Titta

UR Samtiden - Elfordon - i dag och i morgon

UR Samtiden - Elfordon - i dag och i morgon

Om UR Samtiden - Elfordon - i dag och i morgon

Vilken roll spelar elfordon för stadsplanering, ekonomi och miljö - nu och i framtiden? Det har gått mer än hundra år sedan den första elbilen utvecklades. I dag är eldrift en av de viktigaste trenderna för smartare transporter. Styrkeområdena Transport och Energi bjuder in till en dag med föreläsningar om olika aspekter på elektromobilitet. Inspelat den 13 september 2018 på Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Arrangör: Chalmers tekniska högskola.

Till första programmet

UR Samtiden - Elfordon - i dag och i morgon : Fossilfria fordons effekter på ekonominDela
 1. I Sverige är transporter
  nästa stora del av samhället-

 2. -som måste förändras om vi ska
  nå målen för koldioxidminskning.

 3. Jag ska presentera resultaten
  av en forskningsstudie:

 4. Makroekonomiska effekter av en
  fossiloberoende fordonsflotta i Sverige.

 5. Även kallad "20-Fifty".

 6. Vi avslutade projektet
  i början av det här året.

 7. Studien gjordes av oss på RISE
  Viktoria, Cambridge Econometrics-

 8. -en brittisk konsultfirma som ägde
  modellerna, och tankesmedjan Fores-

 9. -som gav oss nätverket
  av berörda parter i Sverige.

 10. Vi finansierades av Energimyndigheten
  och European Climate Foundation.

 11. Vi har en webbsida som jag länkat till.

 12. Bakgrunden är att i Sverige är transport
  nästa stora del av samhället-

 13. -som måste förändras om vi ska nå
  målen för koldioxidminskning.

 14. Vi ville utforska
  vilka möjliga tekniska vägar-

 15. -som är möjliga
  för att uppnå minskningen-

 16. -och vilka ekonomiska effekter
  de kan få för det svenska samhället.

 17. Det är de två forskningsfrågorna.

 18. För att göra det använde vi två
  modeller som använts mycket-

 19. -för liknande studier i Japan, Tyskland,
  Storbritannien och Frankrike-

 20. -och av EU-kommissionen
  och Europe Climate Foundation.

 21. De två modellerna
  är en fordonsmodell-

 22. -som bygger på den årliga bilflottan
  utifrån ny teknik och nya bränslen-

 23. -och E3ME, en efterfrågansbaserad
  icke-jämviktsmodell-

 24. -som täcker alla olika regioner
  och sektorer i ekonomin-

 25. -och som integrerar och modellerar
  beroenden mellan olika sektorer.

 26. Från E3ME är output
  ett antal makroekonomiska indikatorer-

 27. -som BNP, konsumtionsutgifter
  och sysselsättning till exempel.

 28. I projektet använde vi
  en metod, så klart.

 29. Först samlade vi in data.
  Först historiska data för Sverige-

 30. -så att vi kunde kalibrera modellen.

 31. Vi använde statistisk för fordonsflottan
  med drivlinor, bränsle-

 32. -miltal, livslängd och så vidare.

 33. Vi höll också ett antal workshops
  med olika aktörer-

 34. -från bränsle- och fordonsindustrin
  och transportindustrin-

 35. -beslutsfattare och forskare. Vi gjorde
  det för att samla in information-

 36. -för att skapa antaganden
  för framtidsscenarier.

 37. Sen utvecklade vi scenarier.

 38. Vi började utveckla
  tre specifika tekniska scenarier.

 39. Ett för biobränsle, ett för batteridrift
  och ett för bränsleceller.

 40. Vi insåg snart att i alla scenarier
  behövdes dessutom biobränsle-

 41. -även i elscenarierna-

 42. -för att uppnå målen som då var
  en 80-procentig minskning-

 43. -från rapporten "Fossilfrihet på väg"
  som fanns då.

 44. Det är viktigt med biobränslet,
  för vi behövde föra in biobränsle-

 45. -med en drop-in-strategi-

 46. -alltså att blanda in biobränsle
  till önskad nivå i fossilt bränsle.

 47. Det behövs för att det är enda sättet
  att nå den befintliga fordonsflottan.

 48. Det vi gjorde sen
  var att uppdatera batteriscenariot-

 49. -till förra årets policyutveckling-

 50. -och riksdagsbeslutet att ha ett
  minskningsmål på 70 procent-

 51. -för inhemska transporter till 2030.

 52. Med den uppdateringen
  blev det vårt basscenario-

 53. -som jag ska presentera för er.

 54. Lite mer detaljer
  om antagandena i scenariot.

 55. I den övre tabellen ser man att vi har
  fört in biobränsleinblandning-

 56. -i enlighet
  med det vi kallar bränslebytet.

 57. Det var en del
  av det uppsatta svenska målet.

 58. Med fortlöpande ökning
  av bränsleinblandning-

 59. -som grund för scenariot.
  Dessutom har vi elektrifiering-

 60. -i den takt som behövs
  för att nå 70 % minskning till 2030.

 61. Som ni ser talar vi om elektrifiering
  för alla fordonstyper.

 62. Batteri, plug in-hybrider och hybrider.

 63. Diagrammet och tabellen
  visar i vilken grad-

 64. -vi behövde föra in tekniken, och som
  ni ser krävs omfattande elektrifiering.

 65. Redan 2020 behöver 60 %
  av de nysålda fordonen-

 66. -ha nån av de tre teknikerna
  för att uppnå målet.

 67. Även för skåpbilar, bussar,
  och lätta godsfordon-

 68. -behövs en hög elektrifieringstakt.
  Det är ett intressant resultat.

 69. Nu till det ekonomiska resultatet.

 70. Som nästa steg körde vi
  det här scenariot i E3ME-modellen.

 71. Vad blev resultatet? I diagrammet syns
  BNP, konsumtion och sysselsättning.

 72. Som ni ser är alla positiva-

 73. -i jämförelse
  med det så kallade CPI-scenariot-

 74. -som bygger
  det nuvarande EU-scenariot-

 75. -som bara levererar beslutet om
  95 gram per km som fattats i EU-

 76. -men inte mer.
  Det når inte det svenska målet.

 77. CPI står för nollinjen.

 78. Som ni ser är de olika indikatorerna
  för vårt scenario positiva i jämförelse.

 79. Skälen till resultatet är främst
  att importerade fossila bränslen-

 80. -ersätts av inhemskt producerade
  bränslen, både el och biobränsle.

 81. Vi har också lägre total ägandekostnad
  för den nya tekniken-

 82. -vilket ökar konsumtionsutgifterna-

 83. -och därför ökar den ekonomiska
  aktiviteten i andra sektorer.

 84. Dessutom behövs mer investeringar
  för den nya infrastrukturen-

 85. -och det driver på efterfrågan
  i ekonomin.

 86. Det är skälen till att de ekonomiska
  indikatorerna är positiva i vår studie.

 87. En viktig aspekt av det här, för att
  kontrollera robustheten i resultatet-

 88. -var en känslighetsanalys
  av oljepriser och elpriser-

 89. -eftersom den positiva effekten drivs
  av ersatt importerat fossilt bränsle.

 90. Så vi gjorde känslighetsanalyser där vi
  ändrade oljepriset 30 % upp och ner-

 91. -i basscenariot-

 92. -där oljepriset baseras
  på IEA-prognosen.

 93. Som ni ser får man med högre
  oljepriser en högre positiv effekt.

 94. Här tittar vi på BNP. Med lägre oljepris
  minskar den positiva effekten-

 95. -men den är fortfarande positiv.

 96. Med elpriserna
  kan man säga att det är tvärtom.

 97. Högre elpriser, lägre positiv effekt
  och tvärtom.

 98. En annan viktig slutsats
  var att vi behöver mycket biobränsle.

 99. I vårt basscenario-

 100. -har vi 80 % importerat biobränsle.

 101. Där ligger nämligen
  den ungefärliga nivån i Sverige.

 102. Högerdelen av diagrammet visar-

 103. -den positiva effekten på BNP om man
  importerar så mycket biobränsle.

 104. Vi ville se vad effekten skulle bli med
  100 % inhemskt producerat biobränsle.

 105. Det är den man ser till vänster. Då blir
  den positiva effekten ännu större.

 106. Det kanske inte är så förvånande.

 107. Men det ska sägas
  att det inte är möjligt för Sverige-

 108. -att förlita sig
  på importerat biobränsle-

 109. -i strategin
  för minskningen av koldioxidutsläpp.

 110. Det skulle innebära att vi köpte upp
  allt biobränsle i hela världen.

 111. Det skulle bli
  ett jättestort importbehov.

 112. Så den här strategin
  måste bygga på inhemsk produktion-

 113. -till konkurrenskraftiga priser,
  så klart.

 114. Det skulle kräva forskning och
  utveckling och investeringsstöd-

 115. -vilket vi tror kan motiveras-

 116. -av denna ökade positiva
  ekonomiska effekten till vänster.

 117. Vissa begränsningar för modellen
  och resultatet bör nämnas.

 118. Modellen tittar inte på beteende-
  och samhällsförändringar.

 119. I modellen har vi en konstant
  efterfrågan på motortransporter.

 120. Det är så klart nåt
  som stadsplanering, logistikplanering-

 121. -och personliga val kan påverka.

 122. I FFF-utredningen
  som jag pratade om förut-

 123. -fanns en tredjedel av potentialen för
  minskning i förändrade beteenden.

 124. Så vi tror att om vi tänker
  på det här också-

 125. -kanske det finns spelrum för en så
  extremt snabb elektrifieringstakt.

 126. Och några ord om rebound-effekten.
  Det finns inga stora såna i modellen-

 127. -för transport är en av ekonomins
  mest koldioxidintensiva sektorer.

 128. Men om vi alltid fortsätter köra
  för mer BNP-tillväxt-

 129. -finns alltid en risk
  för mer koldioxidutsläpp.

 130. Slutsatsen är att det finns ett behov
  för koldioxidminskning-

 131. -i alla ekonomiska sektorer.

 132. Jag vill också nämna att vi inte
  har tagit med alla tekniker i rapporten-

 133. -eftersom de inte är tillräckligt mogna
  så att det finns tillräckligt med data-

 134. -för att modellera dem. Det finns
  förstås potential i självkörande fordon-

 135. -vätgasceller, elektrobränslen,
  elektriska vägar med mera.

 136. Slutsatser. Vi tycker oss ha sett
  att det är möjligt att nå målen-

 137. -som är ambitiösa, men det krävs
  snabbt upptag av teknik och drivlinor-

 138. -och vi kommer att behöva
  biobränsleinblandning.

 139. Det kan vara positivt för svensk
  ekonomi, det är den stora slutsatsen.

 140. Men åtgärder behövs nu.
  Det är mycket brådskande.

 141. Det finns ett behov av stöd för att
  skala den inhemska produktionen.

 142. Det finns behov av stöd
  för skalning av elfordon-

 143. -och vi har också gjort en annan studie
  som heter BeliEVe II-

 144. -där vi har tittat på företagsbilpolicys
  som kan vara ett bra sätt-

 145. -att snabbt och effektivt skala-

 146. -försäljningen av elfordon.

 147. Bättre laddningsmöjligheter
  på arbetsplatser är särskilt viktigt-

 148. -för reduktionspotentialen
  för plugin-hybrider.

 149. Och fortsatt fokus på det tredje benet,
  samhälles- och beteendeförändringar-

 150. -som skulle kunna minska
  efterfrågan på transport.

 151. -Tack så mycket.
  -Tack, Ann-Charlotte.

 152. Översättning: Erik Swahn
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Fossilfria fordons effekter på ekonomin

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Ann Charlotte Mellqvist, forskare vid Rise, berättar om ett forskningsprojekt som undersökt vilka de ekonomiska effekterna blir på svensk ekonomi när transporter byter teknologi. Inspelat den 13 september 2018 på Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Arrangör: Chalmers tekniska högskola.

Ämnen:
Teknik > Transportmedel och kommunikationer
Ämnesord:
Kommunikationer, Teknik, Transporter, Transportmedel, Transportväsen
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Elfordon - i dag och i morgon

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Elfordon - i dag och i morgon

Elflyg - möjligheter och utmaningar

Andreas Schäfer, professor i energi och transport, berättar om vad vi måste uppnå för att kunna ersätta kommersiellt fossilt flyg med elektrifierade flygplan. Inspelat den 13 september 2018 på Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Arrangör: Chalmers tekniska högskola.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Elfordon - i dag och i morgon

Elfordon - förväntningar och framtidsutsikter

Det har aldrig varit en bättre tid att studera elfordon som forskare, säger Tim Schwanen, Transport Studies Unit vid University of Oxford och gästprofessor Göteborgs universitet. Han menar att medier och politiska beslut har en viktig del i hur synen förändras på elfordon, och diskussioner om hur hälsan påverkas av exempelvis dieselfordon påskyndar förändringen mot elektrifierande. Inspelat den 13 september 2018 på Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Arrangör: Chalmers tekniska högskola.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Elfordon - i dag och i morgon

Fossilfria fordons effekter på ekonomin

Ann Charlotte Mellqvist, forskare vid Rise, berättar om ett forskningsprojekt som undersökt vilka de ekonomiska effekterna blir på svensk ekonomi när transporter byter teknologi. Inspelat den 13 september 2018 på Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Arrangör: Chalmers tekniska högskola.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Elfordon - i dag och i morgon

Norges framgångar med elfordon

Norge är känt för sin stora andel elbilar och har också tagit ledningen inom eldrivna färjor. Tom Norbech vid Statens vegvesen berättar hur det kom sig. Han beskriver två viktiga händelser som avgörande för utvecklingen: infrastruktur och ekonomiska incitament. Inspelat den 13 september 2018 på Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Arrangör: Chalmers tekniska högskola.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Elfordon - i dag och i morgon

Ett regionalt perspektiv på elfordon och transport

Hans Fogelberg, regionutvecklare Västra Götaland, berättar om hur den regionala förvaltningen kan bidra till att underlätta och utveckla regionen inom elektrifiering tillsammans med bland annat näringslivet, där fordonsindustrin är den i särklass största i området både i antal anställda och som exportsektor. Inspelat den 13 september 2018 på Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Arrangör: Chalmers tekniska högskola.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Elfordon - i dag och i morgon

Är elbilarna redo för köparna?

Frances Sprei, forskare på Chalmers tekniska högskola, ställer sig frågan om köparna är redo för elfordon. Det är alltid lättare att ändra teknologi eller att avancera tekniken än att radikalt ändra människors preferenser och beteende, menar hon. Inspelat den 13 september 2018 på Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Arrangör: Chalmers tekniska högskola.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Elfordon - i dag och i morgon

Är marknaden redo för eldrivna fraktfordon?

Laetitia Dablanc är forskningschef vid franska institutet för vetenskap och teknik för transport och gästforskare vid Göteborgs universitet. Här berättar hon om en undersökning som fokuserar på vad som krävs för att ställa om till eldrift av små fraktfordon i Paris och dess omgivande tätorter som befolkas av 12 miljoner invånare. Inspelat den 13 september 2018 på Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Arrangör: Chalmers tekniska högskola.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Elfordon - i dag och i morgon

Elfordon och framtida stadsplanering

Viveca Risberg, projektledare på stadsbyggnadskontoret i Göteborgs stad, berättar om arbetet med projektet ElectriCity som är ett samarbete mellan industri, forskning och samhälle för att utveckla framtidens kollektivtrafik. Inspelat den 13 september 2018 på Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Arrangör: Chalmers tekniska högskola.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Elfordon - i dag och i morgon

Modeller av elflygplan

Anders Forslund är forskare på Chalmers tekniska högskola och ingår i ett projekt som utvecklar egna flygande fordon. Här berättar han om den nya tekniken med flygande elfordon och varför denna teknik behövs utifrån klimataspekt och Agenda 2030. Inspelat den 13 september 2018 på Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Arrangör: Chalmers tekniska högskola.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Elfordon - i dag och i morgon

Hållbar energi och hållbara fordon

Forskaren Maarten Messagie ger ett systemperspektiv på två stora övergångar som tillsammans kan övervinna miljöutmaningarna: elbilen och energiframställningen. Han ger olika scenarier på elbilens och energiframställningens påverkan och exempel på hur elbilen skulle kunna ingå i ett nätverk och fungera som energiförsörjare när den inte körs. Inspelat den 13 september 2018 på Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Arrangör: Chalmers tekniska högskola.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Elfordon - i dag och i morgon

Vilka är miljöriskerna med batterier till elfordon?

Mia Romare är projektledare vid IVL Svenska Miljöinstitutet. Hon har varit med och undersökt vilken påverkan på miljön tillverkningen av bilbatterier har. Det har skett ett skifte i när i processen miljön påverkas. En traditionell bil som körs på fossilt bränsle belastar miljön när den körs, men en batteridriven bil påverkar miljön mer i tillverkningen, då särskilt tillverkningen av batterierna. Inspelat den 13 september 2018 på Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Arrangör: Chalmers tekniska högskola.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Elfordon - i dag och i morgon

Framsteg inom elektromobilitet

Elna Holmberg vid Swedish Electromobility Centre berättar om för- och nackdelar med elfordon. Det handlar om minskat utsläpp, ljudbilden i städer och minskat beroende av fossila bränslen men också högre inköpskostnad, kortare räckvidd och få laddmöjligheter. Inspelat den 13 september 2018 på Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Arrangör: Chalmers tekniska högskola.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Elfordon - i dag och i morgon

Affärsmöjligheter för elfordon

Stefan Pettersson, forskningschef på Rise, tror på elfordon och fordon som drivs av en kombination av biobränsle och el om vi ska nå miljömålen 2030. I Sverige finns ungefär 4,8 miljoner fordon varav 60 000 är elfordon. Det motsvarar 1,2 procent och är alltså fortfarande på en innovationsnivå. Inspelat den 13 september 2018 på Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Arrangör: Chalmers tekniska högskola.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Elfordon - i dag och i morgon

Regelverk och elfordon

Annika Ahlberg Tidblad, rådgivare på Volvo Car Corporation, berättar om arbetet med att ta fram internationella riktlinjer inom FN:s Ekonomiska kommission för Europa (ECE) för elfordon. Det handlar både om säkerhets- och miljökrav som måste uppfyllas innan fordonen får säljas. Inspelat den 13 september 2018 på Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Arrangör: Chalmers tekniska högskola.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Elfordon - i dag och i morgon

Ett forskningslaboratorium för elektromobilitet

CEVT är ett innovationscenter inom Geely-gruppen där bland annat Volvo personbilar ingår. Här utvecklar man fordonsteknik som ska möta morgondagens efterfrågan. I juni 2018 fattades ett beslut om ett laboratorium för CEVT placerat i Göteborg. Johan Hellsing, teknisk specialist vid CEVT, berättar om det nya laboratoriets arbete och vad som krävs för att forskningsavdelningen ska stanna kvar i Göteborg. Inspelat den 13 september 2018 på Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Arrangör: Chalmers tekniska högskola.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & teknik

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Framsteg inom forskning 2015

Under Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens årliga högtidssammankomst 2015 presenteras en rad intressanta och aktuella framsteg inom forskningen. Björn O Nilsson, vd IVA, berättar och samtalar med Johan Rockström, professor i miljövetenskap. Inspelat den 23 oktober 2015 på Konserthuset i Stockholm. Arrangör: Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Nobel Week Dialogue 2015

Artificiell intelligens i framtiden

Panelsamtal om hur den tekniska och den artificiella intelligensens utveckling ser ut om fem till tio år. Kommer utvecklingen att fortsätta eller stanna av, och vilka är i så fall viktiga händelser? Medverkande: Max Tegmark professor i fysik och kosmologi, moderator, Harry Shum, forskare och teknisk chef Microsoft, Stuart Russell, professor i datavetenskap, Barbara Grosz, professor i naturvetenskap och Michael Levitt, Nobelpristagare i kemi 2013. Inspelat på Svenska mässan, Göteborg, den 9 december 2015. Arrangör: Nobel Media.