Titta

UR Samtiden - Samverkan för ensamkommande barn och unga

UR Samtiden - Samverkan för ensamkommande barn och unga

Om UR Samtiden - Samverkan för ensamkommande barn och unga

Hur kan verksamheter samverka för att ensamkommande barn och unga ska få det stöd och de insatser som de behöver? Föreläsningar och samtal för alla som stöter på ensamkommande barn i sitt arbete. Inspelat den 6 december 2018 på Folkets hus i Stockholm. Arrangörer: Socialstyrelsen, Skolverket och Ensamkommandes förbund.

Till första programmet

UR Samtiden - Samverkan för ensamkommande barn och unga : Migrationsverkets prognos för 2019Dela
 1. Incitamenten att migrera till Sverige
  kommer fortsatt att vara starka.

 2. Det är just framkomligheten
  som begränsas på olika sätt.

 3. Cecilia Tuvesson. Jag jobbar på
  omvärldsenheten på Migrationsverket-

 4. -med bl.a. att ta fram
  prognoser till regeringen-

 5. -över antalet asylsökande
  som vi bedömer kommer till Sverige-

 6. -innevarande år och kommande år.

 7. Vad gör man
  på en omvärldsanalysenhet?

 8. Vi tittar på vilka som kommer
  till Sverige i dag-

 9. -varför man tar sig till Sverige
  och inte andra länder-

 10. -och vilka vägar man tar
  för att ta sig till Sverige.

 11. Vi tittar på faktorer som vi bedömer
  påverkar migrationen till Sverige.

 12. Så man kan säga att vi bygger
  ett pussel med olika analysdelar.

 13. Tillsammans får vi en helhet
  och gör våra bästa bedömningar.

 14. Olika scenarier på hur vi tror
  att migrationen kommer att se ut.

 15. Många av er är intresserade av-

 16. -att höra hur Migrationsverket
  bedömer säkerhetsläget i Afghanistan.

 17. Migrationsverket
  är en stor myndighet.

 18. Det finns en otrolig kunskap
  inom myndigheten.

 19. Men jag, som omvärldsanalytiker
  med prognosen-

 20. -är inte rätt person
  att svara på den frågan.

 21. Jag jobbar inte med ärendeprövning.

 22. Att gå in på rättsliga bedömningar
  vore nog att gå utanför mitt område.

 23. När vi tittar på migrationen
  till Sverige i dag, kan man säga-

 24. -att majoriteten inte är
  ensamkommande barn.

 25. Även majoriteten av de barn
  som söker asyl är inte ensamkommande.

 26. Och för att vara tydlig
  med vad vi menar med ensamkommande...

 27. Vi ser det som ett barn som tar sig
  över gränsen till Sverige-

 28. -som inte har en förälder eller en
  annan legal vårdnadshavare med sig.

 29. Det behöver inte betyda att man
  tar sig in till Sverige själv.

 30. Man kan ju resa tillsammans
  med nån bekant, ett syskon-

 31. -eller med smugglares försorg o.s.v.

 32. Om vi tittar på vilka barn som kommer
  till Sverige i dag, kan man säga...

 33. Som ni alla vet har vi
  ett turbulent decennium bakom oss.

 34. Vi har omkring 60 000 ensamkommande
  barn som kom mellan 2008 och 2006.

 35. Vi är den näst största destinationen
  för ensamkommande barn den perioden.

 36. Efter Tyskland, ska jag säga.

 37. 2015 kom det 35 000
  ensamkommande barn, lite drygt.

 38. Det var ett exceptionellt år-

 39. -när det gäller antalet migranter
  som kom till Sverige.

 40. Vi hade dessförinnan haft
  rätt höga antal.

 41. 2013 kom det omkring 3 700
  ensamkommande barn till Sverige.

 42. 2014 kom det
  omkring 7 000 ensamkommande barn.

 43. Efter 2015
  har vi haft ett annat läge-

 44. -där det kommer
  färre ensamkommande barn.

 45. Mellan 1 000 och 2 500. Nåt sånt.

 46. Vi har en avtagande antalsutveckling
  när det gäller ensamkommande barn-

 47. -där vi ser
  att det kommer färre barn.

 48. Det ser vi inte minst i år.

 49. Antalsutvecklingen i år på ensam-
  kommande barn är relativt stabil.

 50. Vi brukar ha en säsongsvariation,
  som vi säger.

 51. Att det brukar komma fler
  i slutet av sommaren.

 52. Det har det gjort i år. Men om man
  jämför med samma period förra året-

 53. -så kommer det färre barn i år
  till Sverige.

 54. Vi ser att ensamkommande barn
  har ungefär samma nationaliteter-

 55. -som övriga asylsökande i stort
  i Sverige.

 56. Det kommer barn från Syrien,
  Afghanistan, Somalia, Irak o.s.v.

 57. Ensamkommande barn från Marocko,
  där har vi en lite annan utveckling.

 58. Vi har...
  När det gäller asylsökande i stort-

 59. -är inte marockaner
  nån väldigt hög andel.

 60. Men däremot för ensamkommande barn
  är det en rätt så stor grupp.

 61. Barn från Marocko tenderar att ha
  ett visst annat rörelsemönster.

 62. De kanske inte har Sverige
  som primär huvuddestination.

 63. De kanske tar sig
  från ett land till ett annat.

 64. De söker inte asyl
  i ett första skede, utan väntar-

 65. -tills man får en myndighetskontakt.
  Det gör att det troligtvis finns-

 66. -ett mörkertal av ensamkommande barn
  från Marocko i Europa-

 67. -och även möjligen i Sverige.

 68. Vi ser när det gäller ensamkommande
  barn att majoriteten är pojkar.

 69. Det är fler flickor som är
  ensamkommande barn i Sverige i dag.

 70. Jag kommer att gå in lite mer på det
  senare under min presentation.

 71. Vad gör att man tar sig
  till just Sverige?

 72. Nätverk och diasporan har en stor
  betydelse för ensamkommande barn.

 73. Det är även viktigt
  för asylsökande i stort.

 74. Man tar sig ofta till ett land
  där man har nån bekant.

 75. Man känner kanske nån
  som kan förmedla information.

 76. Sen är det ju också så att den
  senaste utvecklingen i Europa-

 77. -med gränskontroller, med
  en mer restriktiv migrationspolitik-

 78. -har gjort det betydligt svårare för
  asylsökande och ensamkommande barn-

 79. -att ta sig till Europa
  och till Sverige.

 80. Det ser vi genom den minskande trend
  som vi har haft sen 2015.

 81. Att det har blivit mycket svårare.

 82. Det har också en betydelse för
  vilket land man tar sig till.

 83. Man tar...
  Ibland kan det vara en slump.

 84. Men också att förutsättningarna
  ser annorlunda ut.

 85. Det är ju inga gränser
  som är totalt intakta.

 86. Så det kommer barn,
  men det kan ta mycket längre tid.

 87. Man kan vara fast i ett land och
  vänta på att ta sig till ett annat.

 88. Tittar vi på de största nationali-
  teterna för ensamkommande barn i år-

 89. -ser vi att de flesta
  nationaliteterna har minskat i år-

 90. -i jämförelse med samma tidsperiod
  under föregående år.

 91. Det som är markant är minskningen
  för afghanska ensamkommande barn.

 92. Det har ju varit en av största
  nationaliteterna under lång tid.

 93. Vi ser en tydlig minskning för
  ensamkommande barn från Afghanistan.

 94. Det finns ingen ensidig förklaring.

 95. Men man kan tänka sig att de
  handläggningstider som Sverige har...

 96. Det har varit väldigt
  komplicerade ärenden att utreda.

 97. Det kan ju göra att man eventuellt
  söker sig till ett annat land-

 98. -där denna process går snabbare.

 99. För liksom vi har hört tidigare
  är det ju en väldigt jobbig process.

 100. Just ovissheten. Att man inte vet
  vad som kommer att ske i ett ärende.

 101. Men som jag sa: Det har varit
  oerhört komplicerade ärenden-

 102. -för oss att utreda, och därav
  den långa handläggningstiden.

 103. För ensamkommande barn från Eritrea
  ser vi en ganska rejäl ökning i år.

 104. Många av barnen från Eritrea kommer
  via den centrala Medelhavsrutten.

 105. Alltså från Libyen
  och upp till Italien.

 106. Barnen har... Majoriteten har kommit
  kanske 2016 eller 2017-

 107. -då denna rutt började öka kraftigt.

 108. Den började minska
  andra halvåret 2017.

 109. De har kommit tidigare och kanske
  varit i Europa under en längre tid.

 110. Det har tagit tid
  att ta sig till Sverige.

 111. När situationen nu... Det har blivit
  en större restriktivitet i Italien.

 112. Så man har valt att ta sig vidare
  och söka sig till bl.a. Sverige.

 113. Det kan vara en förklaring till
  att eritreanska ensamkommande barn-

 114. -har börjat söka sig till Sverige
  i större omfattning.

 115. När det gäller... Det blev inte så...
  Jag tror att jag stannar där.

 116. Men som vi ser: En generell minskning
  av de flesta barnen.

 117. Även ensamkommande barn från Marocko.

 118. Där har ju den västra Medelhavsrutten
  från Marocko till Spanien...

 119. Den har ju ökat kraftigt i år.

 120. Det är den avlägset största
  Medelhavsrutten till Europa.

 121. Där kan man säga...att de marockanska
  barnen förmodligen har tagit sig-

 122. -via denna rutt till Spanien
  och i förlängningen till Sverige.

 123. Men det är lite svårare att veta
  exakt hur barnen har tagit sig-

 124. -och hur stora de är i olika länder.
  Visserligen kan vi se en minskning.

 125. Men vi vet inte hur det ser ut
  om två, tre månader.

 126. För de kan ha rört sig och kan
  komma till Sverige om några månader.

 127. Det är svårt att veta,
  men som det ser ut nu-

 128. -så har vi en minskning
  av marockanska ensamkommande barn.

 129. Om vi går in på prognosen för 2019-

 130. -vad är det som kommer att påverka
  utvecklingen för ensamkommande barn-

 131. -och för asylsökande i stort?

 132. Vi säger i vår senaste prognos,
  som är några veckor gammal-

 133. -att vi har två scenarier.

 134. Ett scenario utgår ifrån scenario A.

 135. Att den tillfälliga lagen upphör
  under andra halvan av 2019.

 136. Det kommer i sig att generera omkring
  26 000 asylsökande till Sverige-

 137. -varav 1 600 är ensamkommande barn.

 138. Ett annat scenario utgår ifrån
  att den tillfälliga lagen inte...

 139. Förlåt, att den tillfälliga lagen
  förlängs i sin nuvarande form.

 140. Då kommer vi att ha
  omkring 21 000 asylsökande i Sverige-

 141. -varav 1 100 beräknar vi vara
  ensamkommande barn.

 142. Vi kommer att ha en ny prognos
  nästa år. Inget datum är fastsatt.

 143. Det beror bl.a. på regerings-
  bildningen, så vi har inget datum.

 144. Men den kommer under början av året.

 145. Jag sa att det har kommit
  fler flickor till Sverige.

 146. Det kommer fler flickor till Sverige
  i år än tidigare år.

 147. Det är en intressant iakttagelse
  som jag inte har ett helt svar på.

 148. Man kan ju säga så
  att mellan 2010 och 2014-

 149. -så kom det omkring...

 150. 15-20 % av de ensamkommande barnen
  var flickor.

 151. 2015 var ett exceptionellt år.
  Då kom det omkring 1 % flickor.

 152. Nu är vi tillbaka...
  I år har det kommit...

 153. Omkring 26 % av de ensamkommande
  barnen är flickor.

 154. Och vad beror då detta på?
  En fråga som jag ställer mig själv.

 155. Det ska... Det var ett seminarium sen
  just om flickor.

 156. Jag tror att många av er kan ha
  väldigt bra infallsvinklar där-

 157. -om vad det kan bero på.
  Jag tänker mig så att...

 158. ...2015 var ett exceptionellt år.

 159. Det var en helt annan situation i
  Europa och i världen än det är i dag.

 160. Vi hade inga gränskontroller
  på det sättet.

 161. Vi hade ingen överenskommelse med
  Turkiet om att begränsa migrationen.

 162. När det då blev
  en slags dominoeffekt-

 163. -där fler började ta sig till Europa,
  var det kanske lättare-

 164. -i ett land som ser annorlunda ut
  när det gäller roller mellan könen-

 165. -än det gör i Sverige.

 166. Att man som förälder väljer
  att sin son tar sig till Europa-

 167. -än att man väljer en flicka.

 168. Man kan ändå tänka att även om det är
  en farlig väg för pojkar och flickor-

 169. -så är den kanske farligare
  för flickor.

 170. 2015 var det fler pojkar som kom.

 171. Nu har detta ändrats
  till att vara någorlunda liknande-

 172. -som det var när det gäller
  könsfördelningen innan 2015.

 173. Tittar man på bifallsfrekvensen
  och jämför mellan flickor och pojkar-

 174. -så är den lite högre för flickor
  när det gäller ensamkommande barn.

 175. Men det är svårt att säga
  om det skulle vara nån påverkan-

 176. -till att det kommer fler flickor nu.

 177. Det är intressant om man tittar
  på vissa nationaliteter som Somalia-

 178. -att det är omkring 50 % som är
  flickor som kommer från Somalia.

 179. När det gäller Somalia har det varit
  en högre andel flickor hela tiden.

 180. Jag tycker
  att det är värt att belysa.

 181. Många gånger tänker kanske gemene
  man: "Det är få flickor som kommer."

 182. Och man tänker på 2015.

 183. Men det är ändå en relativt stor
  andel som är flickor rent generellt-

 184. -om man tittar
  från ett längre tidsperspektiv.

 185. Vad kommer att påverka utvecklingen
  framöver-

 186. -när det gäller ensamkommande barn?

 187. Jag har tagit fram en bild
  från vår senaste prognos-

 188. -som vi publicerade
  i början av november.

 189. Den här bilden ska jag säga
  beskriver egentligen generellt-

 190. -nyckelfaktorer för asylsökande.
  Inte bara för ensamkommande barn.

 191. Vi säger i prognosen att vi tror
  att den tillfälliga lagen...

 192. Hur regeringen väljer
  att gå vidare med den eller inte-

 193. -kommer att ha en stor påverkan
  nästa år.

 194. Om Sverige är
  kanske det enda land i Europa-

 195. -som har permanenta
  uppehållstillstånd-

 196. -med en anhöriginvandring
  som det var tidigare-

 197. -tror vi att det kommer att generera
  att fler söker sig till Sverige.

 198. Sen är det så att tittar man
  på migrationspolitiken-

 199. -är den otroligt viktig
  både i Sverige och i Europa.

 200. Vi har ju till exempel nu
  ett globalt migrationsavtal-

 201. -som man vill skriva under i Marocko
  i mitten av december.

 202. Där ser man nu att flera länder har
  dragit sig ur och inte vill vara med-

 203. -för man menar att den nationella
  suveräniteten i den frågan är hotad-

 204. -eller att nationellt
  självbestämmande är hotat.

 205. Länder som exempelvis Österrike
  och Ungern har dragit sig ur.

 206. USA har dragit sig ur. Vi har länder
  som är tveksamma till att skriva på.

 207. Exempelvis Danmark, Polen, Tjeckien
  o.s.v.

 208. Vi ser
  när det gäller migrationsfrågan-

 209. -ett väldigt splittrat
  och polariserat Europa.

 210. Men även, som vi alla vet,
  ett splittrat Sverige.

 211. Vilken väg man går här är viktig-

 212. -för hur den framtida utvecklingen
  kring migration kommer att se ut-

 213. -för Sveriges del.

 214. Och vi tror väl ändå... Alltså...

 215. Mycket talar väl för att vi går mot
  en ganska restriktiv utveckling-

 216. -i Europa och i Sverige.

 217. Det manifesteras inte minst
  när det gäller gränskontroller-

 218. -som år efter år nu
  faktiskt har blivit förlängda.

 219. Vi har inre gränskontroller
  i Sverige, Norge, Danmark-

 220. -Österrike, Tyskland
  och även i Frankrike.

 221. Och man kanske inte har som främsta
  motiv att kontrollera migrationen.

 222. Utan många gånger säger man:
  "Det är för landets säkerhet."

 223. Men mycket talar väl för... Vi får se
  vad man gör med gränskontrollerna.

 224. Men vi kan konstatera att de har
  blivit förlängda åtskilliga gånger.

 225. En viktig fråga är också
  fördelningen av asylsökande i Europa.

 226. Ett fåtal länder tar emot majoriteten
  av alla asylsökande i Europa.

 227. Som exempelvis Tyskland, Frankrike,
  Italien, Grekland o.s.v.

 228. Det man har försökt få till stånd
  i EU är ju ett gemensamt system.

 229. En revidering av Dublinförordningen,
  där man ska få till-

 230. -ett mer solidariskt ansvarstagande
  av antalet asylsökande.

 231. Förhandlingarna har inte gått bra.

 232. Nu meddelade EU i veckan att man
  nog inte blir klar innan årsskiftet.

 233. För meningen var
  att det skulle träda i kraft-

 234. -efter EU-parlamentsvalet nästa år.

 235. Så det finns många frågor som vi
  får se hur det kommer att hanteras.

 236. När det gäller de säkerhetsmässiga
  och socioekonomiska drivkrafterna-

 237. -tror ju vi att de kommer att vara
  minst lika starka som de är i dag.

 238. Det är ju så att det finns
  flera olika konflikter i världen.

 239. Många människor lever
  under mycket svåra förhållanden.

 240. Incitamenten att migrera till Sverige
  kommer fortsatt att vara starka.

 241. Det är just framkomligheten
  som begränsas på olika sätt.

 242. När det gäller ankomster till Europa,
  har vi olika migrationsrutter.

 243. Vi har den östra Medelhavsrutten
  från Turkiet till Grekland-

 244. -som var den absolut största
  under 2015-

 245. -där de flesta nationaliteterna tagit
  sig till Sverige de senaste åren.

 246. Det är från denna rutt som majori-
  teten av nationaliteterna kommer.

 247. Den centrala Medelhavsrutten ökade
  kraftigt första halvåret av 2017.

 248. Det var den största Medelhavsrutten
  förra året-

 249. -där det fortfarande
  kommer migranter-

 250. -men på grund av olika anledningar
  har den här rutten begränsats mycket.

 251. Sen har vi den västra Medelhavsrutten
  från Marocko till Spanien-

 252. -som är den absolut största rutten
  i år.

 253. Och vi ser ju att de här rutterna
  kan växla i betydelse.

 254. När man tittar på antalet asylsökande
  som tar sig till Sverige i dag-

 255. -så får Migrationsverket statistik
  om hur man tagit sig till Sverige.

 256. Omkring hälften av de asylsökande
  uppger inte hur de har tagit sig hit.

 257. Men av dem som uppger säger omkring
  50 % att de har tagit flygvägen.

 258. Flygvägen har ökat i betydelse,
  även för ensamkommande barn.

 259. Om man tittar på hur många som uppgav
  att de tog sig till Sverige med flyg-

 260. -var det betydligt färre 2012
  än vad det är i dag.

 261. Men vi har inte hela bilden-

 262. -eftersom omkring hälften inte väljer
  att uppge hur de tar sig hit.

 263. Vi har ett uttalande...

 264. En överenskommelse med Turkiet om
  att begränsa migrationen kraftigt.

 265. Och den fortgår, men där har vi
  också... Där måste vi också se-

 266. -hur den inrikes- och utrikes-
  politiska situationen i Turkiet-

 267. -och mellan Turkiet och Europa
  fortgår.

 268. Den tror vi har stor betydelse-

 269. -för antalet migranter
  som tar sig från Turkiet till Europa.

 270. -Jag tror att jag stannar där.
  -Tack så mycket, Cecilia!

 271. Textning: Jussi Walles
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Migrationsverkets prognos för 2019

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Efter 2015 har antalet ensamkommande minskat och den trenden har fortsatt. De säkerhetsmässiga och socioekonomiska incitamenten som gör att många vill ta sig till Sverige kommer att vara fortsatt starka under 2019, det är främst vägarna hit och risken att få avslag som begränsar antalet som kommer hit. Cecilia Tuvesson, omvärldsanalytiker på Migrationsverket, berättar om prognosen för 2019. Inspelat den 6 december 2018 på Folkets hus i Stockholm. Arrangörer: Socialstyrelsen, Skolverket och Ensamkommandes förbund.

Ämnen:
Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Immigration
Ämnesord:
Ensamkommande barn, Flyktingfrågor, Flyktingmottagande, Flyktingpolitik, Samhällsvetenskap, Sociala frågor
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - Samverkan för ensamkommande barn och unga

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samverkan för ensamkommande barn och unga

Skolans roll för långsiktig integration

Alla barn har rätt till utbildning, men skolan har också ett uppdrag att se till att alla får samma möjligheter att nå skolans mål oavsett social bakgrund. Här berättar Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris, om hur detta uppdrag kan uppfyllas. Inspelat den 6 december 2018 på Folkets hus i Stockholm. Arrangörer: Socialstyrelsen, Skolverket och Ensamkommandes förbund.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samverkan för ensamkommande barn och unga

Migrationsverkets prognos för 2019

Efter 2015 har antalet ensamkommande minskat och den trenden har fortsatt. De säkerhetsmässiga och socioekonomiska incitamenten som gör att många vill ta sig till Sverige kommer att vara fortsatt starka under 2019, det är främst vägarna hit och risken att få avslag som begränsar antalet som kommer hit. Cecilia Tuvesson, omvärldsanalytiker på Migrationsverket, berättar om prognosen för 2019. Inspelat den 6 december 2018 på Folkets hus i Stockholm. Arrangörer: Socialstyrelsen, Skolverket och Ensamkommandes förbund.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samverkan för ensamkommande barn och unga

Inkludera ensamkommande barn och unga

Mehrdad Darvishpour, docent i socialt arbete, talar om utmaningar och möjligheter vid samverkan kring och inkludering av ensamkommande barn och unga. För att få en klar bild av ensamkommandes situation i Sverige måste man lyssna på de ensamkommande som kommit hit, menar han. Myndigheter talar gärna om samverkan för ensamkommande men borde i stället säga samverkan med ensamkommande. Inspelat den 6 december 2018 på Folkets hus i Stockholm. Arrangörer: Socialstyrelsen, Skolverket och Ensamkommandes förbund.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samverkan för ensamkommande barn och unga

Vikten av omsorg i mötet med ensamkommande

Som ensamkommande till Sverige möter man flera vuxna med olika roller, allt från god man till boendepersonal, socialtjänst och lärare. Det är viktigt att det praktiska funkar, men även omsorgen och omtanken är viktig. Psykologerna Sabina Gusic och Johan Andersson lyfter här olika exempel på omsorgsarbete i relation till ensamkommande ungas livsvillkor. Inspelat den 6 december 2018 på Folkets hus i Stockholm. Arrangörer: Socialstyrelsen, Skolverket och Ensamkommandes förbund.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samverkan för ensamkommande barn och unga

Stöd till ensamkommande - vad har effekt?

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har med hjälp av experter och sakkunniga utvärderat det stöd som ges till ensamkommande barn och unga för att se vad som har egentlig effekt. Här presenterar Pernilla Östlund vad myndigheten kommit fram till med hjälp av en av experterna, Henry Ascher. Inspelat den 6 december 2018 på Folkets hus i Stockholm. Arrangörer: Socialstyrelsen, Skolverket och Ensamkommandes förbund.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samverkan för ensamkommande barn och unga

Tala om sex, normer och relationer

Kultur, samhällsregler och normer ändras när man kommer från ett land till ett annat. Bland ensamkommande barn och unga finns ett stort behov av att prata om sex, relationer, normer och hbtq-frågor. Här presenterar Emelie Mire Åsell från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor material som kan vara till stöd för personal när man pratar om sex och samlevnad. Inspelat den 6 december 2018 på Folkets hus i Stockholm. Arrangörer: Socialstyrelsen, Skolverket och Ensamkommandes förbund.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samverkan för ensamkommande barn och unga

Arbeta med normer i vardagen

Isabel Grönevik arbetar med HVB-verksamhet i Växjö kommun. Här berättar hon om hur kommunen arbetar med frågor om värderingar, normer, sex och relationer i vardagen. Inspelat den 6 december 2018 på Folkets hus i Stockholm. Arrangörer: Socialstyrelsen, Skolverket och Ensamkommandes förbund.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samverkan för ensamkommande barn och unga

Arbeta brett för bättre integration

Inom projektet Boss erbjöds kommuner stöd i att ta emot, ge stöd till och integrera ensamkommande på ett kvalitativt sätt. Här berättar projektets kommunikatör Hanna Nordehammar om vad som fungerat och vad som inte fungerat. Inspelat den 6 december 2018 på Folkets hus i Stockholm. Arrangörer: Socialstyrelsen, Skolverket och Ensamkommandes förbund.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samverkan för ensamkommande barn och unga

Utan dig finns inget jag

Alla behöver trygghet, mening, sammanhang och relationer till andra människor och alla behöver känna sig älskade och behövda. Här hör vi psykiater Ullakarin Nybergs tankar om vad som är viktigt och vad vi alla kan göra för att de runt omkring oss ska må bra. Inspelat den 6 december 2018 på Folkets hus i Stockholm. Arrangörer: Socialstyrelsen, Skolverket och Ensamkommandes förbund.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - EAT 2016

Näringsrik mat i slummen

900 miljoner människor bor idag i slumområden, och inom den närmaste framtiden förväntas antalet öka till närmare 1,5 miljarder. 70 procent av dessa människor bor i Afrika. Hur kan man äta näringsrik mat utan möjligheter till tillagning och vatten? Här berättar Jamie Morrison från FN om ett framgångsrikt projekt i Bangladesh där man via 500 nya matvagnar lärt upp gatuhandlare att hantera mat för att göra den säkrare och hälsosammare i de urbana slumområdena. Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Mifforadio

Terapi

Har du gått i terapi? På vilket sätt var det bra för dig? Mysig morgonshow om de stora livsfrågorna. Vi äter frukost och pratar med lyssnare som ringer in. Skön musik spelas.

Fråga oss