Titta

UR Samtiden - Samverkan för ensamkommande barn och unga

UR Samtiden - Samverkan för ensamkommande barn och unga

Om UR Samtiden - Samverkan för ensamkommande barn och unga

Hur kan verksamheter samverka för att ensamkommande barn och unga ska få det stöd och de insatser som de behöver? Föreläsningar och samtal för alla som stöter på ensamkommande barn i sitt arbete. Inspelat den 6 december 2018 på Folkets hus i Stockholm. Arrangörer: Socialstyrelsen, Skolverket och Ensamkommandes förbund.

Till första programmet

UR Samtiden - Samverkan för ensamkommande barn och unga : Arbeta med normer i vardagenDela
 1. Det är lika viktigt att lära sig
  om allas lika rättigheter-

 2. -och möjligheter
  om normer och värderingar-

 3. -som att lära sig
  hur Skatteverket fungerar.

 4. Kul att vara här!
  Isabel Grönevik heter jag.

 5. Jag jobbar i Växjö kommun som enhets-
  chef på HVB-hem för ensamkommande.

 6. Jag ska prata om några delar
  som varit viktiga-

 7. -i arbetet kring normer, värderingar
  och HBTQ-frågor hos oss.

 8. Det finns mycket att ta upp.

 9. Jag ska prata en del om styrande
  dokument som varit vägledande-

 10. -en del om vår teoretiska grund,
  våra metoder-

 11. -och den samverkan vi har haft
  med viktiga samverkanspartner.

 12. Bara lite kort info innan:

 13. Växjö kommun började ta emot
  ensamkommande barn 2008.

 14. Vi har, som alla andra kommuner,
  varit igenom en stor resa-

 15. -med expansion och minskning.

 16. 2016 hade vi sju HVB-hem
  och en stödboendeverksamhet.

 17. Nu har vi ett HVB-hem
  och en stödboendeverksamhet.

 18. Så det har hänt mycket.

 19. Jag vill börja att prata om...

 20. ...Växjö kommuns värdegrund,
  som är kommungemensam.

 21. Alla förvaltningar och alla bolag
  genomsyras av den.

 22. Den syftar till att skapa
  en kultur vi vill ha-

 23. -i Växjö.

 24. Värdegrunden är en del av alla
  våra processer: rekryteringen-

 25. -medarbetarsamtalet, enhetsmötet
  och i det pedagogiska arbetet.

 26. Det finns ett antal verktyg
  som hjälper att leva värdegrunden.

 27. Nej... Där är vi.

 28. Viktigt är också mångfaldsprogrammet.

 29. Det är antaget av kommunpolitikerna
  och är också koncerngemensamt.

 30. Det utgår från de universella
  mänskliga rättigheterna-

 31. -och syftar till att vi ska vara ett
  Växjö där alla kan vara sig själva-

 32. -och där allas lika rättigheter, lika
  värde och möjligheter tillgodoses.

 33. När man jobbar i kommunen skriver man
  på att ansluta sig till värdegrunden-

 34. -och att jobba utifrån mångfalds-
  programmet i sin professionella roll.

 35. På boendena har vi sen start haft-

 36. -en väldigt tydlig teoretisk grund
  och tydliga metoder.

 37. De har varit väldigt viktiga
  i det här arbetet-

 38. -att prata om normer, värderingar,
  sexuell hälsa och HBTQ-frågor.

 39. Verksamheterna vilar på
  en humanistisk grund-

 40. -med KASAM, känsla av sammanhang-

 41. -och salutogent synsätt
  som bärande pelare.

 42. Det fokuserar på det friska i indi-
  viden, det som gör att vi mår bra.

 43. KASAM, känsla av sammanhang...

 44. Just känslan av sammanhang
  är enligt Aaron Antonovsky-

 45. -som grundade begreppet, det som gör
  att vi klarar av att leva-

 46. -trots att vi är i svåra situationer.

 47. Det är viktigt för oss alla, KASAM-

 48. -särskilt för ensamkommande barn
  som rycks upp ur ett sammanhang-

 49. -och hamnar i ett nytt.

 50. Det här verktyget
  har varit väldigt nyttigt för oss-

 51. -i att förstå ungdomarna och kunna
  hjälpa dem att hantera sin vardag.

 52. Vi jobbar
  med lösningsfokuserad samtalsmetod.

 53. Den bygger på att vara nyfiken,
  ställa frågor och lyssna-

 54. -snarare än att förutsätta, ge tips
  och råd och komma med lösningar.

 55. Lösningsfokus bygger också på-

 56. -att i samtal med individen hitta
  styrkor, resurser och egenskaper-

 57. -som är till hjälp
  i deras utveckling.

 58. Vi jobbar också utifrån Barns behov
  i centrum, genomförandeplaner-

 59. -och de fyra behovsområden som
  är aktuella för oss på HVB-hemmen:

 60. Hälsa, utbildning,
  sociala relationer-

 61. -och känslo-
  och beteendemässig utveckling.

 62. Det här med sexuell hälsa,
  HBTQ-frågor, normer och värderingar-

 63. -blir viktigt
  inom alla de här behovsområdena.

 64. Vi jobbar också
  med miljöterapeutisk metod.

 65. Vi använder den fysiska
  och psykiska miljön som verktyg.

 66. Varje situation är pedagogisk
  på ett boende.

 67. Jag vill nämna,
  kopplat till miljöterapin-

 68. -att det varit viktigt för oss
  att bygga boendena-

 69. -med en stark struktur
  och goda relationer-

 70. -kontra att bygga boenden
  som har regler och konsekvenser.

 71. De starka strukturerna talar om vad
  vi har för normer och värderingar.

 72. Det finns förväntningar på
  hur vi är mot varandra.

 73. Genom att bygga goda relationer
  till ungdomarna-

 74. -så har vi möjlighet att påverka dem-

 75. -och de har också möjlighet
  att lära oss.

 76. Det har varit viktigt.
  Särskilt det här med goda relationer.

 77. Det är känsliga bitar att prata om-

 78. -sexualitet, könsöverskridande
  uttryck och så vidare.

 79. Det behövs en tillitsfull relation.

 80. Vårt mål är att ge ungdomarna
  sociala, psykologiska färdigheter-

 81. -att klara sig själva.

 82. Det vi gjorde 2008, precis
  när vi öppnat vårt första HVB-hem-

 83. -var att ta kontakt
  med riksförbundet Noaks ark.

 84. De jobbar främst med hiv-prevention
  och sexuell hälsa-

 85. -men också med normkritik
  och värderingar.

 86. Det vi gjorde då var
  att starta upp utbildningsgrupper-

 87. -för både personal och ungdomar,
  fast i separata grupper.

 88. Ungdomarna fick träffa utbildare
  tillsammans med tolkar-

 89. -bortkopplat från boendet.

 90. Personalen fick samma utbildning
  i sitt forum.

 91. Det vi såg
  att de här utbildningarna gav-

 92. -var att ungdomarna
  fick ett forum för sig själva-

 93. -där de fick ställa alla sina frågor
  och få information om alla bitar.

 94. Personalen i sin tur blev tryggare
  i att möta de här frågorna-

 95. -och prata med ungdomarna
  om det här på boendena.

 96. Om man får samma utbildning, samma
  information och har samma begrepp-

 97. -har man också lättare att mötas.

 98. Personen som utbildade oss...
  Vi hade en väldig tur.

 99. Det var en fantastisk person med stor
  kompetens i kulturella skillnader-

 100. -gällande de kulturer
  som våra ungdomar kom från.

 101. Man pratade också mycket om
  hur kroppen fungerar-

 102. -vilket inte är helt självklart.

 103. När jag gick de här utbildningarna
  lärde jag mig nåt nytt, faktiskt.

 104. Jag ska inte säga vad det var.

 105. Det är så med oss vuxna.
  Det var länge sen vi gick i skolan-

 106. -och hade sex- och samlevnadskunskap.
  Vi behöver också uppdatera det här.

 107. Den samverkan har vi haft sen 2008
  med jämna mellanrum.

 108. När vi ser på boenden-

 109. -att nu finns det många frågor här-

 110. -så kontaktar vi Noaks ark
  och får hjälp med det.

 111. På våra boenden har vi enhetsmöte
  varje vecka, fyra timmar.

 112. Det är en jätteviktig tid.

 113. Dels pratar vi om veckans arbete,
  så klart-

 114. -men det är också en tid för att våga
  titta på sig själv, diskutera normer-

 115. -och en av kommunens värderingar
  i värdegrunden-

 116. -är att möta alla med respekt.

 117. Den behöver diskuteras.
  Vad innebär det?

 118. Vad innebär det för mig?
  Hur påverkar mitt bemötande andra?

 119. Hur påverkar språket jag använder
  dem jag möter?

 120. Vi har en fantastisk förmåga
  att kategorisera vår omvärld.

 121. Det är en jätteviktig förmåga,
  men den behöver också reflektion.

 122. Hur kommer vi fram till
  våra föreställningar? Stämmer de?

 123. Det är också en tid att följa upp
  vårt arbete och utvärdera det.

 124. Vi har också på enhetsmötena
  extern handledning...

 125. ...i frågor om bemötande.

 126. Det har varit en viktig del
  som jag vill nämna.

 127. I det pedagogiska arbetet...

 128. ...så har det främst
  varit viktigt för oss-

 129. -att använda ett inkluderande språk.

 130. Vi ska vara medvetna om
  att språket sätter ramarna-

 131. -för vad vi förväntar oss.

 132. Vad vi indirekt säger är okej.

 133. Ett enkelt exempel på det kan vara...
  Tonåringar har kärleksrelationer.

 134. Jag frågar:
  "Har du träffat en partner?"

 135. Eller om det kommer upp frågor
  om familjelivet:

 136. "Vill du bilda familj
  nån gång i framtiden?"

 137. Jag förutsätter inte
  hur den här partnern ska se ut-

 138. -eller hur den här familjen
  ska se ut.

 139. Information om rättigheter
  och skyldigheter har vi också-

 140. -från dag ett
  när ungdomarna kommer till oss.

 141. Vi använder ett hitta rätt-material
  som utgår från BBIC.

 142. Barns behov i centrum.

 143. Här har det varit väldigt viktigt...

 144. Vi har märkt att tyvärr är det så-

 145. -att de här ungdomarna har utsatts
  för sexuella övergrepp, många av dem-

 146. -av nån av samma kön.

 147. När vi pratar om
  till exempel homosexualitet-

 148. -har det varit viktigt att förklara
  att det du utsatts för är övergrepp.

 149. Homosexualitet handlar om åtrå
  till en person av samma kön-

 150. -eller kärlek
  mellan två personer av samma kön.

 151. Vuxennärvaro
  i vardagliga situationer...

 152. I tv-rummet, i köket,
  i matsalsrummet.

 153. Att lyssna på det som sägs, våga ut-
  mana, vara nyfiken på det som händer.

 154. Tv är ju fantastiskt i dag.

 155. Där skildras alla människors
  olikheter på olika sätt.

 156. Olika sexuella läggningar
  och könsöverskridande uttryck.

 157. Det är ett tillfälle
  att prata om det med ungdomarna.

 158. I och med utbildningen
  vi fått genom Noaks ark-

 159. -upplever vi att man är tryggare i
  att prata om de här frågorna-

 160. -när de väl dyker upp.

 161. Min upplevelse av att ha jobbat
  på de här boendena tidigare-

 162. -är att ungdomar skojar om frågorna.
  Det är deras sätt att prata om dem.

 163. Där blir det viktigt för oss vuxna
  att behålla en lekfull dialog-

 164. -men på ett respektfullt sätt-

 165. -och känna en trygghet i
  att möta de här frågorna.

 166. Sen är det också viktigt, tycker vi-

 167. -att normalisera frågor
  om olika sexuella läggningar-

 168. -eller identitetsarbete.

 169. Vi ska ge ungdomarna en känsla av
  att vi klarar av att höra-

 170. -och kommer att behandla det väl.

 171. Det är ju så att...

 172. Det kan vara så att man bär sin
  sexuella läggning som en hemlighet.

 173. Den har varit förbjuden. Det har
  varit dödsstraff på den jag är.

 174. Med det sagt är det inte så att man
  pratar med oss hej vilt om detta-

 175. -bara för att vi säger
  att här är det okej.

 176. Men inför framtiden, om vi gett dem
  en känsla av hur vi ser på detta-

 177. -så hoppas vi kunna hjälpa dem.

 178. Sen är det också så här
  att Växjö Pride, prideveckan-

 179. -startade i Växjö 2013.

 180. Den har sen dess varit
  en naturlig del av vårt arbete.

 181. Den är ytterligare ett tillfälle
  att prata om de här frågorna-

 182. -besöka olika evenemang
  och framför allt-

 183. -antingen vara med i
  eller titta på prideparaden.

 184. De här ungdomarna tycker oftast
  att det här är väldigt roligt.

 185. Det är lustfyllt. Det är glädje,
  kärlek och stolthet över det hela.

 186. Det är ett koncerngemensamt arbete
  i Växjö-

 187. -när tekniska förvaltningen
  sätter upp sina prideflaggor-

 188. -utbildningsförvaltningen
  pratar om det i skolan-

 189. -alla politiker går i paraden-

 190. -och alla förvaltningar och bolag
  visar att det här står vi för.

 191. Jag vill koppla det
  till det jag sa i början-

 192. -om en gemensam värdegrund
  och ett gemensamt mångfaldsprogram.

 193. Jag vill säga att det är ett arbete
  som hela samhället gör tillsammans.

 194. Alla restauranger, idrottsföreningar
  och artister som kommer.

 195. Vi har en otrolig draghjälp
  i de här frågorna kring det här.

 196. Slutligen...

 197. Det jag egentligen vill säga är-

 198. -att vi har gjort mycket
  kring det här.

 199. Vi har valt att behandla de här
  frågorna som vilka frågor som helst-

 200. -i ungdomarnas utveckling.

 201. Arbetet ned normer, värderingar,
  HBTQ-frågor-

 202. -är inget sidoprojekt i mottagandet
  av ensamkommande barn i Växjö kommun.

 203. Det är ett arbete
  som vi gör varje dag.

 204. Jag nämnde också genomförandeplanen
  tidigare.

 205. Ungdomarnas individuella mål
  utifrån behovsområdena.

 206. Det är lika viktigt att lära sig
  om allas lika rättigheter-

 207. -och möjligheter
  om normer och värderingar-

 208. -som att lära sig
  hur Skatteverket fungerar-

 209. -eller att hantera sin ekonomi.

 210. Med det vill jag tacka så hemskt
  mycket för att ni har lyssnat.

 211. Textning: Frida Jorlin
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Arbeta med normer i vardagen

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Isabel Grönevik arbetar med HVB-verksamhet i Växjö kommun. Här berättar hon om hur kommunen arbetar med frågor om värderingar, normer, sex och relationer i vardagen. Inspelat den 6 december 2018 på Folkets hus i Stockholm. Arrangörer: Socialstyrelsen, Skolverket och Ensamkommandes förbund.

Ämnen:
Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Immigration
Ämnesord:
Ensamkommande barn, Flyktingfrågor, Flyktingpolitik, Hem för vård eller boende, Integration, Normer, Samhällsvetenskap, Sexualundervisning, Sociala frågor
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - Samverkan för ensamkommande barn och unga

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samverkan för ensamkommande barn och unga

Skolans roll för långsiktig integration

Alla barn har rätt till utbildning, men skolan har också ett uppdrag att se till att alla får samma möjligheter att nå skolans mål oavsett social bakgrund. Här berättar Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris, om hur detta uppdrag kan uppfyllas. Inspelat den 6 december 2018 på Folkets hus i Stockholm. Arrangörer: Socialstyrelsen, Skolverket och Ensamkommandes förbund.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samverkan för ensamkommande barn och unga

Migrationsverkets prognos för 2019

Efter 2015 har antalet ensamkommande minskat och den trenden har fortsatt. De säkerhetsmässiga och socioekonomiska incitamenten som gör att många vill ta sig till Sverige kommer att vara fortsatt starka under 2019, det är främst vägarna hit och risken att få avslag som begränsar antalet som kommer hit. Cecilia Tuvesson, omvärldsanalytiker på Migrationsverket, berättar om prognosen för 2019. Inspelat den 6 december 2018 på Folkets hus i Stockholm. Arrangörer: Socialstyrelsen, Skolverket och Ensamkommandes förbund.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samverkan för ensamkommande barn och unga

Inkludera ensamkommande barn och unga

Mehrdad Darvishpour, docent i socialt arbete, talar om utmaningar och möjligheter vid samverkan kring och inkludering av ensamkommande barn och unga. För att få en klar bild av ensamkommandes situation i Sverige måste man lyssna på de ensamkommande som kommit hit, menar han. Myndigheter talar gärna om samverkan för ensamkommande men borde i stället säga samverkan med ensamkommande. Inspelat den 6 december 2018 på Folkets hus i Stockholm. Arrangörer: Socialstyrelsen, Skolverket och Ensamkommandes förbund.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samverkan för ensamkommande barn och unga

Vikten av omsorg i mötet med ensamkommande

Som ensamkommande till Sverige möter man flera vuxna med olika roller, allt från god man till boendepersonal, socialtjänst och lärare. Det är viktigt att det praktiska funkar, men även omsorgen och omtanken är viktig. Psykologerna Sabina Gusic och Johan Andersson lyfter här olika exempel på omsorgsarbete i relation till ensamkommande ungas livsvillkor. Inspelat den 6 december 2018 på Folkets hus i Stockholm. Arrangörer: Socialstyrelsen, Skolverket och Ensamkommandes förbund.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samverkan för ensamkommande barn och unga

Stöd till ensamkommande - vad har effekt?

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har med hjälp av experter och sakkunniga utvärderat det stöd som ges till ensamkommande barn och unga för att se vad som har egentlig effekt. Här presenterar Pernilla Östlund vad myndigheten kommit fram till med hjälp av en av experterna, Henry Ascher. Inspelat den 6 december 2018 på Folkets hus i Stockholm. Arrangörer: Socialstyrelsen, Skolverket och Ensamkommandes förbund.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samverkan för ensamkommande barn och unga

Tala om sex, normer och relationer

Kultur, samhällsregler och normer ändras när man kommer från ett land till ett annat. Bland ensamkommande barn och unga finns ett stort behov av att prata om sex, relationer, normer och hbtq-frågor. Här presenterar Emelie Mire Åsell från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor material som kan vara till stöd för personal när man pratar om sex och samlevnad. Inspelat den 6 december 2018 på Folkets hus i Stockholm. Arrangörer: Socialstyrelsen, Skolverket och Ensamkommandes förbund.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samverkan för ensamkommande barn och unga

Arbeta med normer i vardagen

Isabel Grönevik arbetar med HVB-verksamhet i Växjö kommun. Här berättar hon om hur kommunen arbetar med frågor om värderingar, normer, sex och relationer i vardagen. Inspelat den 6 december 2018 på Folkets hus i Stockholm. Arrangörer: Socialstyrelsen, Skolverket och Ensamkommandes förbund.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samverkan för ensamkommande barn och unga

Arbeta brett för bättre integration

Inom projektet Boss erbjöds kommuner stöd i att ta emot, ge stöd till och integrera ensamkommande på ett kvalitativt sätt. Här berättar projektets kommunikatör Hanna Nordehammar om vad som fungerat och vad som inte fungerat. Inspelat den 6 december 2018 på Folkets hus i Stockholm. Arrangörer: Socialstyrelsen, Skolverket och Ensamkommandes förbund.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samverkan för ensamkommande barn och unga

Utan dig finns inget jag

Alla behöver trygghet, mening, sammanhang och relationer till andra människor och alla behöver känna sig älskade och behövda. Här hör vi psykiater Ullakarin Nybergs tankar om vad som är viktigt och vad vi alla kan göra för att de runt omkring oss ska må bra. Inspelat den 6 december 2018 på Folkets hus i Stockholm. Arrangörer: Socialstyrelsen, Skolverket och Ensamkommandes förbund.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Kosmopolitism, modernism och judendom

Zygmunt Bauman på Berns

Sociologen och professorn Zygmunt Bauman föreläser utifrån begreppet kosmopolitism. Han belyser vår tids stora utmaningar som flyktingkrisen, globaliseringen och Europas framtid. Inspelat den 15 maj 2016 på Berns i Stockholm. Arrangör: Föreningen för judisk kultur i Sverige.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Mifforadio

Om film

Varför ser man nästan aldrig personer med funktionsnedsättning på film? Och när man gör det så brukar inte skådespelaren ha någon funktionsnedsättning. Mysig morgonshow om de stora livsfrågorna. Vi äter frukost och pratar med lyssnare som ringer in. Skön musik spelas.

Fråga oss