Titta

UR Samtiden - Språkseminarium i finska 2018

UR Samtiden - Språkseminarium i finska 2018

Om UR Samtiden - Språkseminarium i finska 2018

Ett seminarium om det finska språket i Sverige och i Finland, med fokus på aktuell språkforskning och språkpolitik. Inspelat den 27 april 2018 på Finlandsinstitutet, Stockholm. Arrangör: Språkrådet.

Till första programmet

UR Samtiden - Språkseminarium i finska 2018 : Finskans utmaningar och framsteg i GävleDela
 1. I Sverige har man förutfattade meningar
  om finskan.

 2. Man måste inse det.
  Det är en av jobbets utmaningar.

 3. Jag heter Eeva Östberg.

 4. Jag jobbar som strateg
  i social hållbarhet i Gävle kommun.

 5. I dag har jag lovat att berätta-

 6. -om utmaningar och framsteg
  som vi har i vår kommun-

 7. -när det gäller
  det finska förvaltningsområdet.

 8. Jag tänkte börja med
  att säga ett par ord om Gävle.

 9. Vår internationellt kanske mest
  berömda kändis är halmbocken.

 10. Den är kul
  även ur ett finskt perspektiv.

 11. När vi kollar besökarsiffrorna
  på våra finska webbsidor-

 12. -stiger de mycket i december.

 13. Folk söker information på finska
  om halmbocken i Gävle.

 14. Det är en rolig anekdot. Ibland visar
  statistiken intressanta saker.

 15. Gävle är inte bara halmbockar.

 16. Staden är en
  av Sveriges äldsta handelsstäder.

 17. Den fick stadsprivilegier redan 1446.

 18. I höstas steg invånarantalet
  över gränsen på 100 000.

 19. Gränsen har varit nästan magisk.

 20. Man har väntat länge på att
  invånarantalet ska överstiga 100 000.

 21. Nu har det skett.

 22. För att ni ska få en uppfattning
  om kommunens organisation-

 23. -kan jag nämna att kommunen har
  cirka 7 000 anställda.

 24. Organisationen är alltså ganska stor.

 25. Om vi ser på det
  ur ett sverigefinskt perspektiv-

 26. -vet vi att man inte får registrera sitt
  modersmål eller sin etniska bakgrund.

 27. Siffrorna som vi har tillgång till
  när det gäller det finska i Gävle-

 28. -är tyvärr inte väldigt pålitliga.

 29. I statistiken som vi får
  från Statistiska centralbyrån-

 30. -kan vi läsa att cirka 8 % av invånarna
  i Gävle har en finsk bakgrund.

 31. Då räknas de som föddes i Finland,
  deras barn och barnbarn.

 32. Ingen kan säga hur stor andel
  av denna grupp som kan tala finska-

 33. -eller upplever sig som sverigefinnar.
  Sådan statistik finns inte.

 34. Siffrorna berättar ändå på något sätt-

 35. -att många av invånarna har
  en koppling till Finland.

 36. Det finska förvaltningsområdet-

 37. -har hört till vardagen
  i Gävle kommun sedan 2012.

 38. Gävle kommun anslöt sig
  till förvaltningsområdet 2012.

 39. Frågan togs upp
  genom ett medborgarinitiativ.

 40. Beslutet fattades av kommunfullmäktige.

 41. Jag vet inte om ni alla känner till
  förvaltningsområdet.

 42. I Sverige kan kommunerna frivilligt
  gå med i det finska förvaltningsområdet.

 43. Man kan stärka den sverigefinska
  minoritetens och det finska språkets-

 44. -situation eller de sverigefinska
  kulturella rättigheterna-

 45. -för invånarna i kommunen.

 46. När kommunen ansluter sig till
  förvaltningsområdet får den pengar.

 47. Tilläggskostnader som uppkommer
  i och med anslutningen-

 48. -kan man få statligt understöd för.

 49. Under de sex första åren-

 50. -var vår finansiering
  cirka 1,3 miljoner.

 51. När invånarantalet steg till
  över 100 000-

 52. -fick de sverigefinska invånarna
  en glad nyhet.

 53. Finansieringen
  för förvaltningsområdet steg.

 54. Finansieringen stiger progressivt
  enligt kommunens invånarantal.

 55. I år fick vi för första gången-

 56. -nästan två miljoner kronor
  till arbetet med förvaltningsområdet.

 57. Jag ska snabbt gå igenom
  kommunens ansvar-

 58. -som är kopplat
  till förvaltningsområdet.

 59. Gävle kommun har förbundit sig-

 60. -att till exempel ge service på finska.

 61. Frågorna kan vara muntliga
  eller skriftliga-

 62. -men kommunen måste kunna
  ge ett svar på finska.

 63. Kommunen kan inte vänta passivt
  på att någon ska fråga.

 64. Man måste aktivt informera invånarna-

 65. -om de särskilda rättigheterna
  som gäller finskan-

 66. -och rättigheterna
  som sverigefinnarna har.

 67. Man måste också erbjuda äldreomsorg
  på finska.

 68. Gävle har en finskspråkig avdelning
  inom äldreomsorgen.

 69. Det finns hemtjänster som fungerar
  åtminstone delvis på finska.

 70. Vi funderar också på frågor-

 71. -som att finskspråkiga seniorer inte
  alltid väljer den finska avdelningen.

 72. Hur kan man erbjuda språk och kultur
  för seniorer som är på andra ställen?

 73. Vi jobbar mycket med utveckling.

 74. Kommunen är förpliktad att erbjuda
  förskoleverksamhet på finska.

 75. I Gävle har vi förskoleverksamhet
  som delvis sker på finska.

 76. Här gäller samma sak.

 77. Alla med finsk bakgrund väljer inte
  förskolan med finsk verksamhet.

 78. Det här är också en utmaning.

 79. Hur stödjer man en finsk verksamhet
  med metoder och material-

 80. -i övriga förskolor, när vi märker
  att alla målgruppens familjer-

 81. -inte väljer
  den delvis finska förskolan?

 82. En viktig del av arbetet
  med förvaltningsområdet är-

 83. -att främja det finska språket
  och den sverigefinska kulturen.

 84. Det här kan omfatta många olika saker.

 85. Grunden för arbetet
  med förvaltningsområdet är-

 86. -att man fungerar
  i samarbete med minoriteten.

 87. Samråd är grunden för-

 88. -utvecklingen av arbetet
  med språket och kulturen.

 89. Man diskuterar med invånarna
  om deras önskningar och behov-

 90. -och för saken vidare tillsammans.

 91. Strukturerna är väldigt viktiga
  när vi talar om något som är nytt.

 92. Därför berättar jag noggrannare om
  hur arbetet i kommunen organiseras-

 93. -hur strukturerna ser ut
  och hur arbetet utvecklas.

 94. Jag är som sagt strateg.

 95. Cirka hälften av mitt arbete
  är uppgifter-

 96. -inom det finska förvaltningsområdet.

 97. Jag jobbar på kommunledningskontoret-

 98. -i en liten enhet som jobbar
  med social hållbar utveckling.

 99. Jag nämnde redan samrådet.

 100. Samrådsgruppen är en viktig del
  av vår organisation.

 101. I gruppen sitter representanter
  för sverigefinska föreningar-

 102. -och de viktigaste förvaltningarna.

 103. Två gånger om året deltar ordförandena
  för de viktigaste nämnderna.

 104. Vi fungerar i samråd
  med föreningarna-

 105. -och vill utvidga det
  enligt olika teman-

 106. -så att vi når
  en större del av invånarna.

 107. Vid behov ordnar vi
  öppna samrådsmöten.

 108. Till exempel sa föreningarna
  för ett par år sedan-

 109. -att Finland 100 kommer att vara
  viktigt i vår kommun.

 110. Det ville man fira och utnyttja-

 111. -för att föra fram sverigefinnar
  och Gävles koppling till Finland.

 112. Då ordnade kultur- och fritidsnämnden
  ett öppet samrådsmöte.

 113. Alla kommunens invånare
  som var intresserade av Finland 100-

 114. -fick en möjlighet
  att delta i planeringen.

 115. Det är viktigt att arbetet
  med förvaltningsområdet-

 116. -sträcker sig från äldreomsorgen
  till servicen, förskolan och kulturen.

 117. En person kan inte ensam arbeta
  med det. Det är förvaltningarnas ansvar.

 118. Det är viktigt
  att förvaltningarnas chefer deltar-

 119. -men det är klart
  att det praktiska arbetet görs-

 120. -av till exempel projektledare
  eller ansvariga tjänstemän.

 121. Jag berättar kort om vår process.

 122. I Gävle började arbetet med det finska
  förvaltningsområdet innan jag kom med.

 123. När ansökan hade lämnats in
  gjorde kommunen en utredning-

 124. -där man planerade hur arbetet
  skulle inledas i kommunen.

 125. Utredningen var en god grund
  för arbetet.

 126. Där fanns också förslag på
  hur samrådet skulle fungera.

 127. Man hade beslutat att politikerna
  skulle delta aktivt i arbetet.

 128. När den ansvariga tjänstemannen
  tog vid-

 129. -behövde man inte lobba
  för att få med politikerna.

 130. Det var klart från början
  att de skulle delta-

 131. -i planeringen och uppföljandet
  av arbetet med förvaltningsområdet.

 132. Samrådet med politikerna
  planeras varje år.

 133. Där deltar representanter
  för minoriteterna och förvaltningarna.

 134. Man fattar beslut
  om verksamhetsplanen.

 135. Man kollar vilka områden
  som måste utvecklas under året.

 136. Hur vill förvaltningarna utveckla
  sitt arbete?

 137. Sedan skriver man en verksamhetsplan
  utifrån det.

 138. Vi har också ett program på längre sikt.

 139. Det presenterar våra mål.

 140. Det är viktigt
  när man sysslar med nya frågor-

 141. -att arbetet utvärderas.

 142. Det fanns med i utredningen från början.

 143. Efter de första åren
  ska arbetet utvärderas.

 144. Man kollar vad som har lyckats
  och vad man har gjort bra-

 145. -samt vad som är bristfälligt
  och måste utvecklas.

 146. I utvecklingsarbete är det självklart-

 147. -att man stannar och utvärderar
  arbetet som har gjorts-

 148. -men jag har märkt att det inte är
  självklart i alla kommuner.

 149. Vi ska strax börja med nästa fas.

 150. Under de senaste åren-

 151. -har vi haft ett programarbete.

 152. Kommunen vill ha ett program som
  täcker all social hållbar utveckling.

 153. Det finska förvaltningsområdet är
  en liten del av den stora helheten.

 154. Det är nästa fas. Beslut om programmet
  har ännu inte fattats-

 155. -men processen är i gång.

 156. Som jag redan sa
  blev vi glatt överraskade-

 157. -när vi fick höra om utmärkelsen
  Årets sverigefinska kommun-

 158. -för arbetet som vi gjorde 2016.

 159. Alla känner kanske inte till priset.

 160. Jag berättar lite om motiveringen till
  varför Gävle fick priset.

 161. Sverigefinländarnas delegation
  delar varje år ut ett pris-

 162. -för att uppmärksamma det innovativa-

 163. -och fina arbetet med
  förvaltningsområdet i kommunerna.

 164. Sverigefinländarnas delegation
  delar ut ett pris varje år.

 165. När Gävle utsågs till
  Årets sverigefinska kommun-

 166. -baserat på arbetet år 2016-

 167. -var motivationen
  Gävles långsiktiga minoritetsarbete.

 168. Man framhöll speciellt arbetet
  med personalen och rekryteringen.

 169. Man sade så här:

 170. "Att skapa strukturer som tryggar
  tillgången till finskspråkig personal"-

 171. -"på kort och lång sikt, är en av
  minoritetspolitikens stora utmaningar."

 172. "Gävle kommun arbetar aktivt
  för att integrera rekryteringen"-

 173. -"av finskspråkig personal
  i sina HR-processer."

 174. Man lyfte bland annat fram-

 175. -att vi har utbildat personal
  och ansvariga politiker.

 176. Kommunen har ett rekryteringsmaterial-

 177. -som är avsett
  för chefer som rekryterar.

 178. I materialet lyfts det finska
  förvaltningsområdet fram-

 179. -för att cheferna ska förstå
  att man i vissa situationer-

 180. -måste betrakta kunskaper i finska
  som en eventuell merit.

 181. Det nämns även
  i alla arbetsplatsannonser.

 182. Det påminner organisationerna
  och cheferna som rekryterar-

 183. -att det hör till
  vår kommuns ansvarsområden-

 184. -att vi har finskspråkig personal.

 185. Det är också en signal till dem
  som har kunskaper i finska-

 186. -att kommunen uppskattar
  den kompetensen.

 187. Vi erbjuder också vår personal
  möjligheten att delta i språkutbildning.

 188. Evenemang som handlar
  om finsk kultur-

 189. -kan de få delta gratis i.
  Det kan vara konserter eller teater.

 190. De ska uppleva att arbetsgivaren
  stöder användningen av finska.

 191. Jag tar upp styrkorna i vårt arbete
  innan jag kommer till utmaningarna.

 192. Kommunen tog ett politiskt beslut
  att gå med i förvaltningsområdet.

 193. Det tycker jag är väldigt viktigt.

 194. Alla kommuner har inte gjort det.
  Arbetet är mer utmanande-

 195. -om ansvaret inte har kommit frivilligt
  till kommunen.

 196. Jag berättade om den systematiska
  utvecklingen av arbetet.

 197. Det är en av våra styrkor.

 198. Arbetet planeras,
  följs upp och utvärderas.

 199. Arbetssätt som inte fungerar
  kan man försöka ändra på-

 200. -och göra annorlunda.

 201. Det är viktigt att uppföljningen
  inte bara görs av mig.

 202. Den görs i samarbete
  med samrådsgruppen.

 203. I den sitter beslutsfattare-

 204. -och representanter
  för minoriteter och förvaltningar.

 205. När det är fråga om minoritetsarbete
  för det finska språket-

 206. -är också de lokala föreningarna
  väldigt viktiga.

 207. Vi har haft ett bra samarbete
  med sverigefinska föreningar-

 208. -och även andra föreningar
  inom ramen för till exempel Finland 100.

 209. Vi skickade en inbjudan
  till alla kommunens 500 föreningar-

 210. -och frågade om de ville delta
  i en temavecka.

 211. Många helt svenska föreningar
  kom med.

 212. Det är kul att märka
  att även andra föreningar-

 213. -är intresserade av Finland, finländare,
  historia och sverigefinländare.

 214. Ofta tror man att svenskar
  inte är intresserade-

 215. -men i Gävle har vi märkt
  att intresset finns.

 216. Det allra viktigaste i vårt arbete är-

 217. -att var och en ansvarar
  för sitt eget område.

 218. Omsorgsförvaltningen gör
  det som minoritetslagen kräver.

 219. De erbjuder finskspråkig äldreomsorg.

 220. Utbildningsförvaltningen erbjuder
  finskspråkig förskoleverksamhet.

 221. Jag vet att det är svårt
  i många kommuner.

 222. I synnerhet i små kommuner-

 223. -kan det finska förvaltningsområdet
  vara kopplat till bara en människa.

 224. Koordinatorn blir
  den som ansvarar för allt.

 225. Han borde organisera äldreomsorgen
  och förskolan, men det går inte.

 226. Man kan inte realistiskt tänka sig
  att en person klarar av det.

 227. Ansvaret läggs via lagstiftningen
  på förvaltningarna.

 228. Koordinatorn kan hjälpa till-

 229. -men arbetet måste göras
  av förvaltningarna.

 230. Det som har varit till stor hjälp är-

 231. -att vi har möjliggjort
  förvaltningarnas egna utredningar.

 232. Jag upplever att det har satt i gång
  en positiv process-

 233. -hos förvaltningarna
  som har gjort utredningen.

 234. Kultur- och fritidsförvaltningen
  och omsorgsförvaltningen har gjort det.

 235. De betraktar frågan
  ur sitt eget perspektiv.

 236. De beaktar lagstiftningen,
  det som de nu kan erbjuda-

 237. -vilka saker kunde utvecklas-

 238. -och vilken finansiering
  de kan tänkas behöva-

 239. -eller hur deras personal
  behöver utbildas.

 240. Det här tycker jag är mycket viktigt.

 241. Arbetet betraktas inte endast
  ur kommunledningens perspektiv.

 242. De ansvariga förvaltningarna
  betraktar det ur sitt eget perspektiv.

 243. Det är också viktigt
  att förvaltningarna har projektledare-

 244. -som har ägnat en liten del
  av sin arbetstid-

 245. -åt att leda ett projekt som hör
  till det finska förvaltningsområdet.

 246. När någon inom förvaltningen sysslar
  med det här-

 247. -upplever vi att det har blivit lyckat.

 248. Finskspråkiga anställda spelar
  en nyckelroll i detta arbete.

 249. Om kommunen inte har
  finskspråkig personal-

 250. -hur ska man då kunna erbjuda
  tjänster på finska?

 251. Det är självklart
  att finskspråkig personal behövs.

 252. När Gävle kommun
  anslöt sig till förvaltningsområdet-

 253. -märkte man att det fanns
  många som kunde finska.

 254. Alla vill inte alltid berätta det-

 255. -men vi har också många
  som har en positiv syn på-

 256. -sin språkliga kompetens.

 257. De finns överallt i organisationen,
  i olika uppgifter-

 258. -liksom i äldreomsorgen,
  förskolan och skolan.

 259. Jag kan inte nog understryka
  hur viktig en modersmålslärare är.

 260. Nu har vi en utbildad modersmålslärare.
  En sådan är svår att hitta-

 261. -om kommunen hamnar i den
  situationen att folk går i pension.

 262. En av minoritetspolitikens
  utmaningar är-

 263. -att det inte finns tillräckligt många
  modersmålslärare.

 264. Vi hade finskspråkiga anställda
  även på biblioteket.

 265. Ser vi då någon förändring-

 266. -om vi tänker på situationen nu?

 267. I kommunens kundtjänst, till exempel,
  har vi nu en anställd som kan finska.

 268. I omsorgsförvaltningen har vi
  handläggare som kan finska.

 269. Vi har konsumentrådgivning på finska.

 270. Tjänster som är viktiga
  ur ett sverigefinskt perspektiv-

 271. -kan vår kommun nu erbjuda på finska
  tack vare detta arbete-

 272. -eftersom vi har personal
  som kan finska.

 273. Det som jag tycker att är viktigt
  med det finska förvaltningsområdet är-

 274. -att vi förstår
  vilken kontext det handlar om.

 275. Det kräver att vi aktivt informerar-

 276. -om nationella minoriteter
  och minoritetspolitik.

 277. Information ska finnas för kommunens
  anställda, politikerna och invånarna.

 278. I minoritetsarbetet inverkar
  samhällets attityder på-

 279. -hur minoriteten själv upplever
  till exempel sitt språk.

 280. Tyvärr har inte alla information
  och förståelse från början.

 281. Vi jobbar hårt
  för att förbättra situationen.

 282. Jag tycker att det är viktigt-

 283. -att någon
  inom kommunens organisation-

 284. -kan berätta
  om minoriteten och dess situation.

 285. Hur betraktar man minoriteten
  ur ett lokalt perspektiv?

 286. Den måste göras synlig.

 287. I Gävle har vi haft finska klasser-

 288. -och det är säkert därför
  som vi har finskspråkiga anställda.

 289. För tillfället är de relativt många-

 290. -men många chefer hade inte tänkt på-

 291. -att det inte alltid kommer att finnas
  sådana som kan finska.

 292. Situationen är mycket utmanande.

 293. Om vi inte agerar nu, kommer vi inte
  att ha personal som kan finska.

 294. Det är viktigt att vi lyfter fram
  nationella minoriteter-

 295. -och deras kulturella betydelse.

 296. Sverigefinländarna har uppnått
  sin status-

 297. -eftersom finskan är en del
  av Sveriges historia och kulturarv.

 298. Exempelvis kulturevenemang
  kan öka medvetenheten-

 299. -om Finlands och Sveriges
  gemensamma historia.

 300. Jag nämnde vårt nya program.

 301. Jag tycker att det är viktigt
  att man från kommunens sida förstår-

 302. -att det finska förvaltningsområdet
  inte är en liten, obekväm fråga.

 303. Det är en del av en kontext.

 304. Det är kopplat
  till social hållbar utveckling-

 305. -och kommunens arbete
  gällande mänskliga rättigheter.

 306. Vi ska hitta en kontext där det passar-

 307. -för att inte alltid tvingas påminna
  om finnarna och det finska språket.

 308. Man ska minnas att man har plikter
  gällande mänskliga rättigheter.

 309. Nu när kommunen hör till
  förvaltningsområdet-

 310. -har sverigefinländarna
  vissa språkliga rättigheter.

 311. Arbetet har också många utmaningar.

 312. En av de största är
  sverigefinländarnas språkbytesprocess.

 313. I Gävle har vi
  många finskspråkiga seniorer.

 314. Vi har ganska många finspråkiga
  i arbetsför ålder.

 315. Vi har få barn och unga
  som kan finska.

 316. Situationen påverkar allting.

 317. Hur kan vi planera kommunens arbete
  på lång sikt-

 318. -och beakta den finskspråkiga servicen-

 319. -om vi redan nu märker
  att det i kommunen finns få unga-

 320. -som kan tala språket?

 321. Hur ska vi lösa de här problemen-

 322. -och vilka lösningar hittar vi?

 323. En utmaning är att engagera
  sverigefinländare i olika åldrar.

 324. Vi ser att det finns intresse-

 325. -men det är inte precis kö
  till finsk förskoleverksamhet.

 326. Vi måste också väcka intresset
  på något sätt.

 327. I Sverige har man förutfattade meningar
  om finskan.

 328. Man måste inse det.
  Det är en av jobbets utmaningar.

 329. Hur ska vi då väcka intresset
  för det finska språket?

 330. Den saken är inte nödvändigtvis
  lätt att lösa.

 331. Jag har talat mycket om strukturer.

 332. Det finska förvaltningsområdets
  strukturer är känsliga.

 333. Fast vi medvetet har arbetat med dem-

 334. -är de fortfarande känsliga
  när det gäller personalbyte.

 335. Om en chef som kan tala finska slutar-

 336. -eller om det sker stora förändringar,
  såsom att vi får nya webbsidor-

 337. -är det inte alltid självklart
  att språkaspekterna beaktas.

 338. Man måste börja om från början igen.

 339. Tyvärr finns det fortfarande brister i-

 340. -hur väl man kan minoritetslagen
  och minoriteternas rättigheter-

 341. -i kommunens organisation
  och i kommunen överlag.

 342. Vår kanske viktigaste utmaning...

 343. Jag tog med mig en bild
  som mitt barn har tagit.

 344. Jag hittade den på datorn
  och undrade vad den kan föreställa.

 345. Bilden är tagen av en femåring.

 346. Den föreställer vårt kök.

 347. Bilden beskriver ett
  av vårt arbetes största utmaningar.

 348. Jag hade inte själv tagit en sådan bild
  av vårt kök.

 349. Världen ser ganska annorlunda ut
  från min höjd-

 350. -jämfört med barnets höjd.

 351. Arbetet med förvaltningsområdet
  har samma utmaning.

 352. Organisationen är inte van vid-

 353. -att betrakta vår värld
  ur minoritetens perspektiv.

 354. Man är van vid organisationens
  och majoritetens perspektiv.

 355. Minoritetens perspektiv
  kan vara helt nytt för organisationen-

 356. -och okänt och omöjligt att förstå.

 357. Utmaningen är att få arbetet
  med förvaltningsområdet att fungera.

 358. Organisationen måste försöka nå
  minoritetens perspektiv-

 359. -och betrakta världen
  ur en språklig minoritets synvinkel.

 360. Om man arbetar för minoriteterna
  ur majoritetens perspektiv-

 361. -kan man inte hitta rätt arbetssätt.

 362. Man gör inte rätt saker.

 363. Det som jag tycker
  att organisationen måste förstå är-

 364. -att arbetet med det finska
  förvaltningsområdet har stor potential.

 365. Organisationen måste betrakta
  sin verksamhet ur ett nytt perspektiv.

 366. Synvinkeln ska vara minoritetsinriktad
  för att det ska lyckas.

 367. Den försöker vi få fram
  genom diskussion och samråd.

 368. Jag talar ibland om minoritetsglasögon.

 369. Man kan inte tänka så-

 370. -att om det talas finska någonstans,
  kan inte alla vara med.

 371. "Det är inte rättvist mot svenska
  seniorer som kommer hit"-

 372. -"om de inte kan vara med."

 373. Om minoriteten önskar
  att de kan samlas och tala finska-

 374. -är det utgångspunkten
  för vår planering.

 375. Man ska inte alltid fundera på
  hur de svenskspråkiga reagerar.

 376. Det har talats om ett minoritetsinriktat
  tankesätt i nationella utredningar.

 377. Hela organisationen borde beakta-

 378. -minoritetslagen, minoriteternas
  rättigheter och deras perspektiv.

 379. Tyvärr är det en stor utmaning
  på många ställen.

 380. Det lyckas verkligen inte alltid.

 381. Jag började med halmbocken i Gävle.

 382. Gävle är inte bara en fin julstad.

 383. Gävle är också en sommarstad.
  Därför slutar jag med en somrig bild.

 384. Tack ska ni ha.

 385. Översättning: Sari Östman
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Finskans utmaningar och framsteg i Gävle

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Det finns negativa attityder mot det finska språket, vilket är en utmaning i det här jobbet, säger Eeva Östberg, strateg för social hållbarhet i Gävle kommun. Gävle är en förvaltningskommun för det finska språket. Östberg berättar hur man har lyckats med sitt finskspråkiga arbete, samt vilka utmaningar och framsteg som kommunen har haft. Inspelat på Finlandsinstitutet i Stockholm den 27 april 2018. Arrangör: Språkrådet.

Ämnen:
Modersmål och minoritetsspråk > Finska
Ämnesord:
Finska språket, Gävle, Språk och identitet, Språk och samhälle, Språkvetenskap, Sverige, Sverigefinnar, Sverigefinska
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Språkseminarium i finska 2018

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Språkseminarium i finska 2018

Om det finska standardspråket

I Finland har Institutet för de inhemska språken tagit fasta på att språket tillhör alla. Med hjälp av ett elektroniskt formulär kan gemene finländare lämna in sina upptäckter om språket och vilket språkbruk som har förvånat dem. Specialforskaren Riitta Korhonen ger en sammanfattning om finländarnas upptäckter och vilka slutsatser man kan dra från dem om finskans utveckling. Inspelat på Finlandsinstitutet i Stockholm den 27 april 2018. Arrangör: Språkrådet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Språkseminarium i finska 2018

Finskspråkiga utländska ortnamn

Stockholm heter Tukholma på finska. I Finland publicerade Institutet för de inhemska språken 2013 en bok där Sveriges huvudstad var bland de 2500 utländska ortnamn som i finskan skrivs på ett annat sätt än i det lokala språket. Sirkka Paikkala ger bakgrunden till boken och berättar om den nya digitala versionen av ortnamnsboken som kommer ut 2018. Inspelat på Finlandsinstitutet i Stockholm den 27 april 2018. Arrangör: Språkrådet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Språkseminarium i finska 2018

Nya finska ord

Institutet för de inhemska språken i Finland får hela tiden in nya ord via sin telefonrådgivningstjänst. Riitta Korhonen berättar om finländarnas språkfrågor som hjälper Institutet att identifiera de ord som ska läggas till i ordbanken. Inspelat på Finlandsinstitutet i Stockholm den 27 april 2018. Arrangör: Språkrådet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Språkseminarium i finska 2018

Finskans utmaningar och framsteg i Gävle

Det finns negativa attityder mot det finska språket, vilket är en utmaning i det här jobbet, säger Eeva Östberg, strateg för social hållbarhet i Gävle kommun. Gävle är en förvaltningskommun för det finska språket. Östberg berättar hur man har lyckats med sitt finskspråkiga arbete, samt vilka utmaningar och framsteg som kommunen har haft. Inspelat på Finlandsinstitutet i Stockholm den 27 april 2018. Arrangör: Språkrådet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Språkseminarium i finska 2018

Sverigefinska matboken

En viktig del i den sverigefinska kulturen är maten. Tanken att framställa en sverigefinsk, tvåspråkig bok om mat föddes för fem år sedan. Syftet är att föra vidare traditioner mellan mor- och farföräldrar och barnbarn. Aulikki Lundgren, matjournalist, och Voitto Visuri, ordförande i Sverigefinska riksförbundet, berättar om projektet. Inspelat på Finlandsinstitutet i Stockholm den 27 april 2018. Arrangör: Språkrådet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Språkseminarium i finska 2018

Svårigheter vid översättning av matrecept

Tarja Larsson, språkvårdare på Språkrådet, ger en snabb överblick till översättningsproblematiken av matrecept och matrelaterade texter. Det handlar om såväl rättstavningsfrågor som olika mått. Inspelat på Finlandsinstitutet i Stockholm den 27 april 2018. Arrangör: Språkrådet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Språkseminarium i finska 2018

Transspråkande bland tvåspråkiga ungdomar

Jaana Kolu har studerat tvåspråkiga ungdomars användning av svenska och finska i sina språkliga resurser. Varför används svenska i de för övrigt finska samtalen och vice versa? Det handlar om translanguaging - transspråkande - som gräns- och språköverskridande kommunikation där de olika språkresurserna ses som en integrerad repertoar. Inspelat på Finlandsinstitutet i Stockholm den 27 april 2018. Arrangör: Språkrådet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & modersmål och minoritetsspråk

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Språkseminarium i finska 2017

Skogsfinnars språk på 1600- och 1700-talet

Marja-Liisa Keinänen berättar om hur skogsfinnar och deras språk ansågs vara ett hot i Sverige på 1600- och 1700-talen. Makthavarna upplevde dem som envisa och motsträviga för att de inte lärde sina barn svenska och inte gick till svenska gudstjänster. Makthavarna såg svenskan som religionens och upplysningens språk och genomförde därför försvenskningskampanjer bland skogsfinnar. Inspelat den 24 mars 2017 på Finlandsinstitutet, Stockholm. Arrangör: Språkrådet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Jiddischseminariet 2017

Poesi i getton och läger

Miriam Trinh, forskare i jiddischlitteratur vid Hebrew University of Jerusalem, har studerat tusentals poetiska texter på tyska, polska, jiddisch och hebreiska som tillkommit i getton och läger under Förintelsen. Trots fruktansvärda förhållanden fortsatte många människor med konstnärligt skapande verksamhet. Texterna är viktiga som historiska källmaterial, men de har också verkliga konstnärliga ambitioner. Inspelat den 12 augusti 2017. Arrangör: Sveriges jiddischförbund.