Titta

UR Samtiden - Att bygga stad för unga

UR Samtiden - Att bygga stad för unga

Om UR Samtiden - Att bygga stad för unga

Föreläsningar och samtal från "Att bygga stad för ungas aktiviteter" - ett nationellt stadsbyggnadsseminarium med tema unga i staden. Här presenteras och diskuteras framgångsrika metoder för att etablera kultur och idrott i stadsbyggandet. Inspelat den 24 januari 2019 på Nalen i Stockholm. Arrangör: Region Stockholm tillsammans med Boverket, Stockholms stad, Stockholms läns landsting och FSKF (Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer).

Till första programmet

UR Samtiden - Att bygga stad för unga : Barnens röst i stadens rumDela
 1. Ett område som ser ut så här
  ska genomgå en så stor förändring-

 2. -och då gäller det att se till att
  barnen får erövra det här området.

 3. Där hörde vi en hälsning
  från Göteborgs barn.

 4. Jag är Barbara Ekström från Lundby
  stadsdelsförvaltning i Göteborg.

 5. Lars Jonsson, stadsutvecklingsenheten
  på kulturförvaltningen i Göteborg.

 6. Barnen förde mig och Lars samman
  för många år sen-

 7. -när vi på var sin förvaltning såg-

 8. -samma brist på möjligheter för barn
  att komma in i stadsplaneringen-

 9. -och forma det som vi ska skapa där.

 10. Arkitektur, form och design
  är nödvändigt för goda livsmiljöer.

 11. Winston Churchill sa: "We shape our
  buildings, thereafter they shape us."

 12. Stadsplaneringen i dag är precis så.

 13. Vi kan påverka städernas utveckling-

 14. -men vi formas starkt
  av städerna som vi bor i-

 15. -så vilka kommer till tals
  när vi pratar om stadsutveckling?

 16. Vi var glada när vi fick frågan-

 17. -att berätta om
  det som vi har gjort de senaste åren.

 18. Det kommer kanske att låta som en
  linjär process i ett tänkt uppdrag-

 19. -men vi har fått experimentera
  och söka oss fram ganska mycket-

 20. -i processen.

 21. Vi jobbar ju med kultur båda två
  på olika sätt-

 22. -och så fort det handlar om barn
  och unga får det nån sorts ton-

 23. -att det inte är lika viktigt.

 24. I år är det 2019, och kanske känner
  nån igen citatet som kommer här-

 25. -om barn och stadsutveckling:
  "Vi har alla ett barn inom oss."

 26. "Vi har alla varit unga en gång."

 27. Kom igen, när var det? På riktigt.

 28. I vilken kontext var det? Barn och
  unga är individer precis som vuxna.

 29. Det är emellanåt ganska lätt
  att glömma av tydligen.

 30. Vi har fortfarande i stadsplaneringen
  den traditionella lärandesituationen-

 31. -där de vuxna ofta berättar
  för barnen vad som ska hända-

 32. -och barnen lyssnar. Lars och jag var
  ute efter att vända på perspektivet-

 33. -så att barnen kunde berätta hur de
  såg på det som skulle kunna hända-

 34. -och hur vi skulle kunna översätta
  det in i processerna.

 35. Vi har ju policys,
  lagstiftning och överenskommelser.

 36. Vi har FN:s barnkonvention,
  Agenda 21 och den svenska läroplanen.

 37. Vi har i Göteborg Vision Älvstaden.
  Nästa år blir barnkonventionen lag.

 38. Det är ingen fråga
  om vi ska göra det här-

 39. -utan frågan är hur vi gör det på
  bästa möjliga sätt och långsiktigt.

 40. Vi har sociala konsekvensanalyser,
  kulturkonsekvensanalysen-

 41. -och barnkonsekvensanalysen där man
  kämpar med forskningsunderlag-

 42. -och andra kunskaper för att
  försöka få en påverkan i processen-

 43. -men barnens eget språk
  finns sällan representerat-

 44. -genom barnen som individer
  med deras eget skapande-

 45. -och det ville vi försöka få till.

 46. Vi har barnperspektivet, barns egna
  perspektiv och barnrättsperspektivet.

 47. För att leva upp till det som vi har
  lagstiftat eller kommit överens om-

 48. -måste vi ha en bra, långsiktig plan.

 49. Annars hamnar vi ständigt i samma
  målkonflikter om barnens ytor-

 50. -och vi ser i dag rapporter om att
  en tredjedel av barnen i skolåldern-

 51. -rör sig för lite.
  Man tar sig från hemmet till skolan-

 52. -där man sitter framför skärmen,
  tillbaka till hemmet framför skärmen.

 53. Det här är inte acceptabelt och kan
  få avgörande konsekvenser för hälsan.

 54. Vi kan tappa en hel generation
  i ohälsa. Det har vi inte råd med.

 55. Och samtidigt är Göteborg Nordens
  största stadsutvecklingsprojekt.

 56. Vi ser här centrala Älvstaden-

 57. -där vi inom de närmsta decennierna-

 58. -har 150 000 nya göteborgare som
  arbetar på 45 000 nya arbetsplatser-

 59. -och bor i 25 000 nya lägenheter
  med 0,4-0,5 barn per lägenhet.

 60. Dessa barn behöver utrymme-

 61. -och de behöver
  de oprogrammerade ytorna.

 62. Att få vara med och vara medskapande.

 63. Vi såg Hisingen i bildens övre del
  och älven som skär genom landskapet.

 64. Älven är Göteborgs största
  offentliga sammanhängande yta-

 65. -en enorm tillgång
  som bildar en stor barriär-

 66. -så hur får vi samman och bygger ihop
  staden på båda sidor av älven?

 67. Vi har en vision och strategi-

 68. -som säger att vi ska möta vattnet,
  stärka kärnan och hela staden.

 69. Att hela staden var viktigt 2012-

 70. -när vi fick ett uppdrag att
  i ett område som heter Backaplan-

 71. -börja tänka kring en ny kulturnod,
  ett kulturhus som ska byggas där.

 72. Barnen sa:
  "Vad kul med ett kulturhus."

 73. "Om 10-15 år", sa vi.
  - "Men vi vill vara med nu!"

 74. Då gick stadsdelen in i
  ett gammalt lager på 35 000 kvadrat.

 75. De säkrade av det och sa: "Här är en
  yta. Kom och hjälp oss att skapa."

 76. Aktörer från hela staden,
  kulturlivet och barn och unga-

 77. -gav oss ett växthus för kulturhuset.
  Det fanns ett intresse i stadsdelen-

 78. -att testa nya metoder
  och experimentera lite.

 79. En annan god förutsättning var
  KULF och KULIS, två nätverk.

 80. Kultur i förskola och Kultur i skola.

 81. Vi har kulturombud
  och kultursamordnare.

 82. Nätverket gav bra kontakt med skolan,
  för vi ville jobba gentemot skolan.

 83. I skola och förskola
  finns alla barn representerade.

 84. Vi kunde då arbeta med kvalitet-

 85. -men också med kvantitet, och det är
  intressant när vi undersöker nåt.

 86. De är slutna nätverk utan naturlig
  kontakt med stadsutvecklingen.

 87. Museilektioner i stadens rum
  var ett vidgat museibegrepp.

 88. Det var museilektioner
  som inte var knutna till nåt museum-

 89. -utan de var uppsökande
  eller i offentliga rum.

 90. Vi valde att rikta lektionerna så
  att vi knöt dem till riktiga projekt-

 91. -och då hade barn och unga möjlighet
  att vara aktiva i riktiga projekt.

 92. De kunde arbeta tillsammans med
  professionella utövare-

 93. -och samtidigt fick vi som stad
  viktig information under lång tid.

 94. Det var tur att Lars såg möjligheten
  med museilektioner i stadens rum-

 95. -för Backaplan som det ser ut i dag-

 96. -kanske inte är en miljö som gör en
  omedelbart fantasifull och kreativ.

 97. Kulturhusets placering
  nere i grönstråket till höger.

 98. Backaplan ser ut så här i dag. Mycket
  parkering, köpcenter från 60-talet...

 99. Ett köpcenter som ligger
  väldigt centralt i Göteborg.

 100. Så här
  kommer Backaplan att utvecklas.

 101. Man tar alltid bilderna uppifrån, och
  då är det svårt att förstå skalan-

 102. -men det är
  ett enormt stadsomvandlingsprojekt-

 103. -som tar många år. Den triangulära
  byggnaden nere till vänster-

 104. -som är lite lägre i jämförelse,
  är kulturhusets placering.

 105. Bilden skär i högerkant mot den nya
  bron och därefter centralstationen.

 106. Fyra minuter från centralstationen.

 107. Det kan vara svårt för vuxna, men
  särskilt barn, att föreställa sig-

 108. -att ett område som ser ut så här
  ska genomgå en så stor förändring-

 109. -och då gäller det
  att barnen får erövra området-

 110. -skapa sig ett eget förhållande till
  en plats och arbeta med egna redskap.

 111. Vi undersökte
  hur vi kunde få till en process-

 112. -som kunde tillgodose de här kraven.

 113. Mellan 2016 och 2018 har vi jobbat
  med fyra olika typer av lektioner.

 114. Vi har haft samma ramverk,
  samma frågeställningar-

 115. -men med olika kreativa ingångar,
  och det har vi gjort med medvetenhet-

 116. -för vi vet
  att metod ger avtryck på resultatet-

 117. -så vi har velat ha en bredd där.

 118. Vårterminen 2016 jobbade vi med
  fyra skolklasser vid tre tillfällen-

 119. -med en arkitekturpedagog
  och en konstnär-

 120. -två olika discipliner som möts.

 121. Det fanns ett politiskt beslut
  att bygga ett kulturhus-

 122. -men vi visste inte var
  mer än på den gigantiska ytan.

 123. Vi var också intresserade av att veta
  vad kultur är för barn och unga.

 124. Vad skulle ett kulturhus kunna vara?

 125. Var borde det ligga på Backaplan?

 126. Vi använde det som 2016 var
  ganska ny och spännande teknik.

 127. Den här framtidskikaren,
  en vanlig VR-kikare-

 128. -som var ett bra sätt att visa barnen
  att vi ska gestalta nåt i framtiden.

 129. Alla olika lektioner
  har alltid börjat med en inventering.

 130. Man behöver se platsen.
  Här tittade vi på rörelsemönster.

 131. Man tittade på rörelsemönster
  utifrån sig själva.

 132. "Hur använder jag platsen?
  Hur använder andra platsen?"

 133. Vi hade möjlighet att få 3D-modeller-

 134. -hur man hade planerat Backaplan,
  och det var inte helt lätt.

 135. De släppte inte helt godvilligt
  sina ofärdiga ritningar-

 136. -men de gjorde ett undantag.

 137. Vi fick teknisk hjälp av Interactive
  Institute, numera en del av RISE.

 138. Arkitekturpedagogen och konstnären
  kunde arbeta fördjupat med barnen-

 139. -så att de kunde jobba igenom
  sina tankar.

 140. Sen hade vi möjlighet
  att lägga in det i 3D-modellerna.

 141. Det är ju jätteuppfriskande att få
  nya, roliga, inspirerande idéer.

 142. Vi kunde ha traditionella
  presentationer för tjänstemän.

 143. Barnen fick presentera vad de tänkte.

 144. Men när vi kom ut på plats och såg
  det här i VR var det lite häftigt-

 145. -för en del fick det bekräftat:
  "Det blev som vi hade tänkt."

 146. Men andra tänkte:
  "Nej, det funkar inte."

 147. "Vi får nog flytta kulturhuset."

 148. Det hade inte gått runt ett bord
  vid ett tillfälle.

 149. Tio- och tolvåringar som kritiskt kan
  förhålla sig till sin idé och säga:

 150. "Nej, vi flyttar den dit."

 151. VR-kikaren är ett bra och billigt
  sätt för alla att på plats förstå-

 152. -stadsplanering, om man inte är
  så bevandrad i att läsa ritningar.

 153. Våren 2017 hade vi fått
  en tomt för kulturhuset-

 154. -och vi var jätteglada
  att kunna fortsätta processen.

 155. Vi tänkte ha samma fråga-

 156. -men arbeta med
  en konstnär och en kompositör.

 157. Vad är kultur? Vi började undersöka-

 158. -hur kulturhusets innehåll skulle
  kunna korrespondera mot det yttre.

 159. Liksom den förra lektionen inleddes
  denna med en inventering av platsen.

 160. Vid det andra tillfället träffades vi
  i lokalen som Barbara pratade om.

 161. Barnen fick arbeta
  genom att gestalta-

 162. -genom bild, genom ljud
  och genom performance.

 163. Platser man kände sig välkommen på
  eller inte-

 164. -platser som var otäcka
  eller favoritplatser-

 165. -eller bara sånt som var extremt
  viktigt för det nya kulturhuset.

 166. En favoritplats var: "Våra hem, för
  där vinns en varm och glad känsla."

 167. Mycket av svaren handlar om sociala
  frågor, inte bara de fysiska delarna-

 168. -utan också hur man blir bemött
  på ett kulturhus.

 169. Ett fängelse är absolut inget som man
  vill förknippa med kulturhuset.

 170. Många säger "skräpig plats"-

 171. -och det är inte det "Ajax-fräscha"-

 172. -utan att man känner
  att miljöerna är omhändertagna.

 173. Det finns nån form av kärlek eller
  engagemang i hur det är utformat.

 174. "Läskigt när det är mörkt i skogen."

 175. Det måste finnas rörelse på platsen
  och vara upplyst.

 176. Allt handlar om att få en djupare
  diskussion om innehållet i kulturen.

 177. Maskerna gjorde att barnen kunde byta
  identitet och prata om nåt svårt-

 178. -eller sånt man var rädd för. Vi var
  i en annan miljö än hem eller skola-

 179. -så att man kunde få
  helt nya impulser.

 180. Under våren 2018
  hade Stadsutvecklingen i Göteborg-

 181. -börjat intressera sig för oss,
  så de frågade om vi kunde göra-

 182. -en likadan lektion som den
  för barnen, fast för seniorer.

 183. Vi skulle titta på om vi kan jobba
  med generationsöverskridande möten-

 184. -och mötesplatser och på nåt sätt
  koppla forskningen till projektet.

 185. Vi gjorde samma sak med de äldre-

 186. -och det här var vi givetvis
  lite nervösa för-

 187. -men det funkade alldeles utmärkt.

 188. Här pratade man om en känsla.

 189. Man vill ha en känsla av natur, lugn,
  ro och fågelsång vid kulturhuset.

 190. Innehållet i kulturhuset är gemensamt
  med de yngre: ett brett utbud.

 191. Det måste finnas många aktiviteter
  och man ska känna sig välkommen.

 192. En plats där man kan hänga,
  eller "chilla".

 193. Grupperna kom fram till liknande
  tankar utan kontakt med varandra.

 194. Ganska mycket är gemensamt. Den här
  senioren tog sin roll på allvar.

 195. Han menar att han som hund var
  diskriminerad på kulturhuset.

 196. Vi får utveckla
  nån sorts hundmottagning.

 197. Under hösten 2018 började vi internt
  sammanställa ett verksamhetsunderlag-

 198. -för kulturhuset.
  Vi kunde fortsätta processen-

 199. -genom att seniorer
  och barn kunde arbeta tillsammans-

 200. -med frågan kring kulturbegreppet-

 201. -och vad som kan finnas
  inne i och utanför kulturhuset.

 202. Vi jobbade i dåtid, nutid och framtid
  från gamla till nya Kvillestaden-

 203. -till Backaplan
  och det nya kulturhuset.

 204. Vi tittade på platser som kändes
  välkomnande. Offentliga och privata.

 205. Man måste lägga märke till
  den här skylten.

 206. Förbudsskylten gäller antagligen
  hundar med horn. Jag vet inte.

 207. Seniorerna och barnen
  inventerade områdena-

 208. -utifrån olika frågeställningar-

 209. -och tog med sig det till en workshop
  där de arbetade tillsammans-

 210. -och diskuterade innehållet
  i kulturhuset med fokus på entréer.

 211. Det här projektet
  har alltså givit oss-

 212. -det som nu är fyra rapporter-

 213. -som kompletterar
  verksamhetsunderlaget.

 214. Det här är slutsteget när vi tar
  barnens tankar, idéer och inspel-

 215. -in i planeringsarbetet.

 216. Det här hade vi aldrig klarat-

 217. -under så kort tid
  som vi har haft på oss.

 218. Vi har i flera år pratat med barn-

 219. -om kultur, kulturhus,
  platsen för kulturhuset-

 220. -och fått ett fantastiskt komplement
  till verksamhetsunderlaget.

 221. Feedback. Det går inte att återkoppla
  nåt nu som vi har byggt då-

 222. -men det finns
  olika sätt att återkoppla.

 223. Man kan återkoppla i rapportform-

 224. -i presentationer
  eller visa var man är i processen.

 225. Det är ofta ett argument mot barn.
  Stadsutvecklingsprocesser är långa.

 226. Barnens livscykel är snabbare. Men
  om man deltar i en kreativ process-

 227. -så upplever man ju nåt under tiden.

 228. I vissa fall
  kan projekten ge en fysisk output-

 229. -nåt som vi kan diskutera vidare,
  kanske ett platsspecifikt verk.

 230. Snygg övergång.

 231. Vi råkar ha ett elskåp-

 232. -i direkt anslutning till
  där kulturhuset kommer att byggas.

 233. Här kommer en av konstnärerna att
  göra ett verk till den här byggnaden.

 234. Det blir ett plantryck som sitter
  med distanser med vissa opaka delar-

 235. -och tillhörande ljud som spelas upp.

 236. Här ser vi kortsidan, en liten skiss.

 237. De svarta delarna är
  ventilationstrummorna.

 238. Här är långsidan. Verket är 9 gånger
  2,5 meter, så det är ganska stort.

 239. Och så ljudet.

 240. Då syns det att nåt händer
  under tiden även om det tar lång tid.

 241. Så kan det gå till när en 85-årig
  kanin möter en tioårig gris.

 242. Det här projektet
  som ni hörde i början med ljuden-

 243. -kommer att resultera i ett ljud-
  konstverk i anslutning till miljön.

 244. Det finns jättemånga slutsatser
  att dra av projekten-

 245. -men om man ska koka ner det
  till nåt väldigt nedkokat-

 246. -så måste kulturella läroprocesser
  in i stadsutvecklingsprocesserna.

 247. För vad är det som vi har pratat om?

 248. Jo, vi har tagit
  befintliga strukturer och resurser-

 249. -kultur, skola,
  stadsplanering, miljöutveckling-

 250. -och så har vi kopplat ihop dem-

 251. -så att de fungerar för barnen,
  men också kan förstås i planeringen.

 252. Om vi skalar upp den modellen,
  fullt görligt-

 253. -så kan vi få en funktion-

 254. -som tar hand om alla barns röst
  i den demokratiska staden.

 255. Vi vill givetvis tacka alla barn och
  seniorer som har hållit på med oss.

 256. Och alla konstnärer, kompositörer,
  forskare och designers.

 257. Och er. Om ni vill ta kontakt med oss
  så finns kontaktuppgifterna här.

 258. -Annars får vi säga tack för oss.
  -Tack ska ni ha.

 259. Textning: Staffan Åhman
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Barnens röst i stadens rum

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Lars Jonsson och Barbara Ekström från Göteborgs stad berättar om Stadens rum, ett forum som har utgjort ett kreativt växthus för att undersöka olika konstuttryck och kulturyttringar i stadsbyggandet. Inspelat den 24 januari 2019 på Nalen i Stockholm. Arrangör: Region Stockholm tillsammans med Boverket, Stockholms stad, Stockholms läns landsting och FSKF (Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer).

Ämnen:
Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Identitet och livsstil > Barn
Ämnesord:
Barn och ungdom, Bebyggelsesociologi, Samhällsvetenskap, Sociala strukturer, Sociologi, Stadsliv, Stadssociologi, Ungdomar i städer
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - Att bygga stad för unga

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Att bygga stad för unga

Panelsamtal - att bygga stad för ungas aktiviteter

Ett panelsamtal med olika perspektiv på stadsbyggnad. Medverkande: Anders Sjelvgren, generaldirektör Boverket, Marina Högland, idrottsdirektör i Stockholm, Robert Olsson, kulturdirektör i Stockholm, och Eva Bergquist, chef för kulturförvaltningen i Stockholms läns landsting. Moderator: Carlos Rojas. Inspelat den 24 januari 2019 på Nalen i Stockholm. Arrangör: Region Stockholm tillsammans med Boverket, Stockholms stad, Stockholms läns landsting och FSKF (Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer).

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Att bygga stad för unga

Introduktion av riksarkitekten

Landskapsarkitekten Helena Bjarnegård blir Sveriges första ordinarie riksarkitekt. Hon har tidigare arbetat som stadsträdgårdsmästare i Göteborg. Här ger hon en introduktion till rollen och vilka målsättningar som ligger i Bokverkets uppdrag, det arkitekturpolitiska målet och hur barn och unga kommer in i det arbetet. Inspelat den 24 januari 2019 på Nalen i Stockholm. Arrangör: Region Stockholm tillsammans med Boverket, Stockholms stad, Stockholms läns landsting och FSKF (Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer).

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Att bygga stad för unga

Barnens röst i stadens rum

Lars Jonsson och Barbara Ekström från Göteborgs stad berättar om Stadens rum, ett forum som har utgjort ett kreativt växthus för att undersöka olika konstuttryck och kulturyttringar i stadsbyggandet. Inspelat den 24 januari 2019 på Nalen i Stockholm. Arrangör: Region Stockholm tillsammans med Boverket, Stockholms stad, Stockholms läns landsting och FSKF (Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer).

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Att bygga stad för unga

Fokus Skärholmen

Karin Ahlzén, projektchef Fokus Skärholmen, berättar om projektet som ska utmynna i nya bostäder, stärka det lokala perspektivet och en socialt hållbar stadsutveckling. Carlos Rojas, utredare Sweden Research, berättar om en fördjupningsstudie som legat till grund för vad man ska ta hänsyn till i projektet. Inspelat den 24 januari 2019 på Nalen i Stockholm. Arrangör: Region Stockholm tillsammans med Boverket, Stockholms stad, Stockholms läns landsting och FSKF (Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer).

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Att bygga stad för unga

Inkluderande aktivitetsplatser

Det har byggts många offentliga aktivitetsytor i svenska städer det senaste decenniet. Många av dessa domineras dock av en brukargrupp, främst killar. Karin Book, doktor i kulturgeografi och lektor i idrottsvetenskap, berättar om projektet Equalizer och diskuterar hinder och möjligheter för aktivitet i det offentliga rummet. Inspelat den 24 januari 2019 på Nalen i Stockholm. Arrangör: Region Stockholm tillsammans med Boverket, Stockholms stad, Stockholms läns landsting och FSKF (Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer).

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Att bygga stad för unga

Rotterdam bygger för framtiden

För några år sedan var hamnstaden Rotterdam riktigt illa ute. Drogmissbruk och kriminalitet, hög arbetslöshet och ett rykte om sig attraherade fler med missbruksproblematik. Denis Wiering, programchef för ungdomsstrategi i Rotterdam, berättar om hur man förändrade situationen och genom sociala satsningar och innovativ arkitektur skapades en stad med fokus på talangutveckling, hälsa och säkerhet. Inspelat den 24 januari 2019 på Nalen i Stockholm. Arrangör: Region Stockholm tillsammans med Boverket, Stockholms stad, Stockholms läns landsting och FSKF (Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer).

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Forskar-Grand Prix 2015

Vad håller tweenisarna på med och hur når vi dem?

Sabina Kapetanovic studerar ungdomar och deras utveckling. Hon ingår i ett forskningsprojekt som heter Lordia, ett projekt som följer 1500 elever från årskurs 6 till och med andra året på gymnasiet. Åldern mellan barn och ungdom kallas ibland att man är en Tweenie. Under denna period testas många gränser. Det kan vara alkohol, kriminalitet och olika riskbeteende. Hur når vi dessa ungdomar? Inspelat den 26 november 2015 på Nalen i Stockholm. Arrangör: Vetenskap & allmänhet, Formas, Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Mifforadio

Ilska

Vad gör dig förbannad? Vad är bra med ilska? Morgonshow om de stora livsfrågorna. Vi äter frukost och pratar med lyssnare som ringer in. Skön musik spelas.