Titta

UR Samtiden - MR-dagarna 2018

UR Samtiden - MR-dagarna 2018

Om UR Samtiden - MR-dagarna 2018

Föreläsningar och samtal från Mänskliga rättighetsdagarna 2018. Här möts forskare, studenter, tjänstepersoner, aktivister, politiker och ideellt engagerade varje år för att diskutera, lyssna och engagera sig i frågor kring som bidrar till utvecklingen av mänskliga rättigheter lokalt i Sverige och globalt i världen. Inspelat den 11-17 november 2018 på Stockholmsmässan. Arrangörer: Föreningen Ordfront och Mänskliga rättighetsdagarna.

Till första programmet

UR Samtiden - MR-dagarna 2018 : Faran med att försvara mänskliga rättigheterDela

 1. Har vi tillräckligt många människor
  inom rättsväsendet-

 2. -som tänker på
  nya sätt att se på processer?

 3. Vi måste prata om hur alla måste
  respektera mänskliga rättigheter-

 4. -och att även rättsväsendet har en roll.

 5. Det här seminariet handlar om
  försvar av mänskliga rättigheter.

 6. Hur definierar du "försvarare av
  mänskliga rättigheter"?

 7. God morgon.
  Det korta svaret blir nog-

 8. -att det handlar om
  att arbeta för mänskliga rättigheter.

 9. Försvar för mänskliga rättigheter
  handlar ofta om advokater-

 10. -eller om arbetet med mänskliga
  rättigheter i stora organisationer.

 11. Det viktiga är att det inte stämmer.

 12. Vem som helst
  kan försvara mänskliga rättigheter.

 13. Det var en lång debatt i FN
  om definitionen-

 14. -som slutade med att man inte
  kom fram till en entydig definition-

 15. -utan att alla har rätt att engagera sig
  för de mänskliga rättigheterna.

 16. Förstås advokater eller journalister som
  jobbar med mänskliga rättigheter-

 17. -men också din granne,
  som är engagerad i sina barns skola-

 18. -och som arbetar
  med tillgång till utbildning.

 19. Alla som arbetar med frågor som har
  att göra med mänskliga rättigheter-

 20. -ingår i definitionen. Det är inte bara
  min åsikt, utan även FN:s.

 21. FN säger väldigt tydligt att alla
  kan vara människorättsförsvarare.

 22. Kan till och med statstjänstemän
  vara människorättsförsvarare?

 23. Absolut. Vi har exempel på domare
  och till och med fängelsevakter-

 24. -som ofta står på andra sidan
  och bryter mot rättigheterna-

 25. -men som avslöjar brott och tar
  ställning för fångars rättigheter.

 26. Om de då själva blir måltavlor
  har de därför också rätt till stöd.

 27. Kan man säga att det finns
  några särskilda kriterier?

 28. I deklarationen betonar man-

 29. -att man minst måste stödja tanken
  på universella mänskliga rättigheter.

 30. -Det är ett kriterium.
  -Ja, det är det.

 31. Det är en deklaration
  för universella mänskliga rättigheter.

 32. Man måste vara ärlig
  och säga att människorättsförsvarare-

 33. -eftersom alla kan vara försvarare,
  har sina egna förutfattade meningar.

 34. Därför måste man erkänna att även
  bland människorättsförsvarare-

 35. -kan man se diskriminering
  mot kvinnor eller mot HBTQ-personer-

 36. -inom människorättsrörelsen
  i många länder.

 37. Men målsättningen är att alla ska tro
  på universella mänskliga rättigheter.

 38. Ett annat kriterium är fredlig aktivism.

 39. Alla får engagera sig för mänskliga
  rättigheter, men inte ta till våld.

 40. Om det förekommer våld, vilket i vissa
  sammanhang är svårt att avgöra-

 41. -protester kan ju ibland bli våldsamma-

 42. -så gör det att man hamnar
  utanför FN-deklarationens ramverk.

 43. Vi återkommer till liknande frågor,
  om juridiska aktioner och sånt senare.

 44. Men för att förtydliga, varför är
  den här deklarationen så viktig?

 45. Varför är det viktigt
  att skydda människorättsförsvarare-

 46. -hellre än andra slags aktivister,
  som miljöaktivister eller så?

 47. Varför är den här deklarationen så
  viktig för stater att skriva under på?

 48. Miljöaktivister
  finns också med i definitionen.

 49. Människorättsförsvarare
  kan vara antikorruptionsaktivister-

 50. -miljöaktivister,
  alla som på nåt sätt har att göra med-

 51. -och skyddet av miljön handlar också
  om mänskliga rättigheter.

 52. Varför är det viktigt? Det leder till
  förändring. Det kommer inte utifrån.

 53. I alla länder som har genomgått
  förändringar, till och med i Etiopien-

 54. -där de har släppt politiska fångar och
  myndigheterna verkar öppna upp lite-

 55. -så har det skett efter två år
  av protester från civilsamhället.

 56. Den arabiska våren
  slutade illa i många länder-

 57. -men i Indonesien ser vi ett visst hopp.

 58. Den rörelsen kom från gräsrötterna,
  den kom inte utifrån.

 59. Därför är det viktigt
  att skydda människorättsförespråkare.

 60. De kan skapa sociala förändringar
  och social rättvisa.

 61. De hjälper också stater
  att hålla det de har lovat...

 62. Ja, även om de inte alltid gillar det.

 63. Ja. Många människorättsförsvarare
  lever under ständiga hot-

 64. -och det finns många hinder
  för deras arbete.

 65. Går det att ge en överblick
  över situationen just nu-

 66. -för människorättsförsvarare?
  Vad ser ni som de största hoten i dag?

 67. Om man jämför med för tjugo år sen-

 68. -så fortsätter man att fysiskt angripa
  människorättsförsvarare.

 69. Under de senaste åren
  har antalet dödsfall ökat-

 70. -särskilt i Latinamerika
  och Filippinerna.

 71. 80 procent av alla mord på människo-
  rättsförsvarare sker i sex länder.

 72. Vi har dokumenterat 280 mord 2017-

 73. -och det var över 300 förra året.

 74. I år uppskattar vi antalet
  till över 350.

 75. Det har alltid funnits mord,
  frihetsberövanden och gripanden.

 76. Det som har förändrats under de
  senaste tjugo åren är ett antal saker.

 77. Sociala medier
  är ett verktyg för mobilisering-

 78. -men också för övervakning av vad
  människorättsrörelsen sysslar med.

 79. Företags roll, inte företag i allmänhet-

 80. -utan de företag som varit inblandade-

 81. -i brott mot mänskliga rättigheter
  och civilsamhället i många länder-

 82. -särskilt där det finns motstånd mot
  stora projekt som dammar eller gruvor-

 83. -som är företagens ansvar.

 84. Förtrycket kommer också närmare
  hem, som till mitt hemland Italien-

 85. -och i hela Västeuropa har vi sett
  en ökning, i Polen, i Ungern-

 86. -länder som traditionellt
  har stött mänskliga rättigheter-

 87. -som blir svagare i sitt stöd
  för civilsamhället i andra länder-

 88. -men som använder samma retorik
  mot civilsamhället inom landet-

 89. -och inte bara när det gäller migration,
  utan på ett antal områden.

 90. Även lagar som försöker stoppa
  människorättsförsvarare-

 91. -och särskilt under de senaste fem
  åren allt fler lagar mot finansiering.

 92. Om man är en fristående kritisk grupp
  som inte kan finansieras inom landet-

 93. -så är enda sättet
  att få internationellt stöd.

 94. Om det är förbjudet
  eller måste godkännas av staten-

 95. -blir det väldigt svårt att verka.

 96. Vi har två människorättsförsvarare här,
  Sakhile och Pierre.

 97. Kan du berätta för publiken
  vad din organisation gör, Sakhile?

 98. Tack. Vår organisation heter
  Women in Politics Support Unit.

 99. Det är en feministisk resurs i Harare
  som arbetar i landets tio provinser.

 100. Vi ger stöd och utrymme
  åt kvinnor att delta i samhället-

 101. -och även att engagera sig politiskt.

 102. Vi fokuserar
  på kvinnors deltagande i politiken.

 103. Vi arbetar med ledningsfrågor och
  med landets sjutton politiska partier-

 104. -och vi arbetar med
  att försöka påverka de processerna-

 105. -så att vi kan få bättre rättigheter
  för kvinnor generellt.

 106. Det är det vi gör.
  Kvinnor hamnar i en skärningspunkt...

 107. När kvinnor försöker fokusera på
  att bara leva sina liv-

 108. -så hamnar kvinnor i en
  skärningspunkt mellan statens politik-

 109. -valprocesserna och en arkitektur
  som inte är tillgänglig och öppen nog-

 110. -för att motsvara det kvinnor vill göra.

 111. Det handlar inte bara om saker
  som jämlikhet mellan könen-

 112. -utan det visar på
  de demokratiska brister som finns-

 113. -och det visar på bristerna
  i statens arkitektur.

 114. Kvinnor måste inte bara
  göra det de vill-

 115. -utan de måste även
  försöka reparera strukturella problem-

 116. -som är mycket större
  än vad de först hade tänkt göra.

 117. Hur möter de en sån utmaning?

 118. Din organisation stödjer dem-

 119. -men innebär det att vissa kvinnor
  får för mycket på sitt bord-

 120. -när de plötsligt
  måste förändra ett helt system?

 121. Ja. En sak som jag beundrar
  hos de kvinnor som vi arbetar med-

 122. -är kvinnors förmåga att anstränga sig-

 123. -att göra saker
  som de inte hade planerat att göra-

 124. -men som krävs
  för att komma dit de vill.

 125. När vi pratar om mänskliga rättigheter
  och det min kollega pratade om-

 126. -och vad mänskliga rättigheter är
  glömmer vi ofta utnyttjandet.

 127. Vi pratar om brott mot rättigheter-

 128. -men oftast, i våra dagliga liv-

 129. -lider vi brist på rättigheter bara
  för att vi inte kan göra det vi vill.

 130. Vi kan inte utnyttja vår rättighet.
  Vi måste plötsligt försvara nånting-

 131. -men det var inte det vi ville göra.
  Jag ville komma hit, och det kunde jag.

 132. Jag utnyttjade min rörelsefrihet,
  utan att ens märka det.

 133. Men när man har ett system
  där jag måste identifiera mig överallt-

 134. -och får frågan vad jag har med mig,
  så har jag inte den rättigheten.

 135. Det är det vi måste prata om.
  Kan vi utnyttja våra rättigheter?

 136. -Vi ska inte bara prata om brott.
  -Jag håller med. Tack.

 137. Är det särskilt svårt för kvinnor-

 138. -att vara människorättsförsvarare
  i Zimbabwe?

 139. Kan du berätta mer om de hinder
  som kvinnor möter i Zimbabwe?

 140. Ett av hindren
  är att få folk att förstå...

 141. Här sitter jag som en av tre...

 142. Det har sett ut så genom
  de mänskliga rättigheternas historia.

 143. Till och med inom rättighetsdiskursen
  är allting väldigt patriarkalt.

 144. Vilka rättigheter är viktiga?
  Vilka är grundläggande rättigheter?

 145. Även perspektivet...

 146. Inom människorättssektorn frågar man
  hur ofta man har suttit i fängelse-

 147. -eller hur ofta man har blivit slagen.
  Som kvinna handlar det om våldtäkt.

 148. Men för mig är det där vi förlorar
  berättelserna om kvinnors kamp-

 149. -berättelser om kvinnor
  som kämpar för att få lämna sina hem-

 150. -för att få gå på möten som handlar om
  hennes barns skolgång-

 151. -eller tillgången till vatten och sånt.

 152. De kvinnor som vi arbetar med
  får ofta kämpa för små saker-

 153. -saker som vi inte bryr oss om,
  som att få tag på preventivmedel-

 154. -att få tag på vatten eller
  bättre betesmark för deras boskap-

 155. -eller bara jordbruksprodukter
  som gödsel och utsäde.

 156. Plötsligt befinner de sig i strid
  mot den politiska eliten-

 157. -och den ekonomiska eliten,
  utan att det var meningen.

 158. När vi börjar se
  hur vi kan hjälpa och stödja dem-

 159. -så kan vi förlora kvinnorna,
  för att vi ser saker med så olika ögon.

 160. Det gäller ekonomiska,
  kulturella och sociala rättigheter.

 161. Det har du arbetat med, Pierre,
  i din organisation, fast du är man.

 162. Kvinnors ekonomiska
  och sociala rättigheter i Haiti.

 163. Känner du igen vad Sakhile just sa
  när det gäller Haiti?

 164. Ja... God morgon, alla.

 165. Jag heter Pierre Esperance
  och kommer från Haiti.

 166. Jag är väldigt glad att vara här
  i mitt andra hem, Sverige.

 167. 1999 blev jag skjuten i mitt hemland-

 168. -på grund av mitt arbete och då
  kom jag hit för att få fysioterapi.

 169. Svenska Amnesty och andra
  hjälpte mig att komma hit-

 170. -och jag tillbringade
  minst tre månader i Sverige.

 171. Ja...

 172. Jag arbetar för människorätts-
  organisationen RNDDH-

 173. -ett nätverk för försvar
  för mänskliga rättigheter.

 174. Jag är också
  generalsekreterare för FIDH.

 175. Min organisation i Haiti-

 176. -gör många olika saker
  för gräsrotsorganisering.

 177. Vi utbildar människor
  i deras rättigheter-

 178. -och undervisar också i skolor.

 179. Vi sysslar med övervakning
  av viktiga statliga institutioner.

 180. Vi måste kämpa varje dag mot
  korruption och straffrihet i mitt land-

 181. -eftersom det inte finns
  ett fungerande rättsystem.

 182. Vi har ett väldigt nära samarbete
  med kvinnoorganisationer-

 183. -och även organisationer
  som arbetar för HBTQ-rättigheter.

 184. Att arbeta med mänskliga rättigheter
  i Haiti är väldigt svårt.

 185. Varje dag måste man kämpa
  mot korruption och straffrihet.

 186. Vårt rättssystem fungerar inte.

 187. I vårt system kan de som har pengar
  och makt köpa rättvisa.

 188. Vad var din fråga?

 189. Tack för det. Du får gärna
  berätta mer om ert arbete.

 190. Jag vet att ni jobbar med kvinnors
  ekonomiska och sociala rättigheter-

 191. -och kvinnors rätt
  att försörja sig själva.

 192. Kan du berätta lite om det?

 193. Min organisation har ett nära
  samarbete med kvinnoorganisationer.

 194. I Haiti har vi-

 195. -mycket våldtäkt och våld mot kvinnor.

 196. Vi har ett nära samarbete.

 197. Det finns åtminstone
  fem kvinnoorganisationer-

 198. -som vi arbetar tillsammans med.

 199. Vi har ett fall som vi arbetar med
  som går genom rättssystemet-

 200. -men det är inte lätt att få resultat-

 201. -eftersom vi saknar
  viktiga statliga institutioner-

 202. -och de som finns
  är väldigt polariserade.

 203. Om människor
  som har pengar och makt-

 204. När de begår brott
  mot mänskliga rättigheter-

 205. -blir de inte straffade-

 206. -för de är skyddade av straffriheten och
  korruptionen och de kan köpa sig fria.

 207. I Haiti stöter ni även på andra hinder.

 208. Ni har kriminella gäng,
  som du har nämnt.

 209. Och även FN.
  Kan du berätta lite om det?

 210. Kvinnor har utsatts för övergrepp
  av FN-trupper stationerade på Haiti.

 211. Ja, mellan 2003 och 2004-

 212. -genomgick Haiti en stor politisk kris.

 213. Då påbörjade FN
  en fredsbevarande operation-

 214. -med många militärer och civila.

 215. Många FN-soldater
  var inblandade i våldtäkter.

 216. Det skedde även
  brott mot de mänskliga rättigheterna.

 217. Vi fick inget stöd
  från den haitiska regeringen-

 218. -för att tvinga FN att ta sitt ansvar.

 219. Därför hade vi ingen framgång-

 220. -med de fall som vi drev i rättsystemet-

 221. -även i USA å Haitis vägnar.

 222. Så kvinnorna hade inga lagliga
  rättigheter när det gällde övergreppen?

 223. Ja, men FN-styrkorna...

 224. ...kom till Haiti 2004
  och de lämnade Haiti 2017.

 225. De spenderade
  över en miljon dollar om dagen-

 226. -men utan några resultat.

 227. Ja, de kom för att hjälpa Haiti-

 228. -att förbättra
  viktiga statliga institutioner-

 229. -som polis, rättsväsende, fängelser,
  men utan resultat.

 230. Ser du några liknande hinder
  för människorättsarbetet i Zimbabwe?

 231. Finns det nåt liknande?
  Kanske inte övergrepp, men hinder...

 232. Ja, om man kan Zimbabwes historia...

 233. Vi tillbringade 38 år
  under Robert Mugabe-

 234. -och hans styrande parti Zanu-PF.

 235. Det vi har nu
  är ett internationellt samfund-

 236. -som är väldigt glada
  för att Mugabe inte styr längre-

 237. -och som vill engagera sig i Zimbabwe
  utifrån det perspektivet, vilket är bra.

 238. Inga länder ska lämnas isolerade.
  Vi borde alltid engagera oss.

 239. Vi ser också att alla är så desperata
  att gå vidare efter Robert Mugabe-

 240. -att det internationella samfundet
  struntar i människorättsbrott-

 241. -och brott mot landets
  egna lagar och principer.

 242. Det handlar om sånt som ekonomin,
  ett stort problem i Zimbabwe-

 243. -som låg till grund för allt,
  och där ser man europeiska företag-

 244. -som inte följer EU:s egna regler om
  transparens och offentliga rapporter-

 245. -utan som väljer att gå in
  i väldigt privata, dolda avtal-

 246. -med ekonomin som inkörsport,
  vilket lämnar medborgarna ensamma-

 247. -och samhällen övergivna, utan
  nån solidaritet eller respekt för lagen-

 248. -på en internationell skala,
  och den bristen på respekt för lagen-

 249. -har en enorm inverkan på lokal nivå-

 250. -eftersom ditt eget land
  bryter mot dina rättigheter-

 251. -både lokalt och internationellt.

 252. Det börjar skapa en miljö där vi
  inte bygger en solid grund att stå på-

 253. -vilket skapar problem om två-tre år.

 254. Sen säger folk att det är
  för att landet är korrumperat.

 255. Nej, det är inte därför. Det är
  för att ni bryter mot era egna regler.

 256. Korruptionen handlar om
  saker som olagliga penningflöden-

 257. -som både företagen som inte
  respekterar det här sysslar med-

 258. -och även den politiska eliten,
  som inte vill ha med det att göra.

 259. Om man tar nånting
  som ett mineral från ett område-

 260. -så gör den gruvan att grundvattnet
  sjunker och vattentillgången minskar.

 261. Plötsligt tar det tre timmar
  för mig att samla vatten-

 262. -när det tog en kvart för min mormor.
  Min rätt till vatten är borta.

 263. Jag kan inte ens...
  Det är såna saker som vi ser.

 264. Ja. - Vill du säga nåt? Är det nåt som
  din organisation uppmärksammar?

 265. Företagens roll? Ja, absolut.

 266. Det finns definitivt en dubbelmoral-

 267. -där man å ena sidan
  pratar om mänskliga rättigheter-

 268. -nu pratar jag om regeringar i väst
  som kritiserar andra-

 269. -men när det gäller multinationella
  företag som är baserade i deras länder-

 270. -så vill man inte prata om det.

 271. Det ser man tydligt hos alla EU-länder-

 272. -när det gäller förhandlingarna om ett
  nytt, förhoppningsvis bindande, avtal-

 273. -om storföretags människorättsansvar,
  som EU motsätter sig.

 274. Man ser det även i hur man lyfter
  vissa frågor men inte andra-

 275. -beroende på var de inträffar och vilka
  relationer man har med de länderna.

 276. Vi pratar om Saudiarabien och
  Khashoggi, vilket ju är fruktansvärt-

 277. -men vi ska inte glömma
  hur Kanada kritiserade Saudiarabien-

 278. -som reagerade oerhört starkt,
  och EU var helt tyst.

 279. I det fallet var det väldigt viktigt
  att man inte höll tyst-

 280. -för det är det här som händer.
  De gör nåt och ser om nån reagerar.

 281. Om ingen reagerar vet de
  att ingen kommer att kritisera dem.

 282. På konferens i Wien 1993
  skrev alla under på-

 283. -att människorättsbrott i ett land inte
  är det landets interna angelägenhet-

 284. -och att kritik utifrån då är befogad.

 285. Vissa länder, som Saudiarabien,
  försökte motsätta sig-

 286. -och när de avbröt sina ekonomiska
  relationer med Kanada var alla tysta.

 287. Så det finns... Det är en dubbel roll,
  men den kan även vara positiv.

 288. Vi ser varje dag
  i många av de fall som vi stödjer-

 289. -vi hjälper ungefär 2 000
  människorättsförsvarare varje år-

 290. -som är utsatta för risker, och i många
  länder gör EU och FN ett bra jobb-

 291. -med att lyfta de fallen
  med de respektive regeringarna.

 292. Man måste kunna erkänna
  att det finns goda och dåliga sidor.

 293. Får jag fråga dig, Pierre...

 294. Vi har sett en massiv närvaro av
  internationella organisationer i Haiti.

 295. Särskilt efter jordbävningen 2010.

 296. Men det gav inte så bra resultat-

 297. -trots att många organisationer
  hade goda föresatser. Hur gick det?

 298. Kom nåt stöd fram
  till det haitiska folket?

 299. Nej, det fungerade inte.

 300. Det var för att
  direkt efter jordbävningen-

 301. -så kom många organisationer
  och länder till Haiti-

 302. -för att hjälpa haitierna.

 303. Till en början var det väldigt viktigt
  att hjälpa människor-

 304. -att få tak över huvudet,
  mat, vatten och så vidare.

 305. Men när handlar om
  rehabilitering och återuppbyggnad-

 306. -så kan man inte se några resultat.

 307. Ett av de största problemen var
  att organisationerna som kom-

 308. -inte arbetade med civilsamhället
  eller med lokala organisationer-

 309. -eller de lokala myndigheterna.

 310. De slösade pengar utan några resultat.

 311. Om man åker tillbaka till Haiti-

 312. -så har de flesta hus
  som förstördes av jordbävningen-

 313. -inte blivit återuppbyggda.

 314. Ibland försökte man även
  förflytta människor till områden-

 315. -där det fanns väldigt bra hus-

 316. -men där de inte kunde bo för att de
  inte kunde ta sig till jobbet och så.

 317. Kan du berätta om det? Man gjorde
  ett antal misstag längs vägen.

 318. Det fanns väldigt många människor
  som saknade nånstans att bo.

 319. Många organisationer använde pengar-

 320. -utan att hjälpa människorna
  att bygga upp sina hus igen.

 321. Det de gjorde var att de gav pengar
  för att hyra ett hus under ett år-

 322. -men det var allt.

 323. När det året hade gått kunde de inte-

 324. -hitta en bra plats där de kunde bo.

 325. Och också...
  Till en början försökte regeringen-

 326. -eller man började bygga några hus-

 327. -för offren-

 328. -men utan infrastruktur,
  inga skolor, inget vatten, inga jobb-

 329. -men där människor skulle bo.

 330. Det är därför vi i huvudstaden
  har fler "bidonvilles."

 331. Jag vet inte vad det heter på engelska.

 332. Så ni fick hjälp men den var...

 333. Man begick misstag,
  och det var inte långsiktigt.

 334. Man var där för att visa upp sig, utan
  att egentligen hjälpa haitierna alls.

 335. Ja. I början var det viktigt att...

 336. ...att hjälpa haitierna...

 337. ...eftersom det var en jordbävning
  och över 300 000 människor dog.

 338. Många hus förstördes-

 339. -och folk hade inte tillgång
  till vatten eller mat.

 340. Men när det gäller
  rehabilitering och återuppbyggnad-

 341. -tycker jag att organisationerna-

 342. -borde ha arbetat tillsammans
  med lokala haitiska organisationer-

 343. -och lokala myndigheter, men de kom-

 344. -och gjorde sina program
  utan att arbeta med haitierna.

 345. Det var därför det inte gav resultat.

 346. Kan vi gå tillbaka
  till det du sa tidigare, Pierre?

 347. Du har själv blivit utsatt för våld.
  Du sa att du har blivit skjuten.

 348. Kan du berätta mer
  om varför ditt arbete...

 349. ...är så farligt för den sittande
  regeringen eller presidenten...

 350. ...eller vem det nu är som hotar dig,
  att de faktiskt sköt dig?

 351. Det är en svår politisk situation
  i Haiti. Kan du berätta vad som hände?

 352. Jag vill egentligen inte
  prata om mig själv.

 353. När jag började nämnde jag
  vad som hände med mig 1999-

 354. -för att jag kom hit
  för att få fysioterapi-

 355. -och många svenskar
  hjälpte mig att återhämta mig.

 356. På grund av-

 357. -bristen på ett rättssystem i Haiti-

 358. -skulle jag säga
  att Haiti inte är en rättsstat.

 359. Vi har korruption och straffrihet-

 360. -och människorättsförsvarare
  som arbetar varje dag-

 361. -med att bekämpa korruption,
  straffrihet och människorättsbrott.

 362. Man kan bli en måltavla när som helst.
  Vilken dag som helst.

 363. Därför är det inte lätt att arbeta
  med mänskliga rättigheter i Haiti.

 364. Det är väldigt, väldigt farligt.

 365. I ditt land, i Zimbabwe,
  hur ser situationen ut där?

 366. Är det farligt att vara med
  i en kvinnoorganisation?

 367. Du nämnde alla andra hinder, förstås-

 368. -men är det farligt att vara
  människorättsförsvarare i Zimbabwe?

 369. Det kan vara ganska farligt att vara
  människorättsförsvarare i Zimbabwe.

 370. Just nu är det en bra tid.

 371. Vi har inte...

 372. Alla är nog medvetna om att det
  i november 2017 var en "statskupp"-

 373. -en militärstödd intervention,
  och vi har ett militariserat samhälle-

 374. -när det gäller statliga institutioner
  och departement och sånt.

 375. Dessutom hade vi mycket våld
  efter valet och många dödsfall.

 376. Det pågår en utredning om det nu.
  Under en period på några månader-

 377. -har vi en situation
  som är väldigt osäker.

 378. Människor vet inte vad som ska hända.

 379. Det vet inte vad som är okej
  och vad som inte är okej-

 380. -vad som är farligt
  och vad som inte är det.

 381. Medan allt det här pågår
  har vi också vår livsmiljö-

 382. -där vi det sker brott mot olika
  rättigheter i människors dagliga liv.

 383. Eftersom vi har haft en ekonomisk
  kollaps under de senaste tjugo åren-

 384. -har många inga formella jobb,
  utan har svarta jobb.

 385. De odlar frukt och grönsaker
  och säljer dem.

 386. Eftersom regeringen vill städa upp
  och göra ekonomin trygg för företag-

 387. -så kan man inte ha
  svarta försäljare i städerna.

 388. Det gör att polisen utför
  slumpmässiga inspektioner.

 389. De stoppar folk på gatan
  och ber dem öppna sina väskor.

 390. Om de hittar några flaskor vatten
  blir du gripen som vattenförsäljare.

 391. Det är inget som syns.
  Det är ingen stor apparat-

 392. -men det är såna små rättighetsbrott
  som sker överallt i hela staden-

 393. -inte bara i huvudstaden,
  utan i alla de sju stora städerna.

 394. Rättigheter tas från oss varje dag,
  och eftersom Zimbabwe vill förändras-

 395. -och tanken är
  att Zimbabwe ska förändras-

 396. -så ser vi också hur rättigheter
  urholkas av den ekonomiska politiken.

 397. När vi pratar om mänskliga rättigheter-

 398. -pratar vi inte tillräckligt
  om skattepolitik och ekonomisk politik-

 399. -som tillåter och bidrar till
  att rättigheter urholkas.

 400. Vi tar så mycket för givet, och det är
  okej att betala för olika tjänster.

 401. Det spelar ingen roll hur mycket,
  men om man betalar för vatten...

 402. Vad händer om det blir brist
  eller krig över vattnet?

 403. Vad innebär det för våra rättigheter?

 404. Har man bara rättigheter
  om man kan betala för dem?

 405. Och om man inte kan betala, ska man
  ändå försvara den rättigheten?

 406. Ska man respektera den?

 407. Som ett land som inte bara har
  befunnit sig i politisk kris i tjugo år-

 408. -utan vi har haft många kriser-

 409. -och i processen
  att gå vidare efter Robert Mugabe-

 410. -bygger vi ett samhälle som ger sig in
  i den globala nyliberala diskursen-

 411. -där det är okej att betala
  för rättigheter, och då förlorar vi dem.

 412. Det spelar stor roll för mig,
  för vi har skapat en kultur-

 413. -som säger att det är okej,
  att nån måste betala för vattenrening-

 414. -och nån måste betala
  för att leverera mediciner.

 415. När säger vi att en rättighet är en
  rättighet som jag har som människa-

 416. -och att systemen som bekosta den
  inte är viktigare än rättigheten själv.

 417. Du har sett det här eskalera i Haiti.

 418. Där måste ni också...
  Ni kan betala för rättvisa.

 419. Pengar är viktigt för rättvisa
  och för att inte bli satt i fängelse.

 420. Kan du berätta om korruptionen
  och vad den innebär?

 421. Kan du ge oss några exempel?

 422. Vårt rättsväsende är inte oberoende.

 423. De som har pengar och makt
  får tillgång till rättsväsendet.

 424. Till exempel...

 425. I år insåg vi...

 426. ...att 87 procent
  av alla som sitter i fängelse...

 427. ...är människor som kanske har stulit...

 428. ...en mobil, en get,
  en stol och så vidare.

 429. Men de som stjäl pengar-

 430. -de som har sysslat med
  drogsmuggling eller kidnappningar-

 431. -när de hamnar i fängelse
  så får de sitta ett tag-

 432. -kanske en eller två veckor,
  och sen kan de köpa sig fria.

 433. Det är därför jag säger
  att Haiti inte är en rättsstat.

 434. Rättsväsendet och viktiga statliga
  funktioner är svaga och polariserade.

 435. När vi pratar om lag och rätt
  sa du, Andrea, tidigare-

 436. -att människorättsförsvarare
  inte får använda våld.

 437. Får människorättsförsvarare
  bryta mot lagen?

 438. Det händer ju absolut.

 439. Jag tror att det är...

 440. För att svara på frågan
  måste vi se i vilken kontext det sker.

 441. I många länder kan man inte
  försvara mänskliga rättigheter-

 442. -utan att bryta mot lagen.
  Där tre människor med ett plakat-

 443. -måste få tillstånd av polisen,
  och där ingen nånsin ges ett tillstånd.

 444. I det fallet, om de fortfarande
  ger sig ut med sitt plakat-

 445. -så bryter de tekniskt sett mot lagen-

 446. -men vad är lagen till för?
  Det är frågan.

 447. I Bahrain har Nabeel Rajab,
  före detta vice ordförande för FIDH-

 448. -blivit dömd till tre års fängelse,
  bland många olika domar han har fått-

 449. -för att ha twittrat
  en regimkritisk tweet.

 450. Vad betyder det?
  Vad säger det om yttrandefriheten?

 451. Ja, han har brutit mot lagen i Bahrain.

 452. Det är viktigt att fundera på det
  när man svara på den frågan.

 453. Lagen måste följa de internationella
  mänskliga rättigheterna.

 454. Det är vårt ramverk, utifrån vilket vi
  bestämmer om vi ska hjälpa eller inte.

 455. Det var en stor fråga
  under förhandlingarna-

 456. -om FN:s deklaration
  om människorättsförsvarare.

 457. Vi firar ju dess 20-årsjubileum,
  och det är viktigt.

 458. Frågan löstes på ett intressant sätt,
  som är typiskt för förhandlingar i FN.

 459. En artikel säger
  att människorättsförsvarare-

 460. -måste verka inom det system
  som gäller i det land de verkar i-

 461. -men en annan artikel, för annars
  hade det varit svårt att få ihop-

 462. -säger att landets lagar måste följa
  internationella mänskliga rättigheter.

 463. Vad blir resultatet? Vi hjälper
  många människorättsförsvarare-

 464. -som står inför rätta, och ibland
  är anklagelserna helt ogrundade-

 465. -och det finns ingenting där, men
  ibland är de rent tekniskt grundade-

 466. -utifrån extremt restriktiva lagar.

 467. Jag vill bara hoppa in där också.

 468. Det är en väldigt viktig faktor
  att ta i beaktande-

 469. -särskilt när det gäller yttrandefrihet.

 470. I Zimbabwe pratar vi om yttrandefrihet-

 471. -men det finns ingen frihet
  när man har yttrat sig.

 472. Hur skyddar man dem
  som har utnyttjat sina rättigheter?

 473. Hur viktiga är de rättigheterna?
  Jag blir också påmind om-

 474. -frågan om lagars förenlighet.
  Tänker vi nånsin på skattelagar?

 475. Man ska följa
  och respektera skattelagarna-

 476. -men i många länder är skattesystem
  ett system för övergrepp-

 477. -och inte nödvändigtvis rättssystemet.
  Har vi rättvisa skattelagar?

 478. Jag kommer från Zimbabwe
  och i södra Afrika finns tre länder-

 479. -Zimbabwe, Malawi och Zambia
  där kvinnor försörjer sig på handel-

 480. -mellan de olika länderna. Om man ser
  på vilka produkter de handlar med-

 481. -är det mycket hygienprodukter
  som är svåra att få tag på.

 482. Det handlar om matvaror
  som matolja och ris.

 483. Det är sånt som de handlar med.
  Men pratar vi om rättvisa skatter där?

 484. Om en kvinna tar med
  en låda socker eller olja över gränsen-

 485. -och vi säger att de inte är människo-
  rättsförsvarare, de är bara handlare-

 486. -som inte respekterar vissa lagar,
  men de befinner sig i fattigdom.

 487. Fyra miljoner människor i Zimbabwe
  får matbistånd.

 488. Vad innebär det när man använder
  skattesystemet mot dem-

 489. -och när ska vi prata om hur skatt
  och mänskliga rättigheter hänger ihop?

 490. Vi måste prata mer om det,
  för vi glömmer kontexten-

 491. -där man utnyttjar sina rättigheter.

 492. Jag vill också anknyta
  till våra egna länder.

 493. Jag hade ett extremt exempel där en
  regimkritisk tweet kan vara ett brott.

 494. Att bryta mot lagen
  i form av civil olydnad-

 495. -är en etablerad och accepterad taktik.

 496. Om vi gör det måste vi erkänna
  att vi bryter mot lagen-

 497. -och att vi accepterar
  den risk som det utgör.

 498. Men det är nåt helt annat
  än solidaritet.

 499. I dag ser vi, det fanns väl
  ett fall även i Sverige-

 500. -hur människor räddar
  drunknande flyktingar och blir åtalade.

 501. I Frankrike säger kritiker
  att solidaritet har blivit ett brott.

 502. Nyligen var det ett fall där nån blev
  dömd för att hjälpa folk över alperna-

 503. -från Italien till Frankrike. Den här
  människan gav dem mat och husrum-

 504. -och tog med dem till vägen.
  Den människan har blivit åtalad.

 505. Det är solidaritet.
  Det är att hjälpa människor i nöd.

 506. Det är väldigt oroande
  att vi ser detta i våra egna länder.

 507. Vi måste fråga oss om vi vill ha ett
  samhälle med rädsla för asylsökare-

 508. -eller andra invandrare och där att
  hjälpa människor i nöd blir brottsligt.

 509. Många känner till
  det fall vi hade i Sverige-

 510. -där en ung kvinna
  stoppade ett flyg till Afghanistan.

 511. Hon har blivit åtalad för det.

 512. Jag hörde en intervju
  med åklagaren som sa-

 513. -att eftersom han såg det
  som en politiskt motiverad handling-

 514. -så borde se allvarligare på det än om
  det inte hade varit politiskt motiverat.

 515. Det är nåt som...

 516. I det här fallet sa hon att hon gjorde
  som protest mot för strikta asyllagar-

 517. -och hon ville stödja rätten till asyl.

 518. Har ni några kommentarer kring det?

 519. Är det så att människorättsförsvarare
  ibland ses som för politiska-

 520. -och att de begår politiska brott?

 521. Ofta kallas de för terrorister eller
  extremister på grund av sitt arbete-

 522. -och man ser inte
  att de kämpar för mänskliga rättigheter.

 523. -Det är väl väldigt vanligt?
  -Ja, vad är det att vara politisk?

 524. Allt offentligt engagemang
  är förstås politiskt.

 525. Jag kan inte detaljerna. Jag har sett
  videon på kvinnan på planet-

 526. -men jag har inte fördjupat mig i det,
  och jag kan inte Sveriges asyllagar-

 527. -och kan inte säga om de är för strikta,
  och om det fallet hanterades korrekt.

 528. Men vi vet att det finns områden-

 529. -som vaktas hårt
  och där handlingar får konsekvenser.

 530. Ett exempel från Irland är hur
  flygplatsen i Shannon på västkusten-

 531. -används av amerikanska plan
  på väg till krigszoner.

 532. Där hoppar aktivister över stängslet
  och går in på landningsbanan.

 533. Det är olagligt. De gör det, och det var
  det jag ville säga om civil olydnad-

 534. -medvetna om att det är olagligt
  och att de kan bli gripna och åtalade.

 535. De accepterar den risken.

 536. Vi vet ingenting om kvinnan på planet...

 537. Men om vi pratar generellt,
  kan människorättsförsvarare säga...

 538. Om de säger att de gör det för att
  försvara de asylsökandes rättigheter-

 539. -och det är
  en tydlig människorättshandling-

 540. -enligt deklarationen
  eller enligt internationell rätt-

 541. -borde man snarare
  ge ett mildare straff i det här fallet?

 542. Det är verkligen inte en förvärrande
  omständighet, som åtalaren här sa.

 543. Jag är ju inte helt opartisk, men det är
  inte en förvärrande omständighet.

 544. Jag tror att det går längre än så.
  Man har uppnått ett mål.

 545. Handlingen har skapat internationell
  debatt, och förhoppningsvis även här-

 546. -men absolut en internationell debatt-

 547. -och förhoppningsvis har man
  återupptagit det specifika asylfallet.

 548. Om man uppnår det
  har man uppnått sitt mål.

 549. På ett personligt plan
  kan det bli konsekvenser-

 550. -och det går tillbaka till det vi sa
  i början, att handlingar medför risker.

 551. Vi måste också prata om
  hur de mänskliga rättigheterna-

 552. -är till för att förändra samhället.
  Vad är de handlingarnas mål?

 553. Vad är svaret på statens reaktioner
  på de handlingarna?

 554. För att gå ännu längre kan vem som
  helst försvara mänskliga rättigheter-

 555. -men rättsystemet ska skydda dem.

 556. Har vi tillräckliga många domare
  som är aktivister?

 557. Har vi tillräckligt många människor
  inom rättsväsendet-

 558. -som tänker på
  nya sätt att se på processer?

 559. Om vi inte pratar om hur alla måste
  respektera mänskliga rättigheter-

 560. -och hur rättsväsendet ska spela
  sin roll i att förändra samhället-

 561. -så skapar vi ett samhälle där alla-

 562. -utför handlingar till försvar
  för mänskliga rättigheter-

 563. -men där de som borde utgöra
  det juridiska skyddet för rättigheterna-

 564. -kommer att hålla oss tillbaka.

 565. Hur hade Nelson Mandela överlevt
  om vi inte hade tänkt så?

 566. Vi måste prata om hur rättsväsendet
  inte längre kan säga: "Vänta och se."

 567. Tack så mycket för att ni kom hit,
  och ett stort tack till panelen.

 568. Översättning: Peeter S. Randsalu
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Faran med att försvara mänskliga rättigheter

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Människorättsförsvarare hotas, trakasseras och ibland dödas när de försvarar våra grundläggande mänskliga rättigheter. I detta seminarium diskuteras farorna för människorättsförsvarare. Medverkar gör Anna Wigenmark, generalsekreterare Ordfront, Andrea Rocca, Front Line Defenders, Sakile Sifelani, Women in politics support unit Zimbabwe och Pierre Esperance, RNDDH Haiti. Inspelat den 17 november 2018 på Stockholmsmässan. Arrangörer: Föreningen Ordfront och Mänskliga rättighetsdagarna.

Ämnen:
Samhällskunskap > Mänskliga rättigheter
Ämnesord:
Hotbilder, Människorättsrörelser, Politik, Samhällsvetenskap, Statskunskap, Våld
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - MR-dagarna 2018

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - MR-dagarna 2018

Efter #metoo - fyra sätt att motverka trakasserier på jobbet

Panelsamtal mellan Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman, Anna Rosenmüller Nordlander, processförare på DO, Helene Jesnes, juridisk rådgivare på Likestillings- och diskrimineringsombudet, LDO, i Norge, Trine Hammer senior inspektör på Arbeidstilsynet i Norge, Linda Palmetzhofer, förste vice ordförande för Handelsanställdas förbund, Lina Tidell, arbetsrättsjurist på arbetsgivarorganisationen Visita. Moderator: Anna Danielsson Öberg. Inspelat den 11 november 2018 på Stockholmsmässan. Arrangörer: Föreningen Ordfront och Mänskliga rättighetsdagarna.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - MR-dagarna 2018

När kritik stämplas som terrorism

Musikern och aktivisten Masha Alyokhina från Pussy Riot och fristadsmusikern Michail Borzykin diskuterar hur kritik kan stämplas som terrorism för att undvika opposition. Hur regimen i Ryssland har splittrat den politiska oppositionen, bland annat genom att falskt anklaga demonstranter för uppror och våld mot polisen och sedan döma dem till fängelse. Moderator: Anna Wigenmark. Inspelat den 15 november 2018 på Stockholmsmässan. Arrangörer: Föreningen Ordfront och Mänskliga rättighetsdagarna.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - MR-dagarna 2018

Transpersoners utsatthet för våld

Ett panelsamtal om trakasserier och våld mot transpersoner. Vilka förändringar och åtgärder måste sättas in för att få stopp på detta? Medverkar gör Yolanda Bohm, transaktivist, Ulrika Westerlund, utredare hos regeringen, Pär Viktorsson Harrby, utbildare i jämlikhetsfrågor, Frank Berglund, förbundsordförande RFSL Ungdom, Maria Tillquist, kurator RFSL. Inspelat den 15 november 2018 på Stockholmsmässan. Arrangörer: Föreningen Ordfront och Mänskliga rättighetsdagarna.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - MR-dagarna 2018

Hbtq-personers våldsutsatthet

RFSL Stödmottagning (före detta brottsofferjour) har under tjugo gett stöd till hbtq-personer utsatta för hot eller våld. Under seminariet berättar Maria Tillquist, kurator på RFSL Stödmottagning, om våldsutsatta hbtq-personers erfarenheter och behov, samt om RFSL:s möjligheter att ge stöd. Inspelat den 16 november 2018 på Stockholmsmässan. Arrangörer: Föreningen Ordfront och Mänskliga rättighetsdagarna.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - MR-dagarna 2018

Slumpvis utvald - rasprofilering inom rättsväsendet

Hur effektiv är profilering egentligen inom brottsbekämpning? Medverkar gör Leandro Mulinari, kriminolog, Victor Olisa, doktor i kriminologi, Katri Linna från Civil Rights Defenders, Fatima Doubakil, aktivist och Diana Nyman, aktivist. Inspelat den 16 november 2018 på Stockholmsmässan. Arrangörer: Föreningen Ordfront och Mänskliga rättighetsdagarna.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - MR-dagarna 2018

Skyddat boende - ur mänskliga rättigheters perspektiv

Såväl barn som vuxna som utsatts för våld har rätt till stöd- och skyddsinsatser från samhället. Men var går gränsen mellan kommunernas och civilsamhällets ansvar? Medverkar i samtalet gör Madeleine Harby Samuelsson, statssekreterare, Nisha Besara, statsvetare, Marit Birk, Socialdepartementet, Helena Ewalds, THL Finland, Moa Mannheimer, Barnafrid, Elin Holmgren, Unizon och Jenny Westerstrand, Roks. Inspelat den 16 november 2018 på Stockholmsmässan. Arrangörer: Föreningen Ordfront och Mänskliga rättighetsdagarna.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - MR-dagarna 2018

Rätten att slippa näthot

Ett samtal om vad som bör och kan göras för att förhindra hat, hot och radikalisering på nätet. Hur skyddar vi samtidigt yttrandefriheten? Och vem bär ansvaret för att motverka näthat och hot? Medverkar gör Alfiaz Vayia, ARDI (European parliament anti-racism and diversity intergroup), Tomas Åberg, Näthatsgranskaren, Mischa E Thompson, rådgivare USA:s kommission och Soraya Post, EU- parlamentariker. Inspelat den 16 november 2018 på Stockholmsmässan. Arrangörer: Föreningen Ordfront och Mänskliga rättighetsdagarna.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - MR-dagarna 2018

Israel och Palestina - människorätt i motvind

2017 var det värsta året för palestiniers möjlighet att röra sig in och ut ur Gaza sedan 2014. För varje dag växer desperationen, 95% av dricksvattnet är otjänligt, befolkningen har elektricitet under endast fyra timmar om dagen. Här möts Hagai el Ad från organisationen BT Selem i Israel och Mahmoud AbuRahma från Al Mezan i Gaza för att diskutera situationen. Inspelat den 16 november 2018 på Stockholmsmässan. Arrangörer: Föreningen Ordfront och Mänskliga rättighetsdagarna.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - MR-dagarna 2018

Faran med att försvara mänskliga rättigheter

Människorättsförsvarare hotas, trakasseras och ibland dödas när de försvarar våra grundläggande mänskliga rättigheter. I detta seminarium diskuteras farorna för människorättsförsvarare. Medverkar gör Anna Wigenmark, generalsekreterare Ordfront, Andrea Rocca, Front Line Defenders, Sakile Sifelani, Women in politics support unit Zimbabwe och Pierre Esperance, RNDDH Haiti. Inspelat den 17 november 2018 på Stockholmsmässan. Arrangörer: Föreningen Ordfront och Mänskliga rättighetsdagarna.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - MR-dagarna 2018

Kärlek som blir våld

Hat mot muslimer förenar de högerextrema och radikalnationalistiska rörelserna i Europa. Går det att förklara varför de hatar så intensivt att de är beredda att ta till våld? Varför upplever de mångkulturalism, feminism och mänskliga rättigheter som hot? Medverkar gör Anna Wigenmark, generalsekreterare Ordfront, Mattias Gardell, religionshistoriker och författare samt Patrik Hermansson, utredare Hope not hate. Inspelat den 17 november 2018 på Stockholmsmässan. Arrangörer: Föreningen Ordfront och Mänskliga rättighetsdagarna.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - MR-dagarna 2018

Ett år efter #metoo

2017 vittnade tiotusentals kvinnor under hashtaggen #metoo om att de blivit utsatta för sexuella trakasserier och övergrepp. Vad ledde uppropet till och vad behöver hända framöver? Medverkar i samtalet här gör Kristina Wicksell från stiftelsen Make Equal, Ibrahim Alkhaffaji, journalist, Rebecka Andersson från organisationen Unizon och Karin Milles, språkvetare. Inspelat den 17 november 2018 på Stockholmsmässan. Arrangörer: Föreningen Ordfront och Mänskliga rättighetsdagarna.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - MR-dagarna 2018

Mänskliga rättigheters framtid - med frågestund

2018 fyllde den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna 70 år. Finns det rättighetsfrågor som saknas i allmänna förklaringen men som har blivit viktiga idag? Vilka rättigheter är det framförallt som hotas idag? Tidigare vice generalsekreteraren och före detta utrikesministern Jan Eliasson föreläser. Moderator: Dona Hariri. Inspelat den 17 november 2018 på Stockholmsmässan. Arrangörer: Föreningen Ordfront och Mänskliga rättighetsdagarna.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - MR-dagarna 2018

Mänskliga rättigheters framtid

2018 fyllde den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna 70 år. Finns det rättighetsfrågor som saknas i allmänna förklaringen men som har blivit viktiga idag? Vilka rättigheter är det framförallt som hotas idag? Tidigare vice generalsekreteraren och före detta utrikesministern Jan Eliasson föreläser. Inspelat den 17 november 2018 på Stockholmsmässan. Arrangörer: Föreningen Ordfront och Mänskliga rättighetsdagarna.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Kvinnors makt i världshistorien

Separation

Amanda Foreman reser i Vietnam, Kina och Japan och undersöker värderingar och ideal inom konfucianismen och buddhismen. Hon tar upp maktförhållandet mellan kvinnor och män i olika samhällssystem och berättar om förhållandet mellan Yin och Yang. Det handlar om patriarkat, förtryck och underordning men också om kvinnliga ledare, banbrytande poesi och kvinnliga rebeller. Foreman berättar om systrarna Trung, som revolterade mot traditionella könsroller och kejsarinnan Wu Zetian, skapare av ett styrelseskick som grundas på individers kunskap och meriter.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Lustjakten

Numera konsumerar även kvinnorna pornografi. Varför tittar så många på porr? Vad är det som lockar och vad gör porren med oss? Forskaren Maria Larsson säger att tillgängligheten ökat. Nu kan vem som helst titta på porr, när som helst. Samtal med porrskådespelerskan Johanna Jussinniemi. Samt med Carl Michael Edenborg, förläggare och författare av pornografisk litteratur.