Titta

UR Samtiden - NPF-forum 2018

UR Samtiden - NPF-forum 2018

Om UR Samtiden - NPF-forum 2018

Föreläsningar från konferensen NPF-forum inspelade på Kistamässan den 3-4 maj 2018. Arrangör: Riksförbundet Attention.

Till första programmet

UR Samtiden - NPF-forum 2018 : Föräldrar med adhdDela
 1. När det blir tjafs
  eller en konflikt med mitt barn-

 2. -hur kan jag göra
  för att konflikten inte ska eskalera?

 3. Tack så mycket
  och tack så jättemycket för inbjudan!

 4. Väldigt trevligt att få komma hit
  och berätta om vårt projekt-

 5. -som handlar om alla fantastiska
  föräldrar med en egen adhd-diagnos.

 6. Vi är tre som pratar här.
  Det är jag, som är Tatja.

 7. Sen har jag med mig Sofia - arbets-
  terapeut - och Therese - psykolog.

 8. Vi har en plan. Jag introducerar-

 9. -och berättar om
  bakgrunden till projektet.

 10. Sen tar Therese och Sofia över och
  pratar om föräldrastödsprogrammet-

 11. -som de kan så mycket bättre
  än vad jag kan.

 12. Er första fråga är kanske
  vad ett föräldrastödsprogram är.

 13. I det här sammanhanget menar vi
  föräldrastöd i grupp-

 14. -av sorten som Komet eller ABC,
  som är vanliga föräldrastödsprogram.

 15. De har som syfte att stärka
  relationen mellan föräldrar och barn-

 16. -och minska risken för konflikt-

 17. -genom att stötta föräldrarna
  med det här-

 18. -att använda sig av bra och effektiva
  föräldraskapsstrategier.

 19. Den typen av föräldrastödsprogram
  pratar vi om-

 20. -men mer specifikt anpassat
  för föräldrar med adhd.

 21. Bakgrunden till det här arbetet,
  som vi har jobbat med sen 2016-

 22. -är ett uppdrag av Socialstyrelsen-

 23. -som frågade oss
  om vi kunde göra en kartläggning.

 24. "Vad finns det för
  föräldrastödsprogram ute"-

 25. -"som görs på mottagningar
  i samhället?"

 26. "Finns det internationellt?
  Vad finns det?"

 27. Det var det vi började med 2016.
  Sen ledde det fram till-

 28. -att vi fick frågan om att ta fram
  en sån här anpassad, bra insats-

 29. -som vi jobbade med förra året.

 30. Under det här året
  gör vi en första utvärdering-

 31. -med hjälp av
  en grupp föräldrar med adhd.

 32. Den allra första kartläggningen
  från 2016-

 33. -kan man hitta i sin helhet på nätet
  om man går in på Nka:s hemsida.

 34. Alltså
  Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

 35. Där finns rapporten om man vill
  titta på detaljer i hur vi gjorde-

 36. -vad vi kom fram till
  och vad föräldrarna sa.

 37. Nu tänkte jag berätta lite kort om
  hur kartläggningen var gjord.

 38. Syftet var att undersöka
  behov hos föräldrar med adhd-

 39. -och vad det finns för
  befintliga insatser.

 40. Då utgick vi ifrån
  evidensbaserad praktik...

 41. ...där vi tog in målgruppens
  - alltså föräldrar med adhd-

 42. -erfarenheter, behov och sammanhang-

 43. -genom individuella intervjuer
  och fokusgrupper-

 44. -där vi ville fånga behov,
  om man hade fått nån typ av insatser-

 45. -och vad man tyckte om de insatserna.

 46. Sen tog vi också in synpunkter
  från professionella.

 47. Sen gjorde vi
  en systematisk litteratursökning-

 48. -när det gäller vetenskaplig
  litteratur inom det här området.

 49. Det var en väldigt samstämmig bild.

 50. Det som vi fick av föräldrar med adhd
  bekräftades även av professionella-

 51. -och de få studier som man kunde
  hitta inom det här området.

 52. Så beskrivningarna stämde väldigt bra
  överens med varann.

 53. Föräldrarna beskrev en hel del
  utmaningar i familjevardagen.

 54. De här utmaningarna beskrevs vara-

 55. -väldigt mycket inom två områden-

 56. -som båda två kan kopplas till
  svårigheter med exekutiva funktioner-

 57. -som många vuxna med adhd
  kämpar med varje dag i sin vardag.

 58. Då beskrev man
  att man ofta har svårt-

 59. -att organisera sin vardag, planera-

 60. -och hålla all information i gång-

 61. -och i det aktiva arbetsminnet
  för att komma ihåg vad som ska hända.

 62. Alla tider, alla överenskommelser,
  vad som ska handlas, tvättstugan-

 63. -och alla de här vardagsbitarna
  i vanlig familjevardag.

 64. Det blir svårt för många med adhd.

 65. Det andra området var
  i relation till barnen-

 66. -där man upplever utmaningar-

 67. -när det gäller att hålla fokus,
  vara närvarande-

 68. -vara en lyssnande förälder-

 69. -att ha tålamod och att hjälpa barnet
  med barnets känsloreglering-

 70. -när man samtidigt kanske kämpar med
  sin egen känsloreglering.

 71. Och att man är konsekvent.

 72. Hålla sin plan och sin strategi
  så som man vill.

 73. Det var de här två stora områdena
  som föräldrarna rapporterade om.

 74. Det praktiska
  och i relation till barnen.

 75. Det här går in i varann, så klart.

 76. När man har exekutiva svårigheter
  och kämpar med barnen-

 77. -och att organisera och planera
  sin vardag, skapar det stress.

 78. Upplevelse av stress
  underlättar inte-

 79. -när det gäller
  våra mänskliga relationer.

 80. Utan det blir ju så att man kan
  få svårare med tålamodet-

 81. -och impulsivitet och så
  när man är i ett stressat tillstånd.

 82. Så det är klart att de här
  två områdena går in i varann.

 83. Många beskrev att man har det ganska
  kämpigt och behov utifrån detta.

 84. Här har Therese ritat
  en bild av alla de bitar-

 85. -som man försöker få ihop.

 86. Det är ju familjevardag.
  Sen är det rollen som förälder.

 87. Sen kommer ju så klart
  allt annat till detta.

 88. Man har arbetsliv-

 89. -och man har fritidsintressen-

 90. -sociala relationer utanför familjen
  och alla tider och bokningar.

 91. Man kanske ska träffa sin läkare,
  och barnen kanske har sina kontakter.

 92. Ja, allt det här som...

 93. ...man försöker få ihop-

 94. -och få vardagen att rulla på.

 95. Då är det inte konstigt att man
  känner sig utmattad och stressad.

 96. Och det är inte konstigt att många
  föräldrar med adhd berättade om-

 97. -känslor av otillräcklighet.

 98. Man vill så här mycket,
  men man förmår inte.

 99. Det blir kämpigt.

 100. Vi frågade en grupp föräldrar
  med adhd om föräldravärderingar.

 101. Vad vill du med ditt föräldraskap?

 102. Det var inga konstigheter där.
  Absolut inte.

 103. Utan precis som andra föräldrar-

 104. -rapporterade föräldrar med adhd-

 105. -att man ville ge sitt barn
  kärlek och trygghet.

 106. Man vill vara lyssnande
  och närvarande.

 107. Man vill guida sitt barn i livet.
  Man vill vara en förebild.

 108. Och så vidare.
  Helt vanliga föräldravärderingar.

 109. Så det är inga konstigheter här.

 110. Det är inte heller konstigt
  att man upplever det som utmanande.

 111. Man vill precis samma saker
  som alla andra föräldrar.

 112. Men man har de här exekutiva svårig-
  heterna i vardagen att kämpa med.

 113. Det som vi tyckte var konstigt var
  att så lite finns gjort på området.

 114. När vi tittade på vetenskaplig
  litteratur, tittade vi systematiskt-

 115. -på allt som finns publicerat
  inom det här området.

 116. Det var väldigt lite. Det som fanns
  beskrev de här utmaningarna.

 117. Absolut. Men vad har man gjort
  för att hjälpa till-

 118. -för att föräldrar med adhd ska komma
  närmare sina föräldravärderingar-

 119. -och tillämpa
  föräldraskapsstrategier?

 120. Där var det nästan ingenting gjort.

 121. Så det fanns inga anpassade insatser-

 122. -där man utgått ifrån föräldrarnas
  behov i föräldraskap och deras behov-

 123. -när det gäller hur en insats ska ges
  för att det ska hjälpa till.

 124. Så då ville vi gå vidare
  och ta fram en anpassad insats-

 125. -som förhoppningsvis funkar bra
  för föräldrar med adhd.

 126. Då utgick vi ifrån
  evidensbaserad praktik igen, då-

 127. -och ville ta
  bästa tillgängliga kunskap.

 128. Det lilla som finns från vetenskaplig
  litteratur, och det som finns...

 129. En del projekt har pågått.

 130. Vi hittade ambitiösa, fina projekt.

 131. Till exempel inom psykiatrin
  i Södertälje-

 132. -och på Adhd-center i Stockholms län.

 133. Där hade man gjort
  föräldraskapsinsatser.

 134. Och en del annat på olika håll.
  Men vi har inte kunnat utvärdera.

 135. Då inhämtade vi kunskap och...

 136. Den bästa tillgängliga kunskapen
  och inspiration från olika håll.

 137. Men framför allt måste vi utgå ifrån
  behoven som föräldrar inrapporterade.

 138. Behov i föräldraskap,
  hur en insats ska formas-

 139. -och hur den ska ges.

 140. Nu tänkte jag att vi skulle övergå
  till att prata lite mer om behoven.

 141. Tack så mycket!

 142. Ja. Vi har försökt fördjupa oss i-

 143. -vilken typ av behov
  som föräldrar beskriver.

 144. Tittar man generellt på vardagen,
  är en beskrivning som har återkommit-

 145. -att det kan vara svårt att som
  förälder få syn på, sortera fram-

 146. -och formulera
  vad man själv behöver hjälp med.

 147. Vilket stöd man behöver. Samtidigt
  finns det en utpräglad upplevelse av-

 148. -att kunskapen om
  och förståelsen för adhd-

 149. -vad adhd innebär och hur det kan
  ta sig uttryck i föräldraskap-

 150. -brister hos många samhällsaktörer.

 151. Inte minst
  bland personal inom vård och omsorg.

 152. För att behov inte ska missas,
  underskattas eller missförstås-

 153. -menar många att kunskapen om
  och förståelsen för adhd-

 154. -och hur det visas i föräldraskapet
  måste öka hos samhällsaktörer.

 155. Personal inom vård och omsorg måste
  bli bättre på att våga fråga om-

 156. -och undersöka föräldrars mående
  och föräldrars ork.

 157. Och om det finns behov av extra stöd
  och insatser på olika sätt.

 158. Många efterfrågar också
  en mer samordnad-

 159. -och mer tillgänglig informationsbas.

 160. Dels med avseende på vilken typ
  av stöd och insatser som finns.

 161. Men också när det handlar mer om
  rent allmänna råd till föräldrar.

 162. Som inte sällan upplevs som luddiga,
  icke-specifika och motstridiga.

 163. Och därmed väldigt svåra
  att tillämpa och använda.

 164. Många menar också på och beskriver-

 165. -att de råd som ges generellt sett-

 166. -kanske inte alltid passar
  för föräldrar som själva har adhd.

 167. En sak som föräldrar har beskrivit-

 168. -och som har återkommit i samtal
  och intervjuer med professionella-

 169. -som möter föräldrar med adhd
  i sin yrkesutövning-

 170. -är att man är överens om
  att det mest avgörande steget-

 171. -för att föräldrar med adhd
  ska kunna få ihop familjevardagen-

 172. -och samtidigt orka med egenbehand-
  ling och övriga delar av livet...

 173. Då är det mest avgörande
  att man erbjuds mer praktiskt stöd.

 174. Praktiskt, konkret stöd i vardagen.

 175. Av arbetsterapeut, boendestödjare
  och så vidare.

 176. Det andra är att man också beskriver
  ett behov av hjälp med samordning.

 177. Inte minst av de många samtidiga
  kontakter som man kan ha-

 178. -inom ramen för en familj.

 179. Vårt uppdrag har varit att ta fram
  former för ett föräldrastödsprogram.

 180. En insats med huvudsakligt fokus på
  att hjälpa och stötta föräldrar-

 181. -i att öka sitt användande av
  effektiva föräldrastrategier.

 182. I samtal med föräldrar som själva
  har deltagit i olika föräldragrupper-

 183. -och föräldrastödsprogram är det
  en del saker som har återkommit.

 184. En sak är att många har en känsla av-

 185. -"jag behöver hjälp med mig själv,
  livet och vardagen"-

 186. -kanske snarare
  än föräldraskapet i sig.

 187. Man efterfrågar ett tydligare fokus
  på föräldern och på föräldraskapet.

 188. Strategier
  som kanske har fokus på barnet-

 189. -ska diskuteras i relation till
  förälderns aktuella förutsättningar.

 190. T.ex. i form av ork, mående, adhd
  och så vidare.

 191. Många upplever och beskriver
  att sedvanliga föräldraskapsprogram-

 192. -lyfter och behandlar relevanta teman
  och saker och bra strategier.

 193. Många är pålästa. Man vet vad man
  vill och behöver göra annorlunda.

 194. Det som blir svårt är
  själva verkställandet.

 195. Att omsätta all den här teoretiska
  förståelsen i den egna vardagen.

 196. I praktiken.

 197. Så man önskar ett större fokus
  på hur saker ska kunna genomföras.

 198. Ett större fokus på den praktiska
  tillämpningen av strategier.

 199. Många efterfrågar också
  att utbyta erfarenheter-

 200. -med föräldrar
  som är i samma situation-

 201. -där man kanske delar problem-
  formuleringar i större utsträckning.

 202. Så lite sammantaget:

 203. Den bedömning som vi har gjort med
  grund i föräldrars egna önskningar-

 204. -sammanvägt med professionellas
  erfarenheter och litteratur-

 205. -är att ett föräldrastödsprogram
  som är anpassat-

 206. -och riktar sig till
  föräldrar med en adhd-diagnos-

 207. -bör utformas som en föräldra-
  utbildning i grupp. Lite som Komet.

 208. Samtidigt bör föräldra-
  utbildningsinsatsen kompletteras-

 209. -med individuellt stöd för att under-
  lätta för teorin att bli praktik.

 210. Att få till den praktiska
  tillämpningen i vardagen.

 211. Man bör också ta hänsyn till och så
  långt som möjligt försöka underlätta-

 212. -även mer praktiska
  och organisatoriska utmaningar-

 213. -som många föräldrar med adhd
  står inför i sin vardag på olika vis.

 214. Vi har tagit fram en första version
  av ett föräldrastödsprogram-

 215. -som riktar sig till
  föräldrar med adhd.

 216. Sofia kommer att berätta mer om
  hur detta är uppbyggt.

 217. Therese och Tatja har varit inne på
  vilka behov som vi har förstått-

 218. -efter intervjuer
  med föräldrar och professionella.

 219. Therese har tittat på forskning.

 220. Och utifrån det
  har vi tagit fram Ipsa.

 221. Ett föräldrastödsprogram
  för föräldrar som har egen adhd-

 222. -och som har barn
  mellan tre till tolv år.

 223. Föräldrastödsgrupp ingår,
  precis som i vanliga föräldraprogram-

 224. -som Komet.

 225. Huvudfokuset är att vi tittar på hur
  man stärker relationen med sina barn-

 226. -och minskar risken för konflikter.

 227. Det bygger på samma utvärderade
  strategier som till exempel i Komet.

 228. Vi har med lite om lågaffektivt
  bemötande, vilket inte brukar ingå.

 229. Och en del som bygger på
  Pegasus också.

 230. Det som vi har lagt till som inte
  finns i vanliga föräldrastödsprogram-

 231. -är att vi har en individuell del
  där man får träffa en arbetsterapeut.

 232. Arbetsterapeuter är bra på strategier
  för att få till vardagsaktiviteter.

 233. Den arbetsterapeutiska delen
  utgår ifrån varje individ i gruppen.

 234. Där har man möjlighet att mer
  titta på sina egna specifika behov.

 235. I gruppen får man ju det som ingår
  i programmet på ett annat sätt-

 236. -kring föräldrastrategier.

 237. Arbetsterapeuten kan titta på olika
  strategier som man redan använder.

 238. Använder man kalendrar
  eller planeringstavlor eller annat-

 239. -för att försöka få ihop
  vardagslivet? Kan man utveckla dem?

 240. Behöver man nåt annat hjälpmedel? Hur
  kan man med det stöd man redan har-

 241. -implementera de föräldrastrategier
  som vi pratar om i gruppen? O.s.v.

 242. Så... Ja.

 243. Vi har en kombination av gruppträffar
  där man får träffa andra föräldrar-

 244. -och individuella träffar
  där man träffar arbetsterapeuten.

 245. Om man tittar på de teman
  som vi tar upp i Ipsa-

 246. -kan man se det som en pyramid
  där vi börjar med att lägga grunden.

 247. Det här är också nåt som skiljer Ipsa
  från sedvanliga föräldrastödsprogram.

 248. Vi fokuserar de första träffarna i
  grupp på allas egna förutsättningar.

 249. Hur påverkar adhd mitt föräldraskap?

 250. Vilka tillgångar har jag
  och vilka utmaningar har jag?

 251. Hur... Vad behöver jag titta på
  hos mig själv-

 252. -för att orka göra förändringar
  och testa strategier med mina barn?

 253. Så när vi har jobbat med grunden-

 254. -går vi in på de traditionella
  föräldrastödsstrategierna.

 255. Då tittar vi på
  fem gånger mer kärlek.

 256. Nån kanske känner igen det från boken
  med samma namn av Martin Forster.

 257. Det handlar om att stärka
  relationen föräldrar-barn-

 258. -genom att ge mycket positiv feedback
  till sina barn-

 259. -innan man börjar ställa krav,
  ge tillsägelser och så.

 260. Vi kollar på hur man kan förbereda
  barnen på vad som ska hända-

 261. -och uppmana barn på ett sätt som gör
  att de lättare följer uppmaningarna.

 262. Föräldrar har en tendens
  att ge många uppmaningar.

 263. Jag tror att det är runt
  sjutton uppmaningar per halvtimme.

 264. Då kan det vara svårt för barnen
  att sortera vilka som är viktiga.

 265. Det blir lätt
  en källa till konflikter.

 266. Vi kollar också på
  att bevara det egna lugnet.

 267. När det blir tjafs
  eller en konflikt med mitt barn-

 268. -hur kan jag göra
  för att konflikten inte ska eskalera?

 269. För att lugna både mig och barnet.

 270. Vi tittar också på
  att välja vilka strider man ska ta.

 271. Vissa saker kanske man behöver släppa
  för att fokusera på andra saker.

 272. Vissa regler
  måste man alltid hålla på.

 273. Andra saker kanske man kan släppa.

 274. Så det som skiljer Ipsa mest från
  andra föräldrastödsprogram är basen.

 275. Vi har fokus på egna förutsättningar.

 276. Och det här med att bevara eget lugn
  är inte heller med traditionellt.

 277. Ipsa sträcker sig över en termin.
  Det är lite kortare än en termin.

 278. Det är totalt fjorton träffar,
  varav sju i grupp.

 279. Varannan vecka träffas gruppen.

 280. Varannan vecka
  träffar man arbetsterapeuten.

 281. Vi har utifrån samtal med målgruppen
  innan vi satte ihop programmet-

 282. -försökt göra anpassningar.

 283. Till exempel har vi fokus på
  ett tema i taget-

 284. -i högre grad än i traditionella
  föräldrastödsprogram.

 285. Vi har möjlighet
  att ge helt individuella påminnelser.

 286. Alla har fått säga hur de vill
  bli påminda om de tider vi har.

 287. Vissa vill ha flera påminnelser,
  vissa vill ha det samma morgon.

 288. Vissa vill ha påminnelser om de
  föräldrastrategier som man ska testa.

 289. En påminnelse mellan tillfällena.

 290. Det har varit väldigt bra
  att alla får utifrån det de behöver.

 291. Sen har vi gjort andra anpassningar
  som kanske kan verka lite pluttiga-

 292. -men som vi tycker har varit bra
  och som vi har fått fin respons på.

 293. Vi har uttalat tydligt att alla gör
  vad de behöver under gruppmötena-

 294. -för att kunna orka vara där
  och orka hålla fokus och så vidare.

 295. Om man behöver ta kaffe, finns det
  kaffe, mackor och frukt hela mötet.

 296. Man går och plockar det man behöver.

 297. Vi har stressbollar och "fidgets".
  Pillgrejer som man kan hålla på med.

 298. Vi pratar om
  vilka strategier man kan ha-

 299. -om man vill prata jättemycket
  i gruppen och inte släppa in andra.

 300. Kan man skriva ner sina tankar
  och frågor medan föreläsarna pratar?

 301. Vi har försökt hålla
  ganska korta teoretiska delar-

 302. -för att man sen ska få prata mer
  i föräldragruppen.

 303. Ja. Det som är bra med
  de individuella träffarna är-

 304. -att när man gått igenom en strategi
  på gruppen-

 305. -är det en vecka
  tills man träffar arbetsterapeuten.

 306. Då följer vi upp
  hur föräldrastrategin har gått.

 307. Där har man möjlighet att jobba mer
  med huret, som de andra var inne på.

 308. Om det har varit svårt att få till
  det, hur kan man få till det bättre?

 309. Och så kan man jobba med det
  individuellt.

 310. Therese.

 311. Vi vill att det här ska bli nåt bra.

 312. Det är många föräldrar som har
  investerat tid och hjälpt oss med-

 313. -att beskriva behov och önskemål. Vi
  vill att det landar i nåt hjälpsamt.

 314. Jag ska ta fram min fusklapp.
  Vi vill ju veta nånstans...

 315. Fokuserar Ipsa på rätt saker?

 316. Fokuserar Ipsa på rätt saker
  på rätt sätt? Vad kan göras bättre?

 317. Vad behöver göras bättre? Vi har
  hunnit lite mer än halvvägs in-

 318. -i ett första test av Ipsa:s första
  version och dess form och material.

 319. Vi har redan fått
  en mängd bra tips och synpunkter.

 320. När vi är klara för terminen och alla
  har fått tycka till mer ingående-

 321. -kommer vi att sätta oss ner
  och göra små och stora förändringar-

 322. -för att försöka skruva till allt, så
  att vi kommer närmare nåt hjälpsamt.

 323. När vi har gjort förändringarna-

 324. -efter feedback och synpunkter
  som vi har samlat in under våren-

 325. -kommer vi att testa en uppdaterad
  version av Ipsa till hösten.

 326. Och vår förhoppning är att på sikt-

 327. -få möjlighet att vidareutveckla
  och utvärdera programmet ytterligare.

 328. Vi undersöker möjligheten att få till
  att spela in korta filmsekvenser-

 329. -att kunna
  komplettera materialet med.

 330. Vi undersöker möjligheten
  att utveckla en app-

 331. -som kan höra till programmet-

 332. -som skulle kunna underlätta
  genomförande och deltagande.

 333. Och vi vill på sikt få till
  lite mer systematisk utvärdering.

 334. Allra helst i nån form av
  randomiserad, kontrollerad studie.

 335. Så det är mycket på gång för oss.

 336. Om det är nån som vill veta mer
  om Ipsa som program-

 337. -om vad det innebär
  att delta i utvärderingarna...

 338. ...eller anmäla intresse för
  att vara med i kommande test-

 339. -går det att göra på
  den här adressen: www.ipsaadhd.se.

 340. Där kan man också hitta
  kontaktuppgifter till oss.

 341. Okej.

 342. Tack, alla föräldrar och
  professionella som vi fått intervjua-

 343. -innan vi satte ihop Ipsa.

 344. Vi vill tacka dem som går Ipsa
  just nu jättemycket.

 345. De föräldrarna ger oss jättemycket
  bra feedback på vad vi gör.

 346. Vi vill tacka Attention
  och dem som jobbar på Adhd-center-

 347. -som vi har ett fint samarbete med.
  Martin Forster på KI och Sven Bölte.

 348. Det var det från oss. Om man undrar
  nåt, får man gärna mejla. Tack!

 349. Textning: Jussi Walles
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Föräldrar med adhd

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Livspusslet är en utmaning för alla föräldrar - i synnerhet för föräldrar med adhd. Stress förstärker de svårigheter som följer med diagnosen. Vid Karolinska Institutet har man tagit fram ett föräldrastödsprogram. Tatja Hirvikoski, docent i klinisk psykologi, Therese Lindström, psykolog och Sofia Buddgård, arbetsterapeut, presenterar sitt arbete. Inspelat på Kistamässan den 3 maj 2018. Arrangör: Riksförbundet Attention. UR.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa
Ämnesord:
Funktionshinder, Föräldrar med funktionsnedsättning, Neuropsykiatriska diagnoser, Personer med funktionsnedsättning, Psykiatri, Samhällsvetenskap, Sociala frågor, Vuxna med adhd
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - NPF-forum 2018

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NPF-forum 2018

Föräldrar med adhd

Livspusslet är en utmaning för alla föräldrar - i synnerhet för föräldrar med adhd. Stress förstärker de svårigheter som följer med diagnosen. Vid Karolinska Institutet har man tagit fram ett föräldrastödsprogram. Tatja Hirvikoski, docent i klinisk psykologi, Therese Lindström, psykolog och Sofia Buddgård, arbetsterapeut, presenterar sitt arbete. Inspelat på Kistamässan den 3 maj 2018. Arrangör: Riksförbundet Attention. UR.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NPF-forum 2018

Lågaffektivt bemötande

Att bemöta människor i affekt kan vara svårt. Christer Fahlberg, utbildare och handledare, leder kurser i lågaffektivt bemötande. Han ger exempel på olika situationer som visar omgivningens inverkan vid utmanande beteende. Inspelat på Kistamässan den 3 maj 2018. Arrangör: Riksförbundet Attention. UR.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NPF-forum 2018

Stresshantering med ACT

Många vardagliga situationer utlöser stress hos personer med NPF. Stressen blir ofta så påtaglig att man hellre stannar hemma. ACT (acceptance and commitment therapy) är en form av kognitiv beteendeterapi. Det handlar om att acceptera sina egna reaktioner och på så vis finna ett lugn. Psykolog Johan Pahnke berättar. Inspelat på Kistamässan den 3 maj 2018. Arrangör: Riksförbundet Attention. UR.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NPF-forum 2018

Fungerande skolgång för barn med NPF

Hög skolfrånvaro är vanligt hos barn med NPF. Anna Borg är skolsamordnare vid KIND (Center of neurodevelopmental disorders) vid Karolinska institutet. Här bedrivs ett intensivt arbete för att ta reda på hur skolorna kan förändra lärmiljön för att den ska fungera för alla. Små, konkreta förändringar mot större förutsägbarhet, konsekvens och tydlighet visade sig ha stor effekt. Inspelat på Kistamässan den 3 maj 2018. Arrangör: Riksförbundet Attention. UR.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NPF-forum 2018

Helhetsgrepp för familjer med NPF

Hela familjen påverkas när ett eller flera barn har diagnoser. Föräldrarna upplever en stor stress när de tvingas samordna otaliga kontakter kring barnet. Det egna arbetet, relationer och syskon får ofta stå tillbaka. Alexandra Gahnström och Linda Janze från Trygg-Hansa berättar om lagstadgad rätt till en individuell plan för samordning - och även om andra insatser man kan kräva av samhället. Inspelat på Kistamässan den 3 maj 2018. Arrangör: Riksförbundet Attention. UR.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NPF-forum 2018

Unga med NPF och nätet

Nätet är extra utmanande för personer med NPF. Impulsivitet och gränslöshet kan få stora konsekvenser. Vad behöver vuxenvärlden veta för att nätet varken ska framstå som riskfritt eller skrämmande? Karin Torgny och Madelein Larsson Wollnik från Nätkoll berättar om föräldrautbildning och skolverktyg för att hantera till exempel näthat och dataspelande. Inspelat på Kistamässan den 3 maj 2018. Arrangör: Riksförbundet Attention. UR.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NPF-forum 2018

Psykisk hälsa och bättre vardagsliv

Vi står mitt i en stor förändring av samhället. I skolan krävs det mer av individen och det gynnar dem som har lätt att anpassa sig. Andra får det svårt. Hur får vi samhället och människan att samspela? Ing-Marie Wieselgren, psykiatriansvarig på SKL, ger oss sina tankar och Tove Lundin, som själv har adhd, berättar om hur hon har lärt sig hantera vardagslivet. Inspelat på Kistamässan den 4 maj 2018. Arrangör: Riksförbundet Attention. UR.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NPF-forum 2018

Metoder för bättre anhörigstöd

Anhöriga till personer med omsorgsbehov känner ofta stor förtvivlan. De behöver bli sedda och få stöd på olika sätt. Eva Gustafson från "Nationellt kompetenscentrum anhöriga" (NKA) ger oss en bild av anhörigas situation och berättar om NKA:s verksamhet. Inspelat på Kistamässan den 4 maj 2018. Arrangör: Riksförbundet Attention.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NPF-forum 2018

Idrott för alla - men hur?

Många barn med NPF slutar att idrotta i förening. Kraven är för många och för höga. Vad kan göras? Lena Lindahl leder projektet "Idrott för alla" som arbetar med frågan. Anna Carlsson och Caroline Fredriksson har lyckats nå fram med fotbollsföreningen NPF-hjärtat. Här trivs och växer barnen. Inspelat på Kistamässan den 4 maj 2018. Arrangör: Riksförbundet Attention.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NPF-forum 2018

Samordning av insatser för barn med funktionsnedsättning

Hos barn med funktionsnedsättning är vård- och omsorgskontakterna många och utspridda. Det kan drabba anhöriga hårt och bristande kontakt mellan olika vårdgivare kan till och med förvärra effekterna av funktionsnedsättningen. Marjana Tornmalm från Socialstyrelsen utreder hur man kan åstadkomma en samordning av insatserna. Inspelat på Kistamässan den 4 maj 2018. Arrangör: Riksförbundet Attention.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NPF-forum 2018

Motivation vid NPF

Vi omger oss av osynliga staket och siktar mot mål vi tror att vi kan uppnå istället för att göra det vi verkligen vill, säger Eric Donell. I sitt sökande efter lyckan har han provat många olika jobb. Bland annat har han arbetat som skådespelare, regissör och manusförfattare. Idag reser han runt och föreläser om livet med adhd. Inspelat på Kistamässan den 4 maj 2018. Arrangör: Riksförbundet Attention.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

William C. Campbell, medicin

Forskaren William C. Campbell är en av tre Nobelpristagare i medicin 2015. Han berättar om hur han byggt vidare på den japanske forskaren Omuras upptäckter och arbetat fram mediciner som är verksamma mot flodblindhet och elefantiasis. Medicinerna är relativt billiga eftersom upptäckten saknar patent och de stora läkemedelsbolagen har gjort undantag från sin vanliga strävan att skydda upphovsrätten till sina produkter. Inspelat den 10 december 2015 i Aula Medica, Karolinska institutet i Solna. Arrangör: Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Stålmannen, öppna upp!

Ett avgörande ögonblick i Gunillas liv var när älskaren sa "Gör med mig, vad du vill!" Efter det kunde hon, nu som subjekt, på allvar njuta av sin sexualitet. Jonas Liliequist, professor i historia vid Umeå universitet, berättar hur mannen som sexuell norm har förändrats.