Titta

UR Samtiden - Drogfokus 2018

UR Samtiden - Drogfokus 2018

Om UR Samtiden - Drogfokus 2018

Föreläsningar och samtal från konferensen Drogfokus (tidigare Sverige mot narkotika) 2018. Inspelat den 17-18 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Till första programmet

UR Samtiden - Drogfokus 2018 : Fentanylanvändandets risker - situationen i SverigeDela
 1. Det handlar om en potent drog,
  hundra gånger mer potent än morfin.

 2. Den kallas på nätet, om man köper den
  i Sverige, för "drop dead".

 3. Jag ska prata om fentanylanvändandets
  risker och framtiden-

 4. -och hur vi ska undvika
  narkotikarelaterade dödsfall.

 5. Jag tänkte börja med en historia
  som inte innehåller några skämt.

 6. Den har inget lyckligt slut, men den
  är illustrativ på det här problemet.

 7. Norrort i november
  för snart ett år sen.

 8. Två män köper ett nytt preparat
  av en flyktig bekant.

 9. Man får med sig några nässprejer
  för några hundra spänn och går hem-

 10. -för att titta på dokumentärer
  om andra världskriget.

 11. Man delar det här intresset, och man
  tittar ju på en dator nu för tiden.

 12. Man bestämmer sig för att testa
  sprejen framför datorn.

 13. På morgonsidan vaknar den äldre upp,
  stel och obehaglig till mods.

 14. Han har suttit
  i samma ställning hela natten.

 15. Han tittar på sin kompis som sitter
  på ett väldigt märkligt sätt.

 16. Killen har en lätt avokadogrön färg
  i ansiktet.

 17. Han ringer sin farsa,
  som sen ringer 112.

 18. Ambulansen kommer, och de förstår
  att det inte är mycket att göra-

 19. -och tar dit en beredskapsjour.
  Läkaren konstaterar dödsfall.

 20. Vilken drog framkommer
  i den rättsmedicinska undersökningen?

 21. Det är ingen svår fråga.
  Det är en fentanylanalog.

 22. Den äldre lämnar prover, men det
  stannar vid en förundersökning.

 23. Man ser att han inte haft uppsåt att
  skada, så det blir ingen utredning.

 24. Men mannen som hade tagit samma drog
  vaknade ju på morgonsidan.

 25. Vad hade han för drog i sig, då?
  Eller läkemedel?

 26. Han hade buprenorfin.
  Han gick i ett subutex-program-

 27. -så buprenorfinet kan skydda-

 28. -mot att man blir sjuk av fentanylen.

 29. Även om fentanylen är mer potent,
  så konkurrerar buprenorfinet ut den.

 30. Det är en illustrativ bild
  av vad vi brottas med.

 31. Fentanyl har vi hört om innan.

 32. Det är en drog som är väldigt potent,
  hundra gånger mer potent än morfin.

 33. Den kallas i Sverige för "drop dead".

 34. Det är en väldigt bra beskrivning.

 35. Den ger risk för andningsdepression
  och hjärtrytmrubbningar-

 36. -så läkare tycker det är obehagligt
  att använda i akutrum-

 37. -där man har all tillgång till hjälp.

 38. Och det här petar folk i sig
  i form av nässprej hemma på kammaren.

 39. Det finns plåster, nässprej och
  klubbor för terminala patienter-

 40. -som ska suga på dem
  och sen somna av smärtlindringen.

 41. Plåstren kan tuggas,
  slammas upp och injiceras.

 42. Nässprejen är fettlöslig,
  så det är lätt att ta den via näsan.

 43. Ni har ju sett
  hur små doser som behövs-

 44. -för att ta livet av så många.

 45. Ett sätt att komma ihåg fentanyl är
  tragedin vid Dubrovkateatern 2002-

 46. -där tjetjenska rebeller
  intar teatern-

 47. -och det är en gisslansituation
  som pågår under lång tid.

 48. Säkerhetspolisen och deras läkare
  kommer på ett sätt att "lösa" det.

 49. Man ger poliserna ett motmedel,
  motsvarande naloxon-

 50. -och sprejar in fentanyl i lokalen.

 51. Terroristerna slås ut
  och det händer inget med bomberna-

 52. -men ett antal hundra personer
  dog av andningsdepression.

 53. Det vittnar om potensen på preparatet
  och gör det enklare att komma ihåg.

 54. Narkotikarelaterade dödsfall
  ska nämnas.

 55. Den här rapporten är en fördjupning
  av en tidigare utgiven.

 56. Den var alarmerande
  kring dödsfall i Sverige-

 57. -men vi är också bra på
  att ta reda på varför folk dör-

 58. -men det är illa att det är så många.

 59. Jag går inte in i detalj
  annat än att markera det som är rött.

 60. Majoriteten av de som dör av droger
  har minst två substanser i kroppen.

 61. Blandberoendet går ner i åldrarna
  och är det som tar livet av folk.

 62. Opiater är verkligen
  med i sammanhangen-

 63. -och kan ge personen
  andningsdepression.

 64. Psykoaktiva substanser har stått
  för en mindre del av dödsfallen-

 65. -men de har dragit i väg.
  Vi har haft en farsot med MT-45-

 66. -den första nätdrogen
  med opioida egenskaper.

 67. Vi har haft
  cannabisliknande preparat-

 68. -utan risk att dö vid första kontakt.

 69. MT-45 ger risk att dö vid första
  kontakt, även fentanyl i högsta grad.

 70. Här är fentanylvarianters bidrag
  till dödsfall i Sverige.

 71. Bild lånad av Rättsmedicinalverket.

 72. Det gröna är heroin. Det är konstant
  högt - 108 dödsfall under 2017.

 73. Fentanyl från sjukvård är 30-

 74. -och 101 fentanylanaloger.

 75. Det blir 131 fentanyldödsfall,
  så det har passerat heroin med råge.

 76. Det är ett uppenbart problem.

 77. Ni ser också att kurvorna pekar
  neråt. Helst ska det ju gå mot noll.

 78. Under 2018:s första sju månader
  har dödsfallen minskat.

 79. Två fentanylvarianter
  har bidragit till dödsfallen:

 80. Cyklopropylfentanyl
  och metoxyacetylfentanyl.

 81. Det är åtta fall fram t.o.m juli.

 82. Fentanyl, vilket vi ska vara oroade
  för, kommer ju från sjukvården-

 83. -som kanske läckage.

 84. Det är 14 dödsfall,
  så totalt 22 dödsfall.

 85. Det verkar minska,
  men det här är ju 22 fall för mycket.

 86. Vad kan vi göra då? Utifrån klinikers
  perspektiv finns det några saker-

 87. -och några utifrån lagstiftare
  och samhället.

 88. Sjukvården är ju politiskt styrd-

 89. -och måste bli bättre på att tala om
  för dem som styr vad de ska göra.

 90. Jag ska nämna preventionsprogram,
  naloxonutdelning, LARO-program-

 91. -och påverkan via lagstiftning.

 92. Den går att använda
  med lite god vilja och nytänkande.

 93. Jag nämner fentanyldomen från 31 maj.

 94. Det är möjligt att påverka lagstift-
  ning och narkotikaklassificering.

 95. Naloxon är ju ett ämne-

 96. -som genast släcker ut effekten av
  opiater genom att konkurrera ut dem-

 97. -men som inte har nån egen effekt.

 98. I ett slag får man en medvetslös
  person att dra djupa andetag-

 99. -och bli missnöjd, kanske, men man
  har ju också räddat personens liv.

 100. Vi ser att fentanyl och andra opiater
  står för en hög andel dödsfall.

 101. I blandberoendet finns de med också.

 102. I en undersökning
  från sprutbytet i Malmö-

 103. -hade 74 procent
  erfarit en heroinöverdos-

 104. -och nästan alla
  hade bevittnat en överdos.

 105. Alla överdoser leder inte till död.

 106. Många har vaknat, och att ta
  en överdos är att drunkna en smula.

 107. Rent kognitivt
  blir man sämre fungerande med tiden.

 108. När vi träffar personer med LSS-behov
  och undrar om det har varit så jämt-

 109. -så ser vi att de var välfungerande,
  men inte längre.

 110. Har det här varit bidragande då?

 111. Man ser att man i erfarna grupper av
  droganvändare inte vågar ringa polis-

 112. -av risk för ingripande,
  vilket man också ser i USA.

 113. Flera länder har delat ut antidoten
  till potentiella överdosvittnen-

 114. -och har inte varit bakbundna av lag-
  stiftning som vi har varit tills nu.

 115. Preparatet är effektivt
  och inte alls giftigt.

 116. Det har inga allvarligare biverk-
  ningar och ingen missbrukspotential.

 117. Det häver andningsdepressioner
  vid blandintoxikationer med opiater.

 118. I USA delade man 1996-2010 ut naloxon
  till 53 000 individer.

 119. Då reverserade man 10 000 opiat-
  överdoser, vilket är jättehäftigt.

 120. I Boston hade man tidigt
  ett försök med nässprej.

 121. Det gavs till 385 individer, vilket
  på ett år reverserade 74 överdoser.

 122. Man kan bara fantisera om
  vilka tragedier vi har undvikit.

 123. Resultaten är snabba.
  Här kan ni se en graf-

 124. -som visar naloxondoser
  till 100 000 individer.

 125. Får man ut 250 doser
  till en stad av Gävles storlek-

 126. -drygt 100 000, så reduceras opioid-
  överdoserna rejält med 46 procent.

 127. 100 doser ger 27 procents reduktion,
  så vi kommer snabbt att se resultat.

 128. Siffrorna är från USA, men det skulle
  inte se annorlunda ut i Sverige.

 129. Det här är väldigt illustrativt.

 130. Norge har varit lite snabbare än oss.

 131. Hälsoministern tog initiativ till
  nationell strategi för prevention-

 132. -2014 utifrån narkotikarelaterad död.

 133. Politikerna var snabba att lösa det.
  En anledning var-

 134. -att politiker i hög ställning
  hade egna erfarenheter av beroende-

 135. -och vägrade lämna kammaren
  innan beslut förändrades.

 136. I oktober 2015 har man delat ut 1 500
  naloxonkit, 400 har fått påfyllnad-

 137. -och 60 procent av doserna anges
  ha använts i överdossituationer.

 138. Är det nåt för Sverige?
  Ja, och vi har redan smygstartat.

 139. Där har man sett
  attityder hos patienter-

 140. -både i LARO- och sprutbytesprogram
  att man vill ha detta-

 141. -och att väldigt många
  har bevittnat överdoser.

 142. I hälften av fallen har ambulans
  inte tillkallats av rädsla-

 143. -för rättsligt efterspel,
  och man har gjort felaktiga insatser.

 144. Folk har släpats runt i lägenheter.

 145. Man har injicerat andra droger
  i försök att häva överdosen.

 146. När folk har dött har folk omkring
  dem försökt rädda deras liv-

 147. -men stuckit när det inte har gått.

 148. Attityden till naloxon är alltid
  positiv hos beroendepatienter.

 149. När man jobbar med att sprida naloxon
  måste man utbilda i hur man agerar-

 150. -när det gäller fria luftvägar o.d.

 151. Man bör göra det känt att om man
  ringer och rapporterar en överdos-

 152. -så ska man inte behöva vara rädd att
  det ska användas emot en i rätten.

 153. Man är rädd att larmoperatören
  ska gola ner den som har ringt.

 154. I en sån här utbildning
  ska man undervisa om fria luftvägar.

 155. Man ska kunna ge nässprejen
  och kunna ge assisterad andning.

 156. Det är det vi jobbar med
  i utbildningarna till patienter-

 157. -för det är när andningen är upphävd
  som man har chans att ge detta.

 158. Jag undervisade en patient
  innan jag gick på semester-

 159. -vilket var en trevlig tillställning-

 160. -för vi hade ett hjärtinnerligt
  samtal och pratade om det här.

 161. "Jag vill dig väldigt väl,
  för jag vill att du ska överleva"-

 162. -"och det vill jag utbilda dig till."

 163. Det är enkelt att göra det, för våra
  patienter är väldigt lättlärda.

 164. Det finns ju en anledning till att de
  har överlevt. De är inga dumskallar.

 165. Sen får man ett kit med nässprej.

 166. Man måste utbilda dem i att
  man inte kan testa nässprejen först-

 167. -för då har man tömt den.
  Här har man bara en chans.

 168. En sån enkel sak. Man får med sig
  två nässprejer, en andningsmask-

 169. -och lite annat
  i en necessär med vår logga.

 170. Den har man på sig
  när man lämnar mottagningen.

 171. I Uppsala sysslar vi med utdelning på
  beroendemedicin och på sprutbytet-

 172. -som är snabba på att anamma sånt,
  då de träffar extra utsatta personer.

 173. Vi har ett projekt för att snabbt
  få ut så mycket doser som möjligt-

 174. -och utvärdera vad som händer.
  Är det nåt för Sverige? Absolut.

 175. Blandberoendet går ner i åldrarna och
  dödsfallen sker när opiater närvarar.

 176. De första nätdrogerna som är opioida
  i sina egenskaper har ju dykt upp.

 177. Då är det bra om det är lika vanligt
  med necessärer som fentanylsprejer.

 178. Det var punkt ett
  i preventionsprogram.

 179. Nu får vi ju möjlighet till förskriv-
  ning från sjuksköterska från 1 nov-

 180. -så att vi får ut preparatet.

 181. LARO-program
  kan få folk att överleva-

 182. -för om man är i ett längre bruk av
  opiater, så kommer hjärnan att få-

 183. -irreversibla skador i HPA-axeln.

 184. LARO-program ska finnas tillgängliga
  för den här gruppen.

 185. Ni hittar info
  i vår LARO-bok på nätet.

 186. Vi har ju sysslat med metadon först
  och nu mer och mer med buprenorfin.

 187. De fungerar eftersom man ersätter
  den illegala drogen hos patienten-

 188. -med ett läkemedel
  som inte har samma effekter-

 189. -men som släcker ut
  den ständiga oro som personen har-

 190. -utifrån de skador man har ådragit
  sig när de gäller bruket av opiater.

 191. Man får inte metadon för att bli hög,
  utan för att bli normal-

 192. -och för att kunna fungera socialt
  och utvecklas som individ.

 193. Vem ska erbjudas LARO? Där har före-
  skrifterna ändrats sen februari 2016.

 194. Förut har det varit heroin,
  men nu även syntetiska preparat.

 195. Ibland erbjuds patienter som har
  fastnat i tramadol eller annat bruk.

 196. Vi kan erbjuda fortsatt LARO även
  om det blir aktuellt med LVM-vård.

 197. Det är intressant, men man ska komma
  ihåg att det blir stor skillnad-

 198. -när man tar in en patient i program.
  Det har man tittat på i studier-

 199. -varav en som Leif Grönbladh gjorde,
  som är tidigare programchef på LARO.

 200. Man jämförde metadonbehandling med
  narkomanvård. Heroinister från 18-24-

 201. -delades upp och fick dels tradi-
  tionell behandling, dels metadon-

 202. -och följdes i sex år. I metadon-
  gruppen blir 81 % missbruksfria-

 203. -och kan arbeta och ingen avlider.

 204. I kontrollgruppen
  blir en missbruksfri. Sex avlider.

 205. Det här gör att man aldrig i dag
  skulle få genomföra en sån studie.

 206. Varje investerad krona i ett sånt här
  program ger tillbaka sjutton spänn-

 207. -så det är lätt att gå till val på-

 208. -men utmaningen för LARO-team är
  vilken patientens huvuddrog är i dag.

 209. Vi ser sällan en ren heroinist. Det
  blir uppståndelse på mottagningen-

 210. -om nån bara har heroinberoende.
  Det är svårt att bedöma om patienter-

 211. -ska få medicin eftersom
  de kan ha en nätdrog i kroppen.

 212. Det krävs analyser för att hitta det,
  och så har vi en stor samsjuklighet.

 213. Det finns mycket utmaningar
  när det gäller utvecklingen.

 214. Jag tror att FoU-arbete är viktigt.

 215. Vi har ett projekt där vi tittar på-

 216. -varför vissa klarar sig utan LARO.

 217. Hur klarade de sig till ett drogfritt
  liv? Det är intressant att se.

 218. "Påverka via lagföring med nuvarande
  lagstiftning" tar upp fentanyldomen.

 219. Två män döms för vållande till annans
  död, en 24-åring och en 34-åring.

 220. De sålde fentanylvarianter på nätet.

 221. De kunde inte dömas
  enligt narkotikalagstiftning-

 222. -men uppsåtet finns ju där. En tjugo-
  åring lär ju inte forska på det här.

 223. Det säljs för att han ska ta det.

 224. Det är överklagat av båda parter-

 225. -av åklagare och personerna i fråga,
  så vi får se.

 226. Så kan man använda nuvarande
  lagstiftning, precis som förr i USA-

 227. -då man inte kunde fälla maffian för
  våldsbrott, utan i stället tog dem-

 228. -för ekonomiska oegentligheter.

 229. "Påverka lagstiftning och narkotika-
  klassificering" är intressant.

 230. Den juridiska termen för narkotika
  handlar om substanser som klassats-

 231. -efter utredning av Läkemedelsverket.

 232. Det är en långdragen process. Varje
  ny substans ska utredas individuellt.

 233. Det har diskuterats generisk
  klassifikation - att klassa grupper.

 234. Man skulle kunna klassa alla fenta-
  nyler som en generisk klassifikation.

 235. Dock kan man få fram en ny generation
  snabbt. En del forskare säger-

 236. -att med generisk klassifikation
  kan man trycka ut-

 237. -helt okända droger på marknaden.

 238. Det finns alltid två sidor av saker.

 239. Den neurokemiska klassningen låter
  tilltalande och skulle nå framgång.

 240. Där narkotikaklassas alla substanser
  som aktiverar en viss receptor.

 241. Om man tog substanser som aktiverar
  CB1-receptorn skulle det bli svårt-

 242. -att ha näthandel. Det blir svårt
  för företag som jobbar med läkemedel-

 243. -men det skulle vara en väg att gå.

 244. Men utan en internationell överens-
  kommelse skulle det bli lite tunt.

 245. Jag pratar fort av olika anledningar-

 246. -men om ni vill veta mer,
  så hittar ni det i våra handböcker.

 247. Där hittar ni allt om droger.

 248. Håll utkik under 2019 efter resultat
  från det här med naloxon-

 249. -och hur mycket vi har delat ut. Vi
  får nog samma fina siffror som Norge-

 250. -och det är skithäftigt
  att vi har kommit i gång.

 251. Det finns att göra. Historian utan
  lyckligt slut kanske vi kan ändra.

 252. Tack.

 253. Textning: Linda Eriksson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Fentanylanvändandets risker - situationen i Sverige

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Tobias Eriksson, chefsöverläkare i beroendepsykiatri på Akademiska sjukhuset i Uppsala, ger ett svenskt perspektiv på missbruket av Fentanyl. Enligt en rapport om narkotikarelaterade dödsfall har majoriteten av de som avlider till följd av droganvändning minst två substanser i kroppen. Fentanyl stillar smärta och effekten är ungefär hundra gånger starkare än morfin. Inspelat den 18 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa > Alkohol och droger
Ämnesord:
Farmakologi, Läkemedel, Medicin, Narkotikamissbruk, Opioider, Smärtstillande medel, Sverige
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Drogfokus 2018

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Alkohol och hållbar framtid

Läkaren Sven Andreasson berättar om Alkoholpolitiskt forum. Med sin verksamhet vill de främja debatt och opinionsbildning kring svensk och internationell alkoholpolitik. Här utgår han från FN:s globala hållbarhetsmål. Alkohol är en försvårande omständighet för att nå mål som exempelvis avskaffandet av fattigdom. Inspelat den 17 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Narkotika som utvecklingshinder

På vilka sätt kan hela samhällen påverkas av narkotikaanvändningen? Erik Leijonmarck kommer från ECAD, European cities against drugs, en samarbetsorganisation för städer som arbetar mot narkotika och delar kunskap och information om förebyggande åtgärder men också behandlingsstrategier och kontroll. Inspelat den 17 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Riksidrottsförbundets arbete för antidoping

Peder Mathiasson arbetar på Riksidrottsförbundet och berättar hur samhället och idrotten måste samarbeta för att hitta lösningar på problemet med dopning inom idrotten. Ett problem som hindrar ett effektivt antidopningsarbete är att omfattningen underskattas. Det finns inte tillräckligt med forskning och inte heller någon som tar ansvar, ingen politisk strategi. Inspelat den 17 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Tobak och hållbarhetsmålen

Margareta Pantzar, psykolog, psykoterapeut och verksam i Yrkesföreningar mot tobak, berättar om en positiv trend där användandet av tobak går ner. Men fortfarande får användandet förödande konsekvenser för den enskilde och samhället. Varje år dör 12 000 människor i Sverige till följd av tobaksbruk och samhällskostnaden är 35 miljarder kronor. Inspelat den 17 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Skarpare reglering av tobak

En ny tobakslag väntas träda i kraft 2019. Vad kommer den att innebära? Här diskuteras lagen ur tre olika perspektiv. De medverkande är Josefin P Jonsson från enheten för tobaksprevention på Folkhälsomyndigheten, Helena Strömdahl som arbetar med alkohol- och tobaksfrågor på Länsstyrelsen och Lars Lacke, tillståndshandläggare, Falkenbergs kommun. Inspelat den 17 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Öppna drogscener - forskning och samverkan

Narkotika hanteras öppet på flera platser i Stockholms län och på dessa platser etablerar unga personer ett drogmissbruk. Arbetet mot narkotikarelaterad brottslighet kräver ett strukturerat polisarbete i samverkan med andra myndigheter och organisationer. Olof Bratthall, polisinspektör, och Mia-Maria Magnusson, polisdoktorand från Polisregion Stockholm föreläser. Inspelat den 17 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Den nya nationella strategin för föräldraskapsstöd

En föreläsning om den nya nationella strategin för föräldraskapsstöd. Kan strategin även vara ett stöd för det lokala och regionala hälsofrämjande och förebyggande arbetet? Medverkar gör Kristina Svartz, generaldirektör, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Madelene Larsson, nationell samordnare, Länsstyrelsen i Örebro samt Mantha Kasagianni, socialsekreterare i Botkyrka kommun. Inspelat den 17 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Insatser mot psykisk ohälsa och missbruk

Missbruk och psykiatrisk samsjuklighet är en vanlig kombination. Var tredje person som tvångsvårdas på LVM-hem uppger att de fått psykiatrisk vård någon gång under halvåret före inskrivningen. Läkaren Ingrid Rystedt har tillsammans med ett forskarteam prövat två olika behandlingsalternativ där insatserna samordnas runt individen. Inspelat den 17-18 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Riskbruk och missbruk bland sextioplussare

Ökad välfärd har påverkat våra alkoholvanor. Dagens äldre dricker mer och oftare än tidigare generationer. Fler lever längre, även personer med ett missbruk. Hur kan vi förebygga och möta behov av stöd? Föreläser gör Annika Andreasson, projektledare för Hela människans projekt "Äldres hälsa och alkohol" samt Michaela Prochazka, utredare och samordnare för äldrefrågor på Socialstyrelsen. Inspelat den 18 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Behövs medicinsk cannabis?

I Sverige har diskussionen kring medicinsk cannabis stundtals varit intensiv. Den har riskerat att bli en politisk fråga i stället för en fråga baserad på vetenskap. Här tas nya attityder med krav på mindre restriktioner upp. Medverkar gör Kerstin Käll, överläkare och Erik Leijonmarck, generalsekreterare för nätverket Europeiska städer mot narkotika. Inspelat den 18 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Fentanylanvändandets risker - situationen i USA

Bertha Madras, professor i psykiatri på Harvard University i Boston, föreläser om utvecklingen av missbruk och beroende av opioida läkemedel. Ökningen har under de senaste åren lett till fler överdoseringar med dödsfall som följd. Detta ser man även i dagens Sverige, men där ligger vi ännu efter USA. Inspelat den 18 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Fentanylanvändandets risker - situationen i Sverige

Tobias Eriksson, chefsöverläkare i beroendepsykiatri på Akademiska sjukhuset i Uppsala, ger ett svenskt perspektiv på missbruket av Fentanyl. Enligt en rapport om narkotikarelaterade dödsfall har majoriteten av de som avlider till följd av droganvändning minst två substanser i kroppen. Fentanyl stillar smärta och effekten är ungefär hundra gånger starkare än morfin. Inspelat den 18 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Konsekvenser av narkotika i världen och Sverige

Liberaliseringsvågen gällande attityd och förhållningssätt i fråga om cannabis har intensifierats i västvärlden. Hur hanterar vi detta? Bertha Madras från Harvard University och Fred Nyberg från Uppsala universitet föreläser. Deltagare i panelen: Ing-Marie Wieselgren, Anna Bessö, Natalia Borg, Vivianne Macdisi, Tobias Eriksson, Pia Steensland, Charlotta Rehnman Wigstad och Nike Örbrink. Inspelat den 18 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Nobel Week Dialogue 2015

Omdefiniera intelligens

Carl Wieman, Nobelpristagare i fysik 2001, berättar om sin syn på intelligens och varför traditionella mätningar är missvisande. Han menar att intelligens snarare skapas än är något medfött, och talar bland annat om vilka möjligheter det finns att förbättra intelligensen. Inspelat på Svenska mässan, Göteborg, den 9 december 2015. Arrangör: Nobel Media.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Lustjakten

Numera konsumerar även kvinnorna pornografi. Varför tittar så många på porr? Vad är det som lockar och vad gör porren med oss? Forskaren Maria Larsson säger att tillgängligheten ökat. Nu kan vem som helst titta på porr, när som helst. Samtal med porrskådespelerskan Johanna Jussinniemi. Samt med Carl Michael Edenborg, förläggare och författare av pornografisk litteratur.