Titta

Fatta historia - kortversion

Fatta historia - kortversion

Om Fatta historia - kortversion

Animerade delar ur serien "Fatta historia". Serien är en introduktion till högstadiets historieundervisning där språket är anpassat för de som inte har svenska som modersmål. Text och bild fungerar som ett språkutvecklande stöd.

Syfte

Serien följer högstadiets kursplan med ett tillägg från mellanstadiet om svensk historia. Den spänner från flodkulturerna via romarriket, Sveriges historia, upplysningen och de båda världskrigen fram till efterkrigstiden.

Till första programmet

Fatta historia - kortversion : FlodkulturerDela
 1. Flodkulturer.

 2. Flodkulturernas uppkomst.
  För 4 000-6 000 år sen-

 3. -växte de första samhällena fram
  längs stora floder.

 4. De kallades flodkulturer
  och uppstod bland annat-

 5. -nära floderna Eufrat och Tigris
  i dagens Irak, Nilen i Egypten-

 6. -Huanghe, alltså Gula floden,
  i Kina och Indusfloden i Pakistan.

 7. En viktig anledning till
  att de växte fram-

 8. -var utvecklingen av bevattnings-
  systemen. Bevattnings-vadå?

 9. Bevattningssystem är metoder
  för att vattna åkrarna.

 10. De byggde kanaler för att leda vatten
  från floderna till åkrarna.

 11. Då lyckades man få så stora skördar
  att maten räckte till fler.

 12. Man fick en ökad matproduktion.

 13. Många valde därför att flytta
  till byarna och bli bofasta.

 14. Man bodde på ett enda ställe.
  Det ledde till att städer bildades.

 15. I ett samhälle bodde flera tusen
  människor bredvid varandra-

 16. -och hade en ledare
  som kunde varakung eller kejsare.

 17. Ledaren organiserade samhället med
  regler så alla kunde bo tillsammans.

 18. När den odlade maten räckte till fler
  behövde inte alla vara bönder.

 19. I stället kunde man nu arbeta
  med annat.

 20. Så föddes en mängd nya jobb,
  till exempel hantverkare-

 21. -soldater, präster och skrivare.

 22. Det var då, för 5 000-6 000 år sen,
  som skrivkonsten kom till.

 23. Mesopotamien.

 24. Ordet betyder "landet
  mellan två floder" på grekiska-

 25. -och riket Mesopotamien fick sitt
  namn från floderna Eufrat och Tigris-

 26. -som i dag flyter genom Irak.

 27. Där uppstod flera stora civil-
  isationer, alltså ordnade samhällen.

 28. Tre av dessa var Sumer,
  Babylonien och Assyrien.

 29. Sumererna brukar kallas de mest
  organiserade och utvecklade.

 30. De sumeriska samhällena
  styrdes så här:

 31. En kung, en kejsare,
  skötte stadens ekonomi.

 32. Tempelarbetare hade ansvar
  för stadens jordbruk.

 33. Soldater försvarade samhället
  mot fiender.

 34. Sumererna var påhittiga. Vi använder
  många av deras uppfinningar än.

 35. De uppfann till exempel hjulet.
  Hästar drog vagnar med fyra hjul.

 36. Det äldsta hjul som hittats
  är 5 500 år gammalt-

 37. -och hittades i en kungagrav i Ur.
  De uppfann också sågen-

 38. -spikar, hammare, tegelsten, och
  andra verktyg vi ännu använder.

 39. Sumererna var också bland de första
  vi vet utvecklade ett skriftspråk.

 40. Kilskrift blev viktigt
  för att hålla ihop samhället.

 41. Med skrift kunde man hålla koll på
  handel, skatter och matproduktion-

 42. -och man kunde skriva ner lagar.

 43. Egyptisk mytologi.

 44. För ungefär 5 000 år sen bildades ett
  av världens första riken: Egypten.

 45. Egypten ligger längs floden Nilen och
  styrdes av en enda kung, en farao.

 46. En farao var inte bara kung,
  utan en levande gud.

 47. Farao ägde hela landet
  och alla människor.

 48. Egyptierna trodde på flera gudar.
  Farao var en av dem.

 49. Man trodde att han var son till
  solguden Ra, som skyddade honom-

 50. -och han skyddade folket.

 51. Därför jobbade folk för honom
  och lydde hans order.

 52. Man gjorde det farao sa åt en.

 53. Som när Cheops sa att alla pengar
  skulle gå till att bygga hans grav.

 54. Då gick alla pengar dit.
  23 år tog det-

 55. -men så blev det också den största
  pyramiden av alla. Den finns kvar än.

 56. När man pratar om flodkulturer pratar
  man ofta om skapelsemyter-

 57. -som förklarar hur världen kom till
  och vad som händer när vi dör.

 58. I Egypten var skapelsemyten viktig
  för hur samhället utvecklades.

 59. Egyptierna trodde på ett liv
  efter döden.

 60. För att leva vidare måste själen
  kunna komma tillbaka till kroppen.

 61. Därför försökte man
  att bevara kroppen efter döden.

 62. Ett sätt var att förvandla kroppen
  till en mumie.

 63. Läkarna tog ut hjärnan och andra
  organ. Kroppen smordes in med oljor-

 64. -och lindades in i remsor av linne.
  Det bevarade dem i flera tusen år.

 65. Textning: Magnus Karlsson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Flodkulturer

Avsnitt 1 av 8

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

I faktafyllda animationer lär vi oss om de olika flodkulturerna längs Eufrat och Tigris, Nilen, Huang He och Indusfloden. Hur människor blev bofasta och samhällen uppstod. Och varför de plötsligt kunde arbeta med annat än jordbruk och nya yrken skapades. Vi utforskar egyptiska skapelsemyter och Mesopotamien. Vi lär oss också om Sumerernas viktiga uppfinningar som skrivkonsten och verktyg som hammare, spik och såg.

Ämnen:
Historia > Forntid och medeltid > Högkulturer
Ämnesord:
Assyrien, Assyrier, Babylonien, Egypten, Eufrat, Faraoner, Forntiden, Främre Asiens forntid, Historia, Kulturhistoria, Mesopotamien, Nilen, Skrivkonst, Socialhistoria, Sumerer, Tigris, Uppfinningar
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9

Alla program i Fatta historia - kortversion

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFatta historia - kortversion

Flodkulturer

Avsnitt 1 av 8

I faktafyllda animationer lär vi oss om de olika flodkulturerna längs Eufrat och Tigris, Nilen, Huang He och Indusfloden. Hur människor blev bofasta och samhällen uppstod. Och varför de plötsligt kunde arbeta med annat än jordbruk och nya yrken skapades. Vi utforskar egyptiska skapelsemyter och Mesopotamien. Vi lär oss också om Sumerernas viktiga uppfinningar som skrivkonsten och verktyg som hammare, spik och såg.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFatta historia - kortversion

Romarriket

Avsnitt 2 av 8

Genom faktafyllda animationer lär vi oss om Romarrikets uppgång och fall. Hur Rom gick från att vara en liten by vid floden Tibern till att, genom olika erövringskrig, bli ett imperium med 1 miljon invånare för att slutligen delas i ett Östrom och ett Västrom. Vi får lära oss om hur det var att leva under Romarriket, om dess olika politiska system och hur kristendomen blev ny religion.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFatta historia - kortversion

Medeltid till stormaktstid

Avsnitt 3 av 8

En animerad kortfilm ur programserien Fatta historia. Här får vi i rask takt följa Sveriges utveckling från medeltiden på 1000-talet till stormaktstidens slut. Vi får lära oss om hur Sverige går från asatro till kristendom, och om de fyra stånden; adel, präster, borgare och bönder. Vi uppmärksammar också de stora samhällsförändringarna under stormaktstiden, till exempel grundandet av riksdagen, tidningar och universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFatta historia - kortversion

Frihetstid till industrialism

Avsnitt 4 av 8

En animerad kortfilm ur programserien Fatta historia. Vi får följa utvecklingen i Sverige från början av 1700-talet, fram till den industriella revolutionen i mitten av 1800-talet. Vi lär oss om de första politiska partierna, hattarna och mössorna, och fördjupar oss i varför så många svenskar emigrerade till Amerika.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFatta historia - kortversion

Upplysningen

Avsnitt 5 av 8

En animerad kortfilm ur programserien Fatta historia. Vad var upplysningen, och varför började man tänka på ett nytt sätt just då? Vi möter några av dåtidens filosofer, såsom Montesquieu, Rousseau och Mary Wollstonecraft, och lär oss om förnuft, framtidstro, jämlikhet, åsiktsfrihet och religionsfrihet. Tankar och idéer som fått stor betydelse för eftervärlden, till exempel för kvinnors rättigheter.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFatta historia - kortversion

Första världskriget

Avsnitt 6 av 8

Animerad film ur programserien Fatta historia. Vi reder ut orsakerna till att det första världskriget bröt ut. Exempelvis imperialism, kapprustning, nationalism och svaga demokratier. Vi lär oss om skotten i Sarajevo, den svarta veckan och hur kriget fortskred. Hur öst- och västfronten skiljde sig åt och vilka länder som ingick i de två allianserna, centralmakterna och ententen. Vi får också veta mer om ryska revolutionen, freden i Versailles och bildandet av Nationernas Förbund.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFatta historia - kortversion

Andra världskriget

Avsnitt 7 av 8

Animerad film ur programserien Fatta historia. Vi får veta varför andra världskriget bröt ut, till exempel hur de svåra ekonomiska tiderna gjorde att starka ledare tog makten. Vi får också reda på vad som hände medan kriget pågick. Det förklaras vad som menas med Molotov-Ribbentrop-pakten, de allierade och axelmakterna. Vi får veta mer om krigsslutet med befrielsen, Dagen D och nazismens brott mot mänskligheten. Och om efterspelet; konferensen i Jalta och bildandet av FN.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFatta historia - kortversion

Efterkrigstiden

Avsnitt 8 av 8

Animerad film ur programserien Fatta historia. Vi reder ut vad det kalla kriget var och fördjupar oss i hur världen delades in i ett öst- och ett västblock med supermakterna USA och Sovjetunionen i spetsen. Vi får veta mer om koloniernas frigörelse, till exempel hur Gandhi med fredliga metoder befriade Indien. Vi lär oss om folkhemmet, de svenska rekordåren med urbanisering och miljonprogrammet. Och vi får reda på vad det var som fick både det kalla kriget och de svenska rekordåren att ta slut.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Visa fler

Mer grundskola 7-9 & historia

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Min samiska historia - syntolkat

Som en främling i eget land

Sara-Elvira är 17 år och har alltid känt till sin familjs historia men inte pratat så mycket om den. Hennes förfäder var några av dem som tvingades lämna sitt hem i norra Sapmi och drabbades av tvångsförflyttningar under tidigt 1900-tal. De hamnade till slut i Jokkmokk där nu Sara-Elvira och hennes föräldrar och farföräldrar bor. Sara-Elvira träffar sin farfar som berättar om hur tvångsförflyttningarna påverkar honom än i dag. Trots att även han är född i Jokkmokk känner han sig ibland som en främling där. Lite som att vara en främling i eget land.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Barnen som överlevde Förintelsen - finska

Arek Hersch

Arek Hersch har starka minnen av nazismen. Hersch minns tågtransporten till Auschwitz och hur Mengele valde vilka som skulle få leva och vilka som skulle dö i koncentrationslägrets gaskammare. Arek lyckades bli en av dem som skulle komma att överleva. Av hela släkten Hersch som bestod av 21 personer överlevde bara Arek och hans syster. I sin historia berättar Arek om hur det är att förlora sin familj och att det som hände under andra världskriget och nazismen aldrig får upprepas.