Titta

UR Samtiden - Värna våra yngsta

UR Samtiden - Värna våra yngsta

Om UR Samtiden - Värna våra yngsta

Föreläsningar om späda barns rätt till hälsa och utveckling. Inspelat den 16-17 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Till första programmet

UR Samtiden - Värna våra yngsta : Barnhälsovårdens nationella programDela
 1. Det här är egenskaper hos barnet
  som vi inte kan ändra radikalt-

 2. -om vi så kämpar som skållade troll.
  Man behöver hitta ett bra bemötande.

 3. Jag vill backa
  till början på 1900-talet.

 4. 1901 bildades föregångaren till
  en barnavårdscentral, "Mjölkdroppen".

 5. Det var en modell från Frankrike.

 6. Det fanns från början barnläkare-

 7. -i övrigt var det kvinnor som var
  välbeställda och idkade välgörenhet.

 8. Ni ser på bilden
  hur det såg ut runtom.

 9. Den första Mjölkdroppen bildades
  på Nytorget, Katarina församling.

 10. Spädbarnsdödligheten
  var 10 procent på Södermalm.

 11. I vissa delar, som där Södersjukhuset
  ligger i dag, var den 20 procent.

 12. Därför grundades ett av Stockholms
  första barnsjukhus, Sacchska, där.

 13. Ursprungligen var syftet
  att kvinnorna, eller mammorna-

 14. -skulle få
  en näringsriktig mjölkersättning.

 15. Amningen var inte så framträdande
  initialt, men blev det rätt snart.

 16. Redan från början
  baserades verksamheten på hembesök.

 17. Ursprungligen för att man ville kolla
  att kvinnorna gav den rätta mjölken.

 18. Men väldigt snart blev det
  ur ett föräldrastödjande perspektiv.

 19. Så småningom,
  1937 fattade riksdagen beslut om att-

 20. -barns hälsa var en samhällsuppgift.

 21. 1938 började
  barnavårdscentralerna inrättas.

 22. Det här är taget från nätet
  så jag känner inte familjen.

 23. Det är tre barn.
  Det är ganska långt mellan barnen.

 24. Vi kan tro att något barn avlidit.

 25. Den äldsta flickan har kryckor.
  Hon kanske hade polio.

 26. Pappan ser ganska klen ut.
  Han kanske hade en tuberkulossjukdom.

 27. Så här såg det ut i familjerna.

 28. Det som har gjorts...
  Jag har svårt att se bilderna.

 29. Tack! Jag ser inte vad det står.

 30. I år kom det en utvärdering-

 31. -som gjordes av Studieförbundet
  näringsliv och samhälle.

 32. De tittade hur det hade gått...

 33. De följde upp barnen
  som var inskrivna på 30-talet-

 34. -i den fria spädbarnsvården.

 35. Då såg man tidigt... 1938
  kom de första barnavårdscentralerna.

 36. Redan 1943 hade 90 procent av barnen
  en förebyggande vård.

 37. Man såg
  att spädbarnsdödligheten minskade.

 38. Det hade positiv effekt på lång sikt.
  Utsatta familjer gynnades särskilt.

 39. Då ber jag dig, Antonia, komma upp.

 40. Antonia Reuter. Jag ser inte heller
  bilder, men det skippar vi väl.

 41. Det är inte så intressant kanske.

 42. Jag ska berätta om framväxten
  av dagens barnhälsovårdsprogram.

 43. Vi förlitade oss initialt
  på tidigare föreskrifter.

 44. Bland annat fanns det allmänna råd.

 45. Det var allmänna råden från 1991
  som rörde barnhälsovården.

 46. Vi hade styrdokument, bl.a. Hälso-
  undersökningar inom barnhälsovården-

 47. -och
  Kvalitetssäkring av barnhälsovården.

 48. Dessa dokument tillsammans med den
  lagstiftning som råder och rådde då-

 49. -förlitade sig barnhälsovården på.

 50. Av en slump
  upptäcker nån i professionen-

 51. -att de här styrdokumenten har hamnat
  i papperskorgen på Socialstyrelsen.

 52. Man funderade på varför. Motivet var
  att de inte var uppdaterade-

 53. -de var omoderna
  och följde inte tidsandan.

 54. Det ledde till
  att vi blev oroliga i professionen.

 55. Sen lyckades vi
  generera oro på lite högre instanser-

 56. -genom att det samtidigt var en
  vårdvalsrörelse i Sverige som ökade.

 57. Vi undrade hur barnhälsovården och
  BVC skulle hanteras inom primärvård-

 58. -när det nu inte längre fanns några
  styrdokument förutom lagstiftning.

 59. Det ledde till att en av doktorerna
  reste sig upp på ett möte i Karlstad-

 60. -och sa: Vilka är beredda
  att mobilisera i professionen?

 61. Vi var ett antal som hängde på det.
  Det ledde till en rörelse under 5 år.

 62. Vi hade arbetsmöten
  och olika lobbyverksamheter.

 63. Vi fick också kontakt
  med Socialstyrelsen.

 64. Det hela landade i
  en vägledning 2014.

 65. Man kan undra varför vi var
  så upptagna av att ha styrdokument.

 66. Vi ville ha nånting
  som gav tydliga riktlinjer-

 67. -för vad barnhälsovården
  skulle innehålla.

 68. Vi var också angelägna
  att följa den lagstiftning som finns-

 69. -som uttalar att vi ska ha ett
  jämlikt och rättvist utbud av vård.

 70. Vi visste också
  att det fanns ny kunskap-

 71. -både om barns utveckling och hälsa-

 72. -och vad som är av stor vikt för att
  utveckla ett lyhört föräldraskap.

 73. År 2000 hade barnhälsovårds-
  överläkare Ragnhild Kornfält-

 74. -försökt få en bild av
  barnhälsovården i landet.

 75. Hon kom tillbaka med en information
  att vi behöver inte oroa oss.

 76. Detta var
  innan styrdokumenten försvann.

 77. Det ser ut att vara relativt jämlikt.

 78. Vi följer ungefär
  samma kriterier för syn/hörsel.

 79. Sen görs samma undersökning två år
  efter att styrdokumenten försvann.

 80. Då börjar vi se
  att kartan sakta krackelerar.

 81. Det uppstår olika remisskriterier.
  Vi börjar använda olika metoder.

 82. Man fick se olika i Haparanda och
  Ystad innan man fick optikerremiss.

 83. Nej, optiker går man inte till då.
  Nån annan.

 84. Det var också
  varierat antal läkarbesök.

 85. Alltifrån två stabila läkarbesök-

 86. -till nånstans där man fick träffa
  en doktor fem gånger sina första år.

 87. Vi märkte också att
  det vi är angelägna om att bedriva-

 88. -hälsofrämjande och förebyggande
  insatser fick stå tillbaka-

 89. -för sjukvårdande insatser.

 90. BVC låg i angränsning
  till vårdcentraler-

 91. -där hade man sitt uppdrag
  som man också skulle hantera.

 92. Vi visste också att de nationella
  programmen nådde de flesta.

 93. Men en utmaning
  och nåt vi behövde utveckla-

 94. -var riktade insatser för behövande.

 95. Det var inte tydligt
  i tidigare program.

 96. Det var en internationell rörelse.

 97. Där har alltid bedrivits
  riktad barnhälsovård.

 98. Där får de barn man letar upp hjälp.

 99. Sverige är unikt.
  Vi riktar oss till alla-

 100. -för att
  nå också de som behöver stöd.

 101. Det satte fart på verksamheten
  kan vi säga.

 102. Det var i Skövde, inte i Karlstad-

 103. -som en doktor säger
  att vi måste mobilisera.

 104. Det här är ett exempel på en rörelse
  som sker nedifrån och upp.

 105. De sa vi behöver det här
  för alla barn och deras föräldrar.

 106. Det startade på Evelinas namnsdag
  och fick namnet Evelinaarbetet.

 107. Sen fortsatte resan.

 108. 2011 landar ett regleringsbrev från
  regeringen ner till Socialstyrelsen.

 109. Där de ger Socialstyrelsen i uppdrag-

 110. -att ta fram
  styrdokument för barnhälsovården.

 111. Då startade ett gemensamt arbete,
  professionen och Socialstyrelsen.

 112. Vi tog fram en vägledning som, efter
  en remissvända, landade här 2014.

 113. Då började nästa utmaning.
  Evelinaarbetet drar sig tillbaka.

 114. Vi tycker att vi har gjort vårt.

 115. Men nu skulle det implementeras och
  då startades en liten ny gruppering-

 116. -som inte är BNP utan Barnhälso-
  vårdens nationella programråd.

 117. Det är ett antal personer
  som skapar ett nätverk-

 118. -och gör en otrolig resa nu med att
  fortsätta implementera programmet.

 119. Ni kanske undrar, behövs så många
  på scenen för att berätta det enkla?

 120. Det är en tydlig markering att det
  i arbetet ingår flera professioner.

 121. Det är inte bara doktorer utan även
  sjuksköterskor och psykologer.

 122. Det är logopeder, dietister
  och nu har vi även en fysioterapeut.

 123. Det är alla professioner som behövs
  för att bedriva en god barnhälsovård.

 124. Det tycker jag vi är väldigt bra på.
  Då överlämnar vi till Kristin.

 125. Tack, Antonia och Lotta, för den
  fantastiska historiebeskrivningen-

 126. -över hur det varit för barn
  i Sverige sen 1900-talets början.

 127. Ibland
  tar vi barnhälsovård för givet.

 128. Det ser man i det arbete ni påbörjade
  i Skövde att man måste ta plats.

 129. Barnhälsovården måste ta plats i
  samhället. Annars tas den för givet.

 130. Alla vi som sitter här
  har varit någon gång på BVC.

 131. Vi har ett stort förtroende för vår
  barnhälsovård, vilket är glädjande.

 132. Våra familjer har det. Det är en
  viktig del och måste få finnas kvar.

 133. Vi fick den här vägledningen efter
  vårt samarbete med Socialstyrelsen.

 134. Ett vägledningsdokument från 2014.

 135. Det vilar i sin tur
  på Barnkonventionen, därav bilden.

 136. Det är det största grunddokumentet
  i barnhälsovården.

 137. Slutsatsen var att det är en
  välbeprövad, evidensbaserad praktik-

 138. -som bedrivs inom barnhälsovården.

 139. Men vi behöver ett kvalitetsarbete,
  utvecklingsmetoder och arbetssätt-

 140. -för att göra en uppföljning
  av barnens utveckling när det behövs.

 141. Vi har fler styrdokument
  som är viktiga att nämna.

 142. Vi har Samverkan för barns bästa.

 143. Det har vi diskuterat de här två
  dagarna, att flera instanser behövs-

 144. -för att arbeta för att barn och
  familjer får så bra stöd som möjligt.

 145. Det har också varit ett seminarium om
  Barn som far illa eller riskerar det-

 146. -och hur vi kan identifiera dem.

 147. Vi har
  god vaccinationstäckning i Sverige-

 148. -tack vare vårt vaccinationsprogram.

 149. Det nationella vaccinationsprogrammet
  är ett allmänt program för barn.

 150. Bilden visar bara upp till 5 år,
  men det fortsätter under skolåldern.

 151. Men vi pratar här om
  förskolebarn och BVC.

 152. Det är också ett riktat program
  för de som behöver andra vaccin.

 153. Det är de två bilderna.
  En bild syns dåligt.

 154. Men det finns i författningen vilka
  som får ordinera och ge vaccination.

 155. Sköterskorna
  har egen ordinationsrätt-

 156. -och får vaccinera om de är
  barn- eller distriktssjuksköterska.

 157. Vägledningen ger
  övergripande beskrivningar och ramar.

 158. Den talar om vad vi SKA göra
  inom barnhälsovården.

 159. Vi har också ett fantastiskt
  hjälpmedel HUR vi ska göra-

 160. -i Rikshandboken i barnhälsovård.
  Den finns öppet.

 161. Det går att logga in... Nej, man
  skriver bara rikshandboken-bhv.se.

 162. Så kommer man till den här bilden.

 163. Där får man konkreta råd
  för arbetets utförande.

 164. Här är vi föregångare
  i att ha ett så fint metodstöd.

 165. Där arbetar vi allihopa inom
  barnhälsovården i Sverige, och andra-

 166. -med att skriva avsnitt, faktagranska
  och ge förslag på vad som behövs-

 167. -att skrivas nytt
  eller tillföras i Rikshandboken.

 168. Vi har pratat om
  grundpelare i vår verksamhet.

 169. Här syns hälsans bestämningsfaktorer
  där barnet och familjen befinner sig.

 170. De sociala nätverken, stödet och
  vuxenkontakten ligger närmast barnet.

 171. Sen är det allt möjligt som påverkar
  vår uppväxt och vårt liv därigenom.

 172. Det finns även en annan bild
  "Health in the river of life".

 173. Alltså Hälsan i floden...
  ...i livsfloden.

 174. Där vi arbetar är där ni ser
  att en simmar där uppe.

 175. De simmar rätt bra där uppe med
  att främja hälsosamma levnadsvanor.

 176. -och att förebygga. Där uppe
  befinner vi oss inom barnhälsovården.

 177. Då får Lotta prata.

 178. Jag tänkte prata om
  barnhälsovårdens mål.

 179. Som BHV-sjuksköterska är man
  framför allt medicinskt skolad.

 180. Det är absolut ett av målen,
  att bevara det friska barnet friskt.

 181. Det gör vi genom att vaccinera, väga
  regelbundet och hälsoundersökningar.

 182. Och att tidigt
  hitta fysisk och psykisk ohälsa.

 183. Men det vi kanske arbetar
  allra mest med är föräldrastöd.

 184. Det föräldern gör vid BVC-besöket-

 185. -är att man berättar om sin ganska
  banala situation eller sin oro.

 186. Man får spegla den i BHV-sköterskans
  erfarenhet av att ha talat med många-

 187. -om sömn eller mat eller kryp
  eller vad det är.

 188. Ett annat mål är att tidigt notera
  problem och initiera åtgärder-

 189. -i samhället och barns uppväxtmiljö.

 190. Den punkten är det jag tycker
  vi själva är allra sämst på.

 191. Ibland undrar jag varför vi inte
  skriker mer om hur barn kan ha det-

 192. -både i förskolan,
  vid invänjningar och annat.

 193. Vi är många som behöver hjälpas åt
  för att nå det målet.

 194. Som jag sa har vi regelbundna
  det vi kallar hälsoövervakningar.

 195. Det är just det som är klon-

 196. -att vi träffar barn och föräldrar
  ungefär 13 gånger.

 197. Som ett minimum träffas man
  13 gånger under barnets första år.

 198. Ofta träffas man fler gånger
  vid behov-

 199. -eller i samband med
  föräldragrupper som vi har på BVC.

 200. I Sverige finns det
  ungefär 2 500 BHV-sjuksköterskor.

 201. Jag säger ungefär för det återuppstår
  och läggs ner, men ungefär så många.

 202. Antingen jobbar man en hel-BVC, då
  jobbar man enbart med barnhälsovård.

 203. Eller så jobbar man på en del-BVC-

 204. -och har folk från vaggan
  till graven.

 205. Jobbar man heltid med barnhälsovård
  har man ungefär 350-400 barn.

 206. Här står det varav cirka 60 nyfödda.

 207. Jag tror att många har
  70 och ibland 80 nyfödda.

 208. Då är det ganska svårt att erbjuda
  det program varje barn har rätt till.

 209. Vi har också ett minimikrav
  att man ska ha 25 nyfödda per år-

 210. -för att upprätthålla kompetensen.

 211. Det är svårt i glesbygdsområden.
  Men generellt är det så.

 212. Som Kristin sa i samband med vaccin,
  så har man en specialistutbildning.

 213. Antingen inom hälso- och sjukvård
  inom distrikt eller barn och unga.

 214. Sen har man sitt BHV-team.

 215. Teamet är en väldigt viktig del
  inom barnhälsovården.

 216. Sjuksköterskan är där 40 timmar.
  Läkaren är där som bäst 3-4 timmar.

 217. Psykologen är där ännu mer sällan.
  De utgör det närmsta teamet.

 218. I den bästa av världar träffas teamet
  minst en gång per månad-

 219. -för att diskutera
  barn man känner oro kring.

 220. Till barnavårdscentralen eller runt
  sköterskan och barn och föräldrar-

 221. -samverkar vi med väldigt många.

 222. Den här bilden får illustrera hur
  en ny bvc-sköterska kan känna sig.

 223. -där man kliar sig i huvudet.

 224. Det finns väldigt mycket resurser
  egentligen i ett samhälle.

 225. Om man ser på en stadsdel: Hur många
  jobbar inom socialtjänsten med barn?

 226. Hur många finns i förskolan? Och så
  vidare. Det är jättemånga människor.

 227. Som BHV-sjuksköterska bör man vara
  lite orienterad i sitt närområde.

 228. Det är viktigt att gå till öppna
  förskolan som ny och presentera sig.

 229. Så att vi som föräldrar
  kan länka till nästa vårdgranne-

 230. -eller öppen-granne.

 231. Inom barnhälsovården
  förvaltar vi ett enormt förtroende-

 232. -och kan verkligen vara en länk
  till en annan samarbetspartner.

 233. Här är en översikt
  över barnhälsovårdsprogrammet.

 234. Som jag sa, tretton gånger i basen
  och ofta mer än så.

 235. Vi gör hembesök... Nu ska vi se.

 236. Nähä, inga hembesök just nu!

 237. Här ser ni inte vad det står,
  men det är en pedagogisk modell.

 238. Det är Antonia som ursprungligen
  har tagit den till Sverige.

 239. Det här är stort.
  För innan den nya vägledningen-

 240. -erbjöd vi samma program till alla.

 241. Ma kan mena att vi gör det än,
  och tyvärr gör vi det i viss mån.

 242. Men i dag har vi ett program
  riktat till de som behöver lite mer.

 243. Vi pratar ofta
  om jämlik och rättvis vård.

 244. Den jämlika vården
  är universell till alla.

 245. Den rättvisa betyder att några barn
  och familjer behöver lite mer-

 246. -för att nå
  samma mål som den jämlika.

 247. Några familjer behöver ännu mer.
  De finns i den högra kolumnen.

 248. Det sker ofta i samverkan med andra.

 249. Här är BHV:s viktigaste instrument.

 250. Flera har redan berört det, att
  relationen är den viktigaste delen.

 251. Där vet vi att 99 procent
  av alla föräldrar kommer till oss.

 252. När vi försöker,
  det gör vi ibland i lokala områden-

 253. -titta på vilka som inte kommer-

 254. -är det i hög grad
  familjer som inte bor i Sverige.

 255. Men det är också
  relativt nyanlända familjer-

 256. -som inte vet om att BHV finns.

 257. Ingen har hjälpt dem att komma och
  vi inom BHV vet inte att de finns.

 258. Det här
  är en kunskapsmättad organisation.

 259. Det är väldigt mycket man ska kunna.
  Vi nämnde den medicinska kompetensen.

 260. Om man missbedömer...

 261. Om föräldrar kommer med ett förkylt
  barn och jag säger "det är normalt".

 262. Ett par månader senare visar det sig
  att det var cystisk fibros.

 263. Då åker man ut med huvudet före.

 264. Man kan inte upptäcka allting,
  men man behöver ha mycket kunskap.

 265. Sist har vi metoden.
  Det är ofta det metoden vi mäter.

 266. Jag sa i förmiddags
  att vi har behov av metodutveckling-

 267. -men vi lyfter inte in nånting
  där vi inte verkligen vet vad vi gör-

 268. -så kallad evidensbasering.

 269. Linda ska säga nåt
  om hälsofrämjande möten.

 270. Vi kanske ska förtydliga att BHV:s
  arbete bygger på en medicinsk grund.

 271. Det gjorde det från början.
  Det somatiska var i fokus.

 272. Hela vårt arbete och vårt innehåll
  förändras över tid.

 273. Hela tiden behöver vi anpassa vårt
  utbud efter det vi behöver jobba med.

 274. Från början var stort fokus på barnet
  och så ska det vara och så är det.

 275. Efter hand
  kom också föräldrarna in programmet-

 276. -där vi erbjuder föräldrastöd
  och olika samtal som en del.

 277. Som ett förtydligande i vårt arbete-

 278. -lyfter man fram
  det hälsofrämjande mötet.

 279. Det här begreppet poppar upp
  i lite alla möjliga sammanhang.

 280. Om man googlar finns det här och där.

 281. Ibland kan man sakna innebörden.
  Vad är ett hälsofrämjande möte?

 282. Det är ett förhållningssätt
  i mötet med barnet och familjen.

 283. Alla familjer är unika.
  Vi pratar om personcentrering.

 284. Vi behöver ha en helhetssyn utifrån
  det barn och den familj vi möter.

 285. Hälsans bestämningsfaktorer. Vissa är
  riskfaktorer, andra skyddsfaktorer.

 286. Utifrån det vi har identifierat, även
  om sättet inte är systematiserat än-

 287. -men vi vet att det är på gång.

 288. Det är där
  vi lägger grunden till mötet.

 289. Med hälsa tänker vi utifrån
  vad som är gynnsamt för en god hälsa.

 290. I stället för som tidigare att ha
  fokus på vad som leder till ohälsa.

 291. Att tänka
  utifrån det positiva, det gynnsamma.

 292. Jag ska inte fördjupa mig
  i alla cirklarna.

 293. Men
  alla är i ett kulturellt sammanhang.

 294. Alla är olika
  och bör bemötas utifrån sin kontext-

 295. -olika erfarenheter och värderingar.

 296. Vi möter familjen
  och måste tänka utifrån det.

 297. När man tänker på genus-

 298. -rör det hur vi förhåller oss
  i samtalet och mötet.

 299. Jag är kvinnlig sjuksköterska.
  Gör jag skillnad på dem jag möter?

 300. Att inte göra skillnad utifrån
  biologiskt kön. Vi möter personer.

 301. Vi vet att det är stor skillnad på
  hur vi talar med mammor och pappor.

 302. Vi gör också skillnad
  när vi möter barnen.

 303. Det var jämlikhet och jämställdhet.
  Om vi går över till delaktighet.

 304. Samverkan/samarbete. Att vi bildar
  en allians med dem vi möter.

 305. Vi har en fördel eftersom vi möter
  familjen vid flera tillfällen.

 306. Vi bildar en allians.

 307. Vi har ett partnerskap med familjen,
  dem vi möter.

 308. Vi gör det här tillsammans.

 309. Vi är lika angelägna. Vi har
  samma mål och strävar tillsammans.

 310. Delaktighet
  är ett grundfundament i ett möte.

 311. För att vara delaktig behöver man
  ha en tilltro till den man möter.

 312. Man måste också förstå varför
  vi är här och vad vi pratar om.

 313. Vi har en förmåga i vården att
  prata på i välmening och ge goda råd.

 314. Men man måste vara
  lite "laid-back" och bjuda in.

 315. Vad talar vi om? Hjälper vi familjen?

 316. Det leder till
  egenmakt och kontroll.

 317. Som förälder över sitt eget
  och sitt barns liv och hälsa.

 318. BHV ska inte styra hur folk ska göra.

 319. Vi ska förstärka och leta fram
  de resurser alla människor besitter.

 320. Vi behöver lyfta fram
  och medvetandegöra dem-

 321. -och arbeta för att de blir stärkta.

 322. De här komponenterna ingår.
  Man kan lägga till fler.

 323. Det är ingen inbördes ordning.
  De ingår i ett hälsofrämjande möte.

 324. Med jämna mellanrum får vi
  påstötningar från andra verksamheter-

 325. -om att barnhälsovården
  ska leta efter vissa saker-

 326. -i allmänhet
  riskfaktorer för olika problem.

 327. Det är ett uppdrag vi har, att tidigt
  spåra problem i barns utveckling.

 328. Men vi vill inte glömma andra sidan,
  skyddsfaktorerna.

 329. I varje möte med barnet och familjen-

 330. -behöver personalen göra
  en bedömning av vad som väger över.

 331. Har vi mest risk eller mest skydd?
  Vad blir kontentan av detta?

 332. Då får man titta på alla tre delarna:

 333. Barnet, omsorgsgivaren och
  hela barnets livssituation och miljö.

 334. Vår grundidé
  är att barn utvecklas i relation.

 335. De första åren, när man är liten, är
  familjen den viktigaste miljöfaktorn.

 336. Samtidigt påverkas föräldrarna av
  en mängd faktorer utanför familjen.

 337. Samhällsfaktorer,
  ekonomi, arbete, släkt, alltihop.

 338. Det kan vi inte bortse ifrån.
  Vi behöver se på hela bilden.

 339. Om vi fokuserar lite på barnet.

 340. Det går inte att komma ifrån
  att livet är orättvist.

 341. Bättre rik och frisk
  än fattig och sjuk.

 342. Livet är inte enkelt,
  men förutsättningarna bättre.

 343. Man får titta på
  barnets egna resurser.

 344. Där ingår också ofta
  personlighetsdrag.

 345. Det blir lite mindre bekymmer om
  jag är ett lättanpassligt charmtroll-

 346. -jämfört med nån som blir
  mer självhävdande och går i konflikt.

 347. Att ha för sin ålder
  en någorlunda hyfsad impulskontroll-

 348. -minskar risken att hamna i trassel.

 349. Det här är egenskaper hos barnet
  som vi inte kan ändra radikalt-

 350. -om vi så kämpar som skållade troll.
  Man behöver hitta ett bra bemötande-

 351. -för att få det
  på ett positivt utvecklingsspår.

 352. Sen har vi föräldrarna
  eller omsorgsgivarna.

 353. Vad är deras förmåga att till exempel
  skapa den här trygga anknytningen?

 354. Har de nån tro på sin förmåga att
  påverka sin och barnets situation?

 355. Finns det
  ett positivt socialt nätverk?

 356. Det är en jätteviktig faktor i
  förmågan att hantera besvärligheter.

 357. Ekonomisk trygghet
  är också en viktig faktor.

 358. De samhälleliga faktorerna kan inte
  BHV kan göra så väldigt mycket åt.

 359. Men vi måste förstå
  hur de påverkar familjen.

 360. Hela barnets livssituation
  och uppväxtmiljö.

 361. Att ha nånstans att bo.
  Att ha en bra förskola.

 362. Att vistas i en någorlunda barnsäker
  miljö. Fungerande kamratrelationer.

 363. Det är jätteviktiga faktorer
  för att gynna en positiv utveckling.

 364. Den här balansen
  mellan risk och skydd-

 365. -måste vi ha ögonen på hela tiden.

 366. Vi vet från forskningen att en eller
  två inte så starka riskfaktorer-

 367. -kan man klara ganska bra.

 368. När det blir fem, sex riskfaktorer,
  varav en del ganska allvarliga-

 369. -börjar prognosen se mycket sämre ut.

 370. Då måste vi stötta i med fler
  skyddsfaktorer. Det är vårt syfte.

 371. Genom bedömningen
  kan vi skjuta till skyddsfaktorer-

 372. -som främjar
  en mer positiv utveckling för barnet.

 373. Jag ska säga några ord om hembesök.

 374. Flera med mig var på seminariet som
  beskrev några modeller för hembesök.

 375. I det ordinarie programmet
  ingår två hembesök.

 376. Det första när barnet är nyfött,
  det andra vid åtta månader.

 377. Men som ni ser har vi också...

 378. Det finns familjer som behöver
  fler besök i nyföddhetsperioden.

 379. Kanske vid en traumatisk förlossning,
  en ledsen förälder, tvillingar.

 380. Det behöver inte vara stora bekymmer,
  men man ska kunna få fler hembesök.

 381. Det som är viktigt att tänka på är
  att när adopterade barn kommer-

 382. -ska man tänka på dem
  som om de vore nyfödda.

 383. Även om man är 4 så har föräldrarna
  inte fått olycksfallsprofylaxen-

 384. -och hela föräldrablivandet som andra
  som har varit inskrivna från födseln.

 385. Sen är det
  barn som blir familjehemsplacerade.

 386. Det är svårt
  att vara familjehemsförälder.

 387. Det är oerhört viktigt att de också-

 388. -får spegla sina svårigheter med BVC,
  även om man har socialtjänsten.

 389. Och att de barnen vet att även andra
  än socialtjänsten ser de här barnen.

 390. Varför? Det är en del av välfärden.
  Vi går vidare.

 391. Det som finns i Sverige i dag
  är utökade hembesöksprogram-

 392. -där Rinkebymodellen är mest känd.

 393. Det håller nu på att implementeras
  i många olika områden.

 394. Ni som är involverade i hembesöks-
  programmet, kan ni räcka upp handen?

 395. Om man vill veta lite mer
  så kan man fråga grannen i pausen.

 396. Det ser lite olika ut. Något
  börjar redan under graviditeten.

 397. En del innehåller fem
  andra sex besök.

 398. De vänder sig ofta till förstagångs-
  föräldrar, eller nya i Sverige.

 399. Haga- och Rosenlundsmottagningen-

 400. -för barn med alkohol-
  och drogberoende föräldrar.

 401. Där är det hembesök ofta en gång
  i veckan under de första 8 månaderna.

 402. Vi ska inte glömma olycksfallen.

 403. På 50-talet började man med
  checklistor. De används fortfarande.

 404. Vi ger dem till föräldrarna.
  "Kolla av det här i ditt hem."

 405. Den vanligaste dödsorsaken är
  drunkning.

 406. Brännskador och fall
  är det som skadar barn.

 407. Den farligaste miljön för spädbarnet
  är hemmet, eftersom barnet är där.

 408. Här kan vi absolut gör ännu mer.

 409. Hela den här föreläsningen
  är till för att så ett frö kring BVC.

 410. Det är också Barnhälsovårdens uppgift
  att så ett frö till föräldraskapet.

 411. Att implementera ämnen som föräldrar
  inte själva har reflekterat över.

 412. Med de orden
  lämnar jag över till Linda igen.

 413. Vi inledde med BNP, barnhälsovårdens
  nationella programråd.

 414. Som du nämnde inledningsvis, Antonia,
  så bildades först Evelinagruppen.

 415. Vi döpte om oss i den nya gruppen
  för tre år sen till BNP.

 416. Från början var vi några stycken,
  men blev fler och fler.

 417. Det blir mer och mer som vi behöver
  övervaka, följa upp och finnas med i.

 418. Vi är väldigt tvärprofessionella-

 419. -läkare, sjuksköterskor, psykologer,
  fysioterapeut, logoped, dietister-

 420. -och administratör efter
  förra veckans barnhälsovårdsdagar.

 421. Gruppen utökas
  och får ännu fler professioner.

 422. Vi i BNP har fått de centrala
  BHV-enheterna i landets förtroende-

 423. -och ert uppdrag att förvalta,
  följa upp och utveckla-

 424. -det nationella
  barnhälsovårdsprogrammet.

 425. Med de centrala barnhälsovårds-
  enheterna har vi identifierat-

 426. -olika områden som behöver utvecklas.

 427. Därifrån har det sen bildats
  arbetsgrupper kring ämnesområdena.

 428. Arbetsgrupperna
  är också tvärprofessionella-

 429. -lite beroende på vilket ämne det är.

 430. De representeras av
  de olika landstingen och regionerna.

 431. Det är framgångsrikt. Många har
  kommit långt och några är nybildade.

 432. Vissa avslutas och vissa påbörjas.

 433. De nu aktuella är: Barn som far illa
  eller riskerar att fara illa.

 434. En arbetar med Föräldrastöd i grupp.
  Vi har Implementering av BHV-program.

 435. Inför de årliga BHV-dagarna skickas
  en enkät till landsting/regioner-

 436. -för att följa
  implementeringen av programmet.

 437. De går framåt, men mycket är kvar.
  Det är svårt att implementera allt.

 438. Det ger en överblick. Vi har Barns
  språk och utvecklingsuppföljning.

 439. Vi har Jämlik hälsa och migration.

 440. Vi har gruppen Jämställt föräldrastöd
  och enskilt föräldrasamtal.

 441. Det är ett exempel
  på övergripande samverkan.

 442. Olika professioner och regioner har
  gemensamt tagit fram nytt material-

 443. -som finns publicerad på
  vår webbaserade Rikshandbok för BHV.

 444. Där kan vi ta del av
  det enskilda föräldrasamtalet.

 445. Det publicerade
  för ett par veckor sen.

 446. Det är i samverkan mellan redaktions-
  rådet, arbetsgrupperna och BNP.

 447. Det kan man prata om samverkan
  och samarbete i högsta grad.

 448. Vi har Jämlika folkhälsa
  om matvanor och fysisk aktivitet.

 449. I gruppen har vi även en subgrupp-

 450. -som jobbar med svårigheter
  kring barnets mat och nutrition.

 451. Tillväxtkurvor arbetar en grupp med.
  Vi har BHV:s nationella vaccingrupp.

 452. Nya grupper kom till förra veckan.
  En rör 8 månaders hembesök.

 453. Hur de får en bra struktur som är
  hjälpsam för de som sköter besöken.

 454. En grupp ska bevaka och följa upp
  det riktade statsbidraget till BHV.

 455. Det är några grupper. Vi är väldigt
  stolta över deras fantastiska arbete.

 456. Då ska vi avsluta. Vår tid är ute.

 457. Så här ser vi vårt uppdrag.
  Vi är ett träd som växer-

 458. -utifrån jämlik hälsa, evidensbaserad
  praktik och barnens rätt.

 459. Ni ser våra grupper i form av äpplen.
  Vi har uppföljning av vår verksamhet-

 460. -barnhälsovårdens
  nationella kvalitetsregister, BHVQ.

 461. Det är under utveckling. Dalarna är
  första region att börja rapportera.

 462. Vi hoppas det så småningom blir alla,
  så vi kan jämföra våra insatser.

 463. Vi har Rikshandboken BHV och ett
  forskningsnätverk kopplat till oss.

 464. Vi har fortsatt god kontakt med
  Socialstyrelsen. Vi sågs i måndags.

 465. Vi har träffat Anna Nergårdh,
  regeringens samordnare för god vård.

 466. Vi ska träffa Ing-Marie Wieselgren,
  samordnare för psykisk hälsa på SKL.

 467. Vi har också kontakt med Nationella
  programområdet barn/ungdomars hälsa.

 468. Vi jobbar också på en nivå ovanför
  oss själva, förutom själva trädet.

 469. Tack så mycket
  för att vi fick komma hit.

 470. Textning: Maria Taubert
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Barnhälsovårdens nationella program

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

En presentation av barnhälsovårdens uppdrag och tidiga insatser där målsättningen är jämlik och rättvis vård över hela landet. Medverkande: Anncharlotte Lindfors, vårdutvecklare vid Barnhälsovårdsenheten i Stockholms län, Kristin Lindblom, barnhälsovårdsöverläkare landstinget Dalarna, Linda Håkansson, barnhälsovårdsamordnare Blekinge, och Kerstin Johannesson, psykolog Central barnhälsovård i Södra Älvsborg. Inspelat den 17 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa
Ämnesord:
Barnhälsovård, Medicin, Pediatrik
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Värna våra yngsta

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Värna våra yngsta

Lärdomar från Norge

I Norge har satsningen inom späd- och småbarnspsykologi gjorts nationell genom R-BUP. Här berättar psykologen Heidi Jacobsen om vilka lärdomar man gjort sedan satsningen inleddes för några år sedan. Inspelat den 16 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Värna våra yngsta

De 1001 viktiga dagarna

Psykologen Catarina Furmark berättar om vilka initiativ som finns runtom i världen för att arbeta med små barns psykiska hälsa. Hon följs av socionomen Kerstin Neander som berättar om hur det ser ut i Sverige. Inspelat den 16 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Värna våra yngsta

Uppmärksamma den andre föräldern

Även nyblivna pappor kan drabbas av depression och vara i behov av stöd. Här berättar psykologen Pamela Massoudi om pappadepression - förekomst, upptäckt och stöd. Inspelat den 16 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Värna våra yngsta

Pappasamtal på BVC

Psykologerna Malin Bergström och Lars Olsson berättar om fördelarna med att hålla enskilda samtal med båda föräldrarna under barnets första tid. Inspelat den 16 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Värna våra yngsta

Depression bland nyblivna pappor

Även pappor kan drabbas av föräldraångest, stress och depression under spädbarnstiden. Här berättar psykologen Elia Psouni om symptom, känslor och beteenden som kan tyda på en pappadepression. Inspelat den 16 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Värna våra yngsta

Små barn och trauma

Anna Norlén, psykolog från Ericastiftelsen, berättar om små barn och trauma - risker, konsekvenser, stöd och behandling. Inspelat den 16 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Värna våra yngsta

Trygg före, under och efter graviditeten

Kerstin Petersson från Sveriges kommuner och landsting berättar om satsningar för att vårdgivare över hela landet ska kunna ge en tryggare vård före, under och efter graviditet. Inspelat den 17 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Värna våra yngsta

Barnets möjligheter och svårigheter i sitt familjesystem

Forskning visar på att föräldrars samordning under uppväxten och barnens interaktion med sina föräldrar kan påverka barnet på lång sikt. Här berättar psykoterapeuten Monica Hedenbro om barnets möjligheter och svårigheter i sitt familjesystem. Inspelat den 17 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Värna våra yngsta

Mammors sårbarhet under barndomen

Barnmorskan Wibke Jonas berättar om hur mammans traumatiska erfarenheter från barndomen kan påverka hennes föräldraskap, och hur det i sin tur påverkar hennes barns socioemotionella utveckling under de första två åren efter födseln. Inspelat den 17 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Värna våra yngsta

Mammor och spädbarn med problem - hur gick det sen?

Forskaren Majlis Winberg har följt upp mammor och spädbarn som sökt hjälp för problem som ångest och depression. Hon har tittat på skillnaderna mellan de mammor som fått en intensiv psykoterapeutisk behandling efter spädbarnstiden och de mammor som fått en mer vanlig behandling. Inspelat den 17 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Värna våra yngsta

Tryggare kan flera vara

Katarina Kornaros, socionom och doktorand på Karolinska institutet, berättar om ett projekt där psykologer placerades på flera barnhälsovårdscentraler för att direkt kunna erbjuda stöd och hjälp till både personal och föräldrar. Inspelat den 17 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Värna våra yngsta

Barnhälsovårdens nationella program

En presentation av barnhälsovårdens uppdrag och tidiga insatser där målsättningen är jämlik och rättvis vård över hela landet. Medverkande: Anncharlotte Lindfors, vårdutvecklare vid Barnhälsovårdsenheten i Stockholms län, Kristin Lindblom, barnhälsovårdsöverläkare landstinget Dalarna, Linda Håkansson, barnhälsovårdsamordnare Blekinge, och Kerstin Johannesson, psykolog Central barnhälsovård i Södra Älvsborg. Inspelat den 17 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - 100 astronauter på svensk jord

Att leka Stålmannen 24 timmar om dygnet

I rymden får man reda på hur den mänskliga kroppen fungerar både fysiskt och psykiskt. Astronauten Samantha Christoforetti berättar om sin senaste rymdresa, där hon gör experiment på sig själv för att testa blodet och de mänskliga vävnaderna. Allting samtidigt som hon flyger runt som Stålmannen 24 timmar om dygnet. Inspelat den 21 september 2015 i Konserthuset, Stockholm. Arrangör: KTH.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Vi njuter av varandra

Sex har aldrig varit så kul som nu, säger Dag och Niki. De har levt ihop i trettiofem år, men känner sig som tonåringar. Receptet är planering och lek. Terapeuten Charlotte Makbouls bästa bot mot olust är så kallad mindfulness. Luststörningar har blivit en diagnos och allt fler söker hjälp för det.