Titta

UR Samtiden - Barns rätt som anhöriga

UR Samtiden - Barns rätt som anhöriga

Om UR Samtiden - Barns rätt som anhöriga

Föreläsningar från konferensen "Barns rätt som anhöriga". Om att skapa trygghet för barn som är anhöriga till vuxna med ohälsa. Inspelat den 6 februari 2019 på Lustigkulla event i Stockholm. Arrangör: Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Till första programmet

UR Samtiden - Barns rätt som anhöriga : Stärkt stöd till barn som anhörigaDela
 1. 4-7 gånger fler
  har vårdats för eget missbruk.

 2. 2-3 gånger fler har vårdats inom
  psykiatrin jämfört med jämnåriga.

 3. 3 gånger fler
  har vårdats för självmordsförsök.

 4. Tack så mycket.

 5. Jag jobbar på Socialstyrelsen
  och är ansvarig för ett uppdrag-

 6. -som vi har haft ända sen 2011.
  Det utgår från regeringens strategi-

 7. -för alkohol-, narkotika-, dopnings-
  och tobaksfrågor.

 8. Vi har ända sen starten haft
  ett nära nationellt samarbete-

 9. -med olika myndigheter och med
  Nationellt kompetenscentrum anhöriga-

 10. -som ni strax ska få höra
  lite mer om.

 11. Våra utgångspunkter
  i vårt utvecklingsarbete-

 12. -är lagstiftningen:

 13. Både socialtjänstlagen
  och hälso- och sjukvårdslagen.

 14. I socialtjänstlagen
  är det väldigt tydligt-

 15. -olika bestämmelser om att barn ska
  ha möjlighet till en trygg uppväxt-

 16. -och att socialtjänsten också
  ska jobba förebyggande.

 17. Och det finns en särskild bestämmelse
  kring barn som anhöriga-

 18. -i hälso- och sjukvårdslagen.

 19. Vi har också haft förmånen
  inom utvecklingsarbetet-

 20. -att ta fram ny kunskap-

 21. -med kunskapsöversikter,
  kartläggningar och registerstudier.

 22. Och det här visar tydligt
  att detta är en folkhälsofråga.

 23. Utifrån den grund ni fick i filmen
  så ska jag utveckla lite grann-

 24. -varför det är viktigt
  att vi uppmärksammar de här barnen.

 25. Som det sas i filmen så går det
  att förebygga negativa konsekvenser.

 26. En av registerstudierna utgick ifrån
  fem årskullar födda på 70-talet-

 27. -som man har följt
  under hela deras uppväxt i register-

 28. -och även upp till 30-35 års ålder.

 29. Utifrån den studien
  kan man konstatera-

 30. -att 17 procent av dem som föddes
  i de här årskullarna-

 31. -hade under sin uppväxt en förälder-

 32. -som antingen fått vård för missbruk
  eller psykisk ohälsa-

 33. -eller blivit dömd
  för rattonykterhet eller droginnehav.

 34. Om man ser till de riktigt allvarliga
  fallen så var det nära 8 procent.

 35. De hade en förälder
  som sjukhusvårdats minst en vecka-

 36. -för missbruk
  eller psykiatriska diagnoser.

 37. Det är den gruppen av närmare 8
  procent som jag återkommer till sen-

 38. -när det gäller konsekvenser
  och kostnader.

 39. Utifrån en studie som regelbundet
  görs kring våld mot barn i Sverige-

 40. -så kan vi konstatera att 14 procent
  av de ungdomarna uppger-

 41. -att det finns våld i familjen.

 42. För allvarlig sjukdom
  är det ett bredare spann-

 43. -för det är svårare att konstatera
  vad som avses med allvarlig sjukdom.

 44. Däremot så vet vi att drygt 3 procent
  av de här barnen var med om-

 45. -att en förälder avled
  under deras uppväxt.

 46. Det är ungefär 3 500 barn per år
  som är med om det.

 47. Runt 600 handlar om
  ett plötsligt och oväntat dödsfall.

 48. Vi lät också kartlägga
  i vilken utsträckning-

 49. -barn och unga
  har omsorg om nån i familjen.

 50. Det talades på filmen
  om ett stort ansvar som många tar.

 51. Bland 15-åringar är det 7 procent-

 52. -som utför
  ett omfattande omsorgsarbete.

 53. 3 procent stannar hemma
  minst en gång i veckan-

 54. -för att ha omsorg om nån i familjen.

 55. Skolresultaten påverkas.
  Det såg man i registerstudien.

 56. De blå staplarna är pojkar,
  och de röda är flickor.

 57. Längst till vänster har ni staplar
  för dem som inte hade en förälder-

 58. -som sjukhusvårdades för
  de här diagnoserna under uppväxten.

 59. Då ser ni att det är en fördubbling
  av dem som går ut grundskolan-

 60. -med ofullständiga betyg
  i gruppen barn som anhöriga.

 61. När man följer de här årskullarna
  upp till 30-35 års ålder-

 62. -så är det 4-7 gånger fler
  som har vårdats för eget missbruk.

 63. Spannet beror på
  om det är pojke eller flicka-

 64. -och om mamma
  eller pappa missbrukat.

 65. 2-3 gånger fler har vårdats inom
  psykiatrin jämfört med jämnåriga.

 66. 3 gånger fler
  har vårdats för självmordsförsök.

 67. Det är 3 gånger vanligare
  med förtida död.

 68. 2-3 gånger fler har
  ekonomisk ersättning från samhället.

 69. Många fler gånger har man dömts-

 70. -för inte så lindriga brott.

 71. Och om föräldern har dött en våldsam
  död - självmord, mord, dråp, olycka-

 72. -så är det 5 gånger fler
  som har vårdats för missbruk.

 73. De unga som själva hamnar i missbruk,
  hur har de haft det under uppväxten?

 74. Det är en studie vid Maria Ungdom
  som gjordes för ungefär 10 år sen.

 75. 180 ungdomar.

 76. Vi ser att det fanns
  en otroligt hög andel-

 77. -psykiatriska diagnoser, missbruk,
  personlighetsstörning-

 78. -domar för våldsbrott
  och våld i hemmet.

 79. Och en knapp tredjedel
  av ungdomarna-

 80. -hade själva utsatts
  för fysisk misshandel i hemmet.

 81. Det som var anmärkningsvärt var att
  ingen av de här ungdomarna var kända-

 82. -inom socialtjänsten eller BUP.

 83. Föräldrarna hade i åratal kontakt
  med socialtjänst-

 84. -hälso- och sjukvård
  och kriminalvård-

 85. -men barnens behov
  hade inte uppmärksammats.

 86. Och här hamnade de då,
  vid Maria Ungdom, för eget missbruk.

 87. En annan väldigt viktig kunskap
  att ha med sig är överlappningen-

 88. -mellan de här olika svårigheterna.

 89. I den senaste undersökningen
  om våld mot barn, 2016-

 90. -så har man tittat på sambandet
  mellan missbruk i familjen-

 91. -eller psykisk ohälsa-

 92. -och olika former av våld
  som man är utsatt för i hemmet.

 93. Ni ser den högra stapeln.

 94. Den gröna färgen är de
  som inte har uppgett-

 95. -att de har missbruk hemma.

 96. 26 procent av dem säger att de
  har varit utsatta för våld i hemmet.

 97. Men det är 77 procent av dem som
  har uppgett att nån missbrukar hemma.

 98. Tendensen är precis likadan-

 99. -när det gäller nån
  som har psykisk sjukdom i hemmet.

 100. Våld, missbruk och psykisk ohälsa
  hänger ihop.

 101. Sen har vi också låtit göra
  en hälsoekonomisk studie-

 102. -som visar merkostnaden
  för den här gruppen.

 103. Vad kunde vi ha sparat om de inte
  hade mått sämre än sina jämnåriga?

 104. Det här är vad som ingår,
  och summan är 35 miljarder om året.

 105. Varför måste vi agera tidigt?

 106. Det är ju relationer och barndom
  som formar nästa generation.

 107. Vi vet att allvarliga händelser
  tidigt i livet-

 108. -ger toxisk stress
  och påverkar hjärnans utveckling.

 109. Det är vad som kallas
  Adverse Childhood Experience.

 110. Barn kan alltså inte vänta.

 111. Det finns naturligtvis
  en genetisk sårbarhet-

 112. -men det gör ju miljön extra viktig,
  så att inte sårbarheten faller ut.

 113. Ju tidigare man får stöd,
  desto lättare är det att förebygga.

 114. Det här visar en kurva-

 115. -som Nobelpristagaren i ekonomi,
  James Heckman, har gjort.

 116. Den visar
  att ju tidigare i livet man satsar-

 117. -desto mer får man igen
  för varje satsad krona.

 118. Så kom ihåg: Allvarliga problem
  förs vidare i generationer-

 119. -men det går att förebygga.

 120. Relationer och familjen
  är barnens livssammanhang.

 121. Det är där som både orsaker finns
  och insatser behövs.

 122. De som möter vuxna behöver se både
  föräldrars och barns behov av stöd.

 123. De som möter barn
  behöver uppmärksamma familjen.

 124. Stöd till barn som anhöriga
  är stöd till hela familjen.

 125. Man behöver se barnets hela vardag,
  trygghet och känsla av sammanhang.

 126. Tack för mig.
  Nu lämnar jag ordet till Ingela.

 127. Då ska vi se.

 128. Mitt namn är Ingela Furenbäck.

 129. Jag arbetar på Nka:
  Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

 130. Jag ska berätta mer om Nka,
  men jag tar vid där Merike slutade.

 131. Hon sa
  att det inte behöver bli så här.

 132. Vi kan faktiskt förebygga.

 133. Vad är det då för stöd
  som har visat sig fungera?

 134. Först och främst handlar det om
  att uppmärksamma barnen som anhöriga.

 135. Nästa steg är att ha ett samtal
  med dem. Där kommer BRA-samtalet in.

 136. Det stöd som har visat sig
  kunna fungera för många barn är ju-

 137. -att man hjälper till
  med rutiner och struktur-

 138. -så att man får en fungerande vardag.

 139. Och att man ger stöd till
  hela familjen och i föräldraskapet-

 140. -både universellt och riktat stöd.

 141. Men också att man ser över
  barnets situation.

 142. Ungdomen kanske har ett övermäktigt
  ansvar och tung arbetsbörda.

 143. Då behöver ju barnet avlastas.

 144. Forskning har visat att det finns
  riskfaktorer och skyddsfaktorer.

 145. Jag kan ju nämna...
  Nåt som är väldigt centralt-

 146. -är ju det här
  som också togs upp i filmen:

 147. Att barnet får adekvat information.
  Att inte försöka skydda barnet-

 148. -genom att inte berätta hur det är.

 149. Det är den gamla normen, tror jag.

 150. Vi vet i dag att det är viktigt-

 151. -att barnet får adekvat information
  och svar på frågor-

 152. -att man kan
  tala om problemen hemma öppet-

 153. -och att barnet kan ge uttryck
  för sin oro och upplevelse.

 154. Det är också viktigt att se till
  att barnet får kamratrelationer-

 155. -och fritidsintressen. Att man får
  tid och möjlighet till det.

 156. Och stöd i skolarbetet.
  Har man inga avgångsbetyg i nian-

 157. -så ger det konsekvenser
  längre fram i livet.

 158. Trygga relationer i familjen och
  stödjande vuxna är andra faktorer.

 159. Det gäller ju-

 160. -att alla typer av verksamheter
  som jobbar med människor-

 161. -uppmärksammar barn som är anhöriga
  och jobbar med dem.

 162. I mödra- och barnhälsovården
  gäller det att upptäcka det tidigt-

 163. -och stödja föräldrarna och barnen
  med tidiga, snabba insatser.

 164. Som Merike sa:
  "Barnen kan inte vänta."

 165. I förskola och skola
  måste man uppmärksamma barnen.

 166. Problemet kanske inte är
  inlärningssvårigheter.

 167. Det kanske är annat som gör
  att barnen inte kommer till skolan-

 168. -eller har beteendeproblem.

 169. BUP. Det ska finnas
  hög tillgänglighet och prioritet.

 170. Socialtjänsten kan utreda
  och titta på hela situationen-

 171. -och ska erbjuda stöd och insatser.

 172. Det gäller inte bara de instanser
  där barnen finns.

 173. Det gäller även verksamheter
  som jobbar med vuxna.

 174. Att hälso- och sjukvården för vuxna,
  missbruksenheter och vuxenenheter-

 175. -uppmärksammar och frågar
  om de har barn-

 176. -och i så fall ser till att barnen
  får information, råd och stöd.

 177. Och att man tillsammans samverkar
  kring barnen-

 178. -för att nå fram med det här stödet
  som fungerar.

 179. Den här bilden har jag
  och en anhörigkonsulent gjort.

 180. Den försöker illustrera hur
  man kan jobba med barn som anhöriga.

 181. Det berör alla anställda
  som jobbar med människor-

 182. -inom kommun och landsting.

 183. Att man har
  ett anhörig- och familjeperspektiv-

 184. -i alla verksamheter.

 185. Att man uppmärksammar barn.

 186. Finns det barn i familjen?
  Kan man ha ett orienterande samtal-

 187. -om situationen?

 188. Och om det finns behov av mer hjälp
  så får man slussa vidare.

 189. Då behövs samverkan och kartläggning.

 190. Vart ska jag slussa vidare?
  Vilken hjälp finns?

 191. Det krävs alltså
  en form av struktur för samverkan-

 192. -rutiner och systematik kring detta
  för att det ska fungera.

 193. Då kan man slussa vidare
  till verksamheter-

 194. -som jobbar med gruppinsatser
  eller föräldragrupper.

 195. Det finns kanske också individuella
  insatser om det skulle behövas.

 196. Och nu till Nka, där jag jobbar.

 197. Det är ett nationellt kunskapscentrum
  sen 2008.

 198. Detta regeringsuppdrag
  finansieras av Socialstyrelsen.

 199. Vi är lokaliserade
  vid Region Kalmar län.

 200. Vi har en forskningsarm
  på Linnéuniversitetet.

 201. Så vi försöker hela tiden stötta
  implementeringen-

 202. -som är forskningsbaserad.

 203. Vi ska vara ett nationellt expertstöd
  till kommuner och landsting-

 204. -när det gäller anhörigstöd.
  Och det omfattar alla anhöriga.

 205. Det spelar ingen roll vilken ålder,
  eller vilka problem den sjuke har.

 206. Det är alla anhöriga vi ska stötta.

 207. Idén är då att det ska utveckla
  evidensbaserad praktik-

 208. -och effektivt stöd till anhöriga.

 209. Stödet som utvecklas ska ske
  tillsammans med anhöriga, brukare-

 210. -personal och beslutsfattare. Det är
  inget forskarna själva hittar på.

 211. Man försöker ha den här approachen
  hela tiden.

 212. Vårt uppdrag Barn som anhöriga
  handlar om-

 213. -att särskilt bidra till
  att närståendes svårigheter-

 214. -inte inkräktar på barnets hälsa,
  utveckling och skolgång.

 215. Här är en länk till en film-

 216. -med barn
  som berättar om sin situation.

 217. Vi har då en massa resurser
  och kan hjälpa till på olika sätt.

 218. Om man går in
  på vår hemsida www.anhöriga.se-

 219. -så finns det publikationer,
  och det finns filmer.

 220. Det finns reportage och filmer
  från konferenser-

 221. -länkar, metoder och verktyg.

 222. Vi är medarrangörer och arrangerar
  själva konferenser och seminarier.

 223. Nu i höst har vi
  en som heter "Värna våra yngsta"-

 224. -tillsammans med Socialstyrelsen
  och Folkhälsomyndigheten.

 225. Och vi håller på att försöka göra
  kartläggningar kring-

 226. -vad de olika regionerna
  har för barn som anhöriga.

 227. Det finns på vår hemsida.

 228. Vi håller på med
  vad kommunerna har också.

 229. Det har vi fortfarande inte lagt ut,
  men det är på gång.

 230. Och vi kan ge stöd till systematisk
  uppföljning av insatserna-

 231. -för att se vilka resultat de har.

 232. Och vi ger stöd
  till lokalt utvecklingsarbete.

 233. Vi kan tillsammans göra nåt
  i kommunerna-

 234. -för att utveckla samverkan
  omkring barn som anhöriga.

 235. Och vi har webbinarier,
  alltså direktsända seminarier-

 236. -där man kan ställa frågor.
  Vi spelar in webbinarierna också.

 237. Vi har flera stycken,
  om späda barn och andra teman-

 238. -som trauma, missbruk, psykisk ohälsa
  och unga omsorgsgivare.

 239. Vi stöttar nätverk.

 240. Alla de som nämns här
  har fokus på barn som anhöriga.

 241. Det är då utvecklingsansvariga
  på landsting och regioner-

 242. -idéburna organisationer, forskar-
  nätverk och anhörigkonsulenter.

 243. Vi har ett stort nätverk.

 244. Här i Stockholm ska vi träffa 65
  anhörigkonsulenter från hela landet-

 245. -som ska utveckla det här med barn
  som anhöriga i sina kommuner.

 246. Vi har även internationella
  samarbeten med Eurocarers-

 247. -nätverk för unga omsorgsgivare,
  skandinaviskt nätverk-

 248. -nordiskt myndighetsnätverk
  och flera EU-projekt.

 249. Vi erbjuder utbildningar. Man kan gå
  en utbildning om barn som anhöriga.

 250. Det är 7,5 poäng på avancerad nivå
  på Linnéuniversitetet.

 251. Vi har också
  en kortare webbutbildning-

 252. -som handlar om barn som anhöriga-

 253. -och att våga ställa frågor
  kring och till barn.

 254. Det vi har på gång just nu
  är bland annat-

 255. -att kartlägga
  unga omsorgsgivares situation.

 256. Det är ett större EU-projekt om
  omfattningen av unga omsorgsgivare.

 257. Hur många är de?

 258. Vilka konsekvenser blir det för dem?

 259. Vilket stöd kan vi utveckla
  så att det blir lättare?

 260. Vi håller också på med en nationell
  strategi för anhörigstöd.

 261. Det ska bli politiskt förankrat
  och spritt.

 262. Den strategin gäller alla anhöriga-

 263. -men vi har specifika punkter
  för barn som anhöriga.

 264. Där tar vi bland annat upp
  att säkra barnrättsperspektivet-

 265. -ta fram standardiserade instrument
  för elevhälsan-

 266. -säkra e-hälsotjänsters
  och utbildningars tillgänglighet-

 267. -och andra stödtjänster. Även
  systematisk uppföljning har vi med.

 268. Det är väl ungefär det
  vi håller på med.

 269. Här är kontaktuppgifter till mig-

 270. -och till Lennart,
  som är verksamhetschef på Nka-

 271. -och Elizabeth Hanson,
  som är forskningsledare inom Nka.

 272. -Tack så mycket.
  -Tack.

 273. Tack. Nu ska vi se så att jag inte
  får Powerpointen i ansiktet.

 274. Textning: Johanna Lidberg
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Stärkt stöd till barn som anhöriga

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Barn till föräldrar med psykisk ohälsa eller missbruksproblem riskerar i högre grad att misslyckas i skolan och få det svårare i livet. Merike Hansson, utredare på Socialstyrelsen, berättar varför. Inspelat den 6 februari 2019 på Lustigkulla event i Stockholm. Arrangör: Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Ämnen:
Psykologi och filosofi > Psykologi, Samhällskunskap > Barns rättigheter
Ämnesord:
Anhöriga, Barn till missbrukare, Barn till psykiskt sjuka, Barn- och ungdomsvård, Samhällsvetenskap, Social omsorg, Sociala frågor
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Barns rätt som anhöriga

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns rätt som anhöriga

Stärkt stöd till barn som anhöriga

Barn till föräldrar med psykisk ohälsa eller missbruksproblem riskerar i högre grad att misslyckas i skolan och få det svårare i livet. Merike Hansson, utredare på Socialstyrelsen, berättar varför. Inspelat den 6 februari 2019 på Lustigkulla event i Stockholm. Arrangör: Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns rätt som anhöriga

Ge barnet möjlighet att förstå sin förälder

Therése Jarland, grundare av organisationen Maskrosbarn, föreläser om risken att barn ärver sin förälders psykiska ohälsa och missbruk. Inspelat den 6 februari 2019 på Lustigkulla event i Stockholm. Arrangör: Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns rätt som anhöriga

Vad är ett BRA-samtal?

Samtalsmodellen BRA är utvecklad för att uppmärksamma barn som är anhöriga till föräldrar med missbruk eller psykisk ohälsa. Om den här modellen berättar bland annat Åsa Lundström Mattsson, projektledare på Stiftelsen Allmäna Barnhuset. Inspelat den 6 februari 2019 på Lustigkulla event i Stockholm. Arrangör: Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns rätt som anhöriga

En analys av samtalsmodellen BRA

Maria Eriksson, professor i socialt arbete, har granskat samtalsmodellen BRA. En modell som fokuserar på att bjuda in barn till samtal. Men hur fungerar den i verkligheten? Inspelat den 6 februari 2019 på Lustigkulla event i Stockholm. Arrangör: Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns rätt som anhöriga

Bra att tänka på vid samtal med barn

Var vänlig och snäll och skapa bra förutsättningar för barnet att känna sig tryggt. Då ökar chansen att barnet vill prata om sitt liv. Det säger Karin Fängström, psykolog och forskare vid Uppsala universitet. Inspelat den 6 februari 2019 på Lustigkulla event i Stockholm. Arrangör: Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns rätt som anhöriga

Att uppmärksamma barn som anhöriga

Barnets makt och föräldrarnas makt närmar sig jämvikt. Det säger Margaretha Hartzell, anhörigkonsulent, i den här föreläsningen om hur man uppmärksammar barn inom socialtjänsten. Inspelat den 6 februari 2019 på Lustigkulla event i Stockholm. Arrangör: Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns rätt som anhöriga

Hur möter vi barn inom vuxenpsykiatrin?

Patienter som söker sig till psykiatrin är ofta också föräldrar. Och det är viktigt att prata om föräldraskap. Det säger Anna-Karin Ljungblom, kurator inom vuxenpsykiatrin i Halland. Inspelat den 6 februari 2019 på Lustigkulla event i Stockholm. Arrangör: Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns rätt som anhöriga

När en förälder har en allvarlig psykisk sjukdom

När en förälder eller annan närstående vuxen drabbas av sjukdom uppstår ofta många frågor hos barn. Hur ska dessa frågor bemötas? Nora Kathy, socionom och psykoterapeut på BUP i Region Skåne, och Pernilla Arvidsson, socionom, psykoterapeut och handledare för skol- och vårdpersonal, berättar. Inspelat den 6 februari 2019 på Lustigkulla event i Stockholm. Arrangör: Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns rätt som anhöriga

Utveckla ett familjeperspektiv inom vården

Hur ska man inkludera barn i samtal när en förälder har försökt ta sitt liv? Psykoterapeuten Kerstin Åkerlund berättar om barns rättigheter inom vuxenvården. Inspelat den 6 februari 2019 på Lustigkulla event i Stockholm. Arrangör: Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns rätt som anhöriga

Barnperspektiv inom beroendevården

Att avlasta från skuld är grundläggande för att barnet ska kunna komma vidare. Anna Henley Bäcklund, kognitiv psykoterapeut på Södermalms beroendeteam, och Anna Olsson, förebyggande socialsekreterare på Södermalms öppenvård, berättar om sina erfarenheter inom beroendevården. Inspelat den 6 februari 2019 på Lustigkulla event i Stockholm. Arrangör: Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns rätt som anhöriga

Anhörighelvetet

Genom Susanna Alakoskis författarskap går en tydlig röd tråd i berättelserna om anhöriga till någon som är sjuk i beroende. Här berättar hon själv varför detta perspektiv är så angeläget. Inspelat den 6 februari 2019 på Lustigkulla event i Stockholm. Arrangör: Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & psykologi och filosofi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Bok och bibliotek 2013

Vad jag säger och vad du hör

Att nå fram till andra är ingen medfödd mänsklig förmåga, utan ett resultat av attityd, kunskap och träning. Precis som idrott är kommunikation något vi måste träna på, menar författaren och kommunikationstränaren Jana Söderberg. Inspelat på Bokmässan i september 2013. Arrangör: Brombergs förlag.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - rasism

Rasismens orsaker

Bildningsbyrån tar oss med på en resa till London, där vi tittar närmare på kolonialismens historia och det mänskliga psyket. Vi försöker ta reda på varför rasism i olika former uppstår. En del forskare menar att vi kan finna förklaringar i psykologiska mekanismer medan andra menar att det är viktigt att utforska orsakerna på ett politiskt plan.