Titta

UR Samtiden - För ett socialt arbete i tiden

UR Samtiden - För ett socialt arbete i tiden

Om UR Samtiden - För ett socialt arbete i tiden

Föreläsningar om det sociala arbetets möjligheter och villkor i Göteborg. Inspelat den 29 januari 2019 på Folkets hus, Hammarkullen, Göteborg. Arrangör: Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - För ett socialt arbete i tiden : Göteborgs stads arbete mot radikaliseringDela
 1. De vänder sig till ungdomar
  och erbjuder sociala aktiviteter.

 2. Det kan vara träning, att man är
  ute i skogen och gör olika saker.

 3. Jag jobbar på den centrala nivån.

 4. Huvuddelen av det praktiska direkta
  arbetet med individer, ungdomar-

 5. -sker ju ute i stadsdelarna-

 6. -så vi ska ha en övergripande bild
  och bistå på olika sätt.

 7. Det jag ska fokusera på
  under 15-20 minuter-

 8. -är att ge en återblick kring varför
  det tillkom ett sånt här uppdrag.

 9. Det finns olika skäl till det,
  bakåt i tiden.

 10. Och jag kommer ge er
  en kort lägesbild-

 11. -utifrån det som kommer
  till vår kännedom i vår funktion.

 12. Det finns många olika lägesbilder
  beroende på vem du frågar-

 13. -kring det här ämnet,
  om vi uttrycker oss så.

 14. Det är där jag rör mig. Först vill
  jag knyta an till tidigare talare.

 15. Det vi ser, kanske allt tydligare,
  det är ju att-

 16. -olika typer av ideologiskt inriktade
  eller andra typer av grupperingar-

 17. -attraherar allt fler unga människor.

 18. De samtal, de informationer med mera
  som kommer till vår funktion-

 19. -tenderar att handla allt mer
  om yngre personer.

 20. Då är vi alltså nere i grundskole-,
  tidig gymnasieålder.

 21. Det är intressant
  utifrån det vi har hört.

 22. Kan det finnas nåt samband? Det är
  nåt vi behöver titta närmare på.

 23. Kan det finnas nån form av
  ungdomskulturell tillhörighet-

 24. -som attraherar ungdomar även i
  de här mer våldsbejakande grupperna-

 25. -som vi pratar om? Det är en större
  fråga som jag inte hinner gå in på-

 26. -men det var en intressant reflektion
  utifrån tidigare talare.

 27. Lite kort om bakgrunden: Nånstans
  2012-2015 jobbade jag i Angered-

 28. -inom fritidsverksamheten.

 29. Då fick vi information om att
  ett ökat antal individer-

 30. -anslöt sig till olika stridande
  grupperingar i Syrien och Irak.

 31. Framför allt handlade det om
  att man åkte till...grupperingar.

 32. Våren 2014 initierade staden
  ett uppdrag för att ta reda på:

 33. Vad rör det sig om?
  Vad är det för typ av problematik-

 34. -som gör att unga människor från
  Göteborgssamhället sökte sig dit?

 35. Detta är inget nytt fenomen.

 36. På individnivå har vi sett personer
  söka sig till olika konfliktområden-

 37. -skulle jag vilja säga
  sen tidigt 90-tal.

 38. Jag började själv inom
  fältverksamheten i Angered -89-90.

 39. På individnivå har det
  absolut förekommit tidigare.

 40. Det som skiljde...denna...
  problembilden lite grann-

 41. -var ju att det handlar om flera...
  i grupper. - Försvann jag nu?

 42. Det här ledde fram till att vår
  samordningsfunktion startade 2015-

 43. -och en handlingsplan togs fram
  som antogs politiskt hösten 2016.

 44. Det som var tydligt från början-

 45. -var att vi inte skulle hitta på
  nåt nytt spår för att hantera frågan.

 46. Ganska tidigt bestämdes det-

 47. -att man skulle inkludera arbetet mot
  extremism i befintliga strukturer.

 48. Det handlade om Trygg i Göteborg,
  ett trygghetsfrämjande arbete.

 49. Det är kommunen, ..., bland annat
  polisen, men också andra aktörer.

 50. På individnivå handlar det mycket
  om ordinarie strukturer.

 51. Där har vi SIG och SSPF.
  Sig står för Social Insatsgrupp-

 52. -och SSPF är en samarbetsform mellan
  skola, socialtjänst, polis, fritid.

 53. Den förstnämnda handlar om
  något äldre individer-

 54. -medan den sistnämnda
  är fokus på de yngre.

 55. Då pratar vi nånstans
  tio till sexton, sjutton ungefär.

 56. Det finns också på central nivå
  ett myndighetsövergripande nätverk-

 57. -som samarbetar på
  en mer allmän nivå.

 58. Där pratar vi inte individer, utan
  mer tendenser, utveckling etc, etc.

 59. Sen 2017 har vi också en förstärkt
  samverkan med stadens medlingsenhet.

 60. När det kommer nån form av oro
  till oss som samordnare-

 61. -till exempel kopplat till nån
  individ, plats eller liknande-

 62. -kanaliserar vi det till
  den funktionen som tar vid.

 63. Vi har inget uppdrag att arbeta med
  individer, och ingen kunskap om det.

 64. Därför är det viktigt
  att länkas in på rätt ställe-

 65. -så att det hamnar
  i den ordinarie linjen.

 66. Lite kort om läget:
  Tittar vi nationellt-

 67. -så kommer det olika typer
  av information regelbundet.

 68. Det senaste är att SÄPO
  gick ut för ett tag sen-

 69. -och pratade om att 3 000 individer
  ungefär, i Sverige-

 70. -bedömer dem i aktiv...
  de definierade extremistmiljöerna.

 71. Och då är...

 72. Och det som då ibland betecknas
  som jihadistiskt orienterad miljö.

 73. 2 000 av dem, ungefär, är kopplade
  till den islamistiska miljön-

 74. -och resterande då, c:a 1 000...

 75. ...och två andra, där den Vit makt-
  orienterade är nånstans runt 600.

 76. Tidigare nationella samordnaren, som
  Mona Sahlin ledde, gjorde en enkät-

 77. -riktad till
  Sveriges samtliga kommuner.

 78. Då frågade man om man på kommunnivå
  möter det här problemet, fenomenet.

 79. Då uppgav 2017-

 80. -73 % av kommunerna att de har den
  här typen av grupper och individer.

 81. Ytterligare...procent uppgav att man
  hade individer som inte bodde där-

 82. -men som kom dit och utförde nån typ
  av handling, aktivitet, med mera.

 83. När man frågade om
  de stora utmaningarna-

 84. -så är det allra vanligaste
  att man möter Vit makt-grupperingar.

 85. Högerextremismen är
  det vanligaste på Sverige-nivå.

 86. Nästan 50 % av kommunerna uppgav det.

 87. Den islamistiska extremismen,
  jihadismen-

 88. -som det pratas mycket om
  och uppmärksammas i media-

 89. -var det runt 20-23 % av kommunerna
  som uppgav som den stora utmaningen.

 90. Och vänsterextremismen, runt 10.

 91. Man kan ju fundera på hur det kommer
  sig att debatten ser ut som den gör.

 92. Det skulle vi nog
  behöva lite mer tid för.

 93. Men det är en intressant reflektion
  att kommuner uppger-

 94. -att det är högerextremismen som är
  den stora utmaningen i kommunlivet.

 95. Det skiljer sig lite grann
  mellan olika städer. I Göteborg...

 96. Vi ställde liknande frågor
  till olika verksamheter i kommunen.

 97. Då kan man säga att...

 98. Den högerextrema miljön byter plats
  med den islamistiska i Göteborg.

 99. Men i Sverige totalt
  är det annorlunda.

 100. Vad vet vi då? Ungefär 300 personer
  ansluter sig till de här grupperna-

 101. -framför allt i Syrien och Irak.
  Sen finns det obekräftade uppgifter-

 102. -att andra har rest till andra
  konfliktområden. Ukraina, exempelvis.

 103. Och tittar vi på dem... Förra veckan
  fick jag en siffra kring-

 104. -att runt 30 svenskar,
  många från Västra Götaland-

 105. -befinner sig nere i Ukraina
  på olika sidor i konflikten.

 106. Huvudsakligen på den ukrainska sidan-

 107. -men också i olika paramilitära
  grupper som är ryssvänliga.

 108. Det är också en grupp
  vi pratar lite om.

 109. Det är ingen skillnad i min värld
  att vara en...fighter-

 110. -i Ukraina eller
  nere i Syrien eller Irak.

 111. Det är intressant. Sen finns det
  ett antal göteborgare och svenskar-

 112. -som har anslutit sig till olika
  grupper som inte är terrorklassade.

 113. Detta innebär ju då att de inte är
  föremål för polis och säkerhetspolis.

 114. Då är man alltså nere
  och gör nån form av annan aktivitet.

 115. Men det finns såna personer...

 116. På lokal nivå kan detta spela roll.

 117. Vi vet att det finns personer
  från en stadsdel som åker i väg-

 118. -och de kan vara i samma ålder
  och den ena hamnar på IS sida-

 119. -och den andra personen kan hamna
  i en gruppering som slåss mot IS.

 120. Kvar på hemmaplan kan finnas
  småsyskon, familj, etc.

 121. Det här kan ju då ge
  nån typ av spänning på lokal nivå-

 122. -utifrån att de här personerna
  har anslutit sig till olika sidor.

 123. Det här är ju nåt som lokalsamhället
  vet med en gång. Blixtsnabbt.

 124. Går du ner på ungdomsnivå
  vet de det ännu snabbare.

 125. Så det här är intressant
  att fundera kring.

 126. Det här med återvändare är ju nåt
  som har diskuterats oerhört mycket.

 127. I en frågeundersökning var det
  7 % av kommunerna som uppgav då...

 128. Nu har det hänt lite där. ...att
  man har återvändare i kommunen.

 129. En del av dem hade nån typ
  av strategier för att möta dem.

 130. Det här är också en oerhört het
  debatt, vad man ska göra med dem.

 131. Du har ju hela skalan från
  att man helst ska-

 132. -låta dem vara där nere
  och bli avrättade-

 133. -till att man nånstans vill vara
  mer proaktiv och se dem som...

 134. De är trots allt medborgare
  i Sverige, i Göteborg-

 135. -och vi behöver också se dem så.
  Utifrån det har de olika rättigheter.

 136. Men hela den debatten
  är ju oerhört polariserad.

 137. Det vi vet om de här 300, drygt, är
  att majoriteten kommer från fyra län-

 138. -där vårt, Västra Götaland, är ett av
  dem som har flest som har åkt i väg.

 139. 33 %, ungefär, kommer från
  Västra Götaland, i huvudsak Göteborg.

 140. Som nån nämnde... Vi kan konstatera
  att mer än 70 % av individerna-

 141. -kommer från eller bor i det
  som vi kallar utsatta områden.

 142. Det kan vara en intressant koppling
  till föregående talare kring...

 143. Hur kommer det sig? Det finns ju nåt
  där som är intressant att titta på.

 144. I debatten kan man många gånger
  prata om att man relaterar-

 145. -framför allt islamistisk extremism
  till flyktingströmmar.

 146. Det kan vi konstatera fram till nu
  att den kopplingen är oerhört svag-

 147. -för att inte säga obefintlig.

 148. Tittar vi på de här individerna,
  272 individer, som man har studerat-

 149. -så ser vi att de flesta, 75 %,
  är svenska medborgare-

 150. -och 34 % är födda i Sverige.

 151. Och på medborgarsidan har de flesta
  gått igenom vårt uppfostringssystem-

 152. -med skola, fritidsgårdar,
  föreningar, med mera.

 153. Så det är inte så
  att det kommer hit folk i går-

 154. -och blir på nåt sätt extremister
  eller åker i väg i övermorgon.

 155. Det är våra egna barn och ungdomar,
  som föregående talare pratade om-

 156. -som vi då på nåt sätt
  har att hantera.

 157. Där uppstår ju ett antal ganska
  intressanta frågor att titta på.

 158. Vad är det som gör
  att de här ungdomarna tar det steget-

 159. -och väljer att ansluta sig
  till en terrorklassad gruppering?

 160. Jag är helt övertygad om att-

 161. -en del av svaren finner vi
  i det som Zulmir och Ove sa.

 162. Det kan vara en av många reaktioner
  mot det som ni var inne på.

 163. Den samhällsutveckling vi har sett.

 164. Det finns också intressanta kollegor
  som tittar runt om i Europa-

 165. -som menar att man kan se det som
  nån slags ungdomskulturell revolt-

 166. -att ta klivet in i
  den här typen av grupper.

 167. Det är oerhört intressant
  om det skulle vara så.

 168. Ove, du får hålla dig lite till
  och jobba på, tycker jag!

 169. Inte pensionera dig än, riktigt!

 170. Kollar vi på Göteborg kort...

 171. Från 2012 får vi mer tecken på
  att individer åker i väg.

 172. Våren 2013
  kommer de första rapporterna-

 173. -om att personer har dött i strid,
  från vår stad.

 174. I detta fallet var det ifrån
  Angereds-området, i nåt fall.

 175. Märk väl:
  Vi är fortfarande i en period-

 176. -när inte IS är huvudrollsinnehavaren
  i det här dramat, så att säga.

 177. Många som åker ner i tidigt skede
  ansluter sig till andra grupperingar.

 178. Mestadels i grupper
  som slogs mot Assad-regimen.

 179. Men när IS då utropar
  det så kallade Kalifatet-

 180. -kan man se att det finns
  en viss sympati för det som sker-

 181. -från både individer och grupper.

 182. Vi ser också tydligt att antalet
  resenärer runt den tiden-

 183. -hösten -14-15-16
  ökar ganska dramatiskt.

 184. I Göteborg pratar vi nånstans
  om 110-120 personer.

 185. Då nånstans börjar också rapporterna
  om propaganda, rekrytering med mera-

 186. -komma allt flitigare
  in till polisen.

 187. Inte sällan, då, handlade det om-

 188. -att man nästintill pekade ut
  personer som var nån slags...

 189. Vad ska vi säga? "Motorer" i
  radikaliseringen och rekryteringen.

 190. Man kunde i vissa fall
  till och med peka ut vissa platser.

 191. Det kunde vara lägenheter,
  lokaliteter med mera.

 192. Det här med spänningar, konflikter
  nämnde jag. Det är mycket ungdomar.

 193. Många av de här händelserna
  beskrev också arenor där unga finns.

 194. Det kunde vara tecken från skolor,
  från runt fritidsgårdar.

 195. Kanske inte inne på,
  men runt omkring.

 196. Ganska mycket på allmänna platser.

 197. Vi hade några fall
  som handlade om idrottshallar.

 198. Det var en plats
  där en del av de här personerna-

 199. -som i vissas ögon var rekryterare
  agerade.

 200. Vi har en händelse i november 2015
  som blir ganska uppmärksammad-

 201. -där bostäder och affärer tillhörande
  kristna syrier i västra Göteborg-

 202. -blir utsatta och attackerade
  med IS-relaterad propaganda.

 203. Klotter, slagord, med mera.

 204. Man använder då samma retorik,
  ungefär, som IS gjorde-

 205. -när man intog olika typer av
  territorier nere i Irak.

 206. Det här blir ju
  oerhört starka känslor.

 207. Vi kan också under 2016 tydligt se-

 208. -att även högerextrema grupper börjar
  synas och märkas mer i Göteborg.

 209. I dagsläget handlar det
  i huvudsak om NMR.

 210. Det är de som är
  huvudrollsinnehavarna.

 211. De blir också mer synliga i
  offentliga miljöer. Det är samma.

 212. Vi får ganska många rapporter
  om klotter, affischering-

 213. -personer som söker upp
  framför allt ungdomar.

 214. Det är tydligt utpekade
  bostadsområden-

 215. -där de tycker sig se en möjlighet
  att få genomslag för sina idéer.

 216. De vänder sig till ungdomar
  och erbjuder sociala aktiviteter.

 217. Det kan vara träning, att man är
  ute i skogen och gör olika saker.

 218. Väldigt typiskt i de miljöerna.

 219. Och sen får vi inte glömma att...

 220. Vi har ju haft de här attackerna
  under vintern 2016-

 221. -som är regelrätta, i min värld,
  terrorliknande attacker.

 222. Alltså bombattackerna mot
  flyktingboenden och syndikalister.

 223. De personer som grips
  och sedermera döms för detta-

 224. -vet vi att de har tydliga kopplingar
  till grupperingar i Ryssland.

 225. En del av dem har dessutom
  varit på vapenträning där nere.

 226. Återigen,
  det är väldigt likt på individnivå-

 227. -när man tittar på hur de här
  olika grupperingarna arbetar.

 228. Det är bekräftat.

 229. Sen har vi de här marscherna.
  Det var ingen tillfällighet-

 230. -att NMR pekade ut Göteborg som
  platsen för den här stora marschen.

 231. I deras världsbild är Göteborg
  en förlorad stad som man vill ta.

 232. Den styrs av... Ja, kommunister
  och allt möjligt i deras värld.

 233. "En röd stad,
  den ska vi ta tillbaka."

 234. Planeringen för att genomföra
  den största marschen i modern tid...

 235. Den var klockrent planerad
  just för Göteborg.

 236. Det fanns andra städer som var
  kandidater, men man valde Göteborg.

 237. Ja, nu vinkar de.
  Nu får jag stoppa där.

 238. Textning: Elin Csisar
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Göteborgs stads arbete mot radikalisering

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Zan Jankovski är samordnare för Göteborgs stads arbete mot radikalisering och våldsbejakande extremism. Här talar han om Göteborgs stads arbete inom detta område med statistik på våldsbejakande extremism och om radikaliserande miljöer. Inspelat den 29 januari 2019 på Folkets hus, Hammarkullen, Göteborg. Arrangör: Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Ämnen:
Samhällskunskap
Ämnesord:
Extremism, Radikalisering, Samhällsvetenskap, Social omsorg, Sociala frågor, Socialt arbete
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - För ett socialt arbete i tiden

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - För ett socialt arbete i tiden

Om boken Manifest - för ett socialt arbete i tiden

Magnus Dahlstedt, professor i socialt arbete vid Linköpings universitet, och Philip Lalander, professor i socialt arbete vid Malmö universitet, berättar om arbetsprocessen med boken "Manifest - för ett socialt arbete i tiden" och vad man ville med boken. Inspelat den 29 januari 2019 på Folkets hus, Hammarkullen, Göteborg. Arrangör: Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - För ett socialt arbete i tiden

Det räcker inte med metod

Peter Dellgran är professor i socialt arbete vid Göteborgs universitet. Här berättar han om statlig kunskapsstyrning, det sociala arbetet och den kommunala socialtjänsten. Inspelat den 29 januari 2019 på Folkets hus, Hammarkullen, Göteborg. Arrangör: Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - För ett socialt arbete i tiden

Ungdomar med erfarenhet av samhällets dygnsvård

Ingrid Höjer är professor i socialt arbete vid Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet. Hennes forskning är inriktad mot barn och familj, med ett särskilt fokus på den sociala barnavården. Här berättar hon om sin forskning som även är en del av boken "Manifest - för ett socialt arbete i tiden". Inspelat den 29 januari 2019 på Folkets hus, Hammarkullen, Göteborg. Arrangör: Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - För ett socialt arbete i tiden

Ungas delaktighet i europeiska städer

Zulmir Becevic är lektor i socialt arbete vid Göteborgs universitet. Här berättar han om sin forskning där han arbetat med delaktighetens villkor för unga människor ur ett europeiskt perspektiv. Inspelat den 29 januari 2019 på Folkets hus, Hammarkullen, Göteborg. Arrangör: Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - För ett socialt arbete i tiden

Förorten och det sociala arbetet som försvann

Ove Sernhede är tidigare professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Göteborgs universitet. Här talar han utifrån de erfarenheter han har som socialarbetare och forskare inom det som idag betraktas som utsatta stadsdelar. Inspelat den 29 januari 2019 på Folkets hus, Hammarkullen, Göteborg. Arrangör: Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - För ett socialt arbete i tiden

Göteborgs stads arbete mot radikalisering

Zan Jankovski är samordnare för Göteborgs stads arbete mot radikalisering och våldsbejakande extremism. Här talar han om Göteborgs stads arbete inom detta område med statistik på våldsbejakande extremism och om radikaliserande miljöer. Inspelat den 29 januari 2019 på Folkets hus, Hammarkullen, Göteborg. Arrangör: Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - För ett socialt arbete i tiden

Socialt arbete i en idéburen organisation

Lennart Forsberg är socialchef vid Göteborgs stadsmission. Här talar han om utmaningar och samhällstrender som han ser genom sitt arbete, där mer än hälften av de barnfamiljer som söker hjälp hos Stadsmissionen efterfrågar mat och en fjärdedel av insatserna går till individer som egentligen är berättigade till bistånd. Inspelat den 29 januari 2019 på Folkets hus, Hammarkullen, Göteborg. Arrangör: Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - För ett socialt arbete i tiden

Kreol, fötter och inte rötter

Hajar Alsaidan är socionomstudent och en av grundarna av Göteborgs kreoler. Här talar hon om sin uppväxt, rasism, nya identiteter och varför hon anser sig vara kreol. Inspelat den 29 januari 2019 på Folkets hus, Hammarkullen, Göteborg. Arrangör: Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - För ett socialt arbete i tiden

Områdesarbete och social mobilisering

Anna Bryntse, studie- och yrkesvägledare på folkhögskolan i Angered, och Lina Renholm Nyby från Hammarkullens fritidsgård Mixgården berättar om att ta ställning i det sociala arbetet, fritidsgården som en plats för samhällsbyggande och vikten av tillitsfulla relationer mellan socialarbetare och ungdomar. Inspelat den 29 januari 2019 på Folkets hus, Hammarkullen, Göteborg. Arrangör: Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - För ett socialt arbete i tiden

Agera på vår tids samhällsutmaningar

Erika Engberg är socionomstudent vid Göteborgs universitet och talar här om sin erfarenhet från socionomprogrammet. Katarina Hollertz är lektor i socialt arbete vid Göteborgs universitet och berättar om utbildningens roll. Inspelat den 29 januari 2019 på Folkets hus, Hammarkullen, Göteborg. Arrangör: Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Är finanssystemet en bluff?

Är finanssystemet en bluff?

Ett samtal mellan Joris Luyendijk och Andreas Cervenka. Finansvärlden beskrivs ofta som en värld där girighet lättja och frosseri härskar, men är det verkligen den enskilde bankmannen som bär skulden eller står orsaken att finna i det system vi har byggt upp där bankerna fått orimligt mycket makt och inflytande på våra liv? Joris Luyendijk har skrivit den omtalade boken "Simma med hajar" som är en resa mot finansvärldens innersta. Andreas Cervenka är ekonomijournalist på Svenska Dagbladet och författare till boken "Vad är pengar?". Moderator: Joel Dahlberg. Inspelat den 11 april 2016 på Kulturhuset, Stockholm. Arrangör: Kulturhuset Stadsteatern.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Mifforadio

Om film

Varför ser man nästan aldrig personer med funktionsnedsättning på film? Och när man gör det så brukar inte skådespelaren ha någon funktionsnedsättning. Mysig morgonshow om de stora livsfrågorna. Vi äter frukost och pratar med lyssnare som ringer in. Skön musik spelas.

Fråga oss