Titta

UR Samtiden - För ett socialt arbete i tiden

UR Samtiden - För ett socialt arbete i tiden

Om UR Samtiden - För ett socialt arbete i tiden

Föreläsningar om det sociala arbetets möjligheter och villkor i Göteborg. Inspelat den 29 januari 2019 på Folkets hus, Hammarkullen, Göteborg. Arrangör: Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - För ett socialt arbete i tiden : Om boken Manifest - för ett socialt arbete i tidenDela
 1. Möjligheterna att skapa en framtid
  skiljer sig åt.

 2. Vem du är, var du bor
  eller snarare vem du ses som.

 3. Vad ska man säga? Mycket kul att vara
  här. Trevligt att se mycket folk.

 4. Det är det som det här går ut på.

 5. Det är det vi kommer att prata om
  i dag, vad vi står inför.

 6. Det finns behov av en social
  mobilisering för förändring-

 7. -och det kräver människor.
  Det är kul att vara här.

 8. Magnus Dahlstedt, professor i socialt
  arbete på Linköpings universitet.

 9. Jag ska säga några ord om bakgrunden-

 10. -till en bok som ser ut så här.

 11. Den är utgångspunkten
  till det vi ska prata om i dag-

 12. -"Manifest för ett socialt arbete
  i tiden".

 13. Det är trevligt att vara tillbaka
  där det hela startade med boken.

 14. Startskottet för boken
  var ett professorsmöte-

 15. -ett möte där professorer
  inom ämnet träffas en gång per år-

 16. -för att ta sig an olika utmaningar
  för det sociala arbetet-

 17. -dess forskning, dess praktik
  och dess utbildning.

 18. 2017 på hösten var vi
  på professorsmöte här i Göteborg.

 19. Jag, som är en
  av de nya professorerna-

 20. -hade fått i uppdrag
  att göra en trendspaning-

 21. -och resonera kring nån utmaning för
  det sociala arbete under 30 minuter-

 22. -och därefter
  skulle vi ha en diskussion.

 23. Jag adresserade nånting
  som ligger mig varmt om hjärtat-

 24. -utmaningar för det sociala arbetet
  i migrationens tid.

 25. Jag pratade om tiggarna,
  fattiga EU-migranter-

 26. -och den utveckling vi har sett-

 27. -där fokus inte har riktats på
  fattigdom, utan fattiga som problem.

 28. Jag tog upp orten,
  debatten om utanförskapets problem-

 29. -och ortens unga som har kommit
  att ses som ett problem-

 30. -snarare är ojämlikhet i samhället.

 31. Jag tog socialtjänstens utlämnande
  av papperslösas personuppgifter-

 32. -som ett problem där socialtjänsten-

 33. -utvecklas till att bli
  hantlangare för polisen.

 34. Jag tänkte
  att det kunde bli en brandfackla-

 35. -men ingen diskussion fördes
  utifrån det.

 36. Det var startpunkten
  för arbetet med den här boken.

 37. Philip och jag kände den kvällen-

 38. -att tystnaden ju är symtomatisk-

 39. -för en avstannad diskussion-

 40. -om var det sociala arbetet
  befinner sig, är på väg-

 41. -och inte minst om vad
  det sociala arbetet kunde vara.

 42. Vi bestämde oss redan på kvällen
  att vi behövde en bred samling-

 43. -inte för att peka ut lösningarna-

 44. -men för att inbjuda till
  en diskussion om just dessa saker.

 45. Att bjuda in till en bred diskussion-

 46. -som innebär en samtidsdiagnos över
  var det sociala arbetet befinner sig-

 47. -för att identifiera en djupgående
  kris i det sociala arbetet-

 48. -som ett sätt att hitta vägar ur den.

 49. Vi bjöd in forskare
  som är verksamma runt om i landet-

 50. -inom det sociala arbetets disciplin,
  men även närliggande discipliner-

 51. -som tar sig an olika utmaningar
  för det sociala arbetet.

 52. Sonderingen är inte alls uttömmande-

 53. -men vi samlar ihop några utmaningar
  man kan se inom det sociala området.

 54. Det handlar inte bara om det
  som utspelar sig på socialkontoret-

 55. -utan även i dess bredd.

 56. I frivillig regi bedrivs
  en mängd former av socialt arbete-

 57. -som vi också behöver undersöka.

 58. Gensvaret var enormt.

 59. Jag har aldrig redigerat en bok
  som har gått så fort att skriva-

 60. -och som har blivit så viktig.

 61. Flera anslöt sig
  som hade hört att nåt var på gång.

 62. "Får jag vara med?"
  Till slut fick vi sätta stopp.

 63. Mindre än nio månader efter att vi
  initierade den var boken klar.

 64. Så! Det var bakgrunden till boken.

 65. -Philip?
  -Ja, vi hade en alert redaktör.

 66. Det måste man ha
  för att det ska gå så fort-

 67. -en som också brinner för den typ
  av frågor som boken tar upp.

 68. Då fortsätter jag. Philip Lalander-

 69. -professor i socialt arbete,
  Malmö universitet.

 70. Vi har olika huvudlinjer i boken.

 71. Huvudlinjerna består av återkommande
  problem i det sociala arbetet i dag.

 72. Det är nästan
  för givet tagna förutsättningar.

 73. "Det är så här
  man gör socialt arbete."

 74. "Det är så här
  man praktiserar socialt arbete."

 75. Egentligen är praktiserandet
  av socialt arbete i dag-

 76. -och den socialpolitiska dimensionen
  EN möjlighet. Det finns andra.

 77. Det är inte hugget i sten,
  utan är möjligt att förändra.

 78. Det är viktigt för oss
  att tänka på det viset.

 79. Det gör de här forskarna
  utifrån sina utkikspunkter.

 80. De ser olika saker,
  kanske på ungdomsboenden.

 81. De kanske ser ensamma mammor
  som söker jobb och bostad.

 82. Forskarna har fokus på olika områden-

 83. -så vi kommer åt
  ganska mycket i boken-

 84. -av de problem som de vi kallar
  klienter möter i sitt vardagsliv.

 85. Det är inte alltid så lätt
  att vara klient-

 86. -och göras till ett ärende
  och ett objekt-

 87. -till nån som ska aktivera sig själv
  i den individualiserade diskursen.

 88. Vi resonerar i boken
  och försöker ge förslag.

 89. Vi vill vara konkreta
  i slutet av varje kapitel-

 90. -så att det inte bara
  blir akademiska kapitel-

 91. -som är skrivna
  för akademikerna själva.

 92. Vi försöker att skriva utåt.

 93. Den här boken ska sättas i rörelse.
  Den ska sättas i spel...

 94. ...mellan människor i dialog,
  i förändring.

 95. Det är vår ambition, och det
  är därför vi kallar den "manifest".

 96. "Manifest för ett socialt arbete
  i tiden". Titeln satte sig direkt.

 97. Vad är det vi ser när vi blickar ut?

 98. Ute i det sociala landskapet ser vi-

 99. -det vi kan kalla "individualisering
  av sociala problem".

 100. Man läger skulden och ansvaret
  på enskilda människor.

 101. Det blir nästan som ett mantra
  och ideologi som blir till sanning.

 102. Tillsammans med alla diagnoser-

 103. -och den utbredda medikaliseringen-

 104. -sätts problemet i människors
  biologi, vilket görs till en sanning-

 105. -där till exempel läkare
  får en stor auktoritet i samhället.

 106. Den ser vi som viktig,
  för den tränger in i medvetandet.

 107. Den tränger in på socialkontoren och
  i huvudet på dem vi kallar klienter.

 108. Det skapar skuld
  och känslor av otillräcklighet-

 109. -och känslan av att vara misslyckad.

 110. Vad vi också ser tydligt
  när vi blickar ut-

 111. -är en permanentad
  och tilltagande ojämlikhet-

 112. -kopplad till sociala orättvisor.

 113. En del människor,
  kanske beroende på var man föds-

 114. -har sämre möjligheter än andra.

 115. De har svårare utgångssituationer
  än andra.

 116. Det ser man på unga människor.

 117. Det kan vara olika livslängd
  i olika områden.

 118. I Malmö kan det var 7-8 års skillnad
  i hur länge man lever-

 119. -om man jämför de välbeställda
  områdena med de...

 120. Vad ska vi kalla dem?
  ...de mer utsatta områdena.

 121. Det här är väldigt allvarligt-

 122. -men samtidigt är det nåt
  som naturaliseras-

 123. -som om det i det individualiserade
  samhället ska vara så.

 124. Det är "facts of life"
  i detta samhälle.

 125. Ojämlikheten blir naturlig.

 126. Då måste man ställa sig upp och säga
  att det här får stora konsekvenser.

 127. Vi måste utforma det sociala arbetet.

 128. Det är viktigt för att hantera det
  och adressera social ojämlikhet.

 129. Att jobba mer strukturellt.

 130. Det är väldig viktigt
  och genomgripande.

 131. Vi ser det inom det sociala arbetet,
  liksom sjukvård och andra domäner-

 132. -de system som möter människor,
  ofta människor som har det svårt.

 133. Vi ser en marknadsstyrning, att
  pengar har fått en större betydelse.

 134. Ska man övertyga politiker,
  ska man säga hur mycket det kostar.

 135. Bara en sån sak.
  Varför är det viktigast?

 136. Är det inte människors sörjbarhet
  som är viktigast?

 137. Människors liv som är viktigast?

 138. På grund av marknadsstyrningen-

 139. -sätts vissa saker man skulle kunna
  prata om åt sidan som mindre viktiga.

 140. Kanske mindre seriösa till och med-

 141. -enligt den marknadsstyrda
  tanken och ideologin.

 142. Man strävar också efter mätbarhet.

 143. Man ska kunna mäta saker.
  Man pratar mycket om evidens.

 144. Det finns massvis med förslag på
  vad evidens kan vara.

 145. Det är väldigt metodfixerat.

 146. Det här sättet att arbeta med
  manualer och tekniska hjälpmedel-

 147. -med fokus på effektivitet
  och mätbarhet-

 148. -brukar kallas New public management.

 149. Det genomsyrar det sociala arbetet-

 150. -vilket socialarbetarna
  måste ta ställning till-

 151. -i sin yrkesutövning.

 152. De här sakerna. Individualisering,
  tilltagande ojämlikhet-

 153. -och den naturaliserad ojämlikheten-

 154. -att man inte tar den
  och dess konsekvenser på allvar...

 155. Det plus marknadsstyrning
  och strävan efter mätbarhet-

 156. -leder sammantaget till en process-

 157. -där den sociala dimensionen
  i det sociala arbetet urholkas.

 158. Det blir till och med svårt
  att prata om ett socialt arbete.

 159. "Socialt" i betydelsen relationell
  eller samhällelig strukturell-

 160. -som är de latinska grunderna
  för själva ordet "socialt".

 161. Det gör att man träffar människor
  mindre, man är ute mindre-

 162. -man lägger ner aktiviteter där det
  finns möten och relationsbyggande.

 163. Det jobbas strukturellt
  och ideologiskt för nedbrytning.

 164. Vi efterlyser ett arbete
  som är mer relationellt.

 165. Det ska finnas mer tid för lyssnande-

 166. -att lyssna bortom kategorin social-
  arbetare/klient och skapa relationer.

 167. Det är ett sätt att skapa tillit.

 168. Det ska vara ett långsiktigt
  och preventivt socialt arbete.

 169. Det är viktigt
  men riskerar att rationaliseras bort-

 170. -i New public managements tidevarv.

 171. Det ska vara strukturinriktat
  både i möten med människor-

 172. -och i hur man begriper
  sociala problem och deras uppkomst.

 173. Det är mycket viktigt, och det ska
  vara inriktat på social förändring.

 174. Man ska åstadkomma nåt. Man behöver
  inte acceptera sakernas tillstånd.

 175. Och också inriktat
  på social rättvisa.

 176. Det är våra starka drag
  som också finns i de här kapitlen.

 177. Därmed lämnar jag över
  till Magnus igen.

 178. Det finns för mycket att säga
  och för mycket att fördjupa sig i-

 179. -så jag tänkte plocka upp
  några trådar-

 180. -från ett kapitel jag har skrivit
  tillsammans med två kollegor-

 181. -Nazem Tahvilzadeh och Lisa Kings-

 182. -som fokuserar på förorten-

 183. -och riktar in sig på det ökade
  intresset för ortens problematik-

 184. -som vi har sett de senaste åren-

 185. -inte minst i spåren
  av en accelererad utveckling-

 186. -i form av våld med dödlig utgång.

 187. Vi har sett en eskalerande debatt
  om förortens problem-

 188. -inte minst i senaste valrörelsen.
  Det har väl inte undgått nån-

 189. -den betydelse som tillmättes
  just ortens utmaning.

 190. Förorten har i debatten
  allt som oftast blivit ett problem-

 191. -benämnd i termer av "utanförskap".

 192. Fokus har riktats mot orten som om
  den är orsak till sina egna problem-

 193. -framför allt med fokus på de unga-

 194. -som om ortens "kids"
  orsakar sitt eget utanförskap.

 195. Det är nästan så debatten har förts-

 196. -samtidigt som det, som vi alla vet-

 197. -pågår en fördjupning
  av de socioekonomiska klyftorna.

 198. De har fortsatt öka.

 199. Polariseringen som vi ser i de
  svenska städerna, även i Norrköping-

 200. -har allt mer permanentats-

 201. -och blivit så normaliserade
  att de framstår som av naturen givna-

 202. -när det är resultat
  av politiska prioriteringar.

 203. Lösningen på de problemen,
  som de har adresserats i debatten-

 204. -stavas "områdesbaserade åtgärder"-

 205. -inte sällan med repressiva förtecken
  med fler poliser och mer övervakning.

 206. Ledstjärnan har varit "hårdare tag"
  och "anpassning till normen".

 207. Och där har vi debatten
  om så kallade svenska värden.

 208. Vilka är de? Vem definierar dem?
  Vilka räknas in? Vilka är utanför?

 209. Alla de frågorna borde ställas
  i den politiska debatten.

 210. De som pekas ut i debatten-

 211. -är de som redan har varit utpekade
  som "inte tillhörande"-

 212. -nämligen orten och deras unga.

 213. Det har lett till att tilliten
  bland ortens befolkning-

 214. -än mer har urholkats.

 215. De som har setts som inte tillhörande
  blir bekräftade i sitt utanförskap-

 216. -genom att de beskrivs som utanför.

 217. Kraven riktas mot dem
  som ses som förlorare-

 218. -och det här
  skapar naturligtvis problem.

 219. Det de unga ser, och det
  är mycket tydligt i forskningen-

 220. -är ojämlikheten när det gäller-

 221. -möjligheter att hitta en framtid
  i det här samhället.

 222. Möjligheterna att skapa en framtid
  skiljer sig åt.

 223. Vem du är, var du bor
  eller snarare vem du ses som.

 224. Läget är väldigt kritiskt.

 225. Frågan är hur en utveckling
  kan te sig på ett annat sätt.

 226. Vilken roll spelar det sociala
  arbetet och vad krävs för förändring?

 227. Det sociala arbetet,
  menar vi i det här kapitlet-

 228. -är mycket viktigt
  för att vända utvecklingen.

 229. Det krävs
  för att åstadkomma förändring-

 230. -ett socialt arbete
  i ordets verkliga bemärkelse.

 231. Med det menar vi ett arbete
  som inte riktar sig mot orten-

 232. -som ett isolat i samhället,
  ett isolerat problem-

 233. -utan som riktar fokus
  mot ojämlikheten-

 234. -inte dess effekter i form av våld,
  kriminalitet och skolsvårigheter-

 235. -utan mot ojämlikheterna
  och det som skapar ojämlikheterna-

 236. -som verkligen tar sig an utmaningen
  att skapa jämlika livschanser-

 237. -som ser till stadens och landets
  ojämlika villkor i stort-

 238. -inte bara dess effekter
  så som de spelas ut i orten-

 239. -eller för den delen
  på landsbygden också.

 240. Det måste vara ett socialt arbete-

 241. -som hörsammar ortens
  egna erfarenheter och drömmar-

 242. -och framtider
  som kunde vara på ett annat sätt.

 243. Det arbetet behöver lyssna
  och bygga relationer.

 244. Det kräver därför tid.

 245. Tid finns inte, för den politiska
  debatten kräver snabba åtgärder-

 246. -vilket leder till populistiska
  utspel. Vi måste ha tid.

 247. På så sätt, och endast på så sätt,
  kan förtroende skapas-

 248. -med orten, dess befolkning
  och dess unga.

 249. Endast på så sätt
  kan demokratin stärkas i orten-

 250. -och i landets andra periferier-

 251. -eller snarare väckas till liv.

 252. Det är lätt att konstatera-

 253. -att vi befinner oss långt från ett
  sånt socialt arbete, mycket långt-

 254. -men det är viktigt
  att inte misströsta-

 255. -för det kunde vara annorlunda.

 256. Det är därför vi är här.

 257. Det vi vill
  är att uppmana oss inom akademin-

 258. -liksom andra
  som verkar för utveckling-

 259. -att ta oss an utmaningen att skapa
  morgondagen som nånting annat.

 260. Här behöver vi ta fasta på samtalet.

 261. Samtalet är nämligen det
  som gör förändring möjligt.

 262. För att föra ett samtal krävs mer
  än en, och det är därför vi står här.

 263. Det är därför det är så kul att många
  är här, för vi behöver vara fler.

 264. Mot bakgrund av det avslutar vi boken
  med en appell för förändring-

 265. -som bygger inte på ens tankar
  utan på fleras tankar-

 266. -som sätter bollar i rullning.

 267. Appellen finns
  i ett särtryck utanför-

 268. -om det finns intresse att läsa.

 269. Vi vill mana till samtal-

 270. -där inte forskarna har lösningar
  på det sociala arbetets alla problem.

 271. Vi behöver ett samtal som går tvärs
  över olika vetenskapliga discipliner-

 272. -och över dikotomin som hamras in-

 273. -mellan teori och praktik,
  mellan forskning och verksamhet.

 274. Ett samtal som drivs
  av en vilja till förändring.

 275. För att socialt arbete
  ska vara en kraft för förändring-

 276. -krävs en social mobilisering.

 277. Det låter lätt men är naturligtvis
  svårare att få till stånd.

 278. Vi måste åstadkomma
  social mobilisering-

 279. -och det här är ett bidrag till det
  inom akademin-

 280. -att mobilisera
  för att sätta bollar i rullning-

 281. -för att bjuda in till samtal
  som för oss framåt.

 282. Endast med en sån bred
  social mobilisering-

 283. -kan vi hitta vägar för framtiden.

 284. Philip?

 285. Jag fortsätter på det temat,
  med mötet mellan människor.

 286. Det är så viktigt. Det är den
  beståndsdel som mycket utgår från.

 287. Jag vill läsa en sak
  som en 14-årig kille sa till mig-

 288. -i ett projekt som handlade
  om de som kallas ensamkommande-

 289. -där vi följde 20 ensamkommande
  över två års tid.

 290. Då var det en som sa: "Hur länge ska
  jag behöva kallas ensamkommande?"

 291. Det är en intressant fråga.

 292. Den kan ställas: "Hur länge ska jag
  vara inpressad i den här kategorin"-

 293. -"som gör att människor tolkar mig?"

 294. Det riskerar att göra
  att man tolkar den människan-

 295. -som mycket mindre komplex-

 296. -mycket mindre lik en själv
  och mycket mindre mänsklig.

 297. Alla är ju egentligen väldigt olika.

 298. Det handlar om kategorisering och
  stereotypifiering som är negativt.

 299. Man ses hela tiden
  som nån som kommer utifrån.

 300. Att man alltid
  kommer att vara en utlänning-

 301. -finns i den erfarenheten
  som han berättar för mig.

 302. Det är en misstänkliggjord grupp,
  och den har misstänkliggjorts än mer-

 303. -genom medias utbasunering
  och homogenisering-

 304. -av gruppen som kallas ensamkommande.

 305. Det är en risk
  att man även inom socialtjänsten-

 306. -börjar tolka människor
  utifrån de kategorierna.

 307. Sen rör vi oss till ett annat projekt
  som jag har hållit på med i 16 år-

 308. -unga heroinanvändare i Norrköping.
  Under perioden blev de ju äldre.

 309. Det var en kvinna som berättade
  i slutet av projekttiden:

 310. "De glömde en sak,
  socialen och landstinget"-

 311. -"de glömde en sak,
  att människor behöver människor."

 312. Hon hade gjorts till ett objekt, en
  klient som skulle misstänkliggöras.

 313. Hon hade gjorts till en missbrukare
  man inte kunde lita på.

 314. Hon hade gjorts
  till en behållare för urin-

 315. -där man läste av provet
  på urinsvaret.

 316. Det som hade åsidosatts
  var att lyssna på henne som människa.

 317. Det var hennes erfarenhet.

 318. Då döpte jag boken
  till "Människor behöver människor".

 319. Det pekar på problem inom det sociala
  arbetet, också inom sjukvården.

 320. Står det 3? Det är inga problem.

 321. Det är
  ett permanentat misstänkliggörande-

 322. -som måste lösas upp genom lyssnande.

 323. Då måste man ha mer tid
  för lyssnande och relationsbyggande.

 324. Då kan det bildas ett igenkännande.

 325. Om jag börjar lyssna på Magnus
  och han är missbrukare...

 326. När vi börjar prata, kanske jag
  ser att han inte bara är det.

 327. Han är mycket annat också.

 328. Då kan det skapas andra
  utgångspunkter för socialt arbete-

 329. -än om man låser fast sig och stannar
  vid de fasta kategorierna.

 330. Det öppnas upp för en komplexitet
  och ett igenkännande.

 331. Jag känner igen vissa aspekter
  av mig själv i Magnus.

 332. Då kan det skapas solidaritet
  efter ett tag-

 333. -så att vi börjar jobba tillsammans.

 334. Det är det
  vissa klienter kan känna ibland-

 335. -att det kändes som om vi jobbade
  tillsammans mot framtiden.

 336. Men de berättelserna
  är inte vanligt förekommande.

 337. Det sättet att jobba...
  Jag är nästan klar.

 338. ...hänger ihop med det.

 339. Det är lättare att jobba så
  i ett samhälle med social rättvisa-

 340. -än om det är väldigt orättvist.

 341. Det sättet
  som öppnar för solidaritet-

 342. -kallar jag "situationell etik".

 343. Att man som människa inte tänker
  att man är färdig utan ofärdig.

 344. Jag måste lyssna på andra
  som kan ge ledtrådar om vem de är-

 345. -och också om vem jag är.

 346. Det blir en dialog med mig själv.

 347. Det är den lyssnande ofärdigheten-

 348. -som är grundläggande
  för den situationella etiken-

 349. -och också för igenkännande
  och solidaritet.

 350. Det är en viktig aspekt
  av det sociala arbetet.

 351. Vi måste ha tid för det och diskutera
  hur vi ska kunna möta människor.

 352. Vi måste titta in i oss själva.

 353. Även om vi kallar oss professionella.

 354. Ska vi säga så, att vi slutar här?

 355. Sen kommer det att komma
  mycket intressanta saker.

 356. Hoppas att ni får en bra dag.
  Kul att vara här!

 357. Tack!

 358. Textning: Jenny Tegnborg
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Om boken Manifest - för ett socialt arbete i tiden

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Magnus Dahlstedt, professor i socialt arbete vid Linköpings universitet, och Philip Lalander, professor i socialt arbete vid Malmö universitet, berättar om arbetsprocessen med boken "Manifest - för ett socialt arbete i tiden" och vad man ville med boken. Inspelat den 29 januari 2019 på Folkets hus, Hammarkullen, Göteborg. Arrangör: Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Ämnen:
Samhällskunskap
Ämnesord:
Samhällsvetenskap, Social omsorg, Sociala frågor, Socialt arbete
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - För ett socialt arbete i tiden

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - För ett socialt arbete i tiden

Om boken Manifest - för ett socialt arbete i tiden

Magnus Dahlstedt, professor i socialt arbete vid Linköpings universitet, och Philip Lalander, professor i socialt arbete vid Malmö universitet, berättar om arbetsprocessen med boken "Manifest - för ett socialt arbete i tiden" och vad man ville med boken. Inspelat den 29 januari 2019 på Folkets hus, Hammarkullen, Göteborg. Arrangör: Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - För ett socialt arbete i tiden

Det räcker inte med metod

Peter Dellgran är professor i socialt arbete vid Göteborgs universitet. Här berättar han om statlig kunskapsstyrning, det sociala arbetet och den kommunala socialtjänsten. Inspelat den 29 januari 2019 på Folkets hus, Hammarkullen, Göteborg. Arrangör: Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - För ett socialt arbete i tiden

Ungdomar med erfarenhet av samhällets dygnsvård

Ingrid Höjer är professor i socialt arbete vid Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet. Hennes forskning är inriktad mot barn och familj, med ett särskilt fokus på den sociala barnavården. Här berättar hon om sin forskning som även är en del av boken "Manifest - för ett socialt arbete i tiden". Inspelat den 29 januari 2019 på Folkets hus, Hammarkullen, Göteborg. Arrangör: Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - För ett socialt arbete i tiden

Ungas delaktighet i europeiska städer

Zulmir Becevic är lektor i socialt arbete vid Göteborgs universitet. Här berättar han om sin forskning där han arbetat med delaktighetens villkor för unga människor ur ett europeiskt perspektiv. Inspelat den 29 januari 2019 på Folkets hus, Hammarkullen, Göteborg. Arrangör: Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - För ett socialt arbete i tiden

Förorten och det sociala arbetet som försvann

Ove Sernhede är tidigare professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Göteborgs universitet. Här talar han utifrån de erfarenheter han har som socialarbetare och forskare inom det som idag betraktas som utsatta stadsdelar. Inspelat den 29 januari 2019 på Folkets hus, Hammarkullen, Göteborg. Arrangör: Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - För ett socialt arbete i tiden

Göteborgs stads arbete mot radikalisering

Zan Jankovski är samordnare för Göteborgs stads arbete mot radikalisering och våldsbejakande extremism. Här talar han om Göteborgs stads arbete inom detta område med statistik på våldsbejakande extremism och om radikaliserande miljöer. Inspelat den 29 januari 2019 på Folkets hus, Hammarkullen, Göteborg. Arrangör: Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - För ett socialt arbete i tiden

Socialt arbete i en idéburen organisation

Lennart Forsberg är socialchef vid Göteborgs stadsmission. Här talar han om utmaningar och samhällstrender som han ser genom sitt arbete, där mer än hälften av de barnfamiljer som söker hjälp hos Stadsmissionen efterfrågar mat och en fjärdedel av insatserna går till individer som egentligen är berättigade till bistånd. Inspelat den 29 januari 2019 på Folkets hus, Hammarkullen, Göteborg. Arrangör: Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - För ett socialt arbete i tiden

Kreol, fötter och inte rötter

Hajar Alsaidan är socionomstudent och en av grundarna av Göteborgs kreoler. Här talar hon om sin uppväxt, rasism, nya identiteter och varför hon anser sig vara kreol. Inspelat den 29 januari 2019 på Folkets hus, Hammarkullen, Göteborg. Arrangör: Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - För ett socialt arbete i tiden

Områdesarbete och social mobilisering

Anna Bryntse, studie- och yrkesvägledare på folkhögskolan i Angered, och Lina Renholm Nyby från Hammarkullens fritidsgård Mixgården berättar om att ta ställning i det sociala arbetet, fritidsgården som en plats för samhällsbyggande och vikten av tillitsfulla relationer mellan socialarbetare och ungdomar. Inspelat den 29 januari 2019 på Folkets hus, Hammarkullen, Göteborg. Arrangör: Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - För ett socialt arbete i tiden

Agera på vår tids samhällsutmaningar

Erika Engberg är socionomstudent vid Göteborgs universitet och talar här om sin erfarenhet från socionomprogrammet. Katarina Hollertz är lektor i socialt arbete vid Göteborgs universitet och berättar om utbildningens roll. Inspelat den 29 januari 2019 på Folkets hus, Hammarkullen, Göteborg. Arrangör: Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Kosmopolitism, modernism och judendom

Zygmunt Bauman på Berns

Sociologen och professorn Zygmunt Bauman föreläser utifrån begreppet kosmopolitism. Han belyser vår tids stora utmaningar som flyktingkrisen, globaliseringen och Europas framtid. Inspelat den 15 maj 2016 på Berns i Stockholm. Arrangör: Föreningen för judisk kultur i Sverige.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Mifforadio

Donationer

Vill du donera dina organ? Vilka är för- och nackdelarna med organdonation? Mysig morgonshow om de stora livsfrågorna. Vi äter frukost och pratar med lyssnare som ringer in. Skön musik spelas.