Titta

UR Samtiden - Alla elevers rätt till läsning

UR Samtiden - Alla elevers rätt till läsning

Om UR Samtiden - Alla elevers rätt till läsning

Föreläsningar från MTM:s seminarium Alla elevers rätt till läsning - en studiedag för dig som möter elever med lässvårigheter. Inspelat den 8 oktober 2018 på Scandic S:t Jörgen i Malmö. Arrangör: Myndigheten för tillgängliga medier (MTM).

Till första programmet

UR Samtiden - Alla elevers rätt till läsning : Allt om talböcker och taltidningarDela
 1. Vad är egentligen talboken?

 2. Enkelt uttryckt är det en inläsning
  gjord med stöd av lagen.

 3. Vi brukar prata om tillgänglig
  läsning. Vad menar vi med det?

 4. Jo, vi tänker att man kan läsa
  på olika sätt.

 5. De flesta av oss tänker att läsa
  är nåt man gör med sina ögon.

 6. Det är en process där man avkodar
  texten till ett begripligt innehåll.

 7. Det är att läsa. Men vi menar
  att man kan läsa med andra sinnen.

 8. Om du inte har tillräcklig syn-

 9. -för att du har en synnedsättning
  eller inte ser alls-

 10. -förutsätts du inte avkoda text.

 11. Men du kan läsa med fingrarna.
  Du kan läsa punktskrift.

 12. Och som barn kan du, i stället
  för att se, känna den taktila bilden.

 13. Och ett tredje sätt att läsa
  är att lyssna på text.

 14. Det är tre olika sätt
  att ta till sig text.

 15. Så vad gör vi då?

 16. Vi ger ut en mängd olika böcker
  och tidningar.

 17. Och vi ger ut nyskrivna,
  lättlästa böcker och nyheter.

 18. Men vi anpassar också böcker
  och tidningar som redan är tryckta.

 19. Vi anpassar det till punktskrift,
  till taktila bilderböcker-

 20. -till taltidningar
  och till talböcker.

 21. I dag ska Erik och jag fokusera-

 22. -på talböcker och det lättlästa.

 23. Och vi ska komma i gång nu
  med talböckerna.

 24. Vi ska börja med att titta på
  en kort film.

 25. Han har några minuter på sig
  och måste använda dem väl.

 26. Nån mer chans att leta i lägenheten
  får han aldrig.

 27. Aron smyger närmare. Plötsligt
  börjar hjärtat slå hastigare igen.

 28. På bordet ligger en mobil, hårsnoddar
  och en ring.

 29. Att det är drakringen
  går inte att missta sig på.

 30. Mrs Moretta sa åt oss att skriva ner-

 31. -den vi ville dansa med
  på en liten papperslapp.

 32. Sen skulle hon para ihop oss
  så gott hon kunde.

 33. Då skrev jag namnet på klassens
  snyggaste tjej: Baylee Anthony.

 34. Men hon skrev inte mitt namn.
  Hon skrev Bryce Anderson-

 35. -precis som alla tjejer i klassen.

 36. Först var det spännande
  att få Baylee.

 37. Men sen fick jag stå ut
  med sånt här strunt i tre veckor.

 38. "Jag valde inte honom."
  Antagligen ville inte Baylee...

 39. Välkommen till talböckernas värld.

 40. För dig med läsnedsättning.
  Fråga på biblioteket.

 41. Ja. Den här filmen ligger på Youtube.

 42. Ni får gärna använda er av den
  i olika sammanhang.

 43. Personalmöten,
  när ni vill berätta för andra.

 44. När ni introducerar en elev kan ni
  visa den för vårdnadshavare och elev:

 45. "Det här kan vara talböcker."
  En inspirationsfilm om talböcker.

 46. Vad är egentligen talboken?

 47. Enkelt uttryckt är det en inläsning
  gjord med stöd av lagen.

 48. Vi har en stark
  upphovsrättslagstiftning i Sverige-

 49. -som skyddar författarens verk.

 50. Det är inte tillåtet att göra
  en ljudupptagning av en inläst bok.

 51. Men då finns paragraf 17
  i upphovsrättslagen.

 52. Och det är den paragrafen-

 53. -som hela MTM:s talboksproduktion
  vilar på.

 54. Den är ett undantag som möjliggör
  en ljudupptagning av en tryckt bok.

 55. Men det är endast personer
  med funktionsnedsättning-

 56. -som får ta del av talboken.

 57. Talboken är alltså inte kommersiell,
  utan en statlig åtgärd-

 58. -för att alla i Sverige
  ska kunna ta del av tryckt text.

 59. Vad är då en ljudbok?
  Jo, det är en kommersiell produkt.

 60. Det är förlaget, oftast i samarbete
  med författaren, som beslutar-

 61. -att en bok ska läsas in
  och säljas som en ljudbok.

 62. Man låter ofta författaren själv
  eller en skådespelare-

 63. -göra inläsningen,
  så att ljudboken blir säljande.

 64. Ljudboken kan man alltså köpa,
  men talboken är alltid ett lån.

 65. Det är skillnaden
  mellan talbok och ljudbok.

 66. Och vi producerar talböcker,
  en statlig åtgärd.

 67. Vi gör det enligt en modell
  som har använts ända sen 1979.

 68. Den övre bilden med alla kassetter
  illustrerar hur det var då.

 69. I talböckernas ungdom
  lånades de ut på kassetter.

 70. Kassetterna stod ofta
  i orange fodral på biblioteken.

 71. Man kunde låna dem
  om man hade en läsnedsättning.

 72. Då skapade man den här modellen.
  Man tyckte att det var bra-

 73. -att förmedlingen av talböcker
  kom närmare användarna.

 74. Man ville inte ha ett statligt
  bibliotek, så folkbiblioteken-

 75. -fick möjlighet
  att förmedla talböcker.

 76. MTM har alltid stått som producent
  av talböcker.

 77. Vi arbetar även
  med information och rådgivning-

 78. -till bibliotek och till skolor,
  såsom vi är här i dag.

 79. Men själva förmedlingen av talböcker
  är en bibliotekssyssla.

 80. Modellen ligger fast än i dag.

 81. Och därför, om en skola
  vill förmedla talböcker-

 82. -så är det skolbiblioteket
  som registrerar eleverna.

 83. Biblioteken förmedlar talböcker
  och pratar med användarna.

 84. Hela svenska bibliotekssystemet
  kan göra det.

 85. Folkbiblioteken kom i gång tidigt.
  Sen kom universitetsbiblioteken.

 86. Skolbiblioteken kom in
  för ett tiotal år sen.

 87. Det har blivit en populär tjänst
  i skolmiljön.

 88. Det förstår jag, för det är ett sätt
  att få eleverna att läsa.

 89. Skoldatatek och bibliotekscentraler-

 90. -kan också arbeta
  med förmedling av talböcker.

 91. Det har gått från kassettband
  till att vara digitaliserat.

 92. Det vanligaste är inte att eleven
  får sitta med kassettband-

 93. -utan i dag pratar vi
  om webbläsare och appar.

 94. Vem är det då
  som får låna en talbok?

 95. Ja, man kan säga
  att det är alla personer i Sverige-

 96. -som behöver få en tryckt bok
  anpassad för att kunna läsa den.

 97. Man ska ha en läsnedsättning,
  brukar vi prata om.

 98. Jag sa "alla personer i Sverige",
  för Legimus är en tjänst-

 99. -som riktar sig till alla i Sverige
  med en läsnedsättning-

 100. -som behöver få tryckt text anpassad
  för att läsa den.

 101. Det är egentligen inte en skoltjänst,
  men den används i skolan också.

 102. Och i paragraf 17 stod det
  att läsnedsättningen-

 103. -ska ha sin grund i
  en funktionsnedsättning.

 104. Det är det ordet
  som står i lagtexten.

 105. Det krävs inte
  att eleven har en diagnos-

 106. -eller ett intyg
  från en undersökning.

 107. I skolan är ni gynnade, och många
  av er är säkert specialpedagoger-

 108. -med en utbildning
  kring funktionsnedsättning.

 109. Och det räcker med att skolans
  specialpedagog misstänker-

 110. -att en elevs läsproblem
  orsakas av en funktionsnedsättning.

 111. Om ni misstänker funktionsnedsättning
  kan ni sätta in talböcker.

 112. Jag vill också trycka på
  att samma regler gäller-

 113. -för alla människor
  som ska läsa talböcker.

 114. Har du ett annat modersmål
  skulle det vara jättebra-

 115. -om du kunde få lyssna på text.
  Men, och det här har jag sagt förut:

 116. En funktionsnedsättning
  måste ligga till grund för problemet.

 117. Det är ingen funktionsnedsättning
  att ha ett annat modersmål.

 118. Men om den nykomna eleven
  också har en funktionsnedsättning-

 119. -och läsproblem på sitt eget språk,
  så har eleven rätt till talböcker.

 120. Samma regler gäller alltså.

 121. Längst ner på sidan har jag
  skrivit upp ett tips till er.

 122. SPSM har en flerspråkig kartläggning
  av avkodning och läsning.

 123. Specialpedagogiska skolmyndigheten.
  Därifrån kan ni beställa material.

 124. Det kan hjälpa er att avgöra
  om en elev med ett annat modersmål-

 125. -har avkodningssvårigheter-

 126. -eller om det är språkproblem
  som orsakar läsnedsättningen.

 127. Vilka funktionsnedsättningar
  kan ge läsnedsättning?

 128. Om du har dyslexi eller svårare
  läs- och skrivsvårigheter-

 129. -så har du en läsnedsättning.
  Det är en funktionsnedsättning.

 130. Och synnedsättning. Ser du inte
  texten kan du inte läsa den.

 131. Sen finns det andra saker-

 132. -som ibland gör en berättigad
  till talbok, men inte alltid.

 133. Ett rörelsehinder som gör
  att du inte kan hålla i en bok-

 134. -ger dig rätt till talböcker. Du har
  svårt att ta del av tryckt text.

 135. Men rörelsenedsättning nån annanstans
  ger kanske inte läsproblem.

 136. Intellektuell eller neuropsykiatrisk
  funktionsnedsättning. Autism, ADHD.

 137. Vissa har inga problem med läsningen.
  Andra har problem och blir hjälpta-

 138. -av att lyssna och titta på texten
  samtidigt. Då är de berättigade.

 139. Det kan också vara så att en elev,
  på grund av en sjukdom eller skada-

 140. -är tillfälligt berättigad
  att läsa talböcker under en period.

 141. Men när man blir bra igen
  får man inte läsa talböcker längre.

 142. Jag vill trycka på
  att det här med att lyssna-

 143. -är ett annat sätt
  att ta till sig text.

 144. Ibland vill man ju
  att eleven ska läsa mycket.

 145. Man vill att eleven
  ska finna nöje i läsningen-

 146. -och komma in i berättelsen.

 147. Eleven ska kunna delta
  när klassen läser samma bok.

 148. Man vill att alla elever
  ska kunna diskutera boken.

 149. Vi vet också att det är viktigt
  att ta del av skriftspråket-

 150. -för att utveckla sitt ordförråd.

 151. Så jag tänker
  att det är viktigt att eleven-

 152. -får upptäcka läsglädjen
  och komma i gång med mängdläsningen.

 153. Men det utesluter inte
  att man lästränar också.

 154. Man kan göra både och.
  Jag återkommer till det senare.

 155. Det här är Legimus, www.legimus.se.

 156. Det är vår webbplats
  med vårt bibliotek.

 157. Här ligger ungefär 120 000 talböcker.

 158. Det är för vuxna, unga och barn.

 159. Ungefär 16 000 av talböckerna
  är för barn och unga.

 160. För barn och unga finns det
  skönlitterära böcker och faktaböcker.

 161. Och det finns olika språk,
  för vi har personer med andra språk-

 162. -som är i behov av talböcker.
  Så vi har en mängd olika språk.

 163. Hur är det med läromedel i Legimus?
  Nja.

 164. Vi är ju en statlig myndighet
  som följer vårt uppdrag.

 165. Vi kan inte hitta på andra bra saker.
  I uppdraget ingår inte läromedel-

 166. -för grundskola och gymnasium.
  Men det finns ändå lite grann.

 167. Det är framför allt böcker-

 168. -som anpassats av
  Specialpedagogiska skolmyndigheten.

 169. De kan ligga i Legimus,
  så man kan alltid söka.

 170. Men annars ligger merparten
  hos ILT Inläsningstjänst-

 171. -som de flesta skolor i dag
  har ett abonnemang hos.

 172. Och där hittar ni läromedlen inlästa.

 173. Den här sidan på bilden-

 174. -som har en liten ballong på sin flik
  är barnens sida.

 175. Här sporrar vi
  till aktivitet hos barnen.

 176. Det finns läsklubbar, och barnen kan-

 177. -skicka frågor
  till barnbibliotekarien på MTM.

 178. Det är också en genväg för barn
  att lämna inläsningsförslag.

 179. Om ett barn använder funktionen
  "Fråga bibliotekarien"-

 180. -och föreslår en bok
  blir det ett inläsningsförslag.

 181. Det är en genväg för barnen
  att önska sig nya böcker på Legimus.

 182. Här finns det topplistor,
  och barnen kan skriva recensioner-

 183. -och lämna förslag.
  Det är bra att veta att-

 184. -om man skriver nåt
  på sökraden högst upp...

 185. Det är en vit sökrad
  på varje sida på Legimus.

 186. Men skriver man in nåt
  på den här sidan visas bara träffar-

 187. -på barn- och ungdomsböcker.

 188. Om man vill visa Legimus för en elev
  på låg- eller mellanstadiet-

 189. -utan att vuxenlitteraturen syns,
  så kan man slussa in dem här.

 190. Alla kan söka i Legimus. Det krävs
  ingen inloggning för att se utbudet.

 191. Alla människor kan se vad som finns-

 192. -och gå in och klicka
  och provlyssna på en liten bit.

 193. Då får man ett begrepp om
  hur inläsaren låter.

 194. Så det kan alla göra.

 195. Det finns två olika sorters
  talböcker.

 196. Det finns de som bara talar.
  Men sen ett antal år tillbaka-

 197. -har vi börjat läsa in talböcker
  med text.

 198. Och i den mån det finns bilder
  kommer de också med.

 199. Om man läser talboken i läsprogram,
  app eller webbspelare-

 200. -så ser man boken på skärmen.

 201. Text och inläsning är synkroniserat.

 202. Det gulmarkerade på bilden
  är det som blir uppläst just nu.

 203. Men självklart kan man alltid
  enbart lyssna.

 204. En talbok kan man alltid lyssna på.
  Vissa talböcker har också text.

 205. Vi använder nåt
  som heter Daisy-formatet.

 206. Formatet gör läsningen av en talbok
  mer likt att läsa en vanlig bok.

 207. För en del av er
  är säkert jättesnabba läsare.

 208. Andra läser långsammare. Så är det
  när man läser en talbok också.

 209. Här kan uppläsningshastigheten
  bli snabbare eller långsammare.

 210. Man kan gå också direkt-

 211. -till ett visst kapitel,
  en sida eller ett bokmärke.

 212. Om läraren säger
  att du ska slå upp sidan 62-

 213. -så kan du navigera direkt
  till sidan 62 i en talbok.

 214. Man kan också bläddra framåt
  och bakåt i boken på olika nivåer.

 215. Man kan bläddra mellan kapitel,
  sidor och stycken.

 216. Man kan också bläddra
  antal sekunder hit och dit.

 217. Så det finns navigeringsmöjligheter-

 218. -som inte brukar finnas
  i vanliga ljudböcker.

 219. Det ligger i själva formatet Daisy
  som är en öppen standard.

 220. Vi har tjänsten "Egen nedladdning".
  Den är väldigt populär.

 221. Det innebär
  att man som berättigad användare-

 222. -får ett eget konto i Legimus.
  Ett användarkonto.

 223. Kontot kan skapas av bibliotek.
  Skolbiblioteket på skolorna.

 224. Det är ett personligt konto.
  Det är elevens privata konto.

 225. Eleven får inte dela med sig av det
  eller av inloggningsuppgifterna.

 226. Man får självklart hjälpa en elev
  med att komma i gång.

 227. Men principen är
  att kontot är personligt.

 228. Det kan förstås användas i skolan,
  men också på fritiden.

 229. På väg till träningen,
  eller på flyget när det är tråkigt.

 230. Eller på semestern. Det är ett konto
  både för skolan och fritiden.

 231. Och även för framtiden. Ett konto
  som skapas till en berättigad person-

 232. -avslutas inte när skolan tar slut.

 233. Eleven behöver ju sin läsning
  även efter nian eller gymnasiet.

 234. Det kontot ska ligga kvar.

 235. När en person har fått
  ett användarkonto i Legimus-

 236. -får man tillgång
  till appen och webbspelaren Legimus.

 237. Det är mycket Legimus i vår värld.
  Men det är lätt att komma ihåg.

 238. Jag ska visa bilder på det
  alldeles snart.

 239. Kontot skapas av bibliotek,
  på grund av modellen-

 240. -som jag beskrev förut,
  med talboksförmedling.

 241. När vi har tittat på konton
  som skapas har vi upptäckt-

 242. -att många konton som skapas
  till barn förblir inaktiva.

 243. Många öppnar inte ens det konto
  som har blivit skapat.

 244. Därför tror vi att det inte räcker
  att bara ge eleven ett Legimus-konto.

 245. Jag har tryckt på
  skolbibliotekets roll innan.

 246. Nu trycker jag starkt på
  att all personal på skolan-

 247. -ska se till att eleven börjar läsa.

 248. Puffa, tipsa om böcker
  och kolla att det fungerar.

 249. Ja. Jag nämnde appen Legimus.

 250. Så där kan det se ut när man läser.
  Text och bild.

 251. De olika navigationsmöjligheterna
  finns högst upp.

 252. Den första som ser ut som en klocka
  reglerar hastigheten.

 253. Nästa liknar ett organisationsschema.

 254. Det är när man ska navigera
  och hitta sidor eller kapitel.

 255. Sen har ni en för att lägga bokmärke.

 256. Förstoringsglaset klickar man på
  när man ska söka böcker.

 257. Man kan också söka upp böcker
  i appen.

 258. Direkt i appen kan man söka boken
  och lägga den i bokhyllan.

 259. Och när man lägger boken i hyllan
  räknas den som ett lån.

 260. Lånetiden är sex månader. Sen vill vi
  att eleven ska radera filerna.

 261. Det är det som är
  att lämna tillbaka boken.

 262. Appen Legimus fungerar för IOS och
  Android, på mobiler och surfplattor.

 263. Det finns en insomningsfunktion.
  Med en tråkig bok somnar man fort.

 264. I appen kan man välja
  att ladda ner talboken-

 265. -så att den ligger lokalt
  i mobilen eller surfplattan.

 266. Det gör att du kan läsa
  utan att vara uppkopplad.

 267. Det kan du däremot inte
  med webbspelaren Legimus.

 268. Den kräver uppkoppling hela tiden.
  Det är strömmande läsning.

 269. Men den fungerar på Chromebook.
  Inte appen, men webbspelaren.

 270. Spelaren fungerar
  i valfri webbläsare-

 271. -så man kan använda mobilens, datorns
  eller plattans webbläsare.

 272. Bara du har uppkoppling.

 273. Båda är Daisy-spelare
  med Daisy-funktioner.

 274. Appen är en bättre Daisy-spelare,
  men webbspelaren är helt okej.

 275. Även den synkroniserar
  uppläsning och text.

 276. Ni ser att den översta raden
  är mer svartmarkerad.

 277. Det är hela tiden den översta raden
  som blir uppläst i webbspelaren.

 278. Jag har sagt att bara personer
  med en läsnedsättning-

 279. -på grund av en funktionsnedsättning
  kan få ett konto i Legimus.

 280. Men det är ju självklart så
  att alla ni som arbetar i skolan-

 281. -har ett behov av att visa talböcker-

 282. -och sätta er in i
  hur appen och spelaren fungerar.

 283. Så det finns ett demokonto för dem
  som inte jobbar på bibliotek-

 284. -men som behöver visa Legimus
  i sitt arbete.

 285. Egentligen är ett demokonto
  väldigt likt ett användarkonto.

 286. Den stora skillnaden är
  att i stället för 120 00 talböcker-

 287. -är det kanske mellan fem och tio
  tråkiga böcker-

 288. -som går att lägga till i appen.

 289. Men det finns också tre kapitel
  ur böcker för barn och unga.

 290. Det är på grund av upphovsrätten.

 291. Förlagen vill inte släppa böcker
  till demokontot.

 292. De är medvetna om
  vad som gäller för talböcker.

 293. Men vi har lyckats få fram
  tre kapitel som ni kan visa...

 294. ...för era elever.

 295. Demokontot ansöker man om
  från www.legimus.se.

 296. Det är bara ett formulär
  med namn och e-postadress.

 297. Ni får kontouppgifter med vändande
  post. Sen kan ni komma i gång.

 298. Jag ska nämna lite grann
  om våra taltidningar också.

 299. Taltidningen är en oavkortad
  version av papperstidningen.

 300. I dagsläget är det
  fler än 120 dagstidningar-

 301. -som finns som taltidning.

 302. Och de här tidningarna
  är färdiga att läsa-

 303. -samtidigt som dagstidningen kommer
  på morgonen.

 304. För att det ska vara möjligt
  blir de inlästa med talsyntes.

 305. Den som är intresserad av
  att ha en taltidning-

 306. -ska kontakta kundtjänsten
  på tidningen man vill prenumerera på.

 307. För det är inte gratis,
  utan en prenumerationstjänst.

 308. Och de enskilda tidningarna
  sätter priset.

 309. Så börja med
  att ta kontakt med tidningarna.

 310. Målgruppen för taltidningar
  är densamma som för talböcker.

 311. Personer med funktionsnedsättningar
  som gör-

 312. -att de inte kan ta del
  av den tryckta papperstidningen.

 313. Och man kan läsa taltidningen
  på olika sätt.

 314. Det finns en särskild spelare, men
  man kan också använda appen Legimus.

 315. Och det finns en till app
  som heter Akila.

 316. För varje prenumeration anpassar vi-

 317. -vad som blir bäst
  för den nya prenumeranten.

 318. Om man använder appen Akila
  för att läsa taltidningen-

 319. -så påminner utseendet
  om att bläddra i papperstidningen.

 320. Och den är framtagen
  i nära samarbete med användare.

 321. Den riktar sig främst till seende
  och visar också bilder ur tidningen.

 322. Även här kan man lyssna
  och följa med i texten.

 323. Och det går att markera ord för ord.

 324. Uppläsning och ord är synkroniserat.

 325. Man kan ändra teckensnitt, storlek,
  marginaler och radavstånd.

 326. Man kan ändra uppläsningshastigheten,
  och så vidare.

 327. Och appen finns också
  för IOS och Android.

 328. Om ni vill testa
  kan ni ladda ner appen Akila.

 329. Den är gratis och finns
  på App Store och Google Play.

 330. Där har vi lagt ett nummer
  av 8 Sidor så att ni kan testa.

 331. Och vi har med oss en surfplatta
  där vi har Akila.

 332. Längst ner i hörnet,
  om ni vill kika och lyssna.

 333. Kom gärna och gör det.

 334. Akila är för övrigt
  ett arabiskt ord för "smart".

 335. Jag skulle vilja berätta lite
  om forskning-

 336. -som har bedrivits
  vid Linnéuniversitetet.

 337. Bland annat av Idor Svensson
  och Emma Lindeblad.

 338. Emma skrev sin doktorsavhandling
  med stöd av den här forskningen.

 339. Det man ville göra i forskningen
  var att studera-

 340. -vad som händer
  om en elev får tillgång till-

 341. -alternativa verktyg, alltså appar.

 342. Hur påverkar det elevens motivation
  till läsning och inlärning?

 343. Kan det spela roll
  för elevens självbild och mående?

 344. Vad händer med läsutvecklingen?

 345. Studien fokuserar på
  att gå runt problemet med avkodning.

 346. Och därigenom får eleverna lära sig-

 347. -under förutsättningar
  som liknar klasskamraternas.

 348. De är psykologer,
  och tidigare forskning har visat-

 349. -att många elever
  som har stora läsproblem-

 350. -känner sig annorlunda,
  vilket kan göra att de mår sämre.

 351. Och med åren, när eleven förväntas
  läsa svårare texter-

 352. -kan det leda till stigmatisering.
  Man ville titta extra på måendet.

 353. Man hade en grupp på 35 elever
  mellan 10 och 12 år.

 354. De hade dokumenterade läsproblem
  eller en dyslexidiagnos.

 355. Sen slumpade man fram två grupper:
  En kontrollgrupp som fortsatte-

 356. -med traditionell läsinlärning,
  utan tillgång till apparna.

 357. Och en interventionsgrupp
  där man tog bort lästräningen.

 358. De fick var sin surfplatta
  som var bestyckad med...

 359. Det var ett antal olika
  lässtödjande appar-

 360. -och kanske också nån matteapp.

 361. De har alltså inte tränat
  på ordavkodning under försökstiden.

 362. Efter ett år följdes studien upp.

 363. Man ställde alltså frågor
  till elever-

 364. -vårdnadshavare och lärare.

 365. Och det var positiva resultat,
  för lärare och vårdnadshavare sa att-

 366. -eleverna kände sig säkrare
  när de jobbade med surfplattorna.

 367. De blev självständiga
  och behövde mindre hjälp.

 368. De blev mer motiverade.

 369. De fick en mer positiv självbild.

 370. Många föräldrar sa att de inte
  behövde tjata lika mycket hemma.

 371. Barnet tog upp surfplattan
  och jobbade mer självständigt.

 372. Eleverna sa att de hade upptäckt
  vad det var att läsa.

 373. Att ta del av sagor och berättelser.
  Att inte traggla-

 374. -utan att man fick in berättelsen.
  De gillar att jobba med surfplattor.

 375. De tycker att det är ett bra stöd.

 376. Man kan ta med surfplattor överallt
  och de är roliga att använda.

 377. Innan den här interventionen
  startade-

 378. -gjorde man en del lästester.

 379. Det var meningskedjor, nonord,
  läsförståelse.

 380. Samma tester upprepades
  när interventionstiden...

 381. ...var klar.
  Och det man kunde se...

 382. Det här resultatet var belagt,
  men inte så starkt.

 383. Men eleverna blir inte sämre på
  att avkoda när de lyssnar på appar.

 384. Och det finns svaga indikationer på
  att de gick lite framåt.

 385. De blev inte sämre jämfört med
  andra elevers progression.

 386. De halkade inte efter. Och...

 387. Det är ett försiktigt,
  positivt resultat.

 388. Men jag skulle gärna önska
  att det forskades mer kring det här.

 389. För man undrar
  om man kan lita på det.

 390. Det var ju inte så många barn.

 391. Om nån av er vill forska på detta
  skulle det vara intressant.

 392. Min slutsats är,
  som jag nog sa förut-

 393. -att man inte måste göra
  antingen eller.

 394. Man kan göra både och.
  Man måste lästräna-

 395. -för det är inte alltid
  som vi kan få lyssna på text.

 396. Ibland behöver vi avkoda,
  och det måste man träna på.

 397. Men släpp fram lyssnandet också-

 398. -så att eleverna får ta till sig
  språket, grammatiken och orden.

 399. Och man behöver kanske inte...

 400. ...tänka att det är konstigt.
  Det är ingen "big deal".

 401. Vissa läser med öronen, andra med
  ögonen. Det funkar på båda sätt.

 402. Det handlar om att normalisera
  olika sätt att läsa.

 403. Att skapa ett klimat där det är okej
  att läsa på olika sätt.

 404. Jag vill komma in på
  det här med samarbete.

 405. Vi ser hos oss
  att talbokshanteringen-

 406. -kan vara sårbar på skolorna.

 407. Det är ofta en person
  på skolbiblioteket-

 408. -som känner till talböcker
  och puffar för dem.

 409. Sen slutar den,
  eller så slår man ihop bibliotek.

 410. "Hoppsan,
  vi behövde ett klassrum här i år."

 411. Då försvinner kunskapen.
  Och min tanke är-

 412. -att ni ska ta hand om kompetenser
  och skapa ett stabilt arbetssätt.

 413. Och skolbiblioteket är viktigt.
  Där sker själva förmedlandet.

 414. Skolbibliotekets personal
  är duktiga på-

 415. -att puffa för den rätta boken
  för eleven.

 416. Men ni som är specialpedagoger
  har en enormt stor roll i detta.

 417. Att spana fram
  vilka elever som är berättigade.

 418. Att ha kontakt med biblioteket,
  följa upp läsningen-

 419. -och se till att eleven läser.
  Alla lärare på skolan är viktiga.

 420. Klassläraren har eleven i klassen
  och behöver skapa ett klimat-

 421. -där det känns okej för alla
  att läsa på olika vis.

 422. Läraren träffar också vårdnadshavaren
  och kan föreslå:

 423. "Vi har nåt som vi tror kan passa
  ditt barn."

 424. "Det finns nåt som heter talböcker."

 425. Förstås annan personal.
  Det finns ofta många runt eleverna.

 426. Assistenter och IT-pedagoger
  kan vara bra att knyta till sig.

 427. För teknik kan trassla.

 428. Skolledaren, skrev jag. Se till
  att få med skolledaren på tåget.

 429. Då blir verksamheten befäst.

 430. Ni får mandat för att jobba.
  Det är ju också en resursfråga.

 431. Ska vi satsa på talböcker? Då måste
  vi ha en person i skolbiblioteket.

 432. Det handlar om resurser
  och att staka ut ledningen på skolan.

 433. Här, längst ner,
  kommer en länk till en film.

 434. Den ligger på nåt som heter Tuben,
  Stockholms stads Youtube.

 435. Den handlar om Snösätraskolan
  där de har skapat talboksteam.

 436. Vi ska inte se den nu, för den är
  för lång. Den är tio minuter.

 437. Där beskriver de
  hur de samarbetar kring talböcker.

 438. Vi började med MTM:s uppdrag,
  och nu vill jag lyfta på hatten-

 439. -för skolans uppdrag när det gäller
  elever med funktionsnedsättning.

 440. I skollagen står det
  att elever med funktionsnedsättning-

 441. -som har svårt att uppfylla
  olika kunskapskrav ska ges stöd.

 442. Det ska syfta till att motverka
  funktionsnedsättningens konsekvenser.

 443. Ett gott stöd
  för att arbeta med talböcker.

 444. I Lgr står det också att varje elev
  har rätt att få utvecklas-

 445. -känna växandets glädje
  och erfara tillfredsställelse av-

 446. -att göra framsteg
  och övervinna svårigheter.

 447. Jättebra ord.

 448. Ja, då har jag berättat om att läsa-

 449. -eller att ta till sig text,
  med öronen.

 450. Jag har kommit in på vad talböcker
  kan innebära för eleverna.

 451. Vilka möjligheter som öppnas
  när man får läsa på olika sätt.

 452. För det viktiga är
  att alla ska ha möjlighet att läsa.

 453. Tack.

 454. Textning: Jonna Tinnervall
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Allt om talböcker och taltidningar

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Helena Nordqvist på Myndigheten för tillgängliga medier berättar om deras verksamhet och vad tillgänglig läsning är, om läsning på olika sätt och vilka hjälpmedel som myndigheten ger ut. Inspelat den 8 oktober 2018 på Scandic S:t Jörgen i Malmö. Arrangör: Myndigheten för tillgängliga medier (MTM).

Ämnen:
Svenska > Läsning
Ämnesord:
Läs- och skrivsvårigheter, Lättläst, Pedagogik, Pedagogisk psykologi, Talböcker, Undervisning
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Alla elevers rätt till läsning

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Alla elevers rätt till läsning

Allt om talböcker och taltidningar

Helena Nordqvist på Myndigheten för tillgängliga medier berättar om deras verksamhet och vad tillgänglig läsning är, om läsning på olika sätt och vilka hjälpmedel som myndigheten ger ut. Inspelat den 8 oktober 2018 på Scandic S:t Jörgen i Malmö. Arrangör: Myndigheten för tillgängliga medier (MTM).

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Alla elevers rätt till läsning

Eleven, talboken, skolan

En av skolans viktigaste uppgifter är demokrati, säger läraren Maria Samuelsson. Här berättar hon om hur hon arbetar med sina elever med läsnedsättning för att utveckla deras språk och språkförståelse så att de är rustade för samhället. Inspelat den 8 oktober 2018 på Scandic S:t Jörgen i Malmö. Arrangör: Myndigheten för tillgängliga medier (MTM).

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Alla elevers rätt till läsning

Vad är egentligen lättläst?

Erik Rågvik på Myndigheten för tillgängliga medier berättar om vad som är lättläst. För att ringa in det börjar han med att beskriva vad som är svårläst för många människor och vad som en text ska innehålla för att vara lättläst. Inspelat den 8 oktober 2018 på Scandic S:t Jörgen i Malmö. Arrangör: Myndigheten för tillgängliga medier (MTM).

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Alla elevers rätt till läsning

Skolbibliotekarien och läsningen

Cilla Dalén är bibliotekarie på Hjulsta grundskola i Stockholm. Hon berättar om samarbetet med lärare och annan personal för att eleverna ska få bra resultat. På skolan, där nästan alla elever har ett annat modersmål än svenska, är lättlästa och inlästa böcker centrala. Inspelat den 8 oktober 2018 på Scandic S:t Jörgen i Malmö. Arrangör: Myndigheten för tillgängliga medier (MTM).

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Alla elevers rätt till läsning

Om inkluderande läsundervisning

Jenny Edvardsson är gymnasielärare på ett yrkesgymnasium med enbart pojkar. Det är roligt men också en utmaning, säger hon. Här ger hon tips och idéer i olika undervisningssituationer med utgångspunkt i sin bok "Mötet med texten". Inspelat den 8 oktober 2018 på Scandic S:t Jörgen i Malmö. Arrangör: Myndigheten för tillgängliga medier (MTM).

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & svenska

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Språkforum 2016

Språkvirtuosen Bellman

Vad har Carl Michael Bellman haft för betydelse för det svenska språket? Catharina Grünbaum, språkvårdare och styrelsemedlem i Bellmanssällskapet, talar om Bellmans liv och sånger. Inspelat den 11 mars 2016 på Nalen, Stockholm. Arrangör: Språktidningen och Vetenskapsmedia.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Ett läsande folk

Under 1800-talet slog romanen igenom som litteraturform och böcker lästes av allt fler. Vi hör historien om Martina von Schwerin som kallats den första moderna läsaren.