Titta

UR Samtiden - För ett socialt arbete i tiden

UR Samtiden - För ett socialt arbete i tiden

Om UR Samtiden - För ett socialt arbete i tiden

Föreläsningar om det sociala arbetets möjligheter och villkor i Göteborg. Inspelat den 29 januari 2019 på Folkets hus, Hammarkullen, Göteborg. Arrangör: Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - För ett socialt arbete i tiden : Det räcker inte med metodDela
 1. Det här jag har pratat om nu,
  centrala Stockholms försök-

 2. -att påverka kommunal socialtjänst-

 3. -i avseendena
  metoder och organisering...

 4. Det räcker inte med metod.

 5. Det är min irritation
  över statlig evidenspolitik.

 6. Men under tiden
  som boken har redigerats-

 7. -har jag också blivit irriterad
  över ett annat statligt engagemang-

 8. -i fråga om det sociala arbetet,
  nämligen Tillitsdelegationen.

 9. Jag vet inte hur bekanta ni är
  med statlig kunskapsstyrning-

 10. -respektive Tillitsdelegationen.

 11. Det är också oklart
  i vilken utsträckning de här två-

 12. -faktiskt kommer att påverka
  det kommunala arbetet.

 13. Det är i alla fall politik i centrala
  Stockholm det här handlar om.

 14. Tillitsdelegationen pratar mycket om
  ett annat sätt att organisera-

 15. -och ett gott ledarskap.

 16. Men det räcker inte med metod
  och inte heller med gott ledarskap-

 17. -för att uppnå det som Magnus
  och Philip har varit inne på.

 18. Det här kan ni titta på själva.

 19. Det är ett försök att lista några av
  problemen för kommunal socialtjänst.

 20. Listan kan göras mycket längre.

 21. Socialtjänsten i de allra flesta
  kommuner möter allt fler problem-

 22. -och allt mer komplexa problem.

 23. Sen finns det några latenta,
  grundläggande svårigheter-

 24. -som handlar om att operera
  med bristande resurser-

 25. -att jobba med inbyggda motsättningar
  mellan stöd och kontroll-

 26. -och en slags
  tillits- och legitimitetsproblematik.

 27. Ja, ni kan läsa där själva.

 28. Hur ser då staten på det här,
  och vad har man engagerat sig i?

 29. Jo, statlig kunskapsstyrning
  och Tillitsdelegationen.

 30. Statlig kunskapsstyrning är
  tredje steget i statens försök-

 31. -att akademisera
  och professionalisera socialt arbete.

 32. Första steget var att inrangera
  dåvarande socialarbetarutbildningar-

 33. -i högskolesfären.

 34. Det andra var att etablera
  forskningsämnet socialt arbete.

 35. Kunskapsstyrning är en konsolidering
  av ett 20-årigt projekt:

 36. Att ovanifrån inducera
  evidensbaserad praktik.

 37. De allmänna intentionerna är
  "att genom nationellt kunskapsstöd"-

 38. -"öka kvalitet,
  effektivitet och rättssäkerhet"-

 39. -"för patienter och klienter".
  Man har också specifika intentioner-

 40. -"att genomdriva evidensbaserad
  praktik på lokal nivå".

 41. Det här gäller inte bara
  socialt arbete.

 42. Det gäller också skolan
  och vården i övrigt.

 43. Det man har gjort
  som är lite nymodigt är-

 44. -att man har formaliserad samverkan
  mellan nio statliga myndigheter:

 45. SBU, Socialstyrelsen-

 46. -tillsynsmyndigheten IVO, det
  nationella forskningsrådet Forte...

 47. De kallas
  Rådet för statlig kunskapsstyrning.

 48. I evidenspolitiken finns en stark
  betoning av riktlinjemodellen-

 49. -som inte är
  evidensbaseringens ursprung.

 50. Riktlinjemodellen handlar mer om att
  instrumentellt orienterad kunskap...

 51. ...ska användas. Den är
  i sin tur baserad på utvärderingar...

 52. ...effektmätningar, kontrollstudier
  och systematiska översikter.

 53. En viktig ingrediens i den statliga
  kunskapsstyrningen är att SBU-

 54. -Statens beredning
  för medicinsk och social utvärdering-

 55. -har fått i uppgift att göra
  systematiska kunskapsöversikter.

 56. Jag vet inte om ni har sett
  de här kunskapssammanställningarna-

 57. -men det är svårt att hitta evidens
  för metoder i socialt arbete.

 58. Dessutom så har Forte,
  som jag nämnde, fått i uppgift-

 59. -att under 10 år härbärgera
  och dela ut pengar-

 60. -inom ramen för programmet
  Tillämpad välfärdsforskning.

 61. Det finns otroligt mycket retorik
  och språkliga konstifikationer-

 62. -i diskussionen
  kring evidensbasering.

 63. Ett problem
  med Tillämpad välfärdsforskning...

 64. Jag är osäker på vad motsvarigheten
  - icke tillämpad välfärdsforskning-

 65. -skulle vara. Men det är en parentes.

 66. Den statliga kunskapsstyrningen
  och evidenspolitiken-

 67. -är inbäddade i tre megatrender.

 68. Det ena är New Public Management-

 69. -och den utveckling välfärdsstatens
  organisationer och professioner-

 70. -har fått gå igenom.

 71. 40 år tillbaka styrde staten
  genom professionerna.

 72. Professionerna hade större makt,
  inflytande och möjlighet-

 73. -att själva diktera villkoren.

 74. I det moderna granskningssamhället
  är det en styrning av professioner.

 75. Det pratas då om kontroll,
  effektivitet och resursfördelning.

 76. Det är också medikaliseringen.
  Att SBU tar hand om-

 77. -de systematiska kunskapsöversikterna
  är en slags medikalisering-

 78. -i den meningen att den mallen
  som har funnits i 25-30 år...

 79. Att göra kunskapssammanställningar-

 80. -över antibiotikaanvändning,
  höftledsoperationer etcetera-

 81. -blir då en mall för att processa
  och producera kunskap och metoder-

 82. -i socialt arbete.

 83. En annan megatrend, som mitt kapitel
  i boken handlar om, är skepticismen-

 84. -kring akademins och forskningens
  drivkrafter.

 85. Den här statliga kunskapsstyrningen
  och evidensbaseringen-

 86. -har blivit en stundtals
  ganska animerad kontrovers-

 87. -mellan staten och delar av akademin.

 88. Jag skulle nog beskriva det som en
  förtroendekris och bristande dialog.

 89. Ni som är intresserade av det
  kan läsa i boken.

 90. Tillitsdelegationen
  tillsattes för 4 år sen.

 91. Stefan Löfven skrev redan hösten 2013
  en debattartikel där han sa:

 92. "Lärarna har inte tid
  med sina elever längre."

 93. "Socialarbetarna har inte tid
  med klienter."

 94. "Sjukvårdspersonal
  hinner inte träffa patienter."

 95. Bakgrunden är en kritik
  av effekten av New Public Management.

 96. I Tillitsdelegationen
  identifierar man ett antal problem:

 97. Bristande medborgarfokus,
  frånvaro av helhetsperspektiv-

 98. -detaljstyrning
  och administrativa tidstjuvar.

 99. All dokumentation
  och all inrapportering till register-

 100. -har tagit tid från att träffa
  klienter, patienter och elever.

 101. Man pratar mycket
  om frånvarande ledarskap-

 102. -där ledarna också blir upptagna
  av det administrativa-

 103. -och därför inte kan jobba
  med strategiskt arbete, till exempel.

 104. Man har en lång rad förslag.

 105. De är inte så där upphetsande,
  skulle jag vilja säga.

 106. Så ser de ut.

 107. Bakgrunden och intentionen med
  Tillitsdelegationen är att skapa-

 108. -en annorlunda organisering,
  styrning och kontroll-

 109. -och ett problem är administration.

 110. Då är rekommendationerna från
  Tillitsdelegationen till exempel-

 111. -att inventera nuvarande statistik,
  identifiera behov av ny statistik-

 112. -och skapa förutsättningar för data-
  drivet analysarbete kring insatser.

 113. Så mycket har knappast hänt.

 114. Min slutsats av det här är:

 115. Recept för ny organisering
  - gärna tillitsbaserad organisering-

 116. -i den bemärkelsen att man återger en
  del av makten till de professionella-

 117. -ledarskap, metoder och forskning
  i all ära - det är inget fel på det-

 118. -men resursfrågan
  är märkligt frånvarande.

 119. Å ena sidan har statlig kunskaps-
  styrning fokuserat på metoder-

 120. -och Tillitsdelegationen på ett nytt
  sätt att organisera verksamheten-

 121. -men det är lite märkligt,
  och det kanske är värre än så.

 122. Om man lusläser dokumentationen
  i de här två delarna-

 123. -om statlig kunskapsstyrning
  och Tillitsdelegationen-

 124. -så kan man hitta följande saker.

 125. Statlig kunskapsstyrning beskrivs
  som en nyckelfråga-

 126. -för att möta
  vård- och omsorgssektorns utmaningar.

 127. Jag tycker det här är en beklämmande
  och svårsmält överdrift.

 128. Läser man Tillitsdelegationen
  står det:

 129. "De problem vi har observerat
  har uppkommit på grund av brister"-

 130. -"inom styrning, kultur, ledarskap
  samt arbetsorganisation."

 131. "Problemen som hindrar ett gott möte
  mellan medarbetare och medborgare..."

 132. "...beror inte på enstaka medarbetare
  eller chefer som agerar felaktigt."

 133. "Det handlar inte heller om att
  verksamheter är underfinansierade"-

 134. -"även om undantag finns."

 135. Också det här är lite beklämmande
  och svårsmält-

 136. -men i det här fallet en underdrift.

 137. Så vad handlar det här egentligen om?

 138. Jag vet inte om ni läste artikeln
  av Ebba Busch Thor-

 139. -om den akademiska
  myndighetsvänstern.

 140. Den kom i vintras,
  nånstans kring jul eller nyår.

 141. Det här jag har pratat om nu,
  centrala Stockholms försök-

 142. -att påverka kommunal socialtjänst i
  avseendena metoder och organisering-

 143. -är då en produkt
  av den akademiska myndighetsvänstern.

 144. Jag har svårt att se att det är
  så mycket akademiskt eller vänster.

 145. Man skulle kunna säga att det handlar
  om en naiv, förblindande övertro-

 146. -på de här två gyllene äpplena:
  metoder och organisering.

 147. Eller är det
  en cynisk, ekonomistisk strategi-

 148. -väl i linje med en förvaltnings-
  politik med nyliberala förtecken-

 149. -som faktiskt fyller 30 år i år?

 150. Första steget mot det vi nu kallar
  New Public Management togs 1989.

 151. Det handlade då
  om den statliga förvaltningen.

 152. Men också i linje med
  en havererad fördelningspolitik.

 153. Det räcker inte med metod och
  gott ledarskap. Det krävs resurser.

 154. Tack.

 155. Textning: Johanna Lidberg
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Det räcker inte med metod

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Peter Dellgran är professor i socialt arbete vid Göteborgs universitet. Här berättar han om statlig kunskapsstyrning, det sociala arbetet och den kommunala socialtjänsten. Inspelat den 29 januari 2019 på Folkets hus, Hammarkullen, Göteborg. Arrangör: Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Ämnen:
Samhällskunskap
Ämnesord:
Samhällsvetenskap, Social omsorg, Sociala frågor, Socialt arbete, Socialtjänst
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - För ett socialt arbete i tiden

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - För ett socialt arbete i tiden

Om boken Manifest - för ett socialt arbete i tiden

Magnus Dahlstedt, professor i socialt arbete vid Linköpings universitet, och Philip Lalander, professor i socialt arbete vid Malmö universitet, berättar om arbetsprocessen med boken "Manifest - för ett socialt arbete i tiden" och vad man ville med boken. Inspelat den 29 januari 2019 på Folkets hus, Hammarkullen, Göteborg. Arrangör: Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - För ett socialt arbete i tiden

Det räcker inte med metod

Peter Dellgran är professor i socialt arbete vid Göteborgs universitet. Här berättar han om statlig kunskapsstyrning, det sociala arbetet och den kommunala socialtjänsten. Inspelat den 29 januari 2019 på Folkets hus, Hammarkullen, Göteborg. Arrangör: Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - För ett socialt arbete i tiden

Ungdomar med erfarenhet av samhällets dygnsvård

Ingrid Höjer är professor i socialt arbete vid Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet. Hennes forskning är inriktad mot barn och familj, med ett särskilt fokus på den sociala barnavården. Här berättar hon om sin forskning som även är en del av boken "Manifest - för ett socialt arbete i tiden". Inspelat den 29 januari 2019 på Folkets hus, Hammarkullen, Göteborg. Arrangör: Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - För ett socialt arbete i tiden

Ungas delaktighet i europeiska städer

Zulmir Becevic är lektor i socialt arbete vid Göteborgs universitet. Här berättar han om sin forskning där han arbetat med delaktighetens villkor för unga människor ur ett europeiskt perspektiv. Inspelat den 29 januari 2019 på Folkets hus, Hammarkullen, Göteborg. Arrangör: Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - För ett socialt arbete i tiden

Förorten och det sociala arbetet som försvann

Ove Sernhede är tidigare professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Göteborgs universitet. Här talar han utifrån de erfarenheter han har som socialarbetare och forskare inom det som idag betraktas som utsatta stadsdelar. Inspelat den 29 januari 2019 på Folkets hus, Hammarkullen, Göteborg. Arrangör: Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - För ett socialt arbete i tiden

Göteborgs stads arbete mot radikalisering

Zan Jankovski är samordnare för Göteborgs stads arbete mot radikalisering och våldsbejakande extremism. Här talar han om Göteborgs stads arbete inom detta område med statistik på våldsbejakande extremism och om radikaliserande miljöer. Inspelat den 29 januari 2019 på Folkets hus, Hammarkullen, Göteborg. Arrangör: Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - För ett socialt arbete i tiden

Socialt arbete i en idéburen organisation

Lennart Forsberg är socialchef vid Göteborgs stadsmission. Här talar han om utmaningar och samhällstrender som han ser genom sitt arbete, där mer än hälften av de barnfamiljer som söker hjälp hos Stadsmissionen efterfrågar mat och en fjärdedel av insatserna går till individer som egentligen är berättigade till bistånd. Inspelat den 29 januari 2019 på Folkets hus, Hammarkullen, Göteborg. Arrangör: Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - För ett socialt arbete i tiden

Kreol, fötter och inte rötter

Hajar Alsaidan är socionomstudent och en av grundarna av Göteborgs kreoler. Här talar hon om sin uppväxt, rasism, nya identiteter och varför hon anser sig vara kreol. Inspelat den 29 januari 2019 på Folkets hus, Hammarkullen, Göteborg. Arrangör: Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - För ett socialt arbete i tiden

Områdesarbete och social mobilisering

Anna Bryntse, studie- och yrkesvägledare på folkhögskolan i Angered, och Lina Renholm Nyby från Hammarkullens fritidsgård Mixgården berättar om att ta ställning i det sociala arbetet, fritidsgården som en plats för samhällsbyggande och vikten av tillitsfulla relationer mellan socialarbetare och ungdomar. Inspelat den 29 januari 2019 på Folkets hus, Hammarkullen, Göteborg. Arrangör: Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - För ett socialt arbete i tiden

Agera på vår tids samhällsutmaningar

Erika Engberg är socionomstudent vid Göteborgs universitet och talar här om sin erfarenhet från socionomprogrammet. Katarina Hollertz är lektor i socialt arbete vid Göteborgs universitet och berättar om utbildningens roll. Inspelat den 29 januari 2019 på Folkets hus, Hammarkullen, Göteborg. Arrangör: Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Kosmopolitism, modernism och judendom

Vad är kosmopolitism?

Panelsamtal som utgår ifrån kosmopolitism och judendom, men också behandlar ämnen som flyktingkriser, Bonnier, hemlöshet och om judar verkligen är kosmopoliter. Medverkande: Lars Dencik, socialpsykolog; Diana Pinto, historiker, Frankrike; Agneta Pleijel, författare; Göran Rosenberg, författare och journalist och Natan Sznaider, sociolog, Israel. Moderator: Björn Wiman. Inspelat den 15 maj 2016 på Berns i Stockholm. Arrangör: Föreningen för judisk kultur i Sverige.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Mifforadio

Donationer

Vill du donera dina organ? Vilka är för- och nackdelarna med organdonation? Mysig morgonshow om de stora livsfrågorna. Vi äter frukost och pratar med lyssnare som ringer in. Skön musik spelas.

Fråga oss