Titta

UR Samtiden - Populärvetenskapliga veckan

UR Samtiden - Populärvetenskapliga veckan

Om UR Samtiden - Populärvetenskapliga veckan

Forskare berättar om sitt arbete på ett populärvetenskapligt sätt. Målgruppen är gymnasieelever i årskurs 2 och 3 samt alla lärare, oavsett verksamhetsområde, som vill fylla på sin egen kunskapsbank med aktuell forskning. Inspelat på Linköpings universitet den 23-24 oktober 2018. Arrangör: Linköpings universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Populärvetenskapliga veckan : Kan vi bekämpa allergiepidemin?Dela
 1. Om de började äta annan mat
  fick ju nån tugga maten först.

 2. Så det finns en tanke med
  att man får sin mammas bakterier.

 3. Tack så mycket.
  Vad roligt att se så många här-

 4. -och att jag får prata om
  huruvida vi kan göra nåt åt-

 5. -att så många barn
  blir allergiska i dag.

 6. Varför blir man allergisk
  över huvud taget?

 7. Det är när vårt immunsystem
  överreagerar-

 8. -på nåt som det inte
  borde reagera på egentligen.

 9. Och vi har immunsystem för att
  försvara oss mot mikroorganismer.

 10. Det är så att man reagerar olika
  på olika mikroorganismer-

 11. -beroende på hur stora de är. Om vi
  möter faror som vargar och getingar-

 12. -så får vårt centrala nervsystem
  hjälpa oss med det.

 13. Och jag hoppas att ni gör olika om ni
  träffar en geting eller en varg.

 14. Likaså måste immunsystemet reagera
  olika beroende på mikroorganism.

 15. Vi har de minsta virusen,
  som är jättesmå.

 16. Sen har vi lite större bakterier.

 17. Det finns också parasiter,
  flercelliga mikroorganismer.

 18. De kan bli väldigt stora.

 19. Man behöver svara på ett annat sätt
  mot stora parasiter-

 20. -än mot mindre virus och bakterier.

 21. Då är det så
  att vi har T-hjälparceller.

 22. Ett slags chefer i immunsystemet.
  De bestämmer över de andra cellerna.

 23. De förkortas "Th" för T-hjälpar.

 24. Man kan ha olika typer av chefer
  beroende på typ av fara.

 25. En chef kallas Th2 och är viktig
  i försvar mot parasiter.

 26. Men de kan också ge oss allergier
  om de reagerar-

 27. -på pollen, katthår eller nåt sånt,
  i stället för en parasit.

 28. Och Th1-celler försvarar oss
  mot virus och bakterier.

 29. Framför allt mot bakterier
  som vill leva inuti en cell.

 30. Man behöver olika strategier
  beroende på hur stor faran är.

 31. Det här är en bild på en makrofag,
  eller en storätarcell.

 32. Här är den i färd med att äta upp
  den gröna bakterien.

 33. Att äta upp dem verkar vara
  en strategi som funkar.

 34. Andra celler, eosinofiler och
  mastceller, försvarar mot parasiter.

 35. De är mindre än parasiten,
  så det funkar inte att äta upp den.

 36. Det är ingen hållbar strategi.
  Man kan se dem som eldkastare.

 37. Eosinofilen avger ämnen
  som förstör parasitens membran.

 38. Mastcellen sätter i gång processer
  som ska stöta bort parasiten.

 39. Th2-cellen är chef över de cellerna
  och säger åt dem att vara aktiva.

 40. Men det är de som kan ge allergi-

 41. -om de svarar mot gräspollen,
  kvalster eller nåt sånt.

 42. Immunsystemet reagerar som om nåt
  är farligt, fast det inte är det.

 43. Vi är intresserade av
  vad som händer tidigt i livet-

 44. -hos barn som utvecklar allergier.

 45. Vi brukar prata om
  "den allergiska marschen".

 46. Med det menar man att symtomen
  beror på hur gammal man är.

 47. De första symtomen som man får
  är ofta eksem i huden.

 48. Det kan man få
  från bara några månaders ålder.

 49. Vissa har både eksem och visar
  överkänslighet mot allergener.

 50. Det är ofta ägg och mjölk
  när man är så liten.

 51. Då löper man tyvärr stor risk
  att senare få problem med astma.

 52. Luftrören drar ihop sig
  och man har svårt att andas ut.

 53. Och även hösnuva.
  Man får rinnande ögon och näsa.

 54. Om man har börjat visa benägenhet
  att vara allergisk-

 55. -får man ofta luftvägsallergier.

 56. Men själva eksemet växer ofta bort.

 57. Många studier har sett att faktorer
  under det första levnadsåret-

 58. -verkar vara viktiga för att avgöra
  om den allergiska marschen startar.

 59. Mer och mer studier pekar mot
  att den gravida kvinnans miljö-

 60. -påverkar den allergiska marschen.

 61. Så om vi ska bekämpa allergiepidemin
  måste vi hitta på saker-

 62. -som gör nåt redan under graviditeten
  och det första levnadsåret.

 63. Vi har intresserat oss för hur
  immunsystemet ser ut tidigt i livet.

 64. Och då har vi följt barn. Det här
  är en studie där vi samlade blodprov-

 65. -från barn, vid födseln
  och vid 6, 12 och 24 månaders ålder.

 66. Vi hade markörer för om man hade
  ett allergiassocierat Th2-svar-

 67. -eller ett Th1-svar som är viktigt
  som försvar mot virus och bakterier.

 68. Då kunde man se att man vid födseln
  har mycket Th2-svar som sen sjunker.

 69. Th1-svar ökar i stället med åldern,
  så när man föds har alla-

 70. -en benägenhet
  att göra den allergiska sortens svar.

 71. Sen måste immunsystemet lära sig
  och mogna ut-

 72. -för att få en bättre balans
  i immunsystemet.

 73. Vi har sett att allergiska barn-

 74. -inte verkar få en bra balans
  lika snabbt.

 75. Vi såg även en kraftig Th2-övervikt
  vid födseln hos barn som får allergi.

 76. Vid födseln såg vi att barn
  som utvecklade allergier-

 77. -hade en ännu starkare Th2-övervikt
  redan innan de fick symtom.

 78. Det kan tala för att den gravida
  kvinnans miljö är viktig-

 79. -eftersom man redan vid födseln
  ser skillnaderna.

 80. Och allergierna har ökat jättemycket.

 81. Var tredje barn i Sverige i dag
  är allergiskt.

 82. Det är en väldigt vanlig sjukdom.
  Ni känner säkert nån allergiker.

 83. Och en hypotes till
  varför det har ökat så mycket-

 84. -är att vi inte utsätts
  för lika mycket mikroorganismer.

 85. Vi har fått en minskad
  mikrobiell stimulering.

 86. Det orsakar en försenad utmognad
  av immunsystemet-

 87. -och en försämrad förmåga
  att reglera immunsvar.

 88. Vi får för lite stimulans
  när vårt immunsystem ska mogna ut.

 89. Man har diskuterat vilken sorts
  mikrobiell stimulering som minskat.

 90. Först tittade man på infektioner.

 91. Men vi och andra började
  intressera oss för vår tarmflora-

 92. -vilket är
  ett stort mikrobiellt tryck.

 93. Vi har runt tio upphöjt till tretton
  mikroorganismer-

 94. -som bor inuti oss. Det är mycket.

 95. Förut sa man att vi hade tio gånger
  fler bakterier än celler.

 96. Sen började forskare räkna noga.

 97. Nu säger man att det är
  tre gånger så många bakterier.

 98. De är i alla fall väldigt många.

 99. Och det är en stor artrikedom.
  Det fascinerande är att man inte-

 100. -känner till alla mikroorganismer.

 101. Det pågår studier som vill kartlägga
  alla mikroorganismer.

 102. Nån sa att man har bättre koll
  på stjärnorna-

 103. -än på mikroorganismerna som lever
  i oss. Det finns en del okända kvar.

 104. Det är också ett kontinuerligt tryck.

 105. Man har sin tarmflora hela tiden,
  till skillnad från infektioner.

 106. Och tarmfloran utvecklas över tiden.

 107. När man föds har man
  väldigt låg mångfald i sin tarmflora.

 108. Sen förändras den väldigt mycket
  under det första året-

 109. -samtidigt som
  vårt immunsystem ändrar sig.

 110. Sen är det hög mångfald och stor
  stabilitet under stor del av livet.

 111. Äldre som får sämre hälsa
  verkar tappa mångfald och stabilitet.

 112. Men vi är intresserade
  av den första perioden-

 113. -då det även händer mycket
  i immunsystemet.

 114. Vi gjorde en studie där vi kartlade
  hur tarmfloran såg ut-

 115. -hos barns avföringsprov-

 116. -vid en veckas, en månads
  och tolv månaders ålder.

 117. Vi jämförde barn som blev allergiska
  med barn som inte blev det.

 118. Det var minskad mångfald i tarmfloran
  hos barn som blev allergiska.

 119. Vi fick statistisk signifikans
  redan vid en månads ålder-

 120. -alltså redan innan de hade fått
  allergiska symtom.

 121. Särskilt låg mångfald var det
  i bakteriegruppen Bacteroidetes.

 122. Vi följde barnen och tittade på eksem
  upp till två års ålder.

 123. Men vi tittade också på dem
  när de var sju år.

 124. Då kan man mer säkert bedöma
  om ett barn har utvecklat astma.

 125. Då såg vi en lägre mångfald
  i tarmfloran-

 126. -vid en veckas och en månads ålder
  hos barn som senare fick astma.

 127. Vid tolv månader
  var skillnaden borta.

 128. Så det pekar på
  att riktigt tidigt i livet-

 129. -verkar tarmfloran vara annorlunda
  hos barn som senare blir allergiska.

 130. Kan man göra nåt åt
  att så många barn blir allergiska?

 131. Ett sätt är att tillföra
  normalflorebakterier-

 132. -eller probiotika. Laktobaciller
  är vanliga som probiotika.

 133. Vi och många andra har gjort studier
  där man har gett probiotika-

 134. -för att se om det kan förebygga
  atopiskt eksem hos barn.

 135. Studierna har använt olika sorters
  probiotika och olika doser.

 136. Mycket skiljer sig åt,
  så man kan inte slå ihop studierna.

 137. Men det som verkar fungera bäst
  är när man har gett-

 138. -till gravida kvinnor
  och till barn under det första året.

 139. Där såg man en minskad utveckling
  av atopiskt eksem.

 140. När man bara gav till barnet under
  första året syntes ingen effekt.

 141. Det verkade viktigt att mamman
  fick probiotika under graviditeten-

 142. -och att barnet fick
  under första året.

 143. Man måste börja väldigt tidigt
  om man ska kunna förebygga allergier.

 144. När man fortsatte följa barnen
  i studierna-

 145. -såg man inga effekter
  på luftvägsallergier.

 146. Vi hoppades ju att vi hade lyckats
  bryta den allergiska marschen.

 147. Men tyvärr såg vi en effekt på eksem,
  men ingen effekt senare.

 148. I en studie hittade de en effekt
  senare i livet.

 149. Det var en subgrupp i den största
  studien med nästan 900 barn.

 150. De tittade separat på barn
  som är förlösta med kejsarsnitt.

 151. Då kunde de se att det är
  en riskfaktor att utveckla allergi-

 152. -om man är förlöst med kejsarsnitt.

 153. I den här gruppen
  verkade probiotika ha fungerat.

 154. Men den här studien var inte designad
  för att titta på det.

 155. Analysen gjordes i efterhand.
  Det är viktigt att man gör studier-

 156. -som är designade
  för att undersöka det här.

 157. Vad är det som är annorlunda
  hos de kejsarsnittsförlösta barnen?

 158. Vi har tittat på det.

 159. Man verkar få en annorlunda tarmflora
  om man är förlöst med kejsarsnitt.

 160. Vi har vaginalt förlösta barn till
  vänster, och kejsarsnitt till höger.

 161. Vi har tittat på olika grupper av
  bakterier som har fått olika färger.

 162. Och så har vi prover vid olika åldrar
  och även från deras mammor.

 163. Då kan ni se att de gröna bakterierna
  är mycket mindre förekommande-

 164. -hos de kejsarsnittsförlösta barnen,
  ända upp till ett års ålder.

 165. Och det är just Bacteroidetes
  som vi såg i den andra studien.

 166. Låg mångfald bland dem
  ökade risken för allergiutveckling.

 167. Vi såg en minskad mångfald hos dem
  upp till två år.

 168. Så det här var en långvarig effekt
  av kejsarsnittet.

 169. Vi kunde också titta på hur lika
  barnets och mammans bakterier var.

 170. De var mindre lika mammans bakterier
  om de var kejsarsnittsförlösta.

 171. Det här tyder på
  att man får bakterier-

 172. -från sin mamma
  vid en kejsarsnitts...

 173. Man saknar bakterier vid
  ett kejsarsnitt som man brukar få.

 174. Vi startar en studie där vi
  ska undersöka om man kan tillföra-

 175. -mammabakterier vid planerat
  kejsarsnitt och om det kan påverka.

 176. Den studien ligger i startgroparna.

 177. Så vi tror att det är tänkt-

 178. -att bakterier ska överföras
  från mamma till barn.

 179. Och en del tror att överföringen
  börjar under graviditeten.

 180. Men sen sker en viktig överföring
  vid födseln-

 181. -om man inte gör kejsarsnitt.

 182. Sen fortsatte mamman
  att överföra bakterier.

 183. Man tänkte också att bröstmjölk
  var bakteriefri.

 184. Men det finns mycket bakterier där.
  Barn får bakterier från mammans hud.

 185. Evolutionärt sett fanns det ju inte
  barnmatsburkar.

 186. När de skulle börja äta annan mat
  fick ju nån tugga maten först.

 187. Så det finns en tanke med
  att man ska få sin mammas bakterier.

 188. Vi går tillbaka
  till probiotika-studierna-

 189. -som inte såg nån effekt
  på luftvägsallergier.

 190. Majoriteten av dem som gav
  till mamman gav från vecka 36-

 191. -vilket är sent.
  En graviditet är normalt 40 veckor.

 192. Om tillskottet är så viktigt
  kan man tänka sig att man kan få-

 193. -bättre effekt
  om man ger probiotika tidigare.

 194. Vi gör en studie
  där vi ger från graviditetsvecka 20.

 195. Vi följer hur det går för de barnen.

 196. Det krävs fler studier för att kunna
  rekommendera probiotika.

 197. Vi måste kunna tala om vilken
  probiotika, hur mycket och hur länge.

 198. Det är intressant att se
  om probiotika-

 199. -under en längre tid av graviditeten
  ger mer effekt.

 200. Vi vill också undersöka
  om man kan överföra bakterier-

 201. -till kejsarsnittsförlösta barn
  för att förebygga allergiutveckling.

 202. Jag vill tacka dem som har
  hjälpt till, och er som har lyssnat.

 203. Textning: Jonna Tinnervall
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Kan vi bekämpa allergiepidemin?

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Allergiepidemin anses bero på en minskad mikrobiell exponering. Maria Jenmalm, professor i experimentell allergologi vid Linköpings universitet, berättar om hur den gravida moderns mikrobiella miljö påverkar programmeringen av barnets immunsystem. Inspelat på Linköpings universitet den 23 oktober 2018. Arrangör: Linköpings universitet.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa > Sjukdomar och ohälsa > Fysisk ohälsa
Ämnesord:
Allergi, Allergiska sjukdomar, Immunologi, Medicin
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola

Alla program i UR Samtiden - Populärvetenskapliga veckan

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Populärvetenskapliga veckan

Kan vi bekämpa allergiepidemin?

Allergiepidemin anses bero på en minskad mikrobiell exponering. Maria Jenmalm, professor i experimentell allergologi vid Linköpings universitet, berättar om hur den gravida moderns mikrobiella miljö påverkar programmeringen av barnets immunsystem. Inspelat på Linköpings universitet den 23 oktober 2018. Arrangör: Linköpings universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Populärvetenskapliga veckan

Nanomaterial för behandling av cancer

Skräddarsydda nanomaterial som kan interagera med cancerceller kan ge sjukvården nya kraftfulla verktyg för att upptäcka, studera och behandla cancer. Daniel Aili, biträdande professor i fysik vid Linköpings universitet, berättar. Inspelat på Linköpings universitet den 23 oktober 2018. Arrangör: Linköpings universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Populärvetenskapliga veckan

Ett gym för celler

Anna Fahlgren, biträdande professor i regenerativ medicin vid Linköpings universitet, berättar om hur ett gym för celler kan användas för att utsätta cellerna för olika typer av mekanisk aktivitet som triggar dem att bygga upp eller bryta ned benvävnad. Inspelat på Linköpings universitet den 23 oktober 2018. Arrangör: Linköpings universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Populärvetenskapliga veckan

Dygnsrytmens roll vid sjukdomar som cancer

Dygnsrytmstörningar är en vanlig orsak till sjukdom i Sverige. Lasse Dahl Jensen, universitetslektor i kardiovaskulär medicin vid Linköpings universitet, berättar om hur dygnsrytmen spelar in vid cancer. Inspelat på Linköpings universitet den 23 oktober 2018. Arrangör: Linköpings universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Populärvetenskapliga veckan

Proteiner på liv och död

Proteiner är grundstommen i celler och organ. Men ibland händer något med proteinerna, de kan ändra form och inte längre utföra sin uppgift. Sofie Nyström, förste forskningsingenjör i kemi vid Linköpings universitet, berättar om vilka konsekvenser det kan få. Inspelat på Linköpings universitet den 23 oktober 2018. Arrangör: Linköpings universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Populärvetenskapliga veckan

Hur 17 ska vi nå hållbarhetsmålen?

Det finns en stor tilltro till FN:s Agenda 2030 och de 17 globala målen och vad de kommer att leda till, men frågan är vem som ska göra vad, hur och när? Sara Gustafsson, biträdande professor i industriell miljöteknik vid Linköpings universitet, berättar om hur man kan tänka kring dessa mål på regional och lokal nivå. Inspelat på Linköpings universitet den 23 oktober 2018. Arrangör: Linköpings universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Populärvetenskapliga veckan

Kemin för Moores lag

Vi förväntar oss att hemelektronik fortsätter att bli kraftfullare, mindre och mer energisnål. Den utvecklingen möjliggörs av kemister. Henrik Pedersen, biträdande professor i oorganisk kemi vid Linköpings universitet, berättar om den enkla men samtidigt mycket komplexa kemin som krävs för att göra dagens elektronik. Inspelat på Linköpings universitet den 23 oktober 2018. Arrangör: Linköpings universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Populärvetenskapliga veckan

Släckte Trump vårt sista klimathopp?

Klimatförändringar är ett globalt problem och vi behöver samarbeta för att lösa det. Maria Jernnäs, doktorand vid Linköpings universitet, berättar om de utmaningar som finns då länder som är olika rika, olika stora, har olika geografiska lägen och som styrs av olika traditioner ska samarbeta. Inspelat på Linköpings universitet den 24 oktober 2018. Arrangör: Linköpings universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Populärvetenskapliga veckan

Ett smart uppkopplat samhälle

Idag är digitalisering ett faktum och vi ser olika spår av hur den påverkar vårt samhälle. Malin Granath, universitetslektor i informatik vid Linköpings universitet, berättar om digitaliseringens roll i utvecklingen av staden och samhället. Inspelat på Linköpings universitet den 24 oktober 2018. Arrangör: Linköpings universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Populärvetenskapliga veckan

Stå upp för orten

I fokus för den politiska debatt som förs står förorten som problem, medan de processer som skapar ojämlikhet hamnar i skymundan. Det anser Magnus Dahlstedt, professor i socialt arbete vid Linköpings universitet. Här berättar han om hur dessa processer kan motverkas och om hur förortens drömmar kan realiseras. Inspelat på Linköpings universitet den 24 oktober 2018. Arrangör: Linköpings universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Populärvetenskapliga veckan

Varför uppstår mobbning?

Sociala och psykologiska processer som rättfärdigar och förminskar betydelsen av inhumana handlingar spelar en roll i bland annat tortyr och folkmord. Samma processer finner vi även i skolan och på nätet i samband med mobbning. Robert Thornberg, professor i pedagogik vid Linköpings universitet, berättar om processerna bakom mobbningen. Inspelat på Linköpings universitet den 24 oktober 2018. Arrangör: Linköpings universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Populärvetenskapliga veckan

Gud, Trump och hatkärleken till USA

I USA har religion en helt annan ställning i samhälle och partipolitik än i Sverige. Varför är det så? Kjell O Lejon, professor i religionsvetenskap vid Linköpings universitet, berättar om landet där tro är det normala och icke-tron det udda. Inspelat på Linköpings universitet den 24 oktober 2018. Arrangör: Linköpings universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Populärvetenskapliga veckan

Internationell makt i förändring

På senare år har betydelsen av så kallad "mjuk" makt inom den internationella politiken diskuterats allt mer. Men hur är det? Är verkligen förutsättningarna för internationell maktutövning radikalt förändrade? Per Jansson, universitetslektor i statsvetenskap vid Linköpings universitet, berättar. Inspelat på Linköpings universitet den 24 oktober 2018. Arrangör: Linköpings universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Populärvetenskapliga veckan

Att växa upp i en digital värld

Utvecklingen av digitala medier har gått närmast explosionsartat snabbt och har nu även nått de yngsta åldrarna. I förskoleålder använder de flesta barn i Sverige digitala medier. Anett Sundqvist, docent i psykologi vid Linköpings universitet, berättar om hur det påverkar barnets språk och dess kognitiva förmågor. Inspelat på Linköpings universitet den 24 oktober 2018. Arrangör: Linköpings universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Visa fler

Mer gymnasieskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Grym kemi - syntolkat

Sex

Vad finns det för kemi i kärlek och sex? Kan den kittlande känslan översättas till kemiska formler och ämnen? Programledaren Brita Zackari hoppar hopprep för att få upp sina testosteronnivåer och vi får veta att lusten styrs av hormonet testosteron. Vi får lära oss om hur p-pillret uppfanns och vilken betydelse det fått för kvinnors frigörelse. Och vi träffar orgasmexperten Ylva Frantzén som berättar om orgasmer.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Kjellsorterat

Höghusbonden

Kjell har bjudit in sig själv till Eva Källander, även kallad höghusbonden. Hon bor i en tvåa i Uppsala och odlar stora delar av den mat hon behöver, antingen i hemmet eller på en liten kolonilott. Kjell får odlingstips och provsmaka. Vi får också höra hur det går till när 45 000 måltider ska tillredas och serveras i Uppsala kommun. Och Ida från Agenda 2030-delegationen berättar om agendans första och andra globala mål: att utrota fattigdom och att utrota hunger.