på Linköpings universitet. Arrangör: Linköpings universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Barns sexualitet gör vuxna osäkra

Är det okej att en tvååring onanerar på dagis? Förskolepedagoger efterlyser utbildning och ett gemensamt förhållningssätt. Och en pappa funderar på hur han ska göra för att inte hämma sin dotters sexuella utveckling. RFSU:s frågelåda vittnar om vuxnas funderingar och oro, säger sexualupplysare Maria Bergström.