Titta

UR Samtiden - Brainchild 2018

UR Samtiden - Brainchild 2018

Om UR Samtiden - Brainchild 2018

Föreläsningar för särskilt begåvade barn, ungdomar och deras vuxna. Inspelat den 3 december 2018 på Tekniska museet i Stockholm. Arrangör: Riksförbundet för särskild begåvning.

Till första programmet

UR Samtiden - Brainchild 2018 : Hur ska vi stötta särskilt begåvade elever?Dela
 1. Och tjong! Då är eleven med
  och alert. Och man tänker:

 2. "Nu har vi rätt nyckel." Man gör mer
  utav samma, och så är det stopp.

 3. Har man en sån elev, är det en ganska
  tydlig varningsklocka. Ge dem mer.

 4. Vi har tagit upp att se barnen
  och se eleverna på samma sätt.

 5. Där skulle jag vilja bjuda in dig
  som start, Andreas.

 6. Du jobbar just som en medling
  mellan familjer och pedagoger.

 7. Att försöka få möjligheten
  att se samma barn och samma elev-

 8. -vilket kan vara svårt.

 9. En del pedagoger tycker att hen
  får svårare böcker och utmaningar-

 10. -men hen kan inte alls det här,
  utan ligger inte alls särskilt högt.

 11. Medan föräldrarna hemma vittnar
  om frustration och uttråkan.

 12. Du har exempel på hur du hjälper till
  för att se samma barn och elev.

 13. Du jobbar med föräldrarna, men det är
  också viktigt för pedagogerna.

 14. Hur de kan hjälpas på vägen.

 15. Ja, jag brukar dra ett räkneexempel
  för att belysa det här lite grann.

 16. Man säger att särskilt begåvade barn
  har svårt att beskriva hur de tänkte.

 17. Många nickar här.

 18. Om man tar ett enkelt räkneexempel...
  Ni kan göra det medan jag pratar.

 19. Om vi tar 5 + 8, vad blir det?

 20. -Ropa ut det.
  -13. Ja. Bra.

 21. Hur tänkte ni? Var det nån som tänkte
  "jag tog 5 och så lade jag till 8"?

 22. Var det nån som lånade
  med tiokamrater?

 23. Ett barn i låg- och mellanstadiet
  förväntas ju visa hur de tänkte.

 24. Om jag bara tog 5 och lade till 8 så
  blir det 13. Då har jag inte tänkt.

 25. Om vi gör samma uppgift en gång till,
  fast då tar vi 5,75 + 8,3...

 26. Nån som får till vad det blir?

 27. 14,05, ja. Men nu så frågar man:

 28. "Hur gjorde du?"
  Först tog jag 8 och lade till 5.

 29. Sen tog jag 0,7 och så lade jag till
  0,3 och 0,05 eller 0,35.

 30. Och så fick jag 14,05. Plötsligt
  har jag visat hur jag tänkte.

 31. Det beskriver enkelt: gör uppgiften
  mer komplex för att man ska tänka.

 32. Hur förklarar jag att jag tänkte
  om jag inte tänkte? Den är jättesvår.

 33. Och det som jag gör då...

 34. Oftast när jag kommer in i bilden har
  det skurit sig mellan skola och hem.

 35. Man har en elev som skolan och hemmet
  tycker är ett problem.

 36. Men man ser kanske inte
  samma problem.

 37. Att försöka få det här att se samma
  elev, att lyfta upp nåt positivt...

 38. Vad är eleven bra på?
  Har den nån stark sida?

 39. Om man kan se den, är det mycket
  lättare att spinna vidare därifrån.

 40. Det kan vara så att läraren tycker:
  "Eleven gör mig galen."

 41. Då är den bra på det, i alla fall.

 42. Det är ju en riktig förmåga.
  Då har man nånting att utgå ifrån.

 43. Lite humoristiskt sagt, kanske.
  Men man måste se samma elev.

 44. Min upplevelse av dem som har upplevt
  en elev med särskild begåvning-

 45. -är att den inte kan stänga ögonen.
  Man har sett förmågan.

 46. För nästa person att förstå
  blir det också svårt.

 47. Man ska förklara sig igen, igen,
  igen, igen, igen och igen.

 48. Att en elev som då...
  "Om du bara visar, får du gå vidare."

 49. När den har visat i fyra år,
  kanske den har tröttnat.

 50. Nån som har läst sen den var tre
  och ska ha bokstavsträning...

 51. Det kommer inte att funka så bra.

 52. Så våga se. Möt individen
  och inte den åldersadekvata.

 53. Utan möt individen. Den kan vara stor
  i vissa lägen och liten i andra.

 54. Det kan växla snabbt. Man behöver bli
  mött där man är själv hela tiden.

 55. -Lite kort så.
  -Tack! Jättebra insikt.

 56. Det sätter fingret på när det handlar
  om att du måste förklara och visa-

 57. -likväl som att också en del barn
  har en förmåga att gömma sig.

 58. Man vill passa in.

 59. Det gör det svårt... Som du var
  inne på: du har läst sen du var tre.

 60. Sen kommer föräldrarna,
  och skolan börjar.

 61. Föräldrarna påpekar
  att det krävs en annan nivå.

 62. Barnet har läst sen det var tre.

 63. På ett utvecklingssamtal senare
  beskriver lärarna:

 64. "Vad kul,
  ditt barn har snart knäckt läskoden."

 65. Då är vi fortfarande
  väldigt långt ifrån varandra.

 66. Så alla tips ur pedagogens
  och föräldrarnas hänseende-

 67. -bidrar till att minska friktionen.

 68. Glöm inte att vifta om ni har frågor.
  Jag har en rad frågor.

 69. Så jag kör på så länge ingen viftar.
  Gör det, så flikar vi in det.

 70. En av de sakerna just vad det gäller
  att utmana eleverna är ju också:

 71. Vad kan du ha för läromedel?
  Vad kan du ge eleverna?

 72. Vad finns det att tillgå?
  Var får du tag på det?

 73. Och ur olika åldrar
  snarare än nivåer-

 74. -eftersom ålder kanske inte alltid är
  relevant för särskilt begåvade.

 75. Johan ser ut att vara hungrig.
  Mona och Elisabet får också svara.

 76. Jag kan återvända
  till det här med form kontra stoff.

 77. Att vara medveten om
  samspelet dem emellan.

 78. De kanske behöver samma stoff
  som de som är äldre-

 79. -men i en form
  som passar nån i sin egen ålder.

 80. Ibland kan det vara svårt
  att hitta läromedel på svenska.

 81. Där kan det underlätta
  när de väl har lärt sig engelska.

 82. Ja. - Vill du säga nåt?

 83. Ja...

 84. Jag brukar raljant säga-

 85. -att det är fullkomligt skit samma
  vad du har för läromedel-

 86. -bara du har tillgång till tankar,
  tankesätt och tankestrukturer-

 87. -som är anpassade för äldre
  än förväntad åldersgrupp.

 88. Bara barnet får bli utmanat...

 89. Och inte utmanat på sättet
  som vi tänker... I provokativt syfte.

 90. Utan att de får stretcha
  och lära sig nånting på riktigt.

 91. Det kan man göra
  när, var och hur som helst.

 92. Det gör de här barnen om de har
  gynnsamma möjligheter hemma.

 93. Då sitter de på nätet och googlar
  till långt in på nätterna-

 94. -och hittar allt möjligt intressant.
  De kan intressera sig för allt.

 95. Vi tänker ofta:
  "Det här är en matteelev."

 96. "Det här är en språkelev."

 97. De här kan bli lika intresserade av
  vad som helst bara det bränner till.

 98. Elisabet.

 99. Ja... Det kanske inte spelar så stor
  roll vilken typ av läromedel man har.

 100. Men en sak som är viktig är
  att de särskilt begåvade eleverna-

 101. -har rätt till ledning som alla andra
  för att utvecklas i sitt lärande.

 102. Och där pedagogen är
  en central person.

 103. Och om nu läromedlet inte räcker till
  i sin ursprungsform-

 104. -kan man lära sig som pedagog
  genom att analysera läromedlet.

 105. Det finns vetenskapligt belagt vad
  särskilt begåvade elever behöver ha-

 106. -för typ av frågeställningar
  för att utveckla sitt eget lärande.

 107. Då kan man undersöka
  med sina kollegor:

 108. "Uppfyller läromedlet de kriterierna
  eller inte?"

 109. "Kan vi som kollegor utveckla
  undervisningen kring läromedlet"-

 110. -"så att det ska utmana
  även de särskilt begåvade eleverna?"

 111. Det är
  ett tips som jag skulle vilja ge.

 112. Vi har en till fråga.

 113. Hallå? Jo, jag hade två frågor.
  Lite mer av strukturell karaktär.

 114. Det ena är om man tänker sig
  Skolverket och SPSM...

 115. Våra myndigheter
  kopplade till skolan.

 116. Samarbetar de med er som forskare?

 117. I vilken utsträckning sker
  en kunskapshöjning som de för ut?

 118. Min andra fråga är:
  ni pratar om kognition och tänkande.

 119. Och betydelsen för inlärning.

 120. Får man med sig det
  i pedagogiska utbildningar?

 121. Eller kommer det att komma in
  i lärarutbildningarna?

 122. -Två lite långa frågor.
  -Elisabet kanske börjar med den.

 123. Det hördes lite luddigt. Jag tror att
  du pratade om SPSM och Skolverket.

 124. SPSM tror jag inte direkt har
  nån påverkan på lärarutbildningen.

 125. Mona? Nej, jag tror inte det heller.

 126. Om Skolverket har det? De kan nog ha
  viss påverkan på lärarutbildningen...

 127. Det var egentligen inte min fråga.
  På vilket sätt bedriver de samarbete-

 128. -med er som är kunniga inom området
  och för ut till skolor och kommuner?

 129. Och kommer lärarutbildningen
  att innehålla nånting om kognition?

 130. Okej. Jag tar för givet
  att myndigheterna i Sverige-

 131. -på nåt sätt tar till sig färsk
  forskning. Om de gör det direkt-

 132. -eller via att ha nån annan läsare
  som berättar för dem vet jag inte.

 133. Men jag tar för givet
  att de tar till sig forskning.

 134. Om det kommer att innehålla kognition
  inom lärarutbildningen...

 135. Till viss del gör det väl det-

 136. -fast det kanske oftast handlar om
  dem som har svårigheter att lära sig.

 137. Jag antar att du menar
  dem med särskild begåvning.

 138. Man får ju lära sig att möta
  elever med inlärningssvårigheter-

 139. -generellt inom lärarutbildningen.
  Det finns inget generellt just nu.

 140. Om det kommer
  vågar jag inte uttala mig om.

 141. Det förekommer på några universitet-

 142. -kurser med moment
  om särskild begåvning.

 143. Sen är det universitet som inte har
  det i sina kursbeskrivningar-

 144. -som tar in
  moment kring särskild begåvning-

 145. -som de erbjuder lärarstudenterna
  att ta del av.

 146. Från riksförbundets sida
  är det inget formaliserat samarbete.

 147. Men de är välkomna att höra av sig.

 148. Vi har ett kontaktnät och insikter
  i vad de här familjerna efterfrågar.

 149. Och vad det gäller lärosätena...

 150. Jag har varit på besök
  och pratat med två stycken.

 151. Och de har ju väldigt...
  Det är inte så centralt styrt.

 152. Det är mycket att de själva måste ta
  initiativ till att få loss resurser.

 153. Och tyvärr så finns det ju...
  Det finns många kunskaper som...

 154. ...jag och säkert ni också önskar var
  obligatoriskt inom lärarutbildningen.

 155. Jag vet att många kan genomgå
  en lärarutbildning-

 156. -utan att lära sig särskilt mycket
  om olika funktionsvariationer.

 157. Det är ju en katastrof.
  Så det finns mycket att tillägga.

 158. Men... Så det ska vi hoppas
  att det förbättras.

 159. Men Skolverket försökte ändå 2015
  att skanna av läget-

 160. -och plockade in hågade spekulanter-

 161. -bl.a. mig och Roland Persson-

 162. -att skriva fram det här materialet
  om särskild begåvning.

 163. Så att...
  Men det var ju på projektbasis.

 164. Så... Ja. Men det är en bra fråga,
  och jag uppskattar din vilja.

 165. Säkert Elisabet också. Vi hoppas
  att de läser det vi har att erbjuda.

 166. Jag... Nu har vi en till fråga
  där uppe i mitten.

 167. Mick är på väg,
  så vi hör dig ordentligt.

 168. Jag tänkte höra...

 169. De som behöver lite extra coachning,
  som är resurskrävande då-

 170. -är det vanligt i landet
  att söka tilläggsbelopp?

 171. Gör man det i kommuner? Det ser väl
  olika ut. Känner ni till nånting där?

 172. Jag vet om ett fall där det beviljats
  med grunden i särskild begåvning.

 173. Däremot kan det vara känsligt.
  Man kan inte prata jättehögt om det.

 174. Men det finns ju ...
  Finns välviljan så finns möjligheten.

 175. Vifta om ni har fler frågor,
  annars går jag vidare här så länge.

 176. Jag undrar
  som förlängning av det här med...

 177. Vi pratade om engagemang-

 178. -och att hitta morötter och så där.

 179. Jag har fått frågor om oro,
  för det är snart jullov.

 180. Det är nedräkning
  och en del frustration-

 181. -som funnits av att du kanske inte är
  tillräckligt utmanad i skolan.

 182. En del elever känner
  att det blir värre mot jul.

 183. Medan "vanliga" elever tycker att det
  blir mysigt att inte göra så mycket.

 184. Hur kan man förhålla sig här? Det
  finns de som hungrar efter lärdom-

 185. -och sjukanmäler sig hellre
  än går till långsammare dagar.

 186. Hur ska man förhålla sig till
  det här, som är en mardröm för vissa?

 187. -Mona?
  -Ja, du menar att...

 188. Det du undrar över är hur de ska få
  stimulans när de inte är i skolan?

 189. Ja. En del jublar över
  att det blir inte mycket att göra-

 190. -medan en del har gråtande barn hemma
  som inte vill gå dit alls.

 191. Alltså...
  Tyvärr då, min erfarenhet som...

 192. När jag far runt, handleder
  och träffar barnen och pedagogerna-

 193. -vill ju inte... Särskilt begåvade
  vill ofta inte vara i skolan.

 194. De vill hellre sitta hemma och googla
  och titta på TED Talks i stället-

 195. -eller lära sig japanska, läsa manga-

 196. -rita, spela piano
  eller göra nåt annat.

 197. Men det förutsätter ju att de har
  ett sånt gynnsamt läge, förstås.

 198. Så tyvärr så upplever jag
  att de är ganska nöjda med-

 199. -att skolan ger upp
  det krampaktiga taget-

 200. -så att de äntligen får vara hemma
  och lära sig nånting i fred.

 201. Om du menar också att man har hunnit
  med vad man tänkt sig att hinna med-

 202. -och att det klingar av i skolan,
  men man har skolplikt...

 203. Där är det väl, precis som annars,
  lyhördhet och...

 204. Coachning, liksom...
  Ta kommunikation med eleverna.

 205. -Elisabet.
  -Jag såg framför mig luciafirandet...

 206. ...pepparkakorna och de sista dagarna
  på julveckan.

 207. Det återkommer på vårterminen
  inför skolavslutningen.

 208. Och det borde ju vara en relativt
  enkel lösning, tycker jag-

 209. -att erbjuda eleverna att kunna
  välja mellan att äta pepparkakor-

 210. -eller att få jobba
  med nånting avancerat.

 211. Jag är övertygad om att det finns
  pedagoger som gärna gör det-

 212. -i stället för att sitta...

 213. ...och dricka glögg
  och äta lussekatter också.

 214. Andreas?

 215. Jag spinner vidare på det Johan sa:
  skolplikt.

 216. Man har en vetgirig elev som tycker
  att skolan går på kvartsfart.

 217. "Nu går den inte alls,
  men jag måste vara där."

 218. Så tänk på att ha lite tricks
  i rockärmen att ta fram.

 219. Det kan vara att fördjupa sig
  i nånting som man själv vill göra-

 220. -där man får stöd utav nån pedagog
  i det här.

 221. Att få nån att diskutera med
  när alla andra tittar på film-

 222. -städar bänken eller gör ingenting.

 223. De sista två veckorna på terminen
  händer det ju ingenting i skolan.

 224. Då kan det bli väldigt jobbigt.

 225. Försök att ha nånting liggande
  på hyllan till det. Det är mitt tips.

 226. En fråga från publiken.

 227. Hej! Jag har två frågor.
  Dels tänkte jag på det här...

 228. Finns det nån skola i Sverige
  som arbetar med särbegåvade elever?

 229. Som har tagit fram framgångsfaktorer?

 230. Ni var ute i Europa på studiebesök-

 231. -men är det nån skola som vi har i
  Sverige? Sen tänkte jag bara fråga:

 232. Är det vanligt
  att tenta av årskurser för elever-

 233. -så att de slutar tidigare?
  Är det nånting som man har gjort?

 234. -Vem vill börja där?
  -Jag börjar med fråga två.

 235. Jag önskar att man möjliggjorde
  det här för fler.

 236. Att få tenta av och att komma vidare.

 237. Många stöter på i dag
  när man vill göra en prövning-

 238. -att ämnesläraren med rektorn
  ska sätta upp kriterierna för det.

 239. Och ämnesläraren säger
  att eleven inte är färdig.

 240. Då tycker rektorn
  att man inte kan göra en prövning.

 241. Sen finns det exempel där man gjort
  prövningen extremt svår-

 242. -för att bevisa nånting,
  vilket är galenskap.

 243. Men har man elever som är framåt,
  ska man möjliggöra för en prövning.

 244. Det är ett kvitto på
  att jag kan nånting.

 245. Det är mitt delsvar på fråga två.
  Sen får nån annan ta över.

 246. Som skola kan man se
  vad man tar för avgifter.

 247. Jag tror
  att det är 500 kr man får ta.

 248. Men man kanske som skola ska avgöra
  vad man vill stå för.

 249. Om det ska vara en klassfråga om man
  har möjlighet att tenta eller inte.

 250. Det är viktigt att poängtera
  det här att tenta av.

 251. Prövning har man rätt till, men
  det finns ju inga färdiga prövningar.

 252. Precis som Andras lyfte,
  som är viktigt att veta:

 253. Det är upp till var och en
  att utforma en sån prövning-

 254. -och att betygsätta och bedöma
  en sån prövning.

 255. Det ingår inte i lärarutbildningen,
  så det är ofta en "surprise"-

 256. -som man halkar in på när man
  kommer ut som nyutexad lärare.

 257. Så det är en grannlaga uppgift
  som ännu återstår att lösa, tyvärr.

 258. Ursäkta. Först tillbaka
  till framgångsrika skolor. Oj.

 259. Jag vet inte om det finns
  nån framgångsrik skola.

 260. När man säger framgångsrik skola-

 261. -då är skolledning
  och hela gänget med på tåget.

 262. Däremot, om jag räknar ihop
  från mitt skolutvecklingsprogram-

 263. -och GCP:s utbildning
  som de har hållit-

 264. -tror jag att det finns runt omkring
  200 kompetenta lärare i Sverige-

 265. -som vet hur man stödjer
  de här eleverna.

 266. De är ju framgångsrika
  i sina klassrum.

 267. Men det kanske inte gör
  en framgångsrik skola.

 268. Och angående att... Accelerera
  är ju vad det handlar det om-

 269. -när du pratar om att tenta av
  kurser. Där finns också...

 270. Det har mycket stöd inom forskning-

 271. -att det här inte påverkar barnet
  negativt socialt.

 272. Snarare tvärtom. Det kan gynna den
  sociala utvecklingen att accelerera.

 273. Men forskning visar också
  att även om barnet gynnas socialt-

 274. -är det inte säkert att det leder
  till att de väljer att fortsätta-

 275. -inom universitetsutbildningar inom
  de ämnen som de accelererar inom.

 276. Så man får fundera på
  vad syftet ska vara med accelerering-

 277. -och väga detta mot berikning.

 278. I Sverige är det naturligtvis viktigt
  att accelerera dem som behöver det.

 279. Men vi får inte glömma bort
  problemet med övergångar-

 280. -mellan stadier och klasser.

 281. Hjälper vi ett barn att accelerera
  och bli färdig med sina kurser-

 282. -och de bedöms på nåt sätt,
  så måste vi hjälpa barnet vidare.

 283. Inte bara till nästa stadium.
  Vi tar på oss ett ansvar-

 284. -där vi måste hjälpa barnet
  hela vägen ut ur gymnasiet.

 285. Dessutom kanske vi måste hjälpa
  barnet in på ett universitet vid 15-

 286. -eller vad det nu kan vara för ålder.

 287. Helt jätteviktiga poänger.

 288. Jag fyller på bara där-

 289. -att flera både barn och föräldrar
  kring såna här barn-

 290. -kan uppleva att en uppflytt
  kan vara nästan som en utvisning.

 291. Alltså att barnet inte kan få-

 292. -en undervisning som de behöver
  i sitt...sammanhang.

 293. Det är inte alla
  som vill lämna sitt sammanhang-

 294. -eller som vågar göra
  en sån radikal uppflytt som krävs.

 295. Och vi följer ju i riksförbundet,
  Filurum och GCP-

 296. -flera barn som gör såna radikal-
  uppflyttningar. Det är tuffa ingrepp.

 297. Inte kanske rent socialt
  många gånger-

 298. -men för att de mottagande vuxna
  är helt oförberedda på-

 299. -att det kommer en nioåring
  till årskurs sju.

 300. De behöver fritids, skolskjuts,
  mellis-

 301. -kärlek, kramar
  och hjälp att knyta nånting.

 302. Så det ställer till väldigt mycket
  runt omkring.

 303. Och min dröm är ju att alla ska få-

 304. -en undervisning som de behöver där
  de känner att de hör hemma socialt.

 305. Men riktigt där är vi inte än.
  Johan viftar.

 306. Det är viktigt att man inte ser
  acceleration som en ensam åtgärd.

 307. Utan det är kanske ännu mer
  att man behöver andra åtgärder.

 308. Tänk er en elvaåring som ändå lyckas
  traggla sig igenom ämnena i nian-

 309. -och sen inte längre har skolplikt
  som skoltrött elvaåring.

 310. Det är inte en lätt situation som
  förälder eller hälsosamt för barnet.

 311. För att koppla det
  till framgångsrika skolor:

 312. Det är snarare
  framgångsrika individer i skolorna.

 313. Och det är...individer, individer,
  individer det handlar om.

 314. Och det är tyvärr så väldigt skört-

 315. -har vi sett genom riksförbundet
  på många skolor...

 316. En enda nyckelpedagog slutar-

 317. -och så kan skolan gå från fantastisk
  till katastrof för barnen.

 318. Rektorer, var rädda om de här
  fantastiska pedagogerna som ni har.

 319. Och: ordet sprids. Så finns det
  fantastiska individer på en skola-

 320. -samlar ofta de skolorna kluster
  av begåvade och extremt begåvade-

 321. -som kanske drar till sig fler sen.

 322. Då kan man på den delen få en bättre
  skola för särskilt begåvade elever.

 323. Jag vill trycka på att om en elev
  flyttas upp eller accelererar-

 324. -så kan den komma
  till en oförberedd lärare.

 325. Men alla måste vara med på tåget.
  Man kan inte sitta på ett möte-

 326. -göra jättefina planer och sen sätta
  eleven hos nån som inte är förberedd.

 327. Då blir det pannkaka.

 328. Se till att alla är med på tåget
  innan man sjösätter det.

 329. Att bara säga till en lärare
  som rektor "det här ligger på dig"-

 330. -blir inte bra om inte läraren har
  fått tiden som behövs.

 331. Se till att få tid att lägga kring
  eleven, för det kommer att behövas.

 332. Har man läraren med på tåget,
  kommer det att gå bra.

 333. Så länge vi inte har
  resurserna i Holland-

 334. -kanske vi behöver större samverkan-

 335. -som du sa,
  mellan stadier och andra brytpunkter.

 336. Vi har flera frågor på kö från
  publiken. Där, sen här och en här.

 337. Finns det nån studie eller forskning-

 338. -som visat vad konsekvensen blir för
  de här barnen om de inte upptäcks-

 339. -och står ut från sju, åtta års ålder
  genom grundskolan och gymnasiet-

 340. -och aldrig ser meningen med att vara
  där, men de är tvungna att gå dit?

 341. Förstår ni...
  Det låter väldigt negativt-

 342. -men jag undrar om det finns
  nån forskning gjord på det.

 343. Mona.

 344. Implicit
  är alla studier kring de här...

 345. Särskilt de här psykologerna
  som ägnar sig väldigt mycket åt...

 346. ...begåvning, som Linda Silverman,
  som är väldigt läsvärd...

 347. ...har ju lyft fram jättemycket
  hur dåligt de här kan må.

 348. Och att de utvecklar
  det som liknar inlärningssvårigheter.

 349. Det kan vara svårt att separera
  till slut från varandra.

 350. Det kan vara
  ett livslångt psykiskt dåligt mående-

 351. -som orsakar sekundärproblematik.

 352. Jag kan säga: det finns främst
  om de här barnen, sedermera vuxna...

 353. Det finns två sorters studier:
  longitudinella fallstudier-

 354. -där man följer ett barn
  som man har upptäckt tidigt-

 355. -då är de ju identifierade -
  kanske ända fram till vuxen ålder.

 356. Då är det bara enstaka personer
  man har följt.

 357. Men där har man sett en hel del fall-

 358. -där det har...
  De har mått väldigt dåligt.

 359. Sen finns det ju också
  de större enkätstudierna.

 360. Där tillkommer problemet med urval.
  Exempelvis den som Persson gjorde-

 361. -när han frågade 200-300 Mensa-
  medlemmar hur de upplevde skolan.

 362. Och de...
  Det var 90 % som svarade negativt.

 363. Vissa som att det var ett helvete.

 364. Men där är frågan om det finns
  en överrepresentation i Mensa-

 365. -av personer som inte känt sig hemma
  i andra sammanhang-

 366. -och därför kanske har varit
  extra utsatta i skolan.

 367. Vilma Vialle i Australien har med nån
  som jag inte kommer ihåg namnet på-

 368. -gjort en studie som visar-

 369. -att de flesta särskilt begåvade
  faktiskt klarar sig ganska bra-

 370. -och mår ganska bra.
  Det kan man ha med sig.

 371. Men det vi pratar om
  är den här delen som inte gör det.

 372. Det ska vara nollvision, anser jag.

 373. Och det finns...

 374. Om man söker på sökmotorerna
  med "underachievers", "gifted"-

 375. -"underachievers", "highly able"
  och sånt, hittar ni dit.

 376. Det finns studier som i alla fall
  pratar om underprestation.

 377. Det finns garanterat
  med psykiskt välmående också.

 378. Och...
  Så det finns absolut att läsa om.

 379. Hade vi en fråga här? Och Ester där.

 380. Jag tänkte backa till övergångar.

 381. Två frågor. Ett: de femtonåringar
  som kommer till högskolan-

 382. -får de ta kurserna,
  eller läser de bara dem?

 383. Jag har hört att de inte får
  ta poängen. Den andra frågan är:

 384. Har ni nån bra lösning om vi har
  elever på mellan- eller högstadiet-

 385. -och behöver läsa gymnasiekurser?

 386. Om de får ta universitetskurser...
  Jag tror att kriteriet-

 387. -för att ta universitetskurser
  är att man ska ha gymnasieexamen.

 388. -Det finns alternativ behörighet.
  -Alternativ behörighet finns också.

 389. Så ja, det får de. Jag tror inte
  att det är nåt ålders...

 390. Vänta. - Vad var den andra frågan?

 391. Det var... Just det,
  mellanstadiet som... Just det.

 392. Då kan det vara så-

 393. -att eleven på mellanstadiet
  är klar med rubbet på grundskolan-

 394. -men vill inte separeras ifrån
  sina klasskamrater-

 395. -för det är där den vill spela boll
  på rasten, vara på fritids o.s.v.

 396. Och då igen kopplar jag till lärarna
  i mina forskningsstudier-

 397. -som visar att lösningen är
  att vi jobbar kollegialt.

 398. Vi måste se varandra som kollegor,
  som en kedja, för elevens skull.

 399. Om jag då som mellanstadielärare-

 400. -inte har kompetensen
  att möta den här eleven-

 401. -samarbeta med kollegor
  på högre nivåer-

 402. -så att faktiskt de kommer
  till den här skolan.

 403. Nu blir det anekdotiskt-

 404. -men det blir ju så
  i ett sånt land som Sverige-

 405. -att det får bygga på anekdoter.

 406. Jag har ett exempel i skolboken
  som...

 407. Där en elev i årskurs sju fick
  läsa en kurs i fysik på högskolan-

 408. -för att elevens förälder
  ordnade det.

 409. Och den eleven var inte registrerad-

 410. -men fick ändå läsa
  tillsammans med...

 411. De tyckte att eleven var söt, trevlig
  och att det var lite spännande.

 412. De hade utrymme och inget emot det.

 413. Jag tror också att eleven fick spara
  sina resultat till framtiden.

 414. Det var fantastiska resultat.
  Eleven var bäst i klassen-

 415. -men hade det jättetufft
  i årskurs sju.

 416. Andreas, tillägg till det?

 417. Jag vill påminna: det var liv i media
  om två femtonåringar som gick på KI.

 418. Där drev man frågan: är det vettigt
  att en femtonåring ska få möta-

 419. -utsatta och sjuka under sin praktik?
  De är inte femton då.

 420. Då är de minst sjutton. Om nån kommer
  in på läkarlinjen när de är femton...

 421. Det är inte jättemånga, men det går.

 422. Det går. - En till fråga.

 423. Hallå? Jo, jag tänkte ta upp dilemmat
  om man har särskilt begåvade elever-

 424. -där man kan lösa situationen
  i klassrummet-

 425. -och slits mellan att få eleven
  att tända till på vissa förmågor-

 426. -som den eleven kanske brinner för...

 427. Hur ska man göra med förmågorna
  som den inte brinner för?

 428. -Jag tänker dilemmat betygssättning.
  -Bra fråga.

 429. Mara Allodi Westling
  på Stockholms universitet-

 430. -har berört detta lite i ett
  specialpedagogiskt magasin från 2014.

 431. Och... För det är det här dilemmat
  som vi ofta hamnar i.

 432. Vi ska bedöma dem
  för alla de här olika förmågorna.

 433. Och så ser vi att eleven är svag
  i nån förmåga.

 434. Troligtvis handlar det om kommunika-
  tionsförmågan för de här barnen.

 435. Då tänker vi kanske spontant-

 436. -att då måste vi lägga krut på
  att träna förmågan som den är svag i.

 437. Medan Mara skriver att det kanske
  inte är helt rätt väg att gå.

 438. Vi kanske ska lyfta de förmågor
  som eleven har intresse för-

 439. -och snitsa till det så att
  den sista förmågan kommer in också.

 440. Det bör också sägas att för de här
  är inte betygets bokstav så viktig.

 441. Det handlar om
  att utveckla sitt eget lärande.

 442. Om den känner sig nöjd och glad och
  får utvecklas i sin törst att lära-

 443. -men kanske inte når upp högre än
  till D för att nån förmåga är låg-

 444. -så kanske det är okej.

 445. Då har vi en fråga
  här på andra raden.

 446. Jag tänkte backa
  till det här med att upptäcka.

 447. För jag tänker att man pratar om
  skolor där man inte kommer överens.

 448. Och jag är specialpedagog.

 449. Jag måste få mina kollegor ibland
  att våga tro och våga testa-

 450. -när de säger: "Det är ingen
  särbegåvning. Det här kan han inte."

 451. Eller om man som förälder sitter
  i möte med lärare och de säger:

 452. "Vi har gjort en kartläggning.
  Det är ingen särbegåvning."

 453. Hur ska man låsa upp situationerna?
  Ska man nån gång ge upp?

 454. Svaret finns i frågan,
  höll jag på att säga.

 455. Det lät som om du hade ett svar.
  Det är en jättevanlig situation.

 456. Den möter jag hela tiden.
  Det är lite som Andreas var inne på:

 457. Det går inte att tvinga folk
  att se det man själv ser.

 458. Man måste uppleva det själv.

 459. Ofta sker upplevelsen genom att man
  skapar en relation till eleven-

 460. -så att man får tillgång
  till elevens sätt att tänka.

 461. Och inte bara
  motståndet mot uppgifter.

 462. Det som dina kollegor ofta upplever
  är att eleven inte gör nånting.

 463. Den presterar inte.
  Det kan handla om olika låsningar.

 464. Att de är fast i sin perfektionism,
  de har ingen studieteknik-

 465. -och så är de uttråkade.

 466. Många av dem tror också
  att de är dumma i huvudet-

 467. -till skillnad från vad man tror
  att de tror om sig själva.

 468. Så om man kastar ur sig saker som
  "jag tror inte att du är så smart"-

 469. -är de
  de första att hålla med.

 470. Jag vet att uppe på gymnasiet,
  där jag vanligtvis är verksam-

 471. -så brukar det ofta vara
  relativt för sent att vända skutan.

 472. Så ju tidigare, desto bättre. Men det
  är en komplex fråga du ställer.

 473. Och jag skulle vilja backa tillbaka.

 474. Ett kort svar är
  att det kan räcka med att en ser.

 475. Och att du ser och att du hjälper.
  Det kan räcka väldigt långt.

 476. Jag vill säga att när lärare
  och pedagoger deltar i fortbildning-

 477. -inte en föreläsning, utan fort-
  bildning kring särskild begåvning-

 478. -läser, diskuterar
  och testar tillsammans-

 479. -då hittar man nya glasögon,
  och man ser dem.

 480. Andreas också.

 481. Det här är lite utav min käpphäst.

 482. Även de här eleverna ska ha
  rätten till att lära sig att lära.

 483. Alla i skolan... Ingen förväntar sig
  att de kan det vi lägger framför dem.

 484. De går i skolan för att lära sig.

 485. Men om jag kan det som läggs framför
  mig, har jag inte lärt mig att lära.

 486. För en del brakar det i högstadiet
  och för en del käpprätt på högskolan.

 487. När man upptäcker: "Oj, det
  räckte inte att läsa boken en gång."

 488. "Det räckte inte med
  att bara vara med på lektionerna."

 489. Då känner man sig helt korkad.

 490. För det har alltid funkat.
  Då ifrågasätter eleven sig själv.

 491. Kompisarna som man alltid har kört
  förbi kan det här. Jag kan inte.

 492. Rätten att få lära sig att lära
  är väl det som är skolans uppdrag?

 493. Det står väl i skollagen att skolan
  ska främja för ett livslångt lärande?

 494. Jag såg en dokumentär om Sven Jerring
  i går-

 495. -där han uttryckte i början på 1900-
  talet att skolan är som en svarv-

 496. -som tar bort allting, i stället för
  att man fick lära sig det man ville.

 497. Det ligger lite grann i det.
  Att inte lägga lock på.

 498. Om man har klarat den lägsta nivån,
  fortsätt då.

 499. Som jag var inne på förut: fortsätt
  att mata på tills eleven är nöjd.

 500. Om en elev får alla rätt på provet,
  hur vet jag vad den eleven kan?

 501. Säkert mer än det som var på provet.
  Den har inte fått lära sig att lära.

 502. Var inte rädda för att utmana.

 503. Där kan man också diskutera
  med eleverna, så hittar ni också.

 504. Om den elev som ni kanske tvivlar på,
  som bara är stökig, inte svarar...

 505. Om man tänker
  att man kan varenda fråga som ställs-

 506. -slutar man räcka upp handen.

 507. Dels utav sociala skäl, för de andra
  tycker att man är besserwisser.

 508. Men man får inte frågan
  varje gång heller.

 509. Den eleven kan man prata med
  vid sidan om och ha ett tecken med.

 510. En liten nickning eller nåt.
  "Då vet jag att du kan."

 511. Så att man inte behöver räcka upp
  handen jämt för att visa att man kan.

 512. Det är en väg till att hitta
  de här eleverna. Prata med dem.

 513. Och inte se dem som åtta, tolv,
  fjorton eller vad de kan vara.

 514. Utan se på individnivå. Var
  hamnar de? Vad är det de svarar?

 515. Fint. Det hjälper det sociala
  samspelet att känna sig inkluderad.

 516. Det underlättar för eleven
  att slippa bli utpekad.

 517. Elever som säger: "Jag får aldrig
  frågan fast jag räckte upp handen."

 518. Det är frustrerande.
  Jag skulle vilja gå ett steg till-

 519. -innan vi släpper det här området.
  Att lära för att lära. Du har mål.

 520. Respektive årskurs har sina mål
  och vad du ska ha uppnått i nian.

 521. Vissa upplever "nu är eleven färdig",
  och så tycker man: "Du kan köra..."

 522. "Här är en till bok. Gör lite samma."

 523. För allas rätt att lära...
  Vi tittade på fördelningskurvan.

 524. De som ligger i underkant och har
  svårt för inlärningen får stöd.

 525. För dem som ligger på andra sidan
  och är "klara" säger man:

 526. "Gör nåt så länge.
  Du är ju klar, så vad ska vi göra?"

 527. "De ska inte få mer än andra. Varför
  ska de kunna mer när de går ut nian?"

 528. Det här är en frågeställning
  som kan vara känslig.

 529. Man tycker att det är en inkludering
  att ingen ska få mer än nån annan-

 530. -medan det motsäger
  att alla ska få lära.

 531. Vad har ni för tips
  eller reflektioner kring det här?

 532. Det är också så att i vissa skolor
  tycker 2/3 av pedagogerna-

 533. -att eleverna ska gå gemensamt framåt
  i undervisningen. Då är det lätt-

 534. -att man ger dem bara
  tidsfördrivsuppgifter.

 535. Det är livsfarligt
  för de här eleverna.

 536. Nån sa att repetition
  är den tappade lärlustens moder.

 537. Det stämmer ofta för de här eleverna.

 538. Särskilt om de blir klara
  med det man ska göra i förtid.

 539. Då är det inte mer repetition
  de behöver.

 540. Också särskilt... Undervisningen är
  ofta upplagd så i svenska skolan-

 541. -att det är sjokvis med kunskap.

 542. Sen kanske det dröjer jättelänge
  innan man gör det igen.

 543. Särskilt de här yngre eleverna
  som går en äldre årskurs...

 544. Det är inte alltid så deras minne
  funkar. Att man kan bomba med en sak-

 545. -och så kan man räkna med
  att de kan det livet ut.

 546. Utan där kan man behöva köra tills de
  fattar, vilket kanske är rätt snabbt.

 547. Men sen att man kommer tillbaka
  till det här med jämna mellanrum-

 548. -så att det blir
  nån sorts intervallträning.

 549. Se det som återkommande duttar av
  samma sak i stället för stora sjok.

 550. Det kan ni för all del prova även
  med en hel del andra elever.

 551. Jag tror att det här handlar lite om
  vad vi förväntar oss för resultat-

 552. -ifrån våra elever. Om vi kan gå
  tillbaka till additionsuppgiften...

 553. 8 + 5 kan upplevas som svårt
  för en del.

 554. För det är över 5.
  Åttan är över fem.

 555. Så det är inte addition
  upp till fem vi pratar om.

 556. Vilket en del barn faktiskt
  kan ha svårt för i början.

 557. Och om vi då för den här gruppen barn
  lägger in uppgiften...

 558. Vad var det? Åtta komma...?

 559. 8,3 + 5,75. Nåt sånt där var det.

 560. Då är det ju väldigt orättvist-

 561. -emot de barn som kämpar med
  att lära sig addition upp till fem.

 562. Det är inte schyst emot dem. Varför?

 563. Jo, det blir en för stor kognitiv
  utmaning för dem.

 564. Det ligger ovanför
  deras proximala zon av utveckling.

 565. Men lika orättvist är det
  emot det barn-

 566. -som har kunnat addition
  upp till hundratal och med decimaler-

 567. -att jobba med 8 + 5.

 568. För det ligger långt under
  deras proximala zon av utveckling.

 569. Rättvist är att hitta ett sätt att
  möta eleverna på rätt nivå för alla.

 570. Då måste vi bemöta dem olika och
  förvänta oss olika resultat utav dem.

 571. Annars är det orättvist.

 572. Du kommer in på en bit som kommer upp
  mycket i frågeställningen kring...

 573. Vi ömmar
  för dem som har svårt att lära sig.

 574. Och vi vet... Precis som du säger:

 575. Oavsett vilken sida du är på har du
  behov av utmaningar på olika vis.

 576. Men de som inte är där än
  och har förstått den här insikten...

 577. Vi kanske inte kan sticka kurvan
  i ansiktet på alla.

 578. Hur tänker ni att vi lättast
  ska komma till skolorna-

 579. -och få våra kollegor
  att förstå det här enkelt-

 580. -utan att alltid behöva ha kurvan
  fastklistrad på ryggen?

 581. Har ni nåt tips på
  lätt öppna ögonen-medskick?

 582. Återigen, det har kommit upp
  flera bra idéer. Men återigen:

 583. Jag tror att det är svårt kanske
  att utbilda sina kollegor.

 584. Det är bättre - som Elisabet sa -
  att de utbildar sig via andra forum.

 585. Att få jobba tillsammans och...
  Ens kollegor behöver uppleva det här-

 586. -på samma sätt som man själv har
  snubblat in på det och få uppleva-

 587. -och möta det här i sin vardag.

 588. Ett medskick
  skulle ju kunna vara att...

 589. Återigen: det räcker ofta-

 590. -åt de här 200 bra pedagogerna-

 591. -som gör stor, enormt stor skillnad
  för de här eleverna.

 592. Även om de inte löser allt-

 593. -så betyder det väldigt mycket
  att det finns nån som ser-

 594. -och som hjälper till och som för
  dialogen uppåt också mot ledningen-

 595. -och kanske möjliggör
  partiella förflyttningsinsatser-

 596. -eller pull out-initiativ.

 597. Allt måste inte ske inom ramen för
  klassrummet eller lektionstimmen.

 598. Det kan finnas andra saker
  att göra på en skola-

 599. -som är meningsfulla och intressanta.

 600. Som skoltidning. Det finns
  inga tidningar längre, kanske.

 601. Men projekt eller utmaningar
  på andra sätt.

 602. Elisabet.

 603. Jag tror att vägen till skolan,
  skolledarna och politikerna-

 604. -också måste handla om
  att stödja särskilt begåvade elever-

 605. -inte handlar om
  att exkludera nån annan grupp.

 606. Det handlar om att bredda
  undervisningen och se på eleverna.

 607. Så att det inte är nåt exklusivt
  bara för de här-

 608. -utan att poängtera att de här barnen
  är lika mycket värda som alla andra.

 609. De andra är lika mycket värda
  som de särskilt begåvade.

 610. Därför måste vi bredda undervisningen
  så att vi lever upp till skollagen.

 611. Jag vill fylla på.

 612. Många förstår inte att de särskilt
  begåvade kan finnas under stenarna-

 613. -som vi tänker är elever med proble-
  matik och inlärningssvårigheter.

 614. Jag vill skicka med ett litet tips.

 615. När man påbörjar ett nytt moment,
  tänds en del elever upp och är med.

 616. Och så tänker man: "Nu har vi
  rätt nyckel. Vi gör mer utav det."

 617. Och då är det stopp. För det blev
  fullt på dag ett med hela.

 618. Sen ska man i två veckor ha momentet.

 619. Man byter moment och tjong! Då är
  eleven med och alert. Och man tänker:

 620. "Nu har vi rätt nyckel." Man gör mer
  utav samma, och så är det stopp.

 621. Har man en sån elev, är det
  en tydlig varningsklocka. Ge dem mer.

 622. Ge fördjupning. Vad som helst.

 623. Är det i årskurs fem och Gustav Vasa,
  ge dem läroboken som ni hade-

 624. -att ha och bläddra i på bänken.
  Det kan räcka ganska långt.

 625. Det är också
  luckorna som vi pratat om.

 626. Vissa kanske behöver känna
  att de har luckor-

 627. -för att känna sig motiverade.

 628. Det blir nån konstant smekmånads-
  effekt så länge det finns luckor.

 629. Medan när det täpper igen
  och vi börjar komma nån vart-

 630. -då kanske de tappar motivationen.

 631. Så experimentera med luckorna
  och använd det till er fördel.

 632. En vanlig förevändning-

 633. -som pedagoger kan uppleva
  är att det inte finns resurser.

 634. Sen var Mona inne på att vi kanske
  ska jobba på ett annat vis.

 635. Men man får vara ödmjuk inför det
  ekorrhjul som många befinner sig i-

 636. -med det lärande som pågår på skolan.
  Det kanske kan vara svårt att bryta.

 637. Därför skulle vilja titta på tips
  som kan främja den möjligheten.

 638. Där det kanske går att inkludera
  alla barn-

 639. -för att hitta möjligheter
  att alla kan delta på sina nivåer.

 640. Elisabet, jobbar inte ni med det i...

 641. Om man tittar på
  skolutvecklingsprojekten.

 642. Ni har gjort övningar när ni jobbar
  från årskurs ett till nio med samma.

 643. Kan du berätta lite
  hur ni jobbade med den bredden?

 644. Just det exemplet som du säger här nu
  var ju på uppgiftsnivå.

 645. Vi utvecklade uppgiften mattegömmor,
  ifall man känner till det.

 646. Och så utvecklade vi dem och testade
  i alla klasser, årskurs ett till nio.

 647. Bara där kittlar tanken lite
  hur det går.

 648. Men det talar också om
  att de har en möjlighet-

 649. -att användas på olika nivåer
  för de här eleverna.

 650. De här två skulle kunna gå
  att använda på universitetsnivå-

 651. -ifall man vill fortsätta med dem.
  De har så kallade öppna slut.

 652. Men framför allt vill jag gå tillbaka
  till den pedagogiska strategin-

 653. -med differentierad undervisning
  som...

 654. Mona har pratat om det utifrån ABC.

 655. Jag har pratat utifrån innehåll,
  process, resultat och lärmiljö.

 656. I Danmark pratar Baltzer
  om differentiering ABC-

 657. -fast en annan ABC än vad Mona gör.

 658. Där har de bedrivit ett forsknings-
  projekt eller skolutvecklingsprojekt.

 659. Lärare har lärt sig
  att differentiera undervisningen.

 660. Då handlar det om att möta alla barn.
  Även särskilt begåvade barn.

 661. De lärare som varit med säger att
  det tar ett halvår av hårt arbete-

 662. -att lära sig detta. "Det tar mer tid
  från undervisningen än innan."

 663. "Men nu kan jag inte undervisa
  som jag gjorde innan."

 664. "Dessutom spar jag förberedelsetid."

 665. -Mona nickar.
  -Ja.

 666. Återigen, det du var inne på.

 667. Om man tänker att man tar resurser
  från dem som behöver resurser.

 668. Men det gör vi nu.
  Det är exakt det vi gör.

 669. De som inte upptäcks och inte får det
  de behöver blir ju resurskrävande.

 670. Jag vet inte hur många-

 671. -jag som specialpedagog
  har suttit med en till en.

 672. Det är extremt många timmar
  som kanske andra skulle ha behövt-

 673. -för att de har kroknat, börjat
  må dåligt och underpresterar.

 674. Så det är
  väldigt ekonomiskt gynnsamt-

 675. -i den här tiden
  när vi ska prata ekonomi kring allt-

 676. -att också motivera kollegor,
  skolledning eller vad det nu är-

 677. -att jobba med den här gruppen.

 678. Ett sätt som man kan göra
  när en elev har kroknat-

 679. -och sitter hos en specialpedagog
  på en till en-timmar...

 680. Många har en elevassistent
  för att de har kroknat.

 681. Om man vänder på det och låter
  en elevassistent ta klassen-

 682. -och så får jag som lärare ta hand om
  de elever som jag är orolig för...

 683. Det går att göra
  vid många tillfällen.

 684. De flesta förstår det som görs.

 685. Man behöver inte ha gått på lärar-
  högskolan för att göra en dragning.

 686. Utan lektionen är planerad.
  En elevassistent kan göra dragningen.

 687. Och så får läraren ta hand om
  dem som ligger efter eller före.

 688. Ett enkelt sätt att jobba på
  inom samma resurser.

 689. Både Johan och Elisabet har tillägg.
  Elisabet i alla fall.

 690. Man ska inte ta ner
  lärarens profession.

 691. Och man ska inte ta ner behovet för
  dem i mitten som klarar av det mesta.

 692. De har också rätt till en utbildad
  lärare som möter dem professionellt.

 693. Däremot kan man se tvålärarsystemet
  som en möjlighet-

 694. -att göra detta som Andreas föreslår.

 695. Och att använda specialpedagoger
  på liknande sätt.

 696. Men alla elever har rätt till
  utbildade och kompetenta lärare.

 697. Svaga, mittemellan och starka.

 698. Här har vi synen
  som vi varit inne på.

 699. De som inte är med på att det här är
  ett existerande problem-

 700. -utan bara det här överklassyndromet.

 701. De som har en svag begåvning
  skulle inte vägras extra resurser-

 702. -eller en annan typ av pedagogik.

 703. De som är på andra sidan kurvan
  har samma behov och rätt till det.

 704. Det behöver fler se för att vi ska
  hitta en gemensam form. - Andreas.

 705. Jag vill förtydliga: byt inte på
  lärare och elevassistent för jämnan.

 706. Men att det finns en möjlighet
  inom resurserna-

 707. -att följa med på varandras lektioner
  och hjälpa varandra som lärare.

 708. På många ställen har man kanske
  två lärare på tre klasser.

 709. Titta på varandras lektioner
  och ge feedback.

 710. För då vet jag nästa gång lite mer.

 711. Då har man också inom samma resurser
  fått en förstärkning.

 712. Har vi nån sista fråga från publiken?
  Jag har inte sett nån hand.

 713. Då skulle jag vilja att panelen
  till alla som jobbar med barn...

 714. Vad skulle ni ge för julklappstips
  eller julklapp till deras verksamhet?

 715. Om ni vill ge er hjärtefråga som tips
  och medskick innan alla går hem.

 716. Nåt "best of"-pedagogiskt.

 717. Då vill jag skicka med
  differentierad undervisning.

 718. Ja, bara...hjärtat. Har ni hjärtat
  där ni vill deras väl-

 719. -då är det
  det absolut viktigaste.

 720. Ja, jag är inne på samma spår.
  Det handlar inte om människovärde.

 721. Utan det handlar om lärandeförmåga.

 722. De här är, som Elisabet understrykte,
  lika mycket värda som alla andra.

 723. Det är det vi pratar om.

 724. Jag skulle vilja skicka med:
  fyll på tills eleven är nöjd.

 725. Fortsätt, bry er inte om luckorna
  och fortsätt lyfta stenar.

 726. Ni har fått en del på vägen,
  hoppas jag.

 727. Ni har fått med er
  insikter och kunskaper-

 728. -även om vi alla behöver
  fortsätta jobba med det.

 729. Men jag hoppas att ni tar med er
  det här till era kollegor-

 730. -även om det inte är ni
  som kan utbilda era kollegor.

 731. Men material från i dag och tidigare
  konferenser finns på brainchild.org.

 732. Så ni kan komma tillbaka
  till det här materialet.

 733. Ta hjälp av organisationer
  och forskning-

 734. -lycka till den 10:e, Elisabet -
  för att ta del av och sprida det.

 735. För att nå förändring
  behöver vi högre upp.

 736. Så ledning och politiker,
  lycka till med att samtala med dem.

 737. För där behöver ni nå en förändring
  och ha dem med er på tåget.

 738. Så stort tack till panelen och er
  som har varit här! Tack för i dag!

 739. Textning: Jussi Walles
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Hur ska vi stötta särskilt begåvade elever?

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Ska särskilt begåvade barn få bättre möjlighet att tenta av hela läsår och få möjlighet att accelerera? Det är en av frågorna som diskuteras av experter i detta panelsamtal. Medverkande: Mona Liljedahl. Andreas Edqvist, Johan Nyh och Elisabet Mellroth. Moderator: Anna Velander Gisslén. Inspelat den 3 december 2018 på Tekniska museet i Stockholm. Arrangör: Riksförbundet för särskild begåvning.

Ämnen:
Pedagogiska frågor
Ämnesord:
Barnpsykologi, Begåvade barn, Begåvningsdifferentiering, Differentieringsproblem, Pedagogik, Pedagogisk psykologi, Psykologi, Skolan, Undervisning, Ungdomspsykologi, Utvecklingspsykologi
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Brainchild 2018

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Brainchild 2018

Särskild begåvning - erfarenheter och bagage från förskolan

Kunskapstörst och snabb lärandeförmåga. Det är två kännetecken för barn som är särbegåvade. Här berättar läraren Mona Liljedahl om barn med hög begåvning som är i behov av stimulans och särskilt stöd. Inspelat den 3 december 2018 på Tekniska museet i Stockholm. Arrangör: Riksförbundet för särskild begåvning.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Förskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Brainchild 2018

Extrembegåvning och radikal acceleration

Vad blir konsekvenserna ifall särskilt begåvade barn flyttar upp i högre årskullar? Vad är risken för att barnen känner sig utanför med sina äldre nya kamrater? Johan Nyh från Riksförbundet för särskild begåvning berättar. Inspelat den 3 december 2018 på Tekniska museet i Stockholm. Arrangör: Riksförbundet för särskild begåvning.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Brainchild 2018

Olika synsätt på särskild begåvning

Hur ska skolan agera ifall framtidens genier sitter i skolbänken? Vad behöver de för stöd? Här går läraren Elisabet Mellroth igenom hur lärare bör se på särskilt begåvade barn. Inspelat den 3 december 2018 på Tekniska museet i Stockholm. Arrangör: Riksförbundet för särskild begåvning.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Brainchild 2018

Att se de osynliga

De flesta elever med särskild begåvning upptäcks aldrig i skolan. Och de får aldrig den undervisning som de behöver, berättar läraren Mona Liljedahl. Inspelat den 3 december 2018 på Tekniska museet i Stockholm. Arrangör: Riksförbundet för särskild begåvning.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Brainchild 2018

Hur ska vi stötta särskilt begåvade elever?

Ska särskilt begåvade barn få bättre möjlighet att tenta av hela läsår och få möjlighet att accelerera? Det är en av frågorna som diskuteras av experter i detta panelsamtal. Medverkande: Mona Liljedahl. Andreas Edqvist, Johan Nyh och Elisabet Mellroth. Moderator: Anna Velander Gisslén. Inspelat den 3 december 2018 på Tekniska museet i Stockholm. Arrangör: Riksförbundet för särskild begåvning.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Lärlabbet

Estetik för alla

Tema: estetik och lärande. Vi besöker Sannarpsgymnasiet i Halmstad där dramapedagogen Malin Norlings elever går på särskolans individuella program. Funkisar kallar hon sina skådespelare, som alla har olika intellektuella och fysiska funktionsnedsättningar. Med dramapedagogiken som redskap undersöker de både sin egen identitet och samspelet med andra människor. Lärarpanelen följer upp med samtal i studion.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

Deaf power i skolan

De kallar sig dövaktivister och de rycker ut när dövas och hörselskadades rättigheter är hotade. 23-åriga Rebecca Jonsson och några andra aktivister kedjade vid ett tillfälle fast sig i trappen till dövskolan Östervångsskolan i Lund. De protesterade mot att ingen döv kandidat gått vidare i rekryteringen av en ny rektor till skolan. En annan tendens som väcker protester bland unga döva är att dövskolor slås ihop med skolor för hörande. Vi möter dövaktivisterna som vänder sig mot vad de kallar hörselnormen i samhället och som vill att dövskolan ska vara en fristad där döva och hörselskadade får vara sig själva. Hela programmets innehåll finns som text i programmanuset.