Titta

UR Samtiden - Riksantikvarieämbetets höstmöte 2018

UR Samtiden - Riksantikvarieämbetets höstmöte 2018

Om UR Samtiden - Riksantikvarieämbetets höstmöte 2018

Vi lever i en tid som upplevs som alltmer föränderlig och komplex. Vad betyder detta för människan som individ och för samhällsbygget? Föreläsningar och samtal från Riksantikvariets höstmöte 2018. Inspelat den 7-8 november 2018 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangör: Riksantikvarieämbetet.

Till första programmet

UR Samtiden - Riksantikvarieämbetets höstmöte 2018 : Identitet, minnet och meningen med kulturarvetDela
 1. En intressant fråga är:
  var sitter identiteten, Pontus?

 2. Var sitter den nånstans i vår hjärna?

 3. Så. Om vi börjar med
  Carl Reinhold Bråkenhielm.

 4. Präst, teolog och professor emeritus
  vid Uppsala universitet.

 5. Du forskar ju
  i empirisk livsåskådnings...

 6. Vad ska vi kalla det?
  Empirisk livsåskådningsforskning?

 7. -Det är vad det är.
  -Bra. Då är jag inte ute och cyklar.

 8. Du forskar kring
  vad människor ser som livets mening.

 9. Mycket spännande. Vi förflyttar oss
  från minnet till livets mening.

 10. Sen har vi också Keith Wijkander.

 11. Du är i grunden doktor i arkeologi-

 12. -men vi känner dig
  som kulturhistoriker, kulturutredare-

 13. -och tidigare överintendent
  och överantikvarie och författare.

 14. -Din senaste bok?
  -"Naturen inför rätta" heter den.

 15. Jag liknar Pontus. Jag tog inte med
  nåt ex för att göra reklam.

 16. Ni får leta på nätet.
  Mycket läsvärd, kan jag tipsa om.

 17. Det kan jag intyga. Den kom ut 2017,
  så den är ganska färsk egentligen.

 18. Vad bra. När jag presenterade
  era meritlistor kom jag att tänka på-

 19. -en av konklusionerna från i går:
  det gäller att ta vara på sin tid.

 20. Det känns som att ni alla tre här har
  gjort det. Jag är glad att ni är här.

 21. Carl Reinhold Bråkenhielm får göra
  ett första anförande. Var så god.

 22. Tack så mycket. Jag hade tänkt
  börja med ett sommarminne.

 23. Ett väldigt trevligt sådant, som blir
  bättre varje gång man pratar om det.

 24. Men det finns inte tid för det,
  så jag går rakt på frågan.

 25. Jag kan återkomma till det här minnet
  om det finns tillfälle.

 26. Vad betyder kulturarvet-

 27. -i virrvarret
  av idéer och information-

 28. -för människan som individ
  och samhällsbygget?

 29. Jag tänkte säga några ord
  om den frågan och hur jag kan se-

 30. -att Pontus relaterade till den, och
  sen vad min egen forskning betyder.

 31. Frågan vad kulturarvet betyder-

 32. -kan ha både en faktisk
  och en normativ innebörd.

 33. Det kan handla om det som det betyder
  och det som vi önskar-

 34. -att det skulle kunna betyda.
  Det gör frågan lite svårhanterlig-

 35. -pendlingen
  mellan deskriptivt och normativt.

 36. Sen är det
  det där knepiga ordet "kulturarv".

 37. Riksantikvarieämbetets definition
  klänger jag mig fast vid:

 38. "Alla materiella och immateriella
  uttryck för mänsklig påverkan"-

 39. -"till exempel spår, lämningar,
  föremål, konstruktioner, miljöer"-

 40. -"system, strukturer, verksamheter,
  traditioner, nanmnskick, kunskaper."

 41. Det är inte lite, det,
  även om det kanske är historia-

 42. -och arkeologi som oftast står
  i fokus. Berättelser, kanske också.

 43. Fem snabba punkter, hypoteser.
  En minut var.

 44. För det första, kulturarvet kan, bör
  bidra till samhällets sammanhållning.

 45. Ta "Allsång på Skansen".

 46. Mycket av vårt immateriella kulturarv
  i form av sång och musik finns där.

 47. Är det bra eller dåligt? Ska vi
  värdera det som nåt betydelsefullt-

 48. -eller inte? Ja, det är ju en fråga.

 49. Men det betyder något
  att sjunga ihop.

 50. Något som kanske många
  skulle säga är en del av-

 51. -kanske inte livets mening,
  men en mening i livet.

 52. För det andra,
  kulturarvet är identitetsskapande.

 53. Det finns i kulturarvet ett register-

 54. -av identiteter
  att uppta och omförhandla.

 55. Kanske utmärkande
  för det som kallas VUCA-

 56. -vårt snabbföränderliga,
  oförutsägbara-

 57. -komplexa och mångtydiga samhälle.

 58. En intressant fråga är:
  var sitter identiteten, Pontus?

 59. Var sitter den nånstans i vår hjärna?

 60. Det tredje är
  att kulturarvet ger oss en distans-

 61. -till vår egen
  samhälls- och livssituation.

 62. Inte bara Ingmar Bergmans filmer,
  som vi ser nästan varje dag på tv-

 63. -med tanke på hundraårsminnet.
  Birgit Nilsson har vi också firat.

 64. Hon måste väl sägas vara
  en del av vårt kulturarv?

 65. Hennes operaroller spelar förvisso
  andra samhällen och livsideal-

 66. -som bryter sig, på ett eller annat
  sätt, mot våra egna ideal-

 67. -men som tillhör vårt kulturarv,
  och som kanske utmanar oss i nutiden.

 68. Ofta kan vi ju se dem som sagor-

 69. -utan annan mening
  än att roa och fängsla för stunden-

 70. -men ibland får konsten
  ett existentiellt djup-

 71. -som till exempel i "Lohengrin", när
  Elsa vill hemlighålla sin härkomst.

 72. "Nie sollst du mich befragen."

 73. "Fråga inte om mitt tidigare liv."

 74. Var går gränsen mellan öppenhet
  och hemlighet i mänskliga relationer?

 75. För det fjärde, kulturarvet bidrar
  till vårt kollektiva minne.

 76. Det tangerar ju det
  som Pontus Wasling talade om.

 77. Ett problem är ju att detta minne,
  delar av detta kollektiva minne-

 78. -kan falla i glömska,
  som Pontus också var inne på.

 79. Det kan vara så
  att spåren finns kvar-

 80. -men utan att vi är medvetna om dem.

 81. En kollega till mig skrev nyligen
  en bok om katedralen i staden.

 82. Där finns ett avsnitt
  om den italienska staden L'Aquila-

 83. -som 2009 drabbades
  av en jordbävning.

 84. På tv-nyheterna
  trädde människorna fram-

 85. -fullkomligt förkrossade över offren-

 86. -men också
  över det raserade kulturarvet.

 87. Medeltida kyrkor, bibliotek,
  torn och andra oersättliga inslag-

 88. -i den oersättliga stadsbilden
  har fallit samman.

 89. Framför en raserad medeltida kyrka
  står en man som kämpar med gråten.

 90. "Detta var vårt liv, vårt allt.
  Det är bara att börja om."

 91. Det säger nånting om kulturarvet
  som vi kanske inte tänker på-

 92. -men som vi plötsligt påminns om
  när nånting sånt händer-

 93. -som hände i L'Aquila 2009.

 94. För att trivialisera det hela
  på något sätt:

 95. "Man märker inte kon
  förrän spiltan är tom."

 96. För det fjärde,
  kulturarvet bidrar till livsmening.

 97. Det tangerar
  mitt eget forskningsområde.

 98. Nyligen har jag gjort, och nästa år
  ska vi publicera, en undersökning-

 99. -där 500 människor
  mellan 40 och 80 år-

 100. -intervjuades om livets mening.

 101. Kulturarvet är väl inte
  det första som de nämner.

 102. Byggnader och föremål
  lyser ofta med sin frånvaro.

 103. Den kristna berättelsen,
  det är helt tydligt-

 104. -börjar ersättas
  med naturens berättelse-

 105. -och den biologiska evolutionsläran.

 106. "Livets mening är att ha kul,"
  säger de flesta.

 107. "Livets mening
  är att föra släktet vidare."

 108. Men en man
  i 50-årsåldern svarar ändå:

 109. "Jag tillhör den kristna
  västerländska kulturtraditionen"-

 110. -"och den är jag mycket påverkad av.
  Det är min livsfilosofi."

 111. Och en kvinna i 50-årsåldern säger:
  "Jag älskar min trädgård."

 112. "Jag ser hur allt där
  gror, växer, vissnar och dör"-

 113. -"och spirar nästa år igen.
  Det kan stå som en bild för livet."

 114. "Jag tror inte på Gud,
  men tycker ändå"-

 115. -"att Tio guds bud
  kan ge en bra vägledning i livet."

 116. Så fungerar alltså kulturarvet,
  kan man säga-

 117. -i våra försök
  att hitta en mening med livet-

 118. -och en mening i livet.

 119. Inte som ett järnvägsspår,
  skulle man kunna säga-

 120. -utan som ett förråd
  av tankar och föreställningar-

 121. -bevarat i vårt minne,
  i våra 86 miljarder nervceller-

 122. -eller kanske hälften så många
  om man är senior.

 123. Ja. Som Pontus har beskrivit det.
  Det är en intressant kontaktpunkt-

 124. -mellan min egen
  livsåskådningsforskning-

 125. -och forskningen om våra hjärnceller.

 126. Tack så otroligt mycket.
  Jag ger ordet till Keith Wijkander.

 127. Tack. Jag har också fått
  en sån här fråga, eller uppmaning-

 128. -att reflektera över eller
  förhålla mig till, som man säger.

 129. Hur ser jag
  på förutsättningarna för förnybara-

 130. -eller hållbara samhällskontrakt?
  Vilka kontrakt behöver vi vårda-

 131. -revidera, formulera
  för att ta till vara kulturarvets-

 132. -och kulturarvsarbetets potential
  och bidra till social hållbarhet?

 133. Frågan var möjligen lite mångtydig,
  men intressant att reflektera över.

 134. Jag ska komma tillbaka
  till den alldeles strax-

 135. -men först en reflektion som har att
  göra med det Pontus har berättat:

 136. Som Pontus beskriver
  neurofysiologin i dag-

 137. -så har den en väldigt tydlig
  empirisk inriktning.

 138. Med empirisk inriktning menar jag-

 139. -idén om att vetenskapen bygger på
  att man gör iakttagelser-

 140. -observationer och experiment,
  och det man ser lär man sig av.

 141. Empirismens store banérförare
  i västerländsk vetenskapstradition-

 142. -är ju skotten David Hume,
  som levde på 1700-talet-

 143. -och som var föregångsmannen
  till hela den väldiga expansion-

 144. -som naturvetenskaperna fick
  under 1800-talet-

 145. -där man tillämpade
  de empiristiska idéerna och rönen.

 146. Möjligheterna till framgångar tycktes
  ju fullständigt obegränsade.

 147. Man trodde sig kunna erövra världen
  och få veta allt-

 148. -med hjälp av
  de empiristiska metoderna.

 149. Sen fanns det naturligtvis
  slavar på triumfvagnen.

 150. I någon mån
  får jag ta den rollen här också.

 151. Det som empirismen, upptäckte man,
  inte kom åt är en kvalitativ aspekt.

 152. Det fungerar nämligen så här...
  Om vi ser och lär av erfarenheterna-

 153. -och sen lägger vi de erfarenheterna
  till grund för nya erfarenheter-

 154. -och sen ackumuleras det successivt
  och så lär vi av de erfarenheterna:

 155. "Det här gick ju inte så bra,
  men det här gick bra."

 156. Sen växer skeendet på det sättet.

 157. Men om det hade varit så enkelt
  tror jag att vi hade levt i nånting-

 158. -som kanske inte är himmelriket,
  men den bästa av jordiska världar.

 159. Människosläktet har ju ändå
  hyfsat många år på nacken-

 160. -och hade det bara handlat om
  att ackumulera erfarenheter-

 161. -då hade vi väl rimligtvis kommit på
  hur man bäst organiserar samhället.

 162. Det verkar ju inte
  som om vi har gjort det.

 163. Då kommer vi
  till den här kvalitativa aspekten-

 164. -alltså om vi i den allra enklaste
  formen tänker oss-

 165. -hur vet vi att ett plus ett är två-

 166. -då inser vi att här finns
  nånting mer än bara siffran ett där-

 167. -och siffran ett där.
  Vi kan ta en samtalsledare-

 168. -och en samtalsledare till,
  utan att förstå den kvalitativa idén-

 169. -vad det innebär att vi lägger ihop
  dem, alltså plustecknet däremellan.

 170. Såna här saker
  som "möjligt", "nödvändigt"...

 171. ..."tillförlitligt", den stora mängd
  av abstraktioner som vi använder...

 172. ...när vi gör kausala samband
  och kopplar ihop berättelserna...

 173. ...som Pontus talade om. Dem kan vi
  inte lära oss av erfarenheter.

 174. Den intressanta frågan är:
  Var kommer förmågan att syntetisera-

 175. -förmågan att ta det här språnget-

 176. -från den ena
  kvantitativa erfarenheten-

 177. -som vi adderar till en annan,
  och sen få dem till nånting-

 178. -som går utöver
  enbart summan av de hela.

 179. Det är väl egentligen den frågan
  som man närmar sig-

 180. -när man är intresserad, åtminstone
  för min del, av kulturfrågor.

 181. Den definition av kulturarvet
  som Carl Reinhold läste upp-

 182. -skulle man möjligen kunna säga är
  ganska empiristisk till sin karaktär.

 183. Det är lite så att den räknar upp
  allt som möjligen kan inkluderas-

 184. -i den här erfarenhetssfären,
  men den innehåller ju inte-

 185. -och jag säger inte att det är fel-

 186. -men den innehåller ingen gradering,
  eller nån kvalitativ aspekt.

 187. Vad är det i hela den här summan
  av historiska minnen och artefakter-

 188. -som är viktigare än annat?
  Vad är viktigt och vad är oviktigt?

 189. Det måste ju ni som jobbar
  i den här branschen förhålla er till.

 190. Ni kan inte bevara
  precis vad som helst-

 191. -utan idén med Riksantikvarieämbetet
  och museernas profession-

 192. -är ju att det ska finnas en förmåga,
  en kunskap, en professionalitet-

 193. -att skilja ut det viktiga
  från det mindre viktiga.

 194. Tillbaka till frågan, då. Snabbt nu.

 195. Samhällskontraktet,
  finns det över huvud taget?

 196. Bara för nåt år sen kunde man läsa
  inte minst statsvetenskapliga texter-

 197. -där man raljerade med denna gamla
  rousseauianska, romantiska idé-

 198. -alltså att samhället
  vilar på lagar och förordningar-

 199. -överenskommelser och så vidare.

 200. Det finns inte i den
  föreställningsvärlden nåt utrymme-

 201. -för en konstig figur som svävar
  under eller över i nåt skede.

 202. Så har det varit ganska länge,
  men det är utan tvekan så-

 203. -att idén om samhällskontraktet
  är en bubblare.

 204. Nu talar våra politiker,
  även de främsta-

 205. -som om samhällskontraktet
  var en självklarhet-

 206. -som inte kan ifrågasättas, utan
  som vi måste ägna oss åt att vårda.

 207. Många talar om att samhällskontraktet
  håller på att brytas.

 208. Nånting är det som är i gång här.

 209. Jag tror att den här idén är riktig.

 210. Jag tror också att man får tänka sig-

 211. -att kontrakt,
  det är ingenting som man träffar...

 212. Det är en sorts avtal. De som tycker
  samma sak och håller med varandra-

 213. -behöver knappast sluta nåt avtal.

 214. Själva idén
  med samhällskontraktet handlar om-

 215. -att det finns
  motsättningar i samhället.

 216. Det finns idéer, tankar,
  önskemål, behov, föreställningar-

 217. -ja, identiteter, till exempel,
  som inte riktigt går ihop-

 218. -utan som skaver med varandra.

 219. Ingen har ju en kultur för sig själv.

 220. Ingen utvecklar
  sin alldeles privata kultur.

 221. Vår kultur skapar vi ju
  i samspel med alla andra.

 222. Lever man då i den samhälleliga form-

 223. -som antingen omges av idén
  om staten eller om lokalsamhället-

 224. -så måste det ändå finnas
  nån form av överenskommelse-

 225. -om hur den här...
  vad det är vi lever i.

 226. Vad är det för sorts formation
  som vi befinner oss i?

 227. Då krävs nån form av kontrakt.
  Det innehåller flera paragrafer-

 228. -men det finns bara ett kontrakt.

 229. Frågan om vilka samhällskontrakt
  man ska ändra är lite felställd.

 230. Man kan ändra på olika paragrafer,
  men de får inte spreta för mycket.

 231. Samhällskontraktet handlar om
  att tillräckligt många-

 232. -måste vara överens
  om tillräckligt mycket-

 233. -om vad det är för sorts samhälle som
  vi lever i, vilken berättelse vi har-

 234. -och vart samhället är på väg.

 235. Finns inte den där berättelsen,
  det här kittet-

 236. -då blir det oroligt i samhället.
  Det blir nån sorts olust.

 237. Samhällskontraktet, man märker inte
  av det förrän man börjar sakna det.

 238. Det här med kulturarv är för mig
  i väldigt hög grad likt normer.

 239. Normer är för mig egentligen
  outtalade föreställningar-

 240. -som är så viktiga och som vi tar så
  för givna att vi inte formulerar dem.

 241. Jag är tveksam
  till begreppet normkritik.

 242. En norm som kan kritiseras
  är ingen norm för mig.

 243. Det är nånting som håller på att
  sjunka ner i träsket av värderingar-

 244. -eller till och med åsikter.
  Det är på väg ut redan.

 245. Vid vissa tidpunkter behöver
  de här kontrakten förnyas ordentligt.

 246. Det sker inte successivt,
  utan vid vissa kritiska skeenden.

 247. Det är väl mycket som talar för att
  vi befinner oss i ett sånt skede.

 248. Kulturarvet tror jag,
  i kvalitativ mening-

 249. -är träffande att beskriva som summan
  av alla de gamla överenskommelser-

 250. -som egentligen vår nuvarande
  överenskommelse bygger på.

 251. Det är en tradition, en pålagring
  av gamla överenskommelser-

 252. -som ligger till grund för de nya.

 253. När vi säger
  att vi behöver kulturarvet-

 254. -är det för att det är vår
  samlade lärdom om hur vi bär oss åt-

 255. -när vi ska skapa
  ett nytt fungerande samhällskontrakt.

 256. Så är det.

 257. Kulturmiljön tror jag är viktig
  i det här sammanhanget.

 258. Det resonemang som jag har fört
  blir väldigt abstrakt-

 259. -och svårt att hålla kvar i huvudet.
  Vi glömmer bort det.

 260. Då tänker jag mig att det fysiska
  kulturarvet, det konkreta-

 261. -vi använder nog det
  för att hålla i minnet-

 262. -för att skapa
  en gemensam referensram-

 263. -till hur de här
  kulturella överenskommelserna-

 264. -som vi bygger samhället på
  har sett ut och ser ut just nu.

 265. Tar vi bort dem så raserar vi också-

 266. -förutsättningarna
  för det gemensamma komihåget.

 267. Slutsatsen blir
  att kulturarvet är viktigt-

 268. -för att skapa förutsättningar-

 269. -för nya och förnyade
  samhällskontrakt.

 270. Sen är det de kontrakten
  som skapar den sociala hållbarheten.

 271. Det blev som Riksantikvarieämbetet
  framställer det, fast tvärtom. Så.

 272. Lysande.
  Tack, både Keith och Carl Reinhold-

 273. -för reflektioner som har planterat
  nya tankar i min hjärna.

 274. -Vad säger du, Pontus?
  -Det spänner över stora områden.

 275. Min bakgrund är ju dels,
  faktiskt, en humaniorabakgrund-

 276. -som jag började med innan jag tog
  steget över till naturvetenskaperna.

 277. Jag tror att humaniorabakgrunden
  har gjort att jag har skrivit boken-

 278. -och är intresserad av större frågor.

 279. Det som är så spännande är just-

 280. -att det är både högt och lågt,
  kan man säga, i detta.

 281. Jag hade ju den här nervcellen här
  som alibi för mitt samtal-

 282. -och ur naturvetenskaplig synpunkt-

 283. -så är ju hjärnan
  det här väldigt komplicerade organet-

 284. -det mest komplicerade föremålet
  som vi känner till i universum-

 285. -och väldigt svårt att studera.

 286. Å ena sidan så-

 287. -hur man än gör
  när man ska registrera nånting-

 288. -så är det bara små
  elektriska impulser man märker av-

 289. -med elektroder i hjärnan.
  Det är bara det man kan hitta.

 290. Naturvetenskap
  handlar om det man kan mäta.

 291. Går det att mäta
  så är det möjligt att studera.

 292. Å ena sidan. Å andra sidan är det
  allas våra beteenden och identiteter.

 293. Där har man ju olika infallsvinklar-

 294. -där man inom neurovetenskapen
  gärna börjar i nervcellsänden-

 295. -med de här elektriska impulserna-

 296. -och så finns de här sakerna
  som ni har tagit upp.

 297. Men jag tänkte bara...
  Det är en intressant...

 298. Det är intressant att det å ena sidan
  är det oerhört enkla men komplexa-

 299. -rent biologiska, och sen det här
  som uppstår ur det här.

 300. Så som jag ser det, i alla fall.

 301. Identitet var du inne på.
  Vad är det för nånting?

 302. Jag tror att det har mycket att göra
  med livshistorien som vi berättar...

 303. ...och som vi skapar under tiden.

 304. Det som man kan vara med om,
  som kanske en del har märkt av-

 305. -är om man vaknar upp en morgon,
  från sömnen-

 306. -eller, vilket inte är så ovanligt,
  att vakna från att ha varit sövd-

 307. -under en operation,
  så finns det en del som upplever-

 308. -att de inte har nån jag-identitet.

 309. Det beror på att de inte har tillgång
  till sin livshistoria-

 310. -under en väldigt kort period.
  Det är en väldigt märklig upplevelse-

 311. -har jag förstått.

 312. Om man å andra sidan
  tar de här demenssjukdomarna-

 313. -så är det, om man frågar människor,
  det man allra minst vill råka ut för.

 314. Alzheimers sjukdom.

 315. Anledningen till det
  är att man då ändras som person-

 316. -just eftersom den här historien
  suddas ut, och identiteten.

 317. Den är väldigt viktig. Exakt på
  vilket sätt kan jag inte svara på-

 318. -men så är det ju helt klart.

 319. När det gäller vikten av kulturarvet-

 320. -så är det en fråga som jag inte vet
  om jag är lämpad att svara på.

 321. Det finns de som är bättre på det,
  men det är några av mina kommentarer.

 322. Tack. Eftersom jag ska avrunda
  den här programpunkten nu-

 323. -ger jag en halv minut var
  till Keith och till Carl Reinhold.

 324. Frågan om jaget och upplevelsen
  av jaget är otroligt intressant.

 325. Vi talar ofta
  om identiteter som nåt konstruerat-

 326. -att vi bygger upp en identitet.

 327. Att nåt är konstruerat betyder inte
  att det är mindre viktigt-

 328. -utan det säger nåt om uppbyggnaden,
  men man kan notera-

 329. -att bland våra
  mer framstående och uppburna tänkare-

 330. -så har till exempel Lévi-Strauss
  och Foucault båda uttryckt-

 331. -väldigt tydligt att den här idén
  om att de är ett jag-

 332. -är nånting som de känner sig
  väldigt otrygga med.

 333. Jag har väldigt svårt att förstå idén
  om att jag är ett jag-

 334. -säger till exempel Lévi-Strauss.
  Det kan ha att göra med-

 335. -att när de av våra medmänniskor
  som lyckas klättra upp lite högre-

 336. -på de här tänkandets höjder
  än var vi andra befinner oss-

 337. -så blir det som att fundamentala
  föreställningar sätts i fråga.

 338. Kanske inte bara är identiteten
  är konstruerad, utan även jaget.

 339. Vem är du egentligen, Pontus Wasling?

 340. -Tack. - Har du en snabb replik?
  -Ja, kort bara.

 341. David Hume, som du nämnde-

 342. -spekulerar i en av sina
  mest betydelsefulla böcker om jaget.

 343. Han tittar in i sig själv och ser
  bara ett virrvarr av erfarenheter-

 344. -och minnen, men nåt jag
  hittar han inte, säger han.

 345. Men vem är det som tittar,
  kan man då undra. Är inte det jaget?

 346. Låt mig till sist bara nämna
  det här sommarminnet.

 347. I somras var min fru och jag
  på friluftsteater.

 348. Romateatern satte upp Bergmans
  "Sommarnattens leende"-

 349. -i klosterruinen,
  och i programbladet stod det:

 350. "Pjäsen belyser
  de grundläggande frågorna"-

 351. -"om vad det är att vara människa."

 352. En recensent sa: "Under det lättsamma
  finns de klassiska livsfrågorna"-

 353. -"om livets mening, åldrandet
  och frågan om vad kärlek är för nåt."

 354. Men, och det är bara en reflektion,
  jag har inte stött på någon-

 355. -som har reflekterat över mötet
  mellan den lättsamma pjäsen-

 356. -de djupare frågorna och platsen,
  Roma klosterruin-

 357. -ett kulturarv som förvandlas
  till en teaterkuliss.

 358. Är det ofta så med vårt kulturarv,
  kan man fråga.

 359. Tack för en fin slutkläm-

 360. -där en väldigt vacker plats nämns,
  som jag rekommenderar ett besök till.

 361. Jag vill tacka
  Pontus, Carl Reinhold och Keith.

 362. Textning: Peeter S. Randsalu
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Identitet, minnet och meningen med kulturarvet

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Ett tvärdisciplinärt samtal om människans förutsättningar att förhålla sig till tid, minne, komplexitet och förändring. Medverkar gör Pontus Wasling, hjärnforskare, Carl Reinhold Bråkenhielm, präst, teolog och professor i empirisk livsåskådningsforskning, samt Keith Wijkander, filosofie doktor i arkeologi, författare och mångårigt verksam inom svensk kulturpolitik. Moderator: Evelina Wahlqvist. Inspelat den 8 november 2018 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangör: Riksantikvarieämbetet.

Ämnen:
Biologi, Samhällskunskap
Ämnesord:
Allmän medicin, Etnologi, Kulturarv, Medicin, Minnet, Nervsystemet, Neurologi, Samhällsvetenskap, Sociala strukturer, Socialantropologi, Sociologi
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Riksantikvarieämbetets höstmöte 2018

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Riksantikvarieämbetets höstmöte 2018

Bildning som demokratiprojekt i en splittrad tid

Föreläsning med Ida Östenberg, författare och docent i antikens kultur och samhällsliv. Med exempel från antikens Grekland och Rom belyser och analyserar hon samtiden med särskilt intresse för demokrati, nationalism och betydelsen av bildning. I ett efterföljande samtal medverkar även Henrik Berggren, historiker och författare, samt Carl Heath, regeringens särskilda utredare för att värna det demokratiska samtalet. Inspelat den 7 november 2018 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangör: Riksantikvarieämbetet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Riksantikvarieämbetets höstmöte 2018

Kulturarvet och socialt hållbar utveckling

Jenny Lönn, kommunikationsstrateg, utvecklar strategier åt kunder inom vitt skilda sektorer. Hon arbetar för ett företag som är internationellt verksamt inom omvärldsanalys, förändringsarbete och tillväxtstrategi. Hur väcker vi engagemang kring kulturarvets roll i vår föränderliga tid? Avslutande samtal med riksantikvarie Lars Amréus och Jörgen Peters, länsråd i Halland. Inspelat den 7 november 2018 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangör: Riksantikvarieämbetet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Riksantikvarieämbetets höstmöte 2018

En personlig resa i en föränderlig tid

Sada Mire kom till Sverige som ensamkommande flyktingbarn. Hennes sätt att utforska somalisk och afrikansk historia var en resa som först började med att förstå svenskt arv och dagens samhälle. Idag är hon gästprofessor i Nederländerna, och den enda aktiva somaliska arkeologen i Somalia och Somaliland. Hon är även grundaren till organisationen Horn Heritage. Föreläsningen följs upp av en intervju av Karin Altenberg. Inspelat den 7 november 2018 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangör: Riksantikvarieämbetet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Riksantikvarieämbetets höstmöte 2018

Identitet, minnet och meningen med kulturarvet

Ett tvärdisciplinärt samtal om människans förutsättningar att förhålla sig till tid, minne, komplexitet och förändring. Medverkar gör Pontus Wasling, hjärnforskare, Carl Reinhold Bråkenhielm, präst, teolog och professor i empirisk livsåskådningsforskning, samt Keith Wijkander, filosofie doktor i arkeologi, författare och mångårigt verksam inom svensk kulturpolitik. Moderator: Evelina Wahlqvist. Inspelat den 8 november 2018 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangör: Riksantikvarieämbetet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Riksantikvarieämbetets höstmöte 2018

Det senaste från Uppåkra arkeologiska center

Under tusen år var skånska Uppåkra en maktplats. Karin Nilsson, från Stiftelsen Uppåkra arkeologiska center, berättar om dagens Uppåkra som en innovativ mötesplats med fokus på barn och arkeologisk metodik. Här får barn utforska arkeologiska gåtor med hjälp av data från två av världens främsta forskningsanläggningar - Max IV och ESS, belägna i Lund. Inspelat den 8 november 2018 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangör: Riksantikvarieämbetet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Riksantikvarieämbetets höstmöte 2018

Från Davos till Karlshamn

I somras klubbades Davosdeklarationen "Towards a high-quality Baukultur for Europe". Emina Kovacic, stadsarkitekt i Karlshamn, delar med sig av sina perspektiv på arkitektur, rotlöshet och platstillhörighet. Vad krävs av en byggnad eller miljö för att den ska vara betydelsefull för många? Och hur kan arkitekter och planerare arbeta för att skapa och tillvarata dessa värden på lokal nivå? Inspelat den 8 november 2018 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangör: Riksantikvarieämbetet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Riksantikvarieämbetets höstmöte 2018

Kulturarvet och framtiden

Sara Sabatini forskar i konsthistoria vid universitetet i Genua. Hon ingår i ESACH (The European students association for cultural heritage) som är ett gränsöverskridande nätverk mellan åtta länder i Europa för samarbete inom kulturarvet med ett ungt perspektiv. Inspelat den 8 november 2018 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangör: Riksantikvarieämbetet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Vad händer i hjärnan när vi sover?

Vad händer i hjärnan när vi sover?

Professor Maria Engstrand berättar om sömn och hur olika sjukdomar påverkar sömnen. När vi lägger oss för att sova och vila händer väldigt mycket i hjärnan. De senaste 10 åren har det inom forskningen gjorts stora framgångar i att förstå människans hjärna och hur den utvecklas. Inspelat den 17 september 2015 vid Linköpings universitet. Arrangör: Linköpings universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Den oförväntade lusten

Patrik Rosdahl och Sahar Mosleh utmanar föreställningen att funktionshinder är ett hinder för ett bra sexliv. Patrik Rosdahl besöker ofta skolor i Malmö och berättar om sig själv. "En del tror att man inte har någon sexlust, bara för att man sitter i en rullstol", säger han. Sahar Mosleh är lesbisk och gift. Hon sitter i en permobil, för Sahar är sex mycket viktigt. Samtal med sexologen Birgitta Hulter.