Titta

UR Samtiden - Dysleximässan 2018

UR Samtiden - Dysleximässan 2018

Om UR Samtiden - Dysleximässan 2018

Föreläsningar från Dysleximässan 2018. Inspelat den 19-20 oktober 2018 på Karlstad CCC. Arrangör: Dyslexiförbundet.

Till första programmet

UR Samtiden - Dysleximässan 2018 : LegiLexi - ett formativt bedömningsstödDela
 1. Det finns inte ett test i världen
  som lär nån att läsa.

 2. Det är undervisning och övning
  som lär barn att läsa.

 3. Hej allihopa. Sofia Norén heter jag-

 4. -och kommer från en stiftelse
  som heter LegiLexi.

 5. Vi sitter i Stockholm, men jag själv
  är faktiskt född i Kristinehamn.

 6. Vi är
  en icke vinstdrivande stiftelse-

 7. -och vår vision är att alla barn i
  Sverige ska lära sig läsa ordentligt-

 8. -läsa själva med god förståelse,
  innan de lämnar lågstadiet.

 9. Det vill säga innan de slutar
  årskurs tre i den svenska skolan.

 10. Det är vår vision. Och varför
  finns en sån här stiftelse?

 11. Vi finns tack vare Bertil Hult. Det
  är möjligt att ni känner till Bertil.

 12. Han startade på 60-talet
  ett språkreseföretag som heter EF-

 13. -nu ett globalt utbildningsföretag.

 14. Han personligen
  har finansierat stiftelsen LegiLexi.

 15. Så allt vi gör är helt gratis
  för lärare och elever att använda.

 16. Det är hans sätt
  att ge tillbaka till Sverige-

 17. -för han brinner
  för barns rätt att läsa.

 18. Bertil själv,
  och även hans barn, har dyslexi-

 19. -så han vet hur oerhört viktigt
  det är att få rätt stöd i rätt tid.

 20. Tillsammans
  med professor Martin Ingvar-

 21. -tog han initiativ till
  och instiftade LegiLexi 2015.

 22. Sen dess har vi, tillsammans med
  forskare från Karolinska institutet-

 23. -Linnéuniversitetet i Växjö,
  Linköpings universitet, med flera-

 24. -utvecklat en mängd verktyg
  som ni kan använda i skolorna-

 25. -för att fler barn ska lära sig läsa.

 26. Vi som arbetar på stiftelsen
  är bara två-

 27. -så vi har ett nätverk av forskare,
  speciallärare och lärare-

 28. -som hjälper oss att utveckla
  och kvalitetssäkra det vi gör.

 29. Sen har vi en referensgrupp
  med Mats Myrberg-

 30. -Christer Jacobsson, Inger
  Fridolfsson, Ulf Fredriksson m.fl-

 31. -som granskar och agerar bollplank.

 32. Och allt riktar sig
  i första hand till lågstadielärare-

 33. -för det är via lärarna
  vi kan nå alla.

 34. Går vi via föräldrarna når vi dem
  med de mest engagerade föräldrarna-

 35. -men det finns barn vars föräldrar
  inte kan eller vill engagera sig.

 36. Via lärarna tror vi
  att vi kan nå alla.

 37. Dessutom är det så
  att vi inte kan lära nån att läsa.

 38. Jag är ett exempel. Jag är inte
  lärare. Jag är mamma och civilekonom.

 39. Jag har två barn och har inte
  lärt nån av dem att läsa.

 40. Den ena lärde sig helt själv.
  När han var 4 1/2 började han läsa.

 41. Den andra
  har inte lärt sig läsa hemma-

 42. -utan har lärt sig
  den tuffa, långa vägen i skolan.

 43. Hon går i årskurs fyra och
  äntligen har det släppt för henne.

 44. Hon är inte så glad
  att jag jobbar på LegiLexi.

 45. Hon tycker att det är ett himla tjat
  om läsning hemma. Så är det.

 46. Men lågstadielärare - klasslärare,
  specialpedagog eller speciallärare-

 47. -ni är superviktiga,
  ni kan hantverket.

 48. Det är ni som kan göra
  så att våra barn lär sig att läsa.

 49. Då är det ju så att små barn, små
  bekymmer - stora barn stora bekymmer.

 50. Det handlar ju om att ge barnen
  rätt undervisning tidigt.

 51. Att anpassa undervisningen, anpassa
  insatserna så tidigt som möjligt-

 52. -för då är det ingen
  som behöver halka efter.

 53. Tyvärr är det så att merparten
  av det särskilda stödet som sätts in-

 54. -det specialpedagogiska stödet-

 55. -sätts in i årskurs nio.

 56. Då är barnen 15 år gamla.

 57. Det är lite sent. Det hade varit
  mycket bättre att börja tidigare.

 58. Prins Carl Philip och föreläsningen
  innan mig var inne på det.

 59. Ju tidigare vi kan sätta in
  rätt stöd, desto bättre.

 60. Det syns ju också
  i den statistisk som finns.

 61. Staplarna visar de nationella proven
  i svenska i årskurs 3.

 62. Andelen elever
  som blir godkända i läsförståelse.

 63. Och som ni ser är det bara en liten
  andel längst upp på stapeln för 2017-

 64. -det är fem procent av eleverna som
  inte blir godkända i läsförståelse.

 65. En av tjugo. Men det är
  fortfarande mer än en i varje klass-

 66. -som inte blir godkända.

 67. Och då ska man lägga till
  att de nationella proven i svenska-

 68. -anses av forskarna
  vara för genomsläppliga.

 69. Vi missar en del elever
  med läs- och skrivsvårigheter-

 70. -som blir godkända och inte fångas
  upp i de nationella proven.

 71. Men små barn, små bekymmer.
  Om vi hoppar fram till femtonåringar.

 72. Det görs en stor internationell
  mätning vart tredje år-

 73. -i Pisamätningen, där man bland annat
  mäter elevers läsförståelse.

 74. Där har ju Sverige tappat i rankingen
  jämfört med resten av världen-

 75. -men vi hade en liten uppgång
  vid senaste mättillfället 2015.

 76. Vi gick från vår bottennotering,
  där 20%, nästan var fjärde elev-

 77. -inte kunde läsa med egen förståelse,
  till att nu "bara" ha 18 %-

 78. -vilket ju fortfarande är en av fem
  femtonåringar i Sverige i dag-

 79. -som inte
  kan läsa och förstå en text.

 80. Var femte femtonåring.
  Låt den siffran sjunka in.

 81. Det är många
  och det behöver man göra nåt åt.

 82. Då är det ju bra
  att man för in det på agendan.

 83. Politiken gör vad de kan, bland annat
  via läsa-skriva-räkna-garantin.

 84. Allt handlar om att så tidigt som
  möjligt ta reda på elevernas behov-

 85. -och anpassa undervisningen.
  Men problemet, som vi ser ofta-

 86. -är att vi lägger
  oerhört mycket tid och resurser-

 87. -på att testa och kartlägga eleverna.

 88. Inte så mycket
  på att analysera resultaten.

 89. Framförallt,
  när all den här tiden har gått åt-

 90. -finns det inte så mycket kvar
  till att göra mera i klassrummet.

 91. Jag törs säga:

 92. Det finns inte ett test i världen
  som lär nån att läsa.

 93. Det är undervisning och övning
  som lär barn att läsa.

 94. Vi ska inte införa nån testhysteri.
  Det kan kännas bra-

 95. -att säga att man har gjort allt.
  Men vi har ju bara skrapat på ytan.

 96. Om man har gjort allt
  har man jobbat med eleven.

 97. Så vi har tänkt att vi försöker vända
  upp och ner på den här pyramiden-

 98. -så att inte resurserna läggs
  på att testa och kartlägga.

 99. Det går att göra ganska enkelt
  och behöver inte kosta.

 100. Det kan man göra gratis
  tack vare Bertil.

 101. Vi kan dessutom leverera en
  hyfsat bra analys, nu på 2000-talet.

 102. Man behöver inte börja från början
  med några få siffror-

 103. -utan vi kan leverera en ingående
  analys. Jag ska visa hur den ser ut.

 104. Men målsättningen
  är att frigöra tid och resurser-

 105. -och ge insikter och fakta så att
  man kan göra ett ännu bättre arbete.

 106. Mer action i klassrummet,
  eller där undervisningen sker.

 107. I stället
  för att köpa in dyrt material-

 108. -och lägga tid på att genomföra
  en massa olika saker-

 109. -så kan ni göra nåt enkelt och lägga
  fokus där ni gör störst skillnad-

 110. -där ni tillför värde i ekvationen
  med eleverna i klassrummet.

 111. När vi drog i gång
  var vi ute och intervjuade lärare.

 112. Och det lärarna främst ville ha, som
  vi fastnade på och ville utveckla-

 113. -ett heltäckande
  kartläggningsmaterial-

 114. -för att ta reda
  på elevernas läsfärdigheter-

 115. -och vilka styrkor
  och svagheter som finns.

 116. Så att vi både kan lyfta styrkorna
  och självförtroendet-

 117. -men också stärka eleverna
  så att de kommer över sina svagheter.

 118. Sen var det många
  som ville ha ett färdigt program-

 119. -övningar och så vidare
  och det kan vi inte leverera.

 120. Det finns ingen som kan bygga nåt
  "Gör A till Ö så är det klart".

 121. Så enkelt är det inte. Det finns
  ingen quick fix på att lära sig läsa.

 122. Vissa elever kommer till skolan
  och kan redan läsa, som min son.

 123. Andra elever är inte ett dugg
  intresserade av bokstäver eller ljud.

 124. Det är inte ens säkert
  att de kan några bokstäver.

 125. Dem måste vi ju också hjälpa.

 126. Men vi har ändå tagit,
  utifrån den forskning som finns-

 127. -och utifrån speciallärare,
  som vet vad som fungerar på riktigt-

 128. -har vi satt ihop en liten
  övningsdatabas där man kan börja.

 129. Det är inga fancy digitala verktyg
  att sätta i handen på eleverna.

 130. Det är väldigt mycket basic material
  där man jobbar en och en-

 131. -eller jobbar mer i grupper,
  anpassade efter elevernas nivå.

 132. Det viktiga är interaktionen
  mellan er och eleverna.

 133. Man kan inte låta barn lära sig
  helt ensamt hur man lär sig läsa.

 134. De behöver träna med er och få
  feedback när det blir rätt och fel.

 135. Otroligt många lärare efterfrågade-

 136. -mer material kring att själva
  lära sig om barn och läsinlärning.

 137. Det har vi tagit fasta på. Det saknas
  i många lärarutbildningar i dag.

 138. Längre kurser, åtminstone,
  i hur man faktiskt lär barn att läsa.

 139. Med experters hjälp har vi
  satt ihop ett inspirationsbibliotek-

 140. -om alla olika läsfärdigheter.

 141. Men det börjar i hur hjärnan fungerar
  i en artikel av Martin Ingvar.

 142. Det här finns i en bok,
  eftersom artiklarna blev så bra:

 143. "Lära barn att läsa"

 144. Den finns att ladda ner gratis
  på vår hemsida, som e-bok.

 145. Den används numera på flera lärosäten
  i lärarutbildningen-

 146. -vilket ju är oerhört kul, tycker vi.

 147. Sen har vi verktyget jagharläst.se,
  som vi kommer tillbaka till.

 148. När vi såg statistiken
  från vårt första pilotår-

 149. -kunde vi se att nånting händer
  med elevernas läsförmåga-

 150. -under sommarlovet.

 151. Vad tror ni händer?
  Går den upp eller ner?

 152. Ner, det stämmer. Tyvärr är det så
  att de som inte var de starkaste-

 153. -kommer tillbaka och har tappat-

 154. -medan de som var starka läsare
  innan sommarlovet-

 155. -är minst lika starka,
  ibland ännu starkare.

 156. Gapen ökar och ni har ett
  spännande uppdrag redan i augusti-

 157. -att försöka få upp alla i samma
  hastighet, höll jag på att säga.

 158. Vi har utvecklat ett verktyg för att
  försöka täppa till sommarlovstappet.

 159. Det heter jagharläst.se.

 160. Vi tar vår utgångspunkt för boken,
  våra tester och övningar-

 161. -i en modell av läsning som kallas
  för "The Simple View of Reading".

 162. Det är när man bryter ner läsningen
  i dess enklaste form.

 163. Den ser ut som följer.

 164. Läsning, och i det här fallet
  pratar vi om läsning med förståelse-

 165. -består av och är produkten
  av två faktorer:

 166. Avkodning å ena sidan,
  den tekniska delen av läsningen-

 167. -att ta sig från krumelurerna,
  bokstäverna-

 168. -till att ljuda ihop dem
  till ett ord-

 169. -då har vi tekniskt avkodat.

 170. Sen behöver vi språkförståelsen,
  att förstå vad ordet betyder.

 171. Eller ramsan som vi kallar för
  mening. Vad betyder det vi har läst?

 172. Man behöver både det tekniska
  och det innehållsmässiga.

 173. Först när vi har ett värde i båda två
  kan vi prata om egen läsning.

 174. Om vi backar och tittar på Pisa
  eller de nationella proven-

 175. -så är ju det enda de testerna visar-

 176. -att vi inte har ett värde i läsning.

 177. Vi vet inte vad det beror på.
  Vi kan inte säga:

 178. "Nu vet vi precis hur vi
  ska lära våra 15-åringar att läsa."

 179. Då måste vi backa. Beror det
  på en svaghet inom avkodning-

 180. -eller inom språkförståelse? Eller
  både och? Det kan det också vara.

 181. Först när man vet det
  kan man börja anpassa undervisningen-

 182. -eller insatserna, om man så vill.

 183. Vi tycker
  att det fortfarande är lite trubbigt-

 184. -för man kan bryta ner det
  i vad vi kallar "läsfärdigheter".

 185. Inom avkodning måste man behärska
  fonologisk medvetenhet-

 186. -och bokstavskunskap.

 187. De utgör ju nån typ av förkunskaper
  för att ens kunna knäcka koden.

 188. När man har knäckt koden,
  om man är mamma, som jag...

 189. När nån säger
  att "ditt barn har knäckt koden"-

 190. -tror man att de kan läsa
  - så som jag definierar läsning.

 191. Men det kan de ju inte, de har
  förstått den alfabetiska principen.

 192. De har lyckats läsa
  sina första, stapplande ord.

 193. Efter det
  krävs det ju en massa träning-

 194. -för att automatisera sin läsning
  och det är målet inom avkodning.

 195. Att få till
  en helt automatiserad läsning.

 196. När har vi fått det?
  När vi läser utan att tänka på det.

 197. Om ni tänker
  att ni tittar på tv en kväll-

 198. -och det är en repris på UR,
  som är textad på svenska-

 199. -trots att de pratar svenska.

 200. Då läser ni helt omedvetet texten
  som står på textraderna-

 201. -och kommer att reagera
  om den som har skrivit-

 202. -inte har fångat upp
  alla ord som de säger.

 203. Ni registrerar och läser vad de säger
  och ser om det finns en diskrepans.

 204. Ni har automatiserat avkodningen,
  ni tänker inte på det.

 205. Ni bara läser när det finns en text.
  Det gör inte nybörjare.

 206. Som nybörjare går det åt
  jättemycket arbetsminneskapacitet.

 207. Om hjärnans arbetsminneskapacitet
  ägnas till avkodning-

 208. -blir det svårt
  att komplettera med förståelsen.

 209. Det är svårt
  att få ut nåt av texten man läser.

 210. Det kan man känna igen, om man läser
  på kvällen, om man är trött.

 211. Då kan man läsa en hel sida
  och sen tänker man:

 212. "Vad har jag läst för nånting?"

 213. Hjärnan har slappnat av för mycket,
  så man minns inte vad man har läst.

 214. Så är det ofta för våra elever.

 215. De börjar meningen men när de kommer
  till punkt eller slutet av stycket-

 216. -kommer de inte ihåg
  vad det började med.

 217. Så rent tekniskt kan de läsa, men
  språkförståelsen hänger inte med.

 218. Så vi vill automatisera avkodningen.

 219. På språkförståelsesidan, som man
  börjar utveckla väldigt tidigt.

 220. Så fort man föds eller ännu tidigare
  utvecklar man en språkförståelse.

 221. Där är det framförallt ordförrådet
  som är viktigt för läsförståelsen.

 222. Om vi inte har ett rikt ordförråd
  blir det svårt att förstå texter.

 223. Om man inte läser berikar man inte
  sitt ordförråd, tyvärr-

 224. -för nästan hela ordförrådet
  kommer från skrivna texter.

 225. Vi pratar sällan i hela meningar och
  använder ett väldigt fattigt språk.

 226. Det blir mycket rikare
  och nyansrikare i skriven text.

 227. Så ordförrådet är superviktigt och
  det kan man arbeta med i alla ämnen.

 228. Man kan arbeta med det på fritids
  och få barn intresserade av ord.

 229. Ord är jättehäftigt.

 230. I boken finns ett jättebra kapitel
  om ordförråd, som jag rekommenderar.

 231. Sen är språkstrukturen, grammatiken,
  jätteviktigt för förståelsen.

 232. Man kan skriva enkla meningar eller
  invecklade och knepiga meningar.

 233. Det påverkar barnens förståelse.
  Vi ska inte bara ha enkla texter-

 234. -men vi måste anpassa texterna
  utifrån barnens läsförståelse.

 235. Det vi också kikar på i våra tester
  är att barnen har en hörförståelse.

 236. Det vill säga att de förstår texter
  som nån annan läser-

 237. -så att det finns en god förståelse
  om man tar bort läsmomentet.

 238. Det är viktig information
  för er att veta.

 239. Vi kartlägger
  alla de här färdigheterna-

 240. -och tittar på läsflyt, avkodnings-
  hastighet och läsförståelse.

 241. Totalt har vi byggt ihop
  ett färdigt test med nio deltester-

 242. -som kartlägger
  elevernas färdigheter.

 243. Testerna tar för en elev
  ungefär 40 minuter att genomföra.

 244. Man gör det digitalt. För en
  klasslärare är det lite mer tid.

 245. Ni behöver sitta med eleverna en till
  en och genomföra snabbläsningstester.

 246. Gamla H4, som ni kanske känner till,
  som utvecklades på 50-talet.

 247. Vi har också ett nonsensordtest
  som är oerhört viktigt-

 248. -för att säkerställa
  att eleverna avkodar alfabetiskt.

 249. Att de inte läser logografiskt.

 250. Det kan man
  komma långt med under lågstadiet.

 251. Det vill säga att man läser orden
  mer som loggor, som bilder-

 252. -än som ord.

 253. Om ni tänker på texterna
  i lågstadieböcker eller material-

 254. -är det ofta korta,
  vanligt förekommande ord.

 255. Där finns ofta bildstöd till texten.

 256. Och det är inte ovanligt
  att du som lärare har läst texten-

 257. -innan eleverna ska läsa den.

 258. Det finns en överlevnadsstrategi för
  att inte visa att man inte kan läsa.

 259. Att memorera hur orden ser ut och
  koppla det till det man har hört-

 260. -och koppla ihop det med bilderna -
  sen kan man klara sig ganska långt-

 261. -utan att faktiskt kunna läsa.
  Därför har vi ett nonsensordtest.

 262. Det går inte att läsa de orden om man
  inte vet hur man avkodar alfabetiskt.

 263. Och det är en varningsflagga för er,
  att de inte har greppat principen.

 264. Den behöver man
  längre upp i åldrarna-

 265. -för att kunna automatisera
  sin avkodning.

 266. Så för er tar det
  kanske ungefär tre timmar-

 267. -för en fullkomlig kartläggning
  på både klass- och individnivå.

 268. Man kan använda testerna
  tre gånger per läsår.

 269. På hösten, på vintern, på våren.

 270. Oftare
  tycker vi inte att ni ska testa.

 271. Men varför tre gånger? Det är
  vad forskarna har rekommenderat.

 272. Det stödjer ett formativt arbetssätt
  och "Response to Intervention"-

 273. -ett ramverk som ofta lyfts fram
  som ett framgångsrikt sätt-

 274. -att arbeta
  med elevers tidiga läsinlärning.

 275. Man sätter in en intervention och
  mäter och ser om det ger resultat.

 276. Om det inte ger resultat
  måste man anpassa sin undervisning.

 277. Men ger det resultat har
  utvecklingen skett och då ser ni det.

 278. Tre gånger per år
  kan man använda testerna.

 279. Testerna har inte Sara och jag
  utvecklat själva-

 280. -utan de bygger på forskning
  och beprövad erfarenhet.

 281. Jag har nämnt att ett par av testerna
  finns att använda på andra ställen.

 282. Vi har jobbat med forskarteam från
  Linköping och Linnéuniversitetet.

 283. De har hjälpt oss att utveckla
  och kvalitetssäkra testerna.

 284. Det har vi gjort under två läsår med
  två pilotlärargäng och deras elever.

 285. Första året hade vi 80 lärare,
  andra året 150 lärare.

 286. Det här startade höstterminen 2015-

 287. -och pilotverksamheten var färdig
  vårterminen 2017.

 288. Under pilotåren
  har det gjorts en del studier-

 289. -som forskarna har...bedrivit
  forskning på resultaten.

 290. Bland annat
  har vi gjort en effektstudie.

 291. Inte vi, utan forskarna
  i Linköping och Linnéuniversitetet.

 292. En så kallad
  "randomized controlled trial".

 293. Man delar in en testgrupp,
  i det här fallet 80 lärare-

 294. -i olika grupper. En fick tillgång
  till allt material i LegiLexi:

 295. Övningar, artiklar,
  tester och testresultat och analys.

 296. Sen hade vi en grupp
  som bara fick genomföra testerna.

 297. Men de fick inte ens rätta testerna.
  Sen hade vi en grupp däremellan.

 298. Efter ett läsår kunde man se, trots
  att eleverna började på samma nivå-

 299. -drar den gruppen ifrån, som har
  fått tillgång till allt material.

 300. De har lärt sig läsa bättre
  än de andra två grupperna.

 301. Det betyder inte att man inte
  lär sig läsa utan LegiLexi.

 302. Men studien visar att lärarna som
  fick tillgång till allt material-

 303. -lyckades något bättre än de som inte
  fick det. Det är ju oerhört positivt.

 304. Då har man gjort fördjupningsstudier
  för att ta reda på varför.

 305. En lärarstudie
  och en bedömningsstödsstudie.

 306. Där framkommer att lärarna känner
  att de har fått mer kött på benen.

 307. Att de bättre kan organisera under-
  visningen i och utanför klassrummet.

 308. Att de är stärkta i sin roll som
  lärare, vilket är oerhört viktigt.

 309. Och att man helt enkelt
  har fått mer data om sina elever-

 310. -och bättre vet, även om man
  tidigare hade en magkänsla.

 311. Det är lättare att föra diskussioner
  med skolledning-

 312. -med elevhälsoteam,
  med föräldrar och med elever.

 313. Det finns, om man tittar till exempel
  på John Hatties senaste bok...

 314. Han har tagit massvis med studier-

 315. -för att se: Vilka faktorer påverkar
  mest hur vi lär oss att läsa?

 316. Då finns det tre
  som är på topp 3-listan-

 317. -av 140 faktorer,
  eller nåt åt det hållet.

 318. Dels är det elevernas bakgrund, deras
  socioekonomiska och genetiska status.

 319. Den kan ni inte göra nåt åt.
  Den är vad det är.

 320. Men sen är er roll som ledare
  i klassrummet som är tvåa på listan.

 321. Och tredje viktigast är
  om man arbetar med ramverket RTI-

 322. -"Response to Intervention".
  Det är tre saker att tänka på.

 323. Ni kan inte påverka genetiken,
  möjligen genom att byta skola.

 324. Men ni kan påverka resten.

 325. Vi släppte LegiLexi fritt till alla
  lärare i Sverige för ett år sen-

 326. -och sen dess har det spridit sig och
  vi har fått en enormt fin respons.

 327. I går kväll-

 328. -hade vi 8 959 lärare
  uppsignade i vårt verktyg-

 329. -och det ökar med flera hundra lärare
  i veckan, så det är jättehäftigt.

 330. Då är det ju så
  att alla som använder testverktyget-

 331. -som finns på vår hemsida-

 332. -är med och bidrar
  till läsforskningen i Sverige.

 333. All statistik som kommer in, när man
  har tagit bort alla personuppgifter-

 334. -är sånt som forskarna kan titta på
  för att komma med bättre metoder.

 335. Nu tittar man
  på sommarlovstapp i läsningen.

 336. Vilka är drabbade,
  kan vi göra nåt åt det?

 337. Det har genomförts en första
  pilotstudie, som de tittar på.

 338. Det finns ingen svensk forskning där,
  men nu har vi en databas-

 339. -där det är enkelt
  att gå in och titta.

 340. Målet är ju att nå vår vision, att
  fler barn ska lära sig läsa bättre-

 341. -och i slutändan, förhoppningsvis,
  alla barn i Sverige.

 342. Jag ska visa hur det ser ut
  när man har testat sina elever-

 343. -så att ni får ett hum
  om vilka data man får ut.

 344. Först och främst
  har vi nio stycken deltester.

 345. De har allt från 12 rätt
  till 144 rätt som max.

 346. För att få en tydlighet i analysen-

 347. -har vi tagit poängen
  och delat in den i sex olika nivåer.

 348. Det illustreras av
  det här diagrammet. Nivå 1 till 6.

 349. På nivå 1 har man en extremt
  begränsat färdighet inom det området-

 350. -oavsett om det är bokstavskunskap,
  ordförråd eller läsförståelse.

 351. Nivå 6 är hela tiden en överkursnivå.

 352. Men som ni ser har vi ett grönt
  område från nivå 3 och uppåt.

 353. Vi har med hjälp av forskare
  och speciallärare-

 354. -försökt kalibrera resultaten
  så att om man når nivå 3-

 355. -är man där man bör vara
  i slutet av årskurs ett.

 356. I slutet av årskurs ett bör man
  behärska våra tester upp till nivå 3.

 357. Nivå 4 är motsvarande för årskurs 2
  och nivå 5 är målnivån för årskurs 3.

 358. Och blir man grön i LegiLexis system-

 359. -råder det ingen tvekan
  om att man behärskar den färdigheten-

 360. -eller har haft förmånen
  att tjuvkika på nån som gör det.

 361. Det finns alltid en brist i ett
  system. Men det har ju ni koll på.

 362. Vi gör allt vi kan, genom att blanda
  svarsalternativen, och så vidare.

 363. Men vi har ganska tuffa målnivåer.

 364. Det är inga observationsgränser, utan
  är man grön banne mig kan man det.

 365. Det är inte att man kan hälften
  av bokstäverna i ettan, utan alla.

 366. Det finns många tester
  som jobbar med observationsgränser-

 367. -och börjar ni arbeta med våra tester
  tycker ni att vi har höga nivåer-

 368. -som ni inte alls har mött tidigare.
  Vi jobbar med målnivåer.

 369. Hit bör man komma
  för att inte vara i farozonen framåt.

 370. Många andra
  tittar på observationsgränser-

 371. -nån typ av minsta godkänd-nivå.

 372. Det här gapet
  har ju en tendens att öka.

 373. Vi vill
  att alla ska kunna läsa ordentligt-

 374. -och inte nöja oss
  med att komma precis på målsnöret.

 375. Då gäller det
  att man är där och lite till.

 376. Vi har försökt utgå från Lgr11
  och kalibrerar gentemot det.

 377. Men om ni har haft förmånen
  att läsa måldokumentet för skolan-

 378. -så är det inte,
  åtminstone inte när vi läser det-

 379. -klockrent och supertydligt
  vad man förväntas kunna.

 380. Nu säger jag det
  utifrån mitt icke-lärarperspektiv.

 381. Jag tycker
  att det är svårt att avgöra-

 382. -om en elev läser
  på ett någorlunda bra sätt-

 383. -en elevnära text
  för just den eleven.

 384. Det är lite luddiga formuleringar

 385. Vi har utgått ifrån det
  men tittat, med forskarnas hjälp, på:

 386. Vad ska man klara?
  Hur många ord ska man kunna läsa?

 387. Hur långa texter ska man kunna läsa
  för att klara sig efter årskurs tre?

 388. Det läskiga livet
  när man börjar mellanstadiet.

 389. Som mamma kan jag konstatera, när
  mina barn har passerat det gapet.

 390. Man ska byta lärare och kanske skola
  och sen händer det nåt magiskt.

 391. Man förväntas kunna läsa jättelånga
  texter utan nåt som helst bildstöd.

 392. -och manövrera olika textkällor.

 393. Man ska helt plötsligt
  ha blivit källkritisk.

 394. För mig...
  Jag uppfattar det som ett jättekliv.

 395. Det har vi försökt ta hänsyn till,
  så att vi inte ger nån glädjekalkyl.

 396. "Här är det grönt och härligt
  och alla kan allting."

 397. Hos oss är det lite mer krasst.
  Men är det grönt - då är det grönt.

 398. Hur ser då ut
  när man har testat sin klass?

 399. Det första man möts av när man
  loggar in... Så fort de är testade-

 400. -kan man gå in
  och titta på sin klasslista.

 401. Det här är en etta
  som testades förra hösten.

 402. Vi har maskat namnen och skolan,
  men det är riktiga elevdata.

 403. Vi har en sammanställning
  utifrån "The Simple View of Reading":

 404. Avkodning,
  språkförståelse och läsförståelse.

 405. Om ni tittar ser ni att det är mest
  orange i kolumnen för läsförståelse.

 406. Det är inte konstigt.
  Det är höstterminen i ettan.

 407. De flesta kan inte läsa
  och har inte läsförståelse.

 408. Inte för att de saknar
  läsförståelsestrategier.

 409. Det beror oftast på att de är orange
  eller gula-

 410. -inom områdena avkodning
  och/eller språkförståelse.

 411. Ska man arbeta framgångsrikt behöver
  man fånga upp var de behöver hjälp.

 412. Inte på läsförståelsen,
  för de har inte kommit så långt.

 413. Däremot finns det en elev i mitten
  som heter Fred.

 414. Han är grön rakt igenom, på alla
  delar.

 415. Han kan alltså redan läsa
  med mycket god förståelse.

 416. Honom måste ni också fånga upp.
  Annars ägnar han sig-

 417. -åt nåt som Martin Ingvar kallar
  för "anti-pedagogiska aktiviteter".

 418. Det kan störa er och eleverna, men
  man måste utmana de som är starkare.

 419. I vårt verktyg kan ni se både
  styrkor och svagheter på individnivå.

 420. I en tabell kan man se vilka elever
  som har samma typ av behov-

 421. -samma styrkor och svagheter.

 422. Det är svårt att se här,
  men vi kartlägger läsförkunskaper-

 423. -avkodning, ordförråd,
  hörförståelse och läsförståelse.

 424. Jag har ringat in två grupper. En som
  har nivå 5 och 6 på läsförståelse-

 425. -och en grupp längre ner, som ligger
  på nivå 1 och 2 i läsförståelse.

 426. De är vitt skilda i sin förmåga
  att läsa och förstå själva.

 427. Man kan inte ge dem samma uppgift-

 428. -om uppgiften är att ha egen,
  tyst läsning.

 429. Egen läsning gynnar den övre gruppen.
  De klarar av att läsa själva.

 430. Men om den nedre gruppen
  följer med till biblioteket-

 431. -tar de oftast tjocka böcker
  med häftiga omslag-

 432. -eller rejäla faktaböcker. Alltså
  texter som de ännu inte ännu klarar.

 433. Det är jätteviktigt att ni hjälper
  eleverna att välja texter och böcker-

 434. -eller annat som passar deras nivå.

 435. Men nåt som är bra för hela gruppen,
  som ingen kan få för mycket av är...

 436. ...högläsning.

 437. Man kan aldrig läsa för mycket för
  barn, unga vuxna eller kanske vuxna.

 438. Men vi läser för lite högt för dem,
  i alla fall hemma hos mig.

 439. Det här är bara ett axplock.

 440. Sen kan vi kika på elevnivå.
  Det finns massvis med diagram.

 441. Det börjar med en sammanfattning, som
  är samma sak som i klassdiagrammet.

 442. Men man får också
  en individuell rekommendation.

 443. Man får länkar direkt in i övningar
  som kan vara relevanta.

 444. Och länkar
  direkt in i artiklar i boken-

 445. -så att ni kan damma av kunskaperna.

 446. "Hur ska jag nu lära ut
  alfabetisk avkodning?" Till exempel.

 447. Man kan gå in på deltestnivå för att
  se vilka områden som inte fungerar.

 448. I det här fallet, det är kanske inte
  så lätt att se, men från vänster-

 449. -har vi läsförkunskaperna
  och där har eleven nått sin målnivå.

 450. Sen kommer avkodningen och där ser vi
  att eleven har börjat avkoda-

 451. -men inte fått upp
  läshastigheten ännu.

 452. Sen kommer språkförståelsetesterna-

 453. -och där ser vi att eleven har nått
  målet eller lite högre-

 454. Sist är läsförståelsen,
  som ligger jättelågt-

 455. -och det beror ju på
  att eleven läser för långsamt-

 456. -och hinner inte med
  att förstå texterna.

 457. Man kan se hur eleven ligger till
  och här ser vi gult och orange-

 458. -som är avkodningen, som vi lyfter
  fram. Först när den är på plats-

 459. -så kommer läsförståelsen,
  den orange rutan, att gå upp.

 460. Man kan också se hur det ligger till
  i förhållande till klasskamraterna.

 461. Man kan gå in
  på en jättedetaljerad felrapport.

 462. Men vi berättar aldrig för eleven
  om de gör rätt eller fel i testet.

 463. Det gör vi bara i övningsfrågor.

 464. Då får de hålla på tills de får rätt,
  för att de ska förstå principen.

 465. Vi ber er att inte gå in och berätta
  vad som är rätt och fel-

 466. -för vi använder identiska tester
  om och om igen-

 467. -för att få en total transparens,
  överblickbarhet och jämförbarhet.

 468. Om ni inte berättar nåt
  och vi inte berättar nåt-

 469. -kan vi
  ta reda på vad de faktiskt kan.

 470. Vill ni att de ska ha alla rätt
  - gör inte testet.

 471. Test där alla elever blir godkända
  eller når en hög nivå-

 472. -är en "waste of time" höll jag på
  att säga. Eller jag sa det.

 473. Det är slöseri med tid,
  för vad ska ni göra med resultatet-

 474. -mer än
  att klappa er själva på axeln?

 475. Hela tanken
  är att få reda på hur det ser ut-

 476. -och vad man kan göra
  för att bli bättre.

 477. Alla ska kunna bli bättre
  utifrån sina förutsättningar.

 478. Då vill vi ha en spridning
  på eleverna.

 479. Vi vill se vad de kan och inte kan.
  Så berätta inte de rätta svaren.

 480. Det här är eleven jag visade innan-

 481. -som var lite gul, orange och röd...

 482. Förlåt, gul, grön och orange,
  på höstterminen i ettan.

 483. Nu har hon gått ett helt läsår
  och blivit testad flera gånger.

 484. Man kan se att det sker en
  progression i respektive deltest.

 485. Man kan se
  att hon nu är grön rakt igenom.

 486. Hon ligger
  på en avancerad läsförståelsenivå.

 487. Hon har en väldigt fin utveckling,
  även i de absolut svåraste texterna.

 488. Från att inte ha varit helt grön
  i ettan har det gått väldigt bra.

 489. Dock kan man se
  längst ner till höger på sidan-

 490. -fyra staplar i två diagram.
  Det är avkodningshastigheten.

 491. Då har ni höst-,
  vinter-, vår-, höstmätning.

 492. Ser ni vad som händer
  mellan vår och höst?

 493. Vi har en uppåtgående kurva
  som sen flackar ut.

 494. Trots att det är en stark läsare-

 495. -händer ingen utveckling under de tio
  veckorna som vi kallar för sommarlov.

 496. För en elev som inte var så stark
  hade det sannolikt vänt och gått ner.

 497. Sommarlovseffekten och -tappet
  finns tyvärr.

 498. Det är nånting man behöver tänka på.

 499. Vill man gå med i LegiLexi skapar man
  bara ett konto via vår hemsida:

 500. www.legilexi.org

 501. Det är inte svårare än så. Man får
  en del mejl och introduktionsfilmer.

 502. 9 000 andra lärare har klarat av det,
  så jag tror att ni också gör det.

 503. Annars hör ni bara av er
  till mig eller Sara.

 504. Man kan testa eleverna på tre sätt.
  Vi rekommenderar vår testportal.

 505. Det är en webbsida
  som heter test.legilexi.org.

 506. Den är alltid uppdaterad och online
  så inga resultat försvinner.

 507. I den här testportalen
  kan man dela upp testtillfället-

 508. -i tre tydliga delar,
  del A, del B och del C.

 509. Del A utgör de deltester
  som inte kräver nån egen läsning-

 510. -där vi kartlägger
  fonologisk medvetenhet-

 511. -bokstavskunskap,
  ordförråd och hörförståelse.

 512. Det här kan man göra
  redan i förskoleklass-

 513. -och få en kartläggning av deras
  läsförkunskaper och språkförståelse.

 514. Del B är läsförståelse.

 515. Vi rekommenderar att man börjar
  när de kan läsa lite i förkoleklass-

 516. -eller i årskurs 1, då förväntar vi
  oss ju att det ska ske en utveckling.

 517. Man behöver inte kunna läsa,
  det viktiga är att man får försöka-

 518. -och nästa gång ser man
  en utveckling, förhoppningsvis.

 519. Jag har testat hundratals elever
  med LegiLexi och andra testverktyg.

 520. Jag har aldrig träffat en elev som
  inte har tyckt att LegiLexi var kul.

 521. Vi har gjort det med 60 elever
  på höstterminen i förskoleklass.

 522. Efteråt hade vi en återsamling
  och frågade hur det gick.

 523. "Fröken, fröken!"

 524. "Det var det svåraste jag har gjort
  i hela mitt liv"-

 525. -"men jag hade alla rätt."

 526. De uppfattar det som nån typ av spel.

 527. Men det blir aldrig game over,
  de bara levlar upp och får gå vidare.

 528. Och är man då ung
  och har gott självförtroende-

 529. -så uppfattar man det
  som att man bara vinner och är bra.

 530. Sen kanske man förstår med åldern
  att man nog inte har alla rätt.

 531. Men man får aldrig den feedbacken,
  att man känner sig som en förlorare.

 532. Det tycker vi är superpositivt,
  det är nåt bra.

 533. Jag har visat den här redan,
  så jag hoppar vidare-

 534. -till jagharläst.se.

 535. Nu är vi på väg mot ett höstlov
  eller läslov i vecka 44.

 536. Inför alla lov, de lite längre,
  höst, jul, påsk och sommar-

 537. -så gör vi olika läsrelaterade
  utmaningar eller uppgifter på sidan.

 538. Vi tar fram färdigt material för er.

 539. Det har sin utgångspunkt
  i sommarlovstappet i läsning.

 540. Men också
  i att jag själv, som förälder-

 541. -tröttnade ungefär efter första
  gången som vi fick hem ett läsbingo.

 542. Ingen forskning visar
  att barn uppskattar att läsa-

 543. -bara för att man ligger under
  en julgran eller under en matta.

 544. Det tar bort fokus från läsningen.

 545. Man ska fokusera
  på själva aktiviteten att läsa.

 546. Man behöver inte läsa böcker,
  man kan läsa vad som helst.

 547. Vi ville utveckla ett läsbingo 2.0-

 548. -och hittade amerikansk forskning
  på hur man kan göra.

 549. Höstlovsutmaningen går ut på att göra
  nåt läsrelaterat varje dag.

 550. Det bygger på en studie av en
  professor som heter Dave...nånting-

 551. -som vi träffade på dyslexikongressen
  för två år sen.

 552. Han sa
  "låt barnen välja vad de ska läsa"-

 553. -"inte var eller hur de ska läsa",
  så att det blir nåt läsrelaterat.

 554. Vi har 15-20 olika läsutmaningar
  som man kan göra varje dag.

 555. Och vi föräldrar inte kan fuska,
  det gör vi annars med läsbingo.

 556. Vi går in och kryssar
  på söndag kväll.

 557. Jag vet, jag har gjort det själv.

 558. Man vill ju inte att ungen ska se
  dålig ut, då ser ju jag dålig ut.

 559. Föräldrar försöker fuska
  med jagharläst.se också.

 560. Vi hittade en tråd på Instagram.

 561. Varje dag man redovisade vad man
  hade gjort fick man en bokstav.

 562. På söndagen hade man åtta bokstäver,
  vi startade på lördagen.

 563. Man kunde kasta om dem till ett ord.

 564. Föräldrarna fick panik, för de hade
  missat de första fem bokstäverna.

 565. "Är det nån som har bokstäverna?"
  och så kom det en liten tråd.

 566. Sen kom frälsaren, en förälder som
  sa: "Det är lugnt, jag har ordet."

 567. "Ordet är Superman."

 568. Problemet
  var att ordet var "november".

 569. Och vi hade förberett ett material
  hur man kunde jobba med "november".

 570. "Oj, hjälp. Stackars de här barnen."

 571. Men jag tänkte
  att "nu blir föräldrarna avslöjade".

 572. Så taskiga är vi på jagharläst.se.

 573. Till jullovet jobbar vi med gåtor.

 574. En av de bästa förra året hade att
  göra med squishy. Kommer ni ihåg dem?

 575. På påsklovet är det geografi.
  Det är bland det mest uppskattade.

 576. Alla barn kom tillbaka till skolan
  och ville läsa geografi.

 577. De ville lära sig mer om världen.
  Det var jättehäftig feedback.

 578. Här finns boken.

 579. Man kan bara gå in på vår hemsida
  legilexi.org/e-bok och ladda ner den.

 580. Sist men inte minst
  vill jag tipsa om vår Facebooksida-

 581. -där vi lägger upp länkar
  till artiklar eller berättar om lov.

 582. Med det vill jag tacka för mig
  och önska er en fortsatt trevlig dag.

 583. Textning: Stina Hedin
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

LegiLexi - ett formativt bedömningsstöd

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

LegiLexi är ett formativt bedömningsstöd som används av tusentals lågstadielärare. Tillsammans med svenska läsforskare har man utvecklat verktyg som på olika sätt gynnar lågstadieelevers läsutveckling. Sofia Norén, verksamhetschef, presenterar här ett heltäckande kartläggningsverktyg och tillhörande analysportal. Inspelat den 19 oktober 2018 på Karlstad CCC. Arrangör: Dyslexiförbundet.

Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Dysleximässan 2018

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Dysleximässan 2018

Vikten av dyslexiutredningar

Om ett barn visar tecken på eftersläpning och motvilja mot läsning är det hög tid att agera, menar logopeden Elisabet Miske. En noggrann kartläggning och bedömning ska ligga till grund för adekvata åtgärder. Inspelat den 19 oktober 2018 på Karlstad CCC. Arrangör: Dyslexiförbundet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Dysleximässan 2018

LegiLexi - ett formativt bedömningsstöd

LegiLexi är ett formativt bedömningsstöd som används av tusentals lågstadielärare. Tillsammans med svenska läsforskare har man utvecklat verktyg som på olika sätt gynnar lågstadieelevers läsutveckling. Sofia Norén, verksamhetschef, presenterar här ett heltäckande kartläggningsverktyg och tillhörande analysportal. Inspelat den 19 oktober 2018 på Karlstad CCC. Arrangör: Dyslexiförbundet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Dysleximässan 2018

Räknesvårigheter och dyskalkyli

Vad kan skolan göra för att hjälpa elever med stora räknesvårigheter? Och vad kan du som förälder göra för ditt barn när matten inte fungerar? Markus Björnström är logoped och har skrivit boken "Värt att veta om dyskalkyli". Inspelat den 19 oktober 2018 på Karlstad CCC. Arrangör: Dyslexiförbundet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Dysleximässan 2018

Appar och teknik vid läs- och skrivsvårigheter

Johanna Kristensson berättar om hur olika digitala verktyg kan fungera som stöd vid läs- och skrivsvårigheter. Varför är språk och läsning så viktigt? Cirka 20 procent av alla elever riskerar att inte kunna vara en del av det demokratiska samhället. En god språk-, läs- och skrivförmåga ger bättre anställningsmöjlighet, ett friskare liv och bidrar till ett mer demokratiskt samhälle. Inspelat den 19 oktober 2018 på Karlstad CCC. Arrangör: Dyslexiförbundet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Dysleximässan 2018

Engelska när man inte vill och kan

Engelska är ett viktigt ämne, och ofta även efterlängtat. För elever med dyslexi och/eller svårigheter med språket kan det bli riktigt besvärligt och några tappar lusten och självförtroendet. Astrid Frylmark, logoped och metodutvecklare, beskriver vad som kan vålla svårigheter vid olika typer av språkliga problem och presenterar förslag på arbetssätt. Inspelat den 19 oktober 2018 på Karlstad CCC. Arrangör: Dyslexiförbundet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Dysleximässan 2018

Rättsutredningen för nationella proven för dyslektiker

Blir elever med dyslexi diskriminerade på nationella provet? Juristerna Stellan Gärde och Ola Linder berättar om den pågående rättsaktionen mot kommuner och Skolverket för diskriminering av barn med dyslexi i skolan. Inspelat den 19 oktober 2018 på Karlstad CCC. Arrangör: Dyslexiförbundet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Dysleximässan 2018

Lyckas med allt, trots dyslexi

Daniella Heljeved är författare och föreläsare och ser sin egen dyslexi som en tillgång. Hon vill hjälpa andra genom att berätta om sina erfarenheter och att allt går med rätt inställning och hjälpmedel. Inspelat den 20 oktober 2018 på Karlstad CCC. Arrangör: Dyslexiförbundet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Dysleximässan 2018

Ett färgglatt liv

Rebecca Andersson berättar om svårigheter med dyslexi, som bokstavsavkodning, ljudsegmentering, stavning och läsförståelse. Hon berättar om läsning och energinivå men även om styrkor med dyslexi och tips på hjälpmedel och studiestrategier. Inspelat den 20 oktober 2018 på Karlstad CCC. Arrangör: Dyslexiförbundet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Dysleximässan 2018

Strategier när man lever med språkstörning

Simon Sjöholm arbetar som produktspecialist inom it-relaterade hjälpmedel. Här berättar han om hur han klarade skolan med goda betyg trots sin språkstörning. Inspelat den 20 oktober 2018 på Karlstad CCC. Arrangör: Dyslexiförbundet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Dysleximässan 2018

Aktuella frågor från Dyslexiförbundet

Hur arbetar Dyslexiförbundet och hur når de ut och informerar om verksamheten? Bengt-Erik Johansson, Inger Rålenius, Ester Hedberg och Janet Eltebo svarar på aktuella frågor och ger allmän information om förbundet och dess historia samt exempel på pågående projekt och arbetsmetoder. Inspelat den 20 oktober 2018 på Karlstad CCC. Arrangör: Dyslexiförbundet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Dysleximässan 2018

Författaren som inte kan stava

En författare måste inte kunna stava, en författare behöver kunna berätta en bra historia på ett riktigt bra sätt, säger Helene Tursten. Hon är deckarförfattare och menar att hon blev författare tack vare sin dyslexi. Inspelat den 20 oktober 2018 på Karlstad CCC. Arrangör: Dyslexiförbundet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Dysleximässan 2018

Dyslexi är inte bara läs- och skrivsvårigheter

Anna Fouganthine förklarar några av de underliggande fonologiska funktioner som är nedsatta vid dyslexi och som gör aktiviteter som läsning och skrivning svårt. Avslutningsvis presenteras ett nytt dyslexitest som utvecklats för att identifiera och kartlägga de fonologiska funktionerna hos individer där man misstänker dyslexi. Inspelat den 20 oktober 2018 på Karlstad CCC. Arrangör: Dyslexiförbundet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - 100 astronauter på svensk jord

I rymden kan alla se dig tweeta

När vi tittar upp på månen och ser bilder av Mars, hur påverkar det oss som människor och art? Astronauten Chris Hadfield från Kanada är känd för sina Youtube-filmer där han till exempel visar hur man borstar tänderna i viktlöst tillstånd. Här berättar han om hur han vill inspirera jordborna genom att lägga upp sina rymdupplevelser på sociala medier. Inspelat den 21 september 2015 i Konserthuset, Stockholm. Arrangör: KTH.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Lust och olust

Det påstås ofta att vi lever i en tid som är fixerad av sex och lust. Samtidigt söker allt fler människor hjälp för problem med, eller avsaknad av, lust. Vissa forskare väljer att kalla det för ett folkhälsoproblem.