Titta

UR Samtiden - Brainchild 2018

UR Samtiden - Brainchild 2018

Om UR Samtiden - Brainchild 2018

Föreläsningar för särskilt begåvade barn, ungdomar och deras vuxna. Inspelat den 3 december 2018 på Tekniska museet i Stockholm. Arrangör: Riksförbundet för särskild begåvning.

Till första programmet

UR Samtiden - Brainchild 2018 : Olika synsätt på särskild begåvningDela
 1. Särskilt begåvade elever
  lär sig så snabbt.

 2. ...så har de lärt sig det här.

 3. Medan resten av klassen tragglar
  och försöker lära sig att minnas-

 4. -får den särskilt begåvade eleven
  sitta och vänta.

 5. Ni kommer att få teoretisk koppling
  till begreppet särskild begåvning-

 6. -vilket är jättesvårt.

 7. Forskarna har väldigt svårt att enas
  kring vad särskild begåvning är.

 8. Det är också nåt
  som förändras över tid-

 9. -så ni får följa med på
  en historisk resa på vad det är-

 10. -som jag också ska försöka koppla
  till praktiken.

 11. Det jag bygger föreläsningen på-

 12. -är en review som några
  amerikanska forskare har gjort.

 13. Jag försöker kristallisera ut
  hur man kan se på olika ställen-

 14. -på särskild begåvning.

 15. När det handlar om ett begrepp
  som berör skolan-

 16. -så kopplar vi samman
  teori och praktik.

 17. I och med att vi gör det kan vi inte
  ha en enhetlig definition-

 18. -därför att praktiken ser olika ut.
  Den färgas av våra traditioner-

 19. -av våra kulturer och skolsystem.

 20. Trots allt har det ändå hänt nånting
  genom tidens lopp.

 21. Vi börjar i början på 1900-talet.

 22. De kallar det för paradigm,
  de olika synsätten.

 23. Det första kallade de
  "gifted child paradigm".

 24. Jag försöker översätta det till
  "begåvade barn-paradigmet".

 25. Det utvecklades
  i början på 1900-talet av Terman.

 26. Man behandlar frågorna
  i alla paradigm-

 27. -genom denna review
  kring vad är särskild begåvning-

 28. -varför behöver skolan
  bry sig om den?

 29. Vilka handlar det om
  och hur ska skolan bemöta dem?

 30. I det begåvade barn-paradigmet
  ser man särskild begåvning-

 31. -som något statiskt, det är medfött.

 32. Är du särskilt begåvad är du det,
  punkt slut.

 33. Varför man inom
  det här paradigmet behöver...

 34. Varför skolan ska behöva ta sig an
  dessa elever-

 35. -handlar inom det här paradigmet om
  att här har vi framtidens ledare.

 36. De kommer att leda oss vidare
  i vårt samhälle-

 37. -och därför måste vi hjälpa dem
  att utvecklas till goda ledare.

 38. Vi är nu i början på 1900-talet,
  1920 ungefär.

 39. Det finns också två spår
  i paradigmet.

 40. Det finns spåret om framtida ledare-

 41. -och ett spår som pratar om barnens
  socio-emotionella skillnader-

 42. -jämfört med andra barn.
  Skolan måste ta sig an barnen-

 43. -därför att de är så pass annorlunda-

 44. -och de riskerar att må psykiskt
  dåligt om vi inte tar hand om dem.

 45. Det var Rita Hollingworth
  som gick för det spåret.

 46. Man definierar särskild begåvning
  som ett högt IQ.

 47. Över 130 så är du särskilt begåvad.

 48. Lösningen kring hur skolan
  ska ta sig an de här eleverna-

 49. -är att man behöver specialskolor
  eller specialprogram.

 50. De är så annorlunda och den vanliga
  skolan kan inte bemöta barnen.

 51. Hur kan man då kunna tänka sig ett
  begåvat barn enligt det paradigmet?

 52. Det här handlar om en förskolegrupp,
  kanske 4-5-åriga barn-

 53. -som leker en mamma-barn-lek.

 54. Det finns en docka som är barn
  och några barn som leker.

 55. Barnet är sjukt och det kommer
  ett begåvat barn till gruppen-

 56. -och frågar: "Får jag vara med?"
  Mamman i leken svarar "okej".

 57. Barnet säger: "Kan jag vara doktor?
  Jag vet vad som är fel."

 58. Mamman säger nej. Barnet säger:
  "Jag kan göra henne bättre."

 59. Mamman säger att hon är förkyld.

 60. Barnet säger:
  "Nej, jag tror hon har malaria."

 61. "Du kan få det
  när man blir biten av en honmygga."

 62. "Vilka är hennes symtom?
  Har hon varit i tropikerna?"

 63. Mamman säger: "Hon är förkyld."

 64. Barnet säger:
  "Jag vet hur man botar malaria."

 65. "Hon behöver komma till sjukhus och
  få klorokin, meflokin och kinin."

 66. "Kan jag vara doktor?"

 67. Mamman: "Nej, hon är förkyld. Hon har
  inte fått nån av dina sjukdomar."

 68. "Du får vara hund."

 69. Barnet går muttrande iväg
  och säger för sig själv:

 70. "Jag vet
  hur man kan göra henne bättre."

 71. Det är ett barn
  som har stor kunskap om malaria-

 72. -och hur man kan bota malaria
  och kan tänka komplext-

 73. -men blir utesluten
  av sina vänner på förskolan.

 74. Vi hoppar fram
  till mitten av 1900-talet-

 75. -och kommer till
  talangutvecklingsparadigmet.

 76. Här börjar man mer se på
  barnets potential-

 77. -för en snabbare
  och djupare utveckling.

 78. Man ser fortfarande
  att det kan vara framtidens ledare.

 79. Det är viktigt att ta sig an dem,
  de kan vara framtidens ledare-

 80. -och framtidens lösare
  av de stora problemen i världen.

 81. Därför behöver skolan ta sig an
  de här barnen och hjälpa dem.

 82. Man börjar mer se även på
  vad barnet gör, hur barnet agerar-

 83. -och genom det
  kunna se vilken potential barnet har.

 84. IQ har ofta en del i detta paradigmet
  men är aldrig en del av det hela.

 85. Nu bygger vi komplexa system
  för att se-

 86. -vilka de särskilt
  begåvade barnen är.

 87. Det är ofta kreativitet
  och motivation-

 88. -som lyfts upp som förekommande
  identifikationsfaktorer i paradigmet.

 89. Det här paradigmet,
  om man tittar på vad som händer-

 90. -hur gör skolan, så är det sånt som
  jag pratar om på nästa föreläsning-

 91. -om internationella perspektiv,
  som man faktiskt jobbar med i dag.

 92. Det handlar om specialgrupper,
  att barnen går iväg-

 93. -och har specialgrupper,
  man kanske samlar flera skolor.

 94. Det finns specialskolor,
  som i begåvade barn-paradigmet.

 95. Pull out-grupper...
  I Holland som är ett litet land-

 96. -kan man lätt jobba med andra skolor
  då man är geografiskt nära varann.

 97. I Holland har vi också stött på
  "day-a-week-school".

 98. Det bygger på att barnen lär sig
  så mycket snabbare än alla andra.

 99. Därför bör de klara av den vanliga
  skolveckan på fyra dagar.

 100. Den femte dagen är de med andra
  särskilt begåvade elever-

 101. -och fördjupar sig och lär sig tänka
  djupare och hur de tänker.

 102. Det är olika sätt
  som man kan jobba med detta.

 103. Vad ska man hålla koll efter
  som lärare eller liknande?

 104. Nu blir det en metafor om en loppa.

 105. Den är hämtad
  från Linda Silvermans bok.

 106. Det var en gång en liten loppa
  som hette Max.

 107. Han hade många äldre
  och yngre bröder-

 108. -men ingen av dem
  kunde hoppa så högt som han kunde.

 109. Då och då hoppade han ur skokartongen
  där de bodde och ut i världen.

 110. När han kom tillbaka,
  ofta med skador både här och där-

 111. -fick han skäll och blev utskrattad.
  Hans mor satte ett lock på kartongen.

 112. Max försökte hoppa högt,
  men gång på gång gjorde han sig illa.

 113. Han upptäckte att han inte kunde ta
  sig ut längre och blev ledsen.

 114. Snart lärde han sig att inte hoppa
  så högt för att inte göra sig illa.

 115. Till sist tog hans mamma bort locket,
  men Max hade glömt yttervärlden-

 116. -och hoppade inte högt längre.

 117. Det här var ett negativt exempel
  på hur det kan gå-

 118. -om man inte tar till vara på barnen
  enligt talangparadigmet.

 119. Att glädjen och lusten kan försvinna.

 120. Det kan gå så illa
  att talangen försvinner.

 121. Frågan är om den finns kvar.
  Den frågan håller vi kvar.

 122. Vi går över till
  senare delen av 1900-talet-

 123. -och det man pratar om i dag
  kring särskild begåvning.

 124. Man pratar om de andra också,
  men det glider över häråt.

 125. Differentieringsparadigmet.

 126. Vad pratar man om här?

 127. Jo, alla elever ska erbjudas
  en kvalitativ undervisning.

 128. Det ska möjliggöra lärande för alla.

 129. Man pratar om att det är ämnesbundet
  och föränderligt av olika orsaker.

 130. Varför behöver skolan
  bry sig om det här?

 131. Tänker de att det inte finns särskilt
  begåvade elever? Jo.

 132. Skolan måste bry sig för att de
  flesta särskilt begåvade elever-

 133. -faktiskt går i vanliga skolor.

 134. Det spelar ingen roll
  om det finns "gifted classes"-

 135. -för detta gäller även
  i Israel eller USA.

 136. De flesta särskilt begåvade elever
  går i vanliga klasser.

 137. Speciellt gäller det barn som inte
  har stöd för sin utbildning hemifrån.

 138. De kommer att gå i vanliga skolor,
  därför måste skolan ta hand om dem.

 139. Vilka är de, då?
  Hur ska vi kunna se dem?

 140. Det är de som utmärker sig extra.

 141. De behöver direkt ges en utmaning.

 142. Det behöver vara flexibelt.

 143. Det kan handla om olika elever
  i olika ämnen vid olika tillfällen.

 144. Det kanske kan vara en elev som
  alltid utmärker sig i alla ämnen.

 145. Det kan vara en elev som aldrig
  utmärker sig i något ämne.

 146. Det är för att vi är olika.

 147. Det är inget som barn
  tycker är konstigt-

 148. -och att vi bemöts på olika sätt.

 149. Hur ska man då göra? Det finns
  pedagogiska strategier.

 150. Det finns differentierad undervisning
  som definieras olika beroende på-

 151. -var man är i världen och vilken
  forskare man lutar sig mot.

 152. I min forskning
  använder jag Carol Tomlinson-

 153. -som ganska tydligt
  pratar till lärarna i sin forskning.

 154. Hon ger lärarpedagogiska strategier
  kring hur man kan arbeta.

 155. Hon poängterar konsekvent de svaga
  och de särskilt begåvade i dem.

 156. Helen Timperley kanske man
  känner till i svensk skola.

 157. Hon pratar om adaptiv undervisning
  där läraren är flexibel-

 158. -och beredd att möta elevernas
  lärbehov flexibelt.

 159. Det finns strategier som lärare
  och skolor kan luta sig på-

 160. -för att genomföra
  differentierad undervisning.

 161. Det som har hänt nu
  är att vi tar oss ifrån-

 162. -att beskriva barnet-

 163. till att beskriva
  hur pedagogen ska arbeta.

 164. Därför får ni ett exempel på
  hur en pedagog kan arbeta.

 165. Jag har skrivit om det, det är från
  en australiensisk kontext.

 166. Det är en verklig händelse-

 167. -som jag skrivit över
  till en svensk kontext.

 168. David undervisar i årskurs sex.

 169. En majoritet av eleverna har kommit
  till Sverige från andra länder.

 170. Även om det är tidigt på terminen
  förstår han att flera är begåvade-

 171. -och kan behöva fördjupning
  eller annan typ av utmaning.

 172. Inför planeringen har han bedömt
  deras matematiska förståelse-

 173. -inför det kommande innehållet.
  Han behöver använda Blooms taxonomi-

 174. -för att planera för tre olika nivåer
  av support, innehåll och berikning.

 175. Speciellt gäller det
  inför området taluppfattning.

 176. Det visade sig också att två av
  eleverna behärskade allt innehåll-

 177. -David hade planerat för inom
  taluppfattning inför vårterminen.

 178. Dessa två elever arbetar med ett
  projekt som fördjupar och breddar-

 179. -elevernas taluppfattning. De ska
  jobba med detta genom problemlösning.

 180. Det som speglar sig här är att David
  har kunskap om särskilt begåvade-

 181. -som gör
  att han upptäcker de eleverna.

 182. Han gör nån typ av förundersökning
  om var elevernas kunskap ligger.

 183. "Kan jag planera undervisningen
  som jag tänkt? Nej."

 184. De var väldigt spridda
  i sina kunskapsnivåer.

 185. Han planerar för tre olika nivåer.

 186. Han upptäcker också att han har
  två elever som redan kan allt.

 187. De, inser han,
  kan han inte behandla som de andra.

 188. De behöver ha nåt annat,
  som han ordnar.

 189. Det är ett exempel på
  differentierad undervisning.

 190. Den ska jag inte ha än...

 191. Vi har också hört att bara man jobbar
  10 000 timmar så blir man bra.

 192. Det är väl nån som har hört det?

 193. Det är inte sant.

 194. Jag var på en föreläsning
  med Torkel Klingberg-

 195. -där han visar i princip
  den här bilden.

 196. Det är inte sant.

 197. Det finns också många andra forskare
  som menar att det inte är sant.

 198. Däremot är det så att den
  inlärningshastigheten man har-

 199. -om man tar den som en faktor
  tillsammans med träningstiden-

 200. -så når man en viss kompetensnivå.

 201. Oavsett hur fysiskt
  och motoriskt utvecklad man är-

 202. -så lovar jag er att man inte kan
  göra det där direkt.

 203. Jag kan också lova er att inte alla
  klarar av att göra det.

 204. Däremot är det så, säger Klingberg-

 205. -att inlärningshastigheten
  är nåt som är genetiskt.

 206. Träningstiden handlar om antal
  interventioner som man gör.

 207. Det innebär att det ligger en viss
  sanning mellan kompetensnivå-

 208. -och inlärningstid.
  Men det är inte hela sanningen.

 209. Det finns ett visst mått av genetiska
  faktorer som vi har med oss-

 210. -för att vi är ju olika.

 211. Då kopplar vi över det till
  en modell kring särskild begåvning.

 212. Denna modellen ser man inte så ofta,
  här har man utvidgat den-

 213. -som Gagné gjort
  därför att han fått frågan-

 214. -om det är medfött eller inte.
  Han säger att det är både och.

 215. Enligt Gagné har vi
  ett visst antal biologiska faktorer-

 216. -som är medfödda, som påverkar oss.

 217. Under vår uppväxt påverkas
  de faktorerna av miljö.

 218. Vi har arv och miljö som ger oss
  några typer av förmågor.

 219. Vi har några typer av förmågor med
  oss när vi kommer till förskolan-

 220. -och sen har vi
  ett antal katalysatorer-

 221. -som påverkar förmågorna.
  Skolan är en av faktorerna-

 222. -som kan hjälpa individen
  med de här förmågorna-

 223. -att utveckla dem till en talang.

 224. Francois Gagné skiljer mellan
  begåvning och talang.

 225. Han menar att begåvning är potential-

 226. -och att 10 % av en population har
  nån typ av de här höga förmågorna.

 227. Han kopplar detta till IQ,
  han sätter en gräns på 120.

 228. Sen skiljer han på talanger,
  det är nåt vi kan se.

 229. Det är nåt vi kan mäta i prestation.

 230. 10 % av de som presterar bäst
  är en talang.

 231. Om vi då ska kunna utveckla
  de här förmågorna till en talang-

 232. -måste man bli mött
  av rätt katalysatorer.

 233. Han säger att om vi blir fel mötta
  så kan vi som loppan Max sluta hoppa.

 234. Oftast ser man bara
  den senare delen i Gagnés texter-

 235. -kopplad till skolan.
  När man lägger till hela modellen-

 236. -stämmer det väl överens
  med var Torkel Klingberg säger.

 237. När vi går in på teori
  kring särskild begåvning-

 238. -så finns det några stora namn.

 239. Jag har försökt placera ut dem
  i de här paradigmen.

 240. Då har vi Gagné
  som befinner sig enligt mig-

 241. -mellan begåvade barn-paradigmet
  och talangparadigmet.

 242. Paradigmen är beskrivelser
  av ytterligheter.

 243. I verkligheten befinner man sig inte
  enbart på en eller en annan-

 244. -utan man kan glida emellan. Däremot
  behöver man kunna se från en modell-

 245. -vad som hör dit och vad som hör dit.

 246. Gagné är tydlig med sin IQ-definition
  och hör till begåvad barn-paradigmet.

 247. Han har med biten av katalysatorer
  som talar till utvecklingen-

 248. -så han glider över
  på talangutvecklingsparadigmet.

 249. Gagnés modeller används aktivt
  inom många skolsystem.

 250. I Holland och Australien,
  till exempel.

 251. Sen finns det andra stora namn,
  Joseph Renzulli stöter man på-

 252. -om man börjar läsa om
  särskild begåvning.

 253. Han pratar om tre ringar:

 254. Hög intelligens, motivation
  och stöd kring omgivningen.

 255. Kreativitet var det nog. Förlåt.

 256. Renzulli tar starkt avstånd
  från IQ-begreppet.

 257. Han menar att IQ
  är kopplat till hög skolprestation-

 258. -men det är inte kopplat om man är
  särskilt begåvad eller inte.

 259. Då måste vi titta på andra saker.

 260. Sternberg menar att man blir bromsad
  av att definiera enbart kring IQ.

 261. Du hittar inte de särskilt begåvade
  individerna som behöver berikning.

 262. Renzulli jobbar med berikning
  i sina program.

 263. Robert Sternberg går så långt att han
  i en artikel från 2017 säger att-

 264. -IQ-begreppet är förlegat för att
  hitta de särskilt begåvade eleverna.

 265. Vi måste titta efter andra faktorer.

 266. Han lyfter upp kreativitet
  som en stor faktor.

 267. Han lyfter även upp...

 268. ...common sense, vardagsförnuft,
  som en faktor i sin beskrivning-

 269. -Robert Sternberg.

 270. Sen har vi Carol Tomlinson som inte
  gör anspråk på nån modell-

 271. -för särskild begåvning.
  Hon beskriver hur vi kan möta-

 272. -särskild begåvning genom different-
  iering utan att exkludera nån annan.

 273. Då har vi den här förvirringen
  av ord. Vad ska vi säga, egentligen?

 274. Forskningen kommer troligtvis aldrig
  bestämma sig för det eller det.

 275. Därför att vi har teori, där man kan
  bestämma sig för si eller så.

 276. När det gäller praktiken skolan
  har vi vår kultur och traditioner-

 277. -påverkar vad vi menar
  med saker och ting.

 278. Oavsett vilket ord vi menar så måste
  vi åtminstone bland våra kollegor-

 279. -bestämma oss för vad vi menar
  och prata igenom det.

 280. Här har vi "särskilt begåvade"
  och "särbegåvad".

 281. "Särbegåvad" kommer från Roland
  Persson och boken "Annorlunda land".

 282. Orden...

 283. ..."särskilt begåvad"-

 284. -kommer från Skolverkets material
  som släpptes 2015-

 285. -där man valde att inte använda
  ordet särbegåvade.

 286. Jag ser på de två som synonymer
  p.g.a. den bakgrunden.

 287. Andra kanske inte ser på dem
  som synonymer, det är okej.

 288. Det är viktigt att man vet
  vad man menar.

 289. Ordet "talang" blir förvirrande
  med tanke på Gagnés modell.

 290. Han skiljer på särskild begåvning
  och talang.

 291. I Danmark pratar man om "talenter"
  och menar särskild begåvning.

 292. Även i Holland använder man
  ordet "talent"-

 293. -medan Gagné skiljer på
  särskild begåvning och talang.

 294. Så ja, det kan betyda både och.
  Man får prata med personen-

 295. -och se vad de menar. Menar de
  prestation eller begåvning?

 296. Högpresterande däremot
  är väldigt lätt.

 297. De presterar högt, vilket enligt
  Gagné kan vara en talang.

 298. Om vi tittar på danskarna är det
  inte säkert att det är en talent.

 299. Jag är ledsen,
  ni får inga klara svar av mig.

 300. Extremt begåvad har jag förstått
  att Karl-Johan pratade om nyss.

 301. "Profoundly gifted"
  används på engelska också.

 302. Om man tänker sig att vi är olika-

 303. -är det klart att det finns
  de extremt olika-

 304. -jämfört med de som står i mitten.

 305. "Högbegåvning"
  har jag försökt lotsa i.

 306. Jag har pratat med skolpsykologer.

 307. Den skolpsykologen jag pratade med
  uppfattar högbegåvning-

 308. -som ett äldre ord för det
  som kanske kan vara särbegåvad nu.

 309. Men återigen, vad menar vi med ordet,
  det är det viktiga.

 310. Så det blev inga svar,
  men kanske en förklaring till-

 311. -varför vi har de här olika orden.

 312. Hur ser den svenska skolan ut, då?

 313. Den nordiska skolan skiljer sig från
  de amerikanska, tyska och holländska.

 314. Vi har blandade klassrum,
  vi har alla barn i klassrummen.

 315. Det är vår verklighet
  och där måste vi möta-

 316. -de som har inlärningssvårigheter,
  de särskilt begåvade och alla andra.

 317. Vi har ingen differentiering
  p.g.a. hög kognitiv förmåga.

 318. Vi har särskola, men inget annat.
  Jo, specialskola och sameskola-

 319. -med det är kopplat till
  högkognitiv förmåga.

 320. Skolan ska vara tillgänglig för alla-

 321. -vilket talar till inkludering. Alla
  ska ges möjlighet att kunna lära sig.

 322. Vi har spetshögstadier och
  spetsgymnasier för extra motiverade-

 323. -och intresserade elever
  med riksintag.

 324. Men det är inte så lätt
  att från Lysvik i Värmland-

 325. -flytta till Danderyds gymnasium
  när man är 15-16 år.

 326. Det kan vara ännu längre flyttningar
  för att komma till en sån skola.

 327. De är ju fortfarande små inuti,
  även om de behöver den skolformen.

 328. Ännu svårare är det troligtvis
  för en 13-åring att flytta-

 329. -för att börja på
  ett spetshögstadium.

 330. Däremot har vi i nästan varje kommun-

 331. -en lång tradition av musikklasser.

 332. Vid 10 års ålder gör man test
  för att börja i musikklass.

 333. Det är helt normalt i svensk skola.

 334. Den här modellen
  håller de på att jobba om-

 335. -från Specialpedagogiska
  skolmyndigheten-

 336. -om tillgänglig närmiljö:

 337. Den sociala,
  fysiska och pedagogiska miljön-

 338. -som ska samarbeta för att skapa
  en lärmiljö för alla elever.

 339. Den ska leda till att
  respektive individ utvecklas.

 340. Hur ser det ut i praktiken?

 341. Texten är hämtad... Jag satte inte ut
  kommunen men det är ordagrant.

 342. Vi vet från forskning
  att om man inte går ut skolan-

 343. -med godkända betyg finns det stor
  risk att det går illa för en.

 344. Det vet vi. Skolan reagerar med att
  sätta in krut för att få alla att nå-

 345. -lägsta godkänd nivå.

 346. Vi har en stark tradition av detta.
  Det sitter djupt i våra...

 347. ..."medmänniskokänselspröt".

 348. Vi måste hjälpa
  de som inte klarar sig.

 349. Där har fokus i svensk skola
  legat länge.

 350. Hur jobbar vi med det?

 351. Vi jobbar med pull-out-grupper.

 352. Vi jobbar med intensivläsning,
  intensivräkning-

 353. -elever går till speciallärare
  eller pedagog för att hämta upp-

 354. -eller få hjälp att lära sig
  det man inte klarar.

 355. Vi har extraresurser i klassrummen.
  Speciallärare är viktiga personer.

 356. Vi har modersmålsundervisning, vilket
  är väldigt unikt, har jag lärt mig.

 357. Skolhälsovården ska vara
  ett supportsystem för lärande.

 358. Det ska verka förebyggande, vilket
  den nästan aldrig hinner fram till.

 359. Men det är så det är tänkt.
  Det är psykologer, specialpedagoger-

 360. -medicinsk kompetens i form av
  läkare och skolsköterskor-

 361. -och speciallärare i de här teamen.

 362. Om vi tänker oss att vi har
  de här strukturerna-

 363. -och så tänker vi från särskilt
  begåvade-perspektivet.

 364. Då är vi väldigt nära
  talangutvecklingsparadigmet-

 365. -och med strukturerna
  kunna möta dessa elever.

 366. Strukturerna finns men de används
  på ett annorlunda sätt nu.

 367. Vad säger forskningen om skolans
  möjligheter att möta dessa elever?

 368. Nu flyttar vi oss bort från Sverige
  och till begreppet världen.

 369. Det finns inte
  så mycket forskning i Sverige-

 370. -och det stämmer överens med
  vad tidigare forskning sagt.

 371. Tidigare forskning visar på
  särskilt begåvade elevers lärbehov-

 372. vilka socioemotionella behov de har.
  Vi vet vad dessa barn behöver ha-

 373. -för att kunna utveckla sin kunskap.

 374. De flesta forskningsartiklar
  slutar också med...

 375. ...tar reda på lärarna kan inte möta
  de särskilt begåvade eleverna.

 376. De ger inte utrymme för att få lär-
  moment som utvecklar deras kunskap.

 377. De kanske används som lärare
  för andra elever.

 378. Ofta slutar det med att lärare
  behöver mer fortbildning-

 379. -om undervisning
  av särskilt begåvade elever.

 380. Vi får en ökad diversitet
  i klassrummen världen över.

 381. Vi rör på oss mer i världen,
  helt enkelt.

 382. Det är ganska tragiskt.
  Vi vet vad de behöver-

 383. -och vi vet också att lärarna
  lyckas inte möta dem.

 384. Det är i detta jag tar avstamp i,
  i min forskning-

 385. -som jag försvarar om en vecka
  precis. Då grillas jag.

 386. Vad händer då om vi sätter lärare
  i ett skolutvecklingsprojekt-

 387. -där vi diskuterar de särskilt
  begåvade elevernas behov-

 388. -och hur om man ska kunna möta
  en stor diversitet i klassrummen.

 389. Vi ger dem en möjlighet
  att ta del av-

 390. -det som forskningen säger.
  Vilka behov har eleverna?

 391. Hur ska vi kunna möta dem?
  Vad kan vi få fram då?

 392. Jo, om vi i skolutvecklingsprojektet-

 393. -involverar kunskap om hur man kan
  upptäcka och stödja-

 394. -särskilt begåvade elever,
  med fokus på utmanande uppgifter-

 395. -och differentierad undervisning. Man
  videofilmar lärarnas diskussioner.

 396. Erfarna lärare som diskuterar-

 397. -med fokus på att få det
  att fungera i klassrummet.

 398. De har en stor kompetens
  att inkludera elever-

 399. -med särskild begåvning.

 400. När vi ger lärarna en chans
  så får de kompetensen också.

 401. Vad ska det då innehålla för att få
  kunskap att upptäcka och stödja dem?

 402. Som skolutvecklingsprojektet sett ut
  som vi drivit i Karlstad-

 403. -bygger på ett australiensiskt
  fortbildningspaket för lärare.

 404. Då behöver man lära sig allmänt
  om särskild begåvning.

 405. Man behöver lära sig olika modeller
  kring hur man kan identifiera-

 406. -och upptäcka
  de särskilt begåvade eleverna.

 407. Man behöver lära sig om deras
  socioemotionella utveckling.

 408. Man behöver lära sig om
  underprestation.

 409. Man behöver lära sig om
  differentierad undervisning.

 410. Om olika pedagogiska metoder,
  inom och utanför skolan.

 411. Man behöver analysera och utveckla
  sin egen undervisning.

 412. Detta är viktigt: man behöver ha
  kollegor att arbeta med.

 413. Utmanande uppgifter, vad är det?

 414. Ni får ett urval av kriterier
  hämtad från Sheffield-

 415. -som har utvecklat det
  för matematikuppgifter-

 416. -men som vi i projektet
  där grundskolelärare varit med-

 417. -som då är flerämneslärare,
  har kommit fram till-

 418. -att det här funkar för alla ämnen.

 419. I den svenska kontexten
  ska alla elever vara inkluderade.

 420. Därför är det viktigt
  att alla elever ska kunna börja.

 421. Uppgifter ska kunna erbjudas
  och utmaning på alla nivåer.

 422. Ingen ska behöva känna sig dum
  om man inte vet vad som ska hända.

 423. Det ska finnas en uppgift
  där alla vet hur man börjar-

 424. -med utmaningar på alla nivåer.

 425. Ett exempel på olika saker
  att ta hänsyn till-

 426. -är om vi ger uppgiften
  att beräkna jordens omkrets-

 427. -över Nord- och Sydpolen.

 428. De flesta kanske tänker
  att ta reda på jordens radie-

 429. -och räknar omkrets
  enligt cirkelns formel.

 430. Sen säger nån:
  "Men jorden är väl inte helt rund?"

 431. Just det.
  Då blir uppgiften lite mer komplex.

 432. Olika saker att ta hänsyn till.

 433. Kräva ett tänkande på högre nivå
  och erbjuda problemlösning-

 434. -är också nåt som återkommer
  i Erasmusprojektet.

 435. Nåt som vi själva la till
  är att det bör finnas ett öppet slut.

 436. Det bör gå att kunna spinna vidare
  på uppgiften på lektionen.

 437. Högre tänkande.

 438. Vi utgår från Blooms
  reviderad taxonomi-

 439. -som bygger på ett kunskapsbyggande.

 440. Den har sex nivåer, de första
  är minnas, förstå, tillämpa.

 441. Det är oftast där vi hamnar
  i skolans undervisning.

 442. Vi lär oss nånting,
  försöker förstå det-

 443. -och försöker tillämpa detta.

 444. Särskilt begåvade elever
  lär sig så snabbt.

 445. ...så har de lärt sig det här.

 446. Medan resten av klassen tragglar
  och försöker lära sig att minnas-

 447. -så får den särskilt begåvade eleven
  sitta och vänta.

 448. Om man använder Blooms taxonomi
  och hur man kan utveckla uppgifter-

 449. -så kan man lägga till frågor
  för att träna det högre tänkandet.

 450. Att analysera, värdera och skapa
  till samma typ av uppgift.

 451. Då kan man dessutom
  lägga till ett metatänkande.

 452. Man låter eleven bli medveten om
  vilket tänkande den använder.

 453. Differentierad undervisning,
  väldigt förenklat.

 454. I skolutvecklingsprojektet har vi
  jobbat med att differentiera-

 455. -uppgifter i förhållande till
  innehåll, process och resultat.

 456. Alltså planeringen av
  uppgifter och lektioner.

 457. Särskilt begåvade elever
  behöver en annan typ av innehåll.

 458. Man kan utgå från samma uppgift,
  men dessa elever behöver-

 459. -ett mer abstrakt
  och komplext innehåll.

 460. Det kan t.o.m. försvåra för dem
  om vi börjar på för enkel nivå.

 461. Vi behöver differentiera resultatet,
  att erkänna att det är okej-

 462. -att vi når olika resultat
  i en klass.

 463. För eleverna är det inte konstigt,
  de vet att de är olika.

 464. Särskilt begåvade elever behöver
  deadlines och en reell mottagare.

 465. Det är roligare att prata för
  en publik än för tomma stolar-

 466. -eller göra nåt
  som ska användas på riktigt.

 467. Det kan nog gälla
  för de flesta elever.

 468. För särskilt begåvade elever
  kanske vi ska förvänta oss-

 469. -och hjälpa dem att nå utökade
  resultat, bortanför kursplanen.

 470. Kursplanen är inte nåt stopp.

 471. Vi är skyldiga att fortsätta
  utveckla bortom kursplanen-

 472. -i fall någon snappar upp kursplanen.

 473. Process handlar om olika arbetssätt.

 474. Alla elever mår bra av
  att träna det högre tänkandet.

 475. De lär sig så snabbt, upp till
  det högre tänkandet snabbare.

 476. Uppgifter med öppna slut
  och frihet att göra egna val.

 477. Det mest extrema jag hört kommer från
  en lärare från Nya Zeeland-

 478. -som var väl medveten om
  särskild begåvning.

 479. De hade haft två elever
  som de gav kursplanen till.

 480. De fick helt enkelt
  designa kursplanen.

 481. "Här är högstadiets kursplan. Där här
  ska du ha gått igenom. Planera."

 482. Och så gjorde de det.
  Det är frihet att göra egna val.

 483. Det blir lite bekymmersamt för
  lärarna runt omkring. Men det går.

 484. Lärmiljön.
  En trygg lärmiljö behöver alla.

 485. För särskilt begåvade elever finns
  nåt som heter negativ perfektionism.

 486. Om du bara gör rätt hela tiden-

 487. -du får aldrig nån utmaning
  där du riskerar att göra fel-

 488. -så kan det bli så
  att du är så van att göra rätt-

 489. -så till slut blir du rädd
  för att göra fel.

 490. Om du kommer till ett möte
  i undervisningen-

 491. -där du känner
  att du inte riktigt kan-

 492. -då är det bättre att lägga ner.
  Jag gör ingenting.

 493. Det är nåt som kan orsaka
  psykiskt illamående-

 494. -och självskadebeteenden när man
  känner att man inte räcker till.

 495. Då behöver man ha en trygg lärmiljö
  där man får stöd-

 496. -att möta utmaningarna.

 497. Att ta sig över berget.

 498. En lärare kan göra underverk
  för sina elever.

 499. Det ska man också vara medveten om.

 500. Om vi vill göra underverk för
  flera elever och skapa strukturer-

 501. -då behöver vi jobba kollegialt.

 502. Man behöver bygga sin kunskap
  på vetenskaplig litteratur-

 503. -och en undersökande praktik
  där man testar idéer och tankar.

 504. "Funkar det här i vår praktik?"

 505. Man behöver ges tid till detta.
  Man ändrar sig inte på två minuter.

 506. Man behöver tid,
  man behöver diskutera och reflektera.

 507. Man behöver också stöd av ledning,
  politiskt och av skolledningen.

 508. Återigen, kan det vara för sent?

 509. Eleven som kom med tindrande ögon
  i förskoleklassen-

 510. -och kan multiplikation
  och skriva och läsa.

 511. Läser Harry Potter-böcker
  i årskurs två-

 512. -och hoppar ur lopplådan
  och undersöker världen.

 513. Sen läggs locket på
  så att det gör ont i huvudet-

 514. -och den glömmer bort
  att den kunde hoppa.

 515. Går det att få eleven att hoppa igen?

 516. En dag var det hoppolympiad
  för alla loppor.

 517. Somliga kom ihåg
  att Max varit bra på att hoppa-

 518. -och försökte få honom att göra det,
  men hans förmåga var borta.

 519. Han ansträngde sig för att ta sig ur
  kartongen men han klarade det inte.

 520. De som skrattade när Max skadat sig
  var nu mycket besvikna.

 521. Så var det med det. Han kunde inte
  hoppa så högt när allt kom omkring.

 522. Till slut kom en osynlig främling
  på besök.

 523. Han placerade osynliga pallar,
  böcker och stolar under Max.

 524. Max hopp var fortfarande låga.

 525. Men när han fick hjälp på traven
  blev de förhållandevis höga.

 526. Han kunde se världen igen.

 527. Plötsligt blixtrade minnet
  av världen till inom Max.

 528. Himlastormande lycklig hoppade han
  fem gånger högre än nånsin-

 529. -och vann hoppolympiaden
  med en jättelik ansträngning.

 530. Tack för mig.

 531. Textning: Karin Tengroth
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Olika synsätt på särskild begåvning

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Hur ska skolan agera ifall framtidens genier sitter i skolbänken? Vad behöver de för stöd? Här går läraren Elisabet Mellroth igenom hur lärare bör se på särskilt begåvade barn. Inspelat den 3 december 2018 på Tekniska museet i Stockholm. Arrangör: Riksförbundet för särskild begåvning.

Ämnen:
Pedagogiska frågor
Ämnesord:
Barnpsykologi, Begåvade barn, Begåvningsdifferentiering, Differentieringsproblem, Pedagogik, Pedagogisk psykologi, Psykologi, Skolan, Undervisning, Ungdomspsykologi, Utvecklingspsykologi
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Brainchild 2018

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Brainchild 2018

Särskild begåvning - erfarenheter och bagage från förskolan

Kunskapstörst och snabb lärandeförmåga. Det är två kännetecken för barn som är särbegåvade. Här berättar läraren Mona Liljedahl om barn med hög begåvning som är i behov av stimulans och särskilt stöd. Inspelat den 3 december 2018 på Tekniska museet i Stockholm. Arrangör: Riksförbundet för särskild begåvning.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Förskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Brainchild 2018

Extrembegåvning och radikal acceleration

Vad blir konsekvenserna ifall särskilt begåvade barn flyttar upp i högre årskullar? Vad är risken för att barnen känner sig utanför med sina äldre nya kamrater? Johan Nyh från Riksförbundet för särskild begåvning berättar. Inspelat den 3 december 2018 på Tekniska museet i Stockholm. Arrangör: Riksförbundet för särskild begåvning.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Brainchild 2018

Olika synsätt på särskild begåvning

Hur ska skolan agera ifall framtidens genier sitter i skolbänken? Vad behöver de för stöd? Här går läraren Elisabet Mellroth igenom hur lärare bör se på särskilt begåvade barn. Inspelat den 3 december 2018 på Tekniska museet i Stockholm. Arrangör: Riksförbundet för särskild begåvning.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Brainchild 2018

Att se de osynliga

De flesta elever med särskild begåvning upptäcks aldrig i skolan. Och de får aldrig den undervisning som de behöver, berättar läraren Mona Liljedahl. Inspelat den 3 december 2018 på Tekniska museet i Stockholm. Arrangör: Riksförbundet för särskild begåvning.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Brainchild 2018

Hur ska vi stötta särskilt begåvade elever?

Ska särskilt begåvade barn få bättre möjlighet att tenta av hela läsår och få möjlighet att accelerera? Det är en av frågorna som diskuteras av experter i detta panelsamtal. Medverkande: Mona Liljedahl. Andreas Edqvist, Johan Nyh och Elisabet Mellroth. Moderator: Anna Velander Gisslén. Inspelat den 3 december 2018 på Tekniska museet i Stockholm. Arrangör: Riksförbundet för särskild begåvning.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Lärlabbet

Pedagogik och särskilt stöd

Tema: elevhälsa. Vi besöker Friggaskolan i Östersund där man arbetar aktivt för att förekomma diagnoser och remisser. I kommunen har den gemensamma elevhälsan sökt olika sätt att förebygga koncentrations- och beteendesvårigheter i klassrummet. Skolpsykolog Niklas Fröst berättar hur kommunens skolpsykologer och pedagoger jobbar tillsammans. Eleverna får stöd att hitta strategier för sitt lärande. Reportaget följs upp av samtal i studion.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

Religionen i den sekulära skolan

Vad händer i mötet mellan det sekulära landet Sverige och den allt större andelen nya invånare från länder med en mer religiöst präglad kultur? På en skola i utkanten av Västerås träffas lärare och vägledare för en studiecirkel om kulturmöten. De vittnar om att det finns ett behov bland lärare av att få diskutera de situationer som kan uppstå när elever från andra kulturer möter den icke-konfessionella religionsundervisningen i skolan. Lärarna möter frågor från både elever och föräldrar. Hur kan skolan bidra till en ömsesidig förståelse, både mellan religiösa grupper och mellan det sekulära och det religiösa?