Titta

UR Samtiden - Populärvetenskapliga veckan

UR Samtiden - Populärvetenskapliga veckan

Om UR Samtiden - Populärvetenskapliga veckan

Forskare berättar om sitt arbete på ett populärvetenskapligt sätt. Målgruppen är gymnasieelever i årskurs 2 och 3 samt alla lärare, oavsett verksamhetsområde, som vill fylla på sin egen kunskapsbank med aktuell forskning. Inspelat på Linköpings universitet den 23-24 oktober 2018. Arrangör: Linköpings universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Populärvetenskapliga veckan : Släckte Trump vårt sista klimathopp?Dela
 1. Hur staterna själva
  hanterar klimatfrågor-

 2. -är beroende av
  hur de definierar problemet.

 3. Vilken typ av problem
  är klimat egentligen?

 4. Jag heter Maria Jernnäs
  och är doktorand här i Linköping-

 5. -på institutionen
  Tema Miljöförändring.

 6. I dag ska vi prata klimatpolitik.

 7. Hur samarbetar länder kring
  klimatfrågor efter Parisavtalet?

 8. Har ni hört talas om Parisavtalet?
  Nickande huvuden. Bra.

 9. Och vi ska prata om frågan:

 10. Lever avtalet efter att Trump
  har meddelat att USA lämnar det?

 11. Men vi börjar med att prata om mig.
  Hur hamnade jag här?

 12. Jag har gått miljövetarprogrammet här
  och sen har jag en master-

 13. -i internationella
  och europeiska relationer.

 14. Jag valde min utbildning
  mycket beroende av mina intressen-

 15. -som jag kokade ner
  till klimatförändringar-

 16. -internationell politik-

 17. -och komplexa samhällsproblem
  rent generellt.

 18. Utifrån de intressena
  kom jag fram till-

 19. -att jag vill jobba med klimatfrågor
  på internationell nivå.

 20. Och i forskningen kan man göra det.
  För mig passar det bra.

 21. Klimatförändringar
  är ett globalt problem.

 22. Utsläpp bryr sig inte
  om gränser, utan färdas-

 23. -över kartlinjerna
  som vi har dragit upp.

 24. Ett problem när man ska hantera dem-

 25. -är att klimatförändringarnas orsaker
  är ojämnt fördelade.

 26. Vissa länder står för större del
  av utsläppen, även historiskt-

 27. -men också att konsekvenserna
  är ojämnt fördelade.

 28. Så t.ex. globala Syd-

 29. -kommer att utsättas mer
  för effekterna av klimatförändringar.

 30. Och det gör att det finns
  en stor konflikt kring ansvar-

 31. -och vem som ska göra nåt
  åt problemet.

 32. Det är långa tidshorisonter,
  som global medeltemperatur år 2100.

 33. Det är långa tidsspann,
  speciellt i politiken-

 34. -som är ganska, inte kortsiktig-

 35. -men den jobbar mycket
  med fyraårsperioderna-

 36. -sen väljs det nya politiker.

 37. Det gör att klimatförändringar
  är komplexa-

 38. -och vi behöver
  ett globalt samarbete-

 39. -för att hantera problemen.

 40. Så vi ska titta på var vi är just nu.

 41. Enligt Världsmeterologorganisationen-

 42. -har vi en grads uppvärmning jämfört
  med före industriella revolutionen.

 43. Några effekter de har identifierat-

 44. -är att fem senaste åren har varit
  de varmaste som nånsin har uppmätts.

 45. Havsnivån höjs och havsisnivåerna-

 46. -i Arktis och Antarktis
  är under medel.

 47. Det är vid en grads uppvärmning.

 48. Så frågan är ju hur världen
  samarbetar kring klimatförändringar.

 49. En viktig del
  är FN:s klimatkonvention-

 50. -ett avtal mellan nästan alla länder-

 51. -om hur man ska hantera
  klimatförändringar.

 52. Och i det
  håller staterna i taktpinnen.

 53. Det är ett avtal mellan stater
  och det är de som förhandlar.

 54. Ickestatliga aktörer
  som civilsamhället, organisationer-

 55. -och företag har också en roll
  som observatörer. De lobbar-

 56. -men har ingen rösträtt
  i sammanhanget.

 57. Så vad säger klimatkonventionen?

 58. Den säger
  att staterna har kommit överens om-

 59. -att vi ska försöka undvika-

 60. -farlig, mänskligt orsakad störning
  av klimatsystemet.

 61. Alltså klimatförändringar. Vi ska
  jobba mot en hållbar utveckling.

 62. Som ni hör är det här
  ganska övergripande mål.

 63. Så det är ett övergripande ramverk
  och sen konventionen slöts-

 64. -i början av 90-talet
  så har det förhandlats fram-

 65. -specificerande avtal där man
  kommer fram till vad som ska göras-

 66. -vem som ska göra det,
  hur det ska göras och när.

 67. Ett avtal är Kyotoprotokollet
  som slöts 1997-

 68. -och ett annat är Parisavtalet
  från 2015.

 69. Parisavtalet är en bit i ett
  större pussel av statligt samarbete-

 70. -kring klimatförändringar.

 71. Parisavtalet säger mycket
  om hur länder ska samarbeta-

 72. -kring klimatförändringar.
  Tre viktiga saker är temperatur...

 73. Det sätter ett temperaturmål
  på under två grader-

 74. -jämfört med innan industriella
  revolutionen. Gärna under 1,5 grad.

 75. Vi har ett tidsmål som säger att
  utsläppskurvan som fortsätter öka-

 76. -åtminstone lite, den ska vända
  neråt, så snart som möjligt.

 77. Och vi ska ha noll-utsläpp
  under andra halvan av seklet.

 78. Noll-utsläpp är att utsläppen
  och sänkorna-

 79. -t.ex. skogen, som tar upp koldioxid,
  ska vara i balans.

 80. Så att vi inte ökar på
  klimatförändringarna.

 81. Och det sätter upp regler
  för hur vi ska samarbeta-

 82. -hur samarbetsprocessen ska gå till.
  En av nycklarna är att...

 83. Parisavtalet slår fast nationellt
  bestämmande, där stater bestämmer-

 84. -vad de vill bidra med
  till samarbetet.

 85. De skickar in planer
  över vad de vill göra-

 86. -hur de gör det
  och varför det är ett bra bidrag-

 87. -till det internationella samarbetet.

 88. Klimatplanerna utvärderas
  på internationell nivå var femte år.

 89. Så ska man skala upp dem
  och öka ambitionsnivån.

 90. Så vi ska kolla närmare
  på klimatplanerna.

 91. Som jag nämnde är det dokument-

 92. -som säger vad staterna själva
  har bestämt att de ska göra.

 93. De utvärderas på internationell nivå-

 94. -och tanken är att ambitionsnivån
  ska öka.

 95. Och min forskning handlar
  om de nationella klimatplanerna.

 96. En av nycklarna är att nationellt
  beslutade klimatplaner-

 97. -är den viktigaste delen i avtalet.

 98. Förut bestämdes utsläppsminskningsmål
  internationellt, t.ex.:

 99. "EU ska minska utsläppen med så många
  procent, USA med så många."

 100. Men det har lett till konflikt
  då man inte har kommit överens.

 101. Och stater har inte gått med på
  att man internationellt bestämmer-

 102. -hur mycket de ska minska.
  Nu har man vänt på steken-

 103. -och stater får själva säga
  vad de vill göra.

 104. Så hur stater själva
  hanterar klimatfrågor-

 105. -blir viktigt
  i det internationella samarbetet.

 106. Och hur staterna
  hanterar klimatfrågor-

 107. -är beroende av
  hur de definierar problemet.

 108. Vilket typ av problem är klimat?

 109. Det är mitt forskningsfokus.

 110. Jag tittar på hur stater beskriver
  klimatförändringar som problem-

 111. -och vilka lösningar som är möjliga
  utifrån det.

 112. Och vad blir konsekvenserna av det
  för det internationella samarbetet.

 113. Vi ska kolla på ett exempel
  för att göra det lite tydligare.

 114. Så de flesta är överens om
  att klimatförändringar är-

 115. -att vi har för höga utsläpp
  som ger global uppvärmning-

 116. -och klimatförändringar.

 117. De flesta är överens.
  Men vad är det specifika problemet?

 118. Man kan säga att problemet är
  att vi har för dålig teknologi.

 119. Teknologin gör att vi släpper ut
  för mycket utsläpp.

 120. Eller så är problemet
  att vi är för många på jorden.

 121. Varje människa släpper ut massvis
  med utsläpp. Det är problemet.

 122. Eller så är det att vårt
  ekonomiska system inte tar hänsyn-

 123. -till miljöaspekter.

 124. Vad gör man åt problemen? Tycker man
  att teknologin är problemet-

 125. -kan en lösning vara att utveckla
  mer klimatvänlig teknologi.

 126. Tycker man att vi är för många
  kan en lösning vara-

 127. -att begränsa befolkningstillväxten.

 128. Är problemet det ekonomiska systemet
  kan lösningen vara att förändra det.

 129. Det här
  leder till olika typer av åtgärder.

 130. Vill man utveckla
  mer klimatvänlig teknologi-

 131. -kanske man lägger förslag om att vi
  sätter en koldioxidskatt på företag.

 132. Det kan göra att de får
  incitament att minska sina utsläpp.

 133. Man kan investera
  i innovativ forskning-

 134. -som tar fram teknologin.
  Vill man begränsa-

 135. -befolkningstillväxten kan man satsa
  på utveckling av fattiga länder-

 136. -för att ha en större
  social säkerhet i dem.

 137. Eller man kanske stiftar lagar
  kring barnafödande.

 138. Att man bara får ha ett-två barn.

 139. Vill man ändra det ekonomiska
  systemet kanske prissätter miljön-

 140. -kanske med ett pris på ren luft
  för att det ska kunna värderas-

 141. -i monetära termer.

 142. Eller så kanske man
  vill byta ut kapitalismen-

 143. -för att det är där problemet ligger.

 144. Det här är ett förenklat exempel-

 145. -men här ser ni
  att hur man definierar problemet-

 146. -spelar roll för vilka lösningar
  man kan tänka sig-

 147. -och som man sen presenterar.

 148. Så för att komma tillbaka till
  klimatplanerna så har jag tittat på-

 149. -på hur länder beskriver
  klimatförändringar som problem.

 150. Och analysen visar
  att det beskrivs på många olika sätt.

 151. Ibland beskriver ett land det
  på flera olika sätt i sin klimatplan.

 152. Här är några exempel.

 153. Till exempel är det vissa som säger-

 154. -att klimatåtgärder måste respektera
  utveckling i vissa länder.

 155. Andra säger att klimatförändringar
  är ett nationellt säkerhetshot.

 156. Andra säger att det handlar om att
  kontrollera naturresurserna bättre.

 157. Vi måste bara hantera dem bättre.

 158. Andra säger att det är ett systemfel.

 159. Vi behöver ett nytt ekonomiskt
  system. Det vi har funkar inte.

 160. Och vissa av dem går med varandra,
  de kan jobba ihop.

 161. Vissa skapar konflikter
  i hur man har definierat problemet.

 162. Varför det spelar roll
  hur man har definierat-

 163. -är för att Parisavtalet
  nu ska genomföras.

 164. Man försöker
  konkretisera åtgärderna.

 165. Då kan såna här skillnader bli
  tydliga i hur definierar problemet.

 166. Om ni har två kompisar och diskuterar
  vad ni ska göra åt klimatfrågan-

 167. -kanske du menar att problemet är att
  folk inte konsumerar miljövänligt.

 168. Din kompis kan hävda att det är
  att företag inte tar sitt ansvar.

 169. De minskar inte sina utsläpp.

 170. Den tredje kanske säger
  att problemet-

 171. -är att politiker inte sätter upp
  tillräckligt bra regler och lagar-

 172. -som underlättar
  att vi lever miljövänligt.

 173. Ni kan hitta en lösning,
  men det kan bli konflikt-

 174. -för att ni inte är överens
  om problemet.

 175. Om jag hoppar framåt, vad betyder det
  att USA lämnar Parisavtalet?

 176. Det intressant att titta på det här-

 177. -utifrån hur det kan påverka hur
  stater definierar klimatproblem.

 178. Och USA har länge pratat om
  att klimatåtgärder-

 179. -ska vara kostnadseffektiva,
  flexibla-

 180. -och marknaden
  måste jobba med klimatfrågor.

 181. De har starkt förespråkat det.

 182. Samtidigt som USA lämnar,
  ser vi att andra länder-

 183. -som Kina, Indien och Brasilien-

 184. -har en större roll internationellt
  i allmänhet-

 185. -men också i klimatpolitiken.

 186. I analysen vi har gjort ser vi att-

 187. -även om de säger att åtgärder
  måste vara kostnadseffektiva-

 188. -öppnar de dörren
  för andra lösningar.

 189. Kina säger att problemet
  kan vara systemet.

 190. Vi behöver nåt annat,
  kanske mer socialistiskt.

 191. Vi kan behöva se naturen annorlunda.
  Inte bara värdera monetärt-

 192. -utan se naturens inneboende värde.

 193. Och här får vi se var det landar,
  för det är tidigt.

 194. Så svaret på frågan om Trump
  släckte vårt klimathopp är nej.

 195. Parisavtalet lever.

 196. Men det är viktigt att klimatplanerna
  först och främst genomförs.

 197. -men också att vi ökar ambitions-
  nivån, för nu är den för låg.

 198. Tack så mycket.

 199. Textning: Oskar Blomberg
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Släckte Trump vårt sista klimathopp?

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Klimatförändringar är ett globalt problem och vi behöver samarbeta för att lösa det. Maria Jernnäs, doktorand vid Linköpings universitet, berättar om de utmaningar som finns då länder som är olika rika, olika stora, har olika geografiska lägen och som styrs av olika traditioner ska samarbeta. Inspelat på Linköpings universitet den 24 oktober 2018. Arrangör: Linköpings universitet.

Ämnen:
Miljö
Ämnesord:
Geofysik, Klimatförändringar, Klimatpolitik, Meteorologi, Miljöfrågor, Naturvetenskap
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola

Alla program i UR Samtiden - Populärvetenskapliga veckan

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Populärvetenskapliga veckan

Kan vi bekämpa allergiepidemin?

Allergiepidemin anses bero på en minskad mikrobiell exponering. Maria Jenmalm, professor i experimentell allergologi vid Linköpings universitet, berättar om hur den gravida moderns mikrobiella miljö påverkar programmeringen av barnets immunsystem. Inspelat på Linköpings universitet den 23 oktober 2018. Arrangör: Linköpings universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Populärvetenskapliga veckan

Nanomaterial för behandling av cancer

Skräddarsydda nanomaterial som kan interagera med cancerceller kan ge sjukvården nya kraftfulla verktyg för att upptäcka, studera och behandla cancer. Daniel Aili, biträdande professor i fysik vid Linköpings universitet, berättar. Inspelat på Linköpings universitet den 23 oktober 2018. Arrangör: Linköpings universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Populärvetenskapliga veckan

Ett gym för celler

Anna Fahlgren, biträdande professor i regenerativ medicin vid Linköpings universitet, berättar om hur ett gym för celler kan användas för att utsätta cellerna för olika typer av mekanisk aktivitet som triggar dem att bygga upp eller bryta ned benvävnad. Inspelat på Linköpings universitet den 23 oktober 2018. Arrangör: Linköpings universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Populärvetenskapliga veckan

Dygnsrytmens roll vid sjukdomar som cancer

Dygnsrytmstörningar är en vanlig orsak till sjukdom i Sverige. Lasse Dahl Jensen, universitetslektor i kardiovaskulär medicin vid Linköpings universitet, berättar om hur dygnsrytmen spelar in vid cancer. Inspelat på Linköpings universitet den 23 oktober 2018. Arrangör: Linköpings universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Populärvetenskapliga veckan

Proteiner på liv och död

Proteiner är grundstommen i celler och organ. Men ibland händer något med proteinerna, de kan ändra form och inte längre utföra sin uppgift. Sofie Nyström, förste forskningsingenjör i kemi vid Linköpings universitet, berättar om vilka konsekvenser det kan få. Inspelat på Linköpings universitet den 23 oktober 2018. Arrangör: Linköpings universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Populärvetenskapliga veckan

Hur 17 ska vi nå hållbarhetsmålen?

Det finns en stor tilltro till FN:s Agenda 2030 och de 17 globala målen och vad de kommer att leda till, men frågan är vem som ska göra vad, hur och när? Sara Gustafsson, biträdande professor i industriell miljöteknik vid Linköpings universitet, berättar om hur man kan tänka kring dessa mål på regional och lokal nivå. Inspelat på Linköpings universitet den 23 oktober 2018. Arrangör: Linköpings universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Populärvetenskapliga veckan

Kemin för Moores lag

Vi förväntar oss att hemelektronik fortsätter att bli kraftfullare, mindre och mer energisnål. Den utvecklingen möjliggörs av kemister. Henrik Pedersen, biträdande professor i oorganisk kemi vid Linköpings universitet, berättar om den enkla men samtidigt mycket komplexa kemin som krävs för att göra dagens elektronik. Inspelat på Linköpings universitet den 23 oktober 2018. Arrangör: Linköpings universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Populärvetenskapliga veckan

Släckte Trump vårt sista klimathopp?

Klimatförändringar är ett globalt problem och vi behöver samarbeta för att lösa det. Maria Jernnäs, doktorand vid Linköpings universitet, berättar om de utmaningar som finns då länder som är olika rika, olika stora, har olika geografiska lägen och som styrs av olika traditioner ska samarbeta. Inspelat på Linköpings universitet den 24 oktober 2018. Arrangör: Linköpings universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Populärvetenskapliga veckan

Ett smart uppkopplat samhälle

Idag är digitalisering ett faktum och vi ser olika spår av hur den påverkar vårt samhälle. Malin Granath, universitetslektor i informatik vid Linköpings universitet, berättar om digitaliseringens roll i utvecklingen av staden och samhället. Inspelat på Linköpings universitet den 24 oktober 2018. Arrangör: Linköpings universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Populärvetenskapliga veckan

Stå upp för orten

I fokus för den politiska debatt som förs står förorten som problem, medan de processer som skapar ojämlikhet hamnar i skymundan. Det anser Magnus Dahlstedt, professor i socialt arbete vid Linköpings universitet. Här berättar han om hur dessa processer kan motverkas och om hur förortens drömmar kan realiseras. Inspelat på Linköpings universitet den 24 oktober 2018. Arrangör: Linköpings universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Populärvetenskapliga veckan

Varför uppstår mobbning?

Sociala och psykologiska processer som rättfärdigar och förminskar betydelsen av inhumana handlingar spelar en roll i bland annat tortyr och folkmord. Samma processer finner vi även i skolan och på nätet i samband med mobbning. Robert Thornberg, professor i pedagogik vid Linköpings universitet, berättar om processerna bakom mobbningen. Inspelat på Linköpings universitet den 24 oktober 2018. Arrangör: Linköpings universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Populärvetenskapliga veckan

Gud, Trump och hatkärleken till USA

I USA har religion en helt annan ställning i samhälle och partipolitik än i Sverige. Varför är det så? Kjell O Lejon, professor i religionsvetenskap vid Linköpings universitet, berättar om landet där tro är det normala och icke-tron det udda. Inspelat på Linköpings universitet den 24 oktober 2018. Arrangör: Linköpings universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Populärvetenskapliga veckan

Internationell makt i förändring

På senare år har betydelsen av så kallad "mjuk" makt inom den internationella politiken diskuterats allt mer. Men hur är det? Är verkligen förutsättningarna för internationell maktutövning radikalt förändrade? Per Jansson, universitetslektor i statsvetenskap vid Linköpings universitet, berättar. Inspelat på Linköpings universitet den 24 oktober 2018. Arrangör: Linköpings universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Populärvetenskapliga veckan

Att växa upp i en digital värld

Utvecklingen av digitala medier har gått närmast explosionsartat snabbt och har nu även nått de yngsta åldrarna. I förskoleålder använder de flesta barn i Sverige digitala medier. Anett Sundqvist, docent i psykologi vid Linköpings universitet, berättar om hur det påverkar barnets språk och dess kognitiva förmågor. Inspelat på Linköpings universitet den 24 oktober 2018. Arrangör: Linköpings universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Visa fler

Mer gymnasieskola & miljö

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Klimatfestivalen 2018

Klimatet och människan under 12 000 år

Under historiens lopp har klimatförändringar påverkat människans utveckling i olika delar av världen, bland annat påverkades stenåldersmänniskorna som levde i Sahara och Mayaindianerna i Centralamerika. Fredrik Charpentier Ljungqvist, författare, historiker och klimatforskare, ger olika exempel på positiva och negativa konsekvenser av historiska klimatförändringar. Inspelat den 22 maj 2018 i Geovetenskapens hus i Stockholm. Arrangör: Stockholms universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Kjellsorterat

Kemikalier

Kemiska ämnen kan antingen utvinnas ur naturen eller tillverkas, och används till mängder av bra saker som vi har användning för i vår vardag. Men ämnena kan också orsaka skador på både människor och miljö. Kjell Eriksson besöker bloggaren Anna Rydne som har bestämt sig för att leva så kemikaliefritt som möjligt. Han träffar även inspektören Frida Ramström på Kemikalieinspektionen, och så får Clara Lidström, känd som Underbara Clara, i uppdrag att rädda jorden på 60 sekunder.