Titta

UR Samtiden - Barns livsvillkor

UR Samtiden - Barns livsvillkor

Om UR Samtiden - Barns livsvillkor

Föreläsningar från Barns livsvillkor 2018 om hur förutsättningarna för barn och familjer i Sverige ser ut i dag och om hur de kan göras mer likvärdiga. Inspelat på Göteborgs universitet den 19 april 2018. Arrangör: Göteborgs universitet, FoU i Väst/GR, Västra Götalandsregionen/Folkhälsan, Länsstyrelsen och Göteborgs Stad.

Till första programmet

UR Samtiden - Barns livsvillkor : Barnfattigdom i den förändrade välfärdsstatenDela
 1. Tittar man på vilka nivåer barnbidrag
  och annat till hushållen har legat-

 2. -så har de inte förändrats mycket-

 3. -under en period
  när lönerna har vuxit kraftigt.

 4. Tack för inbjudan.

 5. Jag har suttit med och hört
  på presentationerna i dag.

 6. Vi har tagit upp ämnen som skola,
  familj, social barnavård och annat.

 7. Det var många olika typer
  av presentationer-

 8. -från översikter om forskningsläget
  till pågående forskning.

 9. Det har också varit så-

 10. -att vilken typ av barn
  som har stått i centrum har varierat.

 11. Och vilken forskningsmetod
  man har använt sig av.

 12. Vi har varit tillsagda inför dagen-

 13. -att inte prata så mycket
  om forskningsmetod.

 14. Men jag ska säga att nu kommer ni att
  möta en metod ni inte har hört om.

 15. Jag kallar mig ibland
  registerforskare.

 16. Det betyder att det inte är fråga
  om kunskap som fås-

 17. -genom att observera
  eller intervjua personer-

 18. -utan kunskapen fås genom
  att bearbeta register som finns.

 19. Vi har många befolkningsregister-

 20. -som man får bearbeta
  under vissa etiska villkor.

 21. Den typen av forskning
  ska jag prata om.

 22. Ämnet är barns representation i
  inkomstfördelningens topp och botten-

 23. - har föräldrarnas födelseland
  betydelse?

 24. Vi ska komma in på invandraraspekten.

 25. Det kommer att handla om pengar.
  Alltså inte barnens veckopeng-

 26. -utan de pengar som finns
  i de familjer där barnen växer upp.

 27. Jag har lovat att bara ta mig an
  en forskningsfråga.

 28. Men den är ganska vid och kräver
  att jag pratar åtminstone 15 minuter.

 29. Den handlar om förändringar över tid.

 30. Mitt perspektiv är relativt långt,
  men inte alltför långt.

 31. Det kommer att handla
  om välfärdsstaten-

 32. -och om barn
  till invandrade och infödda.

 33. Jag tittar på familjens försörjning.

 34. Jag definierar även
  vad jag menar med invandrarbarn-

 35. -för det blir
  en central byggsten i det hela.

 36. Tidsperspektivet är
  från 80-talet och framåt.

 37. Beroende på vem man talar till
  känns det som nutid-

 38. -eller som nåt
  väldigt långt tillbaka i tiden.

 39. Våra studenter säger: "Jaha, det var
  sånt som våra föräldrar upplevde."

 40. Själv tycker jag att 1983 och -85
  var för bara några dagar sen.

 41. Okej, vi kommer att göra tre nedslag
  i det svenska samhället.

 42. Det första gör vi år 1983/85.

 43. Vi har tre år
  eftersom när vi sen gör skattningar-

 44. -så tittar vi på en period om tre år.

 45. Nästa period är 1995/97.

 46. Går vi tillbaka till 1983/85-

 47. -så var den svenska välfärdsstaten då
  som mest utrustad och fullbordad.

 48. Forskare från andra länder ville
  lära sig om den nordiska modellen-

 49. -och många var väldigt stolta
  över detta.

 50. Fast en del tyckte
  att den hade gått för långt.

 51. I början på 90-talet hände saker
  som vi som var med då kommer ihåg.

 52. Massarbetslösheten kom till Sverige.

 53. Den hade kommit stegvis till
  andra rika länder under 80-talet-

 54. -men till Sverige kom den i början
  på 90-talet och det gick snabbt.

 55. Det innebar då att man reformerade
  många trygghetssystem.

 56. Det skedde nedskärningar i dessa.

 57. Det tredje nedslaget gör vi när vi
  har kommit längre fram, 2008/10.

 58. Så långt kommer vi med våra siffror.

 59. En del av er kommer ihåg-

 60. -att 2008 kom den djupa nedgången
  i världsekonomin.

 61. Men den svenska ekonomin
  hämtade sig snabbt.

 62. Så mellan 95/97 och 08/10-

 63. -hade vi en snabb ekonomisk tillväxt
  i Sverige, och den har fortsatt.

 64. För att beskriva Sverige vid tre
  tidpunkter med några nyckelsiffror-

 65. -har jag fyra kolumner.
  De börjar med arbetslöshetstalen.

 66. På 80-talet talade vi
  om arbetslöshetstal på 3-4 procent.

 67. Vissa talade om att den kanske
  skulle gå upp till 5 procent.

 68. Men de ansågs vara nåt av förrädare
  till den svenska välfärdsmodellen.

 69. Om den låg på 5 procent i dag
  skulle vi vara glada.

 70. Så det skedde en snabb ökning i
  början på 90-talet av arbetslösheten.

 71. Nästa kolumn handlar om medelinkomst
  i fasta priser.

 72. Mellan de två första paren av år
  skedde en viss inkomstökning-

 73. -som var ganska långsam. Inte alls så
  snabb som den efter 90-talets mitt.

 74. Men medelvärden
  säger inte alltid allt.

 75. Det handlar också
  om hur en variabel är fördelad.

 76. Då brukar många titta på en indikator
  som kallas för Gini-koefficient.

 77. Vi ser på disponibel inkomst
  på hushållsnivå-

 78. -och tar hänsyn till
  hur många som bor i hushållet.

 79. På 80-talet låg Gini för Sverige
  lite över 0,20.

 80. Det var ett av de allra mest jämlika
  länderna mätt med inkomstfördelning.

 81. Sen dess har förändringarna inneburit
  att inkomstskillnaderna har ökat.

 82. Nu är inte vår inkomstfördelning
  en av de jämnaste.

 83. Den sista kolumnen-

 84. -handlar om varifrån ökningarna
  i inkomstskillnader kom.

 85. De är uträknade som en konstruktion-

 86. -utan pensioner och överföringar.

 87. Hur stora skulle inkomstskillnaderna
  vara i så fall, rent hypotetiskt?

 88. De skulle vara ganska stora 83/85-

 89. -och så ökade de kraftigt
  på grund av nedgången av ekonomin.

 90. Sen har det inte hänt så mycket
  efter det.

 91. Varför visar inte näst sista
  och sista kolumnen samma utveckling?

 92. Där kommer välfärdsstaten in.

 93. 90-talets början var en succé på så
  sätt att mycket av nedgången som kom-

 94. -dämpades av välfärdsstaten.

 95. Men därefter har välfärdsstaten
  blivit mindre omfördelande-

 96. -så när vi talar om orsaker
  till en mer ojämn inkomstfördelning-

 97. -är en av orsakerna att välfärds-
  statens ambitioner har krympt.

 98. Det var den definitionen.
  Nu ska jag tala om invandrarbarn-

 99. -och måste försöka vara lite precis.

 100. När vi har gått in i registren
  har vi funnit det lämpligt-

 101. -att definiera tre typer
  av invandrarbarn utifrån födelseland.

 102. Det ena är
  om man själv är född utomlands.

 103. Men inte så många av dem som kallas
  för invandrarbarn tillhör kategorin-

 104. -utan de allra flesta som växer upp
  och går på dagis och skola här-

 105. -och som vi kallar för invandrarbarn
  är invandrarnas barn.

 106. Alltså personer som är födda
  utomlands men har barn som fötts här.

 107. Det är mest dem vi ska prata om
  och det är den största gruppen.

 108. Den tredje gruppen
  har en invandrad förälder-

 109. -medan den andra är född i Sverige.

 110. Det här är
  den mest komplicerade figur jag har.

 111. Den handlar om hur många
  invandrarbarn kategorierna har.

 112. Vi har intresserat oss för varifrån
  föräldrarna eller man själv kommer.

 113. Vi har gjort detta
  efter de tre olika tidsperioderna.

 114. Då är det så... Vi ska se här nu.

 115. Den helmörka linjen handlar om
  att man är född i Sverige-

 116. -och har en utrikesfödd förälder.

 117. Sen står det FI här nere och 1983/85.

 118. En stor grupp invandrarbarn
  som fanns i början på 80-talet-

 119. -hade en pappa eller mamma som var
  född i Finland och en född i Sverige.

 120. Sen var det några som hade föräldrar
  som båda två kom från Finland.

 121. Men deras antal
  har dramatiskt minskat över tiden-

 122. -och vi har fått alltfler
  i de olika kategorierna.

 123. Min medförfattare, Torun Österberg-

 124. -som har gjort minst lika mycket
  av arbetet som jag-

 125. -har ordnat länderna
  efter Förenta Nationernas index-

 126. -som kallas
  "Human Development Index".

 127. Det handlar om
  hur bra det är i ett land.

 128. Länder med hög mänsklig utveckling
  har vi här.

 129. De nordiska länderna,
  Grekland och Polen.

 130. Sen går det nedåt till länder
  med en låg mänsklig utveckling.

 131. Det som har hänt
  de senaste 30 åren är-

 132. -att strukturen av dem vi kallar
  invandrarbarn är helt annorlunda-

 133. -med avseende på i vilket land
  föräldrarna eller de själva är födda.

 134. Jag ska också prata
  om inkomstfördelning-

 135. -och att vara i toppen
  eller botten av den.

 136. Vi utgår alltså från hur mycket
  pengar som familjen har under ett år.

 137. Vi tar hänsyn till hur många
  som ska leva på den inkomsten.

 138. Sen sätter vi det värdet
  på varje person.

 139. Då får vi ett värde som vi åsätter
  varje invandrarbarn och svenskt barn.

 140. Vi tittar på den fördelningen-

 141. -och speciellt om man finns i toppen
  av fördelningen, höginkomsttagare-

 142. -eller om man finns i botten. För
  botten använder jag ett kriterium-

 143. -som är vanligt nuförtiden
  och som inom EU används allra mest:

 144. Att man har en inkomst som är lägre
  än 60 procent av medianen-

 145. -i det land man befinner sig.
  Det är ett relativt fattigdomsmått.

 146. Det säger inte hur mycket det handlar
  om, utan definierar fattigdom-

 147. -i förhållande till det land
  där man lever för tillfället.

 148. Det är viktigt att komma ihåg när man
  pratar om barnfattigdomen här.

 149. Det är så man oftast, men inte
  alltid, betecknar barnfattigdom.

 150. Vi har ett resultat som handlar om-

 151. -i vilken grad man finns
  i inkomstfördelningens topp.

 152. Länderna är ordnade
  precis som tidigare.

 153. Vi har satt Sverige
  allra längst bort.

 154. Som jämförelse har vi Norge,
  Tyskland, Danmark, Finland-

 155. -Grekland, Polen, Tjeckoslovakien,
  före detta Jugoslavien och Turkiet.

 156. Bosnien kommer till när vi talar om
  90-talet och framåt. Och så vidare.

 157. Här är då procentsatser
  och vackra figurer-

 158. -som visar
  hur det har förändrats över tid.

 159. Alltså om barnet lever i en familj
  där inkomsterna är höga.

 160. Hur stor andel är det?

 161. Vi kan lätt se att i vissa fall är
  det lika vanligt bland invandrarbarn-

 162. -att man finns i inkomstfördelningens
  topp som bland infödda.

 163. Det handlar då om
  att man är invandrad-

 164. -från länder
  som är ganska lika Sverige.

 165. Men ju längre bort vi kommer,
  desto ovanligare är det-

 166. -att hitta invandrarbarn
  i fördelningens topp.

 167. Det är den ena delen av sanningen.

 168. Det är inte så att alla invandrarbarn
  är underrepresenterade.

 169. Vi har också undrat:
  Varför finns man i toppen-

 170. -och hur stor är sannolikheten
  att befinna sig i toppen?

 171. Vi vet en del om föräldrarna:

 172. Hur långutbildade de är
  och hur länge de har bott i Sverige.

 173. Resultatet är föga förvånande
  men tål ändå att sägas.

 174. Den största sannolikheten
  att hamna i toppen-

 175. -har de med föräldrar
  med en lång utbildning-

 176. -och de barn som är födda i Sverige.

 177. Då är det 42 procents sannolikhet
  att barnet befinner sig i toppen.

 178. Även om man är från ett annat land
  och föräldrarna har lång utbildning-

 179. -är det inte försumbara chanser
  att man finns i toppen.

 180. Är man från Finland
  och föräldrarna har lång utbildning-

 181. -är det ganska hög sannolikhet
  att man finns i fördelningens topp.

 182. Det här är resultat av analyser och
  med hänsyn till ett antal faktorer.

 183. Med kortutbildade föräldrar är sanno-
  likheten låg för att vara i toppen-

 184. -även om föräldrarna
  kommer från Sverige.

 185. Då kan vi säga nåt om det-

 186. -och se att det har lite att göra med
  hur länge de bott här-

 187. -även om det inte är
  dramatiska skillnader.

 188. Men är föräldrarna födda i Turkiet
  och har lång utbildning-

 189. -och har funnits i Sverige
  i minst tio år-

 190. -är chanserna att finnas i toppen
  13 procent.

 191. Det är lite mer
  än den topp vi har definierat:

 192. Att man finns bland de 10 procent
  med högst inkomst i hela Sverige.

 193. Barn och vuxna.

 194. Tittar vi på fattiga
  blir det rätt mycket spegelbilden.

 195. Jag ska först kommentera det
  som handlar om barnfattigdomen-

 196. -bland svenskfödda barn
  till svenska föräldrar.

 197. Den ligger enligt definitionen
  kring 10 procent.

 198. Den har gått lite upp och ner, men
  det finns ingen långsiktig tendens-

 199. -att den chansen
  eller risken har ökat.

 200. Men när vi kommer till andra länder
  ligger vi på fattigdomstal-

 201. -som är högre än 10 procent
  och i vissa fall mycket högre.

 202. Jag ska ta ut två exempel
  som har lite olika historier.

 203. Det ena är Bosnien.

 204. Många kom på 90-talet
  under inbördeskriget.

 205. Då räknades två femtedelar
  som fattiga.

 206. Men med tiden har föräldrarna
  kommit in på arbetsmarknaden-

 207. -och vi ser en succéhistoria.

 208. Fattigdomsrisken
  har minskat kraftigt.

 209. Men så har vi
  den somaliska invandringen-

 210. -där fattigdomstalen startade
  på ungefär samma nivå-

 211. -men som har stigit sen dess.

 212. Det har förstås kommit till
  ny invandring från Somalia-

 213. -men det visar ändå på
  att historien om hur det går-

 214. -handlar rätt mycket om från
  vilket land man har kommit och när.

 215. Vi har gjort
  motsvarande statistiska modeller-

 216. -där vi har tagit reda på
  sannolikheten att räknas som fattig-

 217. -beroende på föräldrarnas utbildning-

 218. -hur länge man har bott i Sverige
  och var man är född.

 219. Den första raden är då sannolikheten
  om man har föräldrar födda i Sverige.

 220. Risken för fattigdom är då inte
  försumbar om de har grundskola-

 221. -men har de minst tre år i gymnasie-
  skola är talet väldigt mycket lägre.

 222. Ett liknande mönster
  har vi även för invandrarbarn.

 223. Har föräldrarna en längre utbildning
  är risken för fattigdom mindre-

 224. -än om de har en kort utbildning.

 225. Hur länge man har bott i Sverige
  spelar också roll.

 226. Ni ser att nyinvandrade från Finland
  med kort utbildning-

 227. -har stor risk för fattigdom.

 228. Är man barn till invandrare
  som har bott länge i Sverige-

 229. -och föräldrarna har hög utbildning
  är risken för fattigdom inte så hög.

 230. Det är samma mönster
  hos dem från Turkiet.

 231. Det vi kan säga
  när vi närmar oss slutet-

 232. -är att när vi först tittar på...

 233. Ska vi ta hur det såg ut
  i mitten på 80-talet?

 234. Här har vi många olika sorters barn:

 235. Utrikes födda,
  adopterade från annat land-

 236. -andra generationens invandrare,
  som vi fokuserat på-

 237. -de med en svenskfödd
  och en utrikes född förälder-

 238. -och så de där bägge föräldrarna
  är svenskfödda.

 239. Då ser vi
  att de med två svenskfödda föräldrar-

 240. -utgjorde 82 procent av befolkningen-

 241. -och de har nästan samma procent
  bland fattiga och toppen.

 242. Det fanns inte speciellt många barn
  som räknades som invandrarbarn-

 243. -och som var i fattigdom på 80-talet.

 244. Men de blir fler
  på grund av ökade fattigdomsrisker-

 245. -och för att de är fler.

 246. När vi kommer så nära vi kan i tid-

 247. -ser vi att de svenskfödda barnen
  faktiskt är i minoritet-

 248. -när vi tittar bland de som räknas
  som fattiga enligt det här kriteriet.

 249. Medan de är i dominerande majoritet
  när vi tittar på dem som är i toppen.

 250. Så det är en stor förändring
  som har skett under de här åren.

 251. Då ska jag kommentera det här lite.

 252. I mitten på 80-talet var det små
  skillnader i försörjningssituation-

 253. -i de familjer
  där invandrarbarn fanns.

 254. Men det har förändrats över tiden.

 255. Då kan man fundera på
  vilka skälen är till förändringarna.

 256. Det ena är nåt som alla
  som lyssnar på nyhetssändningar vet:

 257. Bristande integration i arbetslivet
  av invandrarföräldrar.

 258. Det är en mycket het politisk fråga
  vad man ska göra åt det.

 259. Men det finns
  ytterligare en förklaring-

 260. -som rör hur trygghetssystemet
  har utvecklats.

 261. Tittar man på vilka nivåer barnbidrag
  och annat till hushållen har legat-

 262. -så har de inte förändrats mycket-

 263. -under en period
  när lönerna har vuxit kraftigt.

 264. Det är inte bara frågan
  om arbetsmarknaden-

 265. -utan också om hur socialförsäkringar
  och andra transfereringar utvecklats.

 266. Så en avslutande kommentar.

 267. Vi har funnit stora skillnader
  beroende på från vilket land man kom-

 268. -och även efter föräldrarnas
  utbildning och antal år i Sverige.

 269. Tänker man på det är det inte
  förvånande men det tål att upprepas-

 270. -för ofta talar man om invandrare
  som en homogen kategori.

 271. Det sista har jag inte betonat
  i presentationen men säger ändå.

 272. De siffror vi tog fram visar att
  när vi kommer fram till år 2008/2010-

 273. -räknas en majoritet
  av andra generationens invandrare-

 274. -med föräldrar födda i Somalia, Irak,
  Syrien och Afghanistan som fattiga.

 275. Det kan jämföras med 10 procent
  bland barn till infödda.

 276. Sen kan man alltid fundera på
  om detta är viktigt eller inte.

 277. Tycker man att barndomen
  har en egen roll, så är det viktigt.

 278. Men det skulle också kunna vara så
  att det har långsiktiga effekter-

 279. -på barnen när de växer upp.

 280. Om det vet vi än så länge
  väldigt lite.

 281. I så fall är argument
  för att bekämpa barnfattigdom större-

 282. -än om man inte hittar såna effekter.

 283. Det var allt.

 284. Textning: Karin Hellstadius
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Barnfattigdom i den förändrade välfärdsstaten

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Sedan 1980-talet har invandrarbarn kommit att utgöra en allt större del av de fattiga barnen i Sverige. Björn Gustafsson är professor emeritus i socialt arbete vid Göteborgs universitet och berättar om hur barn är representerade i inkomstfördelningens topp och botten och om hur faktorer som föräldrarnas födelseland och utbildningsnivå avgör deras socioekonomiska status. Inspelat på Göteborgs universitet den 19 april 2018. Arrangör: Göteborgs universitet, FoU i Väst/GR, Västra Götalandsregionen/Folkhälsan, Länsstyrelsen och Göteborgs Stad.

Ämnen:
Samhällskunskap > Ekonomi > Välstånd och fattigdom, Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Identitet och livsstil > Barn, Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Immigration, Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Välfärd och offentlig sektor
Ämnesord:
Barn- och ungdomsvård, Fattiga barn, Immigration, Invandrarbarn, Samhällsvetenskap, Social omsorg, Sociala frågor
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - Barns livsvillkor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns livsvillkor

Så går det i skolan för placerade barn

Att lyckas i skolan är en viktig faktor för ett bra liv. Forskning visar att barn och unga som placerats i HVB- eller familjehem presterar sämre i skolan än sina jämnåriga. Ingrid Höjer är professor i socialt arbete vid Göteborgs universitet och berättar om hur unga påverkas av att bli placerade i samhällets vård och om vilka faktorer som varit stödjande för unga såväl som för fosterhemsföräldrar. Inspelat på Göteborgs universitet den 19 april 2018. Arrangör: Göteborgs universitet, FoU i Väst/GR, Västra Götalandsregionen/Folkhälsan, Länsstyrelsen och Göteborgs Stad.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns livsvillkor

Orsaker till minskad likvärdighet i grundskolan

Den svenska grundskolan har blivit mindre likvärdig. Forskning visar att skillnaderna mellan skolorna har ökat när det gäller såväl skolresultat som elevsammansättning. Men vad beror de ökande skillnaderna på? Kajsa Yang Hansen, professor i pedagogik vid Högskolan i Väst, berättar om några av de strukturella orsakerna till den minskade likvärdigheten. Inspelat på Göteborgs universitet den 19 april 2018. Arrangör: Göteborgs universitet, FoU i Väst/GR, Västra Götalandsregionen/Folkhälsan, Länsstyrelsen och Göteborgs Stad.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns livsvillkor

Utbildning på landsbygden och i storstaden

Segregationen mellan Sveriges skolor ökar, bland annat när det gäller elevsammansättning och betyg. Analyser av det fria skolvalet och omorganiseringen av skolan visar att det finns två slags förlorare: ungdomar med små socioekonomiska resurser från storstaden, samt landsbygdsungdomen. Elisabet Öhrn är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet och berättar om hur situationen ser ut för skolorna i storstaden och på landsbygden, hur unga talar om den och om hur undervisningen förhåller sig till omgivningen där den finns. Inspelat på Göteborgs universitet den 19 april 2018. Arrangör: Göteborgs universitet, FoU i Väst/GR, Västra Götalandsregionen/Folkhälsan, Länsstyrelsen och Göteborgs Stad.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns livsvillkor

Om de bara visste

Många av de barn som blir mobbade berättar inte om mobbningen för någon vuxen. Ylva Bjereld är lektor i socialt arbete och postdoktor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Hon berättar om hur det mobbade barnets relation till föräldrar, lärare och andra vuxna vanligen ser ut och om hur relationerna kan förändras av mobbningen. Inspelat på Göteborgs universitet den 19 april 2018. Arrangör: Göteborgs universitet, FoU i Väst/GR, Västra Götalandsregionen/Folkhälsan, Länsstyrelsen och Göteborgs Stad.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns livsvillkor

Så har barn utsatta för våld och övergrepp det i skolan

Barn som utsatts för våld och övergrepp har svårare att fungera tillsammans med andra och prestera i skolan än sina jämnåriga. Johan Melander Hagborg är legitimerad psykolog och doktorand i psykologi vid Göteborgs universitet. Här berättar han om hur barns skolgång påverkas av våld och övergrepp. Inspelat på Göteborgs universitet den 19 april 2018. Arrangör: Göteborgs universitet, FoU i Väst/GR, Västra Götalandsregionen/Folkhälsan, Länsstyrelsen och Göteborgs Stad.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns livsvillkor

Hälsofrämjande skolutveckling för en likvärdig skola

Elevhälsans arbete syftar ytterst till att alla skolelever ska få en likvärdig utbildning, ett mål som skolan i alla tider har haft problem med att uppnå. Eva Hjörne är professor i pedagogik och forskningsledare för PRIS vid Göteborgs universitet. Hon berättar om hur elevhälsan kan bidra till en skolmiljö som gynnar utveckling och hälsa hos alla elever och om vilka insatser som kan göras för en hälsofrämjande skolutveckling. Inspelat på Göteborgs universitet den 19 april 2018. Arrangör: Göteborgs universitet, FoU i Väst/GR, Västra Götalandsregionen/Folkhälsan, Länsstyrelsen och Göteborgs Stad.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns livsvillkor

Vem bestämmer hur faderskap ska göras?

Vem bestämmer hur en pappa ska vara och vilken roll pappan ska spela i barnets liv? Therése Wissö är universitetslektor i socialt arbete vid Göteborgs universitet och har forskat om hur platsen och hemområdet påverkar villkoren för föräldraskapet. Hon berättar om hur pappor i Biskopsgården upplever sitt faderskap och om de olika maskulinitetsideal som råder på olika platser. Inspelat på Göteborgs universitet den 19 april 2018. Arrangör: Göteborgs universitet, FoU i Väst/GR, Västra Götalandsregionen/Folkhälsan, Länsstyrelsen och Göteborgs Stad.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns livsvillkor

Så kan föräldraskapsstöd utjämna skillnader

Föräldraskapsstöd kan bidra till att utjämna skillnader i barns uppväxtvillkor och hälsa. Men trots att många föräldrar är intresserade av föräldraskapsstöd är det få som vet om vilka resurser som finns att tillgå. Karin Wallgren Thorslund är doktorand i psykologi vid Göteborgs universitet och berättar om vad som kan göras för att föräldraskapsstödet ska nå de som behöver det. Inspelat på Göteborgs universitet den 19 april 2018. Arrangör: Göteborgs universitet, FoU i Väst/GR, Västra Götalandsregionen/Folkhälsan, Länsstyrelsen och Göteborgs Stad.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns livsvillkor

Så kan den sociala barnavården förbättras

En betydande del av de barn som omhändertas av socialtjänsten upplever någon form av instabilitet; de omhändertas på nytt efter att de flyttat hem eller flyttar runt inom systemet. Många barn beskriver också upplevelsen som en svängdörr. Evelyn Khoo är universitetslektor i socialt arbete vid Göteborgs universitet och berättar om vad barn som omhändertagits säger att de behöver och vilka de viktigaste faktorerna är för att barnen ska må bra. Inspelat på Göteborgs universitet den 19 april 2018. Arrangör: Göteborgs universitet, FoU i Väst/GR, Västra Götalandsregionen/Folkhälsan, Länsstyrelsen och Göteborgs Stad.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns livsvillkor

Barnfattigdom i den förändrade välfärdsstaten

Sedan 1980-talet har invandrarbarn kommit att utgöra en allt större del av de fattiga barnen i Sverige. Björn Gustafsson är professor emeritus i socialt arbete vid Göteborgs universitet och berättar om hur barn är representerade i inkomstfördelningens topp och botten och om hur faktorer som föräldrarnas födelseland och utbildningsnivå avgör deras socioekonomiska status. Inspelat på Göteborgs universitet den 19 april 2018. Arrangör: Göteborgs universitet, FoU i Väst/GR, Västra Götalandsregionen/Folkhälsan, Länsstyrelsen och Göteborgs Stad.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns livsvillkor

Barnens roll i familjemigrationen

Ekonomiska svårigheter får föräldrar från europeiska länder att arbetsmigrera till Sverige. Universitetslektorerna Oksana Shmulyar Green och Charlotte Melander har forskat om beslutstagande, relationer och förhandlingar mellan barn och föräldrar som migrerat från Polen och Rumänien till Sverige. De berättar om vilken roll barnen spelar för föräldrarnas beslut och om hur migrationen påverkar barnens mående och relationerna inom familjen. Inspelat på Göteborgs universitet den 19 april 2018. Arrangör: Göteborgs universitet, FoU i Väst/GR, Västra Götalandsregionen/Folkhälsan, Länsstyrelsen och Göteborgs Stad.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Släktforskardagarna 2016

Släkten Sursill och migrationen över Kvarken

Tom Juslin berättar om handel och folkförflyttningar över Kvarken i Bottenviken och specifikt om Erik Ångerman Sursill och hans ättlingar som idag uppgår till flera tusen. Den kortaste vägen mellan Umeå i Sverige och Vasa i Finland går över Kvarken. Denna väg har under lång tid varit en viktig kommunikationslänk, och migration har alltid förekommit i båda riktningarna. Inspelat den 21 augusti 2016 på Nolia, Umeå. Arrangör: Södra Västerbottens släktforskare.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Barnaministeriet dokumentär

Kerstin och fäboden

Fyra månader om året bor tolvåriga Kerstin med sin pappa och lillebror på en fäbod i Dalarna. Där finns ingen el, internet eller spoltoalett. Vatten får de pumpa upp och värma. Korna måste mjölkas och äggen plockas. Allt görs på ett sätt som för 150-200 år sedan.