Titta

UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2019

UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2019

Om UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2019

Föreläsningar från Specialpedagogikens dag 2019 på temat lek, musik, bild och kreativ lek. Inspelat den 13 mars 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2019 : Specialpedagogikens roll i de estetiska programmenDela
 1. När man såg läraren arbeta
  med elevgruppen tänkte man:

 2. "Vad är problemet?
  Kan undervisning vara bättre?"

 3. Vi kommer att prata om gymnasieskolan
  som sista programpunkt i dag.

 4. Vi har gjort en studie
  om hållbara anpassningar-

 5. -inom estetiska programmet.

 6. Vi har satt
  en ny underrubrik på den här.

 7. Vilken plats ska specialpedagogiken
  ha i det kreativa-

 8. -i förhållande till
  att det ofta är tvärtom-

 9. -där man använder det kreativa
  för att hjälpa upp nåt annat ämne.

 10. Det här är Barbro Johansson.
  Jag är Lisa Öhman.

 11. Barbro och jag började arbeta
  tillsammans när jag var på Konstfack.

 12. Nu är jag på SU-

 13. -på Institutionen för de humanistiska
  och samhällsvetenskapliga-

 14. -ämnenas didaktik.
  De älskar såna saker på SU.

 15. Jag är lektor i bild
  och Barbro i specialpedagogik.

 16. Vi tyckte att det var spännande
  att vända på det.

 17. Vi ville knyta ihop-

 18. -och göra en liten tvist
  och fundera tvärtom-

 19. -på specialpedagogikens plats
  i det estetiska.

 20. Ska vi byta?

 21. Syftet med presentationen är att
  utmana bilden av kreativa processer-

 22. -och elevers behov av stöd och
  anpassning i de estetiska ämnena.

 23. Det är där vi gör våra nedslag.

 24. Vi ska presentera några tentativa
  resultat från vår studie.

 25. Den är pågående.
  Därför är det inte färdigt.

 26. Studiens syfte är-

 27. -att utveckla professionskunskap
  tillsammans med ett lärarlag-

 28. -fast främst med en lärare som vi
  har arbetat med under förra året.

 29. På ett sätt är det här projektet...

 30. ..."tredje uppgiften".

 31. Barbro och jag har haft samarbeten
  kring bild och specialpedagogik-

 32. -vilket de här lärarna fick veta-

 33. -så de kontaktade oss
  och ville ha stöd och hjälp.

 34. Vi har jobbat
  med deltagarorienterad forskning.

 35. Den kommer
  ur en aktionsforskningstradition.

 36. Både metod och forskningsfokus
  har formulerats av lärarnas frågor-

 37. -men också i vad vi forskare
  har fått syn på, och läraren.

 38. Vi har gjort klassrumsobservationer
  och loggböcker-

 39. -och haft möten.

 40. Vi har också arbetat
  med elevers loggböcker.

 41. Vi har haft tillgång till deras
  individuella utvecklingsplaner-

 42. -och tittat på lärarens måldokument
  och kriterier.

 43. Det är en heltäckande del.

 44. Det är gymnasiet
  och de här eleverna gick i åk 1.

 45. På ett estetiskt program i Stockholm
  söker man med arbetsprover.

 46. I den här kursen - "Bild och form 1"
  var det 20 elever och deras lärare.

 47. Vi följde dem under fem veckor
  och de hade fem timmars bild.

 48. Det är ganska mycket.

 49. Vi skrev loggböcker med läraren
  om vad vi såg och vad hon tänkte-

 50. -tillsammans med den läsningen.

 51. Vi kan också säga
  att av den här 20 eleverna-

 52. -var det åtta som hade dokumenterade
  behov av extra anpassningar.

 53. Så där kan en loggbok se ut
  hos den här bildklassen.

 54. Det är deras pågående arbete.

 55. I mitten skrev de vad de gjorde
  under dagen.

 56. Sen är det en reflektion
  från den här lektionen.

 57. Barbro, jag och läraren
  arbetade på liknande sätt.

 58. Då förstår ni kontexten
  kring det möte som vi har haft.

 59. De frågor som vi mötte
  i lärarlaget av bildlärare...

 60. ...var funderingar kring...

 61. ...att den kreativa processen i ett
  estetiskt ämne var svår att driva.

 62. Eleverna klarade inte att arbeta
  med längre processer.

 63. Många var väldigt stressade.
  Det fanns en ohälsa.

 64. Läraren sa att i åk 3 var det
  en hög procent av främst flickorna-

 65. -som hade olika ätstörningar
  och var sjukskrivna långa perioder.

 66. De hade en massa frågor
  kring begreppet extra anpassning.

 67. Här kan man se några frågor
  som läraren funderade över-

 68. -också om att förändra sitt eget
  arbetssätt för sin egen del.

 69. "Hur kan jag bli hållbar som lärare
  och hur kan jag stödja studenterna?"

 70. De riktlinjer
  som lärarna hade uppfattat-

 71. -att elevhälsan
  och specialpedagogerna kom med-

 72. -handlade om att ge eleverna
  längre tid på prov-

 73. -eller ge dem individuell ledning för
  att förstå texter och instruktioner.

 74. Hon hade åtta elever
  med de här behoven-

 75. -så hon hade det ganska stressigt.

 76. Vi då tittar
  på betygskriterierna-

 77. -i förhållande
  till extraanpassningarna.

 78. Om man satsar på betyget A,
  som de flesta gjorde...

 79. ...som ville fortsätta jobba med nåt
  kreativt i sitt yrkesliv...

 80. Man ska lösa
  bildkonstruktionsproblem-

 81. -och experimentera med säkerhet.

 82. Man ska ta risker
  och ibland finna oväntade lösningar-

 83. -använda lämpliga inspirationskällor
  och ta ansvar över sin egen process.

 84. Samtidigt som de
  hade dokumentation om-

 85. -att de behövde ledning för att
  förstå texter och längre tid på prov.

 86. Det tyckte inte lärarna var nåt som
  var aktuellt i deras verksamhet.

 87. Till skillnad
  från de som talade tidigare-

 88. -associerade man
  till det smala textbegreppet.

 89. Vi såg redan i exemplet
  i bilden före-

 90. -att de hade ganska mycket
  de skulle skriva-

 91. -men det var inte det
  som lärarna såg som nåt problem.

 92. Här är uppgiften.
  Den är indelad i fyra delar-

 93. -där man ska inspireras,
  utveckla en idé-

 94. -och sen ska man reflektera
  och dokumentera sin process.

 95. I de två första delarna
  var det väldigt mycket ledning.

 96. När man såg läraren arbeta
  med elevgruppen tänkte man:

 97. "Vad är problemet?
  Kan undervisning vara bättre?"

 98. Det som hände, var-

 99. -att i mitten av den här kursen-

 100. -började vi höra från eleverna.

 101. De funderade
  på det här med att ställa frågor.

 102. "När man frågar läraren är det ett
  bevis på vad man kan och inte kan."

 103. "Det kanske beror på vad man frågar.
  Jag är stressad för betyget."

 104. En annan elev uttryckte nåt
  som var väldigt signifikant-

 105. -för bildundervisning.

 106. "Det är svårt att bli bedömd i bild.
  Det är så känsligt."

 107. "För mig känns det som
  att det är mina tankar"-

 108. -"och vad man tycker om
  som bedöms, i bild."

 109. Om vi nu tittar
  på betygskriterierna...

 110. Vi började jobba utifrån samtalen-

 111. -som vi förstår var nödvändiga.

 112. Eleverna tog kontakt med oss-

 113. -för att vi inte var dem som
  skulle bedöma deras självständighet-

 114. -och deras förmåga
  att finna oväntade lösningar.

 115. Vi började tillsammans med läraren
  att diskutera-

 116. -hur man skapar den här arenan
  för risktagande-

 117. -och det trygga klassrummet.

 118. Vi jobbade med-

 119. -att utforma ämnesspecifika
  studiestrategier-

 120. -för processinriktat lärande i grupp.

 121. De fick i grupp
  experimentera med olika metoder-

 122. -och de fick ämnesspecifika
  instruktioner.

 123. Att inte bara vid den inledande
  introduktionen, s.k. idéproduktion-

 124. -få jobba i grupp
  och ta del av varandras idéer-

 125. -utan i stället göra
  ungefär som ni före oss berättade.

 126. Att man kontinuerligt gör stopp
  och gruppinriktade insamlingar-

 127. -för att skaffa sig
  det här gemensamma språket.

 128. Nu har vi gjort det här.
  Hur hänger det här ihop-

 129. -med det vi pratar om för tillfället
  och dit vi ska gå?

 130. Den här arenan för risktagande...

 131. Att jobba processinriktat,
  vad betyder det-

 132. -när man tänker
  på ämnesspecifika studiestrategier?

 133. Det är inte en linjär process.

 134. Här är ett exempel på
  den deltagarorienterade forskningen-

 135. -och hur vi som forskare
  också lär oss-

 136. -när vi pratar med våra studenter
  om skrivande.

 137. Kan jag röra den?

 138. När vi är mitt i det här trasslet-

 139. -handlar det inte om att vi gör fel.

 140. Det är just för att vi är
  på sidovägar, som vi kan se-

 141. -vad som är gynnsamt att ta med
  för att nå målet-

 142. -och berättelsen.

 143. I den här kursen var den konstnärliga
  processen ett viktigt mål.

 144. Vi har två spår
  som vi har jobbat med-

 145. -det processinriktade
  och instruktionerna.

 146. Vi såg i processarbetet-

 147. -det man måste förstå i kontexten-

 148. -att eleverna finns i en estetisk
  verksamhet som är målrationell.

 149. Att jobba i en konstnärlig process
  blev för dem väldigt svårt.

 150. Läraren jobbade med instruktioner-

 151. -för att se hur processen
  skulle kunna vara-

 152. -för de var redan färdiga
  med resultatet.

 153. Apropå vad system gör
  kring ett estetiskt uttryck...

 154. De hade redan inledningsvis...

 155. ...en föreställning
  om var de skulle sluta.

 156. Om man tänker på att man
  ska dokumentera sin process...

 157. ...i ganska många ämnen
  i svenska skolan...

 158. Efter den här förändringen
  kunde läraren kunde se...

 159. I stället för att,
  när man ser på vad eleverna gör-

 160. -bekräfta och ge idéer
  på hur de kan fortsätta-

 161. -så var det viktigare att bekräfta
  att de var på rätt väg.

 162. Det tror vi kan minska
  elevernas föreställning om-

 163. -att läraren visste att det fanns
  ett bästa sätt att lösa uppgiften på.

 164. Men när hon bekräftade
  att de var på rätt väg-

 165. -vågade de fortsätta vara kreativa
  utifrån sig själva.

 166. De här stoppen som hon gjorde...

 167. Vi går tillbaka till den där.

 168. När de började skapa,
  så fick de också...

 169. De började jobba med olika material.

 170. På det sättet utvecklade
  de ett gemensamt språk-

 171. -kring vad de hade upplevt
  om hur man kunde jobba med saker.

 172. Det var inte bara lärarna
  som kunde ge synpunkter på arbetet.

 173. Kamraterna kunde också ge synpunkter
  för de hade erfarenhet av materialet-

 174. -även om de
  inte arbetade med det själva.

 175. Barbros och min intervention,
  där vi gick in mycket och arbetade-

 176. -var när det blev en svår situation
  för studenterna-

 177. -när de skulle börja med eget.

 178. Läraren hade jobbat med
  att utveckla idéer.

 179. Hon var en medveten lärare
  med massor med bra tankar-

 180. -kring hur studenterna själva skulle
  utveckla saker och ha grupparbeten-

 181. -för produktion av idéer.

 182. Sen blev det ett individuellt spår.

 183. De litade inte på sig själva
  och läraren tappade uppgiften.

 184. Där hade vi mycket diskussioner
  med henne.

 185. Om hur man kunde jobba
  och göra uppsamlingarna i gruppen...

 186. Hon hade ganska tydliga idéer-

 187. -om varför hon lade upp arbetet
  på det sätt som hon gjorde.

 188. Eleverna kunde ibland ha åsikter om-

 189. -att det vore bättre
  om de fick veta saker i förväg-

 190. -så att de slapp bli stressade
  över att de inte skulle hinna klart.

 191. Man skulle bli klar
  på de här fem veckorna.

 192. Och då...

 193. När vi förslog det sa läraren:

 194. "Det är för att de är så stressade
  som jag inte berättar alla delar"-

 195. -"för då har de svårt att överblicka
  hur de ska klara det."

 196. "Har du berättat det för dem?"
  "Nej."

 197. Hon hade sett att det här var bättre.
  Det här är viktigt.

 198. Om jag har en idé
  om vad som är bra för gruppen-

 199. -så ska jag säga
  varför jag lägger upp det så-

 200. -och på det sättet skapa
  det trygga klassrummet-

 201. -där eleverna vågar lita på
  att läraren ser alla de här sakerna-

 202. -men ändå vill leda dem
  på det här sättet.

 203. De här sakerna har jag pratat om.

 204. Då är det jag som ska fortsätta.

 205. Vi har arbetat med små förändringar.

 206. Vi har varit med på seminarier
  när läraren berättar för kollegor.

 207. Då kunde det låta väldigt enkelt.
  Nån kunde säga: "Så gör jag också."

 208. Men förändringarna i klassrummet
  var ganska tydliga.

 209. Den här delaktigheten
  kring instruktioner-

 210. -och varför hon hade valt
  de olika vägarna, blev tydligt.

 211. Jag vet inte vart bilden tog vägen.
  Det försvann en bild i början.

 212. Både
  det specialpedagogiska perspektivet-

 213. -och mitt perspektiv
  som bildlärare och forskare-

 214. -är att tänka
  på de didaktiska perspektiven-

 215. -kring instruktioner
  och undervisningens organisation.

 216. Det finns väldigt lite forskat
  och frågorna är sällan på agendan-

 217. -varken i klassrum eller i forskning.

 218. Men vi har fått ett väldigt gensvar
  från just estet-ämnena.

 219. Den här lärargruppen-

 220. -tyckte det var svårt
  att få stöd från elevhälsan.

 221. Men bildämnet ses ofta
  som nåt kompensatoriskt.

 222. Det är en frizon.
  Alla förstår bilder.

 223. Men det är ett komplext rum med
  mycket material och många i rörelse.

 224. Det finns många olika moment
  kring varje material.

 225. Det blev också synligt
  i det här klassrummet.

 226. Läraren blev ganska berörd när hon
  såg observationsanteckningarna.

 227. Hon hade under en lång period-

 228. -20 individuella processer
  som hon skulle hinna med-

 229. -och hon kände alltid att hon
  inte hann med att stödja vissa.

 230. Det är de här gruppinstruktionerna-

 231. -och att hitta var hon kan gå in med
  sitt stöd, som vi har arbetat med.

 232. Den deltagarorienterade forskningen
  är inte bara för läraren.

 233. Vi har också sett,
  som lärarutbildare-

 234. -att det finns saker hos oss
  som vi behöver stärka-

 235. -och en medvetenhet om de komplexa
  förutsättningar som finns-

 236. -inte minst i arbete
  med de estetiska ämnena.

 237. -Det tror jag många behöver...
  -Jag vill säga en grej.

 238. Det var att man... Hur tänkte jag nu?

 239. Jo, det här med
  att beskriva en process...

 240. Hon hade en kurs med elever
  från naturvetenskapliga programmet.

 241. Hon frågade dem
  vad de hade lärt sig i kursen?

 242. Hon väntade sig svar-

 243. -om hur roligt det hade varit
  att lära sig blanda färg.

 244. De sa: "Nu förstår vi hur det är
  att jobba processinriktat."

 245. "Att man inte gör fel
  när man gör de här utvägarna."

 246. Efter att vi gjorde
  den här datainsamlingen-

 247. -har hon hållit kursen en gång till.

 248. Ett annat mått hon såg på att det
  har blivit en stor förändring-

 249. -är att alla tidigare år
  har hon aldrig hunnit ta rast-

 250. -men nu har hon hunnit det
  vid varje kurstillfälle.

 251. Hon har hittat arbetsformer där
  eleverna kan reflektera för varandra.

 252. De skulle redovisa
  de här arbetena på slutet.

 253. När vi var med första gången-

 254. -hade eleverna svårt att säga annat
  än att det var "jättecoolt".

 255. Andra gången, när de hade
  erfarenheter av olika material-

 256. -kunde eleverna diskutera processen-

 257. -och vad materialet gjorde
  med hur resultatet utvecklades.

 258. Det blev en helt annan typ
  av kamrat-feedback...

 259. ...som också kunde vara
  ett resultat av arbetet.

 260. Vi tänker att specialpedagogiken
  har en stor plats och behövs-

 261. -inom de estetiska ämnena.

 262. Att använda estetiska uttryck
  till nåt annat är också en del-

 263. -men det finns ett stort behov.

 264. När vi var på en konferens-

 265. -sa många att de hade saknat
  att prata om det här.

 266. Ämnets tradition av det personliga-

 267. -gör ju lätt att det blir en skör
  situation att berätta om sig själv.

 268. Det finns många ämnesuppgifter-

 269. -som utsätter många elever
  för ganska tuffa situationer.

 270. Det kan man säga
  att det här också var.

 271. Det finns många lager
  och det är ett intressant material.

 272. Men det vi ville dela
  var de här två spåren-

 273. -om det processinriktade
  och instruktionerna.

 274. Nu jobbar hon vidare.

 275. Vi har backat ur lite
  men går in igen i nästa process...

 276. ...med läraren.

 277. Jag skulle leta i din sticka.
  Vi hade en bild...

 278. Det här var inte rätt variant
  men det gick bra ändå.

 279. Vi har en annan.

 280. Det vi ville säga med sista bilden
  var tack för er uppmärksamhet.

 281. Tack så mycket.

 282. Textning: Henrik Johansson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Specialpedagogikens roll i de estetiska programmen

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Hur ska specialpedagogiken anpassas i de estetiska ämnena? Detta har undersökts av Barbro Johansson, universitetslektor i specialpedagogik, och Lisa Öhman, universitetslektor i de estetiska ämnenas didaktik. Inspelat den 13 mars 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Specialpedagogik
Ämnesord:
Bildundervisning, Estetikundervisning, Filosofiundervisning, Lek, Musik, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Specialundervisning, Undervisning
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2019

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2019

Designa lekstunder för att stötta barns delaktighet i lek

Forskarna Eva Siljehag, lektor i specialpedagogik, Samuel L Odom, professor och hedersdoktor i specialpedagogik och Maria Glad, doktorand i specialpedagogik, förklarar begreppet "play time/social time". Inspelat den 13 mars 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2019

Lek med tecken

Vad skiljer mellan att kreativt beskriva till exempel en katt eller en räv på teckenspråk? Här visar döva teckenspråksaktören och poeten Debbie Zacsko Renni från Riksteatern prov på kreativet i teckenspråkets värld. Inspelat den 13 mars 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2019

Att lära barn lära sig själva

Använd inte historieböckerna som en bibel, utan som något eleverna kritiskt kan granska. Det säger Guy Claxton, professor och författare, och slår ett slag för kreativt och kritiskt lärande. Inspelat den 13 mars 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2019

Musikens roll i barns utveckling

Såväl utvecklingsprocessen som talets utveckling snabbas upp när barn får gå i särskild musikundervisning. Det säger forskaren Tanja Linnavalli från universitetet i Helsingfors. Inspelat den 13 mars 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2019

Att genom lek stödja och stimulera sociala relationer

Karolina Fredriksson, forskare och projektledare på Skolforskningsinstitutet, föreläser om barn, lek och rollspel. Genom att studera barn i rollspel blir betydelsen av deras sociala erfarenheter mycket tydligare. Inspelat den 13 mars 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2019

Lek, lärande och berättarförmåga

Psykologiforskarna Hanna Hau och Heidi Selenius håller en introduktion om berättarförmåga och hur den är en förutsättning för skolframgång. Speciallärarna Maria Walter och Anna Ingvarsdotter berättar om "playful writing-metoden". Inspelat den 13 mars 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2019

Specialpedagogikens roll i de estetiska programmen

Hur ska specialpedagogiken anpassas i de estetiska ämnena? Detta har undersökts av Barbro Johansson, universitetslektor i specialpedagogik, och Lisa Öhman, universitetslektor i de estetiska ämnenas didaktik. Inspelat den 13 mars 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015

Perspektiv och erfarenhet av entreprenöriellt lärande

Hur blir man rustad för ett samhälle i ständig förändring och hur ska man översätta skolkunskap i praktiken? Representanter från både högskola och näringsliv diskuterar vad utmaningsbaserat och entreprenöriellt lärande är och vilka de viktigaste drivkrafterna är för kunskapsbildning. Medverkande: Susan Wahlgren Persson, Ung Företagsamhet, Johan Riseborn, rektor, Magnus Carstam, Drivhuset, Olof Eriksson, Coompanion, Pär Widén, forskare. Moderatorer: Jonas Christensen och Balli Lelinge. Inspelat den 19 oktober 2015 i Orkanen på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Barns sexualitet gör vuxna osäkra

Är det okej att en tvååring onanerar på dagis? Förskolepedagoger efterlyser utbildning och ett gemensamt förhållningssätt. Och en pappa funderar på hur han ska göra för att inte hämma sin dotters sexuella utveckling. RFSU:s frågelåda vittnar om vuxnas funderingar och oro, säger sexualupplysare Maria Bergström.